You are on page 1of 1

7.2 / 4.4.

6 S-au prezentat contracte de proiectare:
Ex. contract nr.5 / 14.02.2014 cu SC CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT
RECUPERATOR „SFANTA ELENA DE LA MARE” SRL – servicii aferente obiectivului investitional
„Construire centru medical”: elaborare Proiect Tehnic, elaborare Detalii de Executie, verificare
tehnica a proiectarii, asistenta tehnica din partea proiectantului;
Ex. contract nr.13 / 13.01.2014 cu Comuna Silistea – documentatia necesara accesarii finantarii
nerambursabile pentru proiectul „Prima infiintare si dotare a centrului de asistenta dupa programul
scolar tip after-school”, satul Tepes-Voda, comuna Silistea, judetul Constanta (proiectare: fazele
Studiului de fezabilitate conform HG 28/2008 si Proiect tehnic (proiect tehnic, detalii de executie,
caiete de sarcini, proiect pentru autorizatia de construire, documentatia pentru obtinere avize,
acorduri, autorizatii));
Ex. contract nr.553 / 12.11.2013 cu SC VIDAL SERV SRL – servicii de proiectare, faza DT+DE si
DTAC, masuratori topografice, intocmire documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism,
a avizelor si acordurilor, precum si a Autorizatiei de Construire, aferente urmatorului obiectiv
institutional: Sistem de irigatii spatii verzi CN ACN.
Ex. contract nr.2549 / 25.10.2013 cu Comuna Vulturu – documentatia necesara accesarii finantarii
nerambursabile pentru proiectul „REABILITARE GRADINITA” (proiectare: fazele Studiului de
fezabilitate conform HG 28/2008 si Proiect tehnic (proiect tehnic, detalii de executie, caiete de
sarcini, proiect pentru autorizatia de construire, documentatia pentru obtinere avize, acorduri,
autorizatii);
Ex. contract de consultanta nr. 440.1 / 19.09.2013 cu SC CARMEN TINA SRL Constanta –
INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA SI DOSAR CANDIDATURA – PROGRAMUL
OPERATIONAL PENTRU PESCUIT – ASOCIATIA GRUP LOCAL DOGROGEA SUD- MASURA 4,
AFERENTA INVESTITIEI: „SAT PESCARESC – POPASUL PESCARILOR – CONSTRUCTIE
Sp+P+1E, LOT 3”.
7.4/ 4.4.6 Ex. Furnizori: SC EXPERTIS SA Constanta – servicii DTP, SC IMP EXPERT BUSINESS SRL -
Furnizare produse si servicii tipografice;
Contract nr…………(sau dovada relatiei contractuale) SC TOTAL ECO SOLUTION – vanzarea-
cumpararea de deseuri hartie;
Ex. contract de proiectare nr.80 / 31.01.2014 cu SC ELECTRICONST SRL – servicii de proiectare
specialitatea instalatii electrice, aferente urmatorului obiectiv institutional: „Amenajare peisagistica
in incinta CRRNP Techirghiol – iluminat;
Ex. contract prestari servicii nr. 46 / 12.11.2013 cu SC TOPOROM LOGISTIC SRL– Masuratori
topografice – Plan de situatie in Sistem Stereografic 1970 si referinta Marea Neagra 1975 pentru
obiectivul: „SISTEM DE IRIGATII SPATII VERZI SEDIU – A.C.N” Localitatea Agigea, Judetul
Constanta;
Ex. contract de proiectare nr. 554 / 12.11.2012 cu SC PRIMARY DESIGN SRL Constanta –
servicii proiectare specialitatea arhitectura, aferent urmatorului obiect investitional: Sistem de
irigatii spatii verzi sediu CN ACN SA;
Ex. contract de servicii nr. 502 / 23.10.2013 cu SC PROIECT COST INVEST SRL Bucuresti –
servicii de intocmire raport tehnic de specialitate.
Ex. contract de servicii nr. 295 / 02.07.2013 cu SC INK BUILDING SRL Constanta – servicii
proiectare specialitatea instalatii sanitare si electrice aferente urmatorulului obiectiv investitional:
SF+PT+DE „AMENAJARE PUNCT DE TRECERE FRONTIERA ROMANIA - BULGARIA”.
8.2.3 + 8.2.4 / Ex. PV receptie la terminarea lucrarilor reactualizare documentatie economica, nr. 72 / 29.01.2014,
4.5.1 privind lucrarea: „REABILITARE BAZA SPORTIVA CU TEREN OMOLOGABIL TIP I, LOC.
CUMPANA, JUD. CONSTANTA”;
Ex. PV receptie la terminarea lucrarilor, nr. 611 / 12.12.2013 privind lucrarea: Documentatia
necesara accesarii finantarii nerambursabile pentru proiectul cu titlul „AMENAJARE TEREN DE
SPORT, CONSTRUIRE VESTIARE, COMUNA PANTELIMON, JUDETUL CONSTANTA”, contract
de proiectare nr. 4234 / 16.10.2013;
Ex. PV receptie la terminarea lucrarilor de proiectare nr. 608 / 11.12.2013 aferente investitiei:
„INSTALATIE PENTRU IRIGAREA SPATIILOR VERZI IN SEDIU CN ACN SA CONSTANTA, JUD.
CONSTANTA, COM. AGIGEA”, contract de proiectare nr. 553 / 12.11.2013;
Ex. PV receptie la terminarea lucrarilor de proiectare nr. 474 / 04.10.2013 privind lucrarea
investitia: „AMENAJARE OBOR TRADITIONAL”, COMUNA COGEALA, JUDETUL CONSTANTA,
contract de proiectare nr. 3 / 28.03.2013, subsecvent la acordul-cadru nr. 2665 / 05.04.2011,
privind elaborarea SF, DTAC, DT+DE si CS.

1