You are on page 1of 9

5.

1 VEĆINSKI IZBORNI METODI – SISTEMI 79

5.2 MAJORITETNI IZBORNI METODI – SISTEMI 80

5.3 POLUPROPORCIONALNI IZBORNI METODI – SISTEMI 82

5.4 PROPORCIONALNI IZBORNI METODI – SISTEMI 83

5.5 OSNOVNI STRUKTURNI ELEMENTI CENTRALNIHPREDSTAVNIČKIHORGANA

I IZBORNIHSISTEMA: V. BRITANIJE, FRANCUSKE, SAD iSR NJEMAČKE 90

5.5.1 VelikaBritanija 91

5.5.2 FRANCUSKA 92

5.5.3 SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 94

5.5.4 SR NJEMAČKA 97

6. IZBORNE JEDINICE I PROBLEMI IZBORNE GEOGRAFIJE 101

7.1 IZBORNE LISTE - OSNOVNI TIPOVI I KARAKTERISTIKE 111

7.1.1 Zatvorena(vezana) lista 112

TIP IZBORNE LISTE NEPOSREDNI ILI POSREDNI PROPORCIONALNI IZBORNI SISTEM? 117 7.MANDATA 133 8.2 PREFERENCIJANA METODA .2 GLASANJE / NAČIN I OSNOVNI TIPOVI 113 7.1.1.2 Fleksibilnalista 112 7.8 POZITIVNA DISKRIMINACIJA (AFIRMATIVNA AKCIJA) 124 7.1 METOD IZBORNOG KOLIČNIKA 133 8.3 Otvorenalista 112 7.6 PRAVNI KARAKTER POSLANIČKOG MANDATA IMERATIVNI ILI SLOBODNI MANDAT? 120 7.3 ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 115 7.9 IZBORNA ADMINISTRACIJA 126 8.1 RASPODJELA PREDSTAVNIČKIHMJESTA .5 NAČIN GLASANJA .4 Slobodnalista 112 7.1.1.7 VERIFIKACIJA MANDATA ZAKONODAVNI AKT ILI AKT PRIMJENE PRAVA? 122 7.7.4 KONTROLA IZBORA 116 7.1.POJEDINAČNO PRENOSIV GLAS /single transferable vote/ 136 .

1.2.1 Broj i veličina izbornih jedinica 148 9.1.3 Način glasanja 149 9.1 ISTORIJSKA I SOCIJALNA UTEMELJENOST VIŠESTRANAČJA U CRNOJGORI 145 9.8. IZBORNI SISTEM U CRNOJGORI – U TRAGANJU ZA EFIKASNOM I STABILNOM INSTITUCIJOM – 145 9.2.3 IZBORNI SISTEM NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE .2.1 KOMPARATIVNI PREGLED OSNOVNIH STRUKTURNIH ELEMENATA IZBORNIH SISTEMA U SVIJETU TOKOM 2000.2 IZBORNI SISTEM NA NIVOU DRŽAVE 147 9.5 PREPORUKE I ZAKLJUČAK 152 10.METODI LISTE 137 9.1.2.2 Metod preračunavanja glasova u mandate 149 9. APENDIX 155 10. 155 .3 METODI NAJVEĆEG PROSJEKA /the highest average/ .1.4 SISTEM IZBORA PREDSJEDNIKA DRŽAVE 151 9.1 OSNOVNI STRUKTURNI ELEMENTI IZBORNOG SISTEMA 147 9.OPŠTINE 151 9.

Ekonomski fakultet Podgorica. 2014.2. IZBORI ZA CENTRALNE ORGANE PREDSTAVNIČKE VLASTI – Istorijska ishodišta predstavničke vlasti – 1. IZBORI – OSNOVNE FUNKCIJE I VRIJEDNOSTI 18 1. dr Veselin Pavićević.1 OSNOVNA TEORIJSKA ODREĐENJA MJESTA I ULOGE INSTITUCIJE IZBORA ZA CENTRALNE ORGANE PREDSTAVNIČKE VLASTI 17 1. prof.KORIŠĆENA I ŠIRAv Predmet: TEORIJA IZBORA I IZBORNI SISTEMI Literatura za ispit: IZBORNI SISTEMI.11. LITERATURA .3 OEBS / Drugo zasjedanje konferencije o ljudskoj dimenziji (Kopenhagen 1990) 21 . Segmenti građe iz udžbenika koji obuhvataju pitanja za ispit (markirano crvenom bojom): 1.

1 KODEKS DOBROG VLADANJA U IZBORNIM PITANJIMA /SMJERNICE I OBRAZLOŽENJE/ 23 2.1.1.2 VELIKA BRITANIJA – Britanska izborna evolutivnost – 30 2.1.5 TAJNO I JAVNO GLASANJE 55 .2 SUBJEKTI PRAVA GLASA / AKTIVNA I PASIVNA BIRAČKA LEGITIMACIJA 47 3.4 NEPOSREDNO I POSREDNO PRAVO GLASA 53 3.3.1.3 FRANCUSKA – Francuski izborni radikalizam – 33 2.1 PRAVNI KARAKTER BIRAČKOG PRAVA 45 3.1.2.3 JEDNAKO ILI NEJEDNAKO BIRAČKO PRAVO 51 3.2 BIRAČKO PRAVO ZA ŽENE 39 2.4 SJEDINJE AMERIČKE DRŽAVE – Američki izborni pragmatizam – 35 2.1 EVOLUCIJA PRIMJENE OPŠTIHPRINCIPA U SISTEMU IZBORA ZA PREDSTAVNIČKU VLAST ZA CENTRALNE ORGANE PREDSTAVNIČKE VLASTI 29 2.5 KNJAŽEVINA / KRALJEVINA CRNA GORA 37 2.1. OPŠTE I JEDNAKO PRAVO GLASA 29 2.1 OGRANIČENO.1 ŽENSKA KVOTA 41 3.

3 POLUPROPORCIONALNI IZBORNI METODI – SISTEMI 82 5.4 SR NJEMAČKA 97 .1 VelikaBritanija 91 5.2 FRANCUSKA 92 5.4 PROPORCIONALNI IZBORNI METODI – SISTEMI 83 5.5.1 METODI IZBORA ZA CENTRALNE PREDSTAVNIČKE ORGANE VLASTI 62 4.1.4. FRANCUSKE.1.3 SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 94 5. SAD iSR NJEMAČKE 90 5.5. BRITANIJE.5 OSNOVNI STRUKTURNI ELEMENTI CENTRALNIHPREDSTAVNIČKIHORGANA I IZBORNIHSISTEMA: V.2 SAVJETI PROJEKTANTIMA IZBORNOG SISTEMA 73 5.1 IZBORNI SISTEMI STRUKTURA / KARAKTERISTIKE / POLITIČKI UČINCI 61 4.1 VEĆINSKI IZBORNI METODI – SISTEMI 79 5.5.2 MAJORITETNI IZBORNI METODI – SISTEMI 80 5.5.

IZBORNE JEDINICE I PROBLEMI IZBORNE GEOGRAFIJE 101 7.4 KONTROLA IZBORA 116 7.2 GLASANJE / NAČIN I OSNOVNI TIPOVI 113 7.2 Fleksibilnalista 112 7.5 NAČIN GLASANJA .6.4 Slobodnalista 112 7.7 VERIFIKACIJA MANDATA ZAKONODAVNI AKT ILI AKT PRIMJENE PRAVA? 122 7.OSNOVNI TIPOVI I KARAKTERISTIKE 111 7.1.1.1.1 IZBORNE LISTE .3 ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 115 7.1.1 Zatvorena(vezana) lista 112 7.TIP IZBORNE LISTE NEPOSREDNI ILI POSREDNI PROPORCIONALNI IZBORNI SISTEM? 117 7.3 Otvorenalista 112 7.8 POZITIVNA DISKRIMINACIJA (AFIRMATIVNA AKCIJA) 124 .6 PRAVNI KARAKTER POSLANIČKOG MANDATA IMERATIVNI ILI SLOBODNI MANDAT? 120 7.

2.2 IZBORNI SISTEM NA NIVOU DRŽAVE 147 9.2 Metod preračunavanja glasova u mandate 149 9.MANDATA 133 8.3 Način glasanja 149 9.1.3 METODI NAJVEĆEG PROSJEKA /the highest average/ .1.1.1 OSNOVNI STRUKTURNI ELEMENTI IZBORNOG SISTEMA 147 9.1.9 IZBORNA ADMINISTRACIJA 126 8.1 RASPODJELA PREDSTAVNIČKIHMJESTA .METODI LISTE 137 9.2.2 PREFERENCIJANA METODA . IZBORNI SISTEM U CRNOJGORI – U TRAGANJU ZA EFIKASNOM I STABILNOM INSTITUCIJOM – 145 9.POJEDINAČNO PRENOSIV GLAS /single transferable vote/ 136 8.1 Broj i veličina izbornih jedinica 148 9.2.1.OPŠTINE 151 9.4 SISTEM IZBORA PREDSJEDNIKA DRŽAVE 151 .1 ISTORIJSKA I SOCIJALNA UTEMELJENOST VIŠESTRANAČJA U CRNOJGORI 145 9.1 METOD IZBORNOG KOLIČNIKA 133 8.1.2.7.3 IZBORNI SISTEM NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE .

9. LITERATURA . 155 11.1 KOMPARATIVNI PREGLED OSNOVNIH STRUKTURNIH ELEMENATA IZBORNIH SISTEMA U SVIJETU TOKOM 2000. APENDIX 155 10.5 PREPORUKE I ZAKLJUČAK 152 10.KORIŠĆENA I ŠIRA .