You are on page 1of 34

P

https://www.scribd.com/document/12
7792604/Biznis-Plan

redmet: TEORIJA IZBORA I
IZBORNI SISTEMI

Literatura za ispit: IZBORNI
SISTEMI, prof. dr Veselin
Pavi ćevi ć, Ekonomski fakultet
Podgorica, 2014.

Segmenti gra đ e iz udžbenika koji
obuhvataju pitanja za ispit
(markirano crvenom bojom):

1. IZBORI ZA CENTRALNE
ORGANE PREDSTAVNI Č KE
VLASTI
– Istorijska ishodišta predstavni č ke
vlasti –

1.1 OSNOVNA TEORIJSKA
ODRE Đ ENJA MJESTA I ULOGE
INSTITUCIJE IZBORA
ZA CENTRALNE ORGANE
PREDSTAVNI Č KE VLASTI 17
1.2. IZBORI – OSNOVNE
FUNKCIJE I VRIJEDNOSTI 18
1.3 OEBS / Drugo zasjedanje
konferencije o ljudskoj dimenziji
(Kopenhagen 1990) 21
1.3.1 KODEKS DOBROG
VLADANJA U IZBORNIM
PITANJIMA
/SMJERNICE I
OBRAZLOŽENJE/ 23

1 EVOLUCIJA PRIMJENE OPŠTIHPRINCIPA U SISTEMU IZBORA ZA PREDSTAVNI Č KU VLAST ZA CENTRALNE ORGANE PREDSTAVNI Č KE VLASTI 29 2. OPŠTE I JEDNAKO PRAVO GLASA 29 2.1.5 KNJAŽEVINA / KRALJEVINA CRNA GORA 37 .1.1 OGRANI Č ENO.1.4 SJEDINJE AMERI Č KE DRŽAVE – Ameri čki izborni pragmatizam – 35 2.2 VELIKA BRITANIJA – Britanska izborna evolutivnost – 30 2.3 FRANCUSKA – Francuski izborni radikalizam – 33 2.2.1.1.

1 ŽENSKA KVOTA 41 3.2 SUBJEKTI PRAVA GLASA / AKTIVNA I PASIVNA BIRA Č KA LEGITIMACIJA 47 3.5 TAJNO I JAVNO GLASANJE 55 .2.4 NEPOSREDNO I POSREDNO PRAVO GLASA 53 3.1 PRAVNI KARAKTER BIRA Č KOG PRAVA 45 3.2.2 BIRA Č KO PRAVO ZA ŽENE 39 2.3 JEDNAKO ILI NEJEDNAKO BIRA Č KO PRAVO 51 3.

2 MAJORITETNI IZBORNI METODI – SISTEMI 80 .1 VE Ć INSKI IZBORNI METODI – SISTEMI 79 5.1 IZBORNI SISTEMI STRUKTURA / KARAKTERISTIKE / POLITI Č KI U Č INCI 61 4.1.2 SAVJETI PROJEKTANTIMA IZBORNOG SISTEMA 73 5.1 METODI IZBORA ZA CENTRALNE PREDSTAVNI Č KE ORGANE VLASTI 62 4.1.4.

1 VelikaBritanija 91 5.2 FRANCUSKA 92 5. BRITANIJE. SAD iSR NJEMA Č KE 90 5.5.3 SJEDINJENE AMERI Č KE DRŽAVE 94 5.3 POLUPROPORCIONALNI IZBORNI METODI – SISTEMI 82 5.4 PROPORCIONALNI IZBORNI METODI – SISTEMI 83 5.5. FRANCUSKE.5 OSNOVNI STRUKTURNI ELEMENTI CENTRALNIHPREDSTAVNI Č KI HORGANA I IZBORNIHSISTEMA: V.5.4 SR NJEMA Č KA 97 .5.5.

1.1 Zatvorena(vezana) lista 112 7.OSNOVNI TIPOVI I KARAKTERISTIKE 111 7. IZBORNE JEDINICE I PROBLEMI IZBORNE GEOGRAFIJE 101 7.2 Fleksibilnalista 112 7.1.4 Slobodnalista 112 7.1.2 GLASANJE / NA Č IN I OSNOVNI TIPOVI 113 7.3 ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 115 .3 Otvorenalista 112 7.1 IZBORNE LISTE .6.1.

TIP IZBORNE LISTE NEPOSREDNI ILI POSREDNI PROPORCIONALNI IZBORNI SISTEM? 117 7.9 IZBORNA ADMINISTRACIJA 126 .5 NA Č IN GLASANJA .6 PRAVNI KARAKTER POSLANI Č KOG MANDATA IMERATIVNI ILI SLOBODNI MANDAT? 120 7.7.7 VERIFIKACIJA MANDATA ZAKONODAVNI AKT ILI AKT PRIMJENE PRAVA? 122 7.8 POZITIVNA DISKRIMINACIJA (AFIRMATIVNA AKCIJA) 124 7.4 KONTROLA IZBORA 116 7.

1.1.3 METODI NAJVE Ć EG PROSJEKA /the highest average/ - METODI LISTE 137 9.POJEDINA Č NO PRENOSIV GLAS /single transferable vote/ 136 8.1 RASPODJELA PREDSTAVNI Č KIHMJESTA - MANDATA 133 8. IZBORNI SISTEM U CRNOJGORI – U TRAGANJU ZA EFIKASNOM .2 PREFERENCIJANA METODA .1 METOD IZBORNOG KOLI Č NIKA 133 8.8.1.

2.1.2.1 OSNOVNI STRUKTURNI ELEMENTI IZBORNOG SISTEMA 147 9.2.1.2 IZBORNI SISTEM NA NIVOU DRŽAVE 147 9.1 ISTORIJSKA I SOCIJALNA UTEMELJENOST VIŠESTRANA Č JA U CRNOJGORI 145 9.3 Na č in glasanja 149 . I STABILNOM INSTITUCIJOM – 145 9.2.1.1 Broj i veli čina izbornih jedinica 148 9.2 Metod prera č unavanja glasova u mandate 149 9.

3 IZBORNI SISTEM NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE - OPŠTINE 151 9. 155 11.1 KOMPARATIVNI PREGLED OSNOVNIH STRUKTURNIH ELEMENATA IZBORNIH SISTEMA U SVIJETU TOKOM 2000.KORIŠ Ć ENA I ŠIRA .9.4 SISTEM IZBORA PREDSJEDNIKA DRŽAVE 151 9. LITERATURA . APENDIX 155 10.5 PREPORUKE I ZAKLJU Č AK 152 10.

Segmenti gra đ e iz udžbenika koji obuhvataju pitanja za ispit (markirano crvenom bojom): 1. prof.Predmet: TEORIJA IZBORA I IZBORNI SISTEMI Literatura za ispit: IZBORNI SISTEMI. 2014. IZBORI ZA CENTRALNE ORGANE PREDSTAVNI Č KE VLASTI – Istorijska ishodišta predstavni č ke vlasti – . Ekonomski fakultet Podgorica. dr Veselin Pavi ćevi ć.

2.3 OEBS / Drugo zasjedanje konferencije o ljudskoj dimenziji (Kopenhagen 1990) 21 1.1 KODEKS DOBROG VLADANJA U IZBORNIM PITANJIMA /SMJERNICE I OBRAZLOŽENJE/ 23 .1 OSNOVNA TEORIJSKA ODRE Đ ENJA MJESTA I ULOGE INSTITUCIJE IZBORA ZA CENTRALNE ORGANE PREDSTAVNI Č KE VLASTI 17 1. IZBORI – OSNOVNE FUNKCIJE I VRIJEDNOSTI 18 1.3.1.

1.1.1.2.4 SJEDINJE AMERI Č KE DRŽAVE – Ameri čki izborni pragmatizam – 35 2. OPŠTE I JEDNAKO PRAVO GLASA 29 2.1.1 OGRANI Č ENO.2 VELIKA BRITANIJA – Britanska izborna evolutivnost – 30 2.1 EVOLUCIJA PRIMJENE OPŠTIHPRINCIPA U SISTEMU IZBORA ZA PREDSTAVNI Č KU VLAST ZA CENTRALNE ORGANE PREDSTAVNI Č KE VLASTI 29 2.1.5 KNJAŽEVINA / KRALJEVINA CRNA GORA 37 .3 FRANCUSKA – Francuski izborni radikalizam – 33 2.

4 NEPOSREDNO I POSREDNO PRAVO GLASA 53 3.2.1 PRAVNI KARAKTER BIRA Č KOG PRAVA 45 3.5 TAJNO I JAVNO GLASANJE 55 .2 BIRA Č KO PRAVO ZA ŽENE 39 2.2.1 ŽENSKA KVOTA 41 3.3 JEDNAKO ILI NEJEDNAKO BIRA Č KO PRAVO 51 3.2 SUBJEKTI PRAVA GLASA / AKTIVNA I PASIVNA BIRA Č KA LEGITIMACIJA 47 3.

2 MAJORITETNI IZBORNI METODI – SISTEMI 80 .1 VE Ć INSKI IZBORNI METODI – SISTEMI 79 5.4.2 SAVJETI PROJEKTANTIMA IZBORNOG SISTEMA 73 5.1 IZBORNI SISTEMI STRUKTURA / KARAKTERISTIKE / POLITI Č KI U Č INCI 61 4.1.1 METODI IZBORA ZA CENTRALNE PREDSTAVNI Č KE ORGANE VLASTI 62 4.1.

5 OSNOVNI STRUKTURNI ELEMENTI CENTRALNIHPREDSTAVNI Č KI HORGANA I IZBORNIHSISTEMA: V.4 PROPORCIONALNI IZBORNI METODI – SISTEMI 83 5.3 SJEDINJENE AMERI Č KE DRŽAVE 94 5.5. SAD iSR NJEMA Č KE 90 5. BRITANIJE.5. FRANCUSKE.5.3 POLUPROPORCIONALNI IZBORNI METODI – SISTEMI 82 5.1 VelikaBritanija 91 5.5.2 FRANCUSKA 92 5.5.4 SR NJEMA Č KA 97 .

2 GLASANJE / NA Č IN I OSNOVNI TIPOVI 113 7.1 Zatvorena(vezana) lista 112 7.1 IZBORNE LISTE .1.6.3 ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 115 .1.1.OSNOVNI TIPOVI I KARAKTERISTIKE 111 7.1. IZBORNE JEDINICE I PROBLEMI IZBORNE GEOGRAFIJE 101 7.4 Slobodnalista 112 7.2 Fleksibilnalista 112 7.3 Otvorenalista 112 7.

9 IZBORNA ADMINISTRACIJA 126 .7 VERIFIKACIJA MANDATA ZAKONODAVNI AKT ILI AKT PRIMJENE PRAVA? 122 7.TIP IZBORNE LISTE NEPOSREDNI ILI POSREDNI PROPORCIONALNI IZBORNI SISTEM? 117 7.8 POZITIVNA DISKRIMINACIJA (AFIRMATIVNA AKCIJA) 124 7.7.4 KONTROLA IZBORA 116 7.6 PRAVNI KARAKTER POSLANI Č KOG MANDATA IMERATIVNI ILI SLOBODNI MANDAT? 120 7.5 NA Č IN GLASANJA .

2 PREFERENCIJANA METODA .1.1 METOD IZBORNOG KOLI Č NIKA 133 8.1.POJEDINA Č NO PRENOSIV GLAS /single transferable vote/ 136 8.1.3 METODI NAJVE Ć EG PROSJEKA /the highest average/ - METODI LISTE 137 9. IZBORNI SISTEM U CRNOJGORI – U TRAGANJU ZA EFIKASNOM .1 RASPODJELA PREDSTAVNI Č KIHMJESTA - MANDATA 133 8.8.

1.3 IZBORNI SISTEM NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE - OPŠTINE 151 9.2.2.1.4 SISTEM IZBORA PREDSJEDNIKA DRŽAVE 151 9.2 Metod preračunavanja glasova u mandate 149 9.2 IZBORNI SISTEM NA NIVOU DRŽAVE 147 9.1 ISTORIJSKA I SOCIJALNA UTEMELJENOST VIŠESTRANAČJA U CRNOJGORI 145 9.5 PREPORUKE I ZAKLJUČAK 152 .1. I STABILNOM INSTITUCIJOM – 145 9.1 OSNOVNI STRUKTURNI ELEMENTI IZBORNOG SISTEMA 147 9.3 Način glasanja 149 9.2.1 Broj i veličina izbornih jedinica 148 9.2.

10. 2014.1 KOMPARATIVNI PREGLED OSNOVNIH STRUKTURNIH ELEMENATA IZBORNIH SISTEMA U SVIJETU TOKOM 2000. 155 11. Ekonomski fakultet Podgorica. APENDIX 155 10. prof.KORIŠĆENA I ŠIRA Predmet: TEORIJA IZBORA I IZBORNI SISTEMI Literatura za ispit: IZBORNI SISTEMI. dr Veselin Pavićević. LITERATURA . Segmenti građe iz udžbenika koji obuhvataju pitanja za ispit (markirano crvenom bojom): .

3 OEBS / Drugo zasjedanje konferencije o ljudskoj dimenziji (Kopenhagen 1990) 21 1.3.2. IZBORI – OSNOVNE FUNKCIJE I VRIJEDNOSTI 18 1.1 KODEKS DOBROG VLADANJA U IZBORNIM PITANJIMA /SMJERNICE I OBRAZLOŽENJE/ 23 .1. IZBORI ZA CENTRALNE ORGANE PREDSTAVNIČKE VLASTI – Istorijska ishodišta predstavničke vlasti – 1.1 OSNOVNA TEORIJSKA ODREĐENJA MJESTA I ULOGE INSTITUCIJE IZBORA ZA CENTRALNE ORGANE PREDSTAVNIČKE VLASTI 17 1.

OPŠTE I JEDNAKO PRAVO GLASA 29 2.1.2.1 EVOLUCIJA PRIMJENE OPŠTIHPRINCIPA U SISTEMU IZBORA ZA PREDSTAVNIČKU VLAST ZA CENTRALNE ORGANE PREDSTAVNIČKE VLASTI 29 2.1 OGRANIČENO.2 BIRAČKO PRAVO ZA ŽENE 39 2.1.1.4 SJEDINJE AMERIČKE DRŽAVE – Američki izborni pragmatizam – 35 2.1.2 VELIKA BRITANIJA – Britanska izborna evolutivnost – 30 2.3 FRANCUSKA – Francuski izborni radikalizam – 33 2.1 PRAVNI KARAKTER BIRAČKOG PRAVA 45 .1.5 KNJAŽEVINA / KRALJEVINA CRNA GORA 37 2.2.1 ŽENSKA KVOTA 41 3.

2 SUBJEKTI PRAVA GLASA / AKTIVNA I PASIVNA BIRAČKA LEGITIMACIJA 47 3.1 IZBORNI SISTEMI STRUKTURA / KARAKTERISTIKE / POLITIČKI UČINCI 61 4.3 JEDNAKO ILI NEJEDNAKO BIRAČKO PRAVO 51 3.3.1.2 SAVJETI PROJEKTANTIMA IZBORNOG SISTEMA 73 5.1.1 METODI IZBORA ZA CENTRALNE PREDSTAVNIČKE ORGANE VLASTI 62 4.1 VEĆINSKI IZBORNI METODI – SISTEMI 79 .5 TAJNO I JAVNO GLASANJE 55 4.4 NEPOSREDNO I POSREDNO PRAVO GLASA 53 3.

2 MAJORITETNI IZBORNI METODI – SISTEMI 80 5.3 SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 94 5.4 PROPORCIONALNI IZBORNI METODI – SISTEMI 83 5.5. FRANCUSKE.5. SAD iSR NJEMAČKE 90 5.5.1 VelikaBritanija 91 5.5.3 POLUPROPORCIONALNI IZBORNI METODI – SISTEMI 82 5.5 OSNOVNI STRUKTURNI ELEMENTI CENTRALNIHPREDSTAVNIČKIH ORGANA I IZBORNIHSISTEMA: V.4 SR NJEMAČKA 97 6. BRITANIJE. IZBORNE JEDINICE I PROBLEMI IZBORNE GEOGRAFIJE 101 .5.2 FRANCUSKA 92 5.

4 Slobodnalista 112 7.1.1.5 NAČIN GLASANJA .TIP IZBORNE LISTE NEPOSREDNI ILI POSREDNI PROPORCIONALNI IZBORNI SISTEM? 117 7.3 ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 115 7.OSNOVNI TIPOVI I KARAKTERISTIKE 111 7.4 KONTROLA IZBORA 116 7.7 VERIFIKACIJA MANDATA ZAKONODAVNI AKT ILI AKT PRIMJENE PRAVA? 122 .3 Otvorenalista 112 7.6 PRAVNI KARAKTER POSLANIČKOG MANDATA IMERATIVNI ILI SLOBODNI MANDAT? 120 7.1.7.1.1 Zatvorena(vezana) lista 112 7.2 GLASANJE / NAČIN I OSNOVNI TIPOVI 113 7.1 IZBORNE LISTE .2 Fleksibilnalista 112 7.

9 IZBORNA ADMINISTRACIJA 126 8.3 METODI NAJVEĆEG PROSJEKA /the highest average/ - METODI LISTE 137 9.POJEDINAČNO PRENOSIV GLAS /single transferable vote/ 136 8. IZBORNI SISTEM U CRNOJGORI – U TRAGANJU ZA EFIKASNOM I STABILNOM INSTITUCIJOM – 145 .2 PREFERENCIJANA METODA .7.1 METOD IZBORNOG KOLIČNIKA 133 8.8 POZITIVNA DISKRIMINACIJA (AFIRMATIVNA AKCIJA) 124 7.1.1.1 RASPODJELA PREDSTAVNIČKIHMJESTA - MANDATA 133 8.1.

3 Način glasanja 149 9.1 Broj i veličina izbornih jedinica 148 9.9.1.2 Metod preračunavanja glasova u mandate 149 9.2 IZBORNI SISTEM NA NIVOU DRŽAVE 147 9.2.1 ISTORIJSKA I SOCIJALNA UTEMELJENOST VIŠESTRANAČJA U CRNOJGORI 145 9.1. APENDIX 155 .2.2.1.3 IZBORNI SISTEM NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE - OPŠTINE 151 9.4 SISTEM IZBORA PREDSJEDNIKA DRŽAVE 151 9.1 OSNOVNI STRUKTURNI ELEMENTI IZBORNOG SISTEMA 147 9.5 PREPORUKE I ZAKLJUČAK 152 10.2.

155 11. LITERATURA . prof.KORIŠĆENA I ŠIRA Predmet: TEORIJA IZBORA I IZBORNI SISTEMI Literatura za ispit: IZBORNI SISTEMI. Ekonomski fakultet Podgorica. Segmenti građe iz udžbenika koji obuhvataju pitanja za ispit (markirano crvenom bojom): 1. 2014.1 KOMPARATIVNI PREGLED OSNOVNIH STRUKTURNIH ELEMENATA IZBORNIH SISTEMA U SVIJETU TOKOM 2000.10. dr Veselin Pavićević. IZBORI ZA CENTRALNE ORGANE PREDSTAVNIČKE VLASTI .

1 OSNOVNA TEORIJSKA ODREĐENJA MJESTA I ULOGE INSTITUCIJE IZBORA ZA CENTRALNE ORGANE PREDSTAVNIČKE VLASTI 17 1.1 KODEKS DOBROG VLADANJA U IZBORNIM PITANJIMA /SMJERNICE I OBRAZLOŽENJE/ 23 2.2.1 EVOLUCIJA PRIMJENE OPŠTIHPRINCIPA U SISTEMU IZBORA ZA .3 OEBS / Drugo zasjedanje konferencije o ljudskoj dimenziji (Kopenhagen 1990) 21 1.3.– Istorijska ishodišta predstavničke vlasti – 1. IZBORI – OSNOVNE FUNKCIJE I VRIJEDNOSTI 18 1.

4 PROPORCIONALNI IZBORNI METODI – SISTEMI 83 5.5 OSNOVNI STRUKTURNI ELEMENTI CENTRALNIHPREDSTAVNIČKIHORGANA I IZBORNIHSISTEMA: V.2.5 TAJNO I JAVNO GLASANJE 55 4.1 IZBORNI SISTEMI STRUKTURA / KARAKTERISTIKE / POLITIČKI UČINCI 61 4. OPŠTE I JEDNAKO PRAVO GLASA 29 2.2 VELIKA BRITANIJA – Britanska izborna evolutivnost – 30 2.4 SJEDINJE AMERIČKE DRŽAVE – Američki izborni pragmatizam – 35 2. BRITANIJE.1 OGRANIČENO.1 VelikaBritanija 91 5.5.2 MAJORITETNI IZBORNI METODI – SISTEMI 80 5.1 VEĆINSKI IZBORNI METODI – SISTEMI 79 5.5.5 KNJAŽEVINA / KRALJEVINA CRNA GORA 37 2.1.2 BIRAČKO PRAVO ZA ŽENE 39 2.1 METODI IZBORA ZA CENTRALNE PREDSTAVNIČKE ORGANE VLASTI 62 4.3 POLUPROPORCIONALNI IZBORNI METODI – SISTEMI 82 5.3 JEDNAKO ILI NEJEDNAKO BIRAČKO PRAVO 51 3.2 SUBJEKTI PRAVA GLASA / AKTIVNA I PASIVNA BIRAČKA LEGITIMACIJA 47 3.1 PRAVNI KARAKTER BIRAČKOG PRAVA 45 3.2 FRANCUSKA 92 5.1.1.4 NEPOSREDNO I POSREDNO PRAVO GLASA 53 3.1.PREDSTAVNIČKU VLAST ZA CENTRALNE ORGANE PREDSTAVNIČKE VLASTI 29 2.2 SAVJETI PROJEKTANTIMA IZBORNOG SISTEMA 73 5. SAD iSR NJEMAČKE 90 5.1 ŽENSKA KVOTA 41 3.3 SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 94 .3 FRANCUSKA – Francuski izborni radikalizam – 33 2. FRANCUSKE.1.1.5.1.

3 Način glasanja 149 9.1.1.1 METOD IZBORNOG KOLIČNIKA 133 8.3 Otvorenalista 112 7.2 PREFERENCIJANA METODA .8 POZITIVNA DISKRIMINACIJA (AFIRMATIVNA AKCIJA) 124 7.3 IZBORNI SISTEM NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE .2.2 Metod preračunavanja glasova u mandate 149 9.2 IZBORNI SISTEM NA NIVOU DRŽAVE 147 9.POJEDINAČNO PRENOSIV GLAS /single transferable vote/ 136 8.6 PRAVNI KARAKTER POSLANIČKOG MANDATA IMERATIVNI ILI SLOBODNI MANDAT? 120 7.METODI LISTE 137 9.OPŠTINE 151 9.4 SR NJEMAČKA 97 6.1 Broj i veličina izbornih jedinica 148 9.5 NAČIN GLASANJA .1.5.2. IZBORNI SISTEM U CRNOJGORI – U TRAGANJU ZA EFIKASNOM I STABILNOM INSTITUCIJOM – 145 9.OSNOVNI TIPOVI I KARAKTERISTIKE 111 7.1.7 VERIFIKACIJA MANDATA ZAKONODAVNI AKT ILI AKT PRIMJENE PRAVA? 122 7.1. APENDIX 155 10.KORIŠĆENA I ŠIRA . 5.1. LITERATURA .1.4 SISTEM IZBORA PREDSJEDNIKA DRŽAVE 151 9.2 Fleksibilnalista 112 7.9 IZBORNA ADMINISTRACIJA 126 8.1 IZBORNE LISTE .1.3 ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 115 7.5 PREPORUKE I ZAKLJUČAK 152 10.2 GLASANJE / NAČIN I OSNOVNI TIPOVI 113 7. IZBORNE JEDINICE I PROBLEMI IZBORNE GEOGRAFIJE 101 7.3 METODI NAJVEĆEG PROSJEKA /the highest average/ .4 Slobodnalista 112 7.MANDATA 133 8.1 Zatvorena(vezana) lista 112 7.1.2. 155 11.1 RASPODJELA PREDSTAVNIČKIHMJESTA .4 KONTROLA IZBORA 116 7.1 ISTORIJSKA I SOCIJALNA UTEMELJENOST VIŠESTRANAČJA U CRNOJGORI 145 9.1.1 KOMPARATIVNI PREGLED OSNOVNIH STRUKTURNIH ELEMENATA IZBORNIH SISTEMA U SVIJETU TOKOM 2000.TIP IZBORNE LISTE NEPOSREDNI ILI POSREDNI PROPORCIONALNI IZBORNI SISTEM? 117 7.2.1 OSNOVNI STRUKTURNI ELEMENTI IZBORNOG SISTEMA 147 9.