You are on page 1of 6

Opći i gospodarski podaci

Službeni naziv: Turkmenistan


Glavni grad: Ašgabat
Površina: 491 210 km2
Broj stanovnika: 5 548 568 (izvor: countrymeters.info, siječanj 2018.)
Službeni jezik: turkmenski
Državno uređenje: unitarna republika, predsjednički sustav
Predsjednik i premijer: Gurbanguly Berdymuhamedov
Vremenska zona: GMT +5
Valuta (tečaj): novi manat TMT (EUR: TMT = 1:4,32 na dan 14. ožujka 2018.)

Kreditni rejting: BBB+ negativan, Dagong (zbog nedovoljno informacija, ovo je


jedina agencija koja je Turkmenistanu dala svoj rejting)
Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:
CIS, ECO, EBRD, ESCAP, FAO, IBRD, IMF, IDB, IFC, UNCTAD i dr.

Makroekonomski pokazatelji

2012. 2013.* 2014.* 2015. * 2016.*


BDP, po paritetu kupovne 65,9 75,8 84,5 89,9 95,5
moći (milijarde USD)
BDP po stanovniku (USD) 11 700 13 000 15 900 16 700 17 500
Realni rast BDP-a (%) 11,1 10,2 10,3 6,5 6,2
Izvoz robe (milijarde USD) 15,4 18,6 19,8 21,0 19,6
Uvoz robe (milijarde USD) 10,2 16,1 16,4 14,8 14,1
Inflacija (%) 8,5 6,8 11,0 16,0 11,0
Nezaposlenost (%) n/d 10,6 11,0 n/d n/d
Izravna strana ulaganja 3 130 3 076 3 164 n/d n/d
(neto, milijuni USD)
Izvor: EIU, * CIA World Factbook

Struktura BDP-a: usluge 68,4%, industrija 24,4%, poljoprivreda 7,2%.

Zagreb, 15.3.2018. GOSPODARSKA INFORMACIJA 1


Porezi

Stopa
Vrsta poreza
poreza

Porez na dobit 8%, 20%*

Porez na dobit po odbitku 15%

Porez na dohodak od kapitala 8%, 20%

Porez na dohodak 10%

Porez na dodanu vrijednost PDV 15%

Porez na promet nekretnina _

*Porez na dobit domaćih poduzeća iznosi 8%, dok strana poduzeća plaćaju porez po stopi od 20%.

Regulativa vezana uz ulaganja

Informacije vezane uz uvjete investiranja u Turkmenistanu dostupne su na


http://www.invest-turkmenistan.com.

Vanjskotrgovinska razmjena

U milijardama usd
2012. 2013.* 2014.* 2015.* 2016.*
IZVOZ 15,4 17,1 19,8 21,0 19,6
UVOZ 10,2 12,5 16,4 14,8 14,1
RAZLIKA 5,2 4,6 3,4 7,2 5,5
Izvor: EIU, * CIA World Factbook

Aktualno stanje u gospodarstvu

Gospodarstvo Turkmenistana svojevrstan je spoj socijalističkog modela i državnog


kapitalizma, u kojem se odnedavno podupire i razvoj privatnog sektora (privatno
vlasništvo ozakonjeno je tek 1997.). U tijeku je provedba velikog broja razvojnih
projekata, prvenstveno usmjerenih na izgradnju javnih objekata i infrastrukture te
prijevoznih kapaciteta. I Zapad (SAD i EU), i Rusija, i Kina intenzivirali su nakon smrti
prvog predsjednika Nijazova (2006.) kontakte s Turkmenistanom.

Zagreb, 15.3.2018. GOSPODARSKA INFORMACIJA 2


Tradicionalne glavne gospodarske grane su eksploatacija, proizvodnja i izvoz
energenata, primarno plina, te uzgoj, procesiranje i izvoz pamuka. Trenutno
Turkmenistan proizvodi 45 milijardi kubnih metara plina, a do 2030. godine planira
povećati proizvodnju do 180 milijardi kubnih metara. Od 2010. godine i otvaranja
Srednjoazijsko-kineskog plinovoda glavni uvoznik turkmenskog plina je Kina te se
očekuje da Kina ostane glavni, možda i jedini kupac plina koji će se dodatno
proizvesti u predstojećim godinama u skladu s planom povećanja proizvodnje. Nakon
eksplozije na Srednjoazijskom plinovodu 2009. za koju su dvije strane optužile jedna
drugu, Gazprom više ne kupuje plin od Turkmenistana ali kupuju manji ruski
operateri. Izvoz u Rusiju se nakon toga smanjio na 20% prethodnih količina te sada
Turkmenistan otprilike dvije trećine svoje proizvodnje plina izvozi u Kinu, a jednu
trećinu u Rusiju i Iran gdje zadovoljava potrebe sjevernog dijela zemlje uključujući
Teheran.

Turkmenistan želi proširiti tržište za svoj plin sa sadašnje tri države (Kina, Rusija,
Iran) na Indiju i Pakistan, preko plinovoda TAPI, dok Europa kao potencijalni kupac
energenata zasada ima sekundarni značaj iako je Turkmenistan spreman izvoziti i u
Europu. 23. veljače 2018. održano je svečano otvaranje druge dionice plinovoda
TAPI (Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-Indija), dijela koji prolazi kroz Afganistan.
Dio plinovoda, koja prolazi Turkmenistanom već je izgrađen. Nastavak plinovoda
kroz Afganistan financira se iz sredstava koja su osigurale države koje podržavaju
Afganistan, ali je najviše osigurala Saudijska Arabija.

Predsjednik Berdimuhamedov je 2017. s predsjednikom Azerbajdžana Alijevim i s


predsjednikom SOCAR-a razgovarao o suradnji u području energetike. Uz pomoć
malezijske grupe Petronas 2017. je završen plinovod na relaciji „Istok-Zapad“, do
obala Kaspijskog mora, te je spreman za isporuku plina Europi ukoliko bude
potrebno. Turkmenska je strana svjesna da su isporuke plina preko Azerbajdžana
zasad ograničena postojećim kapacitetom azerbajdžanskog polja Šah Deniz 2, od
čega će otprilike polovina plina koja bude prolazila Transanadolskim plinovodom
(TANAP) zadovoljavati turske potrebe. Za svaki značajniji količinski iskorak u
isporukama preko tog pravca za Europu turkmenski plin od krucijalne je važnosti.

Predsjednik Gurbanguli Berdimuhamedov je odlučan u namjeri da pokaže poboljšanu


ulagačku klimu i nove mogućnosti za strane kompanije. Nova Strategija
socioekonomskog razvoja zemlje između ostalog predviđa „politiku otvorenih vrata za
investitore“. Nafta i plin glavni su pokretači rasta gospodarstva, a građevinarstvo
doživljava svoj uzlet. Nakon puštanja u pogon plinskog polja Galkynysh, izgradnje
svih potrebnih postrojenja i cjevovoda, novih pruga, autoputova i cesta, stambenih i
turističkih kapaciteta (na Kaspijskom moru) i izgradnje 500-tinjak objekata javne
namjene (bolnice, škole, vrtići…) i novih tvornica, zemlja bi trebala dobiti novo lice.

Provode se ambiciozni razvojni planovi temeljem kojih se realizira ili predviđa


realizacija brojnih projekata u energetici (plin, elektrane), izgradnji infrastrukture,
poljoprivredi (program razvoja sela), turizmu te u razvoju novih tehnologija. Ključna
područja razvoja su eksploatacija i transport plina, proizvodnja električne energije,
razvoj kemijske i petrokemijske industrije, izgradnja transportne infrastrukture i

Zagreb, 15.3.2018. GOSPODARSKA INFORMACIJA 3


priključivanje na transportne koridore (oživljavanje Puta svile), te kao najnovije
rudarstvo (klorid, kaustična soda, bromidi, itd).

MMF je pozdravio nastojanja turkmenskih vlasti za ekonomskom diversifikacijom.


Iako su cijene energenata u posljednje vrijeme rasle, pretjerana ovisnost o njihovu
izvozu ne čini ekonomiju otpornom na promjenjive okolnosti i šokove. Izvoz
turkmenskog plina u Europu je više želja nego realnost jer je izvoz i dalje orijentiran
prema velikim konzumentima na istoku, posebice Kini. 10. listopada 2017. vlada je
prezentirala svoj sedmogodišnji plan gospodarsko-socijalnog razvoja u razdoblju od
2018. do 2024., kojima se namjeravaju učiniti veći koraci prema uspostavi tržišne
ekonomije te ojačati privatno poduzetništvo u svim važnijim sektorima. Plan predviđa
i otvaranje prema domaćem i stranom kapitalu i ulaganjima te ukidanje pojedinih
administrativnih prepreka. Uz poticanje privatne potrošnje očekuje se ukidanje
subvencija koje su do sada postojale na neke živežne namirnice. Rast gospodarstva
u 2018. godini predviđen je na 6,1%.

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

Robna razmjena

U tisućama €

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.


IZVOZ 284,0 240,3 30 810,9 35 214,3 2 095,3 1 059
UVOZ 31,6 0,0 187,3 0,0 0,0 0,0
RAZLIKA 252,4 240,3 30 623,6 35 214,3 2 095,3 1 059

Izvor: DZS RH

Struktura izvoza iz RH

Zagreb, 15.3.2018. GOSPODARSKA INFORMACIJA 4


Turkmenistan Izvoz Republike Hrvatske u eurima
OZNAKA SMTK I NAZIV ROBE 1-9, 2016. 1-9, 2017. % Indeks
1. 749 Neelektrični dijelovi i pribor za strojeve, nesp. 0 618 916 68,99 –
2. 553 Parfumerijski, kozmetički i toaletni pripravci, osim sapuna 119 696 125 234 13,96 104,6
3. 542 Lijekovi 29 238 71 831 8,01 245,7
4. 682 Bakar 0 41 190 4,59 –
5. 772 Oprema za električne krugove 7 40 000 4,46 ...
6. 782 Motorna vozila za prijevoz robe 1 854 299 0 – –
7. 872 Medicinski instrumenti, nesp. 4 167 0 – –
8. 679 Cijevi, šuplji profili i pribor, od željeza ili čelika 4 062 0 – –
9. 747 Slavine, ventili i slični uređaji 1 559 0 – –
10. 885 Satovi 532 0 – –
11. 771 Elektroenergetski strojevi i njihovi dijelovi 532 0 – –
12. 741 Oprema za zagrijavanje i hlađenje 222 0 – –
13. 629 Proizvodi od gume, nesp. 133 0 – –
14. 699 Proizvodi od običnih kovina, nesp. 98 0 – –
15. 662 Glineni i vatrostalni građevinski materijal 81 0 – –
Ostalo 132 0 – –
U K U P N O: 2 014 758 897 171 100,00 44,5
Izvor: DZS RH

Struktura uvoza u RH

Uvoza u Republiku Hrvatsku u 2016. godini, kao ni u 2015. godini, nije bilo.

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o


gospodarskoj suradnji;
 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i vlade Turkmenistana o
Međuvladinom povjerenstvu za gospodarsku suradnju;
 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak;

Važnije institucije iz područja gospodarstva

Ministarstvo vanjskih poslova Turkmenistana http://www.mfa.gov.tm/


Savez industrijalaca i poduzetnika Turkmenistana http://www.tstb.gov.tm/
Akademija znanosti Turkmenistana http://science.gov.tm/en/
Interes za gospodarsku suradnju uputno je izraziti prema navedenim adresama,
svakako putem diplomatske mreže. Obratite se hrvatskoj gospodarskoj diplomaciji za
pomoć!

Bilateralna gospodarska udruženja

Zagreb, 15.3.2018. GOSPODARSKA INFORMACIJA 5


Međuvladino povjerenstvo za gospodarsku suradnju Hrvatska – Turkmenistan
(osnovano u travnju 2014., sjednice održane u travnju 2014. u Zagrebu i u veljači
2015. u Ašgabatu). Sljedeća se očekuje tijekom 2018. godine.

Važniji sajmovi

Popis važnijih sajmova na: http://www.tradefairdates.com/Fairs-Turkmenistan-Z217-


S1.html

Javni natječaji i ostale poslovne prilike


Više informacija dostupno je na: http://www.turkmenbusiness.org/tenders

Zagreb, 15.3.2018. GOSPODARSKA INFORMACIJA 6