You are on page 1of 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 05.02.2017 - Isnin


Masa 8.30 – 10.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bercuti di Kampung
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bahasa
Standard 1.1 Mendengar dan memberikan respons
Kandungan 2.0 Membaca suku kata. LINUS
Standard 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat
Pembelajaran yang mengandungi pelbagai bunyi;
i) vokal
ii) konsonan
iii) diftong
iv) vokal berganding
V) Digraf
Vi) Konsonan bergabung PERDANA
2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV.
LINUS

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat
yang mengandungi pelbagai bunyi: v) digraf dan vi)
konsonan bergabung. PERDANA
2. Membaca dan membunyikan 8 suku kata terbuka kV.
LINUS

Aktiviti Dapur Nenek (Buku Teks: 15)


1. Murid mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan
ayat dengan betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid membaca frasa dan ayat yang mengandungi
digraf dan konsonan bergabung dan menyebut secara
latih tubi.
4. Murid LINUS membunyikan suku kata terbuka KV.
5. Murid membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
(Buku Aktiviti: 15-16)
Sistem Bijak Bahasa: Digraf, Konsonan bergabung
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Mengaplikasi
(KBAT)
Strategi Pengajaran dan Mengecam,
Pembelajaran Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum Nilai Murni –
(EMK) Kerjasama
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Lisan, latihan
Pemulihan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Refleksi Pada akhir pengajaran;

 ______ murid hadir.

 ______ murid PERDANA dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan ______ murid PERDANA yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.

 ______ murid LINUS dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan ______ murid LINUS yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 6.02.2018 – Selasa


Masa 7.00-8.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bercuti di Kampung
Kemahiran Membaca
Bahasa
Standard 2.1 Asas membaca dan memahami –PERDANA
Kandungan 2.0 Membaca suku kata.- LINUS
Standard 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul;
Pembelajaran iv) frasa
v) perkataan
vi) ayat –PERDANA
2.2 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV.-
LINUS
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca dengan sebutan yang betul: iv) frasa, v)
perkataan dan vi) ayat
2. Membaca 4/5 suku kata terbuka KV. - LINUS
Aktiviti Enaknya Kelupis (Buku Teks: 16)
1. Murid melihat video “Cara-cara membuat kelupis”.
2. Murid membaca perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
3. Murid LINUS membaca suku kata.
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membaca perkataan, frasa dan ayat dengan betul
secara latih tubi.
6. Murid membuat kesimpulan tentang isi pelajaran dengan
bimbingan guru.
7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti: 17)
Sistem Bahasa Bijak Bahasa: Digraf, Konsonan bergabung
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Mengaplikasi
Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Menghubungkaitkan
Pembelajaran Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum Nilai Murni – Menghargai tradisi
(EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja, video pendek
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Bacaan
Pemulihan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 7.02.2018 – Rabu


Masa 9.00-10.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bercuti di Kampung
Kemahiran Menulis
Bahasa
Standard 3.1 Asas menulis – PERDANA
Kandungan
3.0 Membina dan menulis suku kata. - LINUS
Standard 3.1.1 Menulis secara mekanis;
Pembelajar iv) frasa - PERDANA
an
3.1 Membina dan menulis
suku kata terbuka KV. - LINUS
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menulis secara mekanis; iv) frasa - PERDANA
2. Membina dan menulis 4/5 suku kata terbuka KV. - LINUS

Aktiviti Tarian Sumazau (Buku Teks: 17)


1. Murid bersoal jawab tentang tarian sumazau dan
membaca petikan.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menulis frasa dengan betul dan kemas di dalam
buku tulis. – PERDANA
4. Murid menulis suku kata terbuka KV dengan betul dan
kemas di dalam buku tulis. – LINUS
5. Murid membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
(Buku Aktiviti: 19)
Sistem Bijak Bahasa: Digraf, Konsonan bergabung
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Pendekatan Tematik
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan Tulisan
/ Pemulihan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 8.02.2018 - Khamis


Masa 8.00 pagi -9.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bercuti di Kampung
Kemahiran Bahasa Menulis
Standard 3.1 Asas menulis – PERDANA
Kandungan
5.0 Membina dan menulis perkataan.- LINUS
Standard 3.1.1 Menulis secara mekanis;
Pembelajaran v) ayat – PERDANA

5.1 Membina dan menulis perkataan mengandungi


suku kata KV+KV - LINUS
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
1. Menulis secara mekanis; v) ayat - PERDANA
2. Membina dan menulis 4/5 perkataan
mengandungi suku kata KV + KV - LINUS
Aktiviti Lawatan ke Muzium Labuan (Buku Teks: 18)
1. Murid membaca petikan.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menulis ayat (PERDANA)/perkataan
(LINUS) dengan betul dan kemas secara latih
tubi di dalam buku tulis.
4. Murid membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh
guru. (Buku Aktiviti: 20-22)
Sistem Bahasa Bijak Bahasa: Digraf, Konsonan bergabung
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir
Kurikulum Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Mengaplikasi
(KBAT)
Strategi Pengajaran dan Mengecam
Pembelajaran Pembelajaran
Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni –
Menghargai
sejarah
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pemulihan Murid dengar dan sebut perkataan.
Pengayaan Murid sebut dan padankan suku kata. Kemudian tulis
perkataan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan


dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 9.02.2018 - Jumaat


Masa 7.30 pagi -9.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bercuti di Kampung
Kemahiran Menulis
Bahasa
Standard 3.3 Asas menulis – PERDANA
Kandungan
5.0 Membina dan menulis perkataan.-
LINUS
Standard 3.1.1 Menulis secara mekanis;
Pembelajara v) ayat – PERDANA
n 5.1 Membina dan menulis perkataan
mengandungi suku kata KV+KV - LINUS
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
murid dapat;
1. Menulis secara mekanis; v) ayat -
PERDANA
2. Membina dan menulis 4/5 perkataan
mengandungi suku kata KV + KV -
LINUS
Aktiviti
1. Murid membaca petikan.
2. Murid mendengar penerangan guru
tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menulis ayat
(PERDANA)/perkataan (LINUS) dengan
betul dan kemas secara latih tubi di
dalam buku tulis.
4. Murid membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi
oleh guru. (Lembaran kerja)
Sistem Bijak Bahasa: Digraf, Konsonan bergabung
Bahasa
Pengisian Kemahiran Abad Ke- Mahir Berkomunikasi
Kurikulum 21
Kemahiran Berfikir Mengaplikasi
Aras Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran Mengecam
dan Pembelajaran Pembelajaran
Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Nilai Murni –
Kurikulum (EMK) Menghargai sejarah
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pemulihan Murid dengar dan sebut perkataan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Pengayaan Murid sebut dan padankan suku kata.


Kemudian tulis perkataan.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid PERDANA dapat mencapai
objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

______ murid LINUS dapat mencapai objektif


yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 03.02.2017 - Jumaat


Masa 8.30 pagi -10.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Bercuti di Kampung
Kemahiran Menulis
Bahasa
Standard 3.5 Asas menulis – PERDANA
Kandungan 5.0 Membina dan menulis perkataan.- LINUS
Standard 3.1.1 Menulis secara mekanis;
Pembelajaran v) ayat – PERDANA
5.1 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata KV+KV - LINUS
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menulis secara mekanis; v) ayat - PERDANA
2. Membina dan menulis 4/5 perkataan mengandungi suku kata KV + KV - LINUS
Aktiviti
1. Murid membaca petikan.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
3. Murid menulis ayat (PERDANA)/perkataan (LINUS) dengan betul dan kemas secara
latih tubi di dalam buku tulis.
4. Murid membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Lembaran kerja)
Sistem Bahasa Bijak Bahasa: Digraf, Konsonan bergabung
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam
Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Menghargai sejarah
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pemulihan Murid dengar dan sebut perkataan.
Pengayaan Murid sebut dan padankan suku kata. Kemudian tulis perkataan.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid PERDANA dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

______ murid LINUS dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.