You are on page 1of 19

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Departamentul Autovehicule și Transporturi
Disciplina Organe de Maşini

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Organe de Maşini I

Autor: Student Marius. GEORGESCU
Programul de studii: ................................
Grupa ......................

Coordonatori: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN
Dr. ing. Silviu POPA

2018

. Coordonatori ştiinţifici: Prof. univ. ing.... ing... dr.... Silviu POPA .. Gheorge MOGAN Dr.... UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ Disciplina Organe de Maşini PROIECT DE AN LA DISCIPLINA Organe de Maşini I Autor: Student Marius GEORGESCU Grupa ..

.................................. 13 2.......... asamblare prin bolţ .....2 Proiectarea legăturii 5-6.............. 13 2.................... Proiectarea legăturilor 5-6 .........6. Proiectarea legăturii 4-5 (îmbinare sudată) ........... 2......................................... Proiectarea elementelor 11 şi 12/12’ (bara centrală şi coloana stânga/dreapta) . 2.............13... ţeavă-ţeavă pătrată ........................ secțiune principală și secţiuni parţiale) (la scara 1:1)................. 16 2.............. Proiectarea legăturii 12-13/12’-13’ (îmbinare sudată) .....................................................15........... ANEXE ....... 13 2........................................................ 16 2....... .............. Proiectarea elementelor 7 şi 8 (tirant inferior şi corp tirant inferior) .....................13.................. Proiectarea elementului 1 (cârligul de remorcare) ....... Schema structural-constructivă .............................. 9 1................................................................... Proiectarea elementelor şi legăturilor ...2 Proiectarea legăturii 7-8....................................................... asamblare prin bolţ ...9.. Proiectarea legăturilor 11-12/12’ ....................... B..................9........................................ 6 A............ Desen de execuţie subansamblu sudat S4AutoCAD (elementele 10 şi 11 sudate) (la scara 1:1)....3.............2....6.................. 16 2...................... 2........ Tematica şi schema structural-constructivă ............ Desen de ansamblu AutoCAD (vedere.................4....... 7 1.................................. Proiectarea elementului 3/3’ (suport stânga/dreapta) .................... Proiectarea elementului 4 (tirantul superior) .......... Desen de execuţie cârlig de remorcare AutoCAD (la scara 1:1)........ 16 2....................... asamblare ţeavă-ţeavă pătrată .............11............................................................................................................ 16 2....... 2...........................5.........................1.............................................6........... 2........................ 2............. Proiectarea legăturii 13-3/13’-3’ (asamblare prin şuruburi) ......8............... Bibliogarafie ........... Proiectarea legăturii 9-10 (asamblare prin şuruburi)..................................... 2...................14.............2 Proiectarea legăturii 11-12/12’.......... 2.................................. 2........................................................2...................... Proiectarea legăturilor 7-8 2.................................................. MEMORIUL JUSTIFICATIV .............. ţeavă-ţeavă pătrată ..17....................................1 Proiectarea legăturii 7-8............. Proiectarea legăturii 6-7 (îmbinare sudată) ...... 2............... Proiectarea elementului 13/13’ (tirant stânga/dreapta) ......... 16 2....1....... 9 1................................................................. 2.................... asamblare prin bolţ ....................................................... Formatele de desen AutoCAD se vor salava in 2002....................... Proiectarea legăturii 1-4 (asamblare filetată) ..............16...............7.................................... 2.....9........... 10 2.........................................................12.................................... Tematica şi specificaţii de proiectare .............. Proiectarea legăturilor 8-9 şi 10-11 (îmbinări sudate) .13...........................1 Proiectarea legăturii 11-12/12’................. 2......... 2018 CUPRINS Introducere .........................1 Proiectarea legăturii 5-6..10. Proiectarea elementelor 5 şi 6 (coloana superioară şi corp coloană superioară) ..

precum şi modul în care aceştia pot rezolva în mod independent o lucrare de proiectare....... pe baza algoritmilor..... metodelor specifice şi programelor din domeniu. rezistenţa materialelor.. .... se vor prezenta (pe această pagină) aspecte generale legate de construcția și proiectarea dispozitivelor de remorcare auto . Autorul... tehnologia materialelor şi reprezentare grafică în decursul anilor I şi II.. . INTRODUCERE Scopul proiectului de an la disciplina Organe de maşini este să dezvolte abilităţile practice ale studenţilor de proiectare şi sintetizare a cunoştinţelor de mecanică...

MEMORIUL TEHNIC .

.

pornind de la necesitatea unor dispozitive de remorcare auto modulare adaptabile pentru diverse situaţii practice presupune concepţia şi dimensionarea unui dispozitiv de remorcare cu funcţia globală de legare şi tractare a miniremorcilor şi rulotelor de autovehiculele de capacitate mică (fig. Fig. FY .2). Condiţii de funcţionare: temperatura. f. y1 > 0. forţele de interacţiune din cadrul cuplei sferice de remorcare. z1 < 0 sau z1 > 0. b. Dezvoltarea acestui produs este cerută de inexistenţa unor produse similare care.1 TEMATICA ŞI SPECIFICAŢII DE PROIECTARE Tema de proiectare a unui produs este lansată de către un beneficiar şi reprezintă o înşiruire de date. e. 1. protecţia vieţii. bolţuri şaibe) existente la preţuri reduse şi performanţe ridicate. 1. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco. FZ [N].2) se impune personalizarea listei de specificaţii cu următoarele cerinţe principale: a. TEMATICA ŞI SCHEMA STRUCTURAL - CONSTRUCTIVĂ 1. În cazul proiectului de an nr. 1. şi ca parametrii de ieşire.1 – Vedere generală a unui dispozitiv de remorcare integrat 9 . diminuarea distrugerilor care ar putea apărea la coliziuni. d. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea. Dispozitivul de remorcare ca sistem mecanic demontabil. se preconizează că noul produs executat în serii mari de producţie poate fi competitiv şi din punct de vedere economic. reciclarea materialelor. 1. Pe lângă funcţia principală de transmitere a sarcinilor de la intrarea I la ieşirea E (fig. x2<0. să includă componente tipizate (şuruburi. caracteristicile mediului în care funcționează. c. Restricţii dimnesionale x1>0. să poată fi folosite pentru mai multe tipuri de autovehicule. x3 <0. pe de-o parte. cerinţe şi condiţii tehnice care constituie caracteristicile şi performanţele impuse viitorului produs. respectarea condiţiilor de protecţie a omului şi mediului. Tipul sarcinii: statică sau variabilă.1). 1. 1. 1 tema de proiectare. remorci şi rulote şi pe de altă parte. are ca parametrii de intrare. Forţele exterioare: FX . pentru noul produs se urmăreşte şi îndeplinirea următoarelor funcţii auxiliare: respectarea prevederilor de interschimbabilitate cerute de standardele din domeniu.1) materializată de cele două asamblări cu lonjeroanele şasiului autovehiculului. Pentru proiectarea de ansamblu a dispozitivului de remorcare (fig. z2 > 0 (fig. forţele şi momentele din asamblările dispozitivului cu lonjeroanele şasiului. fără mişcări relative între elemente. Astfel.

1 Valorile parametrilor fizici şi geometrici Forţele exterioare [N] Coordonatele punctelor impuse [mm] FX FY FZ X1 X2 X3 Y1 Z1 Z2 1500 300 700 60 -150 -350 300 -100 100 1. În figura 1. 1. Tab. şi ieşirea E. de întreţinere şi de exploatare. structura constructivă şi o schema structural- constructivă a dispozitivului de remorcare cu intrarea I. identificabile cu uşurinţă în schema structural-constructivă din fig. formate ţinându-se cont. cu precădere. în interacţiune permanentă. care se evidenţiază printr-un grup compact compus. S2 … S5/S5’ formate din câte două elemente sudate.2 – Parametrii fizici şi geometrici impuşi 10 . În schema structurală nu se evidenţiază elementele de Fig. Subansamblele sunt structuri independente. materializată printr-o cuplă (articulaţie) sferică. 1. Ansamblul dispozitivului de remorcare conţine elementele 1 şi 3 ce formează legăturile de intrare/ieşire şi subansamblele S1. materializată printr-o asamblare cu şuruburi montate cu joc cu un suport fixat pe lonjeroanele şasiului. Ansamblul asociat interacţionează cu remorca prin intermediul unei cuple sferice prin elementul 1 (fig. 1. În cazul dispozitivului de remorcare din fig. 1.1 se prezintă valorile parametrilor fizici şi geometrici impuse pentru o situaţie practică cerută. de tehnologiile de montaj. 1.3.3 se prezintă.4) şi cu lonjeroanele şasiului autovehiculului prin asamblări cu şuruburi cu elementul 3. În tabelul 1. dispozitivul de remorcare formează un ansamblu compus din subansamble şi elemente constructive. în configuraţie minimală. la general.2 s-au definit subansamble având la bază structurile compacte obţinute prin sudare. din cel puţin două elemente constructive sau din alte subansamble şi elemente constructive.2 SCHEMA STRUCTURAL-CONSTRUCTIVĂ Din punct de vedere constructiv.

3 se evidenţiază legăturile nedemontabile (îmbinări sudate) şi demontabile (asamblări filetate. c – schema bloc asamblare (bolţuri. 1. denumirea şi subcapitolul în care se va trata proiectarea acestora.2 se evidenţiază subansamblele şi elementele dispozitivului de remorcare precizându- se tipul. a b c Fig. şaibe) care se vor defini şi dimensiona odată cu proiectarea legăturilor şi se vor evidenţia în desenul de ansamblu. b – explodată. 1. 11 . prin bolţ. 1. În tab. prin şuruburi) care urmează să fie proiectate in continuare. În tab.3 – Structura constructivă a dispozitivului de remorcare: a – integrată. şuruburi.

Tratare în Codul Tipul Denumirea crt. subans. subcap.3 Legăturile elementelor dispozitivului de remorcare Nr. 1 A1 1 Coloană Cârlig de remorcare 2 4 Tirant Tirant superior S1 3 5 Coloană Coloană de remorcare 4 6 Corp Corp coloană S2 5 7 Tirant Tirant inferior 6 8 Corp Corp tirant inferior S3 7 9 Flanşă Flanşă faţă 8 10 Flanşă Flanşă spate S4 9 11 Bară Bară centrală 10 12 (12’) Coloană Coloană stânga/dreapta S5 11 13(13’) Tirant Tirant stânga/dreapta 12 A1 2 (2’) Suport Suport stânga/dreapta 13 A1 3 (3’) Bară Tirant de rigidizare stânga/dreapta Tab.2 Subansamblele şi elementele dispozitivului de remorcare Nr. Codul Codul Tratare în Tipul Denumirea crt. Tab. 1 I Demontabilă Asamblare sferică 2 1-4 (1-S1) Demontabilă Asamblare filetată 3 4-5 Nedemontabilă Îmbinare sudată 4 5-6 (S1-S2) Demontabilă Asamblare ţeavă-ţeavă pătrate Asamblare cu bolţ 5 6-7 Nedemontabilă Îmbinare sudată 6 7-8 (S2-S3) Demontabilă Asamblare ţeavă-ţeavă pătrate Asamblare cu bolţ 7 8-9 Nedemontabilă Îmbinare sudată 8 9-10 (S3-S4) Demontabilă Asamblare cu şuruburi 9 10-11 Nedemontabilă Îmbinare sudată 10 11-12 (S3-S4) Demontabilă Asamblare ţeavă-ţeavă pătrate Asamblare cu bolţ 11 12-13 Nedemontabilă Îmbinare sudată 12 13-2 Demontabilă Asamblare cu şuruburi 13 13-3 Demontabilă Asamblare cu şurub 14 2-3 Demontabilă Asamblare cu şurub 15 E Demontabilă Asamblare cu şuruburi 12 . elem. 1. subcap. 1.

Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco. FY = 300.1. conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). FY şi FZ de la o cuplă de remorcare. se calculează forţa transversală. Forţele exterioare: FX = 1500 N. cu 02 = 360 MPa. . protecţia vieţii a b Fig. reciclarea materialelor. PROIECTAREA ELEMENTELOR ŞI LEGĂTURILOR 2. 2.30oC…50 oC.2. la elementul 4 din componenţa dispozitivului de remorcare.a) e. Date de proiectare Să se proiecteze cârligul de remorcare. Condiţii constructive: interschimbabilitate cu sistemele de cuplare existente (fig. b – schema constructivă II. C45. oţel de calitate.1 – Schema funcţional-constructivă a elementelor de tip cârlig de remorcare cu sferă drept: a – ansamblu cârlig-cuplă.1. Condiţii de funcţionare: temperatura.1. 2.1. = 1530 N b. Tipul sarcinii: statică c. T = . tratamentelor termice şi tehnologiei Deoarece cârligul de remorcare cu sferă drept este o piesă importantă în componenţa dispozitivului se adoptă. FZ = 700 N.1. mediu de lucru exterior cu umezeală avansată d. cu funcţia principală de transmitere a sarcinilor FX. poziţia 1 din fig. Lista de cerinţe a.1 PROIECTAREA ELEMENTULUI 1 (CÂRLIGUL DE REMORCARE I. r = 610 MPa şi HB = 280. 2. Alegerea materialului. poziţia 2.

Din condiţia de rezistenţă la tracţiune şi încovoiere în secţiunea critică A-B (în punctul B cele două tensiuni au acelaşi sens). diametrul tijei. se adoptă l = 38.25o.Se neglijează tensiunile de forfecare generate de eforturile tăietoare. fig. la încovoiere de forţa Ft şi la forfecare de forţa Ft.1. Schema de calcul. ca urmare a calculelor tirantului 4 se obţine grosimea acestuia. dimensionare şi verificare Pentru dimensionare se adoptă modelul din fig.8. diametrul sferei.1. 2.5 D =0.8 mm pentru FX = 1500 N. Ds = 50. FZ = 700 N. D = 18 mm.1.2. se adoptă l2 = 40 mm şi l1 = 30 mm (v.4 mm. 2.8 = 17. 2. se adoptă D = 18 mm.1. D = sin200 Ds = sin200 50.fig. σat = 100 MPa. .4).2). şi grosimea şaibei plate. s-a considerat.prelucrarea cârligului de remorcare cu sferă drept se poate face prin strunjire. Proiectarea formei tehnologice Ţinând cont de parametrii geometrici definiţi în fig. Adoptarea formelor constructive Fig.3 – Modelul de calcul Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive .4 mm. 14 . . 58. Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructive . g = 3.3 cu următoarele ipoteze de calcul: . în care.5 mm. cu secţine circulară constantă de diametru D. fig. h = 3 mm şi a şaibei Grower.7375} mm. V. solicitată la tracţiune de forţa FZ.III. 2. h = 15 mm şi ţinând cont de înălţimea piuliţei m = 16 mm. 2. se determină lungimea l cu relaţia = 36.2 – Parametrii geometrici Fig.2). IV. Ft = 1530 N. . 50.Modelul de calcul este o bară dreaptă încastrată. l3 0.1. 2 } ţoli sau Ds {47. 2. 2.1.5*18 = 9 mm (v.37 mm.în vederea asigurării interschimbabilităţii cuplelor sferice de remorcare precum şi modularizării constructive s-au dezvoltat dispozitive de cuplare cu diametrul sferei Ds {1 . . se adoptă unghiul de 20o(v.pentru asigurarea celor trei mişcări relative de rotaţie la unghiuri de rotire de 300 se impune ca unghiul determinat de intersecţia sferei cu tija cârligului să fie aproximativ 15o…. 2. .1.625.

poziţia 4 din fig. b – exterioară. reciclarea materialelor.1 cu funcţia principală de transmitere a sarcinilor FX. 2. . protecţia vieţii.deoarece elementul funcţionează în mediu corosiv (cu umezeală) şi pentru a se asigura calitatea suprafeţei sferice pe toată perioada de funcţionare se va realiza protecţia prin cromare.3 µm. tipul sarcinii: statică. la suportul 5 cu luarea în considerare a următoarelor specificaţii impuse: a. se calculează momentele în centrul găurii de trecere: MX4 = FY L1 = 14400 Nmm. Fig. c. 2. poziţia 2. f. T = . b > d2 = 28 mm. se adoptă Ra = 3.pentru facilitarea prelucrării se practică găuri de centrare A2.1.calitatea suprafeţelor Ra = 6.2. redusă la nivelul elementului 4 . restricţii dimensionale: D1 = 18 mm. . b. MY4 = FX L1 = 72000 Nmm. e. d. Date de proiectare Să se proiecteze tirantul superior. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco. a b Fig.2. calitatea suprafeţei sferice. condiţii de funcţionare: temperatura. FY = 300. forţele exterioare: FX = 1500 N. FY şi FZ de la cârligul de remorcare drept cu sferă.2.30oC…40 oC. deoarece această formează împreună cu cupla de agăţare o articulaţie sferică. .5.2 µm.1 – Schema de încărcare: 15 a – exterioară la nivelul dispozitivului. L2 = 80 mm. Condiţii constructive: material sudabil. mediu de lucru exterior cu umezeală avansată. acţionează la distanţa L1 = 48 mm. FZ = 700 N.2 PROIECTAREA ELEMENTULUI 4 (TIRANTUL SUPERIOR) I.4 Parametri geometrici 2.

A-A este dreptunghiulară cu dimensiunile b şi h.II. la încovoiere oblică de sarcinile FZ.3 cu următoarele ipoteze de calcul: . oţel S235 cu 02 = 235 MPa şi r = 360 MPa.modelul de calcul este o bară dreaptă încastrată.3 – Modelul de calcul IV. după determinarea dimensiunilor prin rezolvarea modelului simplificat se va face verificarea cu modulul cu pachetul MDESIGN (etapa VI). 2.2). modelul de dimensionare cu luarea în considerare a tuturor solicitărilor este de complexitate mărită. tratamentelor termice şi tehnologiei Deoarece tirantul este o piesă care se va suda se adoptă. III. Adoptarea formelor constructive În vederea creşterii eficienţei economice se adopta semifabricat de tip oţel lat (platbandă) cu dimensiunile b şi h standard şi b/h ≈ 4 (fig. cu secţiune dreptunghiulară –solicitată la tracţiune de forţa FX. în continuare. Din condiţia de rezistenţă la solicitarea de încovoiere în planul XZ se determină grosimea h cu relaţia [ Mogan. 16 . Schema de calcul. 2012].2.2. 3 3 Mî max h= √ 2 σaî = 13. . la torsiune de momentul MX4.deoarece. 2. .2 – Parametri geometrici Fig.2.elementele 4 şi 5 sunt asamblate prin sudare şi pentru calcul de dimensionare a tirantului 4 se consideră că acesta este încastrat în centrul cordonului de sudură şi secţiunea critică. la forfecare de forţele FZ şi FY. 2. Alegerea materialului. se adoptă un model simplificat care ia în considerare solicitarea principală de încovoiere dată de forţa FZ şi momentul MY4.18 mm. dimensionare şi verificare Pentru dimensionare se adoptă modelul din fig. Fig. 2.2. conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). FY şi MY4.

2.3 mm se adoptă semifabricat de tip platbandă (oţel lat) cu b = 60 mm şi h = 15 mm.17 MPa şi se neglijează pentru calculul tensiunii echivalente. Tensiunea maximă normală generată de forţa FX şi momentele MY ş MZ în punctul P1 (v. s-a considerat. iar tensiunea rezultantă este de 61. Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN Din analiza rezultatelor obţinute în urma analizei cu MDESIGN a structurii elementului proiectat.4). Prelucrarea elementului 4 presupune frezarea porţiuni de cap şi găurirea.2.2. 2. Ca urmare. V.a) are valoarea 1. d – normale generate de momentul MZ 17 . fig. b – normale generate de FX.2.138 MPa (v. se adoptă: R = 30 mm.. 2.c.5. care are valoarea de 70 MPa.2.2.d) are valoarea de 61. L′2 = 110 mm. ţinând cont că b = 4h = 55.în care. VI. 2. c – normale generate de momentul MY. calitatea suprafeţelor prelucrate Ra = 12. D1 = 18 mm.4 Parametri geometrici (fig.5 – Distribuţii ale tensiunilor secţionale din încastrare: a – de forfecare generate de forţa FZ.5 µm Fig.2.6). fig.2 şi de rezultatele obţinute la proiectarea asamblării cu filet 1-4 şi a îmbinării sudate.2.5.b. Mî max = MY4 + FZ L2 = 105600 Nmm şi σaî = 70 MPa. 2. Tensiunea maximă de forfecare generată de forţa FZ în punctele P6 şi P2 (fig. ambele fiind mai mici decât tensiunea admisibilă. Proiectarea formei tehnologice Ţinând cont de parametrii geometrici definiţi în fig.14 MPa. a b c d Fig. 2. se observă că în secţiunea din încastrare tensiunile tangenţiale sunt maxime. 2.

6 – Valorile tensiunilor normale secţionale din încastrare 2.2.1 PROIECTAREA LEGĂTURII 5-6. ASAMBLARE ŢEAVĂ-ŢEAVĂ PĂTRATĂ 18 ..6 PROIECTAREA LEGĂTURILOR 5-6 2. 2.4 PROIECTAREA ELEMENTELOR 5 ŞI 6 (COLOANA SUPERIOARĂ ŞI CORP COLOANĂ SUPERIOARĂ) ………………. Fig.3 PROIECTAREA LEGĂTURII 1-4 (ASAMBLARE FILETATĂ) ……….6. 2. 2.5 PROIECTAREA LEGĂTURII 4-5 (ÎMBINARE SUDATĂ) …………………. 2.

7 PROIECTAREA ELEMENTELOR 7 ŞI 8 (TIRANT INFERIOR ŞI CORP TIRANT INFERIOR) ………………… 19 . ……………… 2. ASAMBLARE PRIN BOLŢ ……………...…. 2.6.2 PROIECTAREA LEGĂTURII 5-6.

I. 3. vol. C. Jula. 4. şi II. Mogan. 2.a. 1984. *** Culegere de norme şi extrase din standarde pentru proiectarea elementelor componente ale maşinilor. 1985. II. vol. I. vol. Organe de maşini. Universitatea din Braşov. Rădulescu.II. 2013 (format electronic). III. BIBLIOGRAFIE 1.a. Teorie-Proiectare-Aplicații. Organe de maşini. 1989. ş. Ed Universității Transilvania din Braşov. A. Universitatea din Braşov. I. Universitatea Transilvania din Braşov. 1986. Organe de maşini. ş. 20 . Gh.

DESENE 21 .