You are on page 1of 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Rakan Sekelas
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bahasa
Standard 1.2
Kandungan
Standard 1.1.2 (i)
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap; i) soalan

Aktiviti Kawan Baharu (Buku Teks: 22)


1. Murid mendengar dan memberikan respons terhadap soalan.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid mendengar dan memberikan respons terhadap soalan.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti:
23)
Sistem Bahasa -
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Mengaplikasi
(KBAT)
Strategi Pengajaran dan Menjana idea
Pembelajaran Pembelajaran Kontekstual
Pendekatan Tematik Kemasyarakatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Kerjasama
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1
Tarikh 26.02.2018 Selasa
Masa 7.00-8.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Rakan Sekelas
Kemahiran Membaca
Bahasa
Standard 2.1 Asas membaca dan memahami – PERDANA &
Kandungan LINUS 4
2.0 Membaca suku kata.- LINUS 1, 2 & 3
Standard 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,
Pembelajaran intonasi yang sesuai, dan memahami;
i) perkataan dua suku kata dan tiga suku kata –
PERDANA
2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka
KV.- LINUS 1
2.2 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka
KVK.- LINUS 2 & 3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
1. Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi
yang sesuai, dan memahami; i) perkataan dua
suku kata dan tiga suku kata PERDANA
2. Membaca suku kata terbuka KV. – LINUS 1
3. Membaca suku kata terbuka KVK. – LINUS 2 &
3
Kriteria Murid-murid dapat;
Kejayaan 1. Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi
yang sesuai, dan memahami; i) perkataan dua
suku kata dan tiga suku kata PERDANA
2. Membaca 8 /10 suku kata terbuka KV. – LINUS
1
3. Membaca 8 /10 suku kata terbuka KVK. – LINUS
2&3
Aktiviti Kawan Baharu (Buku Teks: 23)
1. Murid membaca dengan sebutan yang betul,
intonasi yang sesuai.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3. Murid membaca perkataan dua dan tiga suku
kata dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang sesuai.
4. Murid menyusun kad kreatif suku kata
membentuk perkataan. (pertandingan)
5. Murid Perdana melengkapkan latihan yang
diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 24).
6. Murid LINUS 1,2 & 3 membuat latihan pada
lembaran kerja.
7. Murid membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran dengan bantuan guru.
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja, kad kreatif
suku kata
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan Latihan pengukuhan
Pemulihan Latihan pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

1. ______ murid Perdana dapat mencapai objektif


yang ditetapkan dan ______ murid Perdana yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang.
(Cayester, Angellyca, Quincy, Clare)

2. ______ murid LINUS 1 dapat mencapai objektif


yang ditetapkan dan ______ murid LINUS 1 yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang. (Brayenly,
Abigail)
3. ______ murid LINUS 2 dapat mencapai objektif
yang ditetapkan dan ______ murid LINUS 2 yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang.
(Ella, Olyveer, Jqriessal)

4. ______ murid LINUS 3 dapat mencapai objektif


yang ditetapkan dan ______ murid LINUS 2 yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang.
(Aasinaa, Farisah, Bella, Hilna, Ceaser)

5. ______ murid LINUS 4 dapat mencapai objektif


yang ditetapkan dan ______ murid LINUS 2 yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang.
(Ivano, Noorshakilah, Iefty, Cyline)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 27.02.1018 Rabu


Masa 9.00-10.00 pagi
Kelas Tahun 1
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Rakan Sekelas
Kemahiran Menulis
Bahasa
Standard 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
Kandungan - PERDANA & LINUS 4

3.0 Membina dan menulis suku kata. –LINUS 1

5.0 Membina dan menulis perkataan. – LINUS 2 & 3


Standard 3.2.1 Membina dan menulis i) perkataan – PERDANA &
Pembelajaran LINUS 4

1.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV.- LINUS


1

3.2 Membina dan menulis suku kata terbuka KVK.-


LINUS 2

5.6 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi


suku kata tertutup. – LINUS 3

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Membina dan menulis i) perkataan – PERDANA
& LINUS 4

2. Membina dan menulis suku kata terbuka KV. –


LINUS 1

3. Membina dan menulis perkataan yang


mengandungi suku kata tertutup KVK.- LINUS 2
&3
Kriteria Murid-murid dapat;
Kejayaan 1. Membina dan menulis i) perkataan – PERDANA
& LINUS 4

2. Membina dan menulis 4/5 suku kata terbuka KV.


– LINUS 1

3. Membina dan menulis 4/5 perkataan yang


mengandungi suku kata tertutup KVK.- LINUS 2
&3
Aktiviti
Hadiah untuk Sahabat (Buku Teks: 24)
1. Murid membina dan menulis suku kata/perkataan
dengan betul. PERDANA & LINUS
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid membina perkataan berdasarkan gambar.
4. Murid menulis perkataan yang dibina dengan tulisan
yang kemas.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
(Buku Aktiviti: 25)
6. Murid membuat kesimpulan tentang isi pelajaran
dengan bantuan guru.

BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja


Pentaksiran
/ Lembaran kerja
/ Hasil kerja
Pemerhatian
Kuiz
Lisan
Tugasan
Projek

Refleksi Pada akhir pengajaran;

6. ______ murid Perdana dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan ______ murid Perdana yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.
(Cayester, Angellyca, Quincy, Clare)

7. ______ murid LINUS 1 dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan ______ murid LINUS 1 yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang. (Brayenly, Abigail)
8. ______ murid LINUS 2 dapat mencapai objektif yang
ditetapkan dan ______ murid LINUS 2 yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.
(Ella, Olyveer, Jqriessal)

9. ______ murid LINUS 3 dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan ______ murid LINUS 2 yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.
(Aasinaa, Farisah, Bella, Hilna, Ceaser)

10. ______ murid LINUS 4 dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan ______ murid LINUS 2 yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.
(Ivano, Noorshakilah, Iefty, Cyline)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 22.02.2018 Khamis


Masa 8.30 – 9.30 pagi
Kelas Tahun 1
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Rakan Sekelas
Kemahiran Tatabahasa
Bahasa
Standard 10.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan
Kandungan kata mengikut konteks. PERDANA & LINUS 4

3.0 Membina dan menulis suku kata. –LINUS 1 & 2

5.0 Membina dan menulis perkataan. – LINUS 3

Standard 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan


Pembelajaran golongan kata mengikut konteks;
i) kata nama khas PERDANA & LINUS 4

1.2 Membina dan menulis suku kata terbuka KV.- LINUS 1

1.3 Membina dan menulis suku kata terbuka KVK.- LINUS


2

5.6 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi


suku kata tertutup. – LINUS 3

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan
golongan kata mengikut konteks; ii) kata nama khas –
PERDANA & LINUS 4

2. Membaca 7/8 perkataan yang mengandungi suku kata


terbuka KV. – LINUS 1

3. Membaca 7/8 perkataan yang mengandungi suku kata


terbuka KVK. – LINUS 2
Kriteria Murid-murid dapat ;
Kejayaan
1. Mengenalpasti 10 kata nama khas

2. Membina dan menulis 4/5 suku kata terbuka KV. –


LINUS 1

3. Membina dan menulis 4/5 suku kata terbuka KVK.


– LINUS 2

4. Membina dan menulis 4/5 perkataan yang


mengandungi suku kata tertutup KVK.- LINUS 3
Aktiviti Sehari di Sekolah (Buku Teks: 25)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid murid mengenal pasti dan menyalin kata nama
khas dalam teks. (Permainan kumpulan)
3. Murid menulis ayat berdasarkan gambar dengan
menggunakan kata nama khas. PERDANA
4. Membaca dan menyalin perkataan. LINUS 1 & 2
5. Murid membuat kesimpulan tentang isi pelajaran
dengan bantuan guru.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
(Buku Aktiviti: 26)
Bijak Bahasa Kata nama khas
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran
Lembaran kerja
/ Hasil kerja
Pemerhatian
Kuiz
/ Lisan
Tugasan
Projek

Refleksi Pada akhir pengajaran;

1. ______ murid Perdana dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan ______ murid Perdana yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.
(Cayester, Angellyca, Quincy, Clare)

2. ______ murid LINUS 1 dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan ______ murid LINUS 1 yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang. (Brayenly, Abigail)
3. ______ murid LINUS 2 dapat mencapai objektif yang
ditetapkan dan ______ murid LINUS 2 yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.
(Ella, Olyveer, Jqriessal)

4. ______ murid LINUS 3 dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan ______ murid LINUS 2 yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.
(Aasinaa, Farisah, Bella, Hilna, Ceaser)

5. ______ murid LINUS 4 dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan ______ murid LINUS 2 yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.
(Ivano, Noorshakilah, Iefty, Cyline)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 23.02.2018 Jumaat


Masa 7.30 – 9.00 Pagi
Kelas Tahun 1
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Rakan Sekelas
Kemahiran Tatabahasa
Bahasa
Standard 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan
Kandungan kata mengikut konteks . PERDANA & LINUS 4

4.0 Membaca perkataan. LINUS 1

5.0 Membina dan menulis perkataan. LINUS 2 & 3


Standard 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan
Pembelajaran menggunakan golongan kata mengikut konteks;
i) kata nama khas
ii) kata ganti nama – PERDANA

4.1Membaca perkataan yang mengandungi suku


kata KV+KV. LINUS 1

5.6 Membina dan menulis perkataan yang


mengandungi suku kata tertutup KVK. LINUS 2 &
3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan
golongan kata mengikut konteks; iii) kata ganti
nama. PERDANA & LINUS 4

2. Membaca perkataan yang mengandungi suku


kata terbuka KV. – LINUS 1

3. Menulis perkataan yang mengandungi suku


kata terbuka KVK. – LINUS 2 & 3

Kriteria Murid-murid dapat;


Kejayaan 1. Membina ayat sekurang-kurangnya 4/5 dengan
menggunakan kata ganti nama. PERDANA &
LINUS 4
2. Membaca 8/10 perkataan yang mengandungi
suku kata terbuka KV. – LINUS 1

3. Menulis 8/10 perkataan yang mengandungi


suku kata terbuka KVK. – LINUS 2 & 3
Aktiviti Terima Kasih, Sahabat (Buku Teks: 26)
1. Murid melengkapkan dialog dengan
menggunakan kata ganti nama diri yang
sesuai.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3. Murid murid mengenal pasti kata ganti nama
diri dalam teks.
4. Murid melengkapkan dialog dengan
menggunakan kata ganti nama diri yang
sesuai. PERDANA & LINUS 4
5. Membaca dan suai padanan ejaan perkataan.
LINUS 1, 2 & 3. LINUS 3 akan menulis semula
perkataan yang dibina di dalam buku latihan.
6. Murid membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran dengan bantuan guru.
7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh
guru. (Buku Aktiviti: 27-28)
Bijak Bahasa Kata ganti nama diri
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran
Lembaran kerja
/ Hasil kerja
Pemerhatian
Kuiz
/ Lisan
Tugasan
Projek
Refleksi Pada akhir pengajaran;

1. ______ murid Perdana dapat mencapai objektif


yang ditetapkan dan ______ murid Perdana
yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.
(Cayester, Angellyca, Quincy, Clare)

2. ______ murid LINUS 1 dapat mencapai objektif


yang ditetapkan dan ______ murid LINUS 1 yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang. (Brayenly,
Abigail)
3. ______ murid LINUS 2 dapat mencapai objektif
yang ditetapkan dan ______ murid LINUS 2 yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang.
(Ella, Olyveer, Jqriessal)

4. ______ murid LINUS 3 dapat mencapai objektif


yang ditetapkan dan ______ murid LINUS 2 yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang.
(Aasinaa, Farisah, Bella, Hilna, Ceaser)

5. ______ murid LINUS 4 dapat mencapai objektif


yang ditetapkan dan ______ murid LINUS 2 yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang.
(Ivano, Noorshakilah, Iefty, Cyline)