You are on page 1of 2

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Portofoliu
- didactică -

Realizat de: Popa Claudia - Ionela
Anul: II

și câte a avut inițial pentru a se putea compara. ce idei au și cine sunt cei care s-au evidențiat cel mai mult pentru a-i putea nota.  după ce fiecare membru din grup a completat acea fișă. acesta trebuie să îi ajute și să le explice metoda de lucru în cazul în care există neînțelegeri asupra ei sau chiar să le ofere anumite indicii asupra temei. acestea având posibilitatea de a completa cu alte idei foaia celuilalt grup.  în final. Acestă metodă este una grafică în care cuvântul cheie al unei teme date este scris într-un dreptunghi la baza paginii. Totodată. De la acest dreptunghi se ramifică. Pașii urmăriți pentru desfășurarea acestei metode folosite pentru tema "Șomajul" sunt:  se împarte clasa în două grupuri. cât și cunoștințele pe care le au aceștia referitoare la temă. fiind o metodă eficientă atât pentru a evalua creativitatea elevilor asupra temei date. sunt întrebați de către profesor ce idei au reținut de pe fișe și care este ideea cea mai originală din perspectiva lor. Acest lucru are loc în maxim 5 minute. Această formă de activitate pe grup este avantajoasă deoarece le propune elevilor o nouă formă de organizare și sistematizare a cunoștințelor. se face schimb de fișe între grupe. asemenea crengilor unui copac toate ideile pe care elevii dintr-un anumit grup le au în acel domeniu. Copacul ideilor Tehnica numită "copacul ideilor" presupune munca în grup. în centru.  pentru fiecare grup se dă câte o foaie pe care să completeze fiecare membru din grup cu câte o idee diferită de celelalte ale colegilor.  fiecare grup numără câte idei noi a completat pe foaia echipei celeilalte. . Acest lucru are loc timp de 10 minute. Pe parcursul activității profesorul are rolul de a observa cât de implicați sunt aceștia.