You are on page 1of 5

Nume…………………………………….

Prenume………………………………….

Test de evaluare la limba şi literatura română

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Subiectul I (48 puncte)

Citeşte cu atenţie textul următor:

„Ca o meşterã încercatã şi iscusitã, Vitoria aduse vorba despre afacerea ei. Statornicind
bine omul şi luna şi cumpãnind cu luare-aminte şi ce era însemnat în condicã, negustorul stãtu
şi cugetã îndelung şi gãsi şi-n amintirea lui întocmai ce i se cerea sã ştie, cã într-adevãr, în
cutare zi, din cutare lunã, au trecut oi. Însã Vitoria nu putea sã se mulţumeascã numai cu
asemenea rãspuns. Mai avea nevoie sã i se lãmureascã toate despre stãpânii oilor. Fireşte, întâi
au trecut oile, cu ciobanii, cu gospodãria, cu cânii, cu asinii, iar dupã aceea s-au arãtat şi
stãpânii.
– Aşa este, se învoi, dupã cugetare adâncã, domnu Vasiliu. Dupã aceea au venit şi stãpânii.
– Întâi au fãcut, şi oile şi ciobanii, popas. Ciobanii au aşteptat pe stãpâni.
– Nu, scuturã din cap domnu Vasiliu. Ciobanii au apucat în treacãt câte-o pâine. S-au dus
înainte.
– Şi stãpânii au sosit pe urmã, nu-i aşa? Erau cãlãri.
– Întocmai, au sosit pe urmã, cum spui, cãlãri.
Amândoi au descãlicat şi le-am dat o gustare – ca şi dumneavoastrã. Scrumbie, pâne şi bere. La
mine, aceste articole sunt de prima calitate. Am deprins a le aduce de demult, de când lucrau
sus, la poduri şi şosea, italienii.
– Nu erau doi, zise cu linişte Vitoria. Erau trei.
– Ba erau doi.
Vitoria clipi din ochi asupra unui întuneric care-i izbucnise înãuntru”.
(Baltagul, Mihail Sadoveanu)
A.
Scrie răspunsurile pentru fiecare cerinţă de mai jos:
1. Menţionează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: cugetă, a se
lămuri. 6puncte
2. Motivează folosirea cratimei în structura care-i izbucnise înãuntru. 6 puncte
3. Indică o modalitate / un procedeu de caracterizare a personajului din propoziţia
subliniată. 6 puncte
4. Argumentează două trăsături ale genului epic prezente în textul dat. 6 puncte
5. Precizează două moduri de expunere în textul citat. 6 puncte

Notează răspunsul corect pentru cerinţa: 6 puncte Propoziţia subordonată din fraza Ne întrebăm mereu ce ne aduce ziua de mâine. în revista ŞtiinţaAzi. să respecţi convenţiile specifice rezumatului.f. să respecţi fidelitatea faţă de textul dat. . Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente din textul dat: .” (Izabella Şaramet. Peste 800 de specii de animale ș i plante au dispărut de pe Terra.B. iar aproximativ 17. Iulie 2009) *extincţia – (s. rezumatul textului citat. 3 puncte f. . în maximum 10 rînduri. completivă directă. 3 puncte Subiectul al II-lea (30 puncte) Citeşte cu atenţie textul următor: “Se estimează că peste 800 de specii de animale și plante au dispărut de pe Terra în ultimele cinci secole. 3 puncte e. Raportul realizat de IUCN ne spune cu totul altceva: acest lucru nu va fi posibil. să desprinzi ideile principale ale textului. iar Comisia Europeană a anun țat că nici în Europa obiectivul nu va fi atins. 6 puncte 2. să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.000 sunt pe cale de dispari ție. Ele au oferit posibilitatea celor ce se ocupă de creşterea animalelor să recurgă la diverse campanii care să atragă atenţia asupra situaţiei în care ne aflăm. dar cum rămâne cu mediul înconjurător? Majoritatea guvernelor lumii au făcut în 2002 un angajament că până în 2010 vor reuși să încetinească ritmul disparițiilor în rândul plantelor și animalelor. trebuie: a. Scrie.Angajamentul făcut de guvernele lumii. 18 puncte În compunerea ta. să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. să prezinţi succesiunea întîmplărilor la care participă personajele. Aceste rezultate au reieșit în urma raportului realizat de International Union for Conservation of Nature (IUCN). respectînd regulile de alcătuire a unui asemenea tip de compune. subiectivă. Începând din anul 1500 până în prezent suntem mai săraci cu 869 de specii și cel puțin 16. b. Ne întrebăm mereu ce ne aduce ziua de mâine. .Revista din care a fost selectat fragmentul.928 sunt amenințate cu extincția*.Numărul de specii de plante şi animale care au dispărut de pe Terra în ultimele cinci secole. 3 puncte b.) Dispariție totală 1. dar cum rămâne cu mediul înconjurător?este: a. 3 puncte d. 3 puncte c.

4. 3. Extrage din text o subordonată indirectă. Complement direct. Propoziţia subordonată din fraza Se estimează că peste 800 de specii de animale și plante au dispărut de pe Terra se contrage în partea de propoziţie corespunzătoare: 6 puncte a. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte. ortografia – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. c. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. completivă indirectă. în lucrare. 6 puncte Nota! Respectarea. Subiect. b. 6 puncte 5. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări ( unitatea compoziţiei – 1 punct. lizibilitatea – 2 puncte). Test de evaluare la limba şi literature română Barem de evaluare şi de notare . coerenţa textului – 2 puncte. aşezarea corectă a textului în pagină. Precizează funcţia sintactică şi cazul a cuvintelor subliniate din text. registrul de comunicare. Complement circumstanţial de mod. c.

Utilizarea unui conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor. desprinderea parţial adecvată a sau cu omisiuni a ideilor principale: 1p. fără citate – în totalitate: 3p. Exemple de răspuns: pentru cugetă: medită. esenţializată: 3p./ parţial: 1p. (Desprinderea adecvată a ideilor principale: 3p. cu mai mult de 2 greşeli de exprimare şi/sau ortografie: 2p.+3p. sub aspect logic şi/sau ortografic a celor două trăsături: 4p. (3p. 6 puncte 4. Respectarea limitei de spaţiu cerute 3 puncte . a (se) explica etc.) 6 puncte 2. ( Concordanţa dintre conţinutul textului dat şi rezumatul realizat – în totalitate: 3p. Menţionarea a două trăsături care să justifice faptul că textul citat apaţine genului epic/unei opere epice: prezenţa naratorului. chibzui.. Răspuns corect: naraţiunea şi dialogul. formularea corectă şi nuanţată a unei trăsături sau formularea parţial corectă. prezentarea cu omisiuni: 1p. a.) 3 puncte c.Subiectul I (48 puncte) A. adică elidarea vocalei „î” şi dispariţia unei silabe. respectarea unor convenţii specifice rezumatului./parţial adecvată: 1p.) 3 puncte d.. pronunţate legat datorită ritmului rapid al vorbirii (fonetic. Precizarea corectă a modalităţii/procedeului de caracterizare a Vitoriei – caracterizare directă făcută de naratorul obiectiv..) 3 puncte b. semn de ortografie.).. utilizarea modurilor şi timpurilor verbale potrivite. dispunerea paragrafelor – adecvată conţinutului: 3p. marchează despărţirea a două părţi de vorbire diferite) ( Motivarea corectă şi nuanţată a folosirii cratimei: 6 p.desprinderea ideilor principale ale textului. trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă./parţial: 1p ) 3 puncte e. fără dialog inserat. respactarea fidelităţii faţă de textul dat. încercare de motivare.. 6 puncte B. formulare parţial corectă a unei trăsături. prezentarea succesiunii întâmplărilor la care participă personajele (Prezentarea în succesiune logică. reflectă. ( Formularea corectă şi nuanţată a celor două trăsături: 6p..) 3 puncte f. pentru a (se) lămuri: a desluşi. relatarea obiectivă. Exemple de răspuns: cratima. morfologic. 1. a acţiunii/conflictului. motivarea parţial corectă sub aspect logic şi/sau ortografic: 4p. leagă două cuvinte diferite. (Relatarea la persoana a III-a. 6 puncte 3. cu greşeli de exprimare şi/sau de ortografie: 2p) 6 puncte 5. moduri principale de expunere: naraţiunea şi dialogul etc. a (se) dumiri. a personajelor.

+3p. 6 puncte 3.+2p.Subiectul al II-lea (30 puncte) 1. În ultimele cinci secole au dispărut peste 800 de specii de plante şi animale. (3p. Nota finală se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev. b. cazul acuzativ.  registrul de comunicare.complement direct.) 6 puncte Acordarea punctajului pentru redactare: 12 puncte se acordă pentru:  unitatea compoziţiei – 1 punct. lizibilitatea – 2 puncte). stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte. 6 puncte 4.+2p. Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu. Răspuns corect: celor ce se ocupă de creşterea animalelor 6 puncte 5.  aşezarea corectă a textului în pagină. ne – complement indirect. Exemple de răspunsuri: Revista din care a fost selectat fragmentul este ŞtiinţaAzi. ( 2p.  coerenţa textului – 2 puncte.  punctuaţia – 2 puncte. b.) 6 puncte 2.  ortografia – 3 puncte. Răspuns corect: un angajament . cazul dativ. . Guvernele lumii au făcut un angajament că pînă în 2010 vor reuşi să încetinească ritmul de dispariţie al plantelor şi al animalelor.