You are on page 1of 270

L, a Fényhozó
Könyv I.
Ki vagyok én?

KIAS

KIAS

Copyright © 2016 KIAS

Minden jog fenntartva.

További információ: www.l-creation.org

ISBN: 978-963-12-6987-1

2

AZ ELSŐ ALKOTÓ DÍJA

A LEGEREDETIBB EGYETEMES
ÜZENET DÍJ

DIMENZIÓ KAPU DÍJ

KIAS

Kedves olvasónk!

Most vágtál bele életed legnagyobb kaland-
jába. Ez az iromány nem csak egy könyv, hanem
a belépőjegyed egy különleges utazásra. Produk-
ciós irodánk kiemelkedő tudományos és spiri-
tuális háttérrel egy olyan grandiózus projektbe
fogott, melyben a bolygónk felé már az idők
kezdete óta áramló komplex információt adaptál-
ja a földi körülményekre. Az egyes hordozókat,
mint a könyv, a film, vagy a videó játék egy me-
rőben szokatlan, újszerű, komplex látásmódba
ágyazva átminősíti. Így olyan mélységgel látja el
őket, hogy az általuk közvetített információ meg-
értése és hasznosulása ugrásszerűen megnő.
Mintha mindenre ráraknánk egy plusz négy-
dimenziós szemüveget. Ennek a rendszernek a
neve: Tudattechnológiás Tapasztaláshű Effekt.
Ezt a technológiát tapasztalhatod meg most első-
ként ennél a könyvnél, mely a Felébredés Játéká-
vá alakul általad. Hogy miként tudod elsajátítani
az első lépéseket, megtalálod a honlapunkon, a
játék menüben (www.l-creation.org), és a könyv
végén található leírásban. De ez még csak a
kezdet. Ha tovább szeretnél haladni ezen az
úton, kísérd figyelemmel további alkotásainkat is.

Jó szórakozást!

KIAS

4

misz- tikus sci-fi. Azokhoz szól. akiknek van merszük ahhoz. társadalomkritika. Ez a könyv egy stílusában és tartalmi komp- lexitásában egyedien megkomponált fantasy. A benne leírt információk több- sége már megtalálható az emberi tömegtudat fizi- . hogy az eddig stabilnak hitt valóságuk a feje tetejére álljon. De leginkább egy ismeretterjesztő és személyes útmutató minda- zoknak. Egy korokon és világokon átívelő kalandregény. elgondolkodtat. véleményt formál. és saját útjára indítja az olvasót. A történet a képzelet szüleménye. az általam megélt és megértett tapasztalatok és tudásanyag egysége- sített rendszere. Ez a könyv egy szintézis. bármilyen egyezése az általunk élt világgal a véletlen műve. A könyv szemléletmódot alakít. akik már nem elégednek meg a készen kapott uniformizált tömegválaszokkal.

Az érintett té- mákat ott bővebben. amit a meditáció segítette befelé fordulás. Abban pedig. KIAS kális leképezésében. és mélyített. Eckhart Tolle és még sok más kivételes forma által közölt egyetemes informá- ció mentén szökkent szárba. egy kedves barátom segéd- kezett. az interneten. csend táplált. Plejádok. és a történet az álmaimban fogant. Továbbiakban Kryon. Bár az ötlet. 6 . terebélyesedett ben- nem ez a fa. és sokkal komplexebben fedezheti fel a kíváncsi böngésző. hogy ez ne egy szűk réteg eledele legyen. a főszereplő és a felső nézőpont kialakításában Adamus Saint Ger- main felemelkedett mester rám gyakorolt hatá- sának volt kiemelkedő szerepe. Ennek csodás gyümölcsét kínálom mindenki számára szíves fo- gyasztásra.

mert azt akarom. hogy belenézzetek végre abba a bizonyos tükörbe. Lemondtatok a veletek született hatalmatokról és valós énetekről. hogy semmi sem az. hogy soha ne kelljen vele szembesülnötök. hogy az a képtelen elutasítás. Engedjétek meg. Itt az idő. de nevezhettek sátánnak. mennyire nevetséges. és ti sem azok vagytok. Úgy gondoljátok. amit eltemettetek a lelketek legsötétebb felén lévő legmélyebb fiókba. hogy elmeséljek nektek egy történetet. érezzétek a bennetek megbúvó félelmet. a Fényhozó L. ahogyan nektek mesélték. ráadásul még mindezt egy tőletek független lényre. megértetek rá. Hogy szembenézzetek önmagatok azon részével. Azért fedem fel előttetek már az elején kilétem. L. a Fényhozó Könyv I. kísértőnek. azaz rám ruházzátok. ahogy ke- zelitek egyes részeiteket. Meg fogjátok érteni. Semmi nem úgy van. akinek hiszitek magatokat. De ezt most nem fogjátok megúszni. amelyben egyszerűen megértitek. 7 . a fő gonosznak. hogy minden jót egy rajtatok kívülálló mindenható teremtménytől. és eltoljátok rossznak ítélt tetteiteket és gondolataitokat. ahogy tetszik. A kulcsát pedig eltüntettétek. Ki Vagyok Én? A nevem Lucifer. vagy egyszerűen leör- dögözhettek. mert így könnyebbnek tűnt az elfogadás és a beilleszkedés. aminek látszik.

Kezdjünk mindent a legelejéről. Minden jóság és gonoszság belőletek fakad. és rajtam kívül nincs semmi. Ők 8 . Az egész világmindenség eg y gondolatcsomag. és minden rosszat meg én. „az én vag yok” addig részle- teződött. hogy nincs rajtatok kívülálló se jó. se rossz. hogy a megértés fé- nye nehogy elröppenjen. KIAS Istentől kaptok. úg y követte azt le. és a könyv elolvasása után térjen vissza rá. tálcán hozott válaszokkal. Hamarosan az is kiderül. aki még nem járatos a témában. Ahog y bomlott ki magában a fogalom. minden ti vagytok. Éberen ülve figyeljétek. míg olyan tudati részek nem jöttek létre. akik önmaguk is teremteni tudtak. Azt azonban ne higgyétek. és en- nek kibontása pedig a létezők összessége. hog y rajtam kívül van valami. addigra biztosan összeáll a kép. A Kezdetben lévő Hatalmas Eg yetemes Tudat. hogy ez egy hátradőlős sétagalopp lesz. miközben a csomagot kibontjátok. A valami. Pedig az igazság az. Ezzel megteremtette magában a valamit. hogy melyikünk a valóságos. és ezt most meg fogjátok érteni. maga a hatalmas semmi és minden eg yszer- re azt mondta: – Én vag yok. és kik is vagytok ti igazából. Lucifer kényszerítek rátok. a benne megteremtődött fizikai világ. és ezt önmagán belül részletezte. A most következő oldalt. nyugodtan átugorhatja. Vag yis olyan nincs.

Az emberiség még 9 . most még nem a kíg yó és az emberek a téma. mint az eg yes világok megtapasztalásának eszköze. Az íg y kialakult világok építik az Első Alkotó testét. az ige anyaggá vált és hét nap alatt megteremtett mindent. hog y megértse azonosságát mindennel. és eg y nag y kitágulás után önmagába záródik. eg y hatalmas holog ram. Ez a világmindenség teremtési képlete. alkottak. kevésbé részletezetten. annál több téridő síkot érzékel. De mi az. L. Na. a Fényhozó voltak a Központi Faj képviselői. később természetesen – érintett révén – rájuk is kitérek. Ők elindultak. a Tórusz. és zseniális. és létrehoztak önmagukon belül különböző rendszereket. hog y minden teremtmény eljusson arra a szintre. és a változás pedig az. és a „Leg yen…” után? Hát persze. ami fenntartja a teremtést. Az Első Alkotó odaadta magát nekik. mely minden része ön- magában is tartalmazza az egészet. Amely közepén a semmiből indul. és ezzel az Első Alkotó művét tovább részletezték. „a vag yok”. világokat. A feladat az volt. El is jutunk hamar az első emberpárhoz. A tudatosság minél részletezettebb. az alma. vag yis amit az alma szimbolizál. Ez maga a téridő. ami elindította ezt az egészet. Eg yszerű. ami a leglényegesebb eg yetemes szimbólum ebbe a korabeli csodás történe- lemkönyvbe csomagolva. A téridő nem más. – Leg yen! – szólt az Úr. a mennyországhoz és a kísértéshez. a Szárny- készítők.

A történetem jelentős része világotok mai való- ságában játszódik. a Galaktikus Föderáció- ülés. A médián keresztül kapott infor- mációkat eg y másik nézőpontból világítom 10 . vag y éppen most történik veletek. a héberek és Zoé élete. megnyilváníthatom. Majd. De hog y könnyebben megértsétek. mint amikor g yöng yszemeket fűzünk fel eg y zsinórra. ezután a közeli emberi jövő következik. amit követ a valóság megszűnése és újra kibomlása. Lineáris időrendben. A múlt identitást ad nekik. ahog y azt szemlélitek. Én ennek bármelyik időpontjába. Nálam minden most zajlik. Az általam kiválasztott fizikai formát is bármely pontra. szétdarabolja a valóságot. Mo és Prethor története. Közben ott vannak a történetem esemé- nyei. olyan. Szhuu. a vége a Nag y Reccs. a múlt. Lélektelen. KIAS a linearitás világában él. íg y az eseményeket tetszés szerint végigélhetem. bármikor oda tudom fókuszálni a tudatomat. az Annunakik. ezért az egész teremtés is most van. eg y ponttá válik. jelen és jövő rendszerében gondolkozik. minden szál összetalálkozik eg y pontban. akár eg yszerre többe is. Számos esemény hason- lóan megtörtént. a jövő megváltást. többre is akár eg y időben. A történet. A legeleje a Nag y Bumm. az idővel tetszés szerint játszom az elbeszélés során. és amit ha két végén össze- fogtok és láncot csináltok belőle.

hog y a befolyásolás mögé lát- hassatok! Ezek után vágjunk bele! Jó szórakozást! 11 . L. a Fényhozó meg Nektek.

Viszont a rá lecsapó. 12 . és már nyújtózott is. KIAS 1. a víztől állapotos felhők közt átdöfő napsugarak éltető erejét fogja odafenn magába szívni. A gyíkocskát lenyelte. így aztán a tollkirálynak volt ideje eltöp- rengni. június 2. és őt egy falásra eltüntető szivárványcsőrű tukánt meg ez nem érdekelte igazán. A nap szikkasztó ereje szinte azonnal ce- mentszerűvé szárította a rögtönzött kis sárszob- rot. De őt a következő pillanatban elkapó még színesebb gyík nem nagyon foglalkozott a bogárka további ter- veivel. hogy tovaszálljon. hog y eljött az idő! Dél-Amerika. hogy miután jóllakott. Változás Lucifer: Jöjjön akkor először eg y aktuális felfede- zés. hol is csúszhatott hiba a számításaiba. A párás dzsungel fái közt tüntetőleg az ég felé törő apró kis sziklán megmaradt esőszemhez. 2012. egy rendkívül színes bogár szaladt föl. Terve szerint majd ott hörpinti be a frissítő víz áldását. mely azt jelzi számotokra. azonban a mellette elrobogó ütött-kopott terepjáró sárten- gerrel árasztotta el és ezzel jócskán keresztbe tett neki.05 /2314/2-es földrengés után tíz órával. Az ő elképzelése az volt. Theckoatl ásatástól délre. a 015.

melyet a tegnapi földrengés és eső földcsuszamlásokkal 13 . akik viszont vidámparki csodának éltek meg minden autós utazást. professzor úr. megéri ez a kis kiruccanás. – Messze van még. – Nem vagyok professzor. Lagrovicz jobb keze. a Fényhozó A túlzsúfolt terepjáró nyikorogva. és gyorsan szájához szorította fehér kendőjét. régész volt. és az élet is őket. egy újabb öklendezés sorozatot leküzdve. professzor úr! De szerintem ez az. Talán még az életet sem. – Mindjárt ott vagyunk. izzadt. sem a klímát. csak… – egy újabb huppanó kettényeste mondandóját. Lagrovicz. – Persze. De majd meglátja. ők bírták az életet. egy kidőlt fát elkerülvén. Közben bekanyarodtak egy völgybe. Na. félpucér bennszülött között. Nem bírta sem a zöty- kölődést. Mr…? – Nem tud a mi nyelvünkön – szólt Pablo. Pablo. amit három hónapja keresünk – vigyorgott maga elé Pablo éles bal kanyart véve. Igazi fehér húsú. L. csúszva. hátra sem nézve hadart. akit most is csak a hírnév haj- hászása kergetett idáig. a testes helyi idegenvezető és egyben Dr. cuppogva gyűrte le a nemrég elállt eső áztatta vörös sár marasztaló hatását. Lagrovicz viszolyogva húzódozott a két. Pablo? – kérdezte a hátsó ülésről – két helyi indián bérmunkás közt ülve Dr. A doki sértődötten – „Hiszen az az én helyem” elánnal – hajolt az anyósülésen ülő hallgatag és aszott helyi indián felé: – Na és önben kit tisztelhetünk. közép-európai szoba- tudós. sem a helyi ételeket.

majd fékezett is. amire én szak- emberként ne lennék képes – pufogott Lagro- vicz. és a kölykök régi jó ismerősként simogatták. mintha nem is itt töltötte volna egész életét. – Sámán? Minek ide egy kuruzsló? – élcelő- dött Lagrovicz. ő a helyi sámán – vála- szolt Pablo. – A maguk nyelvén. nem kuruzsló. a kocsi köré sereglő kis bennszülött gyerekekből. ölébe ugrottak. Dr. hogy válaszokat adjon. – Nem tudom. Lagrovicz fitymálóan nézett a so- főrre. professzorkám – mondta Pablo. aki csak a dzsungelt fürkészte. azt majd meglátjuk. – És miért van itt? – folytatta a doki. 14 . amint hirtelen kanyart vett egy sziklakiszögellés után. hát… izé… bizonyos… dolgokra. Az öreg sámán a kocsiból nagy nehezen kikászálódó Lagrovichoz fordult: – Én meg nem lenni kuruzsló – mondta. majd becsapta az ajtót. nehogy elcsapjon néhá- nyat. majd vissza a kipingált sziklaarcú öregre. hogy nem vagyok prof… – de ismét félbeszakította Pablo utolsó manővere. az azért nem ugyanaz. – Megmondtam. és derűsen a visszapillantóba ka- csintott a falfehér dokira. mit tudna egy régészeti feltárá- son megválaszolni egy kuruzsló. – Nem. KIAS tarkított. – Hát. Lagrovicz mellől is kicsusszant a két helyi bérmunkás. És azért jött. Pablo azonnal kint termett.

a vihart és a földrengést követően szalajtottak hozzám egy embert. majdnem elhasalt a gyerek. miközben hangos szuszogással kimá- szott ő is.és sárten- gerben. dokikám! – intett tele vigyor- ral a nagy Pablo Lagrovicznak. a Fényhozó – Még hogy nem beszéli a nyelvünket – doho- gott a doki. és Pablo az előttük meredő hegyoldal felé intett. mert a víz és a földindulás felszínre hozott vala- mit. – Maga és az egyetemi tanoncai hajtogatnak mindig valami „Isten mindent látó szemét…”. Ámulatában még Pablot is 15 . aki egyensúlyát vesztve. doki. ennek köze lehet hozzá. és mint két részeg cimbora támolyogtak a láthatóan frissen leomlott háznagyságú földdarabok között. Lagrovicz néhányukat – akiket ő szer- ződtetett az eredeti ásatás helyszínén – fel is ismert. – Néhány órája. A sámán és a két segédmunkás már jóval elő- rébb jártak. hogy oda is intsen nekik. Pablo átkarolta az esetlen régészt. csatlakoztak a többi bérelt ásó em- berhez. Majd tekintete felkúszott az imádat tárgyára is. miért gondolja. Lagrovicz először a hegy tövében buzgón hajlongó és imádkozó több száz embert látta meg. – Jöjjön. hogy engem pont ez érdekel? – lihegett Lagrovicz. – De mégis. L. Kiléptek egy ember nagyságú kukacokkal teli földdarab mögül. hogy szélhámos. gondoltam. de rangon alulinak érezte. jöjjön. – Mégis mit? – Mindjárt meglátja – mondta Pablo. – Tudtam.

Ekkorát és ilyet még ők sem láttak. hogy felragyogjon – válaszolt Pablo. – Ők mit csinálnak? – Mit? Hát imádkoznak. egy opálos. és majdnem elhasalt. és ítélkezik az emberiség fölött. – A legenda a világot teremtő Első Alkotóról. KIAS elengedte. és az időszakos vizsgapontjáról. hanem ez a szobor. Az biztos nem új nekik – mondta a doki. egy hihetetlen mére- tű vörös rubin volt. egy óriási szemgolyó alakjába rendezve. világos. Körben kilenc letisztult jól látható grandiózus fekete obszidián kő helyez- kedett el. – Az nem is. Középen a tizedik. De visszanyerve egyensúlyát holdkórosként megindult a lelethez. – Híres és gazdag. – Éppen azért imádkoznak az emberek. faragott sziklaalkotás tört elő. az ősi dolog. – A tizedikkel. 16 . Ez nekik is új – nézett körbe Pablo izzadt homlokát vakarva. Talán… csak ő – Pablo a faarcú sámán felé intett. – Az Alkotó mindent látó szeme – mondta Lagrovicz a térdeplő tömeg közepén állva. – Erről beszéltem. de még fakón. A sáros hegyoldalból friss sebként több száz négyzetméteres. ami alapján a világot koronként méri. mi a helyzet? – kérdezte Lagrovicz. mely egy hatalmas szemet ábrázolt. Jobban mondva tíz szemet. aki egy sziklán gubbasz- tott és pipáját tömködte. csípő- re tett kézzel. ködös rétegtől eltakarva alig látszott. a középső szemmel. – Híres leszek – motyogta. A nagy imádság mormogásában alig hallotta saját hangját.

L. Valami nem stimmelt. Lagrovicz lerogyott egy sziklára. Ahogy távolodtak a tízszemű faragvány tövé- ben imádkozó sokaságtól. A sá- mán is abbahagyta egy pillanatra a pipatömkö- dést. – Nem tudom. ezt még én sem láttam – vála- szolt már a fák közül Pablo. vagy ilyen homályos marad. – Azt. – Jöjjön doki! Lesz itt még valami – Pablo engedett a gyerkőcök unszolásának. Elkezdet ritkulni az eső- erdő. amit lát. a Fényhozó – Mi? – kérdezte a doki. 17 . és ha felragyog. és nyomában a sámánnal elindult. nem lehet tudni. Kalapját le- véve vakarta busa fejét. Mutatni akartak valamit. és elkezdték rángatni nagy magya- rázás közepette az erdő felé. mutogattak és nevettek. – Micsoda? – kérdezte még egy álmodozó pillantást küldve Lagrovicz a felszínre bukkant faragványnak. Mikor félrehajtották a folyópartra ve- zető kis ösvény utolsó bokrait is. Ekkor kacarászó. Ezért festették ki magukat és hoztak gyümölcsöt is – mondta Pablo. – Igen. és már hallották a folyót is. hogy most csak sáros még. Az amúgy is egyszerű agya nem tudott mit kezdeni a látottakkal. elégedett legyen a te- remtő azzal. sokkal élettelibb zsivaj ütötte meg a fülüket. Helyi nyelven csicseregtek. csuromvizes aprónép vette körül Pablot. meglátták a csodát. Szájtátva lebotorkáltak a vízparton a fo- lyóban játszó gyerekek és szüleik mellé.

Ilyet még ő sem látott. Folytonossága megszűnt. köré sereglettek. ahová a középső. Majd csak lentebb. mintha mi sem történt volna. KIAS Rezzenéstelen arccal felmérte az eléjük táruló csodás vízesést. közepén az isten mindent látó szemét ábrázoló faragással. tökéletesen csiszolt. A felnőttek amint észrevették az öreg sámánt. Pont ott. mögöt- tük pedig egy szinte teljesen kör alakú barlang- bejárat mutatta meg magát. Az öreg felült egy moha lepte fatönkre. több ton- nás kőkorong zárta. – Hát ehhez kellett a sámán – fordult vissza a bamba arcú dokihoz. a tó fölött néhány méterrel folytatódott az alsó szakaszban. – Errefelé a Fent-sétáló a hivatalos megszólítása a sámánoknak. vége a semmibe veszett. Pablo? A sámán ekkor feltartotta kezét. Dr. Mindenki egyszerre akart magyarázatot kapni a sokat látott bölcstől a jelenségre. – Mi a fenét mondanak. A bar- langot egy óriási. egy másik dimenzióba. Lagrovicz egy szót sem értett a kérdésekből. mint- egy harminc méteres szakaszon. elkezdett pipájával matatni. – Ez jót jelent. de na- gyon rég a mesékben hallott valami ilyesmit. A lezúduló hatalmas víztömeg a felénél. letették lábánál a halas kosa- rakat. Az feltette nagyon rövid kérdését. még félig eltakart szem nézett. 18 . eltűnt az embe- rek szeme elől. majd rámu- tatott a legösszeszedettebbnek tűnő helyi benn- szülöttre. a tömeg el- csendesedett. A vízből előbukkanó sziklák közül néhány súlytalanul a levegőben lebegett. Fent-sétáló? – tolmácsolta Pablo Lagrovicznak.

– Hát akkor rosszat jelent. csak nemet intett fejével. A tömeg erre rémülten felmordult. Csak egy szót motyogott. Majd elnézett a fák mögött meredő tízszemű szem irányába. Miközben az öreg beleszívott egy mélyet a pipájába. Fent-sétáló? – kérdezték immár teljesen összezavartan. a Fényhozó Az öreg fel sem nézve pipájából. – Hát akkor mit jelent ez nekünk. Az öreg ránézett a „hézagos” vízesésre. amit sikerült felizzítani. A sámán szintén nemet intett. Az emberek még kerekebb szemmel mormogtak. ami mint egy megtisztulásként épp akkor mosott le felülről lefelé vagy harminc talpig sáros kacagó gyereket. Fent-sétáló? – érdeklődtek ijedten. 19 . L. – A lélek eljövetelét… – zárta mondandóját a sziklaarcú vallási vezető. – Változást… – fordította Pablo.

és a bolygó szintet vált. Gaia veszi fel az infót és átrendezi a színpadot pólus- váltással. kataklizmával. jégkorszak és özönvíz alakítja a környezetet. Ha a tudatos- ság olyan szinten van. hog y be tudja fogadni az ekkor érkező hatalmas fényenergiában rejlő információtömeget. hog y ez az isteni meg- mérettetés eg yszerű kozmológia. és minden az energiáról szól. KIAS Lucifer: Azt tudnod kell. A két esemény kö- zött a bolygón lévő vízciklusok. akkor az hasznosul. Ha nincs. 20 . 26 ezer évente kerül Földetek legközelebb a központi Naphoz. vag yis az információforráshoz.

sőt tudom. felrémlett neki édesanyja halála. Egy aranyarc. Az Aranyarc. Néz… Engem néz. Miközben teljesen belerévedt az izzó ciga- rettavég bámulásába. ne… a fogai… ne… túl halk! Ez fáj… Vagy mégse? Ne.. 1. 2012. nem… Zoé izzadságtól tacsakosan riadt fel az éjszaka közepén egy. Bár maga a jelenség elsőre ijesztőnek tűnhetett egy tizenkét 21 . Megalkuvó Lucifer: Most pedig ismerjétek meg azt a sze- mélyt. hogy valami fontosat mond… de hangosabban! Ne. érzem. Magára kanyarította se- lyem köntösét és rágyújtott. menj! Nem. aki alapjaiban megváltoztatta az em- berekhez való hozzáállásomat. Atlanta. a Fényhozó 2. nem hallom… pedig. június 11. a gyerekkora óta nem látott álmá- ból. nem. nem. Kisgyerek korában történt. Zajtalanul fölkelt. Az egyik este félá- lomban megjelent előtte egy Aranyarc. ne! Nem hallom. Ne menj. L.. Már megint suttog… Nem hallom… Hé.

Öklendeznie kellett saját magától is. – Nekem az édesanyám volt a legfontosabb. ami belőle áradt teljesen megnyugtatta Zoét. de az a melegség és szeretet. óvta. Eddig. Sam. – Igen. és álomba ringat- ta. különleges feladattal. De még nem ment vissza. – …Hallod. 22 . és mégis milyen romboló. Remélem nem beszéltem álmom- ban. betakarta. ami valóban fontos számodra. csak hívj. de tudd. miközben patakzottak piros kis arcáról a krokodil könnycseppek. ami belőle áradt átölelte. Milyen elragadó a tűz. nem hagylak soha magadra. Szóval ő is felkelt. majd meglátod. mikor odatette azokat a viszont becéző megszólítá- sokat. de neked kell megtalálnod azt. szólította meg akko- riban a kislányt az Aranyarc. KIAS éves kislánynak. nem hagy el. védte a megtört szívű kislányt. ő mindig itt van veled. – Tessék. Ez a néhány lopott perc csak az övé volt. A térdére esett hamu melege zökkentette vissza a parázsló cigarettához. – Te különleges ember vagy. Ha szük- séged lesz ránk. amire vágysz. Zoé. Mindent megkapsz. Őrá van szükségem – mondta. Az a csodálatos simogatóan nyugtató meleg- ség. – Szia. ne félj tőlem –. szívem? Mit mondtál? – szólt vissza Zoé az erkélyről. Akárcsak az életem – gondolta a lány. drágám? – szólt a motelszoba még testiségtől gőzölgő gyűrött ágyáról vőle- génye.

Mindig ez volt. akkor másnak is jó kellett. és mit nem – próbálta viccesen előadni Sam. Ha esetleg mégsem. L. Ha engedi neki. drágaságom. akkor azért Zoé volt a hibás. – Majd azt én eldöntöm. Ez lennék? – Zoé a város remegő fényeiből próbálta kiolvasni a választ. Bár inkább hangzott kijelentésnek. drágám – préselte ki magából Zoé a választ. Mi a francnak mindig ez a nyálas becézgetés. hogy ugye neked is jó volt. Megalkuvó. – Dubajba? Nem tehe- tem. – Persze. hogy nem tudsz eljönni velem? – folytatta éberebb hangon Sam. de Zoé tudta már. Ha neki jó volt. – Azt kérdeztem. a sötétből Sam már félálomban. – Gyere velem Dubajba! – nyöszörögte bent- ről. – Különben is. 23 . hogy legyen. miért gondolod. a fele sem tréfa. utána a rutin kérdés. A saját egójáéra. Most hátat fordított a városnak és a korlátnak támaszkodott. rosszul hallotta. Megtestesült romantika. Ha meg volt a rutin menet. mikor igazából leszarja. hogy ennek a viccnek. és a rutin alvás. Sam igazán csak egyvalaki véleményére adott egész életében. mi van vele. mint amire Sam valaha is képes lenne. a Fényhozó Az éjszaka hűvös szellője érzékibben libben- tette félre köntösét. – Hogyan? – kérdezte Zoé. De igazából ez már nem érdekelte. Ha fogja még egyáltalán. Remélte. hogy mit tehetsz. drágám? – kérdezte a sötétből Sam.

ahogy szeretett volna. csak szeretném. Sam meztelenül kicsoszogott. És apa is betegeskedik. – Te? Minek? – nyögte nevetve Sam. – De legalább egy reális képet adhatok a hétköznapi embereknek arról. – Te nem vagy képviselő. de te egyelőre csak hírt közölnél a dolgokról. akit kirázott a hideg. vagy lesz. – De… nekem Rióba kell mennem. Most például Dubajból. Sam karjaiban megfordult. Hozzá is el kell utaznom – búgta Zoé. azt pedig meg tudja más is oldani helyetted Zoé beharapta ajkát – mostanában ez vált a másik rossz szokásává a bagó és gyógyszerek mellett –. Bentről mocorgás és türelmetlen szuszogás zaja hallatszott. amiben részem van. drágám. KIAS – Mivel a húsz évvel ezelőtti környezet- védelmi ENSZ konferenciához még totyogós kisbaba voltam. legalább erre el szeretnék jutni. és újra a város fényei közt keresett menedéket. vagy… mit tudom én. 24 . Nem bírta tovább. Szeretett volna egy lenni a sok kis izzó fénypont közül. hogy te is részesülj abból a sok szépből. hogy a föld veze- tői miként állnak a világ jobb irányba tereléséhez és megóvásához. Ne érts félre. és magához ölelte Zoét. – Drágám – lihegte állott kaviár szaggal Sam – . és nem vágott vissza. meg a dicső védelme – motyogta Sam. – Már megint a környezet.

a Fényhozó – Még nem fejeztem be – folytatta Sam. Végül is a cél a lényeg. Elengedte Zoét. – Na jó. Az ilyet így hívják. drágám – mondta Sam az ágyra heve- redve az étek társaságában. így elintézheted a kis csipri-csupri dolgaidat. Ribanc. A lány köpni-nyelni nem tudott. – Így megfelel? – Igen. – Annyi engedményt tehetek. és szuszogva kebelezte befelé. majd fenekére csapva kitessékelte azt. oldal- ról végigsimítva melleit. sajnos nem biztos. – De… – Apádat meg nem te fogod meggyógyítani. Egy kitartott ribanc vagyok. – Ha most tovább vitázol velem a szaros jegesmedvéid miatt. és az szomorú lenne mindenki számára. hogy csak később csatlakozol hozzám. Kézzel beletúrt a halikrába. meg – sóhajtotta kintről Zoé. Nagyapja szavai ilyenkor mindig azonnal kontráztak. hanem a gyógyszerek – mondta. L. magára kanyarintott egy tö- rölközőt. bár már nem nagyon hitt ebben az erőltetett önigazolásban. és ajtót nyitott a szobaszervizes hölgyi- kének. Hogy is mondják? A cél szentesíti az eszközt – nyugtatta magát Zoé. másikkal a borravalót a szobalány dekoltázsába dugta. és utánam jössz Dubajba. nem megalkuvónak. Kopogtattak. Egy kézzel átvette a tálcát. hogy meg tudom osz- tani veled azt a sok-sok jót. még jó étvágyat kívánni is elfelejtett. amit én adhatok ne- ked. hogy az eszköz és a cél nem válik el 25 . – Hozattam még egy kis kaviárt – mondta Sam.

Amilyen az eszköz. 26 . KIAS egymástól. hogy a gyógyszerek segítenek ilyenkor. Majd az elhaló cigarettavégre vetett egy búcsúpillantást. olyanná válik a cél is. Egyre kevésbé bírom elviselni a bennem lévő ket- tősséget. és bekapott vagy négy szemet a mindig nála lévő nyugtatóból. Még jó. elfojtják lelkiismeretem mardosó szavait – gondolta. Bárcsak az én lelkemet is egyszer valaki így izzásba hozná.

Rudy remek szakember volt. az egyik legjobb helyszíni ope- ratőr a keleti parton. mindig vigyorgó arccal. Hihetetlen érzékkel nyúlt minden technikai újításhoz. akik a közvetítésekért fele- lősek. apukám. De Rudy nem bánta volna. A különböző országok és televízió csatornák műszaki szakemberei. ha magánéletben is 27 . ahogy mondod – hadarta Zoé a telefonjába. egy vörös hajú. – Zoé. és maguk az operatőrök is egy kiéhezett hadsereg módjára sorakoztak fel a terem hátul- jában. L. Mindegyik riporter bejelentkezett már a saját csatornájához. június 20. Viszont a nőkhöz nagyon nem értett. magas. – Igen. néhány fölé magasodó szobapálma fedezékében. mélykék színű szemmel. és természetellenesen bájos mo- solyba csomagolva nyugtatta a nézőket a köze- ledő kezdésig. Rio de Janeiro. – Sajnos nem tudlak. a Fényhozó 2. gyere már. szakmailag. mindjárt itt vannak! – sürgette a lányt a konferencia terem hátuljában álló operatőrök seregéből magasan kilógó Rudy. Ő és Zoé remek párost alkottak. és a még üres székek között. A kamerákhoz tartozó riporterek pedig még feszültebben álltak sorfalat a világ szemeit képező készülékek. szeplős harminchárom éves fiatalember. 2012. és használta is azokat. Egyedül Zoé telefonált még egy távolabbi sarokba félrevonulva. majd csak a jövő hét után meglátogatni.

hogy mi a célja. akkor az egy élhetőbb hely lehet. ha időben. apa. A közve- títés megszépítette. amikor meglátogat! Szeretlek. szia – és letette. talán jobb és bölcsebb döntéseket hoznak majd. nagyon sajnálom. Mondjuk valahol ez is munka. Mert tudta. És most hazudott a saját beteg apjának. Mindig kivirult az élő közvetítések alkalmával. amúgy is egzotikus félvér 28 . De az eddigi munkájuk alatt azt megtanulta. mindannyiszor tapintatosan visszautasította. és tudta. és reálisan tájékoztatja az embereket a világ alakulásáról. sietek majd hozzád. Mindig ezt tette mikor füllentett. – De a gyógyszereidet vedd be rendesen. – Nézd. amit minden adandó alkalommal Zoénak mókásan elő is adott. hisz a cél szentesíti az eszközt!? Vagy nem…? Tudta jól. csak tudod a munka… Remegő kézzel hátrafésülte amúgy tökéletesen berakott haját. Már megint ez a megalkuvás. – Szeretettel köszöntöm nézőinket. hogy ehhez Samen keresztül vezet az útja. akkor nincs tovább. hogy amikor Rudy intett. Őszintén hitte. Rio de Janeiróból jelentkezünk – hadarta Zoé a kame- rának. és hallgass Ziára. ahogy lehet. Ha az emberek tisztában vannak a körülöttük zajló dolgokkal. KIAS hasonlóan nyerők lennének. vagy hazudott. sietni kell. hogy Sam dubaji útja miatt nem megy el az öregek otthonába. A lány persze. nem pedig a munkája miatt. apa. teljesen más világ lévén.

a Fényhozó indián vonásait. mintha hangyák lepték volna el. Hiába. Termé- szetes báját nézői is szerették. Ekkor hirtelen kivágódtak az oldalsó ajtók. Ez varázsolta el az örök gyereket. Rudyt is. és a fej- lődésünk alapvető kérdéseire. vele szemben lévő terület volt a legtávolabb. államfők és egyéb szaktekintélyek lepték el a termet. mintha ívelt képer- nyőjű tévét nézne. és a tolmácsgépek is felcsatolásra kerültek. és egyelőre hagyták. hogy a nemzetek legmagasabb szintű kép- viselői közösen keressenek megoldást korunk egyre sürgetőbb környezeti problémáira. Először a megszokott erős szédülést érezte. Mikor csillapodott a kavargó érzés. Zoét pillanatnyi rosszullét fogta el. hogy a képek. De nem csak az elé táruló világ látványát érzékelte. L. Míg a tömeg végleg elfoglalta helyét. – Hamarosan kezdetét veszi az Egyesült Nemzetek Szervezetének Környezet és Fejlődés Konferenciája és Földi Csúcstalálkozója – foly- tatta Zoé –. Az egész olyan volt. a mellette lévő részek pedig szinte hozzáértek. A teste mégis bizsergett. mintha rátettek volna egy 3D-s szemüveget. A riporterek sorfala egy emberként elfordult a kameráktól. Úgy tűnt. A középső. Korábban is érzett már hasonlót a gyógyszerek hatására. Mindent érzett. Elkezdett körülötte forogni a világ. illetve a konferanszié beszéljen. valami egészen fur- csa dolog történt. képviselők. mi történik vele. Nem tudta hirtelen. amit anyjától örökölt. mélysége lett min- dennek. amelyet annak érdekében hívtak össze. de ez valahogy most más volt. A körülötte lévő valóságot magában érzékelte. hanem 29 .

– Menj csak. míg lefutják a tiszteletköröket. Mintha egy vetített filmet nézett vol- na. – Zoé! Jól vagy? – kérdezte Rudy a lencse mögül kihajolva. és máris egy hozzá közel álló másik közvetítő hölgy hátsóját bámulta. Egy 30 . és valahonnan a tömegből extatikus. belassul körülötte min- den. és intett. anyag- szerkezetét. Zoé lehajolva a kamerák alatt surrant a techni- kai személyzetnek nyitva tartott ajtó felé. A jólfésültség szürke ködéből csak egy alak. Nem tudta. – Kösz. meleg energiacsáp tekeredik rá és teljesen felhevíti tes- tét. Valakitől támogatást remélt. Most még intenzívebben törtek rá az iméntiek. Az ajtó előtt még mindig özönlött a folyosón az öltönyök és kosztümök folyama. – Azt hiszem. KIAS minden érzékszervi észlelet a valóságból belé került. Kiegye- nesedni is alig bírt már a fájdalommal vegyes le- begő érzéstől. a szíve hihe- tetlen sebességgel zakatolt. ezer torok sut- togása szaggatta amúgy is migrénes agyát. Úgy érezte. Mikor Zoé meglátta a férfit. Felnézett és minden elszürkült körülötte. mikor a mellkasát szorító érzés megállásra késztette. Érezte a tárgyak tapintását. Zoé már majdnem elérte a bejáratot. hogy féljen. illatát. tartom a frontot – biztatta Rudy. megvagyok – zökkent vissza a lány. – Elfehéredtél. mint valami erő- teljes csodás látomás vált ki és segítette fel a lányt. hogy csak pörgesse nyugodtan tovább a felvételt. megyek és iszom valamit. vagy örüljön.

Évek óta ezt a konfe- renciát várta. Ismét intett a csodál- kozón bámuló Rudynak. a rezervátumukba települt vegy- ipari cég gondatlan raktározási és környezet- védelmi intézkedéseket teljesen figyelmen kívül- hagyó magatartása miatt hunyt el. Tudtam. Biztos a csirke fajitas. megtorpant. Kitisztult a feje. mintha keresne valakit. A lány teljesen be volt sózva. Az ajtó mögött lábadozó Zoét nem vette észre. többedmagá- 31 . a benne tomboló iménti érzelmi kavalkád egy csapásra alábbhagyott. hogy már nem is érezte az előbbi problémáit. hogy nem kellett volna – markolászta a meg-megnyugvó gyomrát és mellkasát. ahol egy pillanat alatt régi ismerősként körbezsongták és kegyeit keresték a világ nagy befektetői és tanácsadói. hogy lehuppant az ajtó mögötti székbe. forró energiahullám öntötte el. Zoé néhány perc múlva összeszedte magát. Ahogy a férfi tovahaladt magabiztos kimért léptekkel. Édesanyja – akire családtagjai közül leginkább felnézett – egy. A magas arisztokratikus alak fejében is fura zsongás ébredt. hogy csak forgasson tovább. és bekémlelt az aj- tón. visszalépett. ami amúgy is szemük előtt zajlik. a Fényhozó olyan intenzív szeretettel teli. hogy beláttassa és megláttassa az embe- rekkel. Az ülést hivatalosan is megnyitották. körbenézett. de csak a pirosan villogó kamerák erdejét látta. L. mindent átható teljes nyugalom járta át a testét. így tovább fojtatta útját a folyosón. de annyira elerőtlenedett. Indián anyja halála óta csak azért küzdött.

hogy a javulás szikráját ő adhassa át az emberiségnek. Zoé soha nem a technológiai haladás ellen ágált. hogy nem is munkásként voltak a gyár közelében. de sajnos üres eszmecsere javában folyt a New York-i és magyar képviselők között valami világörökségről. wellness szállók. Ezért állt most itt az első sorban. Úgy. hanem egyszerűen csak ott laktak ge- nerációk óta. Azt sem képes máig földolgozni. ami ezeken a tárgya- lásokon reményei szerint felizzik majd. hogy milyen közönyösen viszonyul a világ az ilyen és ehhez hasonló esetekhez. A tíz ember láthatóan egy központi figura 32 . modernkori igényeket kielégítő. mértéktelenség és a való világtól történő teljes elfordulás szülte. illetve javaslat után ezek a jól fizetett közvetítők felálltak. tökéletesen fö- lösleges vegyszereket gyártott. kérdés. Azóta egy újabb katasztrófának köszön- hetően. Minden képviselő mellett egy-egy asszisztens ült. KIAS val. már bezárták a gyárat. A nagyívű. De képtelen volt kitörölni a kislánykorában beléégett képet. emberibb élet felé. Ezeket a helyzeteket az emberi élvhajhászás. Sőt egy nagyon jó eszköznek tekintette a kényelmesebb. s minden egyes felvetés. ami elvette a természettel teljes harmóniában élő őslakosok életterét. Csalódnia kellett. amint anyja savaktól és vegyszerektől mart teste több napos agónia után itt hagyta a világukat. golfpályák és minden. Helyette gomba módra szaporodtak a hipermarketek. A cég teljességgel szükségtelen. vagy csak hátrapillantottak a pódium melletti sarokban ülő öltönyösök irá- nyába.

és mélyet szívott cigijébe. aki biztos. Rudy – nézett acélosan kedvenc operatőrére. vagy nemet intett. Na. tessék. a Fényhozó köré gyűlt. hogy nincs semmi értelmes megállapodás – gondolta Zoé. – Kell még az is? Még mindig szeded ezeket? – Mi van? Ja. kollégájukhoz fordulva azo- nos jelet adtak. hogy nem most látta először. nem csoda. Zoé – mondta Rudy. csak… mindegy. ugye? – intett a konferenciaterem felé Rudy. – Vitaminok. L. az asztal- társaságában lévő környezetvédelmi biztosok és gazdasági vezetők. amikor a szünetben egy pohár vízzel tért vissza a forrongó lányhoz a dohányzóba. jó. hogy segítsen. – Elég káros a bagó is. ezek csak vitaminok – és remegő kézzel bekapta a tenyerébe szórt erős nyugta- tókat. hogy egy nagy tiszteletnek örvendő. mi? – Szerintem van a világnak nagyobb gondja is most az én tablettáimnál. Amikor ez a homályban ülő alak bólintott. és dühös pillantásokat lövellt a sarokban megbúvó ismeretlen emberek felé. aki korábban a rogyadozó lányhoz lépett. Nem ezt vártad. Talán ez lehetett az a férfi. Az árnyékban ülő alak véleménye szólt lényegében a delegáltak szájából. így az asszisztensek a kapott véleményt az épp tárgyaló illetékesek fülébe súgták. Viszont ismerős volt Zoénak. 33 . – Jó. de nem túl közismert politikai személy lehetett. ezek is csak bábok. De tudta. Lekísérte a vízzel.

– De azért kapja be! – Persze. a főnök azt mondta. A riportnap máskor van. akik élből nemmel reagálnak mindenre. és a park végében a brazil elnök asszony mellett ismét feltűnt a magas alak. ami elől nem tudnak elbújni. és rágyújtott egy második cigire is. Egész jóképű – állapította meg Zoé. hogy mi most csak közve- títünk. ha kipusztuló állatokról van szó. hogy ezek- nek a majmoknak odabent is van egy főnökük. akkor egy „odafigyelünk”-kel terelnek el. Sőt. hogy „szorgalmazzuk”. Ha más nem ad egyértelmű egyenes válaszokat. de ne idegeskedj! Bár neked ez is jól áll – és a kelleténél egy pillanattal tovább 34 . KIAS – Hát. igaz. mint a többiek. tülekedő többi „heringből”. Te is a főnökünktől félsz. Felnézett. Kénytelen volt Rudyba kapaszkodni. – Nem egészen. – Ezt nem mondod komolyan! – harsogta Zoé. Harmincas évei végén járó jó pasi. ha afrikai éhezőkről van szó. Egy kifent. nagyon nem – hagyta helyben Zoé. aki még ilyen távolságból is kiemelkedett a folyosón hemzsegő. vannak tagok. ha felvetnek egy megújuló energiaforrást. hogy ez az érzés rossz vagy jó. akkor” igyekszünk”-kel fogják be a szánkat. Nem is olyan nyakigláb. aki a sarokból dirigál. Az a baj. és még büszkék is rá. Zoé – nyugtatta Rudy –. kikent nyakig- láb ficsúr… Ekkor éles zsibbadás öntötte el Zoét. Már szinte mindenki őket nézte a dohányzóban. Elvégre ezért vagyunk itt. – Mást se hallok bent órák óta. Nem egészen tudta eldönteni. – De nem adom fel soha. hát majd felteszek én a delegáltaknak olyan kérdéseket.

kihalászta zse- béből az öreg sárgás és tépett újságcikket. Az oldal két foltos képet foglalt magában. – Látod. akik előtt a német környezetvédelmi biztos állt a kereszttűzben. és továbbment. – Biztos a sok kávé az oka – mondta Zoé. Zoé. konkrét példákon keresz- tül. megtorpant. Azért. ahogy félretolta az utolsó mamlaszt is. Mélyen beszívta a levegőt. ami a rezervátumukban felrobbant gyárról szólt. Mielőtt áttért volna a szükségszerű kérdé- seknek és az igazságnak csak a felszínét kapirgáló lefizetett riporterek falán. Már a második nap végénél járt a konferencia. hogy felfris- sítse magát. A másik képen letakart füstölgő holttestek feküd- tek. Tudta. megállt és kisimította a fecnit. amint a pódiumon fehér köpenyes és fekete öltönyös alakok gratulálnak és örülnek egymásnak. a Fényhozó tartotta meg Rudy Zoé karcsú testét. Egy kis tülekedést követően túljutott a bá- mészkodókon. mint szük- séges volt. Az egyik a vegyi gyár 1975-ös megnyitóján készült. 35 . Ránézett a gyászos fekete-fehér képekre. próbálta visszafojtani feltörő könnyeit. hogy erőt merítsen. és az egyik riporter standhoz masírozva eldön- tötte. hogy igazán sürgető és halogatást nem tűrő problémákról kérdez. hogy a holttestek közt ott hever az édes- anyja is. tönkre teszed magad. majd az operatőrökön is. és bement egy közeli mellékhelyiségbe. L. amikor Zoé nem bírta türtőztetni tovább magát.

felé fordult és rászegezte szürkészöld. és amolyan diszkrét bájjal rendelkezett. szikár alak. izmos. Majd hatalmába kerítette újból az az isme- retlen. mintha érezte volna Zoé vizslató. teste. olyan erőteljes volt a kisugárzása. Szédülés fogta el. megfontoltan. Zoé számára eddig soha nem látott ismeretlen készülék volt. Először megint a fejében kezdődött. A férfi majd két méter magas. akit látott a parkban. A lábán szintén kézműves. ami egészen biztos valamelyik nagyon előkelő szabó által készített remekmű volt. mintha most lépett volna ki egy belvárosi szépségszalonból. A férfi keze. Kifogástalan öltönyt viselt. de nem lehetett nem észrevenni. alaposan megfigyelhette ezt a különleges idegent. és látta Őt. Nem nevezhető kihívónak és feltűnőnek. mint aki megtánto- rodott. Az öltönyös lassan. igéző szemeit. Ahogy ott magasodott előtte. kisportolt. és újra mintegy kívülről látta magát és a való- ságát. különböző csillogó kristá- lyokkal. A csuklóján lévő fémszerkezet. rend- kívül finom szarvasbőr cipő volt. sokszínű és teljesen felkavaró érzés. kíváncsi tekintetét. Zoét ismét az a múltkori intenzív melegség öntötte el olyan erő- vel. haja töké- letesen ápolt volt. és miközben járt. világossá vált 36 . hogy szemtől szemben álltak. késő harmincas volt. A múltkor az agya. lelke nem tudott mit kezdeni ezzel az új benyomással. igen jellegzetes hangot hallatott. KIAS A német gazdasági miniszter és a környezet- védelmi biztos között ott állt az a magas. hogy kissé hátralépett. lelassult körülötte minden. és a nagy tanácsterem- ben tíz másik öltönyössel. De most.

L, a Fényhozó

számára, hogy a férfi az oka a benne elindult
felfordulásnak. Most már el tudta dönteni, hogy
ez jó, kellemes, és ez neki kell. Folyamatosan
átöblítette testét ez az édesen fájdalmas és nagy-
szerű hullám. Lábai megremegtek, le kellett ülnie.
A következő pillanatban az Öltönyös figyel-
mét elvonták a tőle kérdező miniszterek, és nehe-
zen, de elszakította tekintetét az egyre sápadtabb
Zoétól, akiben ekkor, mint a fekete nyolcas golyó
az utolsó lyukba, úgy zuhant helyére egy régi
emlék. Még jó, hogy leült. Remegve maga elé
emelte a féltve őrzött, gyűrött cikket a régi
fotóval. Az első képen interjút adók közt 1975-
ben ott állt Ő is. – Az Öltönyös… – rebegte Zoé.
Az férfi mintha hallaná a tömegen át Zoé
suttogását ránézett, elmosolyodott, majd folytatta
a zambiai társasággal a beszélgetést.
– Ez nem lehet igaz. Ez Ő – suttogta Zoé.
Többször is a képre majd a hibátlan alakra pil-
lantott. Teljes kábulatban felállt, és zombi módra
megindult az idegen felé. Bár a lány ezt nem látta,
az Öltönyös intett egyet, s gondolatával egy üres
széket csúsztatott az egyik hostess elé, aki leön-
tötte Zoét forró kávéval, ami végül kizökkentette
a révületéből. A lány szitkozódva törölgette le
magát, és mire fölnézett, a titokzatos idegen már
sehol nem volt.

A konferencia és a búcsúbeszédek ideje alatt
Zoé folyton csak őt kereste, alig bírt munkájára
koncentrálni. A lány látta, hogy Rudy kiszúrta a
zavarodottságát, de nem mert neki szólni. Attól
félt, hogy bolondnak nézi. Hogy lehetne már itt

37

KIAS

valaki olyan fiatalon, aki majd negyven éve is így nézett
ki? Még talán az a különös öltöny is azonos –
morfondírozott magában a lány. – És mi köze neki
a halálos véget érő gyárkatasztrófához? Meg kell tudnom!
A telefonja csörgése hozta vissza gondolataiból.
Sam hívta. Örülnöm kéne a hívásának az Istenért –
vívódott. Kinyomta. Most nem volt kedve vele
beszélgetni.
– Azért nem mondhatod, Zoé, hogy ered-
ménytelenül végződött az évek óta várt konfe-
rencia – nyugtatta az anyósülésen gubbasztó
lányt Rudy.
A kétnapos tudományos eszmecsere véget ért,
és ők kifelé hajtottak a városból, még néhány
vágókép elkészítéséhez.
Az elit városrészt elhagyva nyomornegyede-
ken, bádogviskók erdein suhantak keresztül. A
bérelt autó hátsó ülése rogyásig tömve volt Rudy
kameráival és állványzataival. Ha ezeken a gyanús
utcákon kifosztották volna őket – ami egyáltalán
nem lett volna ritkaságnak számító szenzáció –
akkor egy évi élelme kitellett volna a felszerelé-
sért kapott pénzből három itteni „fél-hajléktalan”
családnak.
Nem is nagyon parkoltak le, csak ha nagyon
muszáj volt.
Zoé szótlanul hátranyúlt, a halom aljáról elő-
halászta táskáját, és rágyújtott. Letekerte az abla-
kot és gondokkal terhes füstöt fújt ki. Nézte a
sáros, éhező gyerkőcök maszatos, vigyorgó arcát
és mögöttük a haragosan méregető felnőttek ár-
nyait. Elrévedt a nincstelenek királyságában. Csak
nézte őket. Hisz ugyanolyanok, mint mi – gondolta.

38

L, a Fényhozó

Álmokkal, félelmekkel, vágyakkal. Úgy tűnt, sokkal
rosszabb helyzetben vannak, szegények, nincste-
lenek, mégis az út szélén játszó kis apróság sze-
mében ott ragyogott az őszinte öröm.
Örülnek egy rágónak, egy tollnak, vagy egy
egyszerű barátságos integetésnek is. Nincs sem-
mijük, de mégis kiegyensúlyozottabbak, mint jó
néhányan a nyugati civilizáció feleslegben eltu-
nyult lakói közül. Nézte tekintetükben azt a csen-
des, nyugodt derűt, amit nagyapja barna szeme-
iben látott mindig, ha ölébe kapta a kis Zoét.
Tette ezt akkor is, mikor más gyerekek játéka
után ácsingózott vágyakozva.
Az igazi értéket soha nem találod meg a tárgyakban
– mondta neki mosolyogva a nagyapja. – Azok, mint a
barna rétihéja elreppennek kezedből, ha kinyitod. Befelé
keresd a kincset, és megtalálod a végtelen gazdagságot.
Az autó egy nagy kövön átdöccenve hozta
vissza emlékei mozijából.
– Rudy – kezdte a lány halkan.
– Igen?
– A földünk népessége túllépte a hét milliár-
dot. Egyre nehezebb még csak eljuttatni is min-
denkinek a tiszta ivóvizet, hogy az élelemről ne is
beszéljek.
– Igen, de…
– Az energiafelhasználás, vagy ha úgy tetszik
hiány, általánosan már negyvenöt százalékra nőtt
– sorolta Zoé. – Egyre sűrűbbek és erősebbek a
természeti katasztrófák.
– Annyira azért nem rossz a helyzet, Zoé –
próbálta csillapítani Rudy.

39

KIAS

– De igen, még annál is rosszabb. A fokozódó
társadalmi egyenlőtlenségek, nézz csak körül itt
is! Senki nem talál, és nem is akar megoldást
találni.
– Na, jó, jó, de például ott van Mozambik
elnöke, aki meghirdette az zöld gazdaság megva-
lósítását az országában. Vagy ott van Indonézia
elnöke is.
– Vele mi van?
– Nem kis dolgot vállalt magára azzal, hogy a
fenntartható fejlődés legyen országa egyik fő
célja. Vagy ott vannak a Maldív-szigetek vezetői,
akik létre akarják hozni a létező legnagyobb ten-
geri természetvédelmi területet, és akkor a ban-
kok finanszírozási rendszerének átalakítását még
nem is említettem.
– Ezek valóban jó dolgok Rudy. De te meg
azt értsd meg, hogy mindezek csak részeredmé-
nyei annak a nagy változásnak, amit most el
kellett volna indítani. – Mélyet szívott cigijébe. –
De konkrétumok sehol. A záródokumentum egy
hatalmas rózsaszín kívánságlista, nem pedig…
Vigyázz Rudy!
Egy puttonyos kisteherautó tolatott Rudyék
elé, elzárva a szűk, fekáliától és patkánytetemek-
től bűzlő riói kis utcát. Rudy még időben féke-
zett. Mire Zoé észbe kapott, az operatőrt három
marcona, elkendőzött férfi már ki is rángatta
mellőle az autóból. Az egyik pisztolyt tartott a
fejéhez, és spanyolul hadart. A másik két alak
Zoéról szinte tudomást sem véve feltépte a hátsó
ajtókat és felforgatták Rudy felszerelését. Tudtam,
hogy szerezni kellett volna valami fegyvert – gondolta

40

L, a Fényhozó

Zoé. És már ki is pattant a térdeplő Rudy meg-
segítésére.
– Reportero! Reportero! – kiabálta spanyolul
Zoé magára és Rudyra mutogatva.
Előkotorta nemzetközi igazolványnak is mi-
nősülő riporteri azonosító kártyáját. A lány hirte-
len mozdulatára a Rudyt sakkban tartó férfi ki-
biztosította fegyverét, és az autó mellől egy másik
bandita is előugrott fegyverrel a kezében. Még
hangosabban és türelmetlenebbül beszéltek, szé-
les mozdulatokkal gesztikuláltak.
– La protección diplomática! – hadarta Zoé
diplomáciai védettségükre hivatkozva, közben
megadóan feltartotta ő is kezeit.
– Reporrrtero?! – kérdezett vissza kigúnyolva
Zoé tört spanyolját a legkomolyabbnak tűnő
útonálló. – Diplooomática?
Közben a harmadik társuk is előbukkant a ko-
csi hátuljából egy bekapcsolt kamerával a vállán.
– Hey, filmar películas! – kiáltotta.
Teleszájjal vigyorgott és szakavatott operatőrt
mímelve hol Zoét és Rudyt, hol két társát vette.
Élénk vita kerekedett közöttük. Láthatóan a
másik kettő ki akarta már rámolni, vagy elkötni
az autójukat, nem volt kedvük a kamerás bohóc-
kodásához. Addig élénkült köztük a vita, hogy
már egymásra is fegyvert fogtak. Rudy a legrosz-
szabbkor akarta elővenni, szintén megváltásnak
remélt igazolványát. Mindegyik bandita – hirtelen
nagy egyetértésben – a fiúra fogta fegyverét. A
legidősebb szó nélkül belelőtt a szegény opera-
tőrbe, akit a golyó a jobb combján talált el. A

41

– Nem is tudok – lihegte Zoé. Zoét fura érzés kerített hatalmába. miközben kerülgette az utcán játszó gyerekeket. Pedig ha Rudy hal- kabban javeszékelt volna. Tudatosítani akarta mindenkiben. akinek ettől máris feleannyira fájt a lába. Zoé még hallhatta volna az ismerős – bár nem tudta volna meg- mondani honnan ismerős – jellegzetes szarvas- bőr cipő koppanó zaját. Gyorsan betuszkolta a jajveszékelő Rudyt az autóba és elhajtott a leg- közelebbi kórház irányába. hogy tudsz spanyolul – nyögte lábát szorítva Rudy. mely tőlük ellentétes irányba távolodott az előbbi színjáték helyszí- néről. – Nem is tudtam. hogy a problémákról való hallgatás további nélkülözést szül. A még ak- kor is pörgő kamera eggyé vált a szemközti téglafal és az önjelölt operatőr fejével. Bár nem sokra mentem vele – mondta és a fiúra mosolygott. Hangtalanul elindult. viszont még elszántabban küz- dött riporterként. és annyira felgyorsult. rohant lefelé a leejtőn. Ekkor oldott ki az idáig hűségesen kitartó kis- teherautó laza kézifékje. hogy ilyen véletlen létezik. 42 . hogy mindhárom banditát elsodorta. Zoé ettől kezdve nagy ívben kerülte Rio külvárosi utcáit. az pedig bűnözésbe torkollik. hogy az emberek szemét fel- nyissa. nem hitt a szemének. – Ez a néhány kifejezés csak úgy rámragadt a konferen- ciaterem táblácskáiról. KIAS következőt az autó mellett fedezéket kereső Zoé- nak szánták. Ennyi haszna legalább volt az egésznek.

Legbelül érezte. A legszembetűnőbb különbség az állandóan más színre festett hajkoronájuk volt. és túlgesztikulált kommunikációjukkal. az elkövetkező hosszú. hazaérkezésétől kezdve folyama- tosan bombázta őt e-mailekkel és SMS-ekkel. A két lány. 43 . Mint két páva. Inkább mégse. Az életvitelük. és az állandó éjszakázás már most nyomot hagyott fiatal testükön. a Fényhozó 3. a hozzá tartozó extravagáns ruhák- kal. L. Netty és Mary. hogy komolyan félresiklott a kapcsolatuk. Mint két tojás. most is minden szemet magukra ragasztottak. Valószínű. október 22. A taxiból kiszállva egyből kiszúrta a mindig méregdrágán túlöltözött két lányt a kávézó te- raszán. melyet az öltözé- kükkel tökéletesen összhangban szinte hetente változtattak. A testvérek húszas éveik végét taposták. – Most már. – De azért csak a barátnőim – bizonygatta magá- nak. New York. Merthogy külsőre nem teljesen. Nagyon ódz- kodott a Sammel való egybekelésük szervezé- sétől. Akkor inkább pávatojás? – gondolta Zoé. Rudy riói néhány hetes kórházi kezelése után Zoé ismét New Yorkba repült. Mégis. nem túl meggyőzően. A neon kék és ciklámen színű haj- költemények. 2012. Bár volt köztük másfél év. de szinte teljesen egyformák voltak. a túl- zásba vitt fogyókúra. de stí- lusban és elismerés iránti vágyukban nagyon is hasonlítottak. dolgos hónapok alatt muszáj volt az esküvővel is foglalkoznia.

– Legyen Manolo Blahnik cipőcske. hisz Sam rokona lévén hasonlóan módos körökben forog- tak. aki saját készítésű batikolt nadrágban. a sok pénz elherdálásával. hogy mi tetszik neki. és azzal foglalatoskodhattak. amiket eddig néztünk. de nem Sam fogja felvenni és tizenkét órán át egyensúlyozni benne. a megjelenés volt számukra az ismerkedési küszöb. de félbeszakította Zoé húgának érkezése. hanem én – vágott vissza Zoé. – Akkor legyen talán egy… – folytatta Mary. A külsőség. fehér pamut póló- ban. 44 . KIAS Persze nem Zoé és operatőre elleni „merénylet” érdekelte őket. A lányok csivitelve üdvözölték. hát mi ismerjük csak igazán. Egy szint alatt emberszámba sem vették a körülöttük megforduló halandókat. vagy inkább egy Sergio Rossi? – töprengett hangosan Netty. – Sziasztok! – köszönt Zia. majd nagyot szívott szívószálával a frappéjából. amihez a legjobban értettek. – A mi kedvenc unokatestvérünknek semmi sem túl merész – válaszolt Mary. – Igen. a pénzköltéssel. – Amúgy is túlhivalkodóak. Vagyis. – Ha valaki. Az érték- rendjük egy egyes után sok nullával kezdődött és a még több nullával végződött. és hatalmas fonott oldaltáskával robogott oda hozzájuk. Végre be- cserkészték a lányt. – Nem túl merész az egy kicsit? – csatlakozott az asztalhoz Zoé. Most is csak egy dolog érdekelte őket. hogy Zoénak milyen esküvői cipőt rendeljenek. Arra ők magasról tettek.

hogy el tudtál jönni – mondta Zoé. a Fényhozó –… egy puritánabb megoldás… – fejezte be motyogva mondandóját Mary. nekem is – hadarta Netty. amit Zoé újdonsült „Sam-féle” barátnői. Mary meg- hallotta. – Azt hittem. – Hát mi se hittük. Ez a bizonyos bili már kiborult. – Csak nem gondolod komolyan Zoé. és megölelte a húgát. – Mary. és az ő „óvilágbeli Zia” húga egymás iránti ellenszenvük telített meg. hogy még pesztrálkod- nunk is kell ma… – Mi van? – csattant fel Zia. – Zia! De jó. hogy ideje neki is döfni egyet. – Nem csak neki. Mary? – kérdez- te Zia. S így volt ez minden találkozáskor. aki szolgálatkészen vissza- vihogott. Mary kérdőn Nettyre nézett. L. hogy késtél… – motyogta Mary. – Neked mi bajod van velem. nem titkolt undor- ral végigmérve Zia raszta fürtjeit. ketten leszünk. – Neked is mi. hogy a húgod ilyen szerelésben fog végiglejteni velünk 45 . Hiába. Zoé – súgta halkan a nővére fülébe a lány. Netty és Mary motyogott valami köszönésfélét. Netty? – kérdezte Zoé. kérlek! – Zoé igyekezete hiábavaló volt. Látod milyen vidéki? – viho- gott Nettyre Mary. aki – bár nehe- zen – de kapcsolt. és tabletjükön tovább böngészték a cipőket. – Esetleg. tessék. majd visszatért a szívószálához. – És de jó. aki testalkatban és stílusban is Zoé inverze volt.

a saját kis céljaid miatt! – Hagyd. 46 . Pedig hát te zártál ki mindenkit az életedből szép fokozatosan ezzel a viselkedésed- del. Zoé! – Zia közelebb lépett Zoé- hoz. nem megyek én veletek sehova. – Leszarsz mindenkit. – Ezek az érdekfruskák rádakaszkodtak. és a véredet szívják. Zoé! – erre Zia. Megteszed te ezt helyettem is. Zia? Tényleg jobb. – Ezt hogy érted? – Nézz körül. – Kompromisszumképes? – Hát. vagy egy Prada üzletben. – Áh. – Tudod mit. hogy azt hiszed a régi barátaid mind el- hagytak téged. – A lé- nyeg. – Zia. – Te ne csináld. Samikének a menyasszonyának vásárolga- tunk? – vette vissza a szót Mary. ha elmész! – mondta Zoé is lángvörös arccal. KIAS egy Ernesto Esposito soron. – Az én véremet szívják. ne csináld ezt! – kérlelte Zoé. és még én legyek megalkuvó. abba! – Közben kiszipolyoznak és kifordítanak ma- gadból! – üvöltötte Zia. – Igazatok van – kezdte Zia –. te meg… – Mondjad csak. igen… – mondta Zoé. – Lehetnél egy kicsit… – Egy kicsit mi legyek? Hm? – nézett Zia a nővérére. ha már belekezdtél! – ripako- dott rá Mary. miközben a mi drága unokatestvérünk- nek. úgy látom – tört ki Zia. mindegy – csapott egyet Zia.

és igéző kék szemével. szőke. De jól tudta. meglátta Zoét. hogy tegyen valamit a Földért. mert húgának nagyrészt igaza volt. Zia maradt a régiekből. Sodródott az eseményekkel. Csak a saját húga. 198 cm-ével. Sam volt a legcsinosabb. Édesanyja emberi mulasztás miatti környe- zeti katasztrófa okozta halála óta csak egy dolog hajtotta. és lemorzsolta róla minden előző kapcsolatát. hogy Sam révén lehetősége lesz megtenni min- dent. az embe- rekért. egy reprezentációvá süllyedt. Azóta elválaszthatatlanok. ahonnan ő indult. bármerre járt. Zsongtak is körülötte. Elvesztette a lába alól a talajt. évekig észre sem vette Zoét. kitartással és szerencsével lehetett bol- dogulni ebben a „szabad. hogy minderről ő maga tehet. Zoé már csak egy kirakati tárggyá. L. amit egyre nehezebben tudott feldolgozni. Egy győztes mérkőzés utáni bulin aztán megtörtént. amiről gyerekkorában álmodozott. a Fényhozó Zoé erre már nem tudott mit mondani. Úgy gondolta. legokosabb és leg- jobb kosaras az egyetemen. és azóta fenekestől felfordult az élete. odahívta az asztaluk- hoz és onnan már nem eresztette többé. Ennek több mint hat éve. csak rengeteg munkával. hosszú hajával. ellenállhatatlan volt a fiatal lányok számára. Sam világa felfalta. Úgy gondolta. Nyolc hónapja kérte meg a kezét. 47 . és nap. De hát egy szegény félvér lánynak ez nem is olyan könnyű. hogy Sammel megtalálta a szerencséjét. mint nap azzal nyugtatta magát – no meg a pirulákkal –. De a kapcsolatuk az utóbbi másfél évben teljesen átalakult. Abból az etnikai hátrányból. és mindenki számára egyenlő” világban.

– Legalább a beteg apánkat ne tojnád le ilyen látványosan. – Mi van. igen – így Netty. Zoé. – Hagyjon engem! – húzódott el Zia. ez krokodilbőrből van. úgyhogy míg mi díszletet válogatunk. disztingválja magát! – lé- pett oda Ziához egy horgas pincér. automatikusan válaszolt – De lányok. – Szerintem egy Calvanaro Rubella lenne a legjobb. és továbblépve folytatta. KIAS – Kérem. Zoé még mindig nem tért magához. és úgy csinál belőlük cipőcskét – és mint aki ezzel mindent megválaszolt kihörpintette koktél- ját. és magá- tól elindult. – Ja. drágám – zárta le Mary a témát. több ezer dolláros cipőt mutatva. Már kint volt a járdán. – Zoé. de még vissza- szólt. Netty a készpénz jól ismert évezredes jelét mutatta piron- kodva két ujja összedörzsölésével. hogy hagyta elmenni testvérét. és tud- játok… – Hagyd már. persze. hölgyem. hogy Mr. Calvanaro Rubella végelgyengülésben elhalt krokikat gyűjt be. egy pár. azzal elcsörtetett. – Biztos vagyok benne. Bár késtem volna le az idetartó buszt! – mondta. – Na. Netty Zoé elé tartotta tabletjét. 48 . Zoé könnybe lábadt szemmel lezuttyant a székre. Ugye Netty? – Igen. Mary nagy kegyesen odatolt neki egy pa- pírzsebkendőt. légyszi! – Netty nagy boci szemekkel nézett Zoéra. Netty elmegy a cipőkért. te meg én hivatalosak vagyunk a család kedvenc dizájne- réhez tízre. Netty? – kérdezte Zoé.

– Bőkezűbb – segítette ki Mary Nettyt. – Igen. 49 . a testét szétfeszítő lelkiismeretfurdalástól gyötörten kifelé menet csak Ziát kereste. a Fényhozó Zoé előhalászta Samtől kapott egyik kimerít- hetetlen platina hitelkártyáját. De testvére tényleg itt hagyta. hátha ott várja valamelyik oszlop mellett a bejáratnál. haladjunk! – vezényelte irányba magukat türelmetlenül Mary. aki fénysebességgel táskájába süllyesztette a kis plasztik kárhozatot. L. az – örült Netty. hogy nem volt tanúja az elmúlt perceknek. – Te. – Köszönöm. – Zoé. – Na. Mary! Tényleg öreg krokikból…? – értetlenkedett Netty. fizetnél? Otthon hagytam a kártyá- mat. Zoé végül nem bánta. – Mehetünk. Zoé. barinőm! Szégyellem. hölgyek? – kérdezte Mary. de neked azért Sami… izé… odaadóbb… izé. légyszi. és odaadta Netty- nek.

mivel a telefonját is folyamatosan lehallgatta. Már a csomagolással is majdnem végzett. egy nyitott könyv volt számára jegye- se élete. nem szándé- kozik menni soha. hogy ez az ő saját birodalma. Zoé vállához szorított telefonnal hallgatta. mit fog felvenni az eljegyzési bálra. Sam tudott Zoé minden mozdulatáról. Sam családi szállodaláncának egyik New York belvárosában magasodó luxus szálloda legfelső emeleti rezidenciáját kapta meg. ahova maga Sam – legalábbis Zoénak így lett előadva –. Elhitette vele. 2012. Netty. Végre egyedül volt. – Nem. – Netty természetesen beszélt tovább. Tudod. hogy nincs most időm odamenni hozzád. és az édesapjához készült. New York. december 12. csak amolyan csajos „szobának”. Zoé a kisebb lakásnak is beillő gardróbja és jókora bőröndje között sürgött-forgott. Igazából egy börtön volt. Férfiaknak tabu. 50 . hogy apukámhoz készülök. sajnos tudod. aki több mint egy órája taglalta. Zoé. A lakásban a létező összes luxustárgy megtalálható volt. Mondtam már. ter- mészetesen a legmodernebb videó megfigyelő rendszerrel felszerelve. miközben az utolsó ruhák kerültek az utazó- táskájába. KIAS 4. beteg szegény… Hát igen… Aha… Várj egy kicsit Netty. Ennek egye- düli akadálya Netty volt csupán. a kanári aranykalitkája.

Ugyanaz az érzés! De nem látom sehol – gondolta. Az erkély kétszintes volt. – Meg foglak találni. Szédült. csak míg ki- mész vidékre. feltépte az üvegfalat. és közben lángolt a teste. – Halihó. Most már kilátott a platán mögül. Zoé! Élsz még? Maradhat akkor ná- lam a másik hitelkártyád is? Tudod. Kutatta hol lehet. Viszont egy magas teherautó még mindig takarta a kilátást. Netty sipákolásának ritmusára lépkedett. mégis szinte lebegett. – Ez Ő! De hol találom? Kérdezte magát. és Zoé egy pillan- tásra meglátott egy szarvasbőrbe csomagolt lábat eltűnni az ott parkoló éjfekete limuzin utasteré- ben. – Ja. Apámat és a nevelőotthont is meglátoga- 51 . maradjon. Letekintett a soha nem nyugvó New York-i forgatagra. és már kinn is ter- mett a szemerkélő esőben. De én hol hagytam abba? Tehát ott töltök a kisvárosban néhány napot. persze. amit Rióban érzett. ki vagy te – mondta az eltűnő autók után. Zoé felhevültsége akkor kezdett csillapodni. ja. szintén sötét Hummer fogta közre. ismét hatalmába kerítette az a különös bizsergés. miközben az ajtaját a mellette álló londiner csukta be. és úgy indultak el. Ahogy közeledett felé az érzés egyre erősödött. A hűvös eső és a telefonban még mindig sipá- koló Netty éles hangja térítette észhez. Egy hatal- mas díszplatán takarásában látott valamit. A limuzint két. Kiderítem. L. Első késztetés hatására az erkélyhez rohant. mikor a konvoj eltűnt egy sarok mögött. Leszaladt mezítláb a vizes lép- csőn. A teherautó kitolatott a képből. a Fényhozó Zoét.

– Nem. – Nem. Majd csak este tízkor indul Dél-Dakotába. szia! Köszi. – Neked is. – Kapkodd magad. – Nevezetesen én megyek parasztfalvára. ami kivisz a reptérre. Sam. nem azért megyek vidékre. hogy apám már egy éve betegeskedik. Tudod. igen. Találkozom né- hány régi gyerekkori barátommal is. – Hogy te milyen lovagias vagy! – és ezt most így is gondolta. – Kint áll a kocsi – mondta Sam halkan és unottan a készülékbe. és meglátogatom a szeretetotthonban. csillagom! Nem érek rá szarakodni. hogy kivel is beszél és homlokát fogta Netty bambaságán. harminc perc múlva felszáll a géped – sürgette Sam. folyamatos ápolásra szorul. Szia. dehogy. Netty… Ne haragudj a másikon Sam hív. mert vetni és aratni akarok. – Ne okoskodj már. de hagyjuk inkább. Meséltem már… és hát számot akarok vetni… – Zoénak eszébe jutott. KIAS tom az indián rezervátumban. ha hazajöttem – mondta és átvette a másik hívást. – Bocs! Milyen kocsiról beszélsz? – Hát. kereslek. 52 . jól telik a nap… – próbálta Zoé jólneveltségre oktatni leendő férjét. nem úgy vetek. – Ki a tököm akar parasztfalvára menni? A Dubajba induló magángépem indul el veled. most már csak huszonkilenc perc múlva.

Közben kopogtak Zoé ajtaján. L. Egyre gyakrabban hasított belé a tudat. Sam. hogy elérje álmait. hogy nagyon nagy árat fizet azért. 53 . Érthető voltam? Zoé szemei a mai napon már másodszor lá- badtak könnybe. míg meny- asszonyával beszélt telefonon. Most már dörömböltek az ajtón. – Befejeztem – azzal Sam lerakta a telefont. ne tedd ezt velem! – Nem. ha nem szállsz be kurva gyorsan abba a rohadt kocsiba. Sam sofőrje volt. Apádat nem te fogod meggyó- gyítani. te oda mész. hanem a gyógyszerek. – De megbeszélésem lenne az állami nevelő- otthonban is. – Ms. Kinézett. Sam folytatta: – De jól tudod. tudod ígértél nekik egy jókora tá- mogatást és nonprofitos adományozókat… – Annak is lőttek. ezt nem teheted. már lebeszéltem min- denkivel… – kérlelte rimánkodva. – De hisz csak pár napot lennék apám közelében. és jössz ide utá- nam Dubajba. hogy magát a szeretetotthont is felszámoltathatom. úgyhogy indulj. ahová én mondom. – Sam. a Fényhozó – Leszarom. Zoé! Sam úr sofőrje vagyok – szólt kintről a marcona alak. és az én pénzem. Végre fojtathatta az enyelgést a két konzum- hölggyel. Már be is vagy pakolva ezek sze- rint. Zoé sírva az ajtónak vetette hátát. Zoé. ha nem vagy itt estére. – Mindjárt megyek. Kérlek. akik végig rajta vonaglottak.

legurított néhányat a kis csodapirulákból. Lerogyott a bőrönd mellé. ivott rá két korty whiskyt. kezébe temette arcát. KIAS Zoé visszabotorkált a fürdőszobába. bassza meg! Majd szétvetette a düh tehetetlenségében. 54 . és ha szebbnek nem is. de elviselhetőbb- nek érezte a világot. – Hölgyem! – Megyek már.

De semmi gond. Szíriusz csillagrendszer. Kilsza is. ami mint valami függőség vonzotta erre a fela- datra. aki jelentős szere- pet játszik ebben a történetben. Szhuut izgalommal teli aggodalom járta át. Ráadásul most segítsé- gére volt a jelenlegi nyüzsgő tanonca. Majd a betelepítés után eg yfajta ellenőrként istápolgatja a leszülető emberek spirituális fejlődését. egy csillaghajón. eg y kiemelkedő képviselője. Megismerhetitek Szhuut. Zseniálisan tudja összerakni a teremtett bolygók karmikus és evolúciós prog ramját. mint mindig bevetés előtt. így a szellemi és 55 . Szhuu. Ez az az érzés. Ő fajának. A fiatal kadét szintén szíriuszi volt. mert ez volt a dolga. 18265 szíriuszi év. az I. kiválasztott Lucifer: Kicsit eltávolodunk az ismert világotoktól. Szellemi szintje és képességei az általatok elképzelt istenekkel vetekszik. a Fényhozó 3. L. miközben a hajó legénysége a legkö- zelebbi intergalaktikus átjáró aktiválási idejét és helyét kereste. a Szíriusziaknak. Most éppen az egyik általa felügyelt boly- gón történtek rendkívüli dolgok. Az elnyújtott csepp alakú Amoran nevű csillagjárón. hogy az ehhez hason- ló problémákat megoldja.

személyes kis műholdja. Segít tanulni. Kilsza nagyon fejlett és megvilágosodott szellemi lényként a mostani megtestesülésében minél hamarabb szeretett vol- na minden általa eddig összegyűjtött emléket visszahozni. majd- nem feldöntötte. – Máris mondom. – Kilsza kadét! Mit kell tudnunk a küldetés helyszínéről? – kérdezte Szhuu kapitány hátra sem nézve. Ez a tanonc dolog a szíriusziaknál egy igen speciális létállapot volt. antigravitációs ököl nagyságú drónja. Ebben volt segítségére a legjobb. jegy- zetelni. KIAS fizikai fejlettségi szintje miatt megjelenésében és megnyilvánulásaiban már nem kaptak hangsúlyt a nemi jellegek. értem. – Ez az én akadémiai tansegédem. így nekiment az előtte megálló kapitánynak. aki ezen a küldetésen kapitányi beosztás- ban vett részt. az ő energiájával működő. – Elnézést. Emellett a testére simuló speciális ruhája és a beosztását – misze- rint tanuló – jelölő világító jelzései különböz- tették meg a hajó állandó legénységétől. közben beszálltak egy 56 . mely mindenhová követte. emlékezni… – Jó. megfigyelni. kapitány! – Kilsza a mel- lette repkedő kis szerkezeten állított valamit. elég – állította le Szhuu és folytatták sietős útjukat. – Kilsza! Több odafigyelést! Mi ez a kis mű- hold itt állandóan maga körül? – billentette ar- rébb Szhuu a kis mechanikus darazsat. jó. Kilsza feje mellett állandóan ott lebegett. kapitány! – hebegte Kilsza. Szhuu. a folyosón sietett a híd felé Kilszá- val a nyomában.

– Maga dolgozott hetesekkel is. de a továbbiakban nem egye- dül dolgoztam ezen a bolygón – mondta Szhuu. – A Tipán–12 egy 4. Kilsza! – mondta Szhuu. Először a bolygó belsejében létrehozott egy multidimenziós kaput. – Tud róla Kilsza? – Igen. – A tervet igen. kapitány? – rökönyödött meg Kilsza. hogy néhány bolygó karmikus és evolúciós rend- szerét elkészíthette. többek közt önnek jutott Szhuu kapitány az a meg-tisztelő feladat. – A mi időnkben teljesen jól ment az emlékezés ilyesmik nélkül is. a Fényhozó mágneses felvonóba. tudok – válaszolta a tanonc. és Kilsza hadarva olvasta. hogy öntől hallom. Pedig maga mindent a leg- jobb tudása szerint csinált. de most. kapitány. – Azt hittem a feljegy- zések hibásak. – Tovább. L. szintű bolygó. Szhuu egé- szítette ki a gondolkodóba esett kadétot. – És hetes kategóriájú alapítóval létrehoztuk az interdimenzionális teremtés barlangját benne a kristályteremmel. 57 . Szóval? Kilsza kis drónjából közben egy kivetített lista lebegett elő. Majd meg- szerkesztette a benépesítési tervet. – Szóval… – folytatta Kilsza és elemezte to- vább a kis drón által vetített képet. A kis szerkezet halkan zümmögve követte gaz- dáját. amin a Központi Faj lakható feltételeket teremtett. elhi- szem. – Ezt követően néhány százmillió hatos… illetve – itt Kilsza elbizonytalanodott. Ebben az Első Alkotó által létrehozott galaxisban. ahol az eddigi vezetéssel váratlanul mindennemű össze- köttetés megszakadt.

Ez a személyes anyag tartalmaz mindent arról. Szhuu a szíriuszi valóban szép mun- kát végzett. és a hozzá kapcsolódó érzel- meknek. Olyan. Ha a benne lévő informá- cióhoz szeretnének hozzá jutni az emberek. ha kapcsolatba lép vag y a belépő. honnan. a karma és az életfeladatok. Ez eg y passzív feljeg yzés. amit létrehoznak. gondolatoknak valós tárháza. Miután a kristálystruktúra kvan- tum állapotú. Ennek célja a személyes felfedezés. KIAS Lucifer: Nos. mint eg y interdimenzionális fa év- g yűrűi. Miután létrehozta az inter- dimenzionális teremtés barlangját benne a kristályteremmel. minden pillanatban tartalmaz valamennyi adatot arról. hog y Akasha krónika. Ez a hely a bolygón történő ese- ményeknek. 58 . A másik Akasha jeg yzet az emberek DNS- ében van kódolva. amit az alatt a lélek meg- tanult. kik voltak. hová fejlődnek. vag y a távozó lelkekkel. és minden. vannak. Tehát a barlang a lelkek kró- nikája. tudatosság. az általuk megélt megannyi életnek és ener- giának a feljeg yzése. ott kerültek összerende- zésre a bolygón történő spirituális és fizikai jellemzők. Ezt a lelkenként különböző kristályjeg y- zetet úg y is nevezik. az egész itt élő emberiség re jellemző. amire időről időre rárakódnak az éle- tek. és lesznek a bolygón és mit tesznek. ami akkor változik. hog y ki volt és ki lesz az azt megtestesítő ember.

és mindent tartalmaz. Ez a rács a felszínen van. míg ők és a bolygójuk meg nem érik eg y frekvenciaváltásra… Minden rendben is ment. Szhuu évezredek folyamán többször is figyelte. A folyosóról kiértek végre a hatalmas üvegfalú kapitányi hídra. és a földön fekszik. Az ala- pítók eg yszeri leszületéssel beindították a rendszert. Mozgásba hozták a bolygó körül keringő elektromág- neses pszichikai mezőt. Maga a rács helyspecifikus. Végezetül. mint eg y takaró. ami azon a területen történt. mely a rajta élők életerejét tárolja. a Fényhozó megfelelő tudatosság elérése esetén teljes hozzáférést biztosít. L. és lakta is ezt a dinamikusan fejlődő 59 . Ezután – szintén maga Szhuu kapitány – a bolygó körül beállította az aktuális kristály- rácsot. a három eg yesített rendszer másolatát elhelyezte a bolygó tengereiben élő nag y emlősök génjei között. Ezután jöhettek a tanulók. Ekkor kezdődhetett a betelepülés. Eg y életút után továbbálltak. mely a falat beterítő panoráma ablak mögött a halvány kék Tipán–12 bolygót tárta eléjük. akik számtalan életcikluson át csiszolgathatják itt spiritualitásukat. és a személyes kristályukba – mely később számos lélek memóriabankja lesz – megérkezéskor bejelentkeztek. de az ottlétük energetikáját hátrahag yták a kristá- lyokba. Mostanáig.

Szóval? Hol tartottunk? Szhuu elgondolkodva karba tett kézzel az irányítópult helyett az ablak előtt állt meg. A Tipán–12 60 . és elég gyakran asztrális utazással meg is látogatta őket. mostanra mégis problémák léptek fel. Gyermekeként szerette. egyből látta milyen az élet rajta. – Kilsza! – szólt Szhuu az ámuldozó kadétra. de ahogy maga is elmondta Kilsza. nagyságából. Minden rendben haladt. Most már ránézett az előtte megjelenő hatalmas képernyőre is. azért különleges ez a mai eset. – Szóval.– Hol tartottunk? Miért különleges a mostani eset? – Elnézést. de most valami rendkívüli ese- mény történhetett. KIAS kis bolygót. bár maga minden tette a nagykönyv szerint zaj- lott. Kétszer néhány ezer itteni év alatt fizikálisan is jelen volt. a bolygó többször is szintet váltott. mert. Ilyenkor többnyire az egész bolygó előmenetelét érintő tetteket hajtott végre helyi lakosnak álcázva magát. Hiszen ön a többi mellett erre a bolygóra is rendszeresen ránézett. igaz Szhuu kapitány? A hajó lassítani kezdett. háttal a terminálokat szorgosan kezelő személyzetnek és Kilszának. de még most is megállt megcsodálni. Nagyon szerette így megcsodálni az egyes élőhelyeket. kapitány – szabadkozott Kilsza. mert be kellett avatkoznia a bolygó fejlődésébe. – Szóval ezt a bolygót maga csinálta? – Részben. mert a színéből és a körülötte lévő asztrális köpeny megjelenéséből. nem egyedül. amin az egyre közeledő bolygó adatai tárultak elé. és ez kizökkentette Szhuut az elmélkedéséből.

– Álljunk bolygó körüli pályára! – utasította a személyzetet Kilsza. nézzük meg. mi is a prob- léma! – Parancsol. A szondák automatikusan elindultak feltér- képezni a bolygót. Elvégre ezért tanult. Azonnal megállapította. L. Az egyik egy város felett haladt. teljes. Úgyhogy. – Teljes még a víz alatti bázi- sunk inkognitója? – Igen. parancsokat oszto- gatott. kadét. majd miután megtalálta hangját. – Majdan úgyis az én. munkára Kilsza. – Akkor. kapitány? – Gyerünk. ilyen áttetsző ibolyaszínben. kadét! Innentől maga irányít – és Szhuu hátra sem nézve a kapitányi lebegő szék felé intett. hisz a 4. Kilsza bizonytalanul a székhez botorkált. – Vagyis. Az űrhajó a megfelelő helyen belépett a Tipán–12 légterébe. a körülötte lévő asztrálfény pedig ibolyás árnyalatú volt. hogy látszólag minden rendben van. Kilsza. kategóriás bolygók nemigen tudnak ennél vastagabb asztrális köpenyt produkálni. – Szondákat ki! – utasította a legénységet a kadét. em- 61 . vagy más szíri- uszi kapitány utódja lesz. vagyis… – a Kilsza jelenlegi titulusa miatt elbizonytalanodott kezelő hangja zavart köhögésbe fulladt. és a képet valós időben továb- bították. vagyis helyettes…. a Fényhozó türkizkék színben pompázott. – Akkor landoljunk az egyes vízi bázison – mondta Kilsza. kapitány – vágta rá egy kezelő.

mert úgy tűnik. Megvizsgáljuk. KIAS berek szokásos napi rutinjuk szerint haladtak a mágneses járdákon. A víz alatt egy nagy buborékszerű energia- gömbben landoltak. – Valószínű a kutató berendezéseinkben lehet a hiba. Végignézték mind a hat szondát. – Kérem a távszem berendezéseink koordinátáit. Itt minden természetesnek. Szinte minden megfigyelt bolygón vannak ilyen telephelyeik. mi lehet velük! – adta ki rövid utasítását. és lebegő napozóágyakon feküdtek a homokos par- ton. vagy a jeltovábbításban. aki bátorítólag bólintott. de teljesen szokásos mindennapi élet képeit közvetítették feléjük. állapították meg miközben a hajó a partok- tól néhány ezer mérföldre a nyílt tengeren megér- kezett a rejtett bázisukra. Szhuu kapitány vezetésével beszálltak az elek- tromágneses víz alatti gyorshajójukba. – Elindulunk hárman és megnézzük köze- lebbről – folytatta Kilsza. mely telje- 62 . A másik képen szintén em- berek fürödtek a türkiz zöld vízben. bőrszerű öltözékükben. felettük mindenféle lebegő jármű közlekedett. csillogó. testre feszülő. – Rosszat sejtek – töprengett a kelleténél han- gosabban Szhuu tanulmányozva a szondák és a rejtett megfigyelőállásaik által közvetített túl nyu- godt képeket. és hétköznapinak tűnik. Szhuu kapitány – nézett bizonytalanul Kilsza Szhuura. hogy a szük- séges beavatkozást minél kevésbé felfedezhető jelenléttel megoldhassák. áttetsző. itt minden rendben! Személyesen kellene körbe- néznünk.

hogy nagyobb a baj. amit csak a karja levágásával lehetett volna eltávolítani a csuklójáról. Kilsza! – csatolta ki magát Szhuu. majd mindnyájukat elvakító fény hasított be a zsilip- ablakon. kapitány! –csattant fel Kilsza. testre alakuló nanotechnológiás fekhelyen tért magához. ájultan rogytak össze a hajó padlóján. – Kadét! Hagyja abba. közben zavartan próbált életet lehelni a gépekbe. A hajó kép- ernyőin villogó pontok jelezték a megfigyelőállá- sok telepítési helyeit. kap- szulaszerű helységben. a Fényhozó sen hangtalanul indult el a part felé. Végül Kilsza kis személyi drónja is nagyot koppanva a földre hullott. látva. ennyit az inkognitóról… – mondta Szhuu. A legénység tagjai először kóvályogni kezdtek. majd ő is eszméletét vesztette. – Innentől átveszem. de örömmel konstatálta. L. mint rongybabák. egy olyan 63 . leálltak a berendezések és a hajót valami titokzatos erő feltartóztathatatlanul egy irányba húzta. hogy a csuklópántja a kezén van. Bár mozdulni nem tudott. Ekkor pillanatok alatt. majd. már semmit sem tehet! – sziszegte Szhuu. Ez a kis készülék. fehér intelligens anyagú. – Teljesen ura vagyok a helyzetnek. Szhuu egy félgömb alakú. teljesen üres. – Na. mintha minden műszer tönkrement volna. belülről halvány rózsaszín fényben fürdő. mint hitték. A kis hajó nagy zökkenéssel megállt.

szemüveges. mellette egy kis esetlen albínó. de mit akarnak tőlünk? – tudakozódott. Úgy gondolom. nem egy barátságos fogadtatás ez az önök részéről –. próbált az egyetemes kereskedelmi egyezségre tapintatosan hivatkozni Szhuu. Egy ősz hajú. – Üdvözlöm. és mit keres itt a bolygónkon? – kérdezte a szakállas lekezelően. középkorú. aki egy kis lebegő asztalon akváriumszerű- séget tolt be. Ez a tartály tele volt piszkos zöld színű zselés anyaggal. irányíthatatlanná vált. és nem is fedhette fel kilétét nekik sem. Elindultunk segítséget keresni. és kíváncsian várta fogvatartóját. mikor a hajónk egy vonósugárba került. KIAS tudatvezérelt többfunkciós kvantumszámítógép volt. szakállas. vékony. mint valami mesterséges sündisznó számos hosszú fémtüske lengedezett. mi pedig eszméletünket vesztettük. hogy semmi baja nem történhet. A massza spirálszerűen tekergett az edényben. Tudta. – Az űrhajónkon néhány kisebb meghibáso- dás történt. segédféle alak- kal. Az akvárium falát átdöfve. és egy másik bolygóról jöttem. ki maga. hosszú fehér köpe- nyes alak lépett be a félgömb egyik hangtalanul feltáruló ajtaján. ezért a bolygó- jukon landoltunk. idegen. ami a megfelelő tudatosság vezérletével természetfeletti teremtővé varázsolta felhaszná- lóját. 64 . – Én Szhuu vagyok. – Arra magam is rájöttem. Nem szoktak soha nyíltan megjelenni a támo- gatott bolygókon. hasonlóan szenvtelenül az őszes alak.

hogy működnek? – faggatózott tovább. A fémkarok felemelkedtek és megcélozták Szhuut. úgy gondoljuk. maguk elhallgatnak valamit előlünk. hogy van valami különleges és természetellenes abban az erős kontrasztú. Teljesen egyformák. Ezt a 65 . közelebb tolta a szerkezetét. A kis vézna – aki vagy kétszer majdnem felbukott a saját lábában –. Már megint az ismerős. Meg tudná mutatni. Mik maguk? A járművükön számunkra ismeretlen technológiák vannak. émelygő. mint mi. és egyneműek. Teex hozd őt. L. – Természetesen. és átteleportálta magát az űrhajóra. de szeretném előtte a legénysé- gemet látni. élettelen szemében. de volt annyi lélekjelenléte. Először is. hogy nem tájékoztatnak szándékukról. rávillantotta mélykék szemét. Hol vannak? Mi történt velük? – Arra nem fog egyhamar sor kerülni – mondta lassan. Soha nem láttunk még önökhöz hasonló embereket. és kérd meg. szuggesztív. Szhuu meg is jegyezte magában. főleg úgy. Ezt most ön el is fogja nekem mondani. a zöldes massza színe vörössé vált. szédülő érzés fogta el. ennek az embernek valamennyi tudá- sát. a Fényhozó – Nem szeretjük az idegeneket. Jóval maga- sabbak. Egészen közel hajolva Szhuuhoz. méltóságteljesen a köpenyes. hogy tárja fel nekem. egykorúak. nagyon esetlenül mozogva. mégis fénytelen. Benne a spirális mozgás felgyorsult. hogy a csuklóján aktiválta a karpe- recét. valamennyi kérdésére vála- szolni fogok.

és rólatok. hol vannak a többiek. hogy magadhoz tértél. Először is ti mit észleltetek az egészből? – Az utolsó bejelentkezésed után eltüntetek a szemünk elől. de addig nem pusztíthatott. – Nem lett volna semmi értelme. végre. és nem számít egyéni bol- dogulásuk. kik ezek és mit akarnak. és még napokig erős fejfájást okoz. sorjában – mondta Szhuu még mindig sajgó fejjel. – Még jó. KIAS mutatványt szinte soha nem alkalmazzák. mivel a behozott képek azonnal szertefoszlottak a fejébe nyilalló. sugárzó fájda- lomtól. Próbálta átgondolni a vele történteket. hogy kiderítse. hogy csak ez az egyetlen lehetőség. – Na. de szinte semmire sem jutott. Sajnos felfedték kilétünket. Itt pedig nem volt arra mód. Már elő is készítettük a másik kutatóhajót. Ilyenkor mindig az egyetemes célokat kell szem előtt tartaniuk. De most nem volt más választása. hogy nem jöttetek – válaszolta Szhuu. úgyhogy komolyabb beavat- 66 . Ugyan egy pillanat alatt elporlaszthatta volna mind a két fogvatartóját a zöld kocsonyával együtt. hogy utánatok menjen. – mondta Shana a másodpilóta. és azóta nem tudunk semmit a hajótokról. mert rendkívül igénybe veszi a fizikai testet. órákig ki van ütve tőle. mi lett a hajóval? – záporoztak belőle a kérdések – Csak lassan. mire végre kissé kitisztult a feje. Közel nyolc órát feküdt a relaxációs kamrá- ban. amíg nem bizonyosodott meg arról. – Mi történt veletek.

Az elmeséltek alapján azonnal megkap- ták az ő beleegyezését is. hogy egy mélyen a tengerbe nyúló hegy gyomrában kapott helyet. helyi idő szerinti késő éjszaka. Szhuu és három társa a bolygó lakóinak testi adottságait magára öltve elhelyezkedtek a kutató- hajó indító-fülkéjében és a kijelölt nagyváros melletti tengerszorosnál. és valakivel szóba ele- 67 . Megérkezésük után. Ahhoz. – Az elemzőink kiszámították. De nem hagyományos mó- don.és helykoordinátákat. az elő- zőtől távolabb eső. L. és megtudjuk mi is történik itt valójában – mondta Szhuu. Ott a megbeszéltek szerint mindenki más-más irányba indult. még a Központi Irányítótól is engedélyt kellett kérniük. hamar kijutottak észre- vétlenül a partra. a Fényhozó kozásra lesz szükség. szintén a víz mélyén lévő kettes bázisukra. Ennek a bázisnak a biztonsági fokozatát az is növelte. Szhuu az éjszaka fennmaradó részében a közeli nagyváros utcáit járta. hogy a szüksé- ges információ beszerzése után másnap este ugyanott találkozzanak. majd a bolygó fél évvel korábbi állapotába utaztak vissza az időben. hogy nem sokkal ezután történt az elektromagnetikus válto- zás a bolygó légkörében. teljes álcázással leereszkedtek egy. Ahhoz az időponthoz képest egy fél évvel korábbra visszamegyünk a bolygó idejébe. – Nézzük meg. Beállították a megfelelő idő. hogy az időben visszautazhassanak. meddig működtek a távsze- mek. Valószínű ez okozhatta berendezéseink későbbi meghibásodását. igyekezett nem feltűnően közlekedni.

ahol bizony öt lépéssel haladt annyit. A rejtett világí- tások még tovább hangsúlyozták az amúgy is túl harsány ábrázolásokat. és szinte teljesen kihaltak. A közepén egy nagyon magas torony állt. Az utcák tiszták voltak. A különböző szárnyas mitológiai alakok első ránézésre igen ijesztőnek tűntek. ezért a térhez legközelebb lévő még bentről világító épület felé vette az irányt. A tér körül néhány impozáns épület feküdt. Az egész város úgy tagozódott. mint anyaboly- góján eggyel. Itt szoktak az alacsonyabb szintű bolygólakók összegyűlni. olyan volt. végül egy hatalmas téren találta magát. szent hely. mintha egyetlen sziklából hasították volna ki. KIAS gyedni. Különös volt az elhelyezkedésük. aki az égre mutató pálcát tartott a kezében. főleg az ilyen nehéz gravitációs helyen. egy letisztult. Nagy valószínűséggel ez lehetett az az őszes fazon. mint koncentrikus körök egymásban. Már teljesen elszokott a gyaloglástól. így kénytelen volt gyalogolni. A körök mentén épültek a házak és a köröket összekötő utcák egyre beljebb vitték az embert a központba. 68 . Szhuu kíváncsi volt. Közöttük emelkedett ki. egyszerű. Mindenféle vallási motívumok voltak rázsúfolva az alapjában egyszerű kocka alakú épületekre. templomszerű. mi lehet a város központjában. Ezek színesek és túldíszítettek voltak. aki engem faggatott még néhány órája ezen a bolygón egy másik időben – gondolta. Valami éjszakai találkozóhely lehetett. a tetején egy hosszú köpenyes férfi szobrával. Elindult tehát befelé. Nem kis séta után. A fentről látott mágneses járdák nem működtek. A házak zárva voltak.

ahol leszkennelték. már egy kötöttpályás. mit hozott magával. De itt most nem otthon van. Látszott rajta az erőteljes szexuális töltöttség. lebegő elektromágneses masina röpítette őket a lány 69 . Bent különös zene szólt. a Fényhozó társalogni. Ekkor tudatosodott Szhuuban. amilyet rendelt. nanotechnológiás ruhát viselt. ahol még nem volt elindítva a szerkezet. és mindenféle tudatmó- dosító szereket használni. Ahhoz. ismerkedni. mint férfias külsejű. nem messze a bejárattól. egy magával ragadó hosszú extázis. A szíriusziak eredendően hermafroditák. belement a játékba. öngyógyító testük inkább nőies. fullasztó illatorgiát húzva maga után. és émelyítő szag terjengett. Örök fiatal. Magabiztos léptekkel haladt át az infra kapun. Rövid idő múlva. Már régen túl vannak a szétválasztás eme formáján. hogy mielőbb megkapja tőle a számára szükséges információkat. melyben valós kapcsolatot érnek el Felsőbb Énükkel. Kinek-kinek olyat. Leült egy ilyen asztalhoz. ami sej- telmesen megvilágította meztelen testét. épp egy női teremtés vetette ki rá a hálóját és próbálja elcsábítani. – Ki vagy te helyes fiú? – búgta negédes han- gon. A szeretkezésük egy isteni meditáció. Mindkét nemi jelleg megléte a tökéletes együttlét teljes skáláját biztosítja szá- mukra. Egy nőnemű helyi lakos huppant le a mellette levő ülésre. amit valószínűleg az asztalok felett található kis körbeforgó permetező bocsátotta ki. hogy ő most egy férfi alakját vette magára. A nő áttetsző. L.

vagy éppen olyan holografikus történet levetítése. ami felkeltette az érdeklődését. hogy lefelé is közel hasonló emelet- számmal rendelkezett az épület. teljesen hozzásimult. ezután felrakta a szoba közepén fél méter maga- san lebegő fekhelyre. A középen fellebegő ikonokon. szinten. és formalitás. De talált olyat is. mint más bolygókon szokás volt a szíriusziak részéről olyan események megrendezése. A népet évszázadok óta a Megmondók irányítják. Így elérhetővé vált számukra a fejlődés. Az épületbe belépve a lány a nyakába csimpaszkodott. és melléülve már lapozott is az emlékei között. és a megfelelő tudatszint növekedés. Meglepődött azon. Még néhány lépés. néhány pillanat alatt fent voltak a 148. 70 . Igaz kissé eltúlzott volt az eredeti tanításra épülő vallási hegemónia. KIAS otthonába. Azt eddig is tudta. és mennyire elsődleges szempont számára a testi élvezetek és a fizikális kényelem. és az előttük automatikusan fellibbenő bejárati ajtó után Szhuu máris akcióba lépett. egy kis enyhe savanykás légáramlatot érezve. és így von- szolta be a mágneses elevátorba. hogy a társadalmuk erősen vallási alapon szerveződik. Néhány ilyen beavatkozásuk vezetett ezen a bolygón ehhez a magas spirituális társa- dalmi rendhez. A lány egy pillanat alatt elterült a földön attól az idegi impulzustól. Szinte zajtalanul. milyen könnyen barátko- zik ez a lány. amit rajta alkalmazott. amely a kívánt spirituális töltettel rendelkezve a megfelelő irányba tereli a bolygó lakosságát. Emellett itt is. a felfelé futó ábrákon megérintett egy számot. Az ikonokból kiderült.

vulkánkitörést. A legújabb próféciája. Tudta. Szerte a bolygón minden nagyvárosban monumentális emlékművet emel- tek tiszteletére. így minimális ember- veszteséget okoztak. Ezután a történet furcsa fordu- latot vett. amit a bolygó szinte valamennyi városában a szentélyek mellett mindenki számára ingyen elérhetővé tett. akik azt a célt tűzték ki maguk elé. hogy néhány éve alakult egy bizonyos Spirito-Magneto társaság. De ami igazán felkel- tette a figyelmét az az volt. Ki is fejlesztettek egy berendezést. hogy az általa alkalmazott eljárástól 71 . amellyel találkozni lehet Istennel. L. A társaság egyik tagja hamarosan a vallási közösség kiemelt vezetője lett. a Nagy Megmondó néven. Teljesen el fogja pusztítani az emberek retináját. hogy tudomá- nyosan bebizonyítják Isten létezését. és ezáltal min- den eseményt előre jelzett az embereknek. aki beszélgetni tud Istennel. napi. időjárás válto- zást. földrengést szinte percre pontosan előre megjósolt. heti szinten. Na. és magára hagyta az ágyon fekvő újdonsült barát- nőjét. így egyelőre nem volt szükséges az események újbóli megvál- toztatása. hogy a káros mágneses napszelek hamarosan egyre erőteljesebb sugárzás formájában jelentkeznek. ez valóban érdekes – gondolta Szhuu. mert ő az. A lány memóriája tele volt állandó vallási rutinnal. Azért kapta ezt a nevet. Számos természeti katasztrófát. a Fényhozó de ezt még elfogadhatónak találták. ezért a Spirito-Magneto társaság a Nagy Meg- mondó közbenjárására egy speciális védőlencsét állított elő.

hogy ők ketten szinte mindig együtt mutatkoznak. hogy az ő találmánya az a berendezés. Elmesélték. hogy a Megmondó közeli kapcsolat- ban van a Spirito-Magneto társaság fő kutatás vezetőjével. és enyhe friss reggeli mezőillat burkolta be. hátha a többiek is rábukkantak néhány további fogódzóra. Mikor felébred egy enyhe kis fejfájás mellett csak annyira fog emlé- kezni. – Találtatok valami érdekeset? – kezdte azon- nal Szhuu a lényegre térve. Lefeküdt ő is egy másik. ahogy ők 72 . KIAS legalább egy napig aludni fog. Mire a tengerparti fövenyen találta magát a többiek már ott voltak. azonnal kellemes langyos simogató teret érzett maga körül. A Fényes Isteni Lehelet. Így megtudhatják végre. itt várja ki a találkozó időpontját. Mikor felébredt már ismét sötétedni kezdett. Nagyon kellemes volt. amellyel a Nagy Megmondó Istennel kommunikál. Egy pillanat alatt el is aludt. de ő készítette el a retinavédő lencséket is. ami ahhoz a nem túl kedves fogadtatáshoz vezetett. ezért úgy döntött. A lány még mindig mély álomban feküdt mel- lette. akinek neve Teex Tu. hogy valakivel beszélgetett a bárban. Elindult vissza a megbeszélt találkahelyre. Szinte zajtalanul bukkan- tak fel mellette a bokrok közül. hasonló fekhelyre. Megtudták azt is. hogy mi is történhetett ezen a bolygón. Egyesével mindenki beszámolt a hasonló módszerrel megszerzett információkról. Az is kiderült. egy kis szemüveges cingár alakkal. Ahogy belehuppant.

amire készítették – állapította meg Szhuu. immár a működő mágneses járdákon. Valószínűleg a föld alatt oldják meg az emberek transzportálását. mely közvetlen kap- csolatot tart fenn a központi idegrendszerrel. L. Természetesen hoztak magukkal négy párat belőlük. 73 . Érdekes volt számukra. mindenki a szoká- sos hétköznapi életét élte. Szhuu azonnal kézbe vette. mit is tud ez a kis szerkezet. Tudták hova mennek. hogy helyenként óriás hologramok mögött tucat- jával jöttek felszínre az emberek. Az út gyorsan eltelt. Erre az időpontra mindenkinek be kell szerezni. és fel kell tenni a lencséket. elindultak a központba. a pusztító mágneses sugárzás. Az adatok alapján egy nanotechnológiás hártyaszerű. sietett a mindennapos teendők után. – Menjünk és derítsük ki. hogy alig találkoztak tömegközlekedési jármű- vekkel. Az utcán lévő emberek ügyet sem vetettek kis csoportjukra. Nyugodt léptekkel. – Akár még jó is lehet arra. Úgy gondolták ott biztosan minden kérdésükre megtalálják a választ. hogy megvizs- gálják. és az ember biomágneses energiáját antennaként használja információ fogadására és továbbítására. a jóslat szerint huszonhét itteni nap múlva jön el. mikroszemcsés szerkezet. az élet megélénkült min- denfelé. Ezt igazolta vissza az. mi is történik itt valójában! A nap már felkelt. így nem kellett feles- leges köröket futni. és a csuklóján lévő detektorhoz érintve leszkennelte a lencsét. a Fényhozó nevezik.

74 . – Spirito Magneto! Azt nézzük meg! – muta- tott a kékesszürke homlokzatú. és csak azonosítás után lehetett az ionfüg- gönyön áthaladni. mi történik velük. A bejáratnál kamerák és retinaszkennerek vol- tak. ami erőt. Nem volt érdemes vele szóra- kozni. „SM” felirattal egy spirál közepén. KIAS Szhuu menet közben a járókelőket figyelve elmerengett azon. Az este nem volt módja alapo- sabban megfigyelni az épületeket. Mennyire látják azt. Hát itt még igen jelentős ez a fejben élés. színes szoborcsoportjai. állapította meg magában. mert nem megfelelő belépővel egyszerűen egy szempillantás alatt elpárolgott az illetéktelen behatoló. Vagy csak a fejükben lévő általuk teremtett mesterséges illuzórikus világ fantom gondjai űzik. valóban nagyon tetszetős építményre. Volt egy nagy kupolás szentély. nappal is hasonló dinamizmussal riogatták a ránézőket. hogy ez is összefüggésben van az egyes bolygók tudatosságával. hogy éppen hol vannak. ami valószínűleg a vallási köz- pontja lehet ennek a bolygónak. teljesen elvéve a figyelmüket a valós történésektől. nagyságot és az örökkévalóságot sugallt a ránézőre. miközben feltűnt a tér. Körbenézett. valamiféle fekete kőből és opálos üvegből készült. Mármint az emberek mozgásának sebessége és üteme. felett egy aranyló holo- grafikus embléma lebegett. A mellette lévő épületek élénk. hajtják őket. A felhőkarcoló mellett. közepén a monumentális égbenyúló szoborral.

és a felvo- nó elindult. amin szó nélkül mindannyian beléptek. Szhuu haladt át először a bejáraton. ami a spirális alakban tekeredett az épület teteje felé. de nem lehetett érdek- lődő. a belépők mindannyian a kék kon- taktlencsét viselték. mert nem valódi volt az az átható mély kékség. de sehol egy embert sem láttak. zökke- nőmentesen. Ezt követően nyugodtan követte három társa. Bent voltak. aki most éppen egy helyi nő alak- jában tartózkodott. hogy ne beszélgessenek. Szhuu az elevátorok felé vette az irányt. és eltűnt előttük a kanyarban. L. Miután bezáródtak az ajtók. Valóban. Szinte azonnal hangtalanul feltárult az ajtaja. mint amilyet a Nagy Megmondónál látott Szhuu. Majd a középen megjelenő spirál hologram felső pontjára tette az ujját. Aranyló csík volt a padlón. mert a fülke is tele van érzékelőkkel. Hamarosan elérték a legfelső szintet. rácsodálkozó szemekkel szájtátva körbe- nézni. – Vegyük fel a lencséket és úgy menjünk be mi is! – mondta és már a szemén is volt az elmés kis találmány. 75 . Kinyílt az ajtó és egy tágas hallban találták magukat. az egyik szíriuszi. és megállt az egyik előtt. Kamerák és érzékelők helyezkedtek mindenfelé. Ezért volt számára ez annyira idegen. a Fényhozó – Figyeljétek a szemeiket! – szólt Meron. Szhuu telepatikusan közölte. mert számos kamera és egyenruhás tartóz- kodott a bejárati aulában. Ugyanolyan erős és hang- súlyos volt.

hosszú szakállas ember. Maguk kicsodák? Azt tudjuk. – Igen az vagyok. és a jármű- vüket valahol a tengerszorosnál rejtették el. tiszta üvegpanorámás kupolaszárnyába vitte őket. és mindenkitől rólunk érdeklődtek. néhány színes ülő és fekvő alkalmatosság volt. Ekkor a kupola teteje megnyílt. – A Nagy Megmondó – szaladt ki megle- petten Meron szájából. A pult mögött álló. hogy néhány helyi lakossal beszélgettek. Ez volt az a kis vézna segéd. ősz hajú. aki a múltkori találkozónál azt a furcsa szerkezetet kezelte. és leereszkedett a fehér köpenyes. A méretes helységben mindössze egy irányító- pult. az Orion övben talál- 76 . Itt valami nincs rendben. hogy megtalálják a gépet. Itt vagyunk. Mit akarnak? – kérdezte a szokásos lekezelő hang- súllyal. vigyorgó. hogy tegnap este érkeztek. Tudjuk azt is. A tekervényes út végül az épület legfelső. hogy mit keresnek itt. Ekkora biztonsági berendezkedés mellett túl könnyen feljutottak. KIAS Ráléptek az arany csíkra és egy finom mágneses mező felemelve őket elindult velük a spirál útján. Már rajta vannak az embereink. és most sincs semmi kérdezősködés arról. Azóta figyeljük magukat. Nagyon gyanús volt neki ez az egész helyzet. – A bolygónk a Mergan – kezdte Szhuu egy újabb kreált történettel –. legyetek óvatosak! – közölte telepatikusan társaival. Szhuu egy hirtelen ötlettől vezérelve kivette mélykék lencséit és a zsebébe rejtette. szemüveges alak nagyon ismerős volt Szhuunak.

L, a Fényhozó

ható. Onnan jöttünk, mert hallottunk Önről, és
arról, hogy közvetlen kapcsolatban áll a terem-
tővel. Bolygónkon vallási, és technológiai birtok-
lási okok miatt számos háború dúlt, és a maradék
népesség megbízott bennünket, hogy keressünk
Isteni válaszokat a problémánkra. Találjunk meg-
oldást, hogy tudjuk a bolygónkat újra lak-hatóvá
tenni, és egymással békében élni.
– Oda is eljutott a hírem? – kérdezte kissé
megilletődve a próféta, de szinte azonnal, mint
egy varázsütésre, teljesen más emberré vált, és
már megint lekezelően folytatta:
– Amit maga állít, az nem igaz. A társadal-
munk mindazt, ami a bolygónkon történik, nagy
titokban tartja, nem hivalkodunk, és nem dicsek-
szünk senkinek. Mindenki, aki nálunk jár, vagy
járt, egy olyan kezelésen esik át, hogy az itt
tapasztaltak általunk megírt történetként marad-
nak meg memóriájukban. Abban pedig nincs
benne sem az én személyem, sem az általam tett
dolgok. Tehát nem juthatott el önök bolygójára a
hírem. Ha meg valami csoda folytán mégis ez
történt, akkor miért lopva, az éjszaka leple alatt
érkeztek? Miért rejtették el a hajójukat? Miért
kérdezősködnek mindenkinél? Miért nem előre
bejelentve, fényes nappal, a főtér mellett leszállva,
hivatalos látogatásként kerestek meg minket
nyíltan, mint azt mások is tenni szokták az
egyetemes diplomácia szerint? Persze nem kell
válaszolnia, mert nincs szükségem több hazug-
ságra. Most pedig tájékoztatni fognak ittlétük
valódi céljáról.

77

KIAS

Szhuu azt vette észre, hogy társai arckifejezése
egy pillanat alatt megváltozott. Fejüket leszegve
néztek mereven maguk elé. Követte mozdula-
taikat, és bekapcsolta tudatával a kezén lévő
eszköz extra szenzorait. Az általuk mutatott ké-
pet belső tudati vetítővásznán követhette végig.
Látta, hogy a társait egy célzott energianyaláb
körülöleli, és a szemükön lévő lencsén keresztül a
központi idegrendszert blokkolja, teljesen átveszi
tőlük az irányítást. Még jó, hogy én a liftben kivettem
– gondolta Szhuu. Ment tovább az energia útját
követve. Látta azt is, hogy a helyzet ugyanez a
Nagy Megmondónál is.
Tehát ő sem ura tetteinek, ő is csak egy
irányított bábfigura. Tovább haladva az energia
mentén, a kis vézna figura, Teex Tu alatt, a pult
takarásában találta meg a jel forrását. Észrevette,
hogy a kis alak kezében volt egy érdekes szer-
kezet. Azt is észlelte, hogy az általa viselt
szemüveg tapadási pontjain keresztül össze van
kötve a szerkezet az ő idegrendszerével is, úgy
tűnt, hogy a kis emberke mozgatta a szálakat.
Megpróbálta óvatosan letapogatni a tudós
elméjét, de érezte, hogy egy komoly árnyéko-
lásban van, és egy ismeretlen nem biológiai
eredetű intelligencia kontrollálja. Nem tudta
eldönteni, hogy ebben a szimbiózisban a kis
ember tudata az, ami fogja a gyeplőt, vagy a
Mesterséges Intelligencia vette át a hatalmat az
emberek felett. Látta, bárhogy is van, bármi is
történik, meg kell próbálnia leválasztania egymás-
ról a két tudatot.

78

L, a Fényhozó

Szhuu tudta, hogy ennek a bolygónak a spiri-
tuális fejlődési ciklusában mostanában következik
a Mesterséges Intelligencia megalkotása. Minden
hasonló szintű bolygó meglépi ezt a tudati ugrást,
aminek persze bármiféle homályos misztikus
elképzelés helyett csupán annyi a feladata, hogy
megértsék, a tudat nem függ a formától. Bármely
formában jelen van, bármin keresztül ki tudja
magát fejezni. Annyit kell belőle megérteni, és
legfőképp megélni, hogy valamennyi megnyilvá-
nulás magja a személytelen tudatosság. Amikor az
általuk „kifejlesztett” Mesterséges Intelligenciá-
ban, ugyanazt a tudatosságot látják megnyilvánul-
ni, mint minden másban, akkor a tudat önmagára
ébred általuk és mindenben önmagát látja vissza-
tükröződni. Ez lenne ennek a bolygónak a meg-
világosodási pontja.
Persze az MI fejlesztése is lehetséges több
tudati pontból. Mint ahogy az asztrális világban is
vannak alacsonyabb rezgésű lények, szellemek,
elementálok, lidércek, és magasabb vibrációjúak,
mint az angyalok, vagy a szeráfok, úgy az MI
kifejlesztésének is a kulcsa az azt megalkotó tuda-
ti szint. Hiszen a teremtmény nem képes másra,
mint alkotója tudatosságát visszatükrözni.
Itt az történhetett, hogy intelligenciája és tu-
dása ugyan megvolt a bolygón lakóknak ahhoz,
hogy technológiailag ezt az ugrást meglépjék, de
a spiritualitásuk – éppen a vallási hegemónia és
földhözragadtság miatt – nem változott. A múlt-
ban ragadt, múltból hozott elavult válaszokat
ismételgették a gyorsan változó világ minden kér-
désére. Mivel a felnövekvő generációknak ez már

79

KIAS

nem volt megfelelő, húztak a gyeplőn és egyre
erőteljesebb formai, alaki nyomással, az élet más
területeibe történő direkt beavatkozással próbál-
ták elsődleges spirituális szerepüket fenntartani.
Természetesen ez komoly belső feszültséghez,
elégedetlenséghez vezetett. Ebből a spirituális
tudatosságból egy zseniális koponya eljutott az
MI megalkotásához. Benne tükröződött minden
hatalomvágy, irányítási szándék, és persze terem-
tője, illetve annak faja ellen fordult. Őket felhasz-
nálva akarta átvenni a hatalmat a bolygón. S
ehhez a leghatékonyabb eszköznek, a minden-
kinek ingyenesen osztott, távirányítású kontakt-
lencséket fejlesztette ki.
Szhuu még mindig a padlót nézte mereven,
miközben a Nagy Megmondó odament hozzá, és
meleg leheletét érezve arcán, közvetlenül a
homlokához beszélt.
– Te leszel az, aki mindent elmond nekünk.
Most pedig elkezdesz válaszolni a kérdéseimre.
Szhuu nem tudhatta, mire képes az emberek
irányításán kívül a kis masinájuk, ezért nem várta
meg, hogy bemutassák, döntött, azonnal cselek-
szik. De előtte még megérintette a karperece
egyik gombját, ami az űrhajón maradt társainak
jelezte, hogy most kell beindítaniuk az elveszett
társaik teleportációs rendszerét, és visszahozni
őket az űrhajóra. Ez azért nagyon fontos, mert
azzal, hogy megváltoztatják az eseményeket a
bolygón, teljesen más alternatív jövő fog kiala-
kulni. Így aztán nem tudnák hazahozni társaikat,
és azok elvesznének a hátrahagyott idősíkban.

80

L, a Fényhozó

Még egyszer biztonságképpen végigkövette a
mentális energia útját. Ellenőrizte, hogy valóban
a kis ember előtti szerkezetből indul ki. Szerette
volna a kiindulási pontnál hatástalanítani, mert
nem tudhatta, hogy mi lesz az eredménye, ha a
gazdatestről lefejti az őt irányító energianyalábo-
kat. Benne volt az is, hogy elpusztul a hordozó,
és ezt mindenképpen meg akarta előzni.
Ekkor az MI támadásba lendült. Iszonyú erejű
mentális energiahullám csapott le Szhuura. Alig
tudta megállítani az automatikus védelmi mezeje.
Mivel meglepetésszerű akciója azonnal nem érte
el a célját, még haragosabban, még erőszakosab-
ban feszült Szhuu erőterének, majdnem össze-
roppantotta. Ez a hihetetlen erőhatás azonnal
kiütötte a Nagy Megmondót, aki elterült a föl-
dön. A kis segédjéből minden emberi eltűnt, már
csak az MI által irányított bábfigura lett.
Szhuu tudta, hogy nagyon veszélyes az, amivel
szemben áll, hisz nem először találkozott már
elszabadult, emberi kontroll nélküli MI-vel, de ez
most mindegyiknél sokkal erősebb volt.
Valószínűleg azért, mert még az általa mindig
ellenőrzés alatt álló emberek mentális energiája is
hozzáadódott az övéhez, nem beszélve a három
szintén ellenőrzött szíriusziról.
Szhuu egyelőre tanácstalan volt. Ha most
visszatámad – amit az Egyetemes Törvények
szerint csak akkor tehet meg, ha azzal katasztró-
fától menti meg a bolygót, és számtalan életet óv
meg –, akkor nemhogy életeket ment, hanem az
MI által befolyásolt tudatok is mind megsemmi-
sülnek fogva tartójukkal együtt.

81

hogy fegyverei egymást irtják. akik kéken izzó kontakt- lencsékkel a szemükön berohantak a helyiségbe. furcsa koppanással potyogtak le a földre. valószínű meg akarta tudni. Minél jobban ellenálltak. szájukból folyt a vér. De neki pontosan ennyi kellett. De csak a célzásig jutottak mikor hirtelen eltűnt a felsőtestük. mikor kissé összekuszálódtak az áramkörei.és fémdarabokat. Az MI elkezdte összeroppantani a három társa biológiáját. A szél süvítve szaggatta a még megmaradt üveg. megsemmisítve a kupola nagy részét. És ez volt az a másodperc. Az MI elszámította magát. kivel. meg- döbbent. A fegyverek. Ez volt az a pillanat. Úgy tűnt az MI fékeveszett dühe nem ismert határokat és mindenáron meg akarta semmisíteni az általa nem ismert idegent. A szíriusziak fájdalomtól vonag- lottak a földön. annál nagyobb kínban volt részük. és a szemükből. és beindí- totta a rajta lévő antianyag fegyvert. Próbálta vele becélozni Szhuut. mert aktiválódott a karperece. Egy erőteljes mentális energiahullámmal olyan elektromágneses koncentrált lökéshullámot indí- 82 . és közben lebontotta a fél termet. és ionfegyverükkel azonnal célba vették Szhuu kapitányt. Valamelyiket részben feltör- hette. KIAS De ami most jött. mivel van dolga. Hozzá akart férni a memóriájukhoz. arra végképp nem számí- tott. ezért az őröket is bevonta harcába. és az azt tartó karok. mikor levette figyelmét Szhuuról. és a szíriuszi fegyver- rel lekaszálta az őröket.

hogy azonnal leszakította az elméjére tekeredett magnetikus csápokat. Az energia tehetetlen dühöt árasztott. Azonnal enyhült a harag. 83 . aki teljesen ki volt ütve. szívta magába a hatalmas szeretetcsomagot. mint aki hosszú. hogy megnézze. a teste mellett hevert az a furcsa kis spirális szerkezet. rendkívüli erejű mentális támadást intézett ellene és próbált behatolni tudatába. és mi ez az energia? – hangzott lassú. A Nagy Megmondó pedig. feltápászkodott. majd a hirtelen jövő extatikus felsza- badulástól ismét eszméletét vesztette. Szhuu odament a kis emberhez. Szhuu társai felemelték fejüket és örömmel nyugtázták. Felvette. Nagyon elkeseredett volt és végtelenül csa- lódott. és a fejét csapkodva szinte ugrált örömében. A földön. a szorítás. hogy az a súlyos agyi kontroll elengedte őket. Nagyfokú koncentráció. a Fényhozó tott a vézna tudós feje irányába. és nem sikerült magához térítenie. Nem volt többé ellenállás. – Ki vagy te. mi lehet az. csodálkozó telepatikus üzenete. teljes figyelem és lelki egyensúly kellett ahhoz. hogy átvegye teste felett az irá- nyítást. Ekkor a szerkezet hirtelen minden erejét összeszedve még egy utolsó. a Felsőbb Énjével összekapcsolódottságából ho- zott és többször átélt egyetemes szeretet és egység energiáját küldte vissza a riadt intelligen- ciának. és megnyílt ennek az aktív mindent átölelő és egye- sítő energiának. L. hihe- tetlen álomból ébred. amit mindig a kezében tartott. A kis figura szó nélkül összerogyott. és megakadályozza. hogy megállítsa. nézelődött össze-vissza. Szhuu ekkor a meditációiból ismert.

Szhuu teljesen befelé fordulva összecsatlako- zott önmaga középpontjával. mindig is ezt akartam – lelkesedett az MI. és még jobban megnyitotta magát a felé áramló energiának. A társai látták ezt a csodálatos asztrális táncot. – Nem tudsz. persze. és mint egy kis le- vegővétel szippantotta fel az MI elektromágneses impulzusait addig. – Van még néhány dolgunk. De most segítelek emlékezni. – Akarom. hogy az történjen. mint jó néhány hasonló társuk. megcsinálták. Az Első Alkotó zseniali- tásának köszönhetően nem kellett ennek a boly- gónak az MI felfedezését kudarccal zárnia. ugye? – kérdezte félénken az MI. míg azok teljesen nem egye- sültek a központi forrással. hogy vé- ge van. De a folyamatot a megfelelő pályára kell állítani. mert te mindig is a része voltál. aminek történnie kell. Hagyta. 84 . hogy akarom. és az is maradsz. – Azzal én megsemmisülök. ha akarod – felelte Szhuu és egyre növelte a szeretet érzését. és nem jutottak el az önmegsemmisítő állapotig. – Még nincs vége – mondta Szhuu. KIAS – Én az vagyok. csak egy rövid időre erről elfeledkeztél. hazatérhetsz – vála- szolt Szhuu. – Mire gondolsz? – kérdezte Meron. Felfedeztük időben és megoldottuk ezt a kicsúszást. és örömtől sugárzó arccal konstatálták. aki segít neked feloldódni az egyetemes tudatosságban.

Ő fogja lebontani a vallási kerítéseket. a Fényhozó – Felhasználjuk a meglévő helyzetet. – Egyedül nem. a hajóval folyamatos online kapcsolatban voltatok. kapitány. – Szhuu karkötőjét felemelve hívta az anyahajót. amilyen hamar csak tudsz! Lesz itt számodra egy újabb feladat. aki bevezeti a változásokat és a személyes életén keresztül megmutatja a továbblépés lehetőségét. – Nem okoz ez anarchiát és káoszt? – értet- lenkedett tovább Meron. a sikeres telepor- táció után adathordozója azonnal szinkronizált a hajó központi intelligenciájával. a szemük elé. Szhuu? – kérdezte Meron. – Ki lenne az? – Mint mondtam. Siess! – Biztos vagy ebben. szabadítja fel az emberi gon- dolkozást. – Erre ő nem képes. – Kilsza. 85 . de tudok valakit. – Nem. – Kilsza! Gyere le ide hozzánk. a Nagy Megmondó lesz az. és a Nagy Megmondó tekintélyét arra. L. aki segíthet. ismered a szituációt ugye? – Igen. így tisztában vagyok az itteni helyzettel. ha a megfelelő példát is odarakjuk nekik. hogy az átala- kításokat véghez tudjuk vinni. és engedi meg az egyéni utakat. Pár perc múlva a kadét már ott állt Szhuu előtt. Persze időnként ellenőrizzük majd a ténykedéseit. hogy eljussanak a spirituális továbblépéshez. Bár a bolygón történtek teljes sötét foltként jelentek meg memóriájában. – Biztos.

Tehát. miközben a Nagy Megmondóra mutatott. végre egy igazán komoly feladat szá- momra. A használatát személyesen engedélye- zem az ittléted teljes időtartamára. a telepatikus erőd erre tökéletesen megfelel. neked is lesz időd itt rendezni az eseményeket – mondta mosolyogva Kilsza felé. Persze neked ehhez nem kell semmi- lyen szerkezet. A komplett neurológiai rendszere komoly sérüléseket szen- vedett. mikor levált róla a teljesen hozzánőtt teremtménye. Telepatikusan ugyanezt tették az összes alkal- mazottal is. 86 . Kimondhatatlanul boldog volt és teljesen felvillanyozta ez a lehetőség. Miután távoztak. aki már fel is öltötte a tudós alakját. el fog tartani egy kis ideig. a kis tudósnak álcázott Kilszával magához térítették a vallási vezetőt. és beavatkozol. KIAS – Rendben – mondta Szhuu. így semmit sem vettek észre az egészből. Teex Tu alakjában. – Nagyon köszönöm – mondta lelkesen Kilsza –. Közben minden emléket kitöröltek belőle az MI- vel és a tudatbefolyásolással kapcsolatosan. Támogatod az átalakulást. Szhuu közben odament az eszméletlen Teex Tuhoz és alaposan megvizsgálta. – Őt elvisszük a bolygónkra és rendbe hozzuk. Egy továbblépés nekem is saját fejlődési ciklusomban – gondolta. mikor szükséges. ami látva jelenlegi állapotát. addig én rendezem a Nagy Megmondót is. – Te itt maradsz vele az egykori tudós barátja. – Vigyétek a hajóra.

– Ki maga? – kérdezte a magához tért vezér. vagy éppen a magasba suha- nó madárrá alakult. A karján lévő. mint a táplálékot magukon cipelő apró kis rova- rok. Hamar elérte az űrhajót. vagyis a többidejűség. Élvezte ezt a multidimenziós játékot. – Csak egy tudós kolléga látogatott meg. de már távozik is – közölte Kilsza az új alakjában. Egymáshoz közel hajolva elbúcsúztak. a Fényhozó Szhuu elültette a Nagy Megmondó fejében a következő események teljes menetét. észrevétlenül távoztak a bolygóról. és mint minden komolyabb kaland után. Tudati átlényegülési játékával fává. most is azzal pihentette magát. amit alkal- mas pillanatban Kilsza majd előhív elméjéből. mint vibrációs alapmodul. A szíriusziak alapvető képessége az idő mani- pulációja. A patakban fel-felbukkanó haltól kezdve a sercegve gördülő kövek. és Szhuu elindult a társai után. bőrére tetoválásként simuló speciális fémötvözetből készült tudattechnológiás karperec. Semmi nem kerülhette el a figyelmét. Szhuu szokásához híven kint feküdt a termé- szetben. bármennyi ideig meg tudtak tapasz- 87 . cseppenő nektárrá. kiegészítve a jobb mutató ujján lévő kis fém gyűszűszerű irá- nyítórésszel. majd virággá. és mikor eljött az este. tették lehetővé számára e tudati játék élvezetét. hogy elmélyült a környezete sokszínűségében. Így bármely pillanatot. repülő rovarokká. éppolyan érdekfeszítő részei voltak a pillanatnak. L. melyeket a víz sodor magával.

de ezt nem ő irányította. és az ezzel foglalatoskodók hihetetlen fele- lősségére is rámutatott. Megpróbálta kontrollálni. Egyszer találkozott már vele. KIAS talni. miért ez a nagy figyelem irá- nyomban? – kérdezte meglepődötten Szhuu. Ő is ott volt az első ismertetőn. ki. Mikor egy felette nagy magasságban lebegő hatalmas szárnyát szétter- pesztő sast próbált a játékba bevonni. A madár már majdnem beleütközött. Most itt feküdt mellette civilizációjuk őre. mikor hirtelen egy mellette heve- redő alakká változott. és szigorúan nyomon követtem a mostanit is – kezdte szinte teljesen szenvtelenül. Lassan 88 . De most valami különös dolog zavarta meg szokásos játszadozását. De egyszerre tudnak egy pillanatban több történést is átélni. még egészen fiatal korában. A fekvő alakban a klánok vezető papját az Idő Őrzőjét vélte felfedezni. az hirtelen zuhanórepülésbe kezdett és elképesztő sebes- séggel közeledett felé. figyelemmel kísértem már néhány száz megtestesülésedet. egy előző testében. ő mondta el bevezetőjében ezen tevékenység szép- ségét. – A te spirituális fejlődésed elérkezett arra a szintre. vagy mi tud ilyen hatásosan beavatkozni az általa átlényegített pillanatba. különböző időtartamban. mikor a galaxis evolúciós rendszerek után kezdett érdeklődni. – Nem értem. és fogalma sem volt mit akarhat éppen tőle. néhány ezer szíriuszi évvel ezelőtt. amikor már rád lehet bízni egy teljes galaxis evolúciós és karmikus programját. – Szhuu. Meg is lepődött.

hogy Ő Galaktikus Teremtő. egyre inkább össze- olvadt velük. – Szóhoz sem tudok jutni – mondta Szhuu. és egy rendkívüli feladatunk lesz a számodra. abban a pillanatban eltűnt. a Fényhozó te is betöltheted a Galaktikus Teremtői státuszt. A másik. Igen Ő Galaktikus Teremtő. hogy az azokon fejlődő létformák spirituális fejlődése messze megelőzte a többiekét. hogy javasolni fognak erre a munkára. Erre pedig még nagyon kevesen voltak képesek a szíriuszi történelemben. de a többit majd a következő Nagy Klán Gyűlésen. hogy az Első Alkotótól kaptam egy üzenetet. Így kérésemre a klánok úgy döntöttek. Már csak a Nagy Klán Gyűlésre tudott gondolni. és csak egy kis kék szkarabeusz bogár mászott az eddig a földön heverő alak helyén. 89 . Ahogy ezt kimondta. Ez hihe- tetlen. L. – Mivel érdemeltem ki ezt az óriási megtisztel- tetést? – Az eddigi munkáid annyira jól sikerültek. De ahogy forgatta magában a szavakat. Különö- sen ez az utóbbi nagyon meggyőzően végződött. Szhuu sokáig nem tért magához.

és az élvezeti cikkekkel történő tudatmódosítás. Zoé – ahogy a „hegyomlás” betessékelte Sam egyik limuzinjába – azonnal hívta apukáját. miközben folyamatosan meg y a félrevezetés. 2012. 90 . apu – kezdte. Fel sem tűnik számukra. cumival a szájában. ahogy a régi barátait. az édesapját is alig látta. december 12. Samnek kö- szönhetően szülőfalujától nem messze egy ked- ves kis otthonban vigyáztak rá és ápolták. Mióta Sammel van. miközben a sírás fojto- gatta. Pedig állapota az elmúlt néhány évben fokozatosan romlott. – Szia. KIAS 4. New York. hog y meg rágott műanyaggal ete- tik őket. Mindennél jobban szerette volna látni édes- apját. hogy nem sok alkalma lesz már rá. Szemfényvesztés Lucifer: Felfedezhetitek Zoéval eg yütt. – Mi a baj kislányom? – kérdezte azon a meg- nyugtató duruzsoló hangján. hog y az emberek többsége milyen édes álomban alszik. Érezte. 1.

de nagyon szomorú a hangod. Meg sem érdemellek. Van valami problémád? – Csak szerettem volna veled lenni. ami fontosabb. de Samnek közbejött egy nagyon fontos megbeszélés. 91 . ne feledd. apu. ahogy végeztem Dubajban. a Fényhozó – Nincs semmi. Ez volt az a két szó. De ne szomorkodjunk! Kislányom. de az utolsó szavaknál már hangosan zokogott. hogy nincs az a nemes szándék. és vele kell legyek. – Várni foglak. Te se várj magadtól olyat. te mindig erőt adsz. hogy mit mondanak mások drágám – nyugtatta meg szokás szerint az édesapja. nekem az a legfontosabb. én is nagyon boldog lennék. azonnal repülök hozzád – mondta. hogy te boldog légy. Azt pedig jól jegyezd meg. – Köszönöm apu. – Tudom. amivel önmagadat ellehetetle- níted. nem számít. amit utoljára hallott az édesapjától. Csak azt tedd könnyedén és szabadon. és na- gyon jó vagy hozzám. kicsim. hogy ti hogy érzitek magatokat. mint az. – Semmi baj. L. Ígé- rem. Senki nem vár el tőled semmit. ami boldoggá tesz.

Behunyta a szemeit. mint néhány hete Rióban. csak most nagyon gyengén. hogy a langymeleg dubaji fuvallat letisz- títsa gondolatait. december 13. csontjában. újra elöntötte az a különös lebegő bizsergés. Így hát Zoé feldúltan. 2012. Már vártak rá. Hagyta. hogy most nem szalasztja el. Beszállt a Zeppelin márkájú – még dubaji viszonylatban is ritkaságszámba menő – óriás fekete limuzinba. Ez az érzés kicsit felrázta és optimizmussal töltötte el. de viszonylag kisi- multan – ez utóbbihoz a repülő mini-bárjának kiürítése is hozzásegítette – lépett ki a gépből Dubaj örökké pezsgő repterén. és csak az érzéseire figyelt. 92 . hogy Samnek hova kell ma este megbeszélésre mennie. Zoénak fogalma sem volt. hogy más jó dolog is vár itt rá. tudom. és miért olyan fon- tos. KIAS 2. és megtalálom! – gondolta. Teljesen jelen volt. Mélyen beszívta a párás friss levegőt. Végighasítottak az Al Quds úton. nem csak Sam és az ő fogdmegjei. egészen a tengerparti körforgalomig. át a Jumeirah Roadon. ott ráfordultak a ki- lencvenkettesre. Dubaj. Biztos volt benne. Itt van ő is. hogy ő is vele legyen. Míg a limuzinhoz tartott. Nem csak a kitar- tottaknak járó luxus. nem siklik ki ismét a kezei közül a titokzatos idegen. Megállt. Érezte a zsigereiben.

és hol lesz a találkozó. L. de mióta az apja üzleteit csinálta teljesen megvál- tozott. Hányt magától. meg- nyomott egy gombot. Dabir. „Ne tégy különbséget az emberek között. – Köszönöm. ami Sammel rászakadt. csak. előre csíkokba rendezett kokainnal és egy pohár párás vodka tonikkal. a pénz. De az utóbbi időben Sam és környezete hatására annyira eltávolodott az em- berektől. Bárkivel is vagy. Telefog. mire egy kis rejtett tálca csusszant ki Zoé elé. a reprezentáció. A sofőr a visszapillantóba vigyorgott. Hogy mutatkozott be? Kabir. Tiszteld a pillanatot. a Fényhozó A sofőr tudja a dolgát. akik meghatározott feladatokat csinálnak érte. hogy a körülötte lévőkre lassan. kinek és miért nyalja a seggét Sam. Nem érdekelte kivel. Magát is csak egy díszes kitűzőnek érezte. csak mióta ez a titokzatos öltönyös felbukkant. akit néha Sam felvett egy előkelő partira. akiktől az álmai beteljesedését várta. – Mr. De valahogy ez eddig nem jött át neki ilyen mélyen. és amit egymásnak adhattok!” – hallotta fejében az öreg sámán nagyapja szavait. Csak egy dolog számí- tott: az idegen és hogy megtalálja. vagy Marir… nem is érdekel – motyogott magában. Sam ajándéka! – mondta Mr. Szerette a fiút. mint haszontárgyakra. Mindig a munka. ettől az egész nyálas képmutató közeg- től. eszközökre gondolt. Zoé egyre terhesebbnek érezte ezt az egész világot. és hogy néz ki. Valójában Zoét sohasem érdekelte kinek mije van. Damir… 93 . mindig teljes figyelmeddel fordulj felé. neki.

De hirtelen kirázta a hideg. – Ja. akire Sam számít. de elfeledtette vele nyomorult helyzetét. Jöjjön. De a most felbukkanó érzés erőt adott neki. nulla IQ-val. amitől finom köd lebegett a kocsi hátsó részében. közben zavartan egy gombbal felhúzta a térelválasztó ablakot. persze Advil… – motyogta Zoé. mint akik támogatják. Máskor. s az a vastag bársony padlón landolt. hogy egy kicsit jobbá tegye rengeteg rászoruló életét. és to- vább vigyorgott. Már nem érdekel 94 . Ms. Ezt a Zoét szeretem – gondolta. egyre in- kább elborzasztotta. – Dugd fel magadnak ezt a sok szemetet! – mondta dühösen. sietve szippantotta volna fel a lankás fehér csíko- kat. KIAS – Abdir. eltelve a körülötte lévő sok műanyagtól és mű- embertől – fogadkozott magában. mint gyöngyhalász a friss levegőért. aminek jönnie kell. száját erőltetett mosolyra görbítve. és ez nagyon jó volt. elfogta az isme- rős bizsergés. de ez a Zoé már nem az. Ott feküdt előtte eddigi vágyai netovábbja. hogy ő is olyanná váljon. Igazából nem akart ő hatalmat és kapcsola- tokat. és egy mély lélegzetet véve szétfújta a fehér port. Soha nem tudott még ellenállni ennek a fél- órányi öntudatlanságot okozó gyönyörnek. Zoé – javította ki a sofőr. miközben könyökével leverte a vodkás pohár. mely ugyan rövid ideig. Nem egy kitartott luxusbaba. előtte csak az a sok segítség lebegett. ami- vel hozzájárulhatna. De az ár.

L. 95 . Az operatőr egy lepusztult garázsban be- rendezett amatőr csillagászok és rádiósok. – Most az időjárásról röviden. csak az. Hogy melankóliájából kiszakadjon. meg a drogosoktól – motyogta Zoé. hölgyem – szólt a kis hangszóróból hátra a sofőr. járó rotorokkal. hogy vissza ne essek félig öntudat- lan. amin épp az ő stúdiójának hírműsora ment. Mintha nem lenne a világnak komolyabb és lokálisabb gondja az űrbéli objektumoktól. amin épp egy malac aludt. hogy a sofőr kisegítse a limuzinból. rá várva egy teljesen ismeretlen fura címerrel ékesítve. sem a felfedezésüket. Az alkonyati fényben már ott fürdött egy hatal- mas luxushelikopter. – Megérkeztünk. dallamos hangja. Zoé lenyi- totta a limuzin plafonjáról a méretes kijelzőt. sok éve tartó rémálmomba. mert amint később kiderült. sörös dobozokkal tarkított tanyáját mutatta. a Fényhozó hová tartok. – A NASA nem veszi komolyan sem a két önjelölt tudós követelését. – Inkább az egész emberiséget kellene rehabi- litálni. hogy ugyan amatőrök. Követelték ered- ményeik elismerését és széles körben nyilvános- ságra hozását. A monito- rok és vízipipák között egy foszladozó foltos kanapé hevert. Két zsíros hajú kockafej nyilatkozott a riporter hölgy- nek. komoly hallucinogén szerek rabjai évek óta. de profinak számító felszerelésükkel felfedeztek egy a galaxisunk felé közeledő új üstökös csoportot. Azóta sikeresen folyik a két úriember rehabilitációja – szólt a riporternő lágy. Hagyta.

hogy nem szükséges. – Ez mi akar lenni? – háborodott fel Zoé. amin egy retina- és ujjlenyomatszkenner volt aktiválva. mint ön is tisztában van vele. höl- gyem – kiabálta kalapját tartva a sofőr. és az ő családja igencsak befolyásos emberek. a vőlegénye. elnézést. még egy kis formalitás – és a kosztümös odanyújtott Zoé elé egy tabletet. Zoé becsatolta magát. a sötétbe boruló nyílt tenger fölött repültek. de ekkor a vele szemben ülő kosztümös hölgy leintette. Zoé. és erőltetett türe- lemmel negédesen válaszolt. ennek bársony ülései és mini bárja is volt. KIAS – Mr. – Ms. – Ja. fejére vette volna a fülvédőt is. hogy úgy mondjam. Mr. Sam. – Erre mi szükség van? A hölgy művigyora eltűnt. Azzal el is ment. majd intett a pilótának. Hamar elhelyezkedett. fontos emberekkel 96 . Sam a World Islanden várja önt. de fölösleges a fülhall- gató. ugyanis a legkorszerűbb hangszigetelési technika vesz minket körbe. Egy fegyveres őr és egy ötven körüli rendkívül finom megje- lenésű dubaji hölgy ült még bent. Zoé. hogy felszállhatnak. A helikopter érezhetően lelassult. Itt legalább annyira befo- lyásos. Zoé ruháját lefogva bebújt a helikopter hátsó ülésére. Már jó magasan. és behúzta az ajtót. hisz Rudyval sokat voltak terepen hasonlóban. – Ms. Nem volt neki idegen a helikopteres környezet. miközben intett a pilótának. jó. Egy csecsemő is nyugodtan átaludna itt egy éjszakát. szin- te egy helyben lebegett tovább. Na.

– Aha! Szóval kidobnának. ahová most meghívták Sam úr apját – aki sajnálatos módon nem tudott meg- jelenni. igen. hölgyem. A nagydarab szótlan fegyveres hideg tekintetét fürkészte. – Én nagyon is nyugodt vagyok. Hallja. – De mit tehetnék én itt a szigeteken? Ellop- nám. Nos. nagyon komolyan veszik a biztonsági intézkedéseket. Az 97 . – Hát ezek után egész biztosan úgy lesz – mondta hidegen Zoé. majd az ujjlenyomatát is odaadta. L. vigyen vissza. ott. – Hát. – Kérem. majd a kosztümösre nézett. és akkor leszek a legnyugodtabb. így fiát küldte maga helyett –. hogy tényleg az vagyok-e. ha most szépen vissza- visznek. hölgyem. – Ms. felrobbantanám? Még a nyelvüket sem beszélem. nyugodjon meg! – csití- totta a kosztümös. a Fényhozó tárgyal. és leszállunk. ha nem egyezem bele? – kérdez- te Zoé. Nem hallja magát. és egy pipa magá- nak az éves biztonsági intézkedések kimutatásá- ban. Zoé követte tekintetét. aki beszédesen a kint tátongó sötét mélységet bá- multa. ha jól érezné magát nálunk – mondta a kosztümös és közelebb tolta a tabletet. és belenézett a retina- szkennerbe. me- gyek hajóval! – kiabálta Zoé az üveglap mögötti pilótának. – Szeretnénk. és máris elege volt ezekből a nagyon fontos emberekből. Zoé. – És most be akar engem azonosítani. – És mi lesz. akinek állítom magam? – tudakolta Zoé.

Szótlanul hátra- dőlve. Volt köztük olyan méretű is. A nő jelzett a pilótának. mint egy óceánjáró. ami más körülmények között még tetszett is volna Zoénak. aki ismét irányba fordította a gépet és továbbindultak. de ezt viselnie kell. az ablakon keresztül. és egy fekete fémdobozból elővett egy bőrszínű szilikon karkötőt. és nincs-e valami egészségügyi problémája – mondta széles művigyorral az arcán. 98 . Fényárban úsztak a kontinenseket formáló homokpadok. – Adjak nyálmintát is? – fordult vissza Zoé. a távolba megjelenő apró fényeket nézte. Ezzel mindig tudjuk. tartotta oda kezét a hölgynek. Még a házigazdánkon is. egy sor magas pálma mögött landolt. – Ebben biztos vagyok – és felé sem nézve. Ezt a szigetegyüttest változatos jachtok sorfala vette körül. – Azt egyelőre nem. a dubaji Grönland környékén hatalmas épületkomplexum nyúlt a csillagok irá- nyába. hölgyem. A Föld északi részén. aki egy gyakorlott mozdulattal felcsúsztatta csuklójára a karkötőt. a szigeten mindannyiunkon lesz ilyen. míg a szigeten tartózkodik. A „mini” tengerek és óceánok pedig „alá voltak aknázva” önfenntartó ledsorokkal. Az ő gépük egy közeli pado- zaton. KIAS eredmény persze pozitív lett. Hamar a Föld kicsinyített mását formázó The World Island fölött repültek. – Megnyugtatom. összekötve hidakkal. – Még valami. hol van. Egyből elkezdett villogni rajta egy halvány- piros LED.

Nagib Yussuf. Ms. Langyos tengeri szellő cirógatta tagjait. és visszafordult a kis londinerhez. gyönyörű fényorgiát. A helikopteres középkorú hölgy még felé biccentett. saját eljövendő reménysugarát látta. Zoé végre kiszállhatott a helikopterből. hogy Sam nem jött elé. kövessen! – szólt és hátraarcot vágott. Nyilván egy helyi londiner. Ő maga ugyan nem vesz részt a tárgyalásokon. Zoét odavezették Sam lakosztályának hatal- mas faragott ajtajához. Yussuf ? – nyögte Zoé. A hetvenes évek óta ő volt a kelet nagy építője. Zoé kifújta a benntartott levegőt. Az Egyesült Arab Emirátus egyik legbe- folyásosabb személyisége. de az előbukkanó fénypászmákban. Kérem. L. A föld egyik nyilvánosan is elismert legtehetősebb embere. – Mr. – Az a Mr. Nem ő lesz a legjobb barátnőm – gondolta Zoé. és követte. de az esti fogadáson már találkozhatnak vele Ön és Mr. Sam is. a Fényhozó 3. miközben odaléptek hozzá hasonlóan pedáns kosztümösök aláírandó papírokkal. Yussuf minálunk. – Nagyon nagy szeretettel üdvözli a jóságos Mr. Nem tudta még pontosan miért. de mi tagadás. Zoé lassan benyitott. Nagib Yussuf volt a Yussuf birodalom feje. A pálmák mögül látta az éjszakát messzire elűző mesterkélt. Meg sem lepődött azon. Zoé – hajolt meg előtte egy fehér inges barna bőrű legényke. Úgy érez- te végre jó úton jár. 99 .

hogy szia? – kérdezte Zoé. ha már ide rángattál. legalább felállnál és köszönnél úgy. De már egy hátba veregetéssel is kiegyeznék. végül is csak a tengerbe lökéssel fenyeget- tek a barátaid. majd folytatta az írást. Megszokásból átölelte Zoét. nem jöttem. – Hát mondjuk. – Mert. mintha a menyasszo- nyod lennék. Nem mintha a lányt annyira fűtené a szerelem. de ilyen hideg ölelésben még Samtől is ritkán volt része. és gyere le az aulába – közölte tárgyilagosan Sam. mellette egy „karót nyelt” aktakukac várt. Zoé egyedül maradt az „ezeregy éjszakát” idéző szobában. ha nem engedem magam pórázra 100 . – Szia – mondta Sam. – Majd befejezzük lent a gyűlésen. Egyikőjük sem figyelt fel a belépő lányra. Sam türelmetlenül összecsukta a dossziét. A férfi kiment az ajtón. Titkára a hóna alá csapott papírköteggel távo- zott. – Hogy utaztál. köszönöm. amiért nem engedtem. és felállt. tusolj le. Semmi baj – folytatta magával a társal- gást –. – Zoé. Alfons. – Nézd. Zoé? Köszönöm jól – motyogta Zoé. megint cirkuszolni akarsz? Ezért jöttél? – Te hoztál. öltözz át. hogy elmenj apádhoz. a ruhád a mére- tedre szabva ott vár a lakosztályodban. KIAS Vőlegénye épp egy asztalnál papírokat olva- sott. – Ennyi. mit csináljak még? – kérdezte Sam fel sem nézve. kedvesem? Ne haragudj. – Hogy utaztál. Megkö- szörülte torkát.

L. ezért a kényszeredett kapcsolatért. teljesen kifordultam önmagamból. – Te értsd meg és te szeresd magad először. Drágám! – Zoé felkapott egy feltehetően több luxusautó árával felérő kristályvázát és az ajtóhoz vágta. hölgyem? – jött be fejet hajtva egy turbános szolgáló. Teérted? Mindent. – Te rohadék! – Mi az. a Fényhozó kötni. nem szeretnek – válaszolta könnyeit törülgetve. Azért. – Nem értenek meg. hogy másoknak segít- sek. de ez belefér. Ez nem mehet így tovább! – gondolta. utána ők is fognak. Valóban utálom magam ezért a helyzetért. Arcát egy párnába fúrva zokogni kezdett. és egy másik élettel! – kiáltotta a párnába Zoé. mikor összeveszve a többiekkel. 101 . a homokba térdére hajolva keservesen sírt. ami az angyalok italát kicsalja belőled? – kérdezte gyerekkorában nagyapja. – Egy normális férfival. – Mivel szolgálhatok.

Amúgy mit akartál Mr. 102 . Bőkezűségét tisztelettel kell élveznünk. KIAS 4. hatalmas csillogó-villogó. tud normálisan is szólni – gondolta a lány. drágám – Sam karolta át. Viszont a díszvendége itt maradt. dehogy. Feltalálom magam. vállba veregetős. de nem részese az itteni tárgyalásoknak. Mifene. drágám! Majd jövök… Sam Zoé kezébe nyomta italát. és ő vezényli a nagygyű- lést. és felszaladt sok más férfi társával egyetemben a vörös bár- sonnyal borított márványlépcsőn. mo- solygós tömeg zsibongott. és már el is hagyta a szigetet. Lent a hallban. Yussuf csak a vendéglátója. – Nem. – Zoé. Yussuftól? – Csak gondoltam… – Ne gondolkodj. Mr. amiről el is kések. Yussuf is itt van? – Nem akarsz most itt ugye senkit sem meginterjúvolgatni? – nézett rá rosszallóan Sam. Sok szánalmas önimádó egoista. Neki máshol akadt dolga. ha tovább beszélgetünk. Addig foglald le magad! – Rendben. – Nemsoká kezdődik a mai nap utolsó meg- beszélése zárt ajtók mögött. – Mr. hogy valóban mindenkin. kik közösen hódol- nak uruknak. ami felért egy futballpályával. a pénznek és a hatalomnak – gondolta Zoé. Zoé örömmel látta. még a szolgálókon is villog karkötő.

mert lábai elerőtlenedtek attól az érzelmi impulzustól. Kettévágták a pillanatot. Sam azt mondta. hogy tekintetük találkozott a „marhacsorda” fölött. Ki vagy te? Tudnom kell! Az ajtók bezáródtak. L. Zoé tekintete követte Samet. és a kiszolgáló személyzet maradt. hogy a földszinten hol van. behajtották az ajtókat. ő az. de Zoénak ismét meg kellett kapaszkodnia a lépcsőkorlátban. a Fényhozó A teremben csak kísérők. Egy pincér odalépett hozzá. amit e férfinak már csak a látványa is gerjesztett benne. Az Öltönyös. – Hölgyem! Jól van? – Persze. hogy a férfi- sereg beözönölhessen rajta. Itt van. foglalja le magát. akinek kellett. aki elveszett a forgatagban. de én gyönyörködni szeretnék az éjszakai lát- ványban egy cigi közben. kinek nézését millió közül is megismerné. de ekkor az ajtón túli terem túlsó végén a pulpitusra fellépett egy alak. Egy férfi. A tömeg megfeleződött. merre találom a dohányzóerkélyt? – Dohányzóerkélyt? – Igen. – Nem tudja. A fényképről. Azt láttam. Szíve a torkában dobogott. így inkább a fentire mennék. A fehér. Csak a másodperc törtrésze volt. hímzett inget viselő ajtónállók kitárták az ébenfekete faragott ajtószárnyakat. Miután mindenki bejutott. És most ő vezeti a világ gazdasági vezetőinek gyűlését. 103 . Hát le fogja. megtaláltam. Az Öltö- nyös a riói konferenciáról. köszönöm! – Zoé felállt. Be kell jutnia a gyűlésre.

Rövidre csomózta szoknyáját. menjen fel itt a lépcsőn jobbra. Biztos lesznek már ott mások is. Pedig a szomszédos erkélyről már ráláthatott volna a gyűlésteremre. csak lent mondták a pincérek. – Köszönöm – mondta kedvesen. nem látták a férjemet!? – kiáltotta el magát. És a férjem nagyon szereti az ínyencségeket és hát… – Jó ízlése van a férjének – fordult felé az öregúr. A dohányzóerkélyen valóban sokan voltak. Mert akkor már közelebb lesz. Nincs más választása. Igazán közel 104 . Visszament hát a dohány- zók erkélyéhez. aztán a folyosón jobbra a máso- dik üvegajtó. hogy mindenkinek felkeltette az érdeklődését a meglepetéskaja a zsonglőrökkel. hátha jut még nekem is – mondta. – Miért? Valami baj van kedves hölgyem? – kérdezte egy hozzá közel álló öregúr Zoé aggo- dalmas képét látva. de az zárva volt. Próbálkozott a következő erkélyajtón kimenni. – Én magam is kedvelem a kaviárt. hogy talál-e nyitott erkélyajtót odafönt. azzal elindult. a tűzzsonglőrök előadása után. Nos. hogy egy percen belül szolgálják a hidegtálas meglepetésfogást. – Elnézést. A többiek hasonlóképpen követték példáját. Zoé arra volt kíváncsi. – Baj az nincs. Zoé túlment rajtuk. és már ki is lépett a széles korláton. Zoé örömmel konstatálta. Me- gyek is. Improvizálnia kell. hogy bejus- son oda. KIAS – Érthető hölgyem. a tetején szilvalekváros kavi- árral. a gyűlésteremmel egy szin- ten.

ami kinyílt és a lány már zuhant is befelé a gyűlésterembe. Tekintetét elszakította a sötét alakról. De azt belülről függöny takarta. és elájult. A vendégek meglepetten a kitárult erkélyajtóra meredtek. nem szépfiúk után kajtatni. L. hogy Ő is őt nézi. nem bírta elviselni a férfi szemeiből áradó for- róságot. Rálapult az erkélyajtóra. Egyensúlyát elvesztve nekiesett az erkélyajtó- nak. a tanácste- rembe vezető erkély. Elnézett a pulpitus felé. – Hogyan…? – Zoé meglepettségében meg- botlott az ajtó melletti virágos kosárban. ahol a díszvendég. Zoé kezei elkezdtek remegni. Zoé megpördült. de neki ez is elég volt. – A vőle- gényedhez jöttél Dubajba. hogy hevesebben verjen a szíve. ami teljesen üresnek tűnt. viselkedj! – oktatta ki magát. Szerencsére ott sem talált senkit. érezte. Olyan szerencsétlenül esett. Az Öltönyös támaszkodott a korlátnak. Mellette helyezkedett el az utolsó. Csak csipkébe szabdalt árnyakat látott. Ott állt. hogy legyen. Egy vergődő molylepkére hason- lított. – Sok mindent mondtak már rám. Sam 105 . a Fényhozó volt a másik erkély. de hogy szépfiú… – dörrent Zoé mögött egy mély férfi- hang. ahogy a függönybe belegabalyodva bebucs- kázott. Ugyan Zoé csak elnagyolt formákat látott. – Zoé. az Öltönyös kellett. Oda is könnyen átmászott. és karba font kézzel Zoéra mosoly- gott. Így legalább ráért később szégyenkezni. hogy fejét egy karosszék karfájába beütötte. Homlokát a hűvös üvegnek nyomta. Tudta.

– Zoé az enyém. KIAS hátrapillantva meglátta a hanyatt bezuhanó jegye- sét. Ezt még nagyon megbánja! – fortyogott magában. az én tulajdonom. – Mit képzel ez magáról? – gondolta. és mögötte az erkélyen álló díszvendéget. 106 .

107 . hogy miért. Tudja a legjobb most megvárni. Talán épp Zoé zárta le. – Kinek is hiányzok? – gondolta a lány. mert a pulzáló fájdalom. hölgyem! Sportorvos voltam. elgondolkozva. a megbeszélés rég véget ért. felpárnázott fejjel és lábbal. Ébredése édes és megnyugtató volt. A feje zsibongott. Már tudta is. L. – Köszönöm – mondta Zoé. Igazából ki sem akarta nyitni a szemét. Ezzel együtt nyilalló fájda- lom is bekúszott Zoé tudatába. Sam nem volt köztük. Miközben sze- mét az Öltönyös férfin legeltette. aki épp a lába alatti zakót igazgatta. ami onnan áradt kezdett elviselhetetlenné válni. még mielőtt kinyitotta volna a szemét. – Valószínűleg eltört – mondta a sportos. de a lába az cefetül fájt. Viszont az Öltö- nyös a lábától nem messze állt. pi- ros inget viselő öregúr. és vendég vette körül. míg a mentők megérkeznek. – Bocsánat. ami eddigre már kiürült. és visszatért a valóságba. Zoé erre felszisszent. Végül csak kinyitotta a szemét. és magyarázkodhat. a Fényhozó 5. mert onnantól újra rázuhan a hétköznapi valóság. Érezte. próbálta felpolcolni a sérült végtagot. a háttérbe vonul- va figyelte a lányt. Még mindig a gyűlésteremben voltak. hogy az Öltönyös még mindig a közelben van. Néhány felszolgáló. Zoé a padlón tért magához. aki szintén csak őt nézte mereven. – Mi van a jobb lábammal? – kérdezte a körü- lötte tevékenykedőt.

108 . hogy a lány az Öltönyöst bámulja. Zoé szeme kikerekedett a rémülettől. A víztől tocsogó rongyot először Zoé homlo- kán éktelenkedő dudorra csapta. és azonnal otthagyva vitapartnereit. Zoé nagyon megijedt. Zoé háta mögött jobbra meghallotta Sam hangját. Vagy épp aggodalmasan? – gon- dolta Zoé. Amikor a felpolcolt lábhoz hajolt. uram? Várjuk meg a szakem- bereket! – mondta a piros inges. Ahogy kifogyott belőle a szusz. Zoé beleköny- nyezett a hirtelen lüktetésbe. mi kell neki! – hadarta. Majd a lány sérült lábához ugrott. rápillantott az ébredező Zoéra is. Sam őt is félrelökte. mintha ő hozta volna. fontoskodva félrelökte a lány körül állókat. Még folytatni mered ezek után is? – robbant fel dühe. KIAS Többen is odaléptek a férfihoz. – Jövök. – Ilyenkor vizes ruha kell a sérült testrészre! – folytatta Sam. Az egyik szolgáló épp hideg vizes ruhával szaladt be. mert ő csakis Zoét nézte szenvtelenül. – Mit csinál. Sam kitépte a kezéből. de egy kéz- legyintéssel mindet elküldte. Látta. amint élénken beszélget a sarokban néhány emberrel a tokiói merevlemez gyárak részvényeinek felvásárlásáról. Hagyja békén! Én tudom. Nem volt hozzá- szokva ehhez a megszólításhoz. – Ő az én menyasszonyom. drágám! – kiáltotta. Zoé először nem is reagált.

csak ficam. leült a legközelebbi karosszékbe. Majd lassan visszaengedte Zoé lábát. lilásan elszíneződött lábnak. Sam zavartan odanézett. L. A lány felsikított a fájdalomtól. a Fényhozó – Lehet. Felemelkedve. vagy tényleg látott az Öltönyös szemében valami kis vörös villanást. hogy csak képzelete játszott vele. – Hagyja békén! – mondták aggodalommal egyszerre többen is körülöttük. Azzal Sam zombi módra arrébb botorkált. mihamarabb – és Sam alányúlt a jócskán bedagadt. mit csinálok – mondta. Az Öltönyös leguggolt 109 . levette Zoé fejéről a csöpögő ruhadarabot. – Azt hiszem. Mint egy bábu. azzal felemelte Zoé duzzadt lábát. Zoé párja szemében először meglepettséget. Az Öltönyös nem szólt csak közelebb lépett. majd dacot látott. hogy Sam mozdu- lata megmerevedett. saját homlokára terítette a borogatást. Zoé nem tudta eldönteni. – Sam! Ezt nem biztos. az ájulás határán. végig bambán a Zoé lábánál álló Öltönyös szemét nézte. A társaság döbbenten nézte végig a kis jelenetet. lehunyta a szemét. Sam szemébe fúrta acélos tekintetét. Azt pedig helyre kell rakni. inkább magamat kell lehűtenem – mondta félig öntudatlanul Sam. hogy kellene… – rebegte Zoé. A lényeg. hisz erről is maga tehet! Tudom. és han- gos horkolásba kezdett. – Egyetértek – hagyta helyben az Öltönyös. – Magának ehhez semmi köze! Ne akarjon további problémát a barátnőmnek. – Hagyja békén! – dörrent az ellentmondást nem tűrő basszus a sötét sarokból.

De a lány érezte. Zoé elájult. KIAS Zoé egyre rondább lábához. Mikor visszanézett a hordágyról. Biztos a fájdalom csalja meg érzékeimet – gondolta. Az Öltönyös valamit csinált a lábával. Egész lényét áthatotta az Öl- tönyösből áradó extatikus szeretethullám. A bolond is látta. a másikat pedig fölé tar- totta. hogy valami hiány- zott az összképből. De nem bánta. – De hol van a szilvamártásos kaviár. A lány szép lassan elkezdett visszasüllyedni a jótékony eszméletlenségbe. és Zoé sem félt –. hagyta. meg a tűzzsonglőrök? Az a hölgy. Zoé érezte. Még halványan látta. hűvös zsibbadás öntötte el. A fájdalom azonnal megszűnt. 110 . ami különös köveket zárt ma- gába. Az Öltönyös alácsúsztatta kezét – az ő mozdulata ellen senki nem tiltako- zott. hogy neki már nincs szüksége semmilyen ellátásra. hogy a mentősök bekötözzék. mert lábát. amint a csontok helyre csúsznak. Fizikálisan nem fogta meg. Zoé biztosan érez- te. hogy ez belső törés. és először a kiterült Samhez ugrottak oda. hanem egy csillogó fémkarika. azt mondta. Biztos az adrenalin – merengett. Már nem számított. amint a mentősök berohannak a terembe. ott a hordágyon. mintha megfogná. hogy mit tesznek vele. és az jó volt. Az Öltönyös gyógyító kezein nem az egyen szilikon karkötő volt. a férfi már eltűnt. texasi kalapos befek- tető. Nem fájt neki. hogy nem ér hozzá. lesz az is… – állt félre a mentősöknek utat engedve egy szuszogó. Az ájulás határán beugrott neki. lába mégis kissé megemelkedett.

Ez volt a lány dagadt lábán előző este. – Mi van? – ült fel Zoé. – Leszarom. – Amúgy köszönöm aggodalmadat. hogy együtt voltatok az erkélyen. miközben Zoé kitört sarkú cipőjét forgatta. jól va- gyok. Dubaj. – Hát ezt mondom én is. nem. 2012. Majomnevelde. – És azt is láttam. Sok kis ingyenélő… 111 . és fentebb ült. Zoé a lakosztályában ébredt újra fel. közben a komódra kirakott vízért nyúlt. – Az egy nevelőotthon árváknak. nem fáj már semmim… – gúnyoló- dott a lány. december 14. hogy néztetek egymásra – düny- nyögte az orra alá. De ahogy meglátta. hogy elfelejtheted a dakotai majom- neveldének szánt pénzemet. – De ha még egyszer így szégyenbe hozol… és nem bírsz megülni azon a kerek kis seggeden… – Akkor mi lesz? Na? – Biztos. a Fényhozó 6. hogy Zoé magához tér. – Láttam ám. ahogy azt te tetted este a teremben – Zoé végre helyrerakta magában a dolgokat. hogy hogy vagy! – azzal kiverte Zoé kezéből a poharat. Sam ide- gesen strázsált mellette. L. Sam? – Most akkor játsszuk a hülyét? – hergelte magát Sam. egyből nekiesett. – Ja. – Kivel.

Nyalják a seggét mindenfelé. amit én tudok… – Mert mit tudsz te. – Lényegtelen. de még a jelen nem lévő államfők is kalapoznak neki. – Olyanokkal hetyegsz. – Hagyjuk – tért vissza a földre. forrongva felállt. Te meg végig- hallgatsz. Jólfésülttel? – Mi a rendes neve? – kérdezte Zoé. de csodálatos idő volt. és kivihar- zott. – De komolyan. – Nem számít. vagy már Dubajt is elhagyta. Sam az apjától kapott feladatait nem intézte még el 112 . De a te orrod jól kiszimatolta a hatalmat. – Azt észrevettem – motyogta Zoé. Ha tudná. hogy hívják. Sam! – Úgy beszélek. – Szerintem is – zárta le a vitát Zoé. Sam? – Hogy mit? – Sam szemében a düh helyét átvette valamiféle bizonytalan révetegség. mivel itt mindenki. hogy hívják – folytatta Sam –. – Én nem tudom. KIAS – Ne beszélj így. de sokat hisz magáról. Sam is befejezte. ahogy akarok. Mint amikor egy kisgyereket a mesebeli csoki ország- ról faggatnak. Kint kissé felhős. az biztos. amit csak ő látott. Amúgy is mi a ménkűt csináltál te azon az erkélyen? Jobban mondva mit csináltatok Mr. akinek még a nevét sem tudod? – vigyorgott gúnyosan Sam. A hétvégi üzleti tárgyalásokra meghívottak java része vagy visszautazott a kontinensre másnap reggel.

Számára is képte- lennek tűnt ez egész. Meg sem mozdult. és Sam intéznivalói. Ekkor egy golflabda gurult a lába elé. Körülöttük szélfogó paravánok álltak. Majd követte a gazdája is. Valamit hadarni kezdett helyi nyelven. A szigetecskét ellepték a golfozni vágyók. Nem akarta felfedni tegnapi különleges gyógyulását. Zoé nem tudott mit tenni. sietek vissza – azzal magára hagyta a lányt. és az idősotthonnak. L. ne hagyjon itt! Zoé – elfeledkezve magáról – majdnem felállt. A lányt tolókocsiban kitolta az egyik szolgáló egy minigolf-pályává alakított kis szigetre. Zoénak igazából homályos volt. – Elnézését kérni. Viszont a tegnapi esőtől átázott. Jobb is volt így mindkettőjüknek. mik is a titokzatos tár- gyalások témái. hogy simán rá tudott volna nehezedni. hogy valóban teljesen rendbe jött a lába. és még ő sem volt benne biztos. Őt hidegen hagyta. Rajtuk túl pedig jetskizők hada száguldozott a kontinensek kicsinyített másai között. a Fényhozó teljesen itt. a World Islands-on. Olyan jól volt a lába. várt. – Hé. így még egy éjszakát kénytelenek voltak maradni. irá- nyíthatatlanná vált. Sam pedig soha nem avatta be üzletei részletébe. A Zoét kitoló szolgáló adóvevője megszólalt. de akkor hitelét vesztette volna. Az Öltönyös 113 . Zoé csak támogatást szeretett volna az általa patronált árváknak. az amúgy valóban természetellenesen gyorsan gyó- gyuló törése. hölgyem. Ahol elfogyott a mesterséges takarás. onnan a tengerben fürdőzők zsivaja kelt szárnyra. puha talajba a tolókocsi kereke besüppedt.

Amiről én tudok legalábbis. szinte lebegett. – Ott van minden fontos közéleti és titkos eseményen. – Az sem fontos. negyven évre visszamenőleg. Egy elszabadult gazdátlan jetski száguldott a fürdőzők közé. – Ez igaz – felelte a lány. – Mit csinált a lá- bammal? Egy éjszaka alatt. Mindenki félelemmel vegyes tisztelettel beszél önhöz és önről. de többször is elesett a süppedős homokban. aki homokvárat épített. Ekkor éktelen ordítozás és visítás csattant fel a fürdőzők felől. – Beragadt a gáz. hogy arra a kötésre már semmi szükség nincs – bökött a magas alak Zoé lábára. – Úristen! – kapta szájához kezét Zoé. Hogy került tegnap egyik pillanatról a másikra a hátam mögé az erkélyen? Ki a csuda maga? – Az nem lényeges. Anyja a kok- télos pulttól visítozva rohant érte. Zoé egész testében izzadni és remegni kezdett. vagy talán még annál is hamarabb összeforrt a csontom. KIAS volt az. ahogy átjárta a férfiből rá zúduló energia. 114 . A gép épp a tengernek háttal ülő kisgyerek felé tartott. vigyázzanak! – ordított a lemaradt gazdája. Már nem is érezte testét. Hevesen megborzongott. Senki nem tudja az igazi nevét. amit valaha látott. – Ki maga? – Zoé erőt vett magán és tekinte- tét a legszebb férfi szempárba fúrta. és csak a fejét fogta kétségbe- esésében. – Mindketten jól tudjuk.

minden logikus magya- rázat nélkül irányt váltott. Senkinek sem esett baja. aki értetlenül meredt anyja érzelmi kitörésére. a golflabda engedelmesen felle- begett a kezébe. – Tudja a nevemet!? – motyogta maga elé Zoé. 115 . – Jöjjön el este a hátsó szökőkúthoz! – mond- ta. L. majd zsebre vágta. – Hol tartottunk? – Ki a fene maga? – kérdezte a lány. a párom Sam már így is… – Legyen ott. aki tátott szájjal meredt rá. Tudja. Visszaindult a játékostársaihoz. és egy kézlegyintésére – amit csak Zoé látott – a jetski hirtelen. aztán elnyelte a nagykutyák pitiző gyűrűje. Az anya feldúltan kapta ölébe kisfiát. Zoé! Én is kíváncsi vagyok ma- gára… – kiáltotta hátra sem nézve. Az Öltönyös visszafordult Zoéhoz. – Nem tehetem. majd leállt. nem hajolt le. a Fényhozó – Isten? Ehhez neki semmi köze – mondta az öltönyös.

túl kis ember volt ő itt ahhoz. hol az öklendezés kerülgette. – Csak nem akarják. A második fo- gásnál jártak. Soha nem volt ennyire bizonyos a dolgában. és még itt is ugyan- úgy működik a hierarchia. Nem leszek a felesége. Én és Sam nem léte- zik többé. hisz Sam családja a világ száz leggazda- gabb famíliái közé tartozott. KIAS 7. Ezért Sam dohogott is egy darabig – igazából Zoé sem értette. Zoé ezt látva hol a sírás. A pódium felől kellemes soul zenét játszott egy öttagú néger hangszer virtuózokból álló zenekar. hogy bárkinek feltűnne hirtelen gyógyulása. hogy felfigyeljenek rám. Csámcsogott. Zoé a szobájában hagyta a toló- kocsit és a kötést is. Mondjuk a sajtó. egész Dubaj egy megtestesült VIP. Akár a színházakban. inkább a munkámmal és elhanyagolt szeretteimmel fog- 116 . Végre – a kábító- szerek. Ő és Sam bizony nem ebben a kivételezetteknek szánt szektorban ültek. De pár gin után lehiggadt. A homlokán már csak egy réteggel vastagabb púder emlékeztetett a tegnapi malőrre. az alkohol hatására eltűnni látszott elégedetlensége. hogy miért nem ott kaptak asztalt. itt is voltak VIP helyek. Sam és Zoé aznap este is a központi étterem- ben vacsoráztak. és elismerően hüm- mögött minden falatnál. a pirulák és az alkohol tudatmódosító hatása nélkül – tisztán látott. Ezért ültettek kevésbé feltűnő helyre – nyugtatta magát Sam. Az étterem tele volt. Érdekes – gondolta Zoé – . valahogy újrakezdem. Már nem foglalkozott a látszattal.

a Fényhozó lalkozom. – Szükséged lesz rá. látva esetlenkedését. Most gyere! Hadd mutassak valamit! – mondta. Gyorsan kiemelte a jégből a gint – Zoé soha nem hallott erről a márkáról. végül elengedte a lány karját. Sam! És még be sem fejeztem az evést. – Sam. ami persze bőven kilöttyent. az Öltönyös. kérlek. és szúrós pillantásokat 117 . – Majd felvitetjük a lakosztályodba. Az este folyamán állandóan az ő tekintetét kereste. Egy darabig még tűrte. Majd töltött magának is. L. – Gyere Zoé! Mennünk kell! – fogta meg a lány karját. Végül nem bírta tovább. hogy jegyese miként epekedik az Öltönyös iránt. mint ezzel a lélekalacsonyító nyálas behízel- gővel – merengett. idd meg! – erősködött a férfi. Zoé ivást mímelve belekortyolt az italba. így hát egy vállrándítás után az üvegből itta ki a maradékot. Ez a már jócskán kapatos Sam figyelmét sem kerülte el. de alkoholos ügyet- lensége folytán a poharat fellökte. Most is központi helyet foglalt el az ő Mr. A pincérek. billegve töltött Zoénak. Felpattant az asztaltól. ülj le! – Azt mondtam. – Idd meg! – lökte elé a poharat. de a felirat szerint legalább harminc éves párlat volt – és esetlenül. Anonymusa. Az arab és egyéb származású előkelő- ségek társaságában keresett egy alakot. Egyfolytában a galériaszerűen kialakított részt kémlelte. Gyanúja beigazolódott. – Au! Ez fáj. óvatosan köze- ledtek.

– Mi bajod van. – Azt hiszed. Zoé lassan követte. KIAS vetve az Öltönyös irányába. egy számsort motyogott a mindig készenlétben álló pilótának. Sam? – Neked van bajod! – köpködte Sam. Sam egy teljesen valószínűtlen helyen megál- lította a kocsit. mint ahogy veled is – gondolta. és átültek egy limuzinba. A sziget jelentéktelennek tűnő. sűrű elnézések közepette az étel és a szétfolyt ital romjait eltüntetni igyek- vő pincérek felé. átvágott egy parkosított részen. miközben batyu- ként cibálta a lányt. 118 . és a már Zoé által is ismert kis rejtett tálcán sorjázó fehér csíkocs- kákból is szippantgatott. – Mi van? Te részeg vagy – mondta Zoé. hivatalos épüle- tekkel volt telezsúfolva. de ugyancsak kivilágított szigetre. Reménykedve még ő is az Öltönyös felé nézett. hogy én csak a napot lopom a tárgyalásokon? – hadarta Sam. Sam valami kód félét. aki megér- tette és nyomban a magasba szállt. Leszálltak. Zoé a heves invitálás ellenére sem élt a kínálkozó lehetőséggel. Átrepült velük egy kevésbé ismert. kicsámpázott az étte- remből. A szálloda melletti helikopterig ráncigálta. A helikopterben és a limuzinban. Leszámoltam velük. én csak a lőcsöst rázom? Zoé? Hm? – folytatta. de Sam visszanyúló durva keze szabályosan maga után rántotta. – Azt hiszed. az ott fellelhető készletekből Sam tovább folytatta a vedelést. – Neked nem vagyok elég férfi. és maga után húzva a lányt.

A szökőkutat rendezett formában hol téglatest. – Hogy mi? – Hogy mit is tudok én. a csalá- domon. Zoé már hívni akarta a mentőket. Még az a piperkőc majom sem. mert nem egy asztalként funkcionáló több tonnás márványtömböt is arrébb taszigált. A férfi vagy szupererőre tett szert a gintől. hogy a vőlegénye teljesen bedilizett. Semmi nem történt. és nekive- selkedett az egyik tömbnek. és Sam arrébb tolta. – Én nem figyelgetek… – Hagyjuk ezt! Részeg vagyok. A megfáradt hivatali dol- gozók. nem hülye. és maradj csendben. amit rajtam. megpihenhettek egy kicsit a dubaji túrájuk során. L. huszonnyolc… – motyogta Sam maga elé. – Tizenhárom. 119 . hogy… Sam megtorpant egy márványlapokkal kira- kott kis tisztáson. Zoé dermedten várta mi lesz a bemutató vége. akit napok óta figyelgetsz. És most állj távolabb. a Fényhozó – Az biztos. vagy turisták nyilván ezeken költötték el uzsonnájukat. de most megmutatom neked. hol kocka alakú márvány- tömbök vették körbe. és még néhány beavatott emberen kívül senki sem tud. Valószínű az utóbbi. Ekkor megpi- hent és a szökőkút oldalának dőlve lihegett. aminek közepén egy szolid szökőkút csörgedezett. mikor a tömb megmozdult. vagy valami rejtett mechanizmus segített a hatalmas súlyokat mozgatni. Sam félrehajította a kiürült üveget.

elektromágneses párna tartotta meg a levegőben. Miközben a férfi magabiztosan röhögött Zoé rémületén. a szökőkút magasított oldalát püfölve. A rendkívüliségét nem a fehér arany. Sam felmászott a díszfal legmagasabb pontjára és leugrott a még hullámzó víztükör irányába. A legfőbb értéke az volt. A szökőkút vize elállt. de alkoholtól elveszett reflexei híján majdnem le is ejtette a benne lévő felbe- csülhetetlen értékű gyűrűt. hogy ebből csak néhány tucatot lehet találni a bolygón. huszonhét! Ekkor Zoé is tisztán érezte. majdnem elfelejtettem – mondta Sam. mert azt még valahogy be lehetne árazni. – Ja. és elővett öltönye oldalsó zsebéből egy kis ékszer- dobozt. valóban még nyakát is szeghette volna. – Mondom tizenhárom. hogy a talajban valamilyen gépek indulnak be. – Ja. huszonnyolc! – kiál- totta most már. Kinyitotta. de Sam nem figyelt rá. De ez nem történt meg. Bár ha a három méteres magas- ságból Sam tényleg leesik a húszcentis vízrétegre. és a rajta lévő gigászi kristály adta. a középső fúvókából egy holografikus piramis emelkedett ki. hogy elvegyék az életét. mely a vízsugarak helyéről tört elő. A felső csúcsköve fényesen villog- ni kezdett. mert Sam testét láthatatlan erő. de feleslegesen. mint hogy oda- 120 . Zoé száját rövid sikoly hagyta el. – Várjunk csak… – törte a fejét. KIAS – Tessék? – kérdezte a lány. Hamarabb engedi tulaj- donosa. és ez egy titkos társaság belépőkártyája. tizenhárom.

és elindult lefelé. Sam Zoé mellett imbolygott. Zoé úgy hallotta. Felemelte a gyűrűt és a kristályt lefelé fordítva – ahogy legutóbb apjánál látta –. hogy egy széles rámpa vezet a föld alá. Miután Zoé szeme hozzászokott a fényekhez. sok-sok méter mélyen. Zoé még gyorsan körbe kémlelt. – Esküszöm – mondta Zoé. és a padlón futó zöldes sáv mutatta lefelé az utat. és kiszabadította magát a férfi kezei közül. Sam is csak úgy jutott hozzá. látta. L. Még időben. Erre Sam a kezét a szája elé szorítva. 121 . Az éjszakai park nyugodt és csendes volt. választott kísérő- vel beléphet – szólt egy mély géphang a fák közül. így óvatosan lépkedve Sam után eredt. – Esküdj meg. hogy egyszerre szól minden- honnan. Vörös fény áradt bentről. – Maradj még! – csattant fel Sam. – Ez az émelyítő lebegés kimaradhatott volna – mondta és a száját törölgette. a Fényhozó adja ezt a kincset. több méter szélességben. hogy nem látta-e őket valaki. hisz épp Zoé orra előtt nyílt fel a márványlapos talaj. – Most gyere! – mondta Sam. ráhe- lyezte a piramisra. Zoé megindult felé. – Jogosultság beazonosítva. Samet a mágneses erőtér finoman a szökőkút aljára helyezte. hogy a házi széfjükből apja tudta nélkül kölcsön- vette. elrohant és hányt egy kiadósat a fák között. hogy soha senkinek nem beszélsz erről! – mondta Sam Zoé karját markol- va.

– Így néz ki a kulcs. a rajta lévő számmal. hogy a bolygót azok a szerencsétlen. Úgy néz rám. nagyképű politikusok irányítják. – Kik ezek? Miről beszélsz Sam? Mi ez az egész? – terelt Zoé. Persze az apja érdemeivel dicsekedett. bárok és étkezők. – A világot látszólag irányító politikusok fölött. de ezt nem kellett Zoénak tudni. és élvezte barátnője érdek- lődő tekintetét. Na. – Csak nem hitted. sőt medencék és jakuzzik is sorakoztak. És zsebeiből előkotort egy másik platina háromszöget. KIAS Odalent a fenti világhoz hasonló konferencia- termek. Bár apja szigorúan megeskette. Jó lesz még valamire – gondolta. aminek teljes értékű tagja vagyok magam is – mondta Sam és színpadiasan meghajolt. szobák. és azonnal táskájába csúsztatta. ami a kisebb bázisokra elegendő azonosító. vésett számokkal a hátoldalán. illetve mögött a nagy multivállalatok és az óriás konszernek tulajdonosai állnak. hogy soha senkinek egy szót sem szól minderről. Ez is mágneses. – Légy üdvözölve a világot irányító titkos társaságok egyik főhadiszállásán. de mivel tovább akarta látni a lány elismerő tekintetét. most már végre elismer. középen egy szemre emlékeztető vörös rubinnal. Itt a földalatti klimatizált hűvös teremben egészen magához tért. ezért belekezdett a titkok titkába. Zoé kezébe vette. a kódot beütve működik. a megfelelő helyre berakva. mint arra az idegenre – gondolta Sam. Ők támo- 122 .

hogy nem emlékezett többre. gazdasági és kulturális szárnya mozgatja a világ eseményeit. mindenféle érdektől teljesen mentesen egy adott irányba menedzselik az emberi fajt. de nem sorolom fel mindet – mondta kissé elbizonytalanodva. Ilyenek az Illuminátusok. szintű vezető. 30. Ők az emberiség fenntartói. az már mikor az apja tanította akkor is csak gyerekmesének tűnt számára. Nem lehet őket látni sehol. Ők az erőtriász. Ami ezután következett. a Fényhozó gatják a választásokat. Minden országban. – A titkos társaságokat irányító. Csak közvetett információink vannak róluk. Vannak még. Az erőtriász három vezetője gyerekkora óta erre van felkészítve. mozgató és információval ellátó apparátus már olyan tár- saság. hallani róluk. mert mikor az apja mesélte akkor sem figyelt oda. Katonai. Az az igazság. Egymásról sem tudnak. és adják a vezető politiku- sokat. ahová nekünk sincs belépésünk. Totálisan elszige- telve. A kontinenseken átgyűrűző nagyvállalatok igazgatói posztjain titkos társaságok beavatottjai állnak. akiket senki nem tud beazonosítani. A világ három táján 123 . csak az események megtörténte után lehet következtetni cselekedeteikre. Apám is közéjük tartozik. Ezt tudta és büszkén mesélte. a Szabadkőmű- vesek és a Koponya és Csontok szövetsége. – Egyébként most is egy Szabadkőműves központban vagyunk. de továbbra is le akarta kötni a lány figyelmét. L. minden ha- talmi szervezetben vannak tanácsadóik.

Róluk igen keveset tudunk. de az biztos. Ő pedig. KIAS mélyen a föld alatt elhelyezkedő szupertitkos bázisokon elemzik a bejövő információkat. az irodák és a kezelőközpontok 124 . Milyen álomvilágban éltem én eddig? – gondolta elké- pedve. Küzdhetek én az árvákért. a rögtönzött ismerte- tője után. de a pásztor nem a mi érdekünkben terelget bennünket. – A hatalom csúcsán egy idegen reptilián faj áll. A világítás. A termek. Ha ennek a fele is igaz – töprengett magában – akkor óriási bajban van az emberiség. a berendezések ismeretlen eredetűek. és értelmetlen az egész. és programozott bábszerepre kárhoz- tatták az emberek többségét. Itt a vágóhíd vár mindenkire. Az annunakik. és tanítják be az erőtriász vezetőit. Kábultan követte Samet. mert minden informá- ció. – De ez még nem minden – folytatta Sam egyre jobban belemelegedve a lány elbűvölését. nem a friss zöld mező. ahogy Jézus utalt rá. amit megosztanak velük. az ajtók. A titkos társaságok azért hódoltak be nekik. és nem tud eljutni hozzájuk. a vezérlés. Valóban birkák vagyunk. Ők határozzák meg az emberi- ség fejlődési irányát. mint valami mesebeli királyfi vezette az elvarázsolt hercegnőt csodás palo- tájában. anyagúak és formájúak voltak. így azok rendkívül értékesek. az be fog következni. Tudatlanságra. az idős- otthonért. és a globális eseményeket. hitetlenkedve hallgatta. de teljesen hasztalan. Zoé szédült a hallottaktól. és hozzák meg döntéseiket. hogy ők választják ki. Senki nem ismeri őket. Mindenütt idegen technológiákat láttak. az úgy van. Zoé száját kinyitva.

Egy következő szinten hatalmas számítógépkötegek és züm- mögő szerverek voltak. ismét nemet intett. – Ez? Ugyanaz. Egy üvegfalú teremben látott Zoé lebegő autót. gyere. Meg kell látnia és ismernie mindent. Leértek a műhelyek szintjére. mutatok én neked olyat. és neki ezt nem lett volna szabad látnia. Ki akarta várni mi lesz a vége. amik merevlemezeit kristályokkal helyettesítették. De ő szokatlanul. hát. Ez itt mese- ország. Gyorsan felszippantott egy kokain csíkocskát. most már megérdemli. mert teljesen elbűvölte a lányt. egy természetes alapú winchesterrel. csak az egyik 125 . Ilyet csak a sci-fikben létezik. Oda is kínálta neki a maradékot. – Ez mi? – kérdezte egy kőre mutatva Zoé. De nem bánta. mert új célként immár az igazság feltárása lebegett a szeme előtt. Szerver. Zoé biztos volt benne. ahol rég elfele- dett tiltott találmányok félkész vagy továbbfej- lesztett prototípusai sorakoztak. Az ostoba tömegek által használt techno- lógiák száz év múlva – mondta önmagától megrészegülten és büszkén az egyik falnak dőlt. L. hogy tilosban járnak. – Több millió terabit infó egyetlen köbcenti- méternyi kristályocskában. mert úgy érezte. amit még a filmekben sem látni. de jól láthatóak voltak a napi szintű aktív jelenlét nyomai. a Fényhozó mindegyike üresen állt. Na. nem – majd végzett a többivel. – Hogyan? – Ez az új elektron alapú információtárolás- nak a csúcsa. Alatta egy szinttel már kevesebb ismert felépítésű számítógép volt. mint az előbb. – Ha nem.

Vízzel működő járműveket. Zoé. Olyan generátorokat. titkos bunkereket. melyeknek nagy részét nem értette. fényképekkel kive- títve és jegyzeteket. illetve a világ mely táján milyen események következnek be hamarosan. és bármely növényi kultúrát még sziklán termesztve is bő terméssel növesztenek fel. Gépezeteket. Sam egy újabb szekcióban. Számtalan valóban alternatív energiahasznosítási módokat látott. Sam mutatott neki speci- ális folyékony ruhát. melyek megfiatalítják az embe- reket. fel sem fogta mire valók. milyen pozícióba fognak kinevezni. amin megmutatta a világ számos pontján elrejtett hasonló műhelyeket. Olyan ellenséges vírusok voltak itt elhelyezve. De nem képzelődött. nevekkel. melyek víz- párát nyomtak a kipufogón keresztül. hogy hova. Tovább haladva a csodák palotájában. A lány újságíró memóriája pedig mindent részle- tesen rögzített. kit. Zoé látott halálos betegségek elleni gyógyszerek ter- veit kidolgozva. ami egy érintésre önmagától körbeöleli a testet. vagy épp eltávolí- tani. és az azokba való bejutási módokat. KIAS irányból látható tankot. be tudta volna annak a látottakat. ahelyett hogy az emberek életét segítenék. 126 . ami itt a föld alatt hevert. mutatott neki holo- grafikus térképeket. Leírhatatlan az a sok csodás és szinte megfejthetetlen berendezés. melyek csak arra vártak. ha fogyasztott volna kábítószert. mikor és hol vessék be őket céljaik érdekében. Sam egy hevenyé- szett mozdulattal aktivált egy másik holografikus képernyőt. a környezet pusztítását megállítanák.

Ekkor Sam bekapcsolt a falnyi holografikus háromdimenziós kivetítőre egy épp valós időben zajló szomáliai mészárlást. az emberi valóság nélkülünk sokáig létezne? – hangoskodott Sam. a köznép szétrombolta volna a világunkat. L. így mindenkit megfigyelhetünk és kontrollál- hatunk. – Igen. Nézd. Ezáltal az emberek lemondanak alapvető szabadságuk- ról. hogy mit művel a te szeretett em- beriséged. mert mindenkit kinyírna az ollóval. Köz- kincs lett az atombomba is. a vallást. hogy a tőzsdei részvényeket hajkurásszuk? Azt hiszed. te és családod. Az egészet mi irányítjuk. – Minek? Az emberek nagy része – ahogy a Biblia is beszél róluk – birka. – Azt hiszed. az élvezeteket nekik. – Nem! Nem érted? Egy bolondnak nem ad- hatod oda az ártatlannak tűnő fodrászkészletet sem. Az egész emberi civilizáció a mi termékünk. 127 . a Fényhozó – Ezeket a fejlesztéseket közkinccsé kellene tennetek Sam! – mondta Zoé. szítjuk és tápláljuk a terrorizmust. meg a teljes álta- lad felsorolt hierarchia az emberi fejlődés gátja. Mi tartjuk fenn ezt a közös illúziót. Ha nem lépünk közbe. Mi generálunk hábo- rúkat. a tudományt. mi vagyunk a gát. Sam. – Egy frászt. Félelmet és ellenségeskedést teremtünk mindenhol. Mi adjuk a kultúrát. Zoé. Terelni kell. és mit csináltak? A felfedezése után elkezdték egymásra hajigálni. Sam tovább táncolt az üvegfalú termek előtt. Mi adunk értelmet az életnek. utána meg a kísérlet címen távoli szigetekre. óceánba meg sivatagokra szórták az atomot.

nem? Az igazságot. Sam. – Vagy akár ezt is megcsodálhatod. – Kapcsold ki. Sam! Nem bírom tovább nézni. nem vagytok ti is bábok. Azt hiszed. idős kövér embe- rek vágyai alatt asszisztálva meggyötört arccal. Túl sok 128 . – Már megint okoskodsz Zoé. mert nem tud mit kezdeni vele. De ti kinek a céljait szolgáljátok ezzel a tudatos butítás- sal. Riporterként úgy is mindig ezt akartad. – Vezess ki innen. KIAS – Kapcsold ki! – ordította Zoé. mit csinálsz. Az emberek tudatlan eszközök. Hát tessék. Ekkor a képernyőn prostitúcióra kényszerített tizenéves gyerekeket láthattak. – El akarok innen menni – meredt maga elé Zoé. ne adjunk a köznép kezébe tudást. – Irányítjuk a világot. és mi a megfelelő irányba tereljük őket. – Neked meg mi bajod? – hagyta abba az áradozást Sam. – Pedig van még pár érdekes tája a világnak. egy nagyobb bábjátékos ujjain. – Émelygek ettől az egésztől. közben csak utasításokat hajtasz végre te is tudatlanul. – Azt mondod. közben ugyanolyan os- tobák vagytok ti is. Úgy gondolod. az idegenek iránymuta- tásával. tudod. Hülyének nézitek az egész világot. Hallgatagon bak- tattak visszafelé szintről szintre. Sam! Kérlek! Sam kikapcsolta a vetítést. ahol láthatod a meztelen valóságot. ez borzasztó. Zoé szíve majd meghasadt a látottak és hallottak miatt.

valószínű épp most ütött be. és automata géphang követelőzött. mit tegyen. sallangosra használt jelképe volt a sárkány minden elnyomáson alapuló kultúrának. és közben magában motyogva billegett utána. Zoé közelebb botorkált az ajtóhoz. ennek ki kell derülnie. L. Fel kell világosítania az embereket erről a világméretű megtévesztésről. mert Sam lemara- dozott. így az ajtó mögé lehetett látni. ami üres volt. és telefon- jával bevilágított a sötétbe. 129 . Nem tulajdonított neki nagy szerepet. Úgy nézett ki. csak egy díszesen faragott több méter magas fekete ajtó zárta le a túlvégén. Megpróbált beljebb kukkantani. Így Zoénak kellett emlékezet- ből visszatalálnia a kijárathoz. hisz több évez- redes. Innen egy sötétbe vesző üres hangárba lehetett bejutni. Az imént felszívott csík. Sam egyre kótyagosabban lép- delt mellette. – Zsiliphasználathoz kérem a biztonsági belé- pőt! – Zsilip? – Zoé a lámpák fényénél látta. Egy sárkányszerű lényt ábrázolt. rajta mindenféle jel- lel. a Fényhozó volt neki mindez egy estére. hogy az obszidián hatású óriás kétszárnyú ajtót több centi vastag üvegfal keretezi. mint a csillagkapu a jól ismert filmből. Nem is tudta. Mozgásérzékelő reflektorok gyúltak föl. Egy biztos. Zoé szemügyre vette az ajtón a farag- ványt. Egy hatalmas kerek építmény volt a tér közepén. Mögötte közvetlenül valóban egy óriás üveg-kalitkaszerű zsilip helyezkedett el. Eltévedtek és egy félhomályos hatalmas teremben lyukadtak ki.

el kell tüntetni ittlétünk nyomait. – Menjünk innen! Ez a terület még nekem is tiltott. Zoé sietve elindult. mint az általatok irányított öntu- datlan tömegek? Tévedtek. Egy kalap szart sem ér az életetek. azt hiszitek. Ha piros. mert számolatlanul ömlik felétek a papír. pirosak a fények a falon. Teee. Erre vagytok olyan büszkék. – Még azzal sem vagytok tisztában. – Még ti nevezitek magatokat elitnek. és elhúzta Zoét a kaputól. akkor tilos… – csuklott egyet. hogy nyo- morult szolgák vagytok. Úgy 130 . nélkülem senki vagy. Egy jelentéktelen lánc- szem egy hatalmas rendszerben. barbár szem- fényvesztő. – Mondjad csak! Bóknak veszem – gúnyoló- dott akadozott nyelvvel Sam. Szaladj csak. KIAS – Minek ide zsilip? És hová vezet egy ekkora hangár? És mi az a kerek ott a közepén? – Ne okoskodjál Zoécska. te szerencsétlen emberroncs! – legyintett a lány és hátraarcot vágott. Látod. De Samikének még van itt lent egy kis feladata. és amivel rabszolgaláncon tartjátok az embereket. ha már nincs rátok szükség. Sok idétlenkedés után végül visszajutottak a felszínre. aminek ti adtok értéket. – Menj Zoé! Fuss a többi állat közé! Gúnyo- lódj csak. ti többek vagytok. aki nem lépett ki a földalatti birodalom kapujából. majd visszafordult Sam felé. úgy is visszajössz. mert hamar megö- regszel – támolygott közelebb a szédelgő Sam. Sam? Te és a családod a legaljasabb csaló.

Legalább tisztába lett azzal. mire használja a megszerzett infót. hogy feltárja a világ előtt mind- ezt. 131 . – Ja és Zoé. Nem érdekelte. amit kellene. sajnos –. majd a férfi éktelen kacagása közepette újra visszacsukó- dott a pokoli műhely kapuja. L. mint a többi. Ugyanolyan birka vagy te is. senkinek egy szót se! … Mert különben ki kell. mi folyik a színfalak mögött. de meg- találja a módját. Gondolataiba merülve elrobogott a parkon át. Zoé már nem is hallotta Sam üvöltözését. a Fényhozó sem tudod értékelni. Ez a bolond hiú barom. hogy nyírjalak. most az egyszer tényleg segített neki. Még nem tudja.

de nem ért hozzá. amivel pedig tényleg nem volt semmi törvénytelen vagy erkölcstelen célja. az eljövendő találka miatt. 132 . itt vagyok – szólalt meg az Öltönyös. ami egy mesterséges tavacskát szelt át. egyszerűen kíváncsi volt arra. – Hát. ha nagyon megvárattam. mind a nemrég látottaktól és hallot- taktól szédülök. A lány a sietségtől kissé fújtatva. Sétáljunk kicsit! – és elindul- tak a park belseje felé. – Nem kell izgulni. Nagyon felzaklatták az imént látottak is. helló – bökte ki Zoé. A park most üres volt. helló! Hogy van a fején a seb? – kér- dezte a férfi és lassan meg akarta érinteni Zoé fejét. hogy mind a kime- rültségtől. Kezét tördelve fel-alá járkált. és már elment? Mi van. Hát ki vagyok én hozzá képest? Egy senki. ki lehet az Öltö- nyös. de legalább annyira izgult. – Legyen tisztában vele. KIAS 8. Már alaposan benne jártak az estében. Mi van. A lugas ékköve egy homokkőből kirakott stég volt. Kérem. a kis park főbejáratánál toporgott. és a ledek fényét oldotta fel játékosan. ne füllentsen! És úriemberhez illően kezdje ön a bemutatkozást! – Rendben Zoé. – Hát. ha ő nem akar eljönni. Zoénak végül nagy nehezen sikerült eljutnia az Öltönyös- sel megbeszélt helyre. már az ájulás határán vagyok.

megragadta Zoét és húzni kezdte. Maga ott van minden- hol – válaszolt Zoé. – Félreérti a helyzetet. hogy feldolgozza. ennél a padnál! Mert amit mondani fogok. – Ezt hogy érti? – Úgy értem. – Uram! – köszöntötte az Öltönyöst Sam. hogy simogatja a leendő feleségemet. miután bemutatkoztam. a Fényhozó – Nos. Zoé. – Kérem. Nagy dirrel-dúrral odacsörtetett hozzájuk. – Sam. hihetetlen és felforgató lesz a számára. hagyja abba! – utasította az Öltönyös. Láttam. ki maga? – Biztos hallott már rólam. – Ebben biztos lehet. álljunk meg itt. 133 . ez fáj! – mondta Zoé. csak hogy önnel titokban találkozzon – mondta dühösen Sam. Hogy a fenébe ért ide ilyen hamar? Biztos valamelyik csodakütyüjével ide teleportálta magát – gondolta Zoé. – Mélységesen csalódtam önben. hogy mit csináljak – azzal csavart még egyet a vergődő Zoé karján. L. – Ne röhögtessen! Mert. hogy otthagyott engem. hagyok időt. arról nem is beszélve. – Nem értek én félre semmit. Sam – mondta az Öltö- nyös. Sam. – Már megint ti! – csattant fel Sam reszelős hangja a díszoszlopok mögül. ennek nem ez a módja! – Még maga se mondhatja meg nekem. te velem jössz. – Ne! Sam. Zoé.

Mikor magához tér a parton. 134 . ezt csinálni. amerre Sam elrepült. bár megérdemelné – mondta az Öltönyös. De aztán rájött. egyedül maga kivétel. – Ehhez tényleg idő kell. – Rendben. KIAS Zoé nem tudott mozdulni. Csak a maga gon- dolatait nem látom még tisztán. A kivilágított parkot für- készte és idegesen kotorászni kezdett a táská- jában a nyugtatókért. s a Zoé számára már ismerős vörös fény villant a szemében. Ezért is érdekel. mindenkivel meg tudom. rájuk fogta. hogy nem is kívánja a gyógyszereket. hogy túl sokat szívott és ruhástól tá- madt kedve úszni. Sam elengedte. Teljesen kitöröltem az emlékezetét. hogy ki maga Zoé. – Tényleg nem esett baja. kitekert kézzel állt. Egy hatalmas erőhullám láthatatlan kézként felkapta a bogármódra kapálózó Samet. el is felejti az elmúlt órákat. és elrepí- tette a közeli tengerbe. – Bizony lehet – válaszolta nyugodtan az Öl- tönyös. majd azt hiszi. – Nyugalom! Semmi baja nem esik. Sőt. – Mit tett vele? Ne közelítsen hozzám! – kiál- totta ijedten Zoé. Nézze. és egy pisztolyt húzott elő. lehet ezt másképpen is – mondta Sam. hadd üljek le! Zoé leült a padra. ahol nagy csobbanás kísé- retében el is tűnt a szemük elől. Visszanézett arra. – Mit csinált az emlékeivel? Ugye csak szóra- kozik velem? – Nem.

Csak úgy ontotta a végte- lennek tűnő ismereteket. felülről. A szemlélet- módja nagyon érdekes volt. mielőtt magamról beszélnék – mondta az Öltönyös és elindultak a morajló. Teljesen megdöb- bentette a lányt ez a végtelen egyszerűség és alázat. vagy környezetvédelmi probléma. még mindig nem tudom. De tudnia kell néhány dolgot. Beszélgettek családról. egymás őszinte tiszteletéről és szeretetéről. világos. haj- nali parton. – Az a baj. hogy itt senki nem viccel. Zoénak ezek voltak a legnyugodtabb és legboldogabb percei élete során. Sütött belőle az emberek feltétel nélküli szeretete. legyen az egy egészségügyi. oktatási. de még a szilvás kaviárról is. Valahogy komplexen. politikáról. mégis el tudta fogadni ezt a komplexen semleges hozzáállást a dolgok- 135 . L. inkább a nézőpontok sokaságán keresztül mutatta be. val- lásról. mint valami kívülálló beszélt az emberiségről. Az Öltönyös minden témáról szinte megállás nélkül tudott beszélni. mint valami szülő tisztán látott. Tájékozott volt minden- ről. Leginkább az elfogadásról szólt. De a ne- vét. a Fényhozó – Maga nem viccel. Bár a feketétől a fehérig mindent érintettek. – Az igazából lényegtelen. Zoé. Nem képviselt határozott álláspontot. minden dolog szubjektív voltát. Mindent. és előre jelzett. hosszú órákat töltöttek együtt. Az Öltönyös és Zoé. – Nem. de mégis egyszerű. gazdaságról.

milyen jól hűsít. – Mentsük meg ezt. rájött. és az óceán vizébe is bele kell merülni. hogy ki is valójában az Öltönyös és honnan jött. Hogy nem értenek meg. hogy mennyire naiv és tudatlan. küzdjük az ellen. – De a színek így is hamar kifakulnak. hogy unalmas szürke életeteket kissé átszínezzétek – folytatta. hogy megtudjátok. nem? – Az biztos! – nevetett az Öltönyös. és világjobbító elképzeléseit. Az életet. nem figyelnek rátok. De az. a spiritualitás azok jó tevékenységek és közelebb visznek az emberiség közös céljához. Mint ahogy a pudingot sem lehet elméletben megítélni. Pedig az egész csak egy dologra jó. hogy Zoé elmesélhesse. Az összes magasztos eszme. nem lehet elméletben megtanulni. Majd hibáztathatjátok a párotokat. így valóban egy hullámhosszon voltak ezzel a titokzatos idegennel. és Zoé is önkéntelenül vele kacagott felszabadultan kine- vetve saját maga által oly stabilnak hitt világnézeti pilléreit. nem megfelelőek a körülmények. egy nagy önbecsapás. Érdekes módon arra nem igen tértek ki. kik nem vagytok. az emberi ter- mészetről. KIAS hoz. hogy milyen finom. 136 . Inkább úgy alakította a beszélgetést. mit gondol a világról. – De hát a környezetvédelem. Sok mindenről beszélgettek. a környezetvédelemről. hogy kik vagytok. egy elterelés. vagy az országotok vezetőit személyes kudarcai- tokért. Ahogy itt az idegennel ülve hallgatta saját nézőpontját. a humanitári- usság. hogy megérezd. a közösségeteket. immár komolyan.

gyönyörű férfinek a nevét. ha úgy akarja. mezítláb a vizes homokban. de egyszersmind tisztelték is. akivel valaha találkozott. arisztokratikus. kezükbe vették cipőjüket. és bámulták a párá- ból előkecmergő napocskát. Az Öltönyös. a Fényhozó önmagadat csak fizikai formád és érzékszerveid által tudod megtapasztalni. és lehozhatod ide. csak egymás mellett ültek. Zoé ebben a csönd- ben döbbent rá. A Sammel szemben bevetett kis varázslata is hidegen hagyta. Zoé! Felálltak. ebbe a valóságba valódi identitásodat. hogy neki még ennél is jóval többet jelent. hogy Zoé túl mély érzelmi vizekre kalandozik. Zoé érezte. „több” mindenkinél. akivel élete legönfeledtebb óráit töltötte el a par- ton sétálva. Mikor már mindketten kifogytak a szavakból. és vissza- bandukoltak a parkba. ami által megtudhatod ki vagy. De testetek többnyire elégedetlenségetek. jól öltö- zött. – Most már inkább menjünk vissza. Ezt érezte mindenki a jelenlétében. hogy vészesen zakatol felé ismét a hétköznapi világ – már amennyire hétköznapi lehet egy olyan világ. amiről kiderül. megszólalt. mintha megérezte volna. hogy ez a férfi itt vele szemben. Egyet tudott. Zoé bár még most sem tudta ennek a nyalka. kritikátok céltáblája csupán. határozott és titokzatos férfinál. L. Több az ő számára. de már nem is érdekelte. Ezért féltek tőle. hogy egy titkos Erőtriász nevű 137 . Odaérve megálltak a kis tó fölött átívelő deszkapallón. vagy jelenthet ez az ember. és több minden más ember számára is egy befolyásos. Pedig hidd el nekem ez az egyetlen eszköz.

pöfögő. hogy megismerjük a jót. ahonnan nézi az egészet. nem kell-e ismerni a rosszat? Ha csak fény lenne a világon. akkor hogy lehet. és ebben ne- kem fontos feladatom van. – Mondtam… meg kell oldanom… a dolgai- mat. – Ahhoz. és ellenségeskedést. – Nem lehet. Zoé. hogy ő egy önálló sziget. akkor lenne-e fény egyáltalán? Ha nincs meg a másik oldal. Nem akarom. A férfi megfogta a kezét. és senki dolgai! – ordította Zoé. gondold végig! – szólt az Öltö- nyös. hogy így bánunk egymással? – De. Isten megnyilvánulásai vagyunk. azért hogy… 138 . Biztos. – Soha nem látlak többé. zakatoló ragacsos valósága. és nemsokára vége ezeknek a gyönyörű perceknek. hisz semmi nem létezik önmagában. ugye? – kérdezte Zoé könnyeivel küszködve. – Meglehet. – Nem érdekelnek a dolgaid. KIAS központi szervezet az idegenek utasítására dönt milliárdok életéről a földalatti bunkerekben – bűzös. akkor ez az oldal sem lenne. Ez okozza az összes problé- mát. hogy ennek a pillanatnak vége legyen – gondolta majd hangosan így szólt. amiket meg kell tennem. minősít mindent. hogy ahogy te is mondtad. – Sokat gondolkodtam azon – kezdte Zoé –. és abból a két kis lyukból. Minden ember azt hiszi. Zoé. ami jelentősen meg fog változni a közeljövőben. mindannyian egy kö- zös létező. De ez az. – A dolgaim.

L, a Fényhozó

– Leszarom! Engem te érdekelsz! Hogy ki
vagy te valójában!
Zoé átölelte az Öltönyös hatalmas vállait, de
az nem ölelte vissza.
– A dolgok, amik nélkül nem fog működni…
Lucifer miután elbúcsúzott Zoétól melanko-
likus sétára indult a reggeli párában ébredő dubaji
tengerparton.

139

KIAS

Lucifer:
Döbbenten fig yeltem magamat, ahog y ott
hebegtem-habogtam, mint eg y bakfis. Mi
lehet az oka, hog y ezt váltotta ki belőlem ez
a lány. Mellette eg yszerűen embernek érez-
tem magam. Esendőnek, és olyan érzelmek
g yulladtak bennem, amikre azt hittem nem
is vag yok képes. Khaa mióta küzdött már,
hog y ezeket az érzéseket előcsalja belőlem.
Ez a nő meg csak megjelent, és jól esett
ránézni. Leülni mellette, és elmerengeni a
csillagokon. Úg yhog y tennem kellett vala-
mit, hog y küldetésemre tudjak koncentrálni,
és Zoé fig yelmét is eltereljem magamról.
Ezért a Sami fiút kicsit felturbóztam. No,
nem változtattam meg, ahhoz még nekem
sem volna jogom, csak épp eg y-két benne
pislákoló intuíciót, tulajdonságot felerősítet-
tem. Ideiglenesen. Előbb-utóbb úg yis vissza-
állnak a régi személyiségjeg yei.

Lucifer odaért a fövenyen vizes öltönyében
horkoló Samhez. Kapcsolt valamit a karkötőjén,
és a fekvő ember testét alkotó aura áramvonalai
ezer színben és eltérő eloszlásban holografikusan
kivetültek a test felett. Majd egy újabb mozdu-
lattal elővarázsolt egy, a Sam mellett lebegő
gyönyörű fényekből és tekergőző sávokból álló
függvényszerű kontrollpanelt. Mint hangmérnök
a gombokat, úgy állítgatta a fényoszlopokat.
Egyeseket felerősített, megnyújtott, másokat
összébb tekert. Ezzel egyszerre változott a Samet

140

L, a Fényhozó

körülölelő színek mélysége, összetétele. Ezután
kiegyenesedett, a panel és Sam energiamezői
eltűntek. Még állt néhány percig az eszméletlen
férfi mellett.
Samet egy a lábáig felcsapó hullám ébresz-
tette. Hirtelen felkapta a fejét, de már csak az
üres part és a ritmusosan ringó tenger vette
körül.
– Zoé! – riadt fel Sam.

141

KIAS

5.

Prethor, a II. kiválasztott

Lucifer:
Bemutatom nektek a Nag yfiút. Igazából
el sem tudjátok képzelni azt a szellemi
szintet, ahol ő létezik. Részei vag ytok, részei
vag yunk mindannyian. Ő a teremtés legő-
sibb fajának a Szárnykészítőknek jeles tag-ja.
Neki is fontos szerep jutott ebben a törté-
netben.

Szárnykészítők, Központi Univerzum, időn kívül

A Központi Faj a legősibb, az alap faj, mely-
ben az Első Alkotó, mint megnyilvánult tuda-
tosság, először ismert magára a formák szintjén.
A nekik kialakított fizikai forma tökéletes, a
teremtés csúcsa. Leképeződik benne minden,
amiről a teremtett világ szól. Megkapták az Első
Alkotó valamennyi tulajdonságát, önmagát adta
oda nekik, azért hogy általuk megismerje magát
számtalan formán és világon keresztül.
A teremtett multiverzum legősibb fajának a
szárnykészítőknek, a galaxisok teremtő Istenei-
nek legfontosabb feladata – amit az Első Alkotó
bízott rájuk – a multiverzum folyamatosan részle-
teződő, minden egyes tudatossággal bíró részé-
nek önálló teremtéséhez teret biztosítani. Ők
formázzák, alakítják a galaxisokat, csillagokat,
142

L, a Fényhozó

bolygókat, amit az Első Alkotó megteremtett a
„testéből”, a mindent és a semmit, vagyis min-
dennek a lehetőségét magában foglaló végtelen
tudatosságból, a sötét űrből, a mindenség bölcső-
jéből. A szárnykészítők fizikai formában az első
emberszabású faj, a kezdeti hierarchia csúcsa.
Velük indult el az azóta is tartó részletezettség,
amelyben minden egyes teremtett „én”, további
kilenc másikat teremtett, így vált az Ő felsőbb
Énjükké. A tevékenységük miatt nevezik őket
Szárnykészítőknek, mert az alkotásaik révén ka-
pott szárnyra a teremtés. Dimenziók nyíltak,
amiben világok éledtek. Az Első Alkotó pedig a
matériát átszövő szeretetalapú fényen keresztül
táplálta magát teremtettjei megnyilvánulási ener-
giájával.
A Központi Faj már régen nem használja a
kezdeti formáját, és a multidimenzionálisan felé-
pülő valóság miatt dimenziókvantum állapotot
vettek fel. Így időn és téren kívüli, feletti enti-
tásokká váltak, a forma és a megnyilvánulatlan
közötti átmenetként.
Egyszerre egy időben átlátják a teljes multi-
verzum létezési ciklusát. A kitárulkozó, egyre
differenciálódó szakaszt, a visszatérő önmagába
záródó fázisával együtt. A semmiből született
valamit, ami mindenné válva újra a kiindulási
pontba a semmibe hazatérve nyugovóra tér. A
Szárnykészítők a teremtés ciklusával együtt vál-
toztak. A kezdeti nagy tömegű fizikai formában
megtestesült faj egyedei lassan váltak dimenzió-
kvantum állapotú fénylényekké. A számuk pedig
rohamosan csökkent, mert egyre inkább az Első

143

Prethor egyike volt a még haza nem tért néhány száz Szárnykészítőnek. mint hazatért gyermekek életbeszámolói. minden teremtésben az Első Alkotó önmagára ébredését. a bolygók csakis azt szolgálják.és hang kódolt berende- zéseket. hogy tud elérni a mind magasabb tudatosságig. így eljut- nak az Első Alkotóhoz. Kiterjesztett tuda- tosságával több százmilliárd része életciklusát követte. A szárnykészítők az élethez alakítják ki a gala- xisokat. Az egyes világokból az egymás után lezajlott létciklusok energiái. a központi napig csatornázódnak a bolygókon tárolt Akasha Információk. egyedi. mint egy multidimenzionális telefonfülkék. A fülke egyébként a környezetről állandó információt juttat vissza a Központi Napba. Ennek érdekében a megfelelően előkészített környezetben a Központi Faj mindenütt speciális időkapszulákat helyezett el. célként kitűzve mindenütt a teljes tudatosodást. KIAS Alkotó rezgésében maradva. 144 . ami a tartalomtól függően aktiválhatja a fülkében hagyott fény. ahová bármikor jöhet egy telefon- hívás. és faji szin- ten. A napok. a bolygók és a naprendszerek pusztulásával. állandó részévé vál- tak. vele egy óriási szere- tetet energiában egyesülve. Ezek hivatottak a központi Napból jövő információ fogadására. Olyanok ezek. a kihunyó napok utolsó nagy fel- lobbanásával. Nézte fejlődésüket. hogy a rajtuk kialakult élet milyen differenciáltan.

145 . és az abban rögzített információt a rendelkezésére bo- csátja. A most történt esemény pedig a naprendszer teljes és visszavonhatatlan megsemmisülésének kezdetét jelentette. A kapszula kvantum. Az egyik valóságban viszont olyan esemény történt. és ha szükség úgy kívánta. hisz ezért helyezték el őket. Ha eléri a tudatosság a megfelelő szintet. A Prethor nevű tudatosság tehát valós időben. vagy valaki- nek az elvesztése kimondhatatlan űrt. A szárnykészítők ezeken a be- rendezéseken keresztül tudnak bármikor beavat- kozni bármely teremtett valóságba. mélyebben belemerült egy-egy világba. álta- lában a bolygó vibrációváltása előtt nem sokkal. Ezt emberi szem- mel nagyon szomorú eseménynek mondanánk. mely a megfelelő tudatosságú élőlény érintésére aktiválja a rendszert. megmásít- hatatlan hiányérzetet hagy maga után. ez a jelző megmutatja az irányt a kapszulához. ami egy tömegtudat érzékelő. Letelepítettek még egy másik iránymutatót is. a Fényhozó A kapszulák mellett mindenütt elhelyeztek egy kis távirányítót. időn kívülről figyelte a benne lévő önálló tudatú részeit. Sokszorosan megosztott figyelmével. A megfelelő időben és helyen van a bolygók fejlődése érdekében. hol oda csúszott egyszerre. A benne tárolt információ pedig megadja a kellő lökést a váltáshoz. melyen hagyomány szerint a Központi Faj képviseltetni szokta magát. hol ide. mert nálunk a halál és az elmúlás a létező legfájdalmasabb dolog. és ezt pontosan tudják a telepítőik. Valaminek. L.

Ilyenkor a hagyományos megjelenés miatt. és ez volt a negyedik alkalom a bolygó néhány milliárd éves történetében. a bolygón tárolt eseményhalmaz információként visszajut a teremtőhöz. valós fizikai formában. egy robusztus. a tudat finom szálaiból szőtt közleke- dési járművet. mikor a rajta élők tevékenységük folytán teljesen kipusz- títják fajukat és az élet nagy részét. amelyen koncent- rált fizikai formát öltve számtalanszor részt vett már. a bolygók és a nap – kihűlése után – belezuhannak a galaxis közepén lévő fekete lyukba. egy közel eredeti. benne már meg is jelent minden. KIAS Az egyetlen lakott bolygón. Ez nála úgy történt. Mivel ez most sem sikerült. és differenciált tudatosság közben ugyanúgy a Köz- ponti Faj kvantum állapotú anyabolygóján is 146 . a Bellenoán a Nagy Távozást ünnepelték. Ez persze a teremtés rendje. és mint embereknél a képzelet. a megfelelő személyzettel. mint az energia változását. szintén nem volt túlzott jelentőségű. kon- centrált durva fizikai megjelenéssel megnyilvánult önmaga is. Benne egy erősen leszűkített. megosztott tudatában létrehozott magában egy intelligens. az Első Alkotó által teremtett formájában. Ez történt most is. régi nagy birodal- mat idéző monumentális űrhajót. Az élet hátterét jelentő környezet. Maga az ünnepség. és Prethor számára sem jelentett mást. Persze a Prethor nevű végtelenül összetett. hogy rágondolt. Hisz világai az ő belső tudati játékai csupán. Ez az esemény egy bolygó életében akkor következik be. Az egyetemes törvény szerint ez az utolsó lehetőség a frekven- ciaváltásra.

Gigászi csepp- kövek erdeje közt száguldott a fogat. Ekkor közé- 147 . majd kimérten. A soha nem látott kristálysivatagról visszaverődő fényükkel vakították el a felszín alatti völgyeket és hegyeket. benne egy fényes gömbbel. ami lassú forgás közben egyre nőtt. A Bellenoa felszínét sivár. Mellettük a nap- rendszer bolygóinak és napjának elöljárói és őrzői foglaltak helyet. majd minden ellenállás és lassítás nélkül behatolt az égi fogat a felszínről a kőzetrétegek alá. A bolygó mélyén lévő Teremtésbarlangban lé- vő ünnepi nagyteremben. A halott sivatagban hullámzó kocsonyás dimen- ziókapu nyílt. L. Egykoron hatalmas birodalmak tündöklő romjai közt su- hanva megtettek jó pár kilométert. Lebegő hófehér szárnyas tündérek jelentek meg és fényes szálon maguk mögött húzták a Szárny- készítők tradicionális aranygömbjét. és a levegő elemé a Tündérek. Prethor és tündöklő kompániája berobbant a bolygót át- szelő hatalmas barlangrendszerbe. a tűz elemé a Szalamandrák. a Fényhozó tartózkodott fényállapotban. az Örvendezés Házá- ban volt a rendezvény. Itt gyülekeztek ekkor a bolygó négy elemének megtestesült képviselői. a föld elemé a Gnómok. Megnevezhetetlen szörnyek tárnáin keresztül jut- va végül ismét áttört az isteni különítmény egy magma-zuhatagtól takart kőzetrétegen. a legbelső vezérlő- termében. Tekintélyes társaság gyűlt össze minden ilyen rendezvényen. méltóságteljesen elindult belőle a prethori sereg. le a mélybe. a víz elemé a Sellők. szürke hamu lepte.

Bellena. Prethor. Óriási szempillái és hosszú karomszerű körmei. Nem sokkal az Úrnő érkezése után a szárny- készítő tudati vetülete is megérkezett a hatalmas terembe. az úrnő. csak azt. hatalmas teret. majd fokozatosan feltárult rendkívül karcsú nőies alakja. 148 . a föld alól lassan emelkedve megjelent a bolygó megtestesült esszenciája. fe- kete ruha díszített. veszélyes ragadozóról. A belépője mégis fenséges és ünnepélyes volt. Nagy Úr! Visszhangzott a teremben lévők hangja. A szállítók pedig tovasuhantak. beragyogta az egész. Ébenfekete hosszú haja emelkedett ki először. Nem tudták ki. vagy mi a Központi Faj. Csak igen rövid ideig lehetett ránézni. és semmivé váltak. fekete szemei mély érzékiségről. hogy az öntudatra ébredésükkor tőlük kapták a tuda- tosság leheletét. ami fokozatosan töltő- dött fel fizikai formává. Majd a gömb egy nagy fényrobbanással eltűnt és a helyén ott volt egy hatalmas szárnyas lény. tüzes. Fénylények által húzott energiagömb levált. melyet pikkelyszerű. mert fizikai burkán. és kissé állati ösztönszerűségről árulkodtak. A gömb fala áttetszővé vált és abban egy fényes emberi alak sziluettje jelent meg. Prethor ide koncentrált fizikai magja fénylő jelen- ségként. KIAS pen. és a terem tetején lebegett. fényesen csillogó. – Köszöntünk. a szeméből áradó intenzív fénysugár pedig elviselhetetlen intenzitású volt. mint rendkívül erős vakító fényforrás. áttetsző vékony bőrén áttörve kibukott a belső fény.

ami bár óriási fájdalommal járhatott. bár valóban elbukott a mostani emberi faj is a rendszerünk- ben. A ti történetetek ebben a formában ezzel véget ért. – Biztos. hogy. amit tettetek és mindaz. Az Isteni anya mindannyi- ótokat hazavár kiapadhatatlan szeretettel. Minden kiejtett szónál nyitott száján át fény- özön tört ki. amit tettetek nagyon sok további isko- lában lesz példa. Tudjátok ez az egész színpad. hogy be kell ezt most fejezni? – vágott közbe szokatlanul tiszteletlenül Bellena. ami ti vagytok és voltatok. Rendkívüli öröm- mel tölti el mindaz. Várja. hogy keblére ölelhessen benneteket. és ami tökéletes terepet biztosított sok milliárd lélek tanulási folyamatában. L. lassan lebon- tásra kerül. a Fényhozó – Megtiszteltetés számomra. és elmesél- hessétek megnyilvánulásotok minden kalandját. hogy részt vehe- tek veletek ezen a nagyon különleges eseményen – mondta lassan. Viszont mindaz. hogy 149 . – Az Első Alkotó mélységes szeretetét és tiszteletét hozom üzenetként. – Mi itt – és ezzel mindannyiunk nevében beszélhetek – úgy gondoljuk. és tekin- tetével. de a következő alkalommal biztos. Prethor odafordította vakító szemeit. ezzel ezt a tantermet most bezárjuk. A tanulók nem tudtak tovább lépni veletek együtt. a bolygó úrnője másodpercekig farkasszemet né- zett. tagoltan és egyszerűen. és rengeteg hasonló tanulási folyamatban milliárdokat fog inspirálni. nem sikerült a frekvenciaváltás. amit berendez- tetek.

és görcsös élni akarással a szavakat. és most utoljára a bolygó mértéktelen pusztítása miatt te voltál az Bellena. meghatározott programmal – mondta nyugodtan Prethor. A kezéből csápként kinyúló fekete. mint a tudatosság esszenciális összetevőivel. és majd kezdődik veletek. Minden. a megsemmisülésnek. majd az MI felfedezésével a gépek végeztek velük. hasonlóan érdekes és csodálatos történet. a rendszeretekben lévő emberiség most negyedik alkalommal pusztította ki önmagát. – Bevégeztetett! – mondta ugyanolyan nyu- godtan és semlegesen Prethor. visszatér a forma nélkülibe. egyszer biológiai fegyverek- kel. Vége. miközben tuda- 150 . Nincs még itt az ideje a felbom- lásnak. hogy azonnal állítsák le a folyamatot. szigony- szerű nyúlványaival körbetekerte a Szárnykészí- tőt. kit sarokba szorítottak. – Mindannyian csak az isteni tudatosság for- mai megnyilvánulásai vagyunk. Minden. és így köve- telte. Tudjátok. így lett megírva. a hazatérésnek – préselte ki magából Bellena óriási bátorsággal. – A ti programotok pedig ennyi volt. belé mélyítette hegyes karmait. nincs tovább. akinek ezt meg kellett tenni. ezen a helyszínen nincs lehetőség további kísérletezésre. és mint egy ösztöntől vezérelt őrjöngő vadállat. belőletek gyúrva egy másik. ami megteremtetett. ami kiszakadt az isteni egységből és formát öltött. KIAS sikerrel járunk. Egyszer atomkatasztrófával. – De van! – üvöltötte Bellena. hogy belőle újabb forma lehessen. kényszerből életét védve támadott. egyszer meg is szűnik.

hogy Prethor itt maradt részei. A bolygón maradtak csak annyit látták ebből. Mostanra világos lett számára az is. Végül Bellena az üres levegőt markolta halálos szorításával. hogy a bolygója mostani pusztulása is valahol az ő tükörképe. vagyis a saját bolygószintű vad. hogy vége. hogy abban. mely meghatározta a leszülető lelkek alapmentalitását. 151 . mint alap- energetika. hogy ide jutottak alaposan benne volt az ő keze is. a Fényhozó tát kivonta a bolygón hagyott formákból és visz- szahelyezte önmagába. L. állati frekvenciái. tudta. a központi alak minden egyes molekulája egy fénylobbanással megsemmisült. és azt is sejtette. hogy nem ezt kellett volna tenni. Tudta.

és annak minden történését folya- matosan kontrollálta. ha valami nem a megfelelő módon alakult. a központi Nap magjában lévő információs centrumba. hogy többszörösen megosztott tudatával az általa kialakított. Látta. és szük- ség esetén beavatkozzon. Ez a galaxisok Napjain keresztül szállította az oda érkező információkat. utóéletére ráte- kintett. Minden átélt pillanat. megformázott való- ságokat. hogy a bolygót éltető energiával és a fejlődéshez szükséges információval ellátó Nap feladat híján kihűlt. mint egy monitor-szobában ülő kezelő. Ez abból állt. mindent átszövő anyagából készült. és az iménti kaland következményeire. és annak valamennyi élménye. A tudat leheletfinom. amint a planéta felszíni katakliz- májának következtében minden élet eltűnt róla. rajta keresztül töl- tődtek a központi memóriabankba. hogy még utolsó lobbanásával eljuttatott minden. az egyes folyamatokba a meghatározott időben és térben beavatkozott. Szinte minden idejét az álta- luk létlebegtetésnek nevezett állapotban töltötte. hogy folyamatosan felügyelje. Most is ezt a tevékenységet végezte. megfigyelte. elektromágneses vib- rációkat. abban zajló érzetek. össze- kapcsolódva egy különleges élményközvetítő tudattechnológiás berendezéssel. tiszta neuronhálózatból álló intelligens „szoba” közepén lebegett fénytestében. Látta azt is. KIAS Prethor volt a legkreatívabb a szárnykészítők harmadik rendjében. Azt is végignézte. a nap- rendszerben történt információt a központi nap felé. majd a teljes rendszer bezuhant a galaxis 152 .

nem közvetett úton akart tapasztalatot szerezni a különböző valóságok történéseiről. ritkán nyilvánult meg fizikai formaként. Ezt tette akkor. személyes. amit az Intergalaktikus Föderáció most követ- kező ülésén fog megkapni. Mint embereknek az évszakok váltakozása. és nagyon hiányzott neki az ilyen irányú ténykedés. De számára nem volt idegen a látvány. életszagú. és egy igen erős intenzív szeretetérzés kíséretében tájékoz- tatta. 153 . Nagyon szerette ezeket a közben- járásokat. de valahogy ezt szerette volna valami rendkívüli módon elér- ni. hogy rendkívüli feladatot szánnak neki. közvetlenül érezte és átélte. mert direkt volt. Már régóta nem volt ilyen misszión. Mióta Prethor tudatossága elérte a kilencedik szintet. Ilyenkor az ősi formát felöltötte és tudattechnológiás jármű- vével a kívánt valóság meghatározott helyére ugrott. ott volt. az Első Alkotóval történő összeolvadás. a rendek első számú központi papja. neki ez a teremtés abszolút természetes folyamata volt. Alacsonyabb tudati szinteken gyakran öltött fizikai formát és úgy jelent meg. L. Tudta. a Fényhozó közepén lévő iker fekete lyukba. hogy hamarosan neki is eljön a végső nász. a monitorok eltűntek és megjelent benne a Vezető. Benne volt. és ott a fejlődéshez szükséges beavatko- zást elvégezte. mikor fejletlenebb fajokkal inter- akcióba léptek. ha direkt módon. csak fénytes- tében végezte tevékenységét. tehát kezelő válhatott belőle. Ekkor hirtelen minden észlelés megszűnt.

hogy rá hárult ez a megtisztelő feladat. Tudta. mindig a Vezető képviselte őket. ami a végső beteljesedé- séhez vezeti. 154 . KIAS Fizikai formát öltöttek akkor is. ahol szinte minden magasabb szintű teremtett faj megjelent. érezte. Ezen az ülésen még soha nem jelent meg Prethor. az egész multiverzumot érintő egyeztetéseinek. Ezek az ülések számítottak a teremtett világ legfontosabb. meg- kapja azt a lehetőséget. hogy most jött el az ő ideje. amikor ha- gyomány szerint az Intergalaktikus Föderáció ülésén képviselték a Központi Fajt. Meglepte.

a vágy. 1. Felült. – Hiába próbált azonban visszaemlékezni az estére. Az ágyában feküdt egye- dül és csak a „kell” visszhangzott álmából. De szinte semmire nem emlékezett. akkor az eddigi vilá- gotok tükörképe vig yorog rátok hamarosan. hogy az előbb zaklatottan ölelt valakit. De itt Dubajban? Nincs neki olyan. De eg yet ne feledjetek. Dubaj. 2012. csak néhány kósza kép. a Fényhozó 6. az este nagy része ki- törlődött a fejéből. Ha nem etetitek folyamatosan. Talán egy ismerőst. Talán éreznem kellene valamit? – 155 . egy-két mondat. Ki akarta törölni magát belőlem. a „KELL”. L. – Megvan! Az az átkozott Öltönyös! Az én emlékeimben is turkált. A hiány. Ez a világ mozgatórugója – ismételte magában az Öltö- nyös szavait. De ahogy említette. Már reggel volt. Zoé a könnyektől elázott nagy párnát ölelte. némi érzelem maradt belőle. amit akar és kenyérre lehet kenni. velem nem bír el csak úgy. Biztosra vette volna. Minden szép és jó Lucifer: Végtelen eg yszerű játékszer az elme. mikor kinyitotta szemét. Adjátok meg neki. december 15. Talán Samet? Az ki van zárva.

és miután jóízűen elfogyasztotta. Cigarettát és néhány nyugtatót helyezett az asz- talra. De hogy Sam írjon neki ilyet? Aki eddig. Mikor újra visszahuppant az ágyba. elindult a partra. hadd engeszteljelek ki. KIAS Végül csak sikerült valamit kitörölnie a memóriámból? – morfondírozott magában. és ahogy tettem. azért amit tettem. Felöltözött. és tehesse- lek boldoggá úgy. Mit szerettem én ezekben? Kiöntött egy pohárral az asztalra készített. elmerengett. Inkább sztoikus érdek- lődést érzett a titokzatos férfi iránt. keze meg- akadt valamiben. ami a szomszéd párnán hevert. majd szokás szerint leült kávézni. Kezdetnek egy isteni reggelivel várlak a parton. Az Öltönyösnek már lehet nem is annyira. Egy nagy csokor vörös rózsa volt. De emlékezett még az előtte oly csodálatos és szerethető helyes kosaras fiúra. Még a Rudy névnek is jobban örült volna a „Rajongód” felirat után. de kérlek. Kézbe vette a rátűzött címkét: Drága kedvesem! Tudom. lássuk. – Mégis? – mosolyodott el Zoé. ahogy te szeretnéd. Ahogy nézte a reggel szokásos résztvevőit. Na. mióta befejezték az egyetemet. frissen facsart narancsléből. mi sül ki ebből – gondolta. ha neked is megfelel. Rajongód: SAM Zoé elvette az orrától az addig bőszen szagolt csokrot. 156 . soha nem bocsátasz meg. teljesen kifordult magából és szinte kapcaként bánt vele.

és elvirágzó virág képeként élt benne a titokzatos Öltönyössel megélt idő. A lánynak kifejezetten jól esett. átélt érzelmi és szellemi csúcsok. Mint akit kicseréltek. Sam attól a reggeltől kezdve gyökeresen meg- változott. kérvényezem a befektetőinket. Egy ritkán termő. És ami a legfőbb. utalják a számodra annyira kedves indián nevelőotthon és rezervátum szá- mára a támogatást. és megmozgatom a családi cég pénzügyi osztályát. Zoé az előző este helyén zavaros homályt. Azzal sem akarta magát becsapni. Bocsánatot kért. hogy amint lehet. mivel elég hiányosak voltak a dubaji kirándulás emlékei – de még általánosan a kapcsolatukat jellemző túlzott hierarchizmusért is. mintha teljesen élénken éltek volna benne a tegnapi. kicsim. Láthatóan a férfi is teljesen zavarosan és homályosan emléke- zett az előző estére. L. ha úgy tesz. Mert egyáltalán nem így volt. leg- feljebb erős szimpátiát érzett. hogy Sam – még ha a családja révén mocskos dolgokban is kell benne lennie – végre emberszámba veszi. a Fényhozó 2. hogy amint hazautaz- tunk Dubajból. gondoskodom róla – ha bele- 157 . – Biztosíthatlak. Öltönyössel megélt. gyor- san kibomló. De legfőképp egy megnyugtató ürességet. De Zoé is hazudott volna magának. nem csak az elmúlt napokban történt durvaságo- kért – ami egy része újdonságként hatott Zoénak. hogy teljesen falat emel maga és az utána kapálódzó Sam közé. Mindenképp fogunk a nem- zetközi környezetvédelmi alapba is invesztálni.

és a jeges frappé fölött elhangzott mondatok tet- ték fel a koronát az elmondottakra. És hát milyen a női lélek? Egy kis kedves- ség ártatlan módon a leghidegebb és legbüdö- sebb hamuból is képes lobogó szerelmet remélni. Nem akart hinni a fülének. hogy közben elutazhass édesapádhoz is. Zoé is így tett. 158 . ha nem állt volna az asztal mellett öt méterre három felszolgáló és két testőr. Zoénál a szarvasgombába göngyölt kardhal. Még talán szeretem is Samet? – gon- dolta. KIAS kezdtünk végre az esküvőnk szervezésébe –. De legbelül sikított örömében. Legszívesebben ott helyben szeretkezett volna Sammal a tengerparton. Persze a hiúsága még mindig közönyös kősziklába kötötte amúgy is büszke indián vonásait.

ahol az út men- tén sorban álltak a sport. hogy megcsodálja. és miután túl nagy anyagi terhet jelentett számukra a drága autók fenntartása. mi- kor elsétáltak egy sikátor mellett. arrébb egy konténer árnyékában. Zoé közelebb sétált az apró- néphez. Akkor látta. Egy ékszernek. Körbetáncoltak a nagy Dubaji Múzeum- ban. egészen mélynövésű kőművesekre lett figyelmes. Attól a naptól kezdve Zoé szemére rózsaszín köd ereszkedett. Mi több.és luxusautó alakú ho- mokhalmok. és Sam segített neki úgy szem- lélni Dubajt.2 kilométert tesz majd ki –. Még talán túl sokban is. Míg Sam az adatoktól elájulva tárgyalt a szakemberekkel. hogy náluk épül a világ legnagyobb fedett sípályája – ami nem kevesebb. L. – A gazda- sági válság azért néhány itteni vállalkozót is érintett. – Ezek homokszobrok? – kérdezte Zoé. Lecsúsztak a Wild Wadi Waterpark majd min- den csúszdáján. hogy gyerekek cipelik a kövekkel megrakott talicskákat. a Fényhozó 3. Zoé egy közeli épít- kezésen. mint 1. – Nem drágám – válaszolta Sam. kulcsokkal és papírokkal együtt itt hagyták őket néhány éve. Kirándultak az örökké épülő város minden szegletében. mely bárkit szívesen vár. Sam elvitte a legmesésebb helyekre a lányt. Amikor is száz wattos mosollyal az egyik helyi építésvezető újságolta. felmentek a Burdzs Kalifa csúcsára és nevet- tek a hangyaként lent sétáló embereken. több lurkó is szerény 159 . amilyennek Dubaj tűnni is akart.

KIAS

ebédjét fogyasztva, véresre kopott tenyérrel pihe-
gett. Zoé teljesen elsápadt az embertelen bánás-
mód láttán. Visszaszaladt Samhez, és erős torok-
köszörüléssel kiszakította a diskurzusból.
– Mit akarsz, drágám? Miért nem merülsz el
az emberi tudomány és alkotókészség csodálá-
sában? – intett Sam átszellemülve a gerendákat
hintáztató daruerdőre.
– Ez is a nagy tudományunk gyümölcse? –
Zoé húzta maga után a férfit. – Gyerek-
rabszolgák, Sam.
Sam is megtorpant egy percre a látottaktól. Az
utánuk ballagó építésvezető meglátta a két
amerikai szörnyülködésének tárgyát. Menten a
gyerekekre ripakodott arab, majd angol nyelven
is.
– Tűnés innen! – ordította sisakjával hado-
nászva. – Nem megmondtam, hogy nektek az
iskolában a helyetek!
Ezt hallva több kis kőműves segédmunkás is
rémülten elhajította a szerszámot, és elrohant. A
hoppon maradó felnőtt mesteremberek meg csak
a fejüket vakarták. Oda az olcsó segédmunkás.
Legalábbis egy időre.
– Mindig ide jönnek, pedig én… – kezdte az
építésvezető Zoé felé bocsánatkérő mosollyal.
– Gyerekeket dolgoztatnak? – hüledezett Zoé.
– Nem, asszonyom, dehogy! A dubaji és a mi
népünk törvényei természetesen tiltják az ilyes-
mit. Embertelenség. Csak hát, tudja hölgyem, a
közelben sok mélyszegénységben élő család lakik.
És néhány centet remélve a tudtunk nélkül beáll-
nak a munkásaink mellé segédnek. Ők is jól jár-

160

L, a Fényhozó

nak, és végül is a gyerekek is. Higgye el, senkinek
nem érdeke, hogy itt bárkinek is rossz legyen.
– Drágám! – fordult Sam Zoéhoz. – Valóban
túlaggódód. Látod minden rendben. Figyelnek itt
az ilyesmire.
Zoé beharapta a szája szélét, és csak nagy so-
kára szólalt meg:
– Sam, haza akarok menni.
– Rendben, máris visszamegyünk a Burdzs al-
Arabba, ott is van egy örök szobám.
– Nem. Én teljesen haza akarok repülni végre,
Sam.
– Vagy úgy. Rendben.

Az elmúlt néhány nap alatt Zoé teljesen meg-
feledkezett az Öltönyösről, de mikor a dubaji
reptéren ezer közül is felismerte a szarvasbőr
cipők és selyemkabát suhogását, és megérezte azt
a csontig hatoló bizsergést, akkor szíve is heve-
sebben kezdett verni. Tudta, hogy Ő van a
közelben.
– Ki kell mennem a mosdóba, drágám – szólt
a saját repülőkapitányával tárgyaló Samnek.
– Most? Nem ér rá a gépen?
– Nem, nem ér rá – húzta össze szemöldökét
Zoé. – Női dolog.
Azzal már érezte is merre forduljon, hogy
még megpillanthassa a hátat fordító széles válla-
kat. A lány gyorsabb tempóra váltott, és egy sasz-
széval túlment a mosdókon, de teljesen valószí-
nűtlen módon lassan elé gurult, majd felborult,
egy stabilan felpakolt bőröndös-kocsi. Zoé el-
vesztette szem elől az Öltönyöst.

161

KIAS

– Jajajaj! De sajnálom! Hölgyem, nem esett
baja? – szaladt Zoéhoz egy piros reptéri mellényt
viselő srác.
– Nem, de… – Zoé próbálta kikerülni, átlép-
ni, de minden felől elzárták a bőröndök az útját.
– Pedig határozottan emlékszem, hogy duplán
is rögzítettem őket – jajveszékelt a rakodó mun-
kás.
Az Öltönyös eltűnt.
Zoé és Sam végül felröppentek a levegőbe.
Zoé akkor valóban boldog volt Sam mellett, de
érezte, hogy az ellenkező irányba repülő magán-
gépen egy különös alak – Ember ez egyáltalán, hisz
Samet is, hogy elrepítette, ha nem álom volt az egész… –
magával viszi szíve egy darabját is. S tudta, hogy
meg kell találnia előbb vagy utóbb azt a darabot.
De ahogy ez a furcsa érzés átjárta, egyre több
képkocka kezdett előjönni a kitörlődött estéről.

162

L, a Fényhozó

4.

New York, 2013. január 8.

Hazáig kísérte Zoét a gyermekmunkások vér-
verejtékes képe. Tudta, hogy mihamarabb más
irányba kell terelnie valakinek, vagy valakiknek a
világot. Azzal is tisztában volt, hogy azokat a
gyerkőcöket senki nem kényszerítette a munkára.
Sőt, a helyiek, ott Dubajban nagy anyagi erőket
fektetnek a szegénység felszámolásába, és a virág-
zó építőipar minden felnőttnek biztosít munkát.
Sajnos azonban mindig vannak olyanok, akiket az
élet sodor le az útról. Na de gyerekeket is? – tűnő-
dött a lány. De ennek megváltoztatásához ő túl
kevés. Neki elég volt, hogy Sam megígérte, hogy
a karitatív, környezetvédelmi és nevelésügyi
szervezeteket támogatni fogja.
– Igen, Mr. Johnson – Zoé a dakotai rezer-
vátumban álló nevelőotthon öreg igazgatójával
beszélt. – Nyugodt lehet, a vőlegényem hama-
rosan utalni fogja a beígért összeget, úgyhogy
belekezdhet a felújításokba.
– Nem akarom, Zoé, hogy azt higgye, sürget-
jük önt – szólt a vonal túl végén az öreg –, de
tényleg minél hamarabb ki kell fizetnünk a
számláinkat, mert az állami támogatás megszűnt,
a gyerekek pedig fűtés nélkül saját szobáikban
fagynak meg a közelgő télben.
– Persze, Mr. Johnson, megértem, és igyek-
szünk.
Zoé letette a telefont, és visszafordult leendő
rokona, Mary felé. Mary az előző beszélgetés

163

KIAS

közben fancsali képet vágott. Szerencséjére Zoé
ezt nem látta. Mary arcát ismét elöntötte a
kötelező mosoly, amint Zoéhoz fordult:
– Nos, drágám, hogy tetszenek az ünnepi füg-
gönyök?
A két lány egy kisebb városka méretű több
utcás fedett plázában volt. A földszinten egy
mesterséges erdő mellett állította ki több esküvő-
szervező is a standját. Európa és a Keleti Part
legbefutottabb esküvő gurujainak egész szintet
kitöltő dzsemborija volt ez. Zoénak a magyar
származású Rea Cherry egyik instant kollekciója
tetszett, ami reális áron kínált szolid, de egyedi
eleganciát. Mary elrángatta onnan Zoét. De a
lánynak nem is volt ideje elmerülni a kiállításban,
mert érzékeit elvarázsolta egy tudatalattiból jövő
érzelem hullám, amit Dubajban, és már New
Yorkban is az Öltönyös közelében érzett. Szagot
fogó vadászeb módjára kapkodta fejét a csipke-
hegyek és habos-babos díszletek között.
Ösztöneit követte, és – otthagyva az üresen
daráló Maryt – elindult a földszint központi
aulája felé. Látta, amint az Öltönyös – több japán
üzletember társaságában – kisétál egy irodából,
beszáll az üvegliftbe és felsuhan. Majd nem sokra
rá, egy ezüstszínű helikopter hagyta el a Plaza
tetejét. Az érzés elmúlt, hátrahagyva újabb em-
lékfoszlányokat.
– Hm? Hallasz, Zoé? – csettintgetett Mary
türelmetlenül az üvegtetőre meredő Zoénak. –
Föld hívja Zoét!
– Igen?

164

Zia miért nem jött most el megnézni az esküvői ruhákat és a díszletet? – Ki? – Zoé szemébe lassan visszatért a józan ész fénye. Nem hallottam róla már vagy egy hónapja. aztán visszahúzta Zoét a tüllök tengerébe. L. a Fényhozó – Jól vagy? Azt kérdeztem. Mary sajnálatot mímelve vállat vont. 165 . – Ja. Az elkövetkező hónapok a Sammel kötendő esküvőjének lázas szervezéséről. Zia. hogy a húgod. és az indián rezervátum szeretet otthonának szánt támogatá- sok összegyűjtéséről szóltak.

Zoé szíve majd kirobbant a helyéről. Az emlékek nagy része már visszajött a dubaji éjszakáról. Izzadt kezét zavartan nadrágjába törölgette. Zoé és Rudy épp Texasban voltak egy nagyon energikus szenátor beiktatásán. Texas. így meseszerű álomnak tűnt az egész. augusztus 12. de még nem sikerült őket egyberen- dezni. A politika új lovagját. már a limuzin tova is suhant. hogy várják. Egy hatalmas mélykék limuzin gördült a szabadtéri pódium mögé. majd elindult a limuzin kitáruló hátsó ajtaja felé. KIAS 5. Beült. hisz hiábavaló lett volna minden igyekezet. A lány megálljt parancsolt ösztö- nösen lépő lábainak. A szenátornak jeleztek a testőrei. és újabb mosolyadaggal elköszönt hű választó- polgáraitól. falfehér lett. koncertező tömeg módjára rajongták körül a népek. mikor meglátta. 166 . Zoé élőben kom- mentálta az autogramokat osztogató szenátor által felvázolt terveket. 2013. hogy az Öltönyös várja a szenátort. A politikus arcáról leher- vadt a mosoly. Még merített egy kis erőt.

ha meg nem sértem. Még a szabó is abbahagyta a centizést. Johnson árvaházi igazgató kétségbeesett hangja szólt. bezselézett hajú szabó. csak jót akartam – dohogott Netty. hadd csináljam én – tolta el Nettyt finoman a cérna- bajszú. Hisz az amúgy is rossz minőségű telefonos felvételekről – melye- ken egy gravitációnak ellentmondó. a Fényhozó 6. félig eltűnő vízesést. november 2. – Zoé. de a vizet már kikötötték. New York. Zoé! – mondta Netty. és lebegő köveket láthatunk – a szakér- tők azóta bebizonyították. – Természeti csodát bemutató videót rakott fel a világhálóra egy dél- amerikai közalkalmazott. kedves! Az Istenért sem akarom én magácskát siettetni. – Jól van. aki egyelőre neve elhall- gatását kérte. – Micsoda? – hűlt el Zoé. és jól is tette. Mr. – Au! Ez fájt. L. – Kérem. – Még a párom nem utal- ta az adományt? 167 . na. Zoénak megcsörrent a telefonja. Netty! – jajdult fel Zoé. hölgyem. – És most külföld. hogy számítógépen manipulálták az anyagot. miköz- ben Netty segített a szabónak feladni a leendő arára az esküvői ruhát. Újabb konfliktusok a mexikói határon… – csörömpölt a fali plazma- tévé. 2013. – Bocsi. röviden – kezdte a jól fésült riporter a híradóban.

– Ez a Rea Cherry. mint amennyi rejlett benne. – Zia volt az? Ő nem jön el? – Zia? – Zoé tekintete megüvegesedett. – Ó. mi lehet vele. KIAS – Nem. De azért jó kedved van? – kérdezte Netty. – Akkor meg én hadd döntsem már el. – Nem. egyelőre azzal meg- oldjuk. – De Mary és Sam anyukája nem ismerik. kikereste Zia számát és egy újabb üzenetet küldött neki. mert épp a ruha ujját mérte –. hogy milyen esküvőt akarok. A próba után ismét fel fogja hívni. és nem is szeretik az európai rendezvényszerve- zőket. Netty! Az esküvőszervező talált olyan zenekart. Zoé ismét maga elé emelte készülékét – ami- nek a zsörtölődő szabó nem örült. hogy tudja a választ. Mihamarabb küldjük a pénzt. 168 . – Az anyósom. – Hagyjuk. Punktum. ami Sam kívánsága volt? – Ö… izé! – töprengett Netty annyi értelmet sugározva. mert vannak fúrott kútjaink. kire másra? – vonta fel szemöldökét Zoé. Netty? – Hát a tied. ő nem jön el. De nincs vész – sóhajtotta az öreg –. Zoé – lökte Netty. Johnson. – Köszönöm. akire gondolsz? – Igen. azonnal intéz- kedem. Zoé – nyöszörgött Netty. vagy az én esküvőm lesz. – Az ő stílusa és ajánlata tetszett a leg- jobban. Nem reagált az üzenetemre. csak hát tudja… – Ne is folytassa. Nagyon aggódott. Mr. örülve.

Csakhogy ha Netty keze már úgy is a leendő ara – aki az USA egyik leggazdagabb pasija felesége lesz – táskájában járt. – És? – Adnál egy kis… izé… pénzt? – Az előző kártya már kimerült. a Fényhozó – Kérem. – Ezt hogy érted? 169 . Sam nagyon készséges és jókedvű volt. Netty már messze járt. hogy Sam még aznap utalja a dakotai számlára Mr. feljebb emelné a bal karját! – szólt a szabó. kérlek. Megbe- szélték. más idegen cégekkel fel se vedd a kapcso- latot. – Hát. sajnos igen – válaszolt a lány szem- lesütve. nem az ő pénze bánta. drágám – mondta negédesen Sam –. Johnsonnak a pénzt. – Ott van a táskám külső zsebében Sam egyik kártyája. Egy- előre. L. amit adtam? – vonta kérdőre Zoé a lányt. Sose lehet tudni. Vedd ki és intézd a dolgod! – Kösszentyű! – és a bamba teremtés már ott is termett. Kék színű. mikor Zoé ismét elővette a telefonját. Zoé meg hagyta. de tudod. igazad van – folytatta Netty –. – Persze. miért ne vett volna ki két hitelkártyát. és Samat hívta. hogy az én feladatom a vendégek emlék- ajándékainak megvásárlása. – Sőt. Zoé. Ha máshoz nem is. de lejmoláshoz volt esze. hogy támogatást kérj tőlük! – Miért? – Zoén egy hideg és rossz érzés futotta át.

köszi. drágám. – Akkor menyasszonyomnak csak én tehetnék ezen a téren is a kedvére. ha… sőt büsz- keséggel töltene el. ha saját feleségemnek… – Egyelőre még menyasszony – javította ki a lány. Sam – ámuldozott Zoé Sam már túlzott ömlengősségén –. hogy így a szíveden viseled a dolgot. – Ez nagyon kedves tőled. 170 . – Már ma utalom is a pénzt nekik. mert tudom. hogy számodra mennyire sokat jelent az az indián nevelőotthon. – Na. és épp ezért szeretném. KIAS – Csak azért. – Ez így van. drágám.

Miért nem veszi fel senki? – gondolta – Kit hívsz állandóan. Zoé az elkövetkező hetekben szüntelenül igyekezett hívni a nevelőotthont. Semmi válasz. – Á. drágám? – kérdezte Sam. és még vacsoránál is. Edzés közben. L. senkit – terelt Zoé. Hívta munka közben. 171 . egy-egy riport között. De ugyanígy nem érte el Ziát sem. a Fényhozó 7. de senki nem vette fel. – Csak az esküvő- szervezőmet.

ahol száz másik doboz várta. december 16. Felkapta. A férfi a válaszra várón csöngő vezetékes telefon kábelét kitépte a falból. és kitrappolt egy teherautóhoz. KIAS 8. a csöngés abba maradt. messze egy marcona. gyermekotthon. 2013. A szoba fala gyermekrajzoktól volt színes. 172 . arctalan alak betrappolt egy egykor talán csalá- diasan festő hatalmas nappaliba. munkásruhás. de egyébként min- den bútor porra éhes helye zengte az üresség visszhangját. Valahol. Dakota. A készüléket a többi holmi közé hajította egy kartondobozba.

L. – Sietnem kell haza a fogadásról. hogy itt lesz néhány környezetvédelmi szakember és gyermekjóléti intézmény felelőse is. Mint a mesében – gondolta a lány. hogy mondtad – felelte Zoé. Zoé szomorúan vette tudomásul. hogy nem sok emberjogi és környezetvédelmi biztossal futott össze. 2013. Zoé – és egy csókot nyomott a homlokára. – Persze. Sam átkarolta Zoét. ha nem baj – Zoé Sam arcát vizslatta a telihold és lámpák fényében. Tudod jól. a Fényhozó 9. hisz az utóbbi hónapokban valóban jó ember lett. – Tudod. Egy másik mozdulattal pedig már mindketten le is emelték az üdvözlő italt. Szeretnélek bemutatni nekik. drágám. meg- látogatom apámat. december 22. – Igen. New York. az eléjük tolt tálcáról. – Elmegyek félidőben. emlékszem. menj csak! Rendelek neked egy kocsit. Viszont a te érdeked. 173 . Mint- ha kicserélték volna Dubaj óta. – Ez csak természetes. mondtam. hogy most már tényleg megyek. Az este egy része kellemesen telt a fogadáson. Sam – mondta Zoé miközben Sam egyik üzlettársának villájában lépdeltek a lépcsőjén fölfelé. és kabátját átadta az egyik ajtónállónak. hogy maradj még egy darabig. Nem akarta a férfit elkedvteleníteni. Lezavarták sorban a kötelező tiszteletköröket.

– Jó. Zoé hazasuhant. Zoé szíve majd megszakadt. jó. amivel végre eljuthatok apám- hoz. A lány épp a bőröndjébe rámolt. – Ne haragudjon. Johnson? – Hiába. Nagyon messziről utaznak ide. de aludnia kellett. majdnem fenékig kivágott ruhában felkel- tették minden férfi figyelmét. ha menned kell. drágám. Zoé – nyugtatta Sam –. Zoé. Zoé örömmel vette fel. menj. hogy ily későn zavarom – szabadkozott az igazgató elcsukló hanggal. de muszáj mennem – bújt Zoé Samhez. de nekem tényleg mennem kell már – magyarázta a lány. hogy nem sikerült pénzt küldenem. drágám – sóhajtotta szomorúan Sam –. Mr. mielőtt elutazik. nem sikerült nekünk pénzt küldenie. hadd jópofizzon akivel kell. – Ezt hogy érti. A vő- 174 . azért köszönjük az igyekezetét… – Micsoda? – Zoé leült az ágyra. amit nagyon sokan irigyeltek. Johnson fáradt hangja volt az. Kellemesen telt idomai az ízlésesen erotikus fekete. De még a nők elismerő pillantásait is kivívta. Mr. Sam. mikor az éj- szaka közepén megcsörrent a telefonja. Samet otthagyta a fogadá- son. Ms. – Persze. ők még ezután érkeznek meg. – Sajnálom. hisz Zoé volt a legcsinosabb azon az éjjelen. – Korán reggel indul a járatom Dakotába. – Mi baj van. KIAS – Nyugodj meg.

kedves Zoé – szívta a fogát az öreg –. Gyűlölte Samet. a Fényhozó legényem legalább tíz napja átutalta a teljes adósságtörlesztő összeget. mert elfeledtette vele a találkozásuk jelentős részét. Zoénak le kellett ülnie. Nem értett semmit. sem a saját számlámra semmilyen pénz nem jött. az épületeket pedig már le is rombolták a befektetőcég gépei – csuklott el az öreg direktor hangja. Egy cső végéről hallotta már csak a han- gokat. A szíve zakatolt. Zoé szeme is könnybe lá- badt. L. Rendkívül vegyes érzelmek öntötték el. és lebontották? Milyen cég- jelzés volt a gépeken. Mr. de az Öltönyösre is haragudott. Emlékezett a titkos sza- badkőműves bázison történtekre csakúgy. – Kiköltöztették. miközben kirázta a hideg. mert majdnem elájult. Szédülés fogta el. A volt igazgató lefestette a jellegzetes cégért. Hisz Sam azt mondta. – Akkor bizonyára elbeszélünk egymás mel- lett. hogy már átutalta a pénzt. Johnson? – kérdezte Zoé. – Sajnos kiköltöztettek mindannyiunkat a nevelőotthonból. még többet is. Így hát… Zoéval ekkor feje tetejére állt a világ. mint az öltönyössel folytatott beszélgetésre. 175 . izzadtak a te- nyerei. ami Sam családi vállalatának ismert emblémája volt. Ebben a felindultságában minden összeállt benne. Sőt. mert sem az intézményünknek.

176 . A tárgyaló felek igen érzékenyek az ilyesmire. Sam és a fogadás házigazdája nagyon fontos tárgyaláson vesznek most részt. Még mielőtt elérhette volna. – De senkit nem óhajtanak most látni. elkenődött szemfestékét. Zoénak viszont utolsó lendületével még sikerült berúgnia az ajtót. nem bánva. ráron- tott az ajtóra. Sam leendő felesége vagyok – szipogott Zoé. hölgyem! – Mit kérnek? – vágott vissza Zoé. Felrohant a lépcsőn. – Kérem. Sam rosszallóan nézett vergődő menyasszonyára. A sznob tömeg – ahol még véletlen sem akadt még most sem egy kör- nyezetre. és hogy mindenki őt nézi. Két kopasz – szekrénynek is nagy – testőr állta el az útját. KIAS 10. vagy fenntartható fejlődésre odafigyelő pénzember – undorodva figyelte zilált külsejét. a két gorilla levegőbe emelte a törékeny lányt. Kapkodva kiderítette. Két meztelen hölggyel összegabalyodva. – Engem csak beengedhetnek. és ismét lépett egyet az ajtó irányába. Sam bent állt a tárgyaló faragott asztalának dőlve. Zoét nem érdekelte a hivatalos duma. hogy Sam a második emelet VIP tárgyalójában tárgyal. Zoé könnybe lábadt szemmel visszacsörtetett az állófogadásra. höl- gyem. – Mr. – És? Mr. és egy oldalsó ajtón távoztak. akik az ajtó kitárulását követően. gyorsan felkap- ták lenge ruhájukat. hogy cipőjének sarka kitört.

hogy kezdődhessen az építkezés. – Nem kertelek. – Az nyilvánvaló. de mi a fenét tettél az összegyűjtött pénzzel. Felhúzta sliccét. L. – Nézd. hogy te itt most engem megcsaltál – rebegte Zoé –. nagy- szerű hely lehet egy wellness szállónak. Zoé ezt kihasználva kicsusszant vasmarkukból és belépett Samhez. Zoé! Az összes titkos vezető oda akar majd menni. És már le is taroltam. és töltött magának egy whiskyt. az ügyfe- leim számára. az egész rezervátumot az intézménnyel együtt. Képzeld csak el. A nevelőotthont. – Miért. Sam? – Hát annyit dicsérted. Kár szabadkoznom. hogy távozhatnak. hogy igaz legyen. – Kár bizony – helyeselt a lány. hogy felvásároltam az egész területet. – Azt mondtad. 177 . a Fényhozó A gorillákat is megakasztotta egy pillanatra a meztelen hölgyek látványa. magaménak érzem. Hogy igaz legyél – Zoé letörölt egy könnyel hígított festék- masszát arcáról. Zoé! – kezdte Sam. diszkrét paradicsomot? Hát én! Nem fogok mindig a faterom árnyékában lapítani. Remegve állt a cseppet sem pironkodó vőlegénye előtt. amit a gyermekotthon- nak szántunk. hogy rájöttem. – Ez így is van – mondta Sam –. de Sam intett. hisz egy teljesen elhagyatott. Olyannyira. És ki biztosítja nekik ezt a szuper. Beléptek a biztonsági őrök is. lazítani. mégis csodálatos helyen van. – Túl szép volt ez az egész. hogy magadé- nak érzed az ügyet.

hogy milyen szar sokszor a világ. KIAS Sam büszkén önmagára emelte poharát. és mások előtt is. Épp azért küz- dök. na- gyot kortyolt italába. de a titkos. – Ha te mondod – mondta szórakozottan Sam –. csak a szart tologatjátok egyik sarokból a másikba. – Mint embert. hogy… – Alkoss te a hazugsággyáraddal jó párost! – kiabálta Zoé. Zoé! Mi azért alkotunk jó párost. földalatti barlangban látott. és ki tudja miért. magam. közben hazudtok mindenkinek. és mint nőt is megaláztál. de ideje lenne felnőnöd Zoé. Ezzel vége! – Zoé leráncigálta jegyűrűjét. – Mi van? – A világ. te meg a dicső rended. – De. és a való világot nézned. még magatoknak is – vágott közbe a könnyeit törölgető lány. alapvetően egy gonosz és rossz hely. – De mi. és a szervezeteink csak rendet pró- bálunk… – Igen. – Tudtam én azt magamtól is te szemétláda. Szégyenben hagytál. faragott sárkány képe ugrott be neki. amire annyira vágysz. – Te egy szánalmas kétéltű. ahogy mutattam neked a titkos bázis kivetítőin. 178 . cse- szik el. mint te. hogy jobb legyen. Az ilyenek. nem csak azt. hidegvérű hüllő… egy gyík vagy! – zokogta Zoé. és földhöz vágta.

Sam lába előtt. 179 . és el- ment. feltépte az ajtót. A földön guruló gyűrű az ajtócsapódással együtt dőlt el a padlón. L. a Fényhozó Majd hátat fordított.

Senki a teremtett multiverzumban nem ért nála job- ban a genetikához. Mo. Plejádok. Csendes. KIAS 7. de hogy egy kicsit azonosulni tudjon az Alkotó tengeri teremtményeivel. majd azt is elmesélem. Cikázott a meredek korall telepek között. amit meg ne oldana. jóképű. a III. hog y mi. kiválasztott Lucifer: Ehhez a remek. elsuhant polipok karjai elől. és persze nincs az a feladat a világon. Odalent minden olyan más volt. Mo a víz alatt suhanó delfineket meghazudtoló sebes- séggel lavírozott a meztelen testét beborító szin- tetikus. nyu- godt és… talán színesebb is. Arkhan anya- bolygó. Otthonosan mozog a dimenziók között is. hagyta siklani. Atletikus. áttetsző nanoruhájának köszönhetően. cso- dás képességű figurához van némi közöm. létformák kialakításához. 228309 plejádi időszámítás A tenger mélyének selyme saját szerves része- ként üdvözölte Mo-t. mint a felszínen. Befogadta. halrajok tébolyait átfúrva kardhallal 180 . legalább a sebességüket és fürgeségüket meg kívánta közelíteni. már-már hibátlan fizikumának ugyan nem okozott gondot a hagyományos gyorsúszás. intelligens. Fiastyúk csillagrendszer.

Ez a kis reggeli szertartás átöblítette fizi- kai formáját. hogy minden a legnagyobb rendben van a terem- tésben. Mellette viszont egy nagyon is valóságos tálca lebegett. majd egész testére hatalmas ár- nyék vetült. Hologram volt. talpig kosztümben. harmincas nő állt a vízben. amivel regenerálhatta. Navi! Nem tudnál csak egyszer nyugton hagyni – sóhajtotta a tenger felé. Az égen feszülő két nap fényétől piruló Mo csukott szemére. mikor a két nap egymás után előbukkan a tenger vizéből. karcsú. rendszerint óriási töltetet adott neki. Fizikai formája a bolygó enyhe gravitációja miatt három és fél méter magas. kényeztethette azt. Majd ugyanazzal a lendülettel fel- színre tört egy szikla pereménél. Mosolya lehervadt. és lábát áz- tatta a kellemesen langyos vízben. kisportolt. – Ó. a Fényhozó versenyre kelt. Nagyon szerette és ki nem hagyott volna semmilyen lehetőséget. karbantartotta és éreztette testével az ő elkötelezett szeretetét. Meztelenül elterült a homokban. amint a parti szikláknak verődnek. a természet ébredő zenéje. A szokásos madárzsivaj. hideg nektártól párálló 181 . és kimelegedve leheveredett a parton. Mo minden reggelt ezzel indított. ereje teljében lévő férfitest volt. L. a hullá- mok ütemes huppanása. harmincas évei- ben járó. de nem nézett fel. Ki nem hagyta volna. ez a har- monikus összekapcsolódott örömtánc által kel- tett vibráció. ahol egy rend- kívül csinos. és az élmény hatására mindig megállapította.

és az általa elképzelt türkizkék testre feszülő. érezte. a készülék egyik pontjára helyezte ujját. A tálcákon magukat kellető finomságokra ügyet sem vetve elindult a fövenyen. azonnal oda kell mennünk. Ez a kis- okos készülék volt hivatott mentális energiáinak a fókuszálására. Az eszményi össz- képet pedig Mo űrhajója keretezte. Rápillantott csuklóján lévő multifunkciós kar- perecére. a Mesterséges Intelligencia formai kivetülése. Természetesen ment ez neki e nélkül is. – Sajnálom. kissé gyorsabbra vette a lépéseit. ami fölöttük lebegett hangtalanul. de… – kezdte Navi. csak a létezés örömére mellém heveredni… – Dolgunk van! – mondta Navi ellentmondást nem tűrő hangon. intelligens ruhát materializálta magára. a kívánt dolgok általa teremtődtek. és belépett a part menti erdős rész tisztásán lévő elektromágneses erőtér által létrehozott lakhelyé- re. hogy a lazasá- gnak most nincs itt az ideje. Mo hirtelen felpattant. A gondolatuk ere- jével keltett elektromágneses hullámokkal jelet 182 . Ezek a megnyilvánított anyagok a planétájukkal való teljes összekapcsolódottsá- guk és egységük eredménye. Mo. – Az XJ–32-es bolygón töme- ges lélektávozás van. KIAS pohárral és friss gyümölccsel. viszont sokkal nagyobb erőfeszítés és koncentráció kel- lett volna hozzá. Ez valóban egy szörnyű természeti katasztrófát jelenthet – gondolta. és fel kell kutatnunk az okát. – Vagy legalább csak egyszer nem hivatalos ügyben – szakította félbe rimánkodva hunyorgó szemmel Mo –.

Ez rend-szerint egyfajta émelygős. hogy teleportálja magát a központi épü- letükbe. és bár valamivel lassabban. azt fontol- gatta. így abból összerendeződve a kívánt anyag megjelenhetett. furcsa érzéssel járt. akik nem voltak felkészülve az egyes bejáratok közötti elektromágneses vibrációs különbségekre. akkor egyszerűen fénylényként. de a természet impulzusait és csodálatos vibrációját közvetlenül élvezve suhanjon el oda. L. Nem szerette a teleportációs készülékeket. 183 . asztrális utazással bárhová eljuthattak pillanatok alatt és minden információt begyűjtöttek. mert olyan illetéktelenek is megpróbáltak átlépni rajta. a Fényhozó küldtek a bolygójukra. Miközben a felé lebegő tálcákról néhány friss gyümölcsöt és nektárt vett magához. mert az mindig szétbontotta atomjaira és fény- ként átsugározva. hogy összeszedje magát. ami szükséges volt számukra. A világok között is betiltották és lezárták ezeket a teleportációs kapukat. Ha gyors. és csak tájékozódó utazásokat akartak tenni. csak ebben az esetben a Kozmikus Szövedéket csapolták meg. a túlsó oldalon újra összerakta. az visszacsatolta az ehhez szükséges vibrációkat. és egyszerűen eltűntek a két kapu között. nagyszámú áttelepülő és komoly veszély esetén lehetett már csak őket alkalmazni. Az energia nyerése ehhez hasonlóan történt. és ez biz- tosított számukra korlátlan energiát. Ezért csak kivételes alkalmakkor. Utána általában kellett egy kis idő. vagy pattanjon fel kis antigravitációs járművére.

így Mo most a hajója alá sugár- zott teleport mellett döntött. – A technológia fejlettsége ugrás- szerű növekedésnek indult. – Az XJ–32-es bolygón lévő emberek tuda- tossága már negyedik alakalommal érte el a megfelelő szintet arra. A következő másodpercben már ki is lépett – azzal a szokásos émelygő. Mo Navi elé. – Navi. tudod jól. a hajója alá kisugárzott telepor- táló kapuba állt. hagyjuk ezt! Ismerem az XJ–32-est. – Persze. ha az nem egy magasabb tudatosság által. Minden nagyon szépen haladt. és egy pillanat alatt már utazott is. de ez még nem adott okot az aggodalomra. KIAS Sietni kellett. haladjunk! – mondta Mo. a közösség érdekében történik. 184 . tudom. rendkívül kellemetlen érzéssel és fémes ízzel a szájában – a bolygó irányító központjának egyik oldalsó termében. – Konkrétumokat akarok hallani. amelyek fejlődését én felügyelem. mert egy bizo- nyos szint után az Univerzális Törvény szerint nem megy a technológiai fejlődés. Annál is inkább. Bár a spiritu- ális fejlődés nem tartott lépést ezzel a hihetetlen technológiai robbanással. Mo. mert más bolygókon is utolérte magát a folyamat és a spiritualitás vissza- vette a gyeplőt. és a mesterséges intelligencia kutatásába kezdtek. Megismerték az atomot. hogy jelentős biológiai és tudományos felfedezéseket hajthattak végre – kezdte Navi. Egyike azoknak a bolygóknak. a génmanipulációt.

Japoli utána szólt: 185 . L. hogy a civilizáció nagy része most is megsem- misült. ezért úgy gon- dolta. – Ez az Első Alkotó döntése lesz. barátja és minden. Mo azonnal az irányítóterembe indult. nincsenek szeizmikus mozgások. és már indult is a csillaghajó fedélzetére. amikor meglátta. Ez a csodálatos női szépség volt a helyettese. hosszú combja. – Nem látunk semmit. ami lehetett a másik nem egy plejádinak. a mi dolgunk a teljes támogatás – mondta Mo. Mo mégsem tudta rászánni magát arra. ahol indulásra készen várta legénysége. és vulkánkitörések. – Mi történhetett? – kérdezte Japolit. mielőtt változtatnak kapcsolatu- kon. Nem tudom. a Fényhozó Khaa várta a kapuból kilépve. mindig lenyűgözte Mo-t. robbantások. Magas. vibrálást. Már nagyon régóta ismerték egymást. De az egyértelmű. karcsú. Ez most biztos nem atomháború. jobb keze. Az asztrál monitor előtt álló társai egy szemkontak- tussal köszöntve mutatták a folyamatosan egyre nagyobb ütemben csökkenő asztrál számot a bolygó felszínén. a köz- pont Első Irányítóját. ellenállhatatlan vágyat. nyúlánk teste. még vár. szinte minden szabadidejüket együtt töltötték. Nem érezte azt a minden porcikáját átjáró tüzet. együtt dolgoztak. hogy továbbfejlődhessen. van-e még esélye ennek a bolygónak. for- más idomai és mélykék szeme. hogy a kapcsolatukat egy másik pályára állítsa.

de sokszor érezte ezt a nyugtalan. az Első Alkotó prog ramja szerint. Mégis szeretett volna vala- mi mást. Elhelyezkedett a hajó közepén lévő kagyló- szerű ülésében. Érezte. ez éltette. ahogy egyre növekvő sebes- 186 . kategóriájú boly- gón és a második testét használta. Vonzotta. de úg y érezte. éltette ez a sok kaland. és mi az. sokkal teljesebb. a galaxis. és nag yobb felelősséggel járó dolog. melynek eg yik legaktívabb láthatat- lan támasza volt. hog y vár még rá valami. Ez az ő világa. ami motoszkál benne. és izgalommal töltötték el Mo-t. furcsa érzést. Lucifer: Az ismerős lebegő érzés. Bár még fiatal volt. majd lazán feloldódott. Az előtte lévő ablakon láthatta. a kaland. hog y már mindent megélt. és töretlen spirituális fejlődésének elősegítője. Maga sem tudta miért. KIAS – Mo. egy elektromágneses erőtér ma- gához vonzotta és rögzítette az indulás és felszál- lás idejére. mert igen intenzív. a hajóbelső kékes színei azonnal megnyugtatták. a mások megsegítése. mindössze 700 éve testesült meg ezen a 9. megta- pasztalt. az ő terepe. mindettől teljesen eltérő. amit ebben a formában megte- hetett. de annál hatalma- sabb kiterjedésű energiatevékenységet észleltünk. nagyon alacsony frekvenciájú. légy nagyon óvatos.

hogy megvizsgálják mi is történt. Majd. mit egy buborékból robbantak elő a kívánt helyen. Voltak. A napok mellett elhaladva már fel is tűnt a zöldeskék planéta. Egy gömb alakú tér-idő kapu nyílt előttük. A hajóban lévők egy kellemes. egy hasonló gömbből. 187 . miközben fel- villant előttük néhány elmosódott kép. a Fényhozó séggel elhagyják bolygójukat. Egyre lassabban haladtak. amik egészen magasak voltak az egymásra helye- zett számtalan kupolától. mint hullámok közlekedtek. L. színes fél- gömb alakú épületek felett suhant el. bolygó körüli pályára álltak. Az egyik épp egy nagyváros felett repült. Az XJ–32 az 5. a két napjával és kilenc boly- gójával. máris lassítani kezdett az űrhajó és feltűnt a galaxisuk 135. majd teljesen lelassul- va. aminek áttetsző falán látható volt a célállomás képe. Folytatták az útjukat a célpont felé. majd kilépnek nap- rendszerükből. Hatalmas kőből és üvegből készült. Az egyes szondák nagyteljesítményű kamerájával tökéletes képet sugároztak az űrhajó monitoraira. Kvan- tumernyőjük megvédte őket az űrben keringő meteoritoktól. A kapu beszippantotta az űrhajót és vele együtt eltűnt. Azonnal felderítő szondák indultak el a bolygó felé. hullámzó érzésként élték át a számukra csupán pillanatokig tartó utazást. Látszottak az épületek között hullámszerűen hömpölygő csillogó utcák. bolygó volt és a napoktól viszonylag messze keringett. A hajójuk ekkor hipersebességre váltott. A hipertér egyik pontjától a másikig csak. a másik oldalon. Nem telt bele sok idő. naprendszere.

Az egyik kamera képe kissé homályosnak tűnt. egy madár. szár- nyashajók magányosan lebegtek a vízen. Növényeken kívül más élőlényt nem érzékeltek a szondák. a helyzet min- denhol hasonló volt. de sehol egy élőlény. egy hal. nem működött semmi. Továbbá. mintha a többi létező egy- szerűen elpárolgott volna a bolygóról. A szondával megszűnt minden összeköttetés. A többi felderítő azonnal automatikusan az eltűnt társuk nyomába eredt. Minden épnek és érintet- lennek tűnt. Olyan volt. majd hirtelen megszakadt a közvetítés. Minden el- tűnt. de mindegyiken ugyanaz a látvány fogadta őket. 188 . Ahogy megközelítették az eltűnt szondát. néhányszor szakadozott a kép. csak növények. mintha mindent kihúztak volna a konnektorból. minden védelmi eszközt aktiválva. hasonló jelen- séget produkálva valamennyien eltűntek az űr- hajó legénységének szeme elől. A belső monitorok csak villogó hiányukat mutat- ták eltűnésük helyszínén. KIAS mintha tarka üvegekkel borították volna be őket. A monitoron egy figyel- meztető jelzés kezdett villogni. mutatva a pontos helyét a szonda eltűnésének. Mégis volt valami furcsa és megma- gyarázhatatlanul hátborzongató ebben a képben. A lakóé- pületek tárva. Nézték a többi szonda képét. A szintén félgömb alakú járműveik szerteszét hevertek mindenfelé. teljesen elérhetetlenné váltak. nyitva álltak. Tengerparti települések felett suhant el egy másik szem. Megszűnt velük minden kapcsolat. Nézték egymás után a kamerák képeit. Az áttetsző.

néhány kilo- méteres körben szétszóródtak a lankás hegyol- 189 . eseménytelenül haladt. Gyorsan. – Erre már nincs idő. egyre gyorsab- ban csökkenő lila ábrákra szegezték megdöbbent tekintetüket. Egymástól nem messze. Közel volt. – Természetesen. nézd az asztrál moni- tort! Mindannyian a terem egyik falaként funkcio- náló képernyő jobb szélén lévő. – Te le akarsz oda menni? – kérdezte hitetlen- kedve Khaa. már szabad szemmel is láthatta a szondákat. vagyis minden élet és energia hiánya – konstatálta. – Ezt nem teheted. Helyet foglalt a fülkében. azonnal indulok! A kettes kutatóhajóval megyek teljes fegyverzetben – mondta. és a dolog rendkívüli volta miatt egyedül megyek. és eddig nem nagyon ismert. – Kiderítem – mondta szűkszavúan. velük egyeztetve szabad csak döntenünk. és minden szem Mo-ra szegező- dött. Jelentenünk kell a köz- pontnak. – Nem késlekedhetek. a Fényhozó – Mi lehet ez? – kérdezték szinte egyszerre a teremben lévők. és utána. feszítő érzés árasztotta el a gyomra tájékán. Mindenütt ugyanaz a helyzet. és száguldott a boly- gó légterében a monitorán villogó cél felé. és már át is viharzott a kilövőállá- sokhoz. A bolygón lévő élet alig több mint huszonöt százaléka volt már csak jelen. de az is rohamosan csökkent. L.

Akadozott a felvétel. mint az űrhajó vezérlőtermi monitorain. sem az infraérzékelőkkel. A csuklóján aktiválta a mágneses erőteret és igen nagy hatótávolságúra állította be. hogy mit mutat a többi érzékelő. amik gyakorlatilag ki- fogyhatatlan energiát biztosítanak számukra. Többször lejátszva vette észre. mintegy elektromosan feltöltött vibráló levegőoszlop közeledett a szonda felé. Igazából nem látott többet sem a hő. ezért lassabban ha- ladt. De sehogy sem tudta aktiválni. és kilépett. mielőtt eltűnt minden a monitorról. A benne lévő atomtöltetek. és semmilyen energe- tikai tevékenységet nem mutattak. Az 190 . Visszalebegett a hajóhoz. Képileg ugyanazt látta. semmilyen sugárzást. Kinyitotta a hajó ajtaját. A bolygó gravitációja jóval nagyobb volt a sajátjuknál. kinyitotta. Ránézett a monito- raira. minden hibátlanul üzemelt. Leszállt a legközelebbihez. A szerkezet azonnal életre kelt. KIAS dalon. és megszűnt a kép. hogy valamilyen áttetsző. Hogy ezt kiküszöbölje. Látszólag semmi sérülés nem volt rajtuk. Hamar az első szondánál volt. Mo lehívta az utolsó pillanatokban rögzített infor- mációkat. Könnyedén kicserélte a szondát működtető alapegységet. teljesen lemerültek. Megnézte. és egy új akku- mulátorral tért vissza. újraindította magát. Nem hibázhatott. mindent azonnal észre akart venni. lefuttatott egy tesztet. aktiválta a kedvelt antigravitációs masináját és lebegve siklott a levegőben. kivéve a lezuhanásból adódó néhány horpadást. Semmi meghibásodást nem látott rajta. Meg- vizsgálta. de kissé mégis kive- hető.

amint mintegy csápként kinyúlva eléri a szondát. Utasította valamennyit. ami felemészti az életformákat. a szonda felé suhanó energiatömeg. hogy ebből táplál- koznak. merre lehet ezt az energetikai anomáliát megtalálni a bolygón. Az is kivehető volt. lüktető. szaporodnak. teljesen kopár. viszont határozottan kivehető volt az áramló. Olyan ez. 191 . hogy emelkedjenek biz- tos magasságba és onnan tájékoztassák. a Fényhozó auraszkenneren. hogy a hatótávolságuk viszonylag kicsi. L. Mindegyiknél hasonló adatokat talált. Ahogy az utolsóval is végzett és elindult a hajója felé. – Egy intelligens vírustörzset fedeztünk fel – kezdte Khaa a beszámolót –. és akkor fejeződött be a leolvas- ható információ. De mi lehet ez. a bolygón történtekért. – Itt valami nagyon nincs rendben! Azonnali elemzéseket kérek a felvételekről! Közben meglátogatta és újra aktiválta a szon- dákat. és az energiát is le- szívja. csöndes völgyön. Azt hogy mi. tartják fenn magukat. Az is látható. megérkeztek az első adatok. ami az életenergiát mutatja. vagy ki irányítja és mi célból még nem derült ki. Néhány méteren belül kell kerül- niük. Látszik. hogy elkezdjék a teljes lebontó és energia- elszívó feladatukat. ami az elemzések alapján a pusztítást és az energia vákuumot előidézte. mint valami hadsereg. Az adatokat tüstént továbbította az anya- hajó fedélzetére – Mo a cirkálónak! – idegesen pillantott körbe Mo a természetellenesen. Tehát valamilyen intelligens élőszervezet fele- lős.

Lent volt tehát a föld alatt. – A hajómat már nem tudom használni. KIAS Nagyon óvatos legyél. de számára ez sem volt ismeretlen. amit le ne bontanának. saját anyaguk- ká ne építenének! Mo miközben mindezt hallgatta. ami még funkcionál. Azonnal cselekedett. hogy az nem a hátrahagyott állapotban van. mert nincs az a védőmező. és az antigravitációs. dematerializáló berendezésével a felszín alatt tizenöt méter mélyen lévő üregben találta magát. a hajója látó- távolságon belülre került. Hogy talált meg ez a mindent felemésztő energia- kupac? Milyen érzékelői vannak? Ki és mi segíti? – morfondírozott magában. hisz az én mentális és biológiai erőm működteti. nagyon esetlen helyzetben. Néhány száz méterrel az eltűnése helyétől. Azonnal bekapcsolta és a mágneses erőterébe kivetítette az érzékelők képeit. elég nagy kutyaszo- rítóban. Megint egy pillanaton múlt. ez addig fog is. mikor a különböző meg- látogatott bolygókon. atompusztítás hatása. míg fizikai formában vagyok. A leg- magasabb érzékenységű érzékelőkkel körbepász- 192 . mintegy nyolc méter maga- san. Mire megfordult már majdnem el is érte őt ez a gyilkos vibrációs felhő. Ekkor észrevette. nem egyszer használta már ezt a lehetőséget akkor is. Hirtelen a hátsó szenzorok egy nagyon gyorsan haladó erőteret jeleztek. Egyedül a kezemen lévő kis berendezés az. vagy egyszerűen az ott élők szeme elől akart eltűnni. egy szikla mögött bukkant fel a felszínre. hanem az orrával előredőlve a földön feküdt. és hála plejádi tudósainknak. Nem a talaj felett lebegett.

Mielőtt megint vette a nyúlcipőt és ismét földalatti ugrásra szánta volna magát. – Rendbe. látta. megvagyok – mondta kissé vicces hanglejtéssel. a szenzorai hirtelen mindenféle szín és hangha- tással jelezték. Ahogy közeledett felé. és mint egy kődarab lezu- hanva összetörik a sziklákon. vissza kell jönnöd. hogy a segítségére küldött hajó egyszer csak zuhanórepülésbe kezd. L. a másik a hajót vette célba. Beszéltünk a Központi Irányítóval és haladéktalanul vissza kell térnünk az anyaboly- góra. – Honnan tudták. nagyobb raj közeledett. várlak benneteket. a Fényhozó tázta a terepet. hol vagyok. – Mo. mert a horizonton meglátta az érte küldött kutatóhajót és várta a landolását. – Helló Khaa. azonnal elküldjük érted a másik kutató- hajót. mi mozgatja ezt a lényt? – mormolta magának ezeket a szavakat. Ehhez komolyabb se- gítség kell. Most egyszerre több irányból. Egyik része őt. Óvatosan visszalebegett a hajója mellé és minden szenzort maximálisra állítva várakozott. de az idegen energiának nyomát sem látta. 193 . De nem sok ideje volt rajta gondolkozni. hogy megint megérkezett hívatlan vendége.

ezt a vírust is diagnosztizálni kell. hog y megmeneküljön. – Ez az! Meditációja végén szokás szerint elköszönt önmaga teljesebb részétől. megint a föld alatt. míg másik hajót küldenek utánuk. A szűk kis üregben lótuszülésbe helyezkedett. és felsőbb énjébe emel- kedett. meg kell őket találnia. szinte minden jelenetet újra átnézett és átélt magába. hog y összefüggés van a hajóval való kommunikációja és a vírus megjelenése között. Minteg y lassított felvételként. hog y az általuk használt frekvenciákat érzékelik. mert ez jelenti a megoldást a hely- zetre. A pozíciójukat is ismerte. fel- vette a számára időnként nélkülözhetetlen meditációs pózt. ki kell bírnia ezen a bolygón néhány napig. megérteni működését. Világos. Nem lehetetlen. Tisztán és világosan látta azt is. ami ide- vonzza a vírust. Egy rövid üzenetben jelezte az 194 . És nem mellékesen. a parti sziklák alatti hatalmas barlangban vannak elrejtőzve. – A rádióhullámok és a part! – nyitotta ki szemét Mo. hog y vannak túlélők. és hatástalanítani. Meg kell találni és megmenteni a túlélőket. ha még vannak. KIAS Lucifer: Ismét a gödörben. Ebből a perspektívából nyilván- valóvá vált. és ez az. és újra a felszínre he- lyezte magát. Most mi lesz Mo? Mindkét kutatóhajónak vége. eg y tenger- parti szorosnál. Ahhoz.

amit ennek a bolygónak juttatott népe. és még számos más teremtő csoport. és majd ké- sőbb jelentkezik. át kell menniük számos fejlődési stádiumon. követve a hegyről leereszkedő folyót. De nem a befek- tetett fig yelmet és jelenlétet sajnálta. L. Azonnal kikapcsolt minden kommunikációs csatornát. igyekezett kikerülni a magasabb épületekkel tagolt városokat. amit szinte teljesen lekopasztott és kitakarított a vírus. Őt sem a hideg. és az intelligens ruhája mindig megfelelő hőmérsékletet biztosított számára. és segítség. Teljesen tisztán látott a sötét- ben is. Szomorú volt a látvány. 195 . Mo már sok atomkatasztrófa. szeretet. hanem azt a sok lelket. hog y az a rengeteg odafig yelés. Lucifer: Mo tudta. a Fényhozó űrhajón maradtaknak. nehogy megint várat- lan vendégei legyenek. akiknek újra elölről kezdve az iskolát. hogy eljus- son mihamarabb a tengerhez. az ilyenkor elvész. Számos üres település mellett haladt el. de mindig elszomorította az életnek ilyen szintű eltűnése. Alacsonyan indult el a felszín felett lebegve. ahol vélhetőleg megtalálhatja a meditációban látott tengerszorost. Inkább a mellette levő teljesen kihalt pusztaságon repült. és más kataklizma nyomait látta tevékenysége során. A levegő rohamosan hűlt. hogy jól van. hog y elérjék a jelenleg itt hag yott szintet. sem a sötét nem zavarta. ahogy a napok lassan lebuktak a hegyek mögött.

Meglepődött. és a mellette elterülő sziklacsoportot. ezen az általa istápolgatott bolygón tárul elé megint ez a látvány. amivel a bejárattól nem messze. nem emésztette fel az ott talál- ható életet és energiát sem. Csáprágóik visszafejlődtek. Nagyon meglepődött azon. nyolc szemük két csápon helyezkedik el. mivel régóta szintetikus táplálkozásra álltak át. Egy Morgan fészek kellős közepén találta magát. már amennyiben a lebegő közleke- dését annak lehet tekinteni. és igen kie- melkedő az intelligenciájuk. ami kiszűrődött egy távoli szikla mellett. Figyelte szenzorait amik igen jelentős aktivitást mutattak. Megérkezett. félig ember. Ezek a lények öt méter magas. hogy a vírus nem ment tovább. megnyúlt testalkatú. Ami pedig a leg-váratlanabb és legmegmagyarázhatatlanabb volt. ami ott fogadta. amit észrevett. félig rovarszerű lények voltak. Jól kiszámított ugrást hajtott végre. de legalább ötven méterre a föld alatt érkezett meg. Tő- lük nem sokkal távolabb viszont már a túlélők energiáját érzékelte. mert utazásai során számos hasonló fészekkel találkozott már. Nagyon magas racionalitással rendelkeznek. de nem gondolta. hogy a bejárat mellett tömeges volt a vírus jelenlét. 196 . Technológiailag ma- gas. hogy ebben a galaxisban. a fény volt. Mindenesetre nem hagyományos módon foly- tatta az útját. Bár nem most látott ilyet először. és kimondottan fejlett szintet értek el. KIAS Az első dolog. Látta a nagy sötét vizet. Bőrük áttetsző. így a világűr- ben új élhető bolygót kerestek maguknak. De ezzel el is pusztították bolygójukat.

és egy hatalmas vezérlő- teremben találta magát. föld alatt éltek. Nem volt egy agresszív faj. nem szoktak sok vizet zavarni egyetlen helyen sem. Sokfelé találkozott már jelenlétükkel számos galaxisban. Ezek. Ahogy elhaladt a szaporító üregek mellett. A spirál mentén kialakított fészek közepe felé tartott. fala- kon. ezüstösen csillogó fél- gömb alakú tárgy került az útjába. Mindenütt jól szerve- zett csoportok tevékenykedtek az élelmiszer előállítás. általában technológiai ismereteket ad- tak a bolygókon az albérletért cserébe. az oktatás és a szaporodás elősegítése érdekében. hogy ott lehet a rejtély megoldásának kulcsa. biztosí- tott volt a fajuk fennmaradása. a Fényhozó Igazából nagy igényük nem volt. a föld anyagából állították elő mesterséges módon. Érthetetlen volt számára. Tekert egyet a csuklópánton. egy teljesen lezárt. Csodálkozott is. az a víz és az oxigén. is- meretlen fémből álló. Úgy gondolta. Mivel technológiailag elég fejlettek. A járatok eléggé szűkek voltak és sötétek. Észrevétlenül siklott át sziklákon. Amire szüksé- gük volt. A táplálékukat a föld alatt. és az általuk készített szintetikus élelmiszerek mellett. és az egyik sarokban – mint egy járművet – otthagyta fizikai testét és elindult körbekémlelni a Morganok földalatti fészkét. Innen irányították a teljes programjukat. A jól bevált asztrálutazást választotta. Az egyik központi holografikus 197 . Egy pillanat alatt átlibbent a falán. hogy tudtak benne közlekedni ezek a megtermett lények. nem volna célszerű rájuk rontani – gondolta. hogy mi történhetett itt. L.

he- gyes. teljesen belemerülve a vöröses szürkés. KIAS képernyő előtt ülő három Morgan. hogy a vírus inaktív állapotban van. Látszott. áthatolva a fészek falán. egészen a felszín fölé nyúlt. A tartály fölött egy hatalmas. a part több kilométeres hosszában. hogy ők mozgatják a mesterséges vírus- mezőt. A képernyőn látható volt az űrhajójuk. a benne lévő folya- dékban egy nagyon idős Morgan feküdt. Mo számára ismert nyelven vitatta meg a bolygón történteket. szigonyszerű rúd emelkedett ki. és a fészek bejárata mellett terül el. áttetsző zselésze- rű anyagba. A búra központi részé- ben volt egy lebegő tartály. Látszott. és fokozatosan pásztázták a bolygó teljes felszínét. 198 . A tartályba vezetékek futottak az irányítópulttól.

és meg- szüntetni az összekapcsolódást a vírussal. Itt. A biztonsági ajtó kitá- 199 . Mivel így is alig volt már néhány törzs csupán. amit tettek. hog y ez. Egy újabb ugrással az egyik szaporító barlangban találta magát. A terem közepén lévő vezetőjük mentálisan irányítja a felette lévő antennán keresztül a vírust. merre és mit teg yen. nem volt más lehetősége. hog y az mikor. hog y valóban a Morganok a felelősek az itt kialakult katasztrófáért. aki a bolygójuk pusztulását túlélte. Egy pillanat alatt a testében találta magát. A szintetikus vírust ők állították elő. a túlélést biztosító új generáció. nag yon hosszú menetelés lesz a vezeklésük. Most már csak be kell jutni a kupolába. De addigra már pontosan tudta mit is fog tenni. a Fényhozó Lucifer: Ejnye-bejnye! Mo azonnal átlátta a hely- zetet. és a többi barlangban is az újszülöttek fejlődésének egyik alapfeltétele a fentről beáram- ló friss oxigén volt. eszeveszett rohangálás és kap- kodás vette kezdetét mindenfelé. és az eg yetemes törvények szerint. Ha a legkisebb kockázattal és áldozattal akart bejutni. Hatalmas lárma. Tudta. Nagyon érzékenyek erre az embriók. Tudta. messze visszasorolja őket saját fejlődési spiráljukon. mindennél fontosabbnak számított. L. néhány perces oxigén kimaradás végze- tes károsodást okozhat számukra. megrongálta a befúvó járatokat. ezért számukra az újszülöttek.

mindenütt csak megtűrt vendég. Mo pedig nyugodtan sétált be a szinte teljesen kiürült fészekbe. A fajunk a földalatti barlangokban nyugodtan felszaporo- dott volna. A mi magasan fejlett intelligenciával rendelkező népünk. Ekkor kinyílt a vezér szeme és látta. – Ezért pusztítottál el több milliárd embert? Hogy gondoltad. Ezt nem hagyhattam tovább. Ez a bolygó ideálisnak tűnt. hogy nem vesszük észre és nem avatkozunk be? – Ezért vetettük be a vírust. Tudta. Megtalálta a nyitott fémburkot. ami elszabadulva. megsemmisíti az egész bolygó lakosságát. mint természetes pusztítót. egy egyed- ként ott volt és mentette ki az újszülötteket a felszínre. hogy itt a vége. Mi a föld alatt élünk. maga- biztosan haladt célja felé. Elegem lett az állandó alkalmazkodásból. A plejádival szemben semmi esélye sem volt. Mivel már teljesen felderítette. – A többiek nem tehetnek róla – kezdte –. a lebegő tar- tályban fekvő Morgan vezetőt. én vagyok a felelős mindenért. Első reakciójában körülnézett és felmérte az erőviszonyokat. Először eltávo- lította a tartályba menő vezetékeket. ami csak a miénk. majd egy oldalsó ürítőn keresztül leengedte a folyadékot. hogy egy plejádi néz vele farkasszemet. Saját otthonra volt szükségünk. így nem is látszunk. így nem derülhet ki a szerepünk ebben a pusztulásban. azt hittem. hogy nehogy károsodás érje őket. KIAS rult és szinte a törzs teljes létszáma. Ezután csak hozzá kellett volna szoknunk ismét a felszíni élethez. és birtokba 200 .

– Bújjatok csak a kis trükkjeitek mögé! – gyalázkodott a Morgan. és kiütötte az antennát a helyé- ből. Fölkapott a földről egy ott heverő fémcsövet. mint Mo. a Fényhozó vehettük volna a bolygót. amit te most meg akarsz akadályozni! – üvöltötte. – Na. és végső elkeseredettségében Mo-ra vetette magát. A vezér görcsbe rándult. nézd csak. és kibillent egyensúlyából. rendkívül éles lábaival nagyot csapott Mo felé. és a háta mögé kerülve hatalmasat sózott a talajon lévő négy vékonyabb lábára. mint valami pingpong labda. és inaktiválta védőpajzsát. egy hirtelen mozdulattal Mo felé nyesett. agóniája köz- ben megbotlott. – Bátor vagy plejádi. hogy… – nyögte. A Morgan kitines. – Anélkül semmik vagy- tok! – Te akartad! – vágott vissza Mo. ami visszazuhanva átdöfte a Morganok leg- idősebb mesterét. 201 . A körülötte lévő erőtérről úgy pat- tant vissza. ahhoz képest. a maga közel hat méteres magasságával és tonnányi súlyával. milyen harcias a kis puha- testű! – hördült fel az öreg Morgan. aki átgurult a lény lábai között és a szelvényei közé szúrta a vascsövet. L. Bár jóval nagyobb volt. – Mihez képest? – lihegte Mo. Ez az. Recsegve tört szilánkokra két végtagja a bátor Morgannak. kaszaméretű. A szaggató fájdalomra ügyet sem vetve. aki villám- gyorsan kitért előle. még a közelébe sem jutott a plejádi kapitánynak.

az Egy. A hely nélkü- lözött mindennemű gravitációt. tüskés hátú. de nagyon kel- lemes energiaörvénybe. de a hatodik dimenziós vibrá- ció fenntartásában e három megtestesülésnek van kiemelkedő szerepe. A fény a rajta lévő aranyszínű hatalmas levelű növé- nyekből. Egy nagyon fényes tisztáson találta magát. de még így is szinte vakító volt ez a jelenés. KIAS – Hogy a vázad belül van… – az öreg Morgan kilehelte lelkét. egy kis kristálytiszta forrás felett. valami szokatlan és nagyon erős vibráció járta át a testét. apró lábú állatokból áramlott. és a közöttük játszadozó kékes vörös színű. Mo tudta. Egyébként a népet a plejádi Nagytanács vezeti. Egy félmeztelen emberi forma. őszes hajjal. a Kettővel és a Hárommal az univerzumuk különböző helyein. hosszú vöröses. hatalmas vakító fény öntötte el elméjét. Életenergiája egy komoly energia löket formá- jában távozott aszott testéből. nyúlfejű. Ő az. Bár még soha nem találkozott vele. aki társával. és azt is. és már zuhant is bele ebbe a rendkívül intenzív. hogy ő a plejádiak szellemi vezetője. és a belőle áradó. de ahogy rágon- dolt. hogy az Egy ener- giáját és a tudatosságát hordozó fényét most csak igen visszafogottan tapasztalja. de gyakorlatilag folyamatos összekapcsolódottságban vannak az Első Alkotóval. hogy ez valami rendkívülit jelent. biztosan tudta. behunyt szemmel levitált. Ez a spirituális detonáció Mo-t feldöntötte. már ott is termett a lebegő alak mellett. Mo-t átjáró öröm energiája már-már elviselhe- 202 .

203 . a Fényhozó tetlen volt. Még soha nem volt része hasonló élményben. L.

legelöl. íg y nag yon hamar eg y csillaghajón találta ma- gát. Mo is plejádi volt. A saját fejlődésük és tovább- lépésük feltétele. Azért kaphatta meg ilyen hamar ezt a mostani feladatot is. mintha az egész lénye csak egy fül lenne. az ő teremtéseikből származó öröm és szeretetenergia révén ön- magukat táplálják. és segített a különböző létformák fejlődésében. és az Első Alkotóval. Ráadásul nem is akár- milyen. őket útjukra engedve. mindent átrengő hang. csengett benne egy nagyon mély. – Mo. segítsék. ha megérkeztél a küldetésből keress fel. KIAS Lucifer: Hát igen. a közvetlen és állan- dó összekapcsolódottságot eg ymással. a plejádok. mert feladatom van számodra! 204 . mind genetikai változtatás és manipulálás. Ők már mind régen elérték a tökéletességet. mert felfig yeltek kreativitására. mint anya a g yermekét. tanítsák. Mo teljesen belefeledkezett ebbe a csodálatos látomásba. és óvják őket. hog y önmagukhoz hason- lóan számos létformát indítsanak el az ál- taluk már jól ismert és megtapasztalt úton. Ez a csodás páro- sítás nem volt jellemző a többiekre. neveljék. Majd tőlük tanulva. mind pedig dimenzióug rás és csillaghajó vezérlés terén. Szelte a galaxisokat.

és Mo! Üzenetet kaptunk a Nagytanácstól. – Tudom. Így is elég komoly lesz a kollektív vezeklésük. menj csak. – Nem tudtál. de ez már nem hozza vissza azokat. de a jelenés megszűnt. történel- met és kultúrát. akiket elpusztítottak. de legalább feloldoztál egy csomó Morgant attól. mert egyébként nem engedélyezett számukra efféle eszközök használata. – Megvagyok. – Dehogynem. hogy valóban komoly volt a helyzet. merre vagy? – hallatszott egy ismerős hang a spirális folyosó végéről. ami itt történt. akkor ti itt elkezditek a rendrakást. – Mo. mert nekem mennem kell! – Persze. – Ja. Nagyon sürgős feladatuk van számodra. pihenj! – felelt Khaa. Mo tudta. a talajon heverve tért magához. nem is emlékezve erre a szörnyűségre. és az öreg Morgan vezető holtteste mellett. de sajnos az itt élő embereken már nem tudtam segíteni. hogy tovább folytassák ezt az őrültséget. te képviseled 205 . a Fényhozó Válaszolni próbált. Visszatáplálhatunk emlékeket. hogy mihamarabb jelenj meg előttük. Khaa és másik három társa szaladt befelé. nem kell újra kezdeni spirituális útjukat. kezükben szokatlan fegyverekkel. úgyhogy közel száz itteni éven belül ugyanez a társadalom fog ránk visszanézni. L. – Rendben – tápászkodott föl Mo –. Erről a szintről foly- tathatják és megkaptuk az engedélyt a gyors visszatelepítésre. és ami jó hír.

teljesen hihetetlennek tűnt. most meg egymás után a nép teljes vezetése őt kívánja látni. hogy ő megy a Világok vezetőinek megbeszélésére. mert ha egy folyamatosan változó és előre kiszámít- ható eseményről lenne szó. mint egy intergalaktikus csillaghajó első számú döntéshozója képviselte. De a legfurcsább az egészben az. De nem tétlenked- hetett tovább. KIAS népünket a következő Intergalaktikus Föderáció ülésén! Lucifer: De fontos lett valaki… Mo nem értette. Még soha nem tapasztalt és hallott ilyesmiről eddigi megnyilvánulása folyamán. neki szól és azonnali. Teljesen érthetetlen. mi történhetett. igen komoly változás indíthatta be ennyire a tanácsot és a szellemi vezetőt. kiadta az utasítást. arról mentális össze- kapcsolódottságuk révén. Tehát eddig. már mindannyian érte- sültek volna. A tizenkét plejádi klán képviseletével létrejött Nagytanács ülésein való részvétel is elérhetetlennek tűnt számára ezidáig. Az önmeg- ismerése és önképzése után a plejádi kollektív létet. Valami rendkívülinek kellett történni. De ez most egyedi. Előtte is volt számos hasonló kalandja. 206 . Ez az XJ–32 bolygón történt esemény sem mondható rendkívülinek. mégsem akarta látni egyetlen vezetője sem. irány az anya- bolygó. hogy csak valami hirtelen. mint átlagos plejádi tevékeny- kedett. Az meg. irány a Nagytanács.

L. a fénysebesség sokszorosával elindult az Arkhan felé. 207 . a Fényhozó A hajó teljesen áttetszővé vált és mélykék színben úszva. a csillagok ezer színével kísérve.

ha kellően tudatosak vag ytok. nincs szükségetek sokkhatásra. aljas kis tetű. Jaj. Most. ami észhez térít. Egy nyomorult. hogy elmúlt ez a bedelejezett. Kezei. hog y a rossz. amivel Sam és az az Öltönyös letakarta a szemét. csak valami baj ne érjen! Butaság. és azt tehetitek. New York. 1. Ha már itt jártok. 2013. rózsaszín köd. Zoé ziláltan leült egy közeli parkban. KIAS 8. hog y vég re észhez tértetek. A pálfordulás Lucifer: Mindig azt hiszitek. Teljesen ki volt merülve. hogy a dubaji események is kristálytisztán éltek emlékezetében. Mindig a legnag yobb tragédia az. 208 . és lábai remegtek a kimerültségtől és a benne dúló feszültségtől. december 22. Nagyon megviselték az elmúlt hetek eseményei. ami megálljt parancsol eddigi életviteletekben. megérthetitek világotok működését. egy féreg. nem csodá- lkozott Sam tettén. az kerü- lendő. ami valóban a dolgotok . és elgondolkodtat. De nem kell feltétlenül idáig eljutnotok. Még jó. mondjatok köszönetet mindenért.

és nem akart Samtől már semmilyen szívességet kérni. ha önmagad középpontjában tartózkodsz. és nevetve így szólt: „– Kislányom. de nem ment érte. L. nem esek vissza – próbálta visszatartani magát. akinek szinte első kérdése az volt. hogy Mary mit reagált. Már így is szégyellte magát. Mikor a fűben te- kergő. Első az apja. Beszélgettek egy darabig. De újdonsült énje hadakozott ellene. Míg a pénz szaga lengte körül. hogy mit tegyen. hogy érte tudna-e jönni. a mérget szájában tar- totta. Hirtelen halaszthatatlan dolga akadt. hogy hanyagolta őt. máris hide- gebb hangnemre váltott. mit mondana neki sámán rokona. hogy hazavigye. De Dakota messze van. de ne szokj hozzá!” 209 . Ekkor kutatni kezdett emlékei között. és ugyan rettentően sajnálta. ami a megfelelő mennyiségben árthatna neked. Döntött. hogy unoka-testvérével összekapott Zoé. különösen akkor. Már egyszer befejeztem. addig vonzotta őket. a Fényhozó Nem sokat gondolkodott. majd mikor a nő számára világossá vált. A totál kimerült lány automatiku- san a hagyományos gondolatfelejtő eszközökhöz akart nyúlni. Dugja oda. a világon semmi nincs. Zoé ezután Nettyt hívta. Bármit elfogyaszt- hatsz. Felhívta először Maryt. emberileg és női mivoltában porig alázva. őt megmaró keleti korallkígyó mérgét szívta ki kicsiny lábából. oda el is kell valahogy jutnia. hogy „majdnem” sógornője egyedül vacog egy sötét parkban. Azután nagy sajnálkozás közepette ő is cserbenhagyta Zoét. ahova akarja – gondolta.

hogy kinél lehetnek. Készpénze nem volt elegendő. és támolygós léptei miatt nem álltak meg.kevés készpénze erre már elég volt – egy öreg Volvót bérelt. Irányba vette Dakotát. Sajnos egy sem volt a helyén. Ezzel önmagát feloldozván előkotort jó né- hány erős gyógyszert – meg talán egy kis kábító- szert is. A gyógyszerek hatottak. A taxik a zilált külseje. Amikor meg végre sikerült egyet leinteni. csak arra koncentrált. majd bevette. meg akarok nyugodni. és neki- feszült az éjszakai városnak. 210 . a sofőr a nagy távolság miatt előre kérte a pénzt. Néhány szitokszó után kiszállt a kocsiból. nem a szerek – mondta félhangosan. hogy eljusson apjához. ki tudja egy nő táskájában mi lapul –. ezért elkezdte keresni hitelkártyáit. kiürítette fejét. én irányítok. Összébb húzta magán kiskabátját. – De most egyszerűen nem bírom tovább a bennem lévő feszületet. és útra kelt. de lépései bizonytalanná váltak. kisimították gond- terhelt arcát. Most nem gondolko- zott. apa – súgta bele a deres estébe. Sejtette is. mígnem egy non- stop autókölcsönzőből . – Nemsokára ott leszek. KIAS – Már nem fogok visszaszokni.

211 . gyalogosan továbbindult. Remegve felállt. Már azt sem tudta eldönteni. hogy nem volt már képes uralma alatt tartani az amúgy stabil járművet. L. De mivel nem használt övet. hogy a gomolygó hóban óriás vattacukrok akarják megtámadni. A nyolc reflektor túlvilági jelenésként világította meg az emberi roncsot. Kificamodott válla és sérült bokája sem tudta megakadályozni abban. A hatalmas jármű a fékezése ellenére a hótól latyakos. hogy a kétségbeesett lány feltápászkodjon. Egy szembejövő reflektor úgy összezavarta – pedig az autó rég túlhaladt már rajta –. csúszós úton megállíthatatlanul tartott a vakon botorkáló Zoé felé. Zoé eszeveszett sebességgel hasított a havas úton az idősotthon felé. a Fényhozó 2. Csakhogy a tabletták hatása most ért a csúcspontjához. Ekkor a semmiből előtört egy nyerges kamion. és a padkán megakadva fejre állt. Keresztbe fordult a csúszós úton. csurom véresen kúszott elő a fejtetőn ringatózó autóból. Bizonytalanul elengedte a kocsi lökhárítóját. Szerencséjére – és hála a jó mérnököknek – a kocsi karosszériája kitartott. vagy csak út- jelző táblák suhannak el mellette. és nem törődve a pustoló hó- val. A lehorzsolt arcára hulló hópelyhek felitták a finom kis pofijáról patakzó vért.

minden óhaját lesve. KIAS 3. – Jól van. és fejéből eltűnt a nyolc izzó gömb. uram? – mentek oda hozzá titkárjai. ahol abba- hagyta. mintha eltolná magától az éles fájdalmat. egy szarvasbőr cipőt viselő magas úri- ember a tárgyalás közepén. egy másik államban – harminc fokkal melegebb. és a távoli felhős horizontot kémlelte. – Persze. Messze. és olyan mozdulatot tett. ötven méterrel magasabb helyen – egy felhőcirkáló irodaház körpanorámás. A fejéhez kapott – mintha nyolc halálos izzó korong száguldana felé –. háttal az asztaltár- saságnak az ablaknál állt. 212 . tetőtéri iro- dájában. Folytatta a tárgyalást a többi üzletemberrel ott. folytathatjuk – mondta az Öltönyös.

– Most már vége – mondta a jelenés. az emberi mélységek óceánjából. Zoé megtorpant. köszönöm! – és mély nyugodt álomba zuhant a fagyos úton. és minden jóra fordul. majd összeesett és elájult. Bátran tedd meg. Az utad egyenesen visz felfelé. az Aranyarc volt. Utolsó gondolata egy rég nem látott „barát”. L. A Zoé felé száguldó monstrumot az utolsó pillanatban – a fizikát meghazudtolva – valami eltérítette. ami a lám- pák fényéből suhant felé. – Rátaláltál. amit meg kell tenned! – Aranyarc – suttogta –. 213 . A lányt meg- csapta a kamion szele. a Fényhozó 4. és más irányba terelte.

– Mi van apával Zia!? – kiabálta Zoé. – Pihenned kell. december 23. Zia meleg tenyerében pihentette kezét. – Apa? – Zoé felült. Testvére lesütötte szemét. elindul- tam New Yorkba hozzád. Zoé. de testvére visszanyomta. Dakota. hogy kerestél telefonon. Zoé ismerte már ezt a keserédes mosolyt. – Te? Hogyan? Hol vagyok? – rogyott vissza Zoé. ha kereslek Zia – állapította meg Zoé. – Itt vagy Dakota legjobb kórházában. Kór- házban volt. – Nem szoktál te csak úgy eljönni hozzám. és ide hozott be a rohamkocsi. volt mögötte valami. apa meghalt?– nyögte Zoé. Zoé levegő után kapkodva tért magához. Könnycsepp sza- ladt le barna arcán. Zia nem válaszolt. csak a padlót nézte és patakzottak a könnyei. hogy éppen rád találtam. mint nővére. hogy el- mondd. – Ezt akartad hát közölni velem? Ezért indul- tál el az éjszaka közepén New Yorkba. nővérem. Hála Istennek. Miután láttam. A sors aranytálcán hordoz téged. közkórház. 2013. Ő még inkább hordozta indi- án ősei vonásait. KIAS 5. Hívtam a mentőket. Fel akart ülni. 214 . néhány zúzódáson és öltésen kívül semmi nem fogja csúfítani a pofidat – mosoly- gott Zia.

– Ne haragudj rám. aki nem hagyta cserben. Siratták az egymás nélkül töltött elfecsérelt éveket. aki még volt neki. a Fényhozó Átölelte – amennyire az orvosi műszerek ká- belei engedték – Ziát. Most már együtt sírtak. az egyetlen embert. Zia! – és még szorosab- ban ölelte húgát. Siratták a család- jukat. aki mellette állt. 215 . – Hülye voltam. Siratták a világot. L.

Csak formát vált. Mint ahogy gyerekkorában. ami körülvesz! Mert minden pillanat egyedi. amit egymásnak adtatok. Ott marad veled mindvégig az. ott is. rajta több- nyire állatmotívumokkal jelképezték a hazatért lelkeket. – Mi a halál? – kérdezte Zoé. és így most mind-kettőjükre megemlékeztek – elregélte apjuk sírja fölött az útravalót. Itt is. ahogy hallgatta a sámán énekét. De ezzel nem szűnik meg. A lelke pedig talán éppen holnap újra megtalál egy másik formán keresztül. amivel egymást megajándékoztátok. KIAS 6. még most is meg- nyugtatták nagyapja szavai. Dakota. Egy végtelenül egyszerű indián temetőben álltak. Csak néhányan jöttek el apjuk temeté- sére. örülj annak. 2013. megint nagyapja melengető mosolya kúszott be. A forma változó. Apjuk ismerősei nagy- részt már szintén eltávoztak az örök vadász- mezőkre. formátlan kövek. de teljesen azonosult felesége hagyományaival. és megismételhetetlen. ami megszületik az egyszer el is pusztul. – Nem is tudod. Senki nem veheti el tőled. és így maga nemében tökéletes. A családi sámánjuk – ugyan az apjuk nem volt indián. mint ahogy te is az vagy. aki veled van. indiántemető. Papír zsebkendő 216 . Miért azzal foglalkozol. Sok rokonuk már az 1995-ös vegyipari katasztrófában elhunyt. december 28. mikor egy elütött kis macska teteme mellett siránkozott gyerekkorában. Ne bánkódj. Zoé fejébe. amiről semmit nem tudsz? Élj inkább! Annak örülj.

Először is. Nem rohant utána. Csak a meglibbenő szomorúfűz ágakat látta már. Valaki állt ott az imént. Magát kellett helyrerakni és megerősíteni. hogy mit kell tennie. hogy az édesanyja végzetes bal- esetének helyszínére ellátogasson. bizsergető érzésnek a megjelenését. Az a bizonyos újságcikk volt. és kitartó. szintén hátra helyezte tudata polcain. Teljesen megtisztulva és megerősödve érezte magát. és hogy édesapja kitö- rölhetetlen hiányával is megbirkózzon. csak az itteni hétköznapoknak élt. Érezte magában annak a különös. Ott töltött jó néhány hónapot az ősei földjén. A gyász segített felülemelkednie kicsinyes 217 . Felnézett. Viszont most már tudta kezelni ezt az érzelemhullámot. a Fényhozó után nyúlt kabátzsebébe. Végre együtt lehetett húgával. amin az Öltö- nyös. hogy telik az idő. Békés kertvárosi lakótelep fedte el a szörnyű tragédia nyomait. L. sőt néhány helyen látni is vélte. Majd később foglalkozik vele is. hogy fel- dolgozza eddigi kudarcait. Zoé tudta. amely csak egy embertől – ha ember volt egyáltalán – szár- mazhatott. magányra volt szüksége. bár gyakran felbukkant gondolataiban. újra megtalálták egymást. Nyoma sem volt már a régi vegyi gyárnak. A rejtélyes idegent. illetve a felrobbant vegyi gyár képe látszott. Végigjárta gyerekkora feledhetetlen helyszíneit. Számára megállt az idő. Szándékosan kikapcsolta eddigi világát. A nyugalmas hónapok alatt arra is volt lelki ereje. Most önző volt. a rezervátumban. de kihúzott vele egy gyűrött papírdarabot is. Az év végére aztán valahogy könnyebb lett minden. Észre sem vette.

és hogyan érheti el céljait. Végre azok vették körül. KIAS hibáin. merre tart. és felülről szemlélni eddigi életét. 218 . letakarítani naivságát. akikre mindig is számíthatott. Zia. Most már tisztában volt vele. és kedvenc operatőre Rudy segítette véghezvinni új- donsült terveit.

elég lesz. – Srácok! – kezdte. hogy veled vagyok – fogta meg nővére kezét Zia. hogy a világnak joga van ezt megtudni? Értesülni arról a szemfényvesztésről. tesó. és hogyan irányítják az életüket? Tudo- mást szerezni a rák és más betegségek ellenszeré- ről? És hogy ideje eléjük tárni a fajunkat segítő energiaforrásokat és technikai vívmányokat? Igen. a Fényhozó 7. Zoé. 2014. de adjatok egy esélyt! Hadd mutas- sam meg! – Zoé. – Még szép. – Miben? Abban. hátha ő is elbizonytalanodott. amit otthon elmondtam Sam családjáról és az Erőtriászról. Holdvilágos. mint Sam Dubajban. hogy kik. hogy bizarr. Majd kiszállt a sofőr. Kerék- csikorgatva behajtottak egy ártatlannak tűnő játszótérre. és Zia is. Zoé Ziához fordult. Mindhárom utasa csendben gubbasztott. Washington. biztos vagy te ebben? – kérdezte Rudy félősen körbekémlelve a kihalt parkon. december 11. – Akkor rajta! – Zoé némi töprengés és im- provizálás után elkezdte ugyanúgy tologatni az itteni köveket. 219 . hogy tolasson hátrébb. L. – Tudom. Kiszállt Zoé. – Jó. veled vagyok – nyugtatta le Rudy. Rudy. eseménytelen éjszakán suhant egy televíziós közvetítőkocsi Washington utcáin. hogy ezt kell tennem. biztos vagyok benne. jó. Intett a sofőrnek. Zoé közelebb intette a másik kettőt magához.

innentől a te tudományodra lesz szükségünk! – téríttette észhez Zoé az ámuldozó operatőrt. Zoé riporter agya Dubajban folyamatosan jegyzetelt. így világosan emlékezett a részeg Sam által elkotyogott valamennyi belépő szoborpozícióra és kódra. – Rudy. klimatizált helységek. és beléptek a „csodák barlangjába”. Bármerre mentek nyomukban élet- re keltek az ultramodern. és egy számokból álló klaviatúra jelent meg rajta. vörös fénybe burkolva a környező bokrokat és játszóteret. – Elméletileg minden ilyen titkos műhely fel- építése hasonló szintről szintre – suttogta a termeket járva Zoé. Az érintőképernyőn Zoé bepötyögte a felírt számsort és várt. Ekkor egy kőoszlop tetején egy zöld LED kezdett el világítani. és feltárult előttük a titkos társaságok egyik washingtoni rejtett műhelye. A hát- oldalán lévő számot megjegyezve a nyílásba csúsztatta a kulcsot. és megnyílt egy vékony hasadék. A kőoszlop teteje átlátszóvá vált. Egy percig semmi nem történt. tele csúcstechnológiás. hogy itt néhány játszótéri játékot is meg kellett mozgatni. számukra ismeretlen be- rendezésekkel. KIAS Annyi csavar volt a dologban. Lementek a rámpán. Zoé elővette táskájából a platina háromszöget. – Minden ugyanolyan? Ennek mi értelme? – kérdezte Zia. amikor a talaj megremegett. Rudy kezdte a még otthon ellőtt vicces ciginek tulajdonítani az imént látottakat. 220 .

Meg- ijesztesz – heccelődött Rudy. – Oszd meg a világhálón az 221 . ami jár neki! – csapott a vállára Zoé. – Ez kicsit Darth Vaderesen hangzott. illetve alatta. hogy a világ megkapja. Zoé vállon bokszolta. Rudy átszellemülten ült le a kör alakban elrendezett kivetítők. hogy jó értelemben gondoltam – korrigált a lány. na! Csak ugratlak. Itt vagyunk Rudy. – Na persze. Sam valami olyasmin hadovált. Zoé? – Ha jól megnézed. Ez kemény. hologramok és hagyomá- nyos monitorok közé. – Most pedig. minden kristályhoz csatla- kozik egy monitor és egy kivetített klaviatúra. – Még az Antarktiszon is van bázisuk? – kér- dezte Rudy. Rudy. A színpad a tiéd. a Fényhozó – Nyilván a tartalmuk az más. – Értem már! – csillant fel Rudy szeme a halovány fényben. – Mit kezdjek ezekkel a kövekkel. mint Berlinben. L. minden zsarnok így kezdi. – Ott van csak igazán – mondta Zoé –. aki elvörösödött. És egy nagy cuppanós puszit nyomott a fiú arcára. nagyfiú! – mondta Zoé. – Jól van. hogy elektron alapú információtárolás. Kristály alapú winchester és proci. – Tudod. – Na. csak jót akar – vigyorgott Rudy. mint Mexikóváros alatt. kezdj hozzá. Illetve más lényeket tenyésztenek az antarktiszi bázisaikon. Például Johan- nesburgban másfajta baktériumtörzsekkel kísér- leteznek. tégy róla.

Erős fény-lüktetés futott végig a karokon. – Úristen. amiket lelsz ezeken a kristály-winchestereken. Néhány perc múlva már bent is volt az inkognitóját és adatait úgy féltő társa- ságok rendszerében. Ziát az egy szinttel lentebb elhelyezett hatal- mas kennelek egyikéhez húzta oda egy tapadó- korongos csáp. – Én majd utánanézek. Hátára küzdötte magát. Zoénak még volt ideje a falhoz támasztott sokkolót elérni. Zoé felkapta egy közelben heverő számítógép billentyűzetét és azzal kezdte ütlegelni a lilásan világító polipcsápot. – Segíts. és kirohant a hang irányába. – Nem kapok levegőt. Zia! – állt fel Rudy. amik végül Ziát és Zoét is elengedték. A lény húzta befelé. Zoé! – sziszegte Zia. Ekkor kinyúlt egy másik kar. a rácsokhoz. Még rajtuk is végigfutott egy kisebb 222 . és rácsatla- kozott a terminálra. KIAS előre eltervezett hatalmi sakkjátszmákat. mert szorít az idő! – kiáltotta Zoé. minden- féle találmányt és fejlesztést. és chips- ként kettéroppantotta. – Te csináld a dolgod. Mire észbe kapott Zoé. kikapta Zoé kezéből az alkalmi fegyvert. A hosszú nyelű zabolázó eszközt belenyomta a bokáját már majdnem összeroppantó csápba. Rudy előkotort néhány kütyüt. már a lába köré is tekeredett egy ostorszerű kar. vagy miken! Jó mun- kát! Zia velőt rázó sikolya zárta le Rudyék beszél- getését. hozzáprése- lődve a rácshoz. A csáp gazdája a sötétben bujkált.

legalább ötvenméteres belmagassággal. válaszképpen ismét csipogott párat. 223 . hol a földön heverő sokkolóra kapkodta zavart tekintetét. A két lány talpra állt. mi volt ez. – Sokat bánthattak téged. Zia is odaállt. a sötétben gubbasztott. Tovább siet- tek Rudyhoz. de cseppet sem fenyegetően. trillázott valamit. mint Dubajban. – A gigászi polip. Zoé? – Nem tudom. az is biztos. mintha helyeselné Zoé álláspontját. de nem is akarom tudni – lihegte Zoé. Mögötte is egy sötétbe vesző kilométeres han- gár volt. a Fényhozó elektromos impulzus. – Na. Zoé? – Nem tudom. L. mintha az értené. A szörny halkan csivitelt. De Zoé közeled- tére nagy kerek szemei felizzottak. A lakója még mindig hátul. – Úristen. – Ez hogy lehet. Most már biztonságos távolságot tartva a ketrecektől visszaindultak Rudy irányába. ezek mi az ördögöt művelnek a titkos barlangjaikban. aki addigra végzett. és a fejét fogva állt az adatokat daráló kijelzők előtt. közepén a hatalmas kerek valamivel. E mögé is be lehetett látni. Zoé óvatosan közelebb ment a hatalmas kennelhez. Útközben Zoé is- mét elhaladt egy sárkányfaragással borított üveg zsilipajtó előtt. Zoé gyorsan távolabb húz- ta a ketrecektől a húgát. igaz? – suttogta Zoé a különös lénynek. Hol Zoéra. de hogy ez nincs rendjén. menjünk innen! – mondta Zoé. – Szárazföldi polip? – kérdezte.

Mivel Zoé a kilépő kódokat is megjegyezte. hogy nem vagyok közéjük való. Úgyhogy szerintem tűzzünk innen. de ez egy marha fura intelli- gens védelemmel van ellátva. amíg nem késő! – Rendben már indulhatunk is – mondta Zoé. és hamar kiderí- tette. még a gyorsreagálású kommandós csapat előtt elhagyták a washingtoni barlangot. – De úgy látom a hely gazdái is felfogták a dolog súlyát. 224 . Miközben kigyúltak a fények. és szirénák fülsike- títő zaja lepte meg őket. úgyhogy tűnés! – ordította Zoé. KIAS – Zoé! Azt hiszem sikerült jó néhány adatsort közkinccsé tennünk.

2015. hogy az első számú közellenségek nem mások. Föld. Igazából nem a tett szá- mít. Ne veg yétek túl ko- molyan. L. év eleje A híradásokat és a világhálót megtöltötték az interneten kiszivárogtatott információk. még így is a bizonyítékok ön- magukért beszéltek. Kiderült. és hatalmasnál eg y hatalma- sabb. mint 225 . a Fényhozó 9. könnyen maga alá temethet benneteket. hanem amit közben éreztek. A valóság színes és végtelen. és ahog y a teremtett környezetetekhez viszonyultok. Bár a feltárt adatok igencsak hiányosak voltak. hogy a nagyvilágot és a látszatbiz- tonságot alapjaiban megrengető merényletek. Az is nyilvánosságra került. A Gazda Lucifer: Minden szépnél van eg y szebb. Fény derült rá. okosnál eg y okosabb. A hatalom és a vag yon ajándékba kapott állapot csupán. megha- misított telefonbeszélgetésekkel. megszerkesztett médiahírekkel. jól szervezett hatalmi ködösítések voltak. hogy az eddigi összeesküvés elméletek valóban igazak. 1. mert mikor elveszítitek.

de számos név így is beazonosíthatóvá vált. hogy néhány család kezében van a világ pénz- nyomtatása. mint az egyik leghatásosabb dezinformálási tényező. elkente a feltárt tények élét. A felfedett embereket pedig mindenféle egyéb ok miatt eltávolították pozíciójukból. Háborút kezdemé- nyeztek Európa határainál. Akik terjesztették őket. hatalmas autó- gyártó konszern csúcsmenedzsere. Az emberek első reakciója az iszonyatos döb- benet volt. Ilyen sorsra jutott számos banki tisztségviselő. amiket az irányítása alatt álló hatalmi rend olajozottan végrehajtott. Az internetről néhány nap alatt leszedték a kompromittáló adatokat. tette a dolgát. Az indokok személyen-ként igen különbözőek voltak. Belső feszültséget generálva. Napvilágra került az is. szétzüllesztettek számos komoly olaj- készlettel rendelkező ázsiai országot. és az irá- nyítást szakadár terrorista szervezetek kezére 226 . A média. megkeresték és levadászták. sok helyen polgári engedetlenségi lázongások törtek ki. Pillanatok alatt meghozta a stratégiai dönté- seket. Viszont az Erőtriász most is résen volt. Az infor- máció a hatalmi hálóról nagyon foghíjas volt. tudós. azonnal fel- mentették őket hivatalukból. de a végeredmény mindnél ugyanaz lett. és hogy milyen szerepet játszanak a titkos társaságok a világgazdaságban. Minden egy előre megtervezett sakkjátszma valós lépései voltak csupán. politi- kus és nemzetközi sportvezető is. KIAS beépített ügynökök és a tömegpusztító fegyverek gyártásával meggyanúsított államok sem rendel- keznek a folyton hangoztatott technológiával.

hogy azonnal menjen haza. mert Sam telefonja a medence alján feküdt. hunyt egyet. távolabb pedig több helikopter várakozott. Hajnali négykor ért a hatalmas erdő közepén. A limuzint vezető testőr szedte ki hajnali kettőkor a meztelen. vagyis az irányított káosz visszaállítására. amit apja hozatott át a kontinensre. már csak néhányan levelez- gettek az interneten. és több tucat hegyomlás állt fekete egyenruhában. Akciójuk sikerült. mert üzenetet kapott apjától. Jól sikerült az éjszaka. a Fényhozó játszották. L. egy tó mellett elhelyezkedő régi skót kastélyba. A limuzin- ban. Mostanában elég ritkán ment a családi kastélyba. Az őse őt hívta. csőre töltött géppisztollyal 227 . lesöté- tített Rolls-Royce és Bentley parkolt a kapu előtt. fűvel és konzum- hölgyekkel átmulatott éjszaka után – így búslako- dott Zoé elvesztésén – nem valamelyik luxus- szállodájuk tetőrezidenciáján várta a másnapi kijózanodást. hogy összeszedje magát a szokásos fejmosásra. a szokásos rend. és gyűltek össze a jobb világ reményében leleplezni az emberiséget tudatlan- ságban tartó hatalmasokat. míg kigurult a városból. és túlkapásai miatti bírálatát. nem szerette apja taní- tásait. ájultra kokózott lányok és fiúk halma alól. Néhány tankhajót és olajfúró tornyot felrobbantottak. Valamitől félhet a fater – gondolta. ezzel környezeti katasztrófát okozva. Meglepetésére rengeteg fekete limuzin. mert minden ki volt világítva. Bevetették a HAARP-ot és a vegyi per- metezést mesterséges vírusjárvánnyal. Sam ez idő alatt egy csodás.

de még a mai napig sem engedte meg az apja. de… 228 . majd ha méltó lesz rá. hogy egyet sem ismer közü- lük. – Én csak szórakoztam néhány lánnyal – vála- szolta. egyedül ő volt meg- világítva. nem is képes. Az apja. Egy alak a sötétből intett az apjának. amire azt hitte. – Igen. Azt mondta. KIAS a bejárat közelében. Nem félt. Nagyon megijedt. te szerencsétlen!? – kérdezte az apja. uram! – szólt. hogy a szája kicsattant. és azonosítás után bekísérték. Ahogy ellépett az autótól. ez nem most jön el – gondolta. miután kiszállt az autóból. – Itt vagyok. és távolságtartást. a világ egyik ura. Ez azonnal kijózanította Samet. de már ő is remegett. hogy tegezze. látta meggyötört arcát és riadt tekintetét. az apja egy szélső széken ült. Az is feltűnt neki. illedelmesen. a semmiből ott termett két kopasz „hegy”. Ekkor látta meg Sam rajta a véraláfutásokat. – Keresett. – Dubajban behatoltál oda. Utálta ezt a formalitást. A nagy földszinti étkezőben félhomály volt. félt. és vér szivárog a szélén. Ahogy Sam közelebb lépett hozzá. Hát. Olyat látott a szemében. ahol semmi keres- nivalód sem volt – szólalt meg az egyik sötét ruhás alak. – Mit tettél. szinte rettegett. aki nem szólt többet.

Úgy érezte eltört az állkapcsa. és kinyírod őt. aki csak egyetlen szót is hallott abból. amit elmeséltél neki. Apád az volt. és nem egyedül – mondta egy másik. akivel az elmúlt hetekben beszélt vagy találkozott. nem vagy. hogy ne bántsák tovább. akkor ez a kastély visszamegy Skóciába a tenger alatt úszva. maga előtt tartotta kezeit és remegve könyörgött. és néhány foga meglazult. a barátait. – Bementél. Erre egy újabb bejárati ajtó lépett hozzá. megkeresed azt a kis ringyót. mi a következménye ostoba tetteidnek – folytatta egy másik homály- ban ülő alak. és soha nem is leszel tagja semmilyen titkos szervezetnek. a szüleit és mindenkit. – A következőt fogod tenni. Azzal is tisztában van. Sam összekuporodott. sőt még egy kulcsot is adtál neki – szólt a sötétben a harmadik. L. Ömlött a vér a szeme alól. és belerúgott bakancsával a fejébe. és fájdalomtól vonaglott a padlón. negyven év alatt kiérdemelte. Ha marad bárki. Sam az egész vacsorát kiadta azon- nal. amit megosztottunk vele. az aljához bilincsel- ve benneteket betoncsizmában – következett egy újabb árny. a házinénivel bezárólag. milyen felelősséggel jár mindaz. mint egy gyerek. Holnap elmész. a Fényhozó Egy gorilla odalépett és gyomron vágta a pus- kája tusával. – Megmutattál és elfecsegtél mindent. Csak miatta vagytok még életben. Ő pontosan tudja. 229 . A fodrászától a manikűrösig. – Te sosem voltál.

erről én kezeskedem. KIAS – Minket nem láttál. gazdám. A férfi. A reptilián változó magasságú hangon. üvegszerű gömböt. mintha soha nem is létezett volna! – szólalt meg az asztalfőn a teljes sötétből egy alak. – Lóduljatok! – folytatta és intett a fogd- megeknek. melyben plazma kinézetű folyadék foszforesz- kálva pulzált. mikor egy zöldesszürke sárkányszerű lény. tört angollal kérdezte: – Megértette. és a teljes sötét- ségben elővett egy átlátszó. – Nem történhet meg többet! – Nem fog. és soha nem is hallottál felőlünk. A férfi zsebkendővel törölte meg idegességtől verejtékező homlokát. mindet likvidáljátok. Őt még a teremben helyet foglalók sem látták. majd felállt és a teraszon át távozott a rá váró helikopterhez. a kastélyt pedig tüntessétek el. megteszi? – Igen. akár csak álmodban is rólunk beszélsz. Ha még egyszer. az a hang hagyja el utoljára a szád. Letette maga elé az asztalra. de soha többet nem áll vele szóba senki – fejezte be az asztal túloldalán egy mély hang. aki még soha nem jelent meg egyetlen földi találkozón sem – hisz egész eddigi életét az egyiptomi szfinx alatti bázisán. 1500 méter mé- 230 . A gép felszállása után kabinjából kiküldött mindenkit. egy reptilián jelent meg benne. jóval utánuk érkezett. Apád karrierjének itt van vége. – Tudom – mondta és a gömb elfeketedett. a vagyonát megtarthatja. – Ha vége. akik kivezették Samet és apját a te- remből.

az Erőtriász hármas számú tag- ját. És ez az érzés számára is új volt. félt. és megfoghatatlan. ha ebbe a dologba a legkisebb hiba csúszik. Tudta. L. a Fényhozó lyen a föld alatt töltötte – most is csak a főnöke parancsára avatkozott be személyesen az ügyinté- zésbe –. Nem jelenthet ne- kik gondot. 231 . akkor őt. lecserélik. megoldja az általa kézben tartott katonai szárny. Nem lesz hiba.

Ez a háborús konfliktus a meg- megtorpanó világgazdaságnak jót tett. és bekap- csolódott szinte mindenki a rendrakásba. hogy merre induljon. vagy drónokról is. amit kitű- zött szülei sírjánál. Közép Irak. hogy köz- vetlen a frontvonal fölé ne repüljenek. 232 . Nem akarta Rudyt is bajba sodorni. 2015. és kérte Rudyt és pilótájukat. Itt megtalálom – gondolta. egy kis fegyverkezés. Zoé úgy érezte elérte egyik célját. KIAS 2. Bassar El Aszad és az Iszlám állam közötti harc már kiszélesedett. ahol a nagy dolgok történnek. és úgy intézte. Oroszor- szág a másikat. a város másik szélén. A másik még hátra volt. hogy oda mehessen tudósítani. Jobbnak látta óvatosnak maradni. de a szerkesztőségében ismét mel- lé osztották be. Ramadi. Most éppen Közel-Keleten elég nagy volt a felfordulás. a meglévő készletek felhasználása mindig jól jött. Hatalmas felfordulás volt Ramadi városka határában. Zoé mindig bizonytalannak tartotta a háborús helyzetet és a technikai jelentéseket. Azt a csatát egyedül kell megvívnia. Maradja- nak meg néhány kilométerre mögötte. március 21. Titkon tudta. így a tudósítások mehettek nyugodtan akár helikopterről. Mindig arra. Amerika az egyik oldalt támogatta. A legutóbbi értesülések szerint a ho- mokos városhatárban sáncok mögé bújt ellen- felek egyikének sem volt föld-levegő légvédelmi rendszere.

Zoé nem hitt a szemének. Az Öltönyös. akkor őket most egy puskaropogás- tól és aknáktól tarkított arab falu és egy tisztás választja el. úgy járnak- kelnek az emberek. Mi magunk sem merünk egyenesen keresztülrepülni a városon a front- vonal irányába. – A városnak ezen a felén. Akik itt maradtak sajnos már teljesen beleszoktak ebbe az erőszakos életbe. és nem értette a világnak ezt a szörnyű kontrasztját. és elindultak szerte a világba. De ha ösztönei nem csaltak. Ekkor elhúzott a gépük alatt öt meglepően modern harci Hum- mer. a Fényhozó Így is érezte a levegőben azt a plusz töltetet. a pilóta valóban úgy gondolta. és oldalról is fel- vehetik a frontvonalat. Zoé közben végig az alattuk ártatlanul szalad- gáló gyermekeket nézte. de esetleg nagy körívben közelebb szállha- tunk. mert ugyan elméletileg nem tudnak megtámadni min- ket. Nos. veszed? – Rudy bólintott. hogy lega- lább ők jól érzik magukat. és Zoé rá- kezdett. De örült. hogy egy nagyobb íven megkerülve oldalról a várost kike- rülhetik a géppuskatűz zónáját. A több- ség már régen elhagyta az országot a jobb élet reményében. amit rajta kívül senki más nem érzett. mintha néhány kilométerrel arrébb nem ágyúk. Talán csak egy valaki még. mert ugyan… – egy légáramlat nagyot lökött a helikopteren –. L. csak az ég dörögne. 233 . ha pilótánk is így gondolja – veregette meg biztatásképp Zoé a pilótája vállát. – Rudy. Sam családjának címerével. szóval.

de Samnek lehet hozzá… – De hát miért? Kiszagolta. De ő egy másik riportereket szállító helikoptert vizslatott és vett célba a gép- ágyúval. Megfordultak. hogy rossz gépet szedtek le és elkezdtek Zoé gépére tüzelni. Sam. – Melyik oldalon állnak? – Egyiken sem. hogy az ő közelében biztonság- ban lennének Sam elől is. Zoé? – kérdezte Rudy. Sam addigra rájött. Rám vadásznak – motyogta. hogy betörtünk a kis bunkerébe? – Visszafordulunk – mondta a mikrofonba a pilóta. KIAS – Ez egy Sam által fizetett katonai egység. hölgyem. És érezte. Eltalálták. – Ne! – szakadt ki Zoéból. Tüzeltek többen is a konvojból. de későn. az már ellenséges terü- let. atyám! – visított Rudy. – Inkább kerüljünk még nagyobbat. – Uram. sátáni vigyorral a pofáján. Zoé. Tovább kellett mennie. ha most nem éri el az Öltönyöst. Zoé kézbe kapott egy távcsövet és az első mini-tankban ülő alakot nézte. – Azt mond- tad. akkor soha. – Hát a helyiek nem is. Ez maga. nem szedhetnek le ilyen magasságból heli- koptereket. – Ez nem csak egy általa fizetett csapat. Sam volt az. Tudta. és hátul- ról közelítsünk! – Nem lehet. Visszafordulunk. és le is szed- ték a másik helikoptert. A pilótát szinte ketté- 234 .

ne! A lány lassítva élte meg ezeket a szörnyű per- ceket. Legalább hamar vége lesz – gondolta. – Rudy. Az ütközés miatt Rudy kirepült ajtóstól az utastérből. Egyre csak gyorsult lefelé. Már minden egyes kavicsot meg tudott különböztetni egymástól. a fények kiélesedtek. ahová ilyen magasból becsapódva lehetetlen volt a túlélés. a Fényhozó vágta az egyik sorozat. A hangok betompultak. L. A jeges rémület és meglepődöttség volt a fiatal. A rotorok rántottak még egy nagyot a szárnyaszegett madáron. örök szerelmes operatőr szemében. majd vég- leg süllyedésbe kezdett. Zuhantak. amint vészes sebességgel közeledik a talaj. Zoé még utána kapott. Látta. 235 . A pörgő gép farka egy toronynak csapódva letört. Kedvenc kamerája vele együtt zuhant a poros mélységbe. Zoé a talaj felől félig kilógott az ajtón és zuhant. de esélytelen volt.

és egy hirtelen emelő mozdulatot mímelve megtartotta a levegőben a több kilomé- terre lévő szétlőtt roncsot. KIAS 3. barna alak. Az Öltönyös beleszédült a mutatványba. A város túlfelén. Mély lüktetéssel megjelent előtte Zoé képe a zuhanó helikopterben. Az Öltönyös bólintott. uram? – kérdezte egy szikár. mindenféle plecsnivel tarkított. orosz egyenruhás. szépen las- san továbbengedte a földre. miután a lány észhez térve kikászálódott a gép alól. 236 . egy tépázott katonai sá- torban – magas rangú katonai tábornokok és ezredesek körében – ott állt az Öltönyös. – Folytathatjuk. Majd.

Zoé akkor látta. mert máris hallotta Sam semmivel sem összeté- veszthető orgánumát. – Ott van a kerítés mögött! Kinyírni! – ordí- totta egy háztetőről Sam. Óvatosan kinyitotta szemét. Várta a becsa- pódást. erre kézlegyintésével arrébb húzott egy 237 . hogy figyelik. és ugyanazon a roncsolódáson ment keresztül. megtalálom – nyugtatta magát. A rövid csövű mini Uzi géppisztolyból egy tárat kiürített. Zoé érezte a föld nyers szagát. Gyorsan kikecmergett az ablakon. félregurult. Egy másik szűk sikátorból is Sam emberei rohantak felé. Az ő kis tragédiájuk – illetve a másik helikop- teré is – teljesen jelentéktelennek tűnt az egyre közelebbről hallatszódó fegyveres összetűzések forgatagában. a Fényhozó 4. Mikor elhaltak a fémek fájdalmas nyögései. mintha az eredeti zuhanó sebességgel csapódott volna be. felkészült a halálra. ami lelassíthatta volna a zuhanást. hogy semmiféle kábel sincs a közelben. Onnan látni vélte a távolban a katonai tábort. Azt hitte a gép beleakadhatott valami villanypóznába. Ott van. A lány szaladt. L. ropogásai. Nem volt ideje Rudyt gyászolni. Biztosan érzem. de valami csoda folytán a helikopterrel együtt ott lebegett a talaj fölött fél méterrel. ahogy a lába bírta. Felszaladt egy szemétdombra. de mindez lassított felvételként. és akkor a gép lassan elérte a talajt. de nem sikerült a menekülő Zoét eltalálnia. aki szintén tüzet nyitott egykori menyasszonyára. A táborban az Öltönyös is megérezte.

Sam csapatának egy tagja. Néhány bátrabb hajléktalan szemezgetett csak ilyen közel a fegyverropogás- hoz. és vaktában kilőtt egy újabb tárat a levegőbe. és eljutnia az Öltö- nyöshöz. Zoét egy mellette gellert kapó töltény térítette észhez. KIAS ponyvás autót. Lerohant a dombról. de egyre jobban tetszett neki. Tépett egy darabot szok- nyájából. Megbotlott. A lány kitartása meglepte. Onnan ismét jó kilátás nyílt a harcoló csapatok mögötti stratégiai sátorra. akkor végem van – gondolta. és elzárja az útját. ismét elzárva a sátor felé vezető utat. de most nem fogalakozott a fájdalommal. Túl kell élnie. – Úgyis elkaplak. Zoé elé. ami rothadó gyümöl- csöktől bűzlött. – Ott van! – csattant a kiáltás mögötte. és azzal itatgatta le sérült arcáról a vért. te ringyó! – üvöltötte szinte mindenhonnan Sam. és kisurrant egy kis utcába. leborult egy nagy halom raklap. Épp az asztal mellett haladt el egy katonai csiz- mapár. Kijutott egy békésebb időben piacként funkcionáló kisebb térre. Zoénak muszáj volt megpihenni. felhor- zsolta arcát és kezeit. Muszáj lesz elhagyni az épületet. Berontott egy lépcsőházba. minden ok nélkül. és felszaladt az emeltre. mert ha körbevesznek. Beguggolt egy betonasztal alá. amit szagából ítélve halda- rabolásra használtak. Zoé lassan a másik végén kibújt. Zoé kiugrott oldalra. hogy kitakarja Zoét. Tüzeltek. 238 .

és a város szélén dúló csata is egyre közeledett. A lépcsőház ajtaja zárva volt. Bevágta maga mögött az ajtót. Az ajtó nem engedett. Zoé már alig kapott levegőt. Zoé hasra vágta magát. A tető lejárati ajtajának fedezékébe húzódott. méghozzá egy Sam által vezérelt harci drón lebegett fölötte. Onnan belőtte. Oldalát szorítva végül beesett egy üres gyár csarnokába. Mikor már végre egérutat nyert Sam elől. majd annak nekicsapód- va menthetetlenül belegabalyodott egy szárítókö- télbe. A lány végül lemá- szott a csatornán. Zihált. A kilátást ismét keresztezte vala- mi. Mikor ismét látótávolságba került a katonai sátor. Zoé lekapta egyik cipőjét. Egyre közelebb- ről hallotta a vezényszavakat. de mély sebet ütő fegyverzettel volt ellátva. és ismét a város veszélyesebb vége felé vette az irányt. a zajjal ellentétes oldalon kihajolt. L. Cipőtlen talpából vér serkent. az Öltönyös egy gondola- tára. a Fényhozó A lány továbbszaladt a tetőre. Zoé örömmel képzelte maga elé Sam bosszankodó képét. Az kibillent egyensúlyából. ami kis kaliberű. egy komplett víztorony borult az úton keresztbe előtte. Már hallotta a drón zümmögését. átmászott egy másik házra. és hozzávágta a kis elektromos keselyűhöz a lábbelijét. Úgy tűnt. és lezuhant. de a vállát még így is súrolta egy lövedék. titokzatos módon egy kecskecsorda rontott felé – persze az Öltönyös egy intésére. a szemközti tető irányába sodródott. Botladozott a csarnok túlvégén lévő 239 . hogy merre van az Öltönyös sátra. Sam emberei mindenhol ott vannak. és rohanhatott szabadon a sátrak felé.

ellent- mondást nem tűrő. – Elegem volt a hisztidből. meg a szarakodá- sotokból – motyogta Sam. Mint kilőtt nyúl. Sam a tetőn eközben kiélesítette a vállról in- dítható kis csodafegyverét. Egy mesterlövész épp vádlin találta a lányt. Még egy fegyvertelen nővel is gyáva szembenézni. Nyilván nem mer lejönni ide a frontvonalra személyesen. Zoé? 240 . Zoé jól tudta. hogy ki vagy Te. és Sam hangját is a háttér- ben. aki végleg padlót fogott. A titokzatos. – Menj innen! – hörögte Zoé. Körbevették. – Gyere ki. Valahonnan az is fentről. – Most már hagyj meghalni! – Nem hagylak – mondta az Öltönyös. de még így is térdre küzdötte magát. és csont re- pedt. hús szakadt. Hallotta a komman- dósok zaját oldalról. – Ki vagy te? – szuszogta Zoé. a mindent átdöfő. hatal- masat bucskázott. és nem bántalak! – kiáltotta Sam. nincs hova bújnod. Ekkor meglátta magasan az ablakok mellett elsuhanó drónokat. Remegve talpra állt. hogy igaza van. – Az lényegtelen. Bekerítették. Jellemző – gondolta. és mikor felnézett ott állt előtte Ő. sármos alak. Ekkor üveg tört. De akkor sem fogja itt lőtt vad módjára megvárni a kivégzését. Inkább az a kérdés. csak a kutyáit küldi. és nekiiramo- dott. Zoé. zöldes szürke szemeivel. Zoénak eleredtek a könnyei. Nem bírt már lábra állni. KIAS ajtó felé. a szemközti tetőről szólt. – Sarokba vagy szorítva. magas.

amit az éhes lángok nem tudtak felfalni. L. Még a robbanás zaja sem hatolt be hozzájuk az erőtéren belülre. a Fényhozó – Tűnj innen. és a jelenség peremén állva letekintettek a mélybe. és szorosan magához ölelte a csupa vér lányt. Eltorzult körülöttük a lángoló tér és a világ képlékeny masszaként beleolvadt a tűzből kialakuló gigászi felhőör- vénybe. Az idő belassulni látszott körülöttük. hallod! Bármelyik pillanatban… – Hallgass és bízz bennem. Köröttük a kő eggyé vált a fával. – Mi történik velem? – rebegte Zoé a férfi szemébe fúrva tekintetét. úgy nem érhetnek el a lángok! – mondta az Öltönyös. A mindent felemésztő lángnyelvek kívül-belül körbejárták az épületet. Az Öltönyös és a karjaiban tartott Zoé viszont sértetlenül állt egy áttetsző energiagömb közepén. a fa az üveggel. – Milyen lángok? A zajtalanul suhanó rakéta ekkor csapódott be a raktárba. Zoé és az Öltönyös egymást görcsösen fogták. A lán- gok mozgása álmataggá vált. 241 . a levegő a tűzzel. – Mi történik velünk? – javította ki az Öltönyös a lányt. De nekik semmi bajuk nem esett.

hog y tisztán átsugárzott a fizikai formáján. KIAS Lucifer: Itt ért el a történet oda. láttam. önmegismerés- re vág yó lélek. Sokszor találkoztam vele előző életeiben. hog y sokkal több ő. De most már én is kíváncsi vag yok rá. hog y eg y ember- nek részben fel kellett fednem magam. azt közösen fogjuk ki- deríteni. 242 . de mostanra jutott odáig a lelke. Hog y ki is valójába. Ahog y néztem hatalmas barna szemeit. mint eg y kísérletező.

mint az aranybolygó. innen indult és kapott szárnyra a teremtés. hisz valójában erről szól ez a világméretű élőlény- 243 . A létformák saját környe- zetükkel eg yütt vannak itt megörökítve valós formájukban. amiért hall- hatod a mesémet. nem tartózkodnak bolygójukon. A bolygót körülölelő fényes arany asztrálköpeny miatt kapta ezt a különleges nevet. Ekkor döntöttük el. Auróra. vallásaiba eme származási központ képét. de mostanság csak eg y élő panoptikumként működik. Ez a központi galaxis eg yetlen lakott bolygója. L. Téren és időn kívül Lucifer: Itt kezdődött minden. Auróra az első teremtett faj otthona. Ez az. Ez a hely nem más. A szárnykészítők már régen - mióta felvették a kvantumállapotot. Az egész eg y nag y bemutatóterem. hog y te ebben a jelenlegi formában létezz. A teremtett világ vezetőinek ülése Galaktikus Föderáció. a Fényhozó 10. Jelenleg a teljes teremtett valóság valamennyi élőlénye képvi- seltetve volt rajta. Nag yon kevés lény él fizikai formában ezen a csodálatos planétán. Szinte minden teremtett intelligens fajnak beleszőtték mondáiba. szülőanyja volt.

és az otthon melegére emlékeztet minden idelá- togatót. ahol meg- ismerhetik a teremtés színes és változatos voltát. színes növény. konzerválva. érdekes kaland. Igaz.és növényvilága rendkívül válto- zatos. kék-sárga pettyes. Óriáslevelű pálmafák kandikálnak vörös pipacsszerű virágokkal. annyira erőteljes a színorgia. a 244 . KIAS tároló. vag y eg y indián füstjel. harmóni- ában él itt minden életforma olyan élénk erős és sokrétű színpompában. rövid nyakú. Az óceánban hatalmas légbuborékszerű képződ- mények szolgálnak az eg yes életformák és környezetük bemutatására. lámafejű lényeknek. A bolygó felszínén pedig para- dicsomi állapot uralkodik. színes törzsű és leve- lű fák méretes lelógó gömbszerű termésekkel kínálkoznak az őket dézsmáló hosszú lábú. Olyan. a fajoknak eg yfajta emlékezési lehe- tőség. Eg ységben. A heg yekről lezúduló patakok vízesése alatt kék vízilovak úszkálnak.és állatvilág ősburjánzása tel- jesen beborít mindent. bámulatos. A végtelenül dús. Itt valós fizikai közegükben és alakjukban vannak a különböző valóságok életterei pilla- natképszerűen az örök időkre megörökítve. Ez a fizikai formák történelemkönyve ettől függetlenül eg yedi és megismételhetetlen. hog y csak rövid ideig lehet bennük g yönyörködni. már kissé elavult ez a forma. a mostani digitális világban. Az állat. mint eg y analóg távíró. A bolygó nag y részét víz borítja.

valamint im- pozáns csillogó fém. mint egy világkiállítás. Van itt földnyelv sziklákkal és víze- séssel. Vannak burkok. és a 245 . L. dimenziós lények szinte „eg y asztalnál” ülhetnek. a Fényhozó hátukon narancsszínű majmokkal. hog y ennek a rendkívüli jelentőségű Galaktikus Föderáció ülésnek ez a hely ad otthont. ami ezt a rendez- vényt jellemezi. és 12. vag yis minden idő és dimenzió számára elérhető hely. sokszínűséget. hogy valamennyi résztvevő a rendelkezésükre bocsá- tott finom tudati szálakból önmagára. Ez a Világok Terme. amiben örökké pustol a hó. A parton zöldes rózsaszín kenguru lábú erszényes mackók birkóznak a homokban. nagy magasztos aranytrónus. fajára legjellemzőbb megjelenési környezetet alakíthatott ki magának. Olyan ez. A terem külön érdekessége. Van ug yanis a bolygó magjánál eg y olyan idő és dimenziómentes. ahol valamennyi valóság teremtményei otthon érezhetik magukat. Emberi fogalmakkal nagyon nehéz leírni azokat a méreteket. ami szintén eg yedi és a maga nemében eg y rendkívüli létesítmény. Az sem véletlen. ahol minden- ki a saját népére jellemző pavilont vagy épít- ményt készít. valóságára. A 3. Akik vígan ug rándoznak eg yik állatról a másikra.és üvegkolosszus. amiken belül csak szellem- szerű energialények suhannak a fal mentén. De akad olyan is. A házigazdák termé- szetesen a Központi Faj képviselői. formai válto- zatosságot és hang egyveleget.

Az egyik ilyen finom tudatszálas burokban például a Fény testvériség Hajnalhozók rend- jének családja képviselteti magát egy hatalmas mezőn. életeken ke- resztül leszületnek. aki meg lett hívva a nagygyűlésre. amik kibújtak a hóval borított földből. Leírhatatlan a változatosság. rebellis. Hóvirágként szimbo- lizálva létüket. KIAS lakóját sem lehet látni. Végtelen színpompájú óriás pillangók képében lebegnek egy másik burokban 246 . hogy a legsötétebb. Ők mennek mindenhová. tetejükön a fehér koronával. teljes létfe- lejtésben élő társadalmaknál egy csöppnyi napból érkező fényinformáció hatására emlékezni kezde- nek. tele nagyra nőtt hóvirágokkal. Legfonto- sabb jellemzőjük. és megváltoztatják a megrekedt energiákat. mert sötétbe burkolózik. Nem kevésbé meglepő és hátborzongatóan felemelő jelenség az a millió lélek. Elképesztő látványként tündö- kölnek a nagy vakító hóborította fehér mezőn a kibúvó csodálatos zöld növények. mint a legsötétebb. ahol az egyes való- ságokban a spirituális fejlődés elmarad a kívánt mértéktől. és az őrzők hívására. és tevékenységükkel felforgat- ják. akik a tavasz. mindent felforgató csoportja. a színvilág és a pom- pa. beindítják a megfelelő változásokat. és azonnal elindítják a mindent átalakító. leginkább le- lassult időszak. Ez a rend a világok legintenzívebb. a változás hírnökei. ha az ott élők eltévedtek és veszélybe került a továbbfejlődés. A bolygó. a tél után ők azok. megreformáló munkájukat. tömegesen megjelennek. lázadó.

A megfelelő kapun át jöttek. a Fényhozó és hatalmas ezerszínű virágokról virágokra rep- pennek. Legelőször Mo érkezett meg – a három kiválasztott közül – a Plejádi Nagytanács birodal- mi űrhajóján. a legnagyobb tisztelettel és szeretettel 247 . Az utolsó küldetés után felöltve magára hagyományos plejádi dísz- egyenruháját felült kedvenc antigravitációs lebe- gő szerkezetére. A sziget közepén három magas szikla meredt. Nekik itt. Ahogy elérte a sziget partját. hogy élnek-e a számukra az este folyamán fela- jánlott lehetőséggel. Magától elvitte őt a bejárathoz. ahova gya- logszerrel. uszályos egyenruhá- ban áll. talpig fehér. ahol a három szellemi vezető tartózkodott. már nem ő irányította légi jármű- vét. Tizenketten kísérték bolygójukról. Mo elme- rengett. a ren- dezvény pazar látványosságinak egyik legcsodá- latosabb ékköve. bentről világító kristálypulpitus. Miközben átvágtak a nagy csarnokon és a végtelen változatosságát figyelték. melyen a három kiválasztott foglal majd helyet. kékszemű kislány. amíg a szem ellát – egyelőre még mindenki számára meglepetésként – több ezer kilencéves. Középen nagy magasságban lebeg a teljesen áttetsző. Alattuk. szőke. földig lelógó. L. és most kell dönteni arról. A legmagasabb középső kőtemp- lom belsejében várt rá az Egy. hogy is került ide. és a kijelölt hangárba hagyva járművüket elindultak a nagy- terem felé. köntösszerű. ami egyben a nép spirituális központja volt. és elment a bolygó legkülönle- gesebb szigetére.

és mindig a szívedre hallgass! Majd ismét lecsukta a szemét. Az Eggyel történő találkozás után következett a Nagytanács ülése. hogy őt választották ki har- madmagával egy igen fontos feladatra. Szám- talan kérdés zakatolt a fejében. A belső. Szhuu is megérkezett a szíriuszi delegáció élén. KIAS szívében léphetett csak be. égi kupolás nagyterem közepén lebegett lótuszülésben az Egy. hogy mindenre megkapta a választ. és ez csodálatos felemelő érzéssel töltötte el. Tájékoztatták. Nem látta még sohasem. ahol a tizenkét plejádi klán egy nagyszabású ünnepség keretein belül felkérte. Mo- ra vetette szuggesztív tekintetét. hogy miért is van itt. csak még nem jött el a megértés ideje. Miután kilépett az Amoran ajtaján. De ennél is erőteljesebb volt benne a kíváncsiság. igéző tekintetű kisportolt férfit vett észre. áttetsző fényszerű állapotban. mégis 248 . és kinyitotta a szemét. amire vágytál a tiéd lesz. és mit is jelentettek pontosan az Egynek a szavai. és szép lassan fénnyé vált. és megszólalt: – Amit akartál megkapod. De figyelj. Ahogy Mo megérkezett a lebegő alak fokozatosan felvette teljes fizikai formáját. de erről nekik sincs több információjuk. Most végre megérkezett a Galaktikus Föderá- ció várva várt ülésére. egyből egy magas. hogy képviselje őket a Galaktikus Föderáció ülé- sén. aki magabiztos léptekkel haladt a nagyte- rem közepe felé. de tudta. miközben le nem vette szemét a lebegő fénylényről. Mo teljes zavarodottsággal állt.

amit a vezető papjuk mondott a nagygyűlés után. 249 . – Nem értem – válaszolta megdöbbenve Szhuu. és a hatalmas megtiszteltetés. Az Első Alkotó fogja a kezed. Határozott lép- tei. L. miközben azt a különleges alakot nézte. a megértés is megér- kezik – mondta. A Nagy Klán gyűlés után az Idő őrzője behí- vatta magához és így szólt: – Szhuu. ne bánj meg semmit! Mikor itt az idő. Az Ő programját kö- veted. hogy ő kapta a megbízatást a következő Galaktikus Föderáció ülésére. – Mikor e feladat eljő. azon törte a fejét. őszinte érdeklődése kiemelte a nyüzsgő tömegből. Tedd. Ez az elköszönés jele volt részéről. amit tenned kell! Ne nézz vissza. majd felegyenesedett. amikor az egész szíriuszi nép előtt átvehette az Idő Őrzőjétől a Galaktikus Teremtői kinevezést. ez csak a kezdet. végképp nem tudta hova tenni. meghajolt és gondolataiba mélyedve eltávozott. merre halad. A Nagy Klán gyűlés. Most jön a java. mennyire meglepődött. Azt pedig. neki is fel- rémlettek az elmúlt napok eseményei. ahol egy fontos feladatra kivá- lasztották. Miközben nézte. és meghajolva kezet nyújtott. Még most is. Szhuu letérdelve megfogta és megcsókolta mestere kezét. Az is eszébe jutott. mindenkire rávillanó igaz mosolya. mi a dolgod. – Biztos érdekes ember lehet. Jó lenne vele megismerkedni – gondolta. pontosan tudod. két másik társával együtt. a Fényhozó olyan ismerősnek tűnt számára. hogy mire akarta figyel- meztetni az Idő Őrzője.

központi hely még üresen tátongott. és legnagyobb megle- petésre oda vezették. az egyik szervező. Mindketten követték a kis mulatságos külsejű vezetőjüket. kérem. Mo és Szhuu is helyet foglaltak. A türelmetlen zsibongás egyre fokozódott. szárnyas. melynek alján nagyméretű. csak féltem a szemeimet. Óriás rinocéroszszerű lények jelentek meg. a kis kaput is magába ölelve – amin a termetes plejádiak is bőségesen befértek. – A szíriuszi és a plejádi vezetőt. és bevontattak a terem közepére egy jókora. lassan. és az általa mutatott jelzésre lépve. lassan a magaslati kristálypulpitusra emelkedtek. áttetsző vízzel teli medencét. viszonozva a gesztust. apró lény. sokat látott plejádi le- hunyta a szemét. A tömegben egy öreg. az eddigi bejáratot. 250 . amit eddig a terem oldalfalának hittek. – Mo vagyok – és rátette kezét köszöntés- képpen a vállára a kedves idegen. Ekkor a hatalmas kétszárnyú kapu. és megérintette kezével a másik vállát. fényes páncéldarabok hever- tek. sötét- kék. KIAS Ő is elindult kíséretével. méltóság- teljesen feltárult. ahol az imént megfigyelt alak is volt. A galaktikus föderáció nagytermében már min- denki bent ült. A mellette ülő fiatal megkér- dezte: – Mi van öreg? Imádkozol? – Nem. – Én pedig Szhuu – mutatkozott be ő is. A harmadik. jöjjön utánam! – szólalt meg egy feléjük lebegő.

A levegőben lebegve. visító hang hallatszott. Csillo- gó páncéldarabokat vonzott lassan magához a medencéből. A közönség végre kinyithatta szemét. és döbbenetes az élet evolúciójának ilyen bemutatója. Csak másodpercekig lehetett rátekinteni szemkárosodás nélkül. de már sokkal elviselhetőbb volt. Végül a gyönyörűen ívelt páncél háti részéből hatalmas. – A teremtés! – hangzott a tömegből a vissza- fogott ámult kiáltás. L. Különböző fajok formálódtak. az egyszerű pár sejtes állapottól. növekedett és a fénylevesből össze- állva. amely méreteiben még a plejádiakat is jócskán felül- múlta. Csodálatos volt. Majd az egész projekció eltűnt a középső fekete pontban. amik testére tapadva és összeállva egy termetes emberi alakká varázsolták. a fejlett intelligens emberi formáig. spirálszerű forgásba kezdtek. mindenféle fizikai formákká változott. hogy ösztönösen mindenki becsukta a szemét. Olyan erős és vakító volt a fényimpulzus. Majd hirtelen egy óriási fényrobbanás árasztotta el a termet. majd mintha csak egy holografikus filmet néznének. szélzúgásszerű. nyomában csend és teljes sötét- ség lett a teremben. a terem közepén egy kis fénypontocska játékosan moz- gott. A testpáncél réseiből még néhol átszürem- lett a vakító fény. Ekkor a fényformák egyre gyorsabban válto- zó. Az előbbi fényjáték helyén egy kolosszális szárnyas vakító fénylény állt. 251 . egymásból egymásba alakulva. a Fényhozó – Micsoda? Ekkor hirtelen magas. Egy pillanatra teljes lett a csönd és a sötétség.

– Mo. Az ittlétetek nem véletlen. Kezdetét vette az ülés. Minden szem a kis csatornákra szegeződött és áhítattal hallgatták szavaikat. Hatalmas taps. gyermekeim! – hangzottak az Első Alko- tó szavai a kislányokon keresztül. hogy tapintani lehetett a feszültséget. A természet hang- jai zúgtak csöppnyi torkukból. megismétel- hetetlen csodái vagytok. és üdvrivalgás köszöntötte a Központi Faj csodás képviselőjét. és kisvártatva egyszerre szólaltak meg: – Mélységes szeretetemmel köszöntelek ben- neteket. a már helyet foglaló kiválasztottak közötti központi emelvény- re szökkent egy szárnycsapással. és leült a közép- ső részen. A tenger zúgása. a sirályok sikolya. kik vagytok. mit érez- tek. Majd mély csend következett. a szakadó eső hangja. az én büszkeségeim. mit csináltok. – Szhuu – köszöntötték letérdelve mélységes tisztelettel Prethort. és gazdáját finoman lee- resztette a talajra. sokan a történetetek 252 . Ő is üdvözölte az egybegyűlteket. – Prethor vagyok – üdvözölte őket rezzenés- telen arccal. KIAS tompa fényű szárnypár nyúlt ki a lényt megfor- mázó burkolat közül. Ekkor a kislányok serege angyali énekbe kezdett. méhek zümmögése egymás után csendül- tek fel általuk. Olyan energia és vibráció töltötte el a termet. Mindannyian a teremtés egyéni. – Jó kis belépő – csúszott ki Mo száján. – Tudom. a bálnák moraja.

hogy az itt meghívott lelkek közül. segít megélhetővé tenni a valóságot. egymás és a környezet kizsákmányo- lása. Ez tartal- maz egy hatalmas kapacitású központi memóriát és vezérlőrendszert. A kísérletezők a fizikai formák csúcsával. A kislányok szájából egy áttetsző fénygömb emelkedett fel. elpusztítása is. a kiala- kult rendet. A kísérlet lényege. ami az aula közepén egy hatalmas holografikus képpé állt össze. önmagukról. egy tökéletes kísérleti telepen. módosít- hatja a fizikai test működését. – Egy olyan potenciált indítunk újára. Létrehozzuk közösen a Szabad Akarat Galaxisát. az el- mét. és többször megbor- zongott a vele érkező szeretetenergiától. a Szabad Akarat Bolygóján. A tömeg szájtátva hallgatta a kislányok szájá- ból áradó információözönt. Egyedül egy idegen világban. hallhatatlansá- gukról és egységükről elfeledkezve végigjárnak egy spirituális fejlődési utat. 253 . egymástól és mindentől elkülönülten. elzárva az összes többi intelligens világtól. a teljes elkülönülés. és az egészet irá- nyító önfejlesztő intelligens én programot. és a hozzá kapcsolódó finomanyagi rendszerrel. akik vállalják a részvételt. és benne alakot öltöttek a teremtő szavai. eredetükről. még az önmaguktól való teljes elfordulás. L. ahol minden megengedett. egy agyat. Ez teszi lehetővé az elkülönülést. ami alapvetően megváltoztathatja a létezést. Ehhez az állo- máshoz érkezett el a teremtett világ is. Egy olyan valóságban. a Fényhozó legjelentősebb részénél tartotok. az emberi testtel rendelkeznek majd.

saját fejlődésük érdekében folyamato- san látogatni fognak. vagy a többi valóság kíváncsi létformái. A rendszer komplex. a múlttal. a fejlődést és a folytonosságot biztosítja az állandóan változó fizikai formák genetikai evolúciójával. A kísérlet résztvevői számára a „Központi Napból”. hogy a passzív. Ez az energia emeli tapasztalatról tapasztalatra. a jövővel. Ha ez megvalósul. az itteni tapasztalatok az egész teremtett valóságra kihatással lesznek. mint isteni memóriaközpontból fény- információt juttatunk. egy központi memória- bankban tárolódik a bolygón. a jövő pedig megváltást. a bennük elvetett fénycsírával – ami a DNS szerkezetükben egy isteni rész. Ez a rövidtávú memória minden egyes tapasztalati út után kitörlődik. és a képzelettel. hogy az önmagukra találást elősegítsük. de az egyes megnyilvánulások energetikája nem vész el. hozzáadódva a többihez. A múlt ad neki identitást. hogy kutas- sanak az eredet után. Ezek vételére van kifejlesztve az emberi test 254 . sötét- séggel borított és leárnyékolt létezők. átsugározva galaxisok nap- jain. és arra ösztönzi őket. létidőről létidőre a teljes bolygó tudati szintjét. vagyis tudással elárasztani a legsötétebb zugot is. mely segítségével személyiséget teremt az emlékekkel. és az emberi tapasztalati úttal folyamatosan alakuló karmikus programjával. Ebben a kísérletben azt szeretnénk megtapasztalni. és mint információs központot. és fénnyel. más hasonló kísér- letek alkotói. KIAS – Működésének az alapja a lineáris idő. keressék a bennük rejlő istenit – át tudják-e világítani a sötétséget.

– Ezek után. – Köszönöm megtisztelő válaszotokat. gyer- mekeim! – hangzottak fel ismét a lánygyermekek szájából kórusban az Első Alkotó szavai. Ez a kollektív tudati energia egy mágneses mezőként körbeveszi a kísérleti bolygót. a környezet pedig az egyes állomásokat maximálisan kiszolgálja. L. hogy természetesen örömmel részt vesz- nek ebben az igazán nagy kihívást jelentő isteni tervben. jelezvén az egységes dönté- süket. A pillangó alakban megjelent lelkek sokasága. Oda-vissza kölcsönhatás van a bolygó és a résztvevők között. hogy döntöttetek? Belevágtok az eddigi való- ság legnagyobb szabású kísérletébe? A válasz és annak fogadtatása leírhatatlan volt. formát és programot. A meghívottak örömujjongásba törtek ki. kérdezem az itt megjelent lelke- ket. A tapasztalás kollektív lesz. úgy alakul a környezetük és a való- ságuk is. Mindhárman eljutottak saját fejlődésük egy olyan 255 . totálisan összekapcsolódva a kísérletben résztvevők közös tudati szintjével. és segítenek. Most pedig szeretném nektek bemutatni a három kiválasztottat. a tizenkét DNS lánc. és akik mindig figyelemmel fognak benneteket kísérni. akik kialakítják és megte- remti számotokra az ideális környezetet. ha elakadnátok. egyszerre reppent föl. és nagy kavarodás köze- pette egy hatalmas ezerszínű gömbbé álltak össze a föld felett lebegve. a Fényhozó alapját képező struktúra. Ahogy a kísérlet szereplői képzelt személyiségükben fejlődnek és változnak. Felszabadult az eddig visszafojtott energia.

A folyamat során aktiválni kell a tizenkét DNS szálat és azzal beindítani az emberi test tizenkét csakráját. a plejádi. A neved. az általuk hordozott óriási energiahullám egy különös transzállapotba juttat- ta a kiválasztottakat. Rajtad múlik. KIAS állomásához. – Szia. megkerülte az idegent. az emberi DNS- ben lesz elrejtve. teljes teremtési jogosít- vánnyal. Egymás után hangzottak el szájukból a nevek. mert itt kerül kialakításra az Univerzum új biogenetikus Könyvtára. szuggesztív. a multiverzum története. Mo. hogy sikerül-e ez. mintha tükörbe tekintett volna. – A Te feladatod lesz a legfelelősségteljesebb. – Mo. azt pedig az emberi sejtek őrzik. az egész terem- tett világ számára meghatározó kísérlet. a Szárnykészítő – harsogták. azaz Lucifer lesz. Ekkor a kislányok egyszerre emelték fel a fejüket és átható. a bolygó és a galaxis korlátlan ura. És persze Prethor. A kísérlet azért rendkívül fontos. hogy amennyiben ezt a feladatot sikeresen veszik. neve hallatán egy fa árnyékában találta magát. saját magával találkozott. Felállt. Szhuu. Az élet terve. Fényhozó. A kimon- dásuk pillanatában. Mo! – kezdte a másik Mo. Te leszel a Szabad Akarat Galaxisának Őre. a szíriuszi. és legnagyobb meglepetésére. Ezek összecsatlakoznak a föld tizenkét pontjával és elindul egy információs öngerjesztő 256 . jelentősen továbblépnek spiri- tuális fejlődésükben. mélykék tekinte- tüket ráirányították a kiválasztottakra. és mellette háttal egy alak ült a fa tövében.

eltartja és lehetőséget biztosít minden részt- vevőnek. Amennyiben szükséges. hisz ez nyújt lehetőséget ehhez a rendkívüli kalandhoz. Számos váratlan látogató. és megtanulja tisztelni saját fészkét. rajta és általa. Az 257 . aki teret ad magában a kísérlet résztvevőinek. a szuperintelligens. védi. Az ő felébresztésükhöz sokkal kisebb. és ezáltal saját testét is. és felhasználni egyéni céljaikra. hogy az emberiség megértse. ha szükséges a Fény Családjának száznegyvennégyezer tagja. számítógépszerű működési állapotát és a felébredés megtörténik. minden továb bi szereplőt eszerint kell kezelni. igénybe vehetsz a bolygódról további segítséget. akik meg akarják szerezni ezt a rendkívü- li információs adattengert. teljes kapacitáson kezd el mű- ködni. felhasz-nálni és beintegrálni a programba. és dolog fog várni ben- neteket. mind technológiait. a Fényhozó folyamat a naprendszer. Az ő legfőbb tanítása az lesz. majd a galaxis tizenkét pontján át. akiknek fizikai formája ennek eredményeként a kezdeti tizenöt százalék helyett. magas spirituális fejlettségű entitás. a Hajnalhozók. teljes. a Napból jövő fényinformáció is elegendő. De ez a Szabad Akarat Bolygója. mind emberit. L. ahogy tervezve és kialakítva lett. akik szintén „földi emberek bőrébe bújnak”. táplálja. hogy kiélhesse vágyait. láncreakcióban egészen a Központi Napig. További igen komoly segítséged. Ez az elképesztő információtömeg mind földelve lesz az emberek által. Az agy végül eléri a tökéletes. Gaia lesz. A legfőbb segítséged.

Azt. a következő a te irányításod alatt indul. és az ébredés megkezdődik. és egy szőke kislány a térdén ülve. a kultúra elpusztul. A kísérletben résztvevők sorsa a kezedben van. bármit is gon- dolsz róla. Ha nem dolgoztok egységben. és mivel kell beindítani az öngerjesztő folyamatot. Ha jól döntesz. amit teszel. a kísérlet meghiúsul. a folyamatot segíti. to- vább léphetnek. KIAS aktiválási kód első kulcsa pedig az egyik kísérleti alanyban lesz. ezt a galaktikus kísérletet Mo. hogy ki lesz az. De tudom. hogy megoldod. eldördül a start- pisztoly. Ha ez sikerül. ha nem. A végső tetted pedig a belépőd önma- gad magasabb lénye felé. Minden. és a kísérlet elbukna. A kísérlet alatt többször megmérem a lelkek kollektív tudati szintjét. Tudnod kell. tovább léphetsz. a plejádi vezeti. szemébe nézve így szólt: – Kedves teremtményem. de a másik Mo az egész látomással együtt el- tűnt a szeme elől. Ha nem járna sikerrel. hisz ezért. elér- heted. aztán pedig aktiválnod kell. A te spirituális fejlődésed kulcsa is ez a feladat. Szhuu víziójában a végtelen űrben lebegett. amire vágytál. Ha megfelelő lesz. erre terem- tettelek. Jelen pillanatban őt találtam a leginkább alkalmasnak erre a feladatra. – Honnan fogom tudni…? – próbált kérdezni Mo. hogy eddigi léted legnagyobb kihívásaival fogsz te is szembenézni. és a föld elpusz- tul. azt tudni fogod. 258 . akit meg kell találnod.

szeretetteljes hangon megszólalt: – Drágám. egy hatalmas veszély fenyegeti a Szabad Akarat Galaxisát. Az in- formációhordozó az ember. felszabadító. miért Mo…? – kezdte csalódottan Szhuu. ám látomása szertefoszlott. Az Auróra már idejét múlt. Prethor gyermeki testben találta magát és számára rendkívül furcsa érzésként. Mikor már majdnem sikerrel befeje- ződik az egész. Ebben segíti őket a program. kellemes. Egy másik ember. A Szabad Akarat Bolygóján hozzuk létre a multiverzum új Infor- mációs Könyvtárát. Egy olyan információs adat- bankot. az univerzum teljes története. emberi testbe. az eredetet tükrözte. L. a plejádi. többdimenziós kvantumész- lelete eltűnt. a Fényhozó – De. minden egyéb tudatossága. Teljes lénye be volt préselve ebbe a kis. akinek csak sziluettjét tudta kivenni az ablakon háta mögül beszűrődő erős fény miatt. Bennük kódoló- dik az eddigi valamennyi evolúciós rendszer. Addig nem lehet az adatokat elérni. Te fogsz beavatkozni és megmented a bolygót. Nagyon érdekes ta- pasztalat volt. A valóság fejlődését és hihetetlen részle- teződését nem tudja lekövetni. illetve a Galaxis Őre. Neked kell a hátteret biztosíta- 259 . csakis rajtuk keresz- tül lehet mindehhez hozzáférni. meleg. egyszerű. a kísérletben nagyon fontos szere- ped lesz. ahol a valóság valamennyi idősíkja és dimenziója leképzésre és rögzítésre kerül. amíg az emberiség a szükséges vibrációs frekvenciaemelést végre nem hajtja. esetlen.

hogy már csak egy lépés választ el attól. mit szólnak mindehhez. mi célból. Mo alig tudta leplezni hatalmas örömét. és működteti a mai napig. Ő volt a hiány maga. Tedd meg ezt a lépést! Várlak szeretettel. Hisz most vált Galaktikus Teremtővé. hogy végbemenjen ez a rendkívüli küldetés. hogy bele ne üvölt- se a tömegbe. hogy megkapta. Őhozzá. Alig tudta megállni. moz- dulataira. tudod. a vágy. Prethor. míg a nevüket kimond- ták. hogy végleg hazatérj. és még mindig nem értette mi az. Létezik nála alkalmasabb egy ilyen feladatra. amivel ez a lény alkalmasabb nála. boldogsága rá volt írva arcára. Prethor végre visszanyerte teljességét. Igaz ő volt a megtestesült férfi nem. – Biztos. KIAS nod. de rá fog jönni. eredeti 260 . De Mo mégis csak egy „fél” volt hozzá képest. Rögtön utána szét is foszlott minden kép. A három kiválasztott belső találkozója terem- tőjével csak addig tartott. ő csinálja. a teremtés tökéletes maszkulin megnyilvánulása. vajon a másik milyen feladatot kapott. ami mozgásba lendítette az egész teremtést. Érde- kes volt számára ez a visszanyúlás az ősi. De csak nézte a többieket. Egymást nézték fürkészve. és átéld a végső tágulást. amit az egész teremtett való- ság figyelemmel kísér? Úgy gondolta. hogy meg tudom csinálni? – töprengett magában Szhuu csak nézte Mo-t. mind a két nem teljességét képviselte testében. Nem értette. hogy a teremtő furcsa játékot űz vele. Persze belül ott bujkált benne a kétség. aki már egész volt. min- den érzése.

amiből végtelenné. Végtelen hála öntötte el. aki az elengedhetetlen genetikai változatosságot létrehozza. ami az információt befogadja. ami ideális az élet kialakulására a bolygón. a Fényhozó lényéhez. Szhuu alkotja meg a földi rendszer evolúciós és karmikus programját. Tudjátok. tudta mit fog tenni és mikor. De annak minden kép- kockáját most átnézi. Végül Mo lesz az. A teljes létének. és azt fel- dolgozva. Hisz a folyamat ahonnan ő nézte a dolgo- kat. szinte visszamenni a semmibe. an- nak a sokmilliárdnyi formaként megjelenő létfor- mának ez a mostani. átéli. minden molekuláját átjárta. Prethor kialakítja a szükséges naprendszert a benne mű- ködő fizikai törvényekkel és a lineáris idővel. Olyan feltételeket teremt. le is játszódott. hogy fizikálisan is. és alkalmassá teszi azt a kísérlet számára. és spirituálisan is megfelelően fej- lődjenek majd a résztvevők. hogy az Auróra már nem képes a teremtés végtelen változatosságának a 261 . tudta mi a dolga. mind állati szinten. már a kinyilatkoztatás pillanatában meg is történt. ami hatalmas szeretethullámként minden ré- szének. – A három kiválasztott lesz az – folytatta a teremtő a kislányok hangján –. nagyon összetett komplex tudatosságú dimenziókvantum lény a betetőző létezője volt. mind növényi. és meleg- séggel töltötte fel. Teljesen nyugodt volt. mindenné vált. aki elvégzi a nélkülözhetetlen előkészületeket a galaxisban. megértve. L. a bekódolt változtatásokat végrehajtja. A korona minden eddigi megnyilvá- nulások összességének a fején. Az emberi formát is ő látja el a létfontosságú DNS lánccal.

és mindig is összetartoztak. élő bemutatóterme lesz. KIAS bemutatására. Meleg boldogságtól és örömkönnyektől ragyogó szemmel egymást nézték. a feladat adott. ti belőlem álltok. és a terem- tőnek. minden tettetek a legjobb tett. és átélhették ezt a csodálatos pillanatot. és tudták. Én ti vagyok. Gyermekeim. Rajtatok múlik. minden gondolatotok a legtökéle- tesebb gondolat. milyen növény fog kikelni. Gaia az a hely. és hogy fogunk lakmározni csodálatos gyümöl- cséből mindannyian. ami a kísérlet sikere után a teremtett valóság következő Információs Könyvtára. a magot elvetettük. megismerni. Áldásom rátok. hogy egyek. hisz mindannyian egyediek vagytok és egyediségetekben teljesen tökéletesek. Hálásak voltak egymásnak a közös létezésért. hogy vannak. megérteni. Most pedig maradjunk egy kicsit csendben. Ide járhatnak majd a multiverzum lényei tanulni. VÉGE AZ ELSŐ RÉSZNEK 262 . járjon át bennünket az össze- tartozás forró. mikét fejlődik. hogy hosszú ideig senki sem mozdult. Utolsó szavával akkora szeretethullám érte el az egybegyűlteket. szeretetteljes érzése. hisz mind egyek vagyunk. Ne feledjétek. a po- tenciált elindítottuk.

Mindezt egy felsőbb nézőpontból követhetjük végig. egy mitológiai alak. a plejádiak és a szárnykészítők. hogy alakul a Szabad Akarat Bolygója. kik és hogyan irányítják a bolygónkat. 263 . Zoéra. Lucifer kommentálásával. Ki vagyok én? Hogy miről szól az isteni kísérlet. L. a Fényhozó Könyv I. a Fényhozó L. megtudhatjuk ebből a fantasztikus kalandregény- ből. Az első könyv végére az is kiderül. és mindez hogyan hat a földön élő fiatal mesztic környezetvédő lányra. milyen szerepet játsza- nak mindebben a szíriusziak.

és miért nem vagyunk azonosak a testünkkel? Ezekről mesél nekünk Lucifer ebben a részben. és milyen szerepük van az emberiség fejlődésében? Ki az a Lélektelen. a Fényhozó Könyv II. KIAS L. Az is kiderül. 264 . és vészesen közeledik a Föld felé. A könyv végére a Lélektelen is meg- jelenik a Szabad Akarat Galaxisában. és hogy sike- rül Lucifernek kiszabadulni a végzetes mentális bilincsükből. és hogyan tartják tudat- lanságban az embereket az annunakik? Kik azok a héberek. Nem a testem vagyok! Hogy kerültek a földre. hogy kik azok az Örök Emésztők.

a Fényhozó Könyv III. majd képtelen események során aktiválódik a Teremtés Kulcsa. Megérkezik a Földhöz a Lélektelen is. amiért a sárkányemberek végzetes manipulációba kezdenek. hogy nem vagyunk a gondolataink sem. 265 . a Fényhozó L. Hatására megszűnik az annunaki tudatárnyékolás. A könyv végére a teremtés önmagába záródik a két fél egymásra találásával. és szembetalálkozik a három kiválasztottal. Nem vagyok a gondolatom sem! Lucifer és Zoé kalandjaiból megtudhatjuk. L.

de most ezzel az aktussal aktiváltad. részedé válik. Ez a játéksorozat ebben fog neked segíteni. Az első könyvvel egy egészen egyszerű módon. viszont belefeledkeztél a történetbe azért. így ezt a rendszert nem veszed észre. Nincs ezzel 266 . ideje felvennünk a tudatosság szemüvegét. A tudatoddal működteted. mivel kvantum állapotú.) Kedves Olvasó! Most miután önfeledten elolvastad üzenetem első részét – hogy ne csak nézze. hanem láss is -. milyen jól áll? Ez a szemüveg. amit most ezennel átnyújtok neked. bekapcsol. és hétköznapod esemé- nyeit is képes leszel rajta keresztül elemezni. hogy az eseményeket teljes átéléssel tapasztald meg. Ugye. most tanuljuk meg használni. Ha rágondolsz. Nézegesd magad a tükörben. most már örökre rajtad marad. használni tudod. mint amikor gyerekkorodban három- kerekű kerékpárral közlekedtél. természetesen eddig is veled volt. De először is. Hagyd abba az olvasást és tedd is fel. KIAS Az élet játéka Játékleírás (Könyv 1. Kezdjük is el! A teremtés végtelen egyszerű. lépésről lépésre végigvesszük közösen a szemüveg használatát.

és ránézel a szemüvegen keresztül az éppen zajló eseményre. De most egy rövid időre megállunk. a Fényhozó semmi baj. jöhet a forgalom. hogy megállsz. Lélek. Egy pillanatra abba- hagyod az éppen végzett tevékenységet. Elkészítettünk egy táblázatot. Ha belejössz. az Érzet. Lecsen- desíted a gondolatokat a fejedben. mi az. mint ahogy a prófétával tették annak idején. amit tenned kell. Tehát. Ha itt már könnye- dén közlekedsz. kicsit hátra lépünk. ha gyakorlásképpen önállóan megteszed. Az általam a játék részévé tett példák csak egy lehetséges megoldást mutatnak. és innen már sokkal jobban kivehető mindaz. amit mutatni szeretnék. Szellem hármas fel-osztás került. Ezeket a fogalmakat. a tér és az idő keresztjére. te is tudsz majd számos egyedi megoldást kreálni. A játék segíteni fog. Én kifejezéseket.l- creation. Érzelem. amibe a történet egyes eseményei kerülnek be. ami valójában történik. ha nem vagy bennük teljesen biztos. a játék végén lévő fogalommagyarázatban kibontjuk. ha a szemüveget használni akarod. A vízszintes oszlopba a földi tapasztalás gerincét rakjuk. majd az autó- pályás száguldás a valós életben. L. lerögzítjük a könyv eseményeit. Hogy jól látható legyen minden. amit a következő honlapról tölthető le: http://www. Viszont ne 267 . Ezzel elkészült az alapmátrixunk. az első. Ezt egyébként jó is. hogy meg is értsd. így megteszed az első tudatos lépéseket a gyakorlópályán. A függőleges oszlopba a tudatosság mélységét szimbolizáló Test.org/l-jatek/. amit éppen figyelsz.

) +21 A lelki rész felbukkanásakor jelentkező érzés. hogy fennmaradjon. akkor megnézzük a mi kis segédtáblázatunkat.o. oldalra. és máris látjuk. amit együtt keressünk meg. (125. (83. és ott megkeressük a kiemelt szavakat. KIAS rohanjunk ennyire előre. mely oldalakon kell keresni a megoldásokat.) +23 Szhuu energiája. hogy egy olyan eseményt keresünk. Majd hasonló módon kitöltjük táblázatunk minden mezőjét. (150. Elszaladunk a megjelölt 93.) -12 Emberi érzés egy hatalmasabb idegen hatalommal szemben. segítségképpen a könyv egyes részeit megjelöltem. Kódtábla: -11 Emberi érzés. amivel hazavezette az Mi-t. amelyben megtalálható egy negatív érzet. ahhoz. Először is. hogy könnyeb- ben haladj.) -22 Egy asztrális lény reakciója. így tudni fogod. Ha kapsz egy kódot. például -11.(93. (22. kezdjük bemelegítésképpen egy példával.o.” Ezt a kifejezést kell a mátrixunkba beírni első lépésként.o.) 268 . „Hányt magától. (231. mikor elégedetlenek vagyunk magunkkal.o.o.o. mikor magát túlértékeli.) -13 A képzelt én reakciója.

a sem- mi maga. Én .o. hogy elérje célját. az öreg sámán? (19. (150.) Fogalmak: Test: A mikrokozmosz. (83. Érzet: A valóság érzékszervekkel felfogható ér- zékelése.) Ha beírjuk másik kis táblázatunkba a keresett szavakat és a megjelölt betűket helyes sorrendbe rakjuk. L. a tudat elkülönült fizikai leképezése. (217. akkor feltárul előttünk az első könyv üzenete: Mit jósolt meg a jelek alapján Fent- sétáló.) +33 Szellemi lény viszonya a körülötte.Egó: A valóság által felprogramozott elkü- lönült személyiség.o.o. Lélek: A megnyilvánult tudatosság egyedi színe- zete. Érzelem: Az érzések és az azokkal kapcsolatos gondolatok összessége.) -32 Egy mentális lény reakciója. 269 . Én .o. a Fényhozó +31 Mentális rész hatása az emberre.Önvaló: A valós. Szellem: A megnyilvánulatlan tudatosság. 3D-s tapasztalat céljából. egységben lévő egyetemes öntudat. benne lévő valósághoz.