You are on page 1of 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 1/2018

Tarikh 29 Januari 2017 Isnin


Masa 8.30-9.30 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bergembira dengan Keluarga
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bahasa
Standard 1.1 Mendengar dan memberikan respons. – PERDANA &
Kandungan LINUS 2
2.0 Membaca suku kata. – LINUS 1
Standard 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang
Pembelajaran mengandungi pelbagai bunyi;
i) vokal
ii) konsonan
iii) diftong
iv) vokal berganding – PERDANA & LINUS 2

2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV. –


LINUS 1

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang
mengandungi pelbagai bunyi: iii) diftong dan iv) vokal
berganding.
2. Membatang suku kata terbuka KV. - LINUS
Kriteria Kejayaan 1. Mengajuk, dan menyebut 5/6 perkataan, frasa dan ayat
yang mengandungi pelbagai bunyi: iii) diftong dan iv) vokal
berganding. PERDANA & LINUS 2
2. Membatang 8/10 suku kata terbuka KV. - LINUS
Aktiviti Sehari di Putrajaya (Buku Teks: 10)
1. Murid mengajuk dan menyebut frasa dan ayat dengan
betul;.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid mendengar frasa dan ayat yang mengandungi
diftong dan vokal berganding, kemudian murid menyebut
secara latih tubi.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti: 9-10)
5. Murid membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
 kerja rumah :Bina ayat dengan menggunakan perkataan
yang diberi
Sistem Bahasa Bijak Bahasa: Diftong, Vokal Berganding
Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1/2018
Pengisian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Mengaplikasi
Kurikulum (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Mengecam, Pembelajaran
Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum Nilai Murni – Bersyukur
(EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja, lembaran kerja, kad
perkataan, computer riba
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Lisan / pemerhatian & kerja rumah
Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid perdana dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan ______ murid perdana yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

______ murid LINUS 1 dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan ______ murid LINUS 1 yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

______ murid LINUS 2 dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan ______ murid LINUS 2 yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh 30.01.2017 – Selasa (MINGGU 5)


Masa 7.00-8.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1/2018
Tajuk Bergembira dengan Keluarga
Kemahiran Bahasa Membaca
Standard 2.1 Asas membaca dan memahami – PERDANA & LINUS 2
Kandungan 2.0 Membaca suku kata. – LINUS 1
Standard 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul;
Pembelajaran i) vokal
ii) konsonan
iii) Suku kata - PERDANA & LINUS 2
2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV. – LINUS 1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca dengan sebutan yang betul: iii) suku kata

Aktiviti Sehari di Putrajaya (Buku Teks: 11)


1. Murid membaca suku kata dengan sebutan yang betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid membaca suku kata dengan betul dan menyebut e(pepet) dan
e(taling).
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti:
11)
Sistem Bahasa Bijak Bahasa: Diftong, Vokal Berganding
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Mengaplikasi
(KBAT)
Strategi Pengajaran dan Mengenal pasti, Pembelajaran
Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum Nilai Murni – Kerjasama
(EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan /
Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid perdana dapat mencapai objektif yang ditetapkan


dan ______ murid perdana yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

______ murid LINUS 1 dapat mencapai objektif yang ditetapkan


dan ______ murid LINUS 1 yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

______ murid LINUS 2 dapat mencapai objektif yang ditetapkan


dan ______ murid LINUS 2 yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1/2018

Tarikh 31.01.2017 – Rabu (MINGGU 5)


Masa 8.00-9.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bergembira dengan Keluarga
Kemahiran Menulis
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1/2018
Bahasa
Standard 3.1 Asas menulis – PERDANA
Kandungan 3.0 Membina dan menulis suka kata KV - LINUS
Standard 3.1.1 Menulis secara mekanis;
Pembelajaran ii) suku kata
iii) perkataan - PERDANA
2.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV- LINUS

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Menulis secara mekanis: ii) suku kata dan iii) perkataan
2. Menulis suku kata KV – ba, da, ca, fa
Aktiviti Harmoninya Saudara-mara (Buku Teks: 12)
1. Murid menulis perkataan dengan betul dan kemas.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menulis perkataan dengan cara yang betul secara latih
tubi.
4. Murid membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti: 12)
Sistem Bahasa Bijak Bahasa: Diftong, Vokal Berganding
Pengisian Kemahiran Abad Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Ke-21
Kemahiran Berfikir Mengaplikasi
Aras Tinggi (KBAT)
Strategi Membandingbezakan, Pembelajaran Masteri
Pengajaran dan
Pembelajaran
Pendekatan Kekeluargaan
Tematik
Elemen Merentas Nilai Murni – Kebersihan fizikal dan mental
Kurikulum (EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan /
Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid PERDANA dapat mencapai objektif yang ditetapkan


dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

______ murid LINUS dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1/2018

Tarikh 01.2.2017 - Khamis


Masa 8.00 – 9.00 am
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bergembira dengan Keluarga
Kemahiran Aspek Seni Bahasa - Menyanyi
Bahasa
Standard 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan
Kandungan sastera. - PERDANA
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1/2018
3.0 Membina dan menulis suka kata KV - LINUS
Standard 4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul;
Pembelajaran i) lagu kanak-kanak - PERDANA
3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV- LINUS
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul –
i) lagu kanak-kanak – PERDANA dan LINUS
2. Membina suku kata terbuka KV - LINUS
Aktiviti Keluarga Bahagia (Buku Teks: 13)
1. Murid menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menyebut seni kata dan menyanyikannya mengikut
nyanyian guru.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
5. Murid membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Sistem Bahasa Bijak Bahasa: Diftong, Vokal Berganding
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Mengaplikasi
Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Menghubungkaitkan
Pembelajaran KP: Muzik
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Nilai Murni – Kasih Sayang
Kurikulum (EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja, muzik – minus one
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Latihan
Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid PERDANA dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang.

______ murid LINUS dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1/2018

Tarikh 02.02.2018 Jumaat (Minggu 5)


Masa 7.30-9.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bergembira dengan Keluarga
Kemahiran Tatabahasa
Bahasa
Standard 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut
Kandungan konteks.
3.0 Membina dan menulis suka kata KV - LINUS
Standard 5.1.1 (i) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata
Pembelajaran mengikut konteks;
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1/2018
i) kata nama am
3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV- LINUS
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata
mengikut konteks - i) kata nama am
2. Membina dan menulis sekurang-kurangnya 8 suku kata terbuka KV -
LINUS
Aktiviti Selamat Bercuti (Buku Teks: 14)
1. Murid becerita dengan menggunakan kata nama am berdasarkan
gambar.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid LINUS memadankan suku kata KV
4. Murid mengenal pasti dan menggunakan kata nama am.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti:
13-14)
Sistem Bijak Bahasa: Kata nama am
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Mengaplikasi
(KBAT)
Strategi Pengajaran dan Menjana idea
Pembelajaran Pembelajaran Konstruktivisme
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Hemah Tinggi
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan /
Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid PERDANA dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

______ murid LINUS dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1/2018