You are on page 1of 1

Test - complemente şi completive necircumstanţiale, romanul

1. (10p) Extrage complementele directe din enuturile de mai jos şi arată prin ce sunt exprimate:
 Am adus ceva.
 Aude tunând în depărtare.
 Poate veni dacă vrea.
 Ceasul face tic-tac! foarte tare şi-l aud.

2. (16p) Realizează expansiunea a două dintre complementele directe identificate la exerciţiul anterior.
Explică modificările pe care le presupune această operaţie.

3. (10p) Extrage complementele indirecte şi arată prin ce sunt exprimate:
 Se bazează pe mine dar i-am adus aminte de încercările trecute.
 Mă tem de amândoi şi le-am spus-o.

4. (20p) Transcrie subordonatele din frazele de mai jos si arata felul lor:
a) Mă tem foarte tare ca nu vei veni la timp.
b) Poate şti să scrie în franceză mai bine decât tine.
c) Mergând în parc, şi-a dat seama că era prea frig pentru jogging.
d) Nu vede care va câştiga din cauza unei schimbări recente.

5. (10p) Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o subordonată completivă
indirectă introdusă prin pronumele relativ ceea ce.

6. (12p.) Redactează o compunere de 200-250 de cuvinte în care să argumentezi apartenenţa la specia
roman a unui text studiat.
In redactare vei tine cont si de urmatoarele repere:
 numirea a doua trasaturi specifice romanului
 exemplificarea acestor trasaturi pe baza textului ales
 respectarea tipului de compunere
 incadrarea in limita de spatiu.

Nota! Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; corenţa textului 2 p.; registrul de
comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului 2 p.; ortografia 3p.; punctuaţia 2 p.; așezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea – 2 p)