You are on page 1of 125

Manual de utilizare

Eurotest 61557
Versiunea 4, Nr. Cod 20 750 719

SIMPLU DE UTILIZAT

Horjul, Slovenia

Eurotest 61557

CUPRINS
1. INTRODUCERE ..................................................................................... 3
1.1. Descriere generală....................................................................... 3
1.2. Avertismente................................................................................ 4
1.3. Lista parametrilor măsurabili cu Eurotest 61557.......................... 5
1.4. Standarde aplicate ....................................................................... 7

2. DESCRIEREA INSTRUMENTULUI ....................................................... 8
2.1. Panoul frontal............................................................................... 8
2.2. Panoul pentru conectori ............................................................... 10
2.3. Partea inferioară .......................................................................... 11
2.4. Accesorii standard ....................................................................... 12
2.5. Accesorii opţionale....................................................................... 12
2.6. Moduri de a căra instrumentul ..................................................... 12
2.7. Accesorii necesare pentru măsurători specifice........................... 13

3. INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE........................................................... 15
3.1. Rezistenţa izolaţiei ....................................................................... 15
3.2. Dispozitive varistor de protecţie la supratensiune ........................ 19
3.3. Continuitatea conductoarelor de protecţie ................................... 23
3.4. Continuitate.................................................................................. 28
3.5. Rezistenţa împământării (generator intern).................................. 32
3.6. Rezistenţa specifică a împământării ............................................ 41
3.7. Testarea terminalului PE.............................................................. 44
3.8. RCD – Tensiune de contact şi rezistenţa împământării
şi a buclei de avarie ..................................................................... 46
3.9. RCD – Timp de declanşare.......................................................... 52
3.10. Curent de declanşare................................................................... 56
3.11. RCD – Testare automată ............................................................. 59
3.12. Impedanţa buclei de avarie şi curentul de scurtcircuit presupus.. 64
3.13. Tensiune de contact la curentul de scurtcircuit presupus ............ 67
3.14. Impedanţa liniei şi curentul de scurtcircuit presupus.................... 69
3.15. Rezistenţa buclei N-PE şi curentul de scurtcircuit presupus ........ 72
3.16. Rotaţia fazei................................................................................. 75
3.17. Curent .......................................................................................... 77
3.18. Iluminare ...................................................................................... 81
3.19. Localizarea instalaţiei electrice .................................................... 84
3.20. Putere .......................................................................................... 87
3.21. Energie ........................................................................................ 89
3.22. Armonice...................................................................................... 91

1

Eurotest 61557

4. ALTE OPERAŢII .................................................................................... 94
4.1. Funcţii de setare .......................................................................... 94
4.2. Crearea structurii de instalare pe PC ........................................... 96
4.3. Stocarea rezultatelor testelor ....................................................... 99
4.4. Rechemarea resultatelor stocate .............................................. 101
4.5. Ştergerea rezultatelor stocate................................................... 103
4.6. Resetarea instrumentului .......................................................... 105

5. ÎNTREŢINERE..................................................................................... 107
5.1. Baterii........................................................................................ 107
5.2. Siguranţe .................................................................................. 108
5.3. Curăţare.................................................................................... 109
5.4. Calibrare periodică.................................................................... 109
5.5. Service...................................................................................... 110

6. CARACTERISTICI TEHNICE.............................................................. 111
6.1. Funcţii ....................................................................................... 111
6.2. Caracteristici generale .............................................................. 124

2

Este păstrat într-o geantă de transport împreună cu toate accesoriile cuprinse. operatorul nu are nevoie de instructaj special (cu excepţia citirii acestui manual de utilizare) pentru a folosi instrumentul. Partea electronică a Eurotest 61577 este produsă în tehnilogie SDM.Eurotest 61557 INTRODUCERE 1. în ambele direcţii. O funcţie importantă a Eurotest 61577 este sistemul unic incorporat pentru stocarea rezultatelor testelor. Pentru ca utilizatorul să se familiarizeze cu măsurătorile în general. 3 . este recomandată citirea ghidului Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. produs de METREL. Echipamentul a fost proiectat pe baza bogatei experienţe acumulate de lungul mai multor ani în domeniul echipamentelor de testare a instalaţiilor electrice. Utilizarea este simplă şi clară. Software-ul PC profesional permite transferul simplu al rezultatelor şi al altor parametrii în tre instrument şi PC. parametri şi mesaje. 1. procedura de măsurare completă este rezonabil de rapidă. Suntem fericiţi că putem oferi echipamente de testare profesionale pentru efectuarea inspecţiilor absolute asupra instalaţiilor electrice din clădiri cât şi pentru măsurarea rezistenţei de împământare. precum şi pentru efectuarea altor teste şi măsurători. precum şi formarea automată a protocoalelor finale. Afişajul lat cu iluminare face posibilă citirea uşoară a rezultatelor cât şi a unei game largi de subrezultate. INTRODUCERE Vă felicităm pentru achiziţionarea instrumentului de testare Eurotest 61577 şi a accesoriilor sale. portabil şi multifuncţional proiectat pentru efectuarea tuturor măsurătorilor conform standardului european EN 61577. în comparaţie cu alte aparate pentru care trebuie create manual protocoalele. În acest mod.1. Descriere generală Eurotest 61577 este un instrument de testare profesional. şi nu necesită practic nici o intervenţie de service. Instrumentul este echipat cu toate accesoriile necesare pentru efectuarea confortabilă a testelor.

cât şi pentru a proteja echipamentul de testare. Avertismente Pentru a asigura cel mai înalt nivel privind siguranţa utilizatorului în timpul efectuării diferitelor măsurători şi teste folosind Eurotest 61577. urmaţi instrucţiunile din acest manual pentru a o înlocui! ♦ Intervenţiile de service sau procedurile de reglare sunt permise doar unei persoane competente şi autorizate! ♦ Respectaţi toate precauţiile general cunoscute pentru a evita riscul şocurilor electrice! ♦ Folosiţi doar accesoriile standard sau opţionale livrate de distribuitorul dumneavoastră! 4 . protecţia asigurată de echipament poate fi împiedicată! ♦ Nu folosiţi instrumentul şi accesoriile dacă observaţi orice defect! ♦ Dacă o siguranţă este arsă.Eurotest 61557 INTRODUCERE 1. este necesară respectarea următoarelor acertismente generale: ♦ Dacă echipamentul de testare este folosit într-un mod nespecificat în acest manual de utilizare.2.

Patru terminale de (metoda clasică cu patru fire + R.Un cleşte de test Rezistenţa împâmântării RE R.O singură măsurare .Eurotest 61557 INTRODUCERE 1.Sistem monofazat Tensiune şi curent . 100.Patru sonde de test .Două sonde de test Rezistenţa împâmântării RE .c. 250. conductorului de protecţie CONTINUITY .Vârfuri de testare (tensiune) POWER .Sistem monofazat Putere P.Sistem monofazat Energie W ENERGY .Cleşte de testare Curent de sarcină I .Două sonde de test .Cleşte de curent POWER .Curent de prag 1 mA CURRENT . ρ EARTH .Cleşte de testare Armonice până la a-21-a HARMONICS (curent) .Măsurare continuă . ρ EARTH test un cleşte de test) . ρ EARTH test . cosφ ENERGY . 500.Doi cleşti de test (doi cleşti de test) .Patru terminale de (metoda clasică cu patru fire) R.Tensiuni de testare: Rezistenţa izolaţiei Ri RISO 50. PA. Q.Tensiune de test 0 ÷ TEST 1000 V Tensiune Ub . 1000 V SENSOR Iluminare Varistor Breakdown .Cleşte de curent 5 .Curent de test > 200 Continuitatea R a R ±200 mA mA d. Lista parametrilor măsurabili cu Eurotest 61577 Parametru Poziţia Descriere selectorului de funcţii Rezistenţa împâmântării RE . ρ EARTH test .Inversare automată a polarităţii Continuitate Rx R ±200 mA .Patru terminale de Rezistivitatea împământării ρ R.Curent de test < 7 mA CONTINUITY .Cleşte de testare Curent de scurgere IL CURRENT .3.

Între L şi PE Curent de scurtcircuit Ipsc Tensiune de contact la curent ZLOOP .Între L şi N sau L şi L Curent de scurtcircuit Ipsc Impedanţa buclei de avarie ZLOOP .Fără declanşarea avarie RL RCD Impedanţa liniei ZL-N. Uc / Ipsc Rezistenţa buclei N-PE RN-PE RLOOP N-PE .Fără declanşarea RCD .Fără declanşarea (sursă externă) RCD RCD – Rezistenţa buclei de RCD .Între L şi N sau L şi L Linie ZLINE .Cu sau fără sondă de Uc test RCD – Timp de declanşare RCD RCD – Curent de declanşare RCD RCD – Rezistenţa RCD . ZL-L ZLINE .Între L şi PE Curent de scurtcircuit Ipsc .Sursă internă Bucla de avarie RLOOP N-PE .Sarcină pentru tensiunea reţelei sau impunerea unui semnal de test Rotaţia fazei phase rotation / LOCATOR RCD – Tensiune de contact RCD .Fără declanşarea (fără declanşarea RCD) RCD 6 .Sondă de test de scurtcircuit presupus .Între L şi PE ZL-PE Bucla de avarie ZLOOP .În combinaţie cu Localizarea instalaţiei / LOCATOR indicator de mână .Cu sondă de test aux.Eurotest 61557 INTRODUCERE phase rotation .sondă de test împământării RE .

.................... Partea 4 • Rezistenţa împământării . Partea 7 Măsurarea iluminării conform standardului DIN 5032 ..... Partea 7 7 ............................................................................................. Partea 6 • Secvenţa fazei ........ Standarde aplicate Eurotest 61577 este proiectat conform standardelor de siguranţă europene • EN 61010-1 EMC (emisii şi imunitate) conform standardelor europene • EN 50081-1 • EN 50082-1 Măsurători conform standardului european EN 61577 • Rezistenţa izolaţiei..... Partea 2 • Impedanţa buclei ..............................................4........Eurotest 61557 INTRODUCERE 1................................................... Partea 3 • Rezistenţa împământării şi a legăturii echipotenţial....... Partea 5 • Dispozitive de curent rezidual (RCD) în sisteme TT şi TN.................................................

Panoul frontal Fig.1. Panoul frontal 8 .Eurotest 61557 DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 2. 1. DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 2.

Tasta ON/OFF. Tasta HELP.Setarea contrastului afişajului. Locaşul pentru curea.Ştergerea tuturor locaţiilor de memorie. Tasta START. 5. pentru a ieşi din orice procedură pornită (stocare / rechemarea rezultatelor.Setarea timpului şi a datei.Setarea parametrilor de comunicare.Eurotest 61557 DESCRIEREA INSTRUMENTULUI Legendă: 1. ştergerea locaţiilor de memorie. pentru selectarea parametrului care trebuie testat. 12. Tastele funcţionale. 9. 3. Tasta ESC. . 6. 9 . pentru activarea sau dezactivarea iluminării ecranului. Pot fi testaţi chiar şi doi sau mai mulţi parametri în aceeaşi poziţie a selectorului. 13. pentru fixarea curelei de transport. 4. Tasta SETUP pentru: . pentru testarea terminalului PE (prezenţa tensiunii de fază din greşeală). Selectorul de funcţii. Tasta SAVE. Tasta RCL. pentru pornirea sau oprirea instrumentului. pentru pornirea oricărei măsurători 8. Instrumentul se opreşte automat dacă nu se efectuează nici o acţiune (apăsarea unei taste sau schimbarea poziţiei selectorului de funcţii) pentru mai mult de 10 minute. pentru afişarea meniului de ajutor (conectarea cablurilor de test şi alte date). LCD (afişaj cu cristale lichide) cu iluminare. pentru stocarea rezultatelor. pentru selectarea diferiţilor parametri în fiecare funcţie. 10. Electrod PE. 7. . 2. Funcţia fiecărei taste este indicată pe ecran. pentru rechemarea rezultatelor stocate. Tasta pentru lumină. 11. Iluminarea se va dezactiva automat după 20 de secunde de inactivitate (apăsarea unei taste sau schimbarea poziţiei selectorului de funcţii). etc). .

Panoul pentru conectori Fig. Capacul protector pentru conectori (împiedică conectarea simultană a cablului de testare şi a cablului RS-232) 3. Conectorul principal de testare 2. Panoul pentru conectori Legendă: 1. Conector RS-232 (pentru conectarea Eurotest 61577 la PC) 10 . Terminalul de testare cleşte / sondă (C2 / P) 4.Eurotest 61557 DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 2.2. 2. Terminalul de testare cleşte (C1) 5.

Bandă de nailon auxiliară (permite utilizatorului să fixeze instrumentul în jurul taliei). Etichetă cu domeniile de măsurare. 3. 6. Bandă de nailon (permite utilizatorului să poarte instrumentul agăţat la gât). Capac de plastic (fixează banda de nailon pe instrument). Şurub (deşurubaţi-l pentru a înlocui bateriile sau o siguranţă arsă) 8. 4. Capacul compartimentului pentru baterii / siguranţe.Eurotest 61557 DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 2. 5. Şurub (deşurubaţi-l pentru a îndepărta banda de nailon sau pentru a deschide instrumentul). 11 . 2. Picior de cauciuc. Există un şurub sub capac ce trebuie deşurubat pentru deschiderea instrumentului în scopul calibrării. Partea inferioară Fig.3. 7. Partea inferioară Legendă: 1. 3.

6. Accesorii opţionale Vezi lista ataşată pentru a verifica lista accesoriilor opţionale posibile care pot fi livrate la cerere. Accesorii standard Vezi lista ataşată pentru a compara setul de accesorii primit cu cel listat. 2. 2. Moduri de a purta instrumentul Instrumentul este agăţat Instrumentul este agăţat de gâtul utilizatorului de gâtul utilizatorului şi este fixat în jurul taliei – poziţie stabilă Instrumentul este fixat în jurul taliei utilizatorului – poate fi mutat dintr-o parte în alta.4.5. Instrumentul poate fi utilizat chiar în geanta de transport – Cablurile de testare sunt conectate prin deschiderea laterală. Eurotest 61557 DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 2. 12 .

Eurotest 61557 DESCRIEREA INSTRUMENTULUI 2. Ipsc . Accesorii necesare pentru măsurători specifice Tabelul de mai jos prezintă accesoriile (standard şi opţionale) necesare pentru măsurători.Cablu de testare universal sau Plug Commander (Opţional – Nr. A 1012) 13 .Cablu de testare universal sau Tip Commander (Opţional – Nr. A 1002) Rezistenţa împământării .Set de testare împământare – 20m împământării (Opţional – Nr. A 1018) . S 2002) Rezistenţa împământării . S 2002) Impedanţa buclei de avarie. S 2001)sau Set de testare împământare – 50m (Opţional – Nr.Cleşte de curent de domeniu standard (Opţional – Nr. S 2001)sau Set de testare împământare – 50m (Opţional – Nr. A 1001) Impedanţa liniei. A 1002) Continuitatea conductorului .Set de testare împământare – 20m (metoda cu patru terminale (Opţional – Nr.Cablu de testare universal sau Ipsc Plug Commander (Opţional – Nr.Cleşte de curent de domeniu mic (Opţional – Nr.Cablu de testare universal sau (SEV 3569) . Vă rugăm consultaţi lista ataşată cu accesorii standard pentru configuraţia dumneavoastră sau contactaţi distribuitorul pentru mai multe informaţii. A 1001) Tensiune de contact la Ipsc .Cablu de testare universal (metoda cu doi cleşti) .Cablu de testare universal sau de protecţie Tip Commander (Opţional – Nr.Sondă cablu de testare 4m (Opţional – Nr. FUNCŢIE ACCESORII NECESARE Rezistenţa izolaţiei . S 2002) .Cablu de testare universal sau Tip Commander (Opţional – Nr. A 1019) Rezistenţa specifică a . S 2001)sau + cleşte) Set de testare împământare – 50m (Opţional – Nr.Cleşte de curent de domeniu mic (Opţional – Nr. A 1002) Continuiitate .Set de testare împământare – 20m (metoda cu patru terminale) (Opţional – Nr.7. . Accesoriile marcate ca opţionale pot fi standard în unele configuraţii. A 1018) Rezistenţa împământării .

A 1005) Putere. Energie .Cleşte de curent de domeniu standard (Opţional – Nr. A 1110) sau Adaptor trei faze (Opţional – Nr. .Cablu de testare universal supratensiune – tensiune de avarie Iluminare . conductorilor . A 1111) Localizarea siguranţelor.Locator siguranţă / defect / conductor (Opţional – Nr. A 1018) .Sondă LUXmetru tip B (Opţional – Nr. A 1102) . A 1019) Dispozitiv varistor de . A 1119) 14 . A 1001) RCD – Rezistenţa buclei de avarie RCD – Rezistenţa împământării RCD – Testare automată Rotaţia fazei .Eurotest 61557 DESCRIEREA INSTRUMENTULUI RCD – Tensiune de contact la IΔN RCD – Timp de declanşare RCD – Curent de .Cablu de testare universal sau defectelor.Cablu de testare universal Armonice . Cosφ.Cablu de testare universal sau declanşare Plug Commander (Opţional – Nr.Cablu de testare universal sau Cablu trei faze (Opţional – Nr.Sondă LUXmetru tip c (Opţional – Nr.Cleşte de curent de domeniu mic Curent TRMS (Opţional – Nr.

Rezistenţa izolaţiei Există diferite obiecte pentru care trebuie măsurată rezistenţa izolaţiei pentru a asigura protecţia împotriva şocurilor electrice. INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE 3. • Rezistenţa izolaţiei cablurilor de împământare. etc) descărcarea automată a obiectului poate să nu fie făcută imediat după terminarea măsurătorii. toate sarcinile trebuie deconectate şi toate comutatoarele închise! • Nu atingeţi obiectul testat în timpul testului.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa izolaţiei 3. Pentru alte informaţii generale privind măsurarea rezistenţei izolaţiei. Acestea sunt câteva exemple: • Rezistenţa izolaţiei între conductorii instalaţiei (toate combinaţiile). • Rezistenţa podelelor semiconductoare (antistatice). • Rezistenţa izolaţiei camerelor ne-conductoare (pereţi şi podele). va fi afişată tensiunea în scădere – nu deconectaţi cablurile de testare înainte ca tendiunea să scadă sub 50 V sau descărcaţi manual obiectul testat! 15 . Avertismente! • Asiguraţi-vă că obiectul care trebuie testat nu este energizat (deconectat de la reţeaua de alimentare) înainte de începerea măsurătorii! • Când măsuraţi rezistenţa izolaţiei între conductoare. consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. În acest caz. Pericol de electrocutare! • Nu conectaţi terminalele de testare la tensiuni mai mari de 600 V AC sau DC pentru a nu defecta instrumentul de testare! • Dacă obiectul testat este capacitiv (compensarea capacitivă a puterii reactive.1. cablu lung.

va fi afişat următorul meniu: 50 V .Ceas în timp real............ 18 : 35 : 27. 250. şi....Tensuinea de testare nominală cea mai recent setată.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa izolaţiei Efectuarea măsurătorii Pasul 1 • Conectaţi cablul de testare (Cablul de testare universal sau Tip commander) la Eurotest 61577....Limita minimă a 18 : 35 : 27 rezistenţei izolaţiei cea mai recent setată. • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia RISO... dacă sunt mai mici. rezultatele testului vor fi comparate cu valoarea limită setată. 500 sau 1000 V şi este afişată pe linia de sus a afişajului....... Tesniunea poate fi setată la 50. Ulterior... Um V 1 MΩ .. Fig..... 100. 4. Meniul iniţial pentru rezistenţa izolaţiei Pasul 2 • Selectaţi tensiunea de testare folosind tasta Uiso (F2)..... vor fi însoţite de semnul „!” şi mesajul „Rezultat sub limită” 16 . Um .. Pasul 3 • Setaţi limita minimă pentru rezistenţa izolaţiei.Tensiunea de test curentă...

25 – 1 0. A 1002) 17 . Conectarea cablului de testare universal şi a opţiunii Tip Commander (Nr.01 0.05 1 – 10 1 10 – 200 10 Fig. folosind tastele ↑ (F2) şi ↓ (F3). apăsaţi tasta Off (F4). permiţând utilizatorului să activeze din nou valoarea limită şi invers.25 0. Tasta Off se va schimba în On.00 MΩ şi 200 MΩ. Valoarea limită setată (afişată pe linia de sus a afişajului) va fi înlocuită cu simbolul ∗ MΩ. vezi figura de mai jos: Domeniu Rezoluţie (MΩ) (MΩ) 0.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa izolaţiei Setarea valorii limită • Apăsaţi tasta Llim (F3) pentru a intra în meniul de setare a valorill limită. după setarea valorii limită.01 – 0. conform figurii de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază) L1 L2 L3 N PE L/L1 switched off closed mains voltage switches Option A 1002 N/L2 disconnec- PE/L3 ted loads Fig. conform tabelului de mai sus. • Apăsaţi tasta Back (F1). Meniul de setare a valorii limită şi tabelul de valori posibile • Pot fi setate valori între 0. pentru a reveni la meniul iniţial pentru rezistenţa izolaţiei (vezi figura 4). Pasul 4 • Conectaţi cablul de testare la obiectul testat. 6. 5. Dacă rezultatul testului nu trebuie comparat cu valoarea limită.

şi apoi eliberaţi tasta. 7. 500 sau 1000 V) sau mesajul >200 MΩ (dacă tensiunea de testare este setată la 50 sau 100 V)! • Polul pozitiv al tensiunii de testare este ataşat terminalului L/L1 (Cablu de testare universal) sau la Tip commander! 18 . Note! • Dacă este prezentă la terminalele de testare o tensiune mai mare de 30 V AC/DC. va fi afişat mesajul >1000 MΩ (dacă tensiunea de testare este setată la 250. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. • Obiectul testat este descărcat automat după terminarea măsurătorii şi tensiunea curentă este afişată în timpul descărcării până când tensiunea scade sub 30 V! • Dacă rezultatul este în afara domeniului de măsurare (cabluri de măsurare în gol sau izolaţie bună).3. 6. figura de mai jos prezintă un exemplu de rezultat.07 Um 535 V Fig. Exemplu de rezultat pentru testarea rezistenţei izolaţiei • Stocaţi rezultatul afişat.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa izolaţiei Pasul 5 • Apăsaţi tasta START şi ţineţi-o apăsată până când rezultatul se va stabiliza. măsurarea rezistenţei izolaţiei nu poate fi efectuată după apăsarea tastei START. Va fi afişat tensiunea însoţită de simbolul „!” şi mesajul „Tensiune de intrare > 30 V”! Va fi emis şi un semnal sonor de avertizare (beep). Este afişat rezultatul testului.

va fi afişat următorul meniu. • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia Riso şi apăsaţi tasta FUNC (F1). 8.2. Testarea tensiunii de avarie Pasul 1 • Conectaţi cablul de testare universal la Eurotest 61577. Exemplu: Tensiunea nominală a reţelei Un = 230V Uvârf = 230V·1.6 = 368V Tensiunea Uac poate fi comparată direct cu tensiunea declarată pe dispozitivul de protecţie testat. Meniul iniţial pentru testarea varistorului Semnificaţia tensiunii Uac: Dispozitivele de protecţie pentru reţelele a.2·Un) ≈ Un·1.c.41 = 324V Ubreakdown = (Uvărf + 0.00 mA 18 : 35 : 27 Fig. 19 . V Uac V It 1. sunt dimensionate de obicei la 20% din tensiunea nominală a reţelei peste valoarea de vârf a tensiunii nominale reţelei. Dispozitive varistor de protecţie la supratensiune Pentru informaţii privind măsurătoarea. consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Dispozitive varistor de protecţie la supratensiune 3.

dacă sunt mai mici. Meniul de setare a limitei • Pot fi setate valori între 0 şi 1000 V. • Apăsaţi tasta Back (F1). şi. folosind tastele ↑ (F2) şi ↓ (F3). 9. vor fi însoţite de semnul „!” şi mesajul „Rezultat în afara limitelor”. permiţând utilizatorului să activeze din nou valoarea limită şi invers. rezultatele testului vor fi comparate cu valoarea limită setată. după setarea valorii limită. pentru a reveni la meniul iniţial pentru testarea varistorului (vezi figura 8). Setarea valorii limită • Apăsaţi tasta Llim (F2) pentru a intra în meniul de setare a valorill limită. 20 . în paşi de 5 V. Tasta Off se va schimba în On.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Dispozitive varistor de protecţie la supratensiune Pasul 2 • Setaţi limita minimă a tensiunii de avarie. apăsaţi tasta Off (F4). Valoarea limită setată (afişată pe linia de sus a afişajului) va fi înlocuită cu simbolul ∗ V. vezi figura de mai jos: Fig. Dacă rezultatul testului nu trebuie comparat cu valoarea limită. Ulterior.

pentru a reveni la meniul iniţial pentru testarea varistorului (vezi figura 8). rezultatele testului vor fi comparate cu valoarea limită setată. vor fi însoţite de semnul „!” şi mesajul „Rezultat în afara limitelor”. Ulterior. folosind tastele ↑ (F2) şi ↓ (F3). • Apăsaţi tasta Back (F1). Dacă rezultatul testului nu trebuie comparat cu valoarea limită. permiţând utilizatorului să activeze din nou valoarea limită şi invers.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Dispozitive varistor de protecţie la supratensiune Pasul 3 • Setaţi limita maximă a tensiunii de avarie. Fig. 10. Tasta Off se va schimba în On. • Pot fi setate valori între 0 şi 1000 V. Conectarea dispozitivului testat 21 . după setarea valorii limită. Pasul 4 • Conectaţi cablurile de testare la varistorul testat. apăsaţi tasta Off (F4). Valoarea limită setată (afişată pe linia de sus a afişajului) va fi înlocuită cu simbolul ∗ V. dacă sunt mai mari. în paşi de 5 V. şi. Setarea valorii limită • Apăsaţi tasta Hlim (F3) pentru a intra în meniul de setare a valorill limită. conform figurii de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază).

Figura de mai jos prezintă un exemplu de rezultat. Afişarea tensiunii de avarie • Stocaţi rezultatul afişat. 22 . Note! • Pentru ca rezultatul testului să nu fie influenţat de sarcinile conectate. dispozitivul de protecţie la supratensiune trebuie deconectat de la instalaţie înainte de testare.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Dispozitive varistor de protecţie la supratensiune Pasul 5 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o. 11. Dacă dispozitivul nu poate fi deconectat de la instalaţie (conexiune permanentă). Tensiunea de testare va fi afişată. Generatorul nu va mai genera tensiunea de test.3. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. 413 V Uac 258V It 1.00 mA Fig. Tensiunea de test va începe să crească (500 V/s) imediat ce curentul direct prin varistor atinge valoarea de 1 mA (tensiunea de avarie este definită la acest curent). deconectaţi toate elementele conectate la instalaţie care ar putea influenţa rezultatul testului.

R+ Rezultat parţial (cablul de test albastru conectat la terminalul pozitiv al tnsiunii de testare).INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Continuitatea conductoarelor de protecţie 3. Avertisment! • Asiguraţi-vă că obiectul care trebuie testat nu este energizat (deconectat de la reţeaua de alimentare) înainte de începerea măsurătorii! Efectuarea măsurătorii Pasul 1 • Conectaţi cablul de testare (cablul de testare universal sau Tip comander) la Eurotest 61577. Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea continuităţii consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. • Selectaţi funcţia Continuitatea conductoarelor de protecţie folosind tasta FUNC (F1). TN). Rezultat parţial (cablul de test albastru conectat la terminalul negativ al tnsiunii de testare). 12. sistemul instalaţiei (TT. Funcţia este selectată dacă este afişat R±200mA. etc.3. Meniul iniţial pentru continuitate 23 .0Ω Valoarea maximă a rezistenţei cea mai recent setată. R. Fig. • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia R±200mA / CONTINUITY. Rezistenţa maximă permisă depinde de puterea sarcinilor conectate. Continuitatea conductoarelor de protecţie Continuitatea conductoarelor de protecţie trebuie măsurată înainte de conectarea tensiunii reţelei la instalaţia testată (instalaţie nouă sau adaptată). 10. vezi figura de mai jos. Va fi afişat meniul „Continuitatea conductoarelor de protecţie” sau „Continuitate”.

apăsaţi tasta Off (F4). 24 . fiecare rezultat mai mic decât limita setată (rezultat bun) va fi însoţit de un semnal sonor lung de aprox 2s. Tasta Off se va schimba în On. Meniul de setare a valorii limită • Pot fi setate valori între 0. Pasul 3 • Setaţi limita maximă pentru rezistenţă. fiecare rezultat mai mic decât limita maximă setată (rezultat bun) va fi însoţit de un semnal sonor lung de aprox 2s.1 Ω. 13. Dacă buzzerul este activ. Dacă rezultatul testului nu trebuie comparat cu valoarea limită. pentru a reveni la meniul iniţial pentru continuitatea conductoarelor de protecţie (vezi figura 12).1 şi 20. Dacă este setat la modul activ. în paşi de 0. rezultatele testului vor fi comparate cu valoarea limită setată. Buzzerul poate fi setat la modul activ (simbolul buzzer afişat pe linia de sus a afişajului) sau la modul pasiv (simbolul buzzer nu este afişat pe linia de sus a afişajului). Valoarea limită setată (afişată pe linia de sus a afişajului) va fi înlocuită cu simbolul ∗ Ω. şi. folosind tastele ↑ (F2) şi ↓ (F3). permiţând utilizatorului să activeze din nou valoarea limită şi invers.0 Ω. • Apăsaţi tasta Back (F1). vor fi însoţite de semnul „!” şi mesajul „Rezultat peste limită”. Ulterior.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Continuitatea conductoarelor de protecţie Pasul 2 • Setaţi modul buzzer folosind tasta buzzer (F3). Setarea valorii limită • Apăsaţi tasta Hlim (F2) pentru a intra în meniul de setare a valorill limită. după setarea valorii limită. vezi figura de mai jos: Fig. dacă sunt mai mari.

14. pentru a efectua o măsurătoare obişnuită. cablurile fiind în gol. • Compensarea. indicând anularea compensării. vezi figura de mai jos. Instrumentul este gata de utilizare.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Continuitatea conductoarelor de protecţie Pasul 4 • Compensaţi cablurile de testare (dacă nu au fost deja compensate sau dacă au fost schimbate cablurile de testare deja compensate).00 Ω şi simbolul Co va fi afişat pe linia de sus a afişajului. N/L2 002 PE/L3 N/L2 A1 i on PE/L3 Opt L/L1 L/L1 Fig. descrisă pentru această funcţie. Va apărea mesajul „Compensare cabluri de test”. indicând îndeplinirea cu succes a compensării. • Pentru a anula compensarea. 25 . Cabluri de măsurare scurtcircuitate • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o. Efectuarea compensării • Scurtcircuitaţi cablurile de testare. este valabilă şi pentru funcţia CONTINUITATE. Simbolul Co va dispărea după terminarea procedurii. urmaţi procedura descrisă. iar apoi rezultatul afişat se va schimba în 0. • Apăsaţi tasta Comp (F4) şi eliberaţi-o.

. Conectarea Tip commander opţional (Nr...... Conectarea cablului de testare universal şi a cablului de test sondă opţional (Nr..... A 1012) PCC3 Option A 1002 PCC1 PCC2 MPEC Option A 1012 Fig... A 1012) 26 .. 16..Main Potential Equilizing Collector PCC... A 1002) şi a cablului de test sondă opţional (Nr. MPEC..INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Continuitatea conductoarelor de protecţie Pasul 5 • Conectaţi cablurile de testare la obiect. conform figurilor de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază).Protection Conductor PCC3 Collector L/L1 PCC1 PCC2 MPEC PE/L3 N/L2 Option A 1012 Fig... 15...

• Dacă rezultatul testului este în afara domeniului de măsurare (cabluri de măsurare în gol) va fi afişat mesajul >2000 Ω! 27 . vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. Figura de mai jos prezintă un exemplu de rezultat. Exemplu de rezultat pentru testarea continuităţii • Stocaţi rezultatul afişat. Fiecare măsurătoare este realizată în doi paşi (polaritatea este inversată automat între cei doi paşi). Note! • Dacă este prezentă la terminalele de testare o tensiune mai mare de 10 V AC/DC. Va fi afişat tensiunea însoţită de simbolul „!” şi mesajul „Tensiune de intrare > 10 V”! Va fi emis şi un semnal sonor de avertizare (beep).INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Continuitatea conductoarelor de protecţie Pasul 5 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o.3. • Dacă este afişată o valoarea a rezistenţei mai mare de 5 Ω (măsurată cu instrument necompensat). Măsurătoarea va fi efectuată şi apoi va fi afişat rezultatul. Rezultatul principal reprezintă media dintre rezultatele parţiale! Fig. compensarea nu va fi fectuată după apăsarea tastei Comp iar eventuala compensare efectuată anterior va fi anulată şi va fi afişat mesajul „Rezistenţă cabluri > 5 Ω”. Co Rezistenţa cablurilor de testare a fost compensată. măsurarea continuităţii nu poate fi efectuată după apăsarea tastei START. 17.

Funcţia este selectată dacă este afişat CONTINUITY.4. vezi figura de mai jos. Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea continuităţii consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. Continuitate Această funcţie este proiectată pentru a fi utilizată în mod special pentru conexiunile terminal la terminal. În general funcţia are rolul de ohmmetru obişnuit. siguranţa M 0. Avertisment! • Asiguraţi-vă că obiectul care trebuie testat nu este energizat (deconectat de la reţeaua de alimentare) înainte de începerea măsurătorii! Dacă vârfurile de test sunt conectate la tensiunea reţelei în timpul măsurătorii. Meniul iniţial pentru continuitate 28 .2.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Continuitate 3. • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia R±200mA / CONTINUITY. Va fi afişat meniul „Continuitatea conductoarelor de protecţie” sau „Rezistenţă”. etc.315A/250V (aflată în cilindrul vertical de plastic de sub capacul pentru baterii) se va arde (vezi capitolul 5. Efectuarea măsurătorii Pasul 1 • Conectaţi cablul de testare (cablul de testare universal sau Tip comander) la Eurotest 61577. Co Rezistenţa cablurilor de testare a fost deja compensată în funcţia R±200mA. • Selectaţi funcţia Rezistenţă folosind tasta FUNC (F1). pentru efectuarea măsurătorilor auxiliare. Fig. 18. Siguranţe). 10. pentru întreţinerea şi repararea echipamentelor electrice.0 Ω Valoarea maximă a rezistenţei cea mai recent setată.

apăsaţi tasta Off (F4). şi. dacă sunt mai mici. pentru a reveni la meniul iniţial pentru continuitate (vezi figura 18). 19. Setarea valorii limită • Apăsaţi tasta Hlim (F2) pentru a intra în meniul de setare a valorill limită.1 şi 20.1 Ω. permiţând utilizatorului să activeze din nou valoarea limită şi invers. Măsurătoarea va porni (măsurare continuă) şi rezultatele vor fi afişate. folosind tastele ↑ (F2) şi ↓ (F3). Meniul de setare a valorii limită • Pot fi setate valori între 0.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Continuitate Pasul 2 • Setaţi limita maximă pentru rezistenţă. în paşi de 0. Dacă rezultatul testului nu trebuie comparat cu valoarea limită. Valoarea limită setată (afişată pe linia de sus a afişajului) va fi înlocuită cu simbolul ∗ Ω. rezultatele testului vor fi comparate cu valoarea limită setată. • Apăsaţi tasta Back (F1).0 Ω. 29 . după setarea valorii limită. vor fi însoţite de un semnal sonor (beep) iar dacă sunt mai mari nu vor fi însoţite de semnalul sonor. Tasta Off se va schimba în On. Ulterior. Pasul 3 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o. vezi figura de mai jos: Fig.

21. Figura de mai jos prezintă un exemplu de rezultat. Exemplu de rezultat pentru testarea rezistenţei • Rezultatul nu poate fi salvat (este doar un rezultat auxiliar). Conectarea cablului de testare universal R y S z 3 ph. Conectarea Tip commander opţional (Nr. Fig. M T x Option A 1002 Fig. 22. 30 . A 1002) • Apăsaţi din nou tasta START pentru a opri măsurătoarea.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Continuitate Pasul 4 • Conectaţi cablurile de testare la obiect. Rezultatul este însoţit de un beep dacă este sub limita maximă setată. 20. Fig. conform figurilor de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază). Ultimul rezultat va fi afişat.

Va fi afişat tensiunea însoţită de simbolul „!” şi mesajul „Tensiune de intrare > 10 V”! Va fi emis şi un semnal sonor de avertizare (beep).INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Continuitate Note! • Dacă este prezentă la terminalele de testare o tensiune mai mare de 10 V AC/DC. măsurarea continuităţii nu poate fi efectuată după apăsarea tastei START. 31 . descrisă pentru funcţia Continuitatea condctorilor de protecţie. este valabilă şi pentru această funcţie. • Dacă rezultatul testului este în afara domeniului de măsurare (cabluri de măsurare în gol) va fi afişat mesajul >2000 Ω! • Polul pozitiv al tensiunii de testare este conectat la terminalul L/L1 (cablu de testare universal) sau la Tip commander! • Compensarea cablurilor de test.

INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa împământării

3.5. Rezistenţa împământării (generator intern)

Eurotest 61577 este un instrument de test capabil să măsoare rezistenţa
împământării prin trei metode diferite. Metoda corespunzătoare trebuie
selectată de utilizator pe baza sistemului de împământare care trebuie testat.

Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea rezistenţei
împământării consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi
practică.

Efectuarea măsurătorii folosind metoda standard cu patru fire
Pasul 1

• Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia ρ RE. Va fi afişat meniul
„Rezistenţa împământării” sau „Rezistivitatea împământării”.

• Selectaţi funcţia Rezistenţa împământării (metoda standard cu
patru fire) folosind tasta FUNC (F1). Funcţia este selectată dacă este
afişat R EARTH. Vezi figura de mai jos.

Rc Rezistenţa sondei de curent.
Rp Rezistenţa sondei de potenţial.

Fig. 23. Meniul iniţial pentru rezistenţa împământării

32

INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa împământării

Pasul 2

• Setaţi limita maximă pentru rezistenţa împământării. Ulterior,
rezultatele testului vor fi comparate cu valoarea limită setată, şi, dacă
sunt mai mari, vor fi însoţite de simbolul „!” şi mesajul „Rezultat peste
limită”.

Setarea valorii limită

• Apăsaţi tasta Hlim (F2) pentru a intra în meniul de setare a valorill
limită; va fi afişat următorul meniu:

Domeniu / Valori Pas (Ω)
discrete (Ω)
1 – 100 1
166, 250, 500,
833, 1666, 2500, ⁄
5000

Fig. 24. Meniul de setare a limitei şi tabelul cu valori posibile

• Pot fi setate valori între 1 şi 5000 Ω, conform tabelului de mai sus,
folosind tastele ↑ (F2) şi ↓ (F3). Dacă rezultatul testului nu trebuie
comparat cu valoarea limită, apăsaţi tasta Off (F4). Valoarea
limită setată (afişată pe linia de sus a afişajului) va fi înlocuită cu
simbolul ∗ Ω. Tasta Off se va schimba în On, permiţând
utilizatorului să activeze din nou valoarea limită şi invers.

• Apăsaţi tasta Back (F1), după setarea valorii limită, pentru a
reveni la meniul iniţial pentru rezistenţa împământării (vezi figura
23).

33

INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa împământării

Pasul 3

• Conectaţi cablurile de testare la instrument şi la obiect, conform
figurilor de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind
conectarea de bază).

re d
b lue

black
g reen
Option S 2001 E
H ES
S
MPEC

Rc Rp RE

>5d d

Fig. 25. Conectarea setului de testare a împământării – 20 m
opţional (Nr. S 2001)
re d
b lue

black
green

Option S 2002 E
H ES
S
R E4 d
MPEC
RE3
Rc Rp RE 2 RE1

>5d

Fig. 26. Conectarea setului de testare a împământării – 50 m
opţional (Nr. S 2002)

34

Figura de mai jos prezintă un exemplu de rezultat. 27. Note! • Dacă este prezentă între terminalele de testare H şi E sau ES şi S o tensiune mai mare de 20 V AC/DC.52 k Rp 2. • Dacă rezistenţa sondei de curent sau potenţial este prea mare (mai mare decât minimul dintre (4 kΩ + 100 RE) sau 50 kΩ). 35 .INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa împământării Pasul 4 • Apăsaţi tasta START şi ţineţi-o apăsată până când rezultatul se va stabiliza. rezultatul va fi însoţit de simbolul „!” şi mesajul „Vârf de potenţial Rp > xxx Ω / Vârf de curent Rc > xxx Ω” Valoarea xxx este calculată (pentru fiecare rezultat afişat) pe baza rezultatului afişat! • Dacă rezultatul testului este în afara domeniului de măsurare (cablurile de test în gol). va fi afişat mesajul >20 kΩ. Va fi afişat rezultatul testului. Exemplu de rezultat pentru testarea rezistenţei împământării • Stocaţi rezultatul afişat. apoi eliberaţi-o.63 k Fig. sunt măsurate şi afişate continuu. măsurarea rezistenţei împământării nu poate fi efectuată după apăsarea tastei START.8 Rc 1. Va fi afişat tensiunea însoţită de simbolul „!” şi mesajul „Tensiune de intrare > 20 V”! Va fi emis şi un semnal sonor de avertizare (beep). Rc şi Rp. 64. Ambele rezistenţe.3. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4.

Meniul iniţial pentru rezistenţa împământării Pasul 2 • Setaţi limita maximă pentru rezistenţa împământării. 18 : 35 : 27 Rp Rezistenţa sondei de tensiune. Rp k Rc Rezistenţa sondei de curent. Urmând instrucţiunile de la Pasul 2 de la pagina 33. Rezistenţa totală (nu parţială) va fi comparată cu valoarea limită setată. Funcţia este selectată dacă este afişat R EARTH cleşte. Va fi afişat meniul „Rezistenţa împământării” sau „Rezistivitatea împământării”. 28. Re Rezistenţa totală a împământării (cleştele de Re k curent nu este loat în Rc k considerare). Fig. Vezi figura de mai jos.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa împământării Efectuarea măsurătorii folosind metoda standard cu patru fire în combinaţie un cleşte de test Pasul 1 • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia ρ RE. • Selectaţi funcţia Rezistenţa împământării (metoda standard cu patru fire în combinaţie cu un cleşte de test) folosind tasta FUNC (F1). 36 .

Exemplu de rezultat pentru testarea rezistenţei împământării • Stocaţi rezultatul afişat.3. altfel va fi măsurată rezistenţa paralelă a tuturor celorlalţi electrozi (RE1 . vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. Va fi afişat rezultatul testului. Fig. Conectarea setului de testare a împământării – 20 m opţional (Nr. 29.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa împământării Pasul 3 • Conectaţi cablurile de testare şi cleştele de test la instrument şi la obiect. Option A 1018 re d blue black Option S 2001 green E ES !? H S R E4 d MPEC RE3 Rc Rp RE2 RE1 >5d Fig. RE3)! Pasul 4 • Apăsaţi tasta START şi ţineţi-o apăsată până când rezultatul se va stabiliza. 37 . conform figurii de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază).. S 2001) şi a cleştelui de curent domeniu mic opţional (Nr.. Figura de mai jos prezintă un exemplu de rezultat. A 1018) !? Conectaţi cleştele de test sub terminalul E. 30. apoi eliberaţi-o.

• Dacă rezistenţa sondei de curent sau potenţial este prea mare (mai mare decât minimul dintre (4 kΩ + 100 RE) sau 50 kΩ). • În cazul în care curentul măsurat de cleşte este mai mic de 0. • Dacă zgomotul de curent în bucla cleştelui este mai mare de 3 A.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa împământării Note! • Dacă este prezentă între terminalele de testare H şi E sau ES şi S o tensiune mai mare de 20 V AC/DC.5 mA. rezultatul va fi însoţit de simbolul „!” şi mesajul „Vârf de potenţial Rp > xxx Ω / Vârf de curent Rc > xxx Ω” Valoarea xxx este calculată (pentru fiecare rezultat afişat) pe baza rezultatului afişat! • Dacă rezultatul testului este în afara domeniului de măsurare (cablurile de test în gol). măsurarea rezistenţei împământării nu poate fi efectuată după apăsarea tastei START. va fi afişat mesajul Zgomot de curent > 3 A. Va fi afişat tensiunea însoţită de simbolul „!” şi mesajul „Tensiune de intrare > 20 V”! Va fi emis şi un semnal sonor de avertizare (beep). va fi afişat mesajul >20 kΩ.5 mA indicând că rezultatul testului poate să nu fie corect (rezultatul este corect dacă Rtot/Rpart < 100). indicând că rezultatul poate să nu fie corect! 38 . va fi afişat mesajul Curent cleşte < 0.

Rezistenţa totală (nu parţială) va fi comparată cu valoarea limită setată. • Selectaţi funcţia Rezistenţa împământării folosind doi cleşti de testare folosind tasta FUNC (F1). Fig. 32. Va fi afişat meniul „Rezistenţa împământării” sau „Rezistivitatea împământării”. A 1019) folosind cablul de testare universal şi cleştele de curent domeniu mic opţional (Nr. Meniul iniţial pentru rezistenţa împământării Pasul 2 • Setaţi limita maximă pentru rezistenţa împământării. Pasul 3 • Conectaţi cleştii de test la instrument şi la obiect.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa împământării Efectuarea măsurătorii folosind doi cleşti de testare Pasul 1 • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia ρ RE. Vezi figura de mai jos. 50 Ω Limita maximă cea mai recent setată. 31. A 1018) 39 . Funcţia este selectată dacă este afişat R EARTH doi cleşti. Urmând instrucţiunile de la Pasul 2 de la pagina 33. Conectarea Cleştelui de curent domeniu standard opţional (Nr. conform figurii de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază). low r Option an A 1018 g e cla mp L/L1 N/L2 3 E/L P standard clamp I3 r Option A 1019 I4 I2 I1 d RE4 MPEC RE3 RE2 RE1 Fig.

3. va fi afişat mesajul >99.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa împământării Pasul 4 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o. 33. Măsurătoarea va porni (măsurare continuă) şi rezultatele vor fi afişate. indicând că rezultatul poate să nu fie corect! 40 . • Apăsaţi din nou tasta START pentru a opri măsurătoarea. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. Note! • Dacă rezultatul testului este în afara domeniului de măsurare (cablurile de test în gol). Figura de mai jos prezintă un exemplu de rezultat. Ultimul rezultat va fi afişat. va fi afişat mesajul Zgomot de curent > 3 A. • Dacă zgomotul de curent în bucla cleştelui este mai mare de 3 A. Fig. Exemplu de rezultat pentru testarea rezistenţei împământării • Stocaţi rezultatul afişat.9 Ω.

Meniul iniţial pentru rezistivitatea împământării Pasul 2 • Setaţi distanţa „a” dintre sondele de test. Distanţa setată trebuie să fie aceeaşi deoarece va fi folosită mai târziu în timpul măsurătorii (sondele de test trebuie poziţionate una faţă de alta la distanţa setată) 41 . Funcţia este selectată dacă este afişat ρ EARTH. 34. cea mai potrivită adâncime pentru instalarea sistemului de împământare. Rezistenţa specifică a împământării Este recomandabilă măsurarea rezistivităţii împământării atunci când calculaţi parametrii sistemului de împământare (lungimea şi suprafaţa necesare electrozii de împământare. Efectuarea măsurătorii Pasul 1 • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia ρ RE. Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea rezistivităţii împământării consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. etc) pentru a obţine rezultate cât mai exacte. Vezi figura de mai jos. • Selectaţi funcţia Rezistivitatea împământării folosind tasta FUNC (F1). Fig. Rc Rezistenţa sondei de curent. Va fi afişat meniul „Rezistenţa împământării” sau „Rezistivitatea împământării”.6. Rp Rezistenţa sondei de potenţial.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa specifică a împământării 3.

36. Valoarea curentă este afişată pe linia de sus a afişajului. blue green red black a/20 max. S 2001) 42 . conform figurii de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază). Meniul pentru setarea distanţei • Pot fi setate valori între 1m şi 30m în paşi de 1m folosind tasta DIST (F2). • Apăsaţi tasta Back (F1) după setarea disatnţei. 35. Option S 2001 E ES S H a a a Fig. pentru a reveni în meniul iniţial pentru rezistivitatea împământării. Conectarea setului de testare a împământării – 20 m opţional (Nr. Pasul 3 • Conectaţi cablurile de testare la instrument şi la sondele de testare. va fi afişat următorul meniu: m Rc k Rp k Set distance value Fig.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa specifică a împământării Setarea distanţei • Apăsaţi tasta DIST (F2) pentru a intra în meniul de setare a distanţei.

3. 43 . 37.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa specifică a împământării Pasul 4 • Apăsaţi tasta START şi ţineţi-o apăsată până când rezultatul se va stabiliza. măsurarea rezistivităţii împământării nu poate fi efectuată după apăsarea tastei START. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. • Dacă rezistenţa sondei de curent sau potenţial este prea mare (mai mare decât minimul dintre (4 kΩ + 100 RE) sau 50 kΩ). Va fi afişat rezultatul testului. va fi afişat mesajul >2000 kΩm. Figura de mai jos prezintă un exemplu de rezultat. Va fi afişat tensiunea însoţită de simbolul „!” şi mesajul „Tensiune de intrare > 20 V”! Va fi emis şi un semnal sonor de avertizare (beep). rezultatul va fi însoţit de simbolul „!” şi mesajul „Vârf de potenţial Rp > xxx Ω / Vârf de curent Rc > xxx Ω” Valoarea xxx este calculată (pentru fiecare rezultat afişat) pe baza rezultatului afişat! • Dacă rezultatul testului este în afara domeniului de măsurare (cablurile de test în gol). Exemplu de rezultat pentru testarea rezistivităţii împământării • Stocaţi rezultatul afişat. Fig. Note! • Dacă este prezentă între terminalele de testare H şi E o tensiune mai mare de 20 V AC/DC. apoi eliberaţi-o.

Selectorul de funcţii trebuie să fie în poziţia RLOOP. ZLOOP sau RCD. Pasul 1 • Conectaţi cablul de testare corespunzător (Plug commander sau cablul de testare universal) la Eurotest 61577. conform figurii de mai jos. Conectarea Plug commander opţional (Nr. Testul trebuie făcut pentru toate prizele reţelei (monofazate cât şi trifazate) pentru o instalaţie nouă sau adaptată. ZLOOP sau RCD. Efectuarea automată a testului Testarea este efectuată automat de fiecare dată când degetul operatorului atinge sonda PE. aflată lângă tasta START (vezi poziţia 6 din figura 1). O astfel de situaţie poate fi foarte periculoasă.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Testarea terminalului PE 3. L1 N PE Reversed phase and protection conductors ! Option A 1001 Fig. 44 . Pasul 2 • Conectaţi cablul de testare la priza de reţea monofazată sau trifazată sau la alt obiect testat. Testarea terminalului PE În timpul efectuării măsurătorilor care necesită prezenţa tensiunii de reţea (RLOOP.7. Doar în aceste poziţii va fi testat terminalul PE. ZLOOP sau parametri RCD). A 1001) la priza de reţea care are conductoarele L şi PE inversate. 38. unde este posibil să fi fost inversaţi din greşeală conductorii de fază şi de protecţie. Eurotest 61577 testează automat prezenţa tensiunii de fază pe terminalul de protecţie PE. Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea terminalului PE consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia RLOOP.

Dacă terminalul PE este conectat la tensiunea de fază. va fi emis un semnal sonor beep – beep continuu iar măsurătoarea nu va începe după apăsarea tastei START.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Testarea terminalului PE Fig. 38. pentru efectuarea măsurătorii). 45 . altfel rezultatul testului poate fi eronat. va fi afişat un mesaj de avertizare Tensiune PE periculoasă. Notă! • În timpul efectuării acestui test. Pasul 3 • Atingeţi sonda PE (utilizatorul o atinge automat la apăsarea tastei START. opriţi imediat toate măsurătorile şi eliminaţi eroarea înainte de orice altceva. Conectarea cablului de testare universal la priza de reţea care are conductoarele L şi PE inversate. Avertisment! • Dacă este detectată tensiunea de fază la terminalul PE testat. trebuie să staţi pe o podea neizolată.

vor fi însoţite de simbolul „!” şi mesajul „Tensiune Uc/IΔn > Ulim” (este selectat tipul standard) sau „Tensiune Uc/2IΔn > Ulim” (este selectat tipul selectiv). Rl Rezistenţa fault loop (subrezultat) Ulpe Tensiunea reţelei între faza L şi conductorii de protecţie PE. dacă sunt mai mari. Funcţia este selectată dacă este afişat RCD Uc. Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea tensiunii de contact / rezistenţei împământării.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Tensiune de contact şi rezistenţa împământării / buclei de avarie 3. Tensiunea poate fi setată la 25 sau 50 V şi este afişată. Selectaţi funcţia Rezistenţa buclei de avarie (Rs) pentru o mai bună precizie pentru măsurarea rezistenţei buclei de avarie. vezi figura de mai jos. 40. RCD – Tensiune de contact şi rezistenţa împământării / buclei de avarie Ambii parametri sunt măsuraţi simultan fără să producă declanşarea RCD. Va fi afişat unul dintre meniurile iniţiale RCD. Meniul iniţial pentru tensiunea de contact Pasul 2 • Selectaţi valoarea limită Ulim pentru tensiunea de contact folosind tasta Ulim (F4). rezultatele testului vor fi comparate cu valoarea limită setată. 46 . şi. Ulim Limita setată a tensiunii de contact. consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. Măsurarea tensiunii de contact Pasul 1 • Conectaţi cablul de testare (cablul de testare universal sau Plug commander) la Eurotest 61577. Fig.8. • Selectaţi funcţia Tensiune de contact folosind tasta FUNC (F1). • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia RCD. Ulterior.

41. Selectiv. A Selecţia este afişată în linia de sus a afişajului. 100. măsurarea cu sau fără sonda de test auxiliară conectată prin cablul de test pentru sondă opţional (Nr. Pot fi selectate următoarele tipuri: General. A 1001). L1 L2 L3 N PE Option A 1012 auxiliary test probe Option A 1001 Ro RE Fig. Curentul poate fi setat la 10. 30. Pasul 5 • Conectaţi cablul de testare la obiectul testat (priză de reţea sau alte terminale) conform uneia dintre figurile următoare (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază).INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Tensiune de contact şi rezistenţa împământării / buclei de avarie Pasul 3 • Selectaţi Curent diferenţial nominal IΔn folosind tasta IΔn (F2). A S impuls. General Selectiv S G AC sau A AC sau A G impuls. Conectarea Plug commander opţional (Nr. Pasul 4 • Selectaţi tipul de RCD implicat folosind tasta TYPE (F3). 500 sau 1000 mA şi este afişat în linia de sus a afişajului. A1012) 47 .

înseamnă că sonda auxiliară a fost folosită. Dacă este afişat RL (Rezistenţa buclei) înseamnă că sonda auxiliară nu a fost folosită şi tensiunea Uc este măsurată faţă de terminalul fazei. Figura următoare prezintă un exemplu de rezultat. Este afişat RE (Rezistenţa împământării). Rezistenţa afişată RE/RL este calculată ca Uc (valoarea afişată) / IΔn. Conectarea cablului de testare universal. A1012) • Instrumentul va recunoaşte automat sonda auxiliară conectată şi pe această bază va măsura fie rezistenţa împământării (sonda auxiliară este folosită) fie rezistenţa buclei de avarie (sonda auxiliară nu este folosită) Pasul 6 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o Măsurătoarea va fi efectuată şi apoi va fi afişat rezultatul. În acest caz.05 (din motive de siguranţă) şi apoi afişată. 42. Exemplu de rezultat pentru tensiunea de contact şi subrezultat pentru rezistenţa împământării / buclei de avarie • Tensiunea de contact măsurată este împărţită la curentul diferenţial nominal (RCD standard) sau la dublul curentului diferenţial nominal (RCD selectiv) şi înmulţită cu 1. Uc este măsurat faţă de sonda auxiliară (masa reală).INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Tensiune de contact şi rezistenţa împământării / buclei de avarie L1 L2 L3 N PE Option A 1012 auxiliary test probe L /L PE/L3 1 N/L2 N PE L Ro RE Fig. măsurarea cu sau fără sonda de test auxiliară conectată prin cablul de test pentru sondă opţional (Nr. 48 . 43. Fig.

• Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia RCD. Fig. vezi figura de mai jos. • Selectaţi funcţia Rezistenţa împământării / buclei folosind tasta FUNC (F1). Uc Tensiunea de contact Ω Ulim 50 V măsurată (subrezultat) Uc V Ulpe Tensiunea reţelei dintre faza L 18 : 35 : 27 Ulpe 0V şi conductorul de protecţie PE. Meniul iniţial pentru rezistenţa împământării / buclei Pasul 2 până la Pasul 5 Consultaţi funcţia tensiune de contact 49 . Măsurarea rezistenţei împământării / buclei Pentru o mai bună precizie a rezultatului măsurării rezistenţei împământării / buclei (în comparaţie cu subrezultatul RE/RL din funcţia tensiune de contact) este recomandată următoarea procedură: Pasul 1 • Conectaţi cablul de testare (Plug commander sau cablul de testare universal) la Eurotest 61577. Ulim Limita setată a tensiunii de contact. Funcţia este selectată dacă este afişat RCD Rs. 44.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Tensiune de contact şi rezistenţa împământării / buclei de avarie • Stocaţi rezultatul afişat. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4.3. Va fi afişat unul dintre meniurile iniţiale RCD.

. datorat unor aparate defecte sau conectării capacitive între terminalele L şi PE va influenţa rezultatul. Dacă tensiunea este în afara domeniului. Măsurătoarea poate dura mai mult (până la 1 min) pentru a obţine un rezultat precis. Următoarea figură prezintă un exemplu de rezultat. Deconectaţi astfel de aparate înainte de măsurătoare! 50 . • Tensiunea de contact limită Ulim poate fi setată doar în funcţia Tensiune de contact sau Rezistenţa împământării / buclei • Tipul RCD (S sau G) şi curentul diferenţial nominal setate vor fi valabile în toate celelalte funcţii RCD! • Curentul care trece prin conductorul PE. Note! • Domeniul nominal al tensiunii de intrare este 100 . În acest caz Uc este 497 Ω Ulim 50 V măsurat faţă de sonda auxiliară (masa reală) şi rezultatul curent Rs UE 4..97 V este egal cu valoarea rezistenţei împământării. 264 V. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. 45. Dacă este afişat Uc înseamnă că sonda auxiliară nu a fost folosită. Fig. Aşteptaţi efectuarea măsurătorii şi afişarea rezultatului.3. după apăsarea tastei START va fi afişat simbolul „!” şi mesajul Tensiune Ulpe < 100 V / Tensiune Ulpe > 264 V însoţit de un semnal sonor de avertizare.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Tensiune de contact şi rezistenţa împământării / buclei de avarie Pasul 6 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o (dacă sunt conectate la instrument doar terminalele L şi PE apăsaţi tasta START de două ori consecutiv). deci a fost folosită sonda auxiliară. Tensiunea de contact este măsurată faţă de terminlalul fazei. Exemplu de rezultat rezistenţa împământării / buclei • Stocaţi rezultatul afişat. Este afişat UE.

Valabil pentru alte versiuni Eurotest 61577. 51 . va fi afişat mesajul L-N crossed însoţit de simbolul „!” şi nu va fi efectuată nici o măsurătoare după apăsarea tastei START. Instrumentul va schimba automat terminalele L şi N în cazul în care cablurile de testare N/L2 şi L/L1 sunt conectate invers (cablu de testare universal) sau Plug Commander este întors invers sau terminalele prizei testate sunt inversate Această notă este valabilă pentru toate măsurătorile prizelor de reţea! • Precizia specificată pentru măsurarea Uc sau Rs este valabilă doar dacă sistemul de împământare conectat la terminalul PE nu prezintă tensiuni de interferenţă.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Tensiune de contact şi rezistenţa împământării / buclei de avarie • Valabil pentru versiunea GB a Eurotest 61577. În cazul în care cablurile de testare N/L2 şi L/L1 sunt conectate invers (cablu de testare universal) sau terminalele prizei testate sunt inversate.

15 s timp de declanşare Selectiv maxim permis 0.15 s 0.8. Efectuarea măsurătorii Pasul 1 • Urmaţi pasul 1 descris la paragraful 3. 46. consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. cu excepţia selectării funcţiei RCD (vezi pasul următor) Pasul 2 • Selectaţi funcţia timp de declanşare folosind tasta FUNC (F1).05 s timp de declanşare minim permis Tabelul 1. Funcţia este selectată dacă este afişat RCD t. RCD – Timp de declanşare Pentru a oferii condiţii de siguranţă. Meniul iniţial al funcţiei timp de declanşare 52 .INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Timp de declanşare 3. Următorul tabel prezintă timpii de declanşare permişi.13 s 0.2 s 0.04 s timp de declanşare maxim permis 0. Timpii de declanşare permişi conform standardului EN61009 Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea. Tensiune de contact. Tip comutator IΔ n 2IΔn 5IΔn* Comentariu de protecţie RCD Standard 0. Ulim Limita setată a tensiunii de contact. în caz de avarie la aparatul electric conectat. Fig.5 s 0. Uc Tensiunea de contact la ms Ulim 50 V curentul nominal (RCD tim Uc V standard) sau la dublul 18 : 35 : 27 Ulpe 0V curentului nominal (RCD tim selectiv) Ulpe Tensiunea reţelei dintre faza L şi conductorul de protecţie PE. dispozitivul RCD trebuie să se declanşeze într-un anumit timp.3 s 0. vezi fugura de mai jos.9.06 s 0.

General. Pasul 5 • Selectaţi tipul de RCD testat şi polaritatea iniţială a curentului de test folosind tasta TYPE (F3). Selectiv. 2 sau 5 şi este afişat pe linia de sus a afişajului. multiplicator = 5 atunci Itest = 500 mA.7. dacă IΔn = 100 mA. Polaritatea iniţială a curentului de test Pasul 6 • Conectaţi cablul de testare la obiectul testat. Multiplicatorul poate fi ½. Există următoarele posibilităţi: General. Curentul poate fi setat la 10. A S impuls. 100. A G impuls. 47. de ex. 500 sau 1000 mA şi este afişat în linia de sus a afişajului.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Timp de declanşare Pasul 3 • Selectaţi Curent diferenţial nominal IΔn folosind tasta IΔn (F2). Multiplicatorul defineşte valoarea curentului de test. G AC sau A G AC sau A S AC sau A S AC sau A General General Selectiv Selectiv G impuls. 300. A positive start polarity negative start polarity (0°) (180°) Fig. Selectiv. Pasul 4 • Selectaţi multiplicator curent diferenţial nominal folosind tasta MUL (F3). Tensiune de contact 53 . A S impuls. 30. Urmaţi pasul 5 din paragraful 3. Valoarea x5 nu este disponibilă dacă a fost selectat IΔn = 1000 mA. 1.

54 . vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. Fig. 48.3. Măsurătoarea va fi efectuată şi apoi va fi afişat rezultatul. Următoarea figură prezintă un exemplu de rezultat. Exemplu de rezultat pentru timpul de declanşare • Stocaţi rezultatul afişat.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Timp de declanşare Pasul 7 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o.

după apăsarea tastei START va fi afişat simbolul „!” şi mesajul Tensiune Ulpe < 100 V / Tensiune Ulpe > 264 V însoţit de un semnal sonor de avertizare. • Curentul care trece prin conductorul PE.. 264 V. • Tensiunea de contact limită Ulim poate fi setată doar în funcţia Tensiune de contact sau Rezistenţa împământării / buclei • Tipul RCD (S sau G) şi curentul diferenţial nominal setate vor fi valabile în toate celelalte funcţii RCD! • Din motive de siguranţă măsurarea timpului de declanşare va fi efectuată doar dacă tensiunea de contact la curentul diferenţial nominal este mai mică decât limita setată pentru tensiunea de contact. Deconectaţi astfel de aparate înainte de măsurătoare! • Precizia specificată pentru măsurarea Uc este valabilă doar dacă sistemul de împământare conectat la terminalul PE nu prezintă tensiuni de interferenţă. este necesară relaxarea acestuia înainte de a măsura timpul de declanşare. 55 . Timpul de aşteptare este afişat pe ecran în scădere de la 30 la 0. tensiunea de contact este măsurată (indiferent de tipul de RCD) înainte de măsurarea timpului de declanşare. datorat unor aparate defecte sau conectării capacitive între terminalele L şi PE va influenţa rezultatul. Note! • Domeniul nominal al tensiunii de intrare este 100 .. Deoarece RCD de tip selectiv (declanşare întârziată) funcţionează pe baza integrării curentului de avarie. De aceea există un timp de aşteptare de 30 s înainte de măsurarea timpului de declanşare.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Timp de declanşare Testarea RCD de tip selectiv Din motive de siguranţă. Dacă tensiunea este în afara domeniului. altfel rezultatul testului nu va fi relevant.

d t Fig. 100. Meniul iniţial al funcţiei curent de declanşare Pasul 3 • Selectaţi Curent diferenţial nominal IΔn folosind tasta IΔn (F2). Funcţia este selectată dacă este afişat RCD curent în creştere. t Timpul de declanşare la curentul IΔ. 56 . 300. consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. vezi fugura de mai jos. 500 sau 1000 mA şi este afişat în linia de sus a afişajului.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Curent de declanşare 3.8. Ulpe Tensiunea reţelei dintre faza L şi conductorul de protecţie PE. RCD – curent de declanşare Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea curentului de declanşare. Curentul poate fi setat la 10. Uci Tensiune de contact la curentul de declanşare IΔ. Ulim Limita setată a tensiunii de contact.10. cu excepţia selectării funcţiei RCD (vezi pasul următor) Pasul 2 • Selectaţi funcţia curent de declanşare folosind tasta FUNC (F1). 30. Efectuarea măsurătorii Pasul 1 • Urmaţi pasul 1 descris la paragraful 3. Tensiune de contact. 49.

Exemplu de rezultat pentru curentul de declanşare • Stocaţi rezultatul afişat. Urmaţi pasul 5 din paragraful 3.3. A Pasul 5 • Conectaţi cablul de testare la obiectul testat.8. 50.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Curent de declanşare Pasul 4 • Selectaţi tipul şi polaritatea iniţială a curentului de test folosind tasta TYPE (F3). Următoarea figură prezintă un exemplu de rezultat. Există următoarele posibilităţi: General. 57 . Fig. A G impuls. General. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. General General G G AC sau A AC sau A G impuls. Tensiune de contact Pasul 6 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o. Măsurătoarea va fi efectuată (este afişat curentul crescător în timpul măsurătorii) şi apoi va fi afişat rezultatul final.

. • Curentul care trece prin conductorul PE. 264 V. datorat unor aparate defecte sau conectării capacitive între terminalele L şi PE va influenţa rezultatul. • Tensiunea de contact limită Ulim poate fi setată doar în funcţia Tensiune de contact sau Rezistenţa împământării / buclei • Tipul RCD (S sau G) şi curentul diferenţial nominal setate vor fi valabile în toate celelalte funcţii RCD! • Din motive de siguranţă măsurarea timpului de declanşare va fi efectuată doar dacă tensiunea de contact la curentul diferenţial nominal este mai mică decât limita setată pentru tensiunea de contact. Dacă tensiunea este în afara domeniului. Deconectaţi astfel de aparate înainte de măsurătoare! • Precizia specificată pentru măsurarea Uc este valabilă doar dacă sistemul de împământare conectat la terminalul PE nu prezintă tensiuni de interferenţă. 58 .INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Curent de declanşare Note! • Domeniul nominal al tensiunii de intrare este 100 . după apăsarea tastei START va fi afişat simbolul „!” şi mesajul Tensiune Ulpe < 100 V / Tensiune Ulpe > 264 V însoţit de un semnal sonor de avertizare..

300. t1 .. 30. Efectuarea măsurătorii automate Pasul 1 • Urmaţi pasul 1 descris la paragraful 3.11. t6 Timpul de declanşare pentru fiecare test parţial Ulpe Tensiunea reţelei dintre faza L şi conductorul de protecţie PE. 500 sau 1000 mA şi este afişat în linia de sus a afişajului. RCD – Testare automată Scopul acestei funcţii este de a efectua o testare completă a RCD şi de a măsura parametrii (Tensiune de contact. 59 . vezi fugura de mai jos. 51. Curentul poate fi setat la 10.. Pot fi selectate următoarele tipuri: General. Selectiv. A S impuls. Dacă este observat un parametru eronat în timpul acestei testări automate. cu excepţia selectării funcţiei RCD (vezi pasul următor) Pasul 2 • Selectaţi funcţia de testare automată folosind tasta FUNC (F1).8. A Selecţia este afişată în linia de sus a afişajului. Fig.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Testare automată 3. trebuie folosită testarea individuală a parametrului respectiv pentru mai multe detalii. Meniul iniţial pentru funcţia de testare automată Pasul 3 • Selectaţi Curent diferenţial nominal IΔn folosind tasta IΔn (F2). Pasul 4 • Selectaţi tipul de RCD testat folosind tasta TYPE (F3). Tensiune de contact. General Selectiv S G AC sau A AC sau A G impuls. 100. Rezistenţa împământării / buclei şi timpul de declanşare la diferiţi curenţi de avarie) într-un singur set de teste automate. efectuate de instrument. Funcţia este selectată dacă este afişat AUTO.

folosind curentul de test Itest = IΔn/2 cu polaritate iniţială negativă (180°). 60 . folosind curentul de test Itest = IΔn/2 cu polaritate iniţială pozitivă (0°).INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Testare automată Pasul 5 • Conectaţi cablul de testare la obiectul testat. 52. Primul test Testarea timpului de declanşare. atunci va urma automat cel de-al doilea. RCD-ul testat nu ar trebui să se declanşeze.8. RCD-ul testat nu ar trebui să se declanşeze. Urmaţi pasul 5 din paragraful 3. Exemplul următor este valabil pentru RCD de tip standard. După un timp va fi afişat următorul rezultat: Fig. 53. După un timp va fi afişat următorul rezultat: Fig. Exemplu pentru primul rezultat parţial Dacă primul test este terminat cu succes (RCD-ul nu se declanşează). atunci va urma automat cel de-al treilea. Al doilea test Testarea timpului de declanşare. Tensiune de contact Pasul 6 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o. Exemplu pentru al doilea rezultat parţial Dacă al doilea test este terminat cu succes (RCD-ul nu se declanşează). Măsurătoarea va porni. testele parţiale vor fi urmate de rezultate parţiale.

Exemplu pentru al patrulea rezultat parţial Resetaţi RCD-ul şi va urma automat cel de-al cincilea test. 61 . folosind curentul de test Itest = IΔn cu polaritate iniţială pozitivă (0°). folosind curentul de test Itest = IΔn cu polaritate iniţială negativă (180°). Al patrulea test Testarea timpului de declanşare. După un timp va fi afişat următorul rezultat: Fig. 55. După un timp va fi afişat următorul rezultat: Fig. 54.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Testare automată Al treilea test Testarea timpului de declanşare. RCD-ul testat trebuie să se declanşeze. RCD-ul testat trebuie să se declanşeze. Exemplu pentru al treilea rezultat parţial Resetaţi RCD-ul şi va urma automat cel de-al patrulea test.

După un timp va fi afişat următorul rezultat: Mesajul RCD O. 62 .K. Exemplu pentru al cincilea rezultat parţial Resetaţi RCD-ul şi va urma automat cel de-al şaselea test. RCD-ul testat trebuie să se declanşeze. arată că toate rezultatele parţiale se încadrează între limite. RCD-ul testat trebuie să se declanşeze.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Testare automată Al cincilea test Testarea timpului de declanşare. Uc Tensiune de contact la IΔn (RCD standard) sau la 2IΔn (RCD selectiv). Fig. 56. După un timp va fi afişat următorul rezultat: Fig. Exemplu pentru al şaselea rezultat parţial • Stocaţi rezultatul afişat. folosind curentul de test Itest = 5IΔn cu polaritate iniţială pozitivă (0°). 57.3. Al cincilea test Testarea timpului de declanşare. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. folosind curentul de test Itest = 5IΔn cu polaritate iniţială negativă (180°).

datorat unor aparate defecte sau conectării capacitive între terminalele L şi PE va influenţa rezultatul. Deconectaţi astfel de aparate înainte de măsurătoare! • Precizia specificată pentru măsurarea Uc este valabilă doar dacă sistemul de împământare conectat la terminalul PE nu prezintă tensiuni de interferenţă. 264 V. Dacă RCD-ul se declanşează în timpul măsurării tensiunii de contact (există un curent de scurgere prin conductorul PE sau RCD-ul testat este prea sensibil) va fi afişat mesajul RCD declanşat. Testarea RCD de tip selectiv Din motive de siguranţă. 63 . De aceea există un timp de aşteptare de 30 s pentru testele 3. Note! • Domeniul nominal al tensiunii de intrare este 100 . altfel rezultatul testului nu va fi relevant. este necesară relaxarea acestuia înainte de a măsura timpul de declanşare.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE RCD – Testare automată Dacă timpul de declanşare în orice moment este în afara domeniului (vezi tabelul 1). testarea automată se va opri şi va fi afişat mesajul Timp în afara limitelor. Dacă tensiunea este în afara domeniului. 4. • Curentul care trece prin conductorul PE. 5 şi 6.. • Tensiunea de contact limită Ulim poate fi setată doar în funcţia Tensiune de contact • Tipul RCD (S sau G) şi curentul diferenţial nominal setate vor fi valabile în toate celelalte funcţii RCD! • Din motive de siguranţă măsurarea timpului de declanşare va fi efectuată doar dacă tensiunea de contact la curentul diferenţial nominal este mai mică decât limita setată pentru tensiunea de contact. după apăsarea tastei START va fi afişat simbolul „!” şi mesajul Tensiune Ulpe < 100 V / Tensiune Ulpe > 264 V însoţit de un semnal sonor de avertizare. Deoarece RCD de tip selectiv (declanşare întârziată) funcţionează pe baza integrării curentului de avarie. tensiunea de contact este măsurată (indiferent de tipul de RCD) înainte de măsurarea timpului de declanşare. Timpul de aşteptare este afişat pe ecran în scădere de la 30 la 0..

INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Impedanţa buclei de avarie şi curentul
de scurtcircuit presupus

3.12. Impedanţa buclei de avarie şi curentul de scurtcircuit
presupus

Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea, consultaţi ghidul
Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică.

Efectuarea măsurătorii

Pasul 1

• Conectaţi cablul de testare (Plug commander sau cablul de testare
universal) la Eurotest 61577.

• Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia ZLOOP. Va fi afişat următorul
meniu:

Isc Curent de scurtcircuit
presupus
Isc A R Partea rezistivă a impedanţei.
R Xl Partea inductivă a
Xl impedanţei.
18 : 35 : 27 Ulpe 0V
Ulpe Tensiunea reţelei dintre faza
L şi conductorul de protecţie
PE.

Fig. 58. Meniul iniţial pentru impedanţa buclei de avarie

Notă!
Pentru a schimba parametrul afişat între Ulpe (Tensiunea reţelei dintre
faza L şi conductorul de protecţie PE) şi frecvenţa reţelei f, apăsaţi tasta
U/f (F4).

Pasul 2

• Selectaţi Polaritatea iniţială a curentului de testare folosind tasta
POL (F1). Polaritatea poate fi pozitivă sau negativă. Polaritatea
selectată este afişată pe linia de sus a afişajului.

De ce este necesară selectarea polarităţii?

Dacă dispozitivul RCD protejează bucla testată, se poate întâmpla ca
dispozitivul să se declanşeze în timpul testului. Unele dispozitive RCD sunt
sensibile doar la o polaritate. Deoarece curentul pentru măsurarea
impedanţei buclei de avarie este doar pe o jumătate de perioadă,
declanşarea RCD poate fi evitată selectând polaritatea corespunzătoare.

64

INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Impedanţa buclei de avarie şi curentul
de scurtcircuit presupus

Pasul 3

• Conectaţi cablul de testare la obiectul testat (priză de reţea sau alte
terminale), conform figurilor de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru
informaţii privind conectarea de bază).

L1
L2
L3
N
PE

Option A 1001

Ro RE

Fig. 59. Conectarea Plug commander opţional (Nr. A 1001)

Fig. 60. Conectarea cablului de testare universal

65

INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Impedanţa buclei de avarie şi curentul
de scurtcircuit presupus

Pasul 4

• Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o Măsurătoarea va fi efectuată şi apoi
va fi afişat rezultatul. Figura următoare prezintă un exemplu de rezultat.

Ipsc (Isc afişat) = Un ⋅1,06 / ZLOOP

Un 115V (100 V ≤ Uinp < 160 V)
230V (160 V ≤ Uinp ≤ 264 V)

Fig. 61. Exemplu de rezultat pentru impedanţa buclei de avarie / curent de
scurtcircuit presupus

• Stocaţi rezultatul afişat; vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4.3.

Note!

• Domeniul nominal al tensiunii de intrare este 100 ... 264 V. Dacă
tensiunea este în afara domeniului, după apăsarea tastei START va fi
afişat simbolul „!” şi mesajul Tensiune Ulpe < 100 V / Tensiune Ulpe
> 264 V însoţit de un semnal sonor de avertizare.

• Dacă instrumentul este prea fierbinte va fi afişat mesajul
Supraîncălzire (Overheated) – aşteptaţi şi încercaţi mai târziu.

• Instrumentul va schimba automat terminalele L şi N în cazul în care
cablurile de testare N/L2 şi L/L1 sunt conectate invers (cablu de testare
universal) sau Plug Commander este întors invers sau terminalele
prizei testate sunt inversate

• Dacă rezultatul testului este în afara domeniului de măsurare va fi
afişat mesajul > 2 kΩ!

• Precizia specificată pentru parametrii testaţi este valabilă doar dacă
tensiunea reţelei este stabilă în momentul măsurătorii.

66

dar conectarea cablurilor de testare se face conform figurii 62.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Tensiunea de contact la curentul de scurtcircuit presupus 3. vezi pasul 2 de la pagina 64 Pasul 3 • Conectaţi cablul de testare la obiect conform figurii de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază) L3 L2 L1 N PE MPEC Aux. Va fi afişat meniul din figura 58. Pasul 1 • Conectaţi cablul de testare universal la conectorul de testare principal şi cablul de testare auxiliar la terminalul de testare C2/P. 62. test probe Option A 1012 L/L1 PE/L3 N/L2 M Fig. Pasul 2 • Selectaţi polaritatea iniţială a curentului de testare.13. Conectarea cablului de testare universal şi a sondei de test auxiliară conectată prin cablul de test pentru sondă opţional (Nr. • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia ZLOOP. Tensiunea de contact la curentul de scurtcircuit presupus Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea. Efectuarea măsurătorii Procedura de măsurare este aceeaşi cu cea pentru măsurarea impedanţei buclei / curentului de scurtcircuit presupus. A1012) 67 . consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică.

Măsurarea va fi efectuată şi apoi va fi afişat rezultatul. 264 V. Figura de mai jos reprezintă un exemplu de rezultat. Uc Tensiunea de contact scalată la curentul de scurtcircuit presupus Fig. • Dacă instrumentul este prea fierbinte va fi afişat mesajul Supraîncălzire (Overheated) – aşteptaţi şi încercaţi mai târziu. Eurotest 61577 va recunoaşte automat conectarea sondei auxiliare. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. Dacă tensiunea este în afara domeniului. Note! • Domeniul nominal al tensiunii de intrare este 100 . 63. Exemplu de rezultat pentru tensiunea de contact la curentul de scurtcircuit • Stocaţi rezultatul afişat. • Instrumentul va schimba automat terminalele L şi N în cazul în care cablurile de testare N/L2 şi L/L1 sunt conectate invers (cablu de testare universal) sau Plug Commander este întors invers sau terminalele prizei testate sunt inversate • Precizia specificată pentru parametrii testaţi este valabilă doar dacă tensiunea reţelei este stabilă în momentul măsurătorii.3. după apăsarea tastei START va fi afişat simbolul „!” şi mesajul Tensiune Ulpe < 100 V / Tensiune Ulpe > 264 V însoţit de un semnal sonor de avertizare...INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Tensiunea de contact la curentul de scurtcircuit presupus Pasul 4 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o. 68 .

Efectuarea măsurătorii Pasul 1 • Conectaţi cablul de testare (Plug commander sau cablul de testare universal) la Eurotest 61577. • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia ZLINE.14. apăsaţi tasta U/f (F4). Xl Xl Partea inductivă a impedanţei. 18 : 35 : 27 Uln 0V Ulpe Tensiunea reţelei dintre faza L şi conductorul de protecţie PE. Impedanţa liniei şi curentul de scurtcircuit presupus Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea. Isc Curent de scurtcircuit presupus Isc A R R Partea rezistivă a impedanţei. 69 . Va fi afişat următorul meniu. 64. Meniul iniţial pentru impedanţa liniei Notă! Pentru a schimba parametrul afişat între Uln (Tensiunea reţelei dintre faza L şi conductorul neutru N) şi frecvenţa reţelei f. Fig. consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Impedanţa liniei şi curentul de scurtcircuit presupus 3.

65. Conectarea cablului de testare universal 70 . L1 L2 L3 N PE Option A 1001 Ro RE Fig. A1001) Fig. conform figurilor de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază). Conectarea Plug conmander opţional (Nr. 66.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Impedanţa liniei şi curentul de scurtcircuit presupus Pasul 2 • Conectaţi cablul de testare la obiectul testat (priză de reţea sau alte terminale).

. Note! • Domeniul nominal al tensiunii de intrare este 100 . • Dacă rezultatul testului este în afara domeniului de măsurare va fi afişat mesajul > 2 kΩ! • Precizia specificată pentru parametrii testaţi este valabilă doar dacă tensiunea reţelei este stabilă în momentul măsurătorii. 71 . Figura următoare prezintă un exemplu de rezultat.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Impedanţa liniei şi curentul de scurtcircuit presupus Pasul 3 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o Măsurătoarea va fi efectuată şi apoi va fi afişat rezultatul. Dacă tensiunea este în afara domeniului. • Dacă instrumentul este prea fierbinte va fi afişat mesajul Supraîncălzire (Overheated) – aşteptaţi şi încercaţi mai târziu.3. 67. după apăsarea tastei START va fi afişat simbolul „!” şi mesajul Tensiune Ulpe < 100 V / Tensiune Ulpe > 440 V însoţit de un semnal sonor de avertizare.06 / ZLINE Un 115 V (100 V ≤ Uinp < 160 V) 230 V (160 V ≤ Uinp ≤ 315 V) 400 V (315 V < Uinp ≤ 440 V) Fig. Ipsc (Isc afişat) = Un ⋅1. Exemplu de rezultat pentru impedanţa liniei / curent de scurtcircuit presupus • Stocaţi rezultatul afişat. 440 V.. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4.

Ulpe Tensiunea reţelei dintre 18 : 35 : 27 Ulpe 0 V faza L şi conductorul de protecţie PE. Isc Curentul de scurtcircuit presupus în bucla de avarie. Fig. apăsaţi tasta U/f (F4). Efectuarea măsurătorii Pasul 1 • Conectaţi cablul de testare (Plug commander sau cablul de testare universal) la Eurotest 61577. Va fi afişat următorul meniu. Rezistenţa buclei N-PE şi curentul de scurtcircuit presupus Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea. 68. 72 .15.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa buclei N-PE şi curentul de scurtcircuit presupus 3. consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. Meniul iniţial pentru rezistenţa buclei N-PE / curentul de scurtcircuit presupus Notă! Pentru a schimba parametrul afişat între Ulpe (Tensiunea reţelei dintre faza L şi conductorul de protecţie PE) şi frecvenţa reţelei f. între fază şi terminalele de Isc A protecţie. • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia RLOOP N-PE.

A1001) Fig. L1 L2 L3 N PE Option A 1001 Ro RE Fig.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa buclei N-PE şi curentul de scurtcircuit presupus Pasul 2 • Conectaţi cablul de testare la obiectul testat (priză de reţea sau alte terminale). conform figurilor de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază). 70. Conectarea Plug conmander opţional (Nr. 69. Conectarea cablului de testare universal 73 .

deoarece faza şi conductorul neutru la priza testată pot fi inversate. sigură). 71. • Pentru a efefctua această măsurătoare. curentul de scurtcircuit presupus este calculat pe baza tensiunii. este folosit generatorul intern pentru măsurarea rezistenţei împământării (tensiune de testare a.c. va fi afişat mesajul > 2 kΩ..3. Figura următoare prezintă un exemplu de rezultat. De asemenea. Exemplu de rezultat pentru rezistenţa buclei N-PE / curent de scurtcircuit presupus • Stocaţi rezultatul afişat.06 / ZLOOP N-PE Un 115V (100 V ≤ Uinp < 160 V) 230V (160 V ≤ Uinp ≤ 264 V) Fig.. • Dacă rezultatul testului este în afara domeniului de măsurare. Ipsc (Isc afişat) = Un ⋅1. 74 . pentru protecţia instrumentului.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rezistenţa buclei N-PE şi curentul de scurtcircuit presupus Pasul 3 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o Măsurătoarea va fi efectuată şi apoi va fi afişat rezultatul. 264 V. Dacă tensiunea este în afara domeniului. după apăsarea tastei START va fi afişat simbolul „!” şi mesajul Tensiune Ulpe < 100 V / Tensiune Ulpe > 264 V însoţit de un semnal sonor de avertizare. este necesară prezenţa tensiunii fazei între cablurile de testare L/L1 şi PE/L3. Note! • Domeniul nominal al tensiunii de intrare este 100 . • Instrumentul va schimba automat terminalele L şi N în cazul în care cablurile de testare N/L2 şi L/L1 sunt conectate invers (cablu de testare universal) sau Plug Commander este întors invers sau terminalele prizei testate sunt inversate • Chiar dacă se foloseşte o tensiune de test internă. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4.

1.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rotaţia fazei 3. 72.2. consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. Rotaţia fazei Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea.3 result ?. U13 Tensiunea reţelei între fazele L1 şi L3. Efectuarea măsurătorii Pasul 1 • Conectaţi cablul de testare (Cablu de testare trifazat sau cablul de testare universal) la Eurotest 61577.? Fig. Conectarea cablului de testare universal şi acablului trifazat opţional (Nr.?. Meniul iniţial penru rotaţia fazei Pasul 2 • Conectaţi cablul de testare la obiectul testat (priză de reţea trifazată sau alte terminale) conform figurii de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază).3 result 2. • Fixaţi selectorul rotativ în poziţia phase rotation / LOCATOR. U23 Tensiunea reţelei între fazele L2 şi L3. U12 Tensiunea reţelei între fazele L1 şi L2. A 1110) 75 . Va fi afişat meniul „Rotaţia fazei” sau „Localizarea instalaţiei” • Selectaţi funcţia Rotaţia fazei folosind tasta FUNC (F1). Fig. 73. L3 L2 L1 N PE PE/L3 PE/L3 N/L2 N/L2 L/L1 L/L1 Option A 1110 result 1.16.

• Stocaţi rezultatul afişat. _ . 2.. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. _ Nu există sistem trifazat. 440 V.. 74.2. mijloc). stânga).3 Rotaţia fazei pentru obiectul testat nu este în confromitate cu însemnele cablurilor de testare (figura 73.1. 1. Note! • Domeniul tensiunii de intrare este 100 V .INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Rotaţia fazei Pasul 3 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o. Fig.3 Rotaţia fazei pentru obiectul testat este în confromitate cu însemnele cablurilor de testare (figura 73. _ . Rezultatul testului • Apăsaţi tasta START din nou pentru a opri măsurătoarea. 76 . Ultimul rezultat va rămâne efişat. Figura următoare prezintă un exemplu de rezultat. măsurătoarea va porni (măsurare continuă).3. rezultatul curent fiind afişat.

L1 L2 L3 N PE IL IL. 76...17. opţional (Nr.. vezi figura 76.. • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia CURRENT cleşte.. Curent Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea.. consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. Meniul iniţial pentru funcţia curent Pasul 2 • Conectaţi cleştele de test la obiect conform figurii de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază). Efectuarea măsurătorii Pasul 1 • Conectaţi cleştele de test 1A/1mA (verde) la Eurotest 61577. Fig... A 1018) 77 .INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Curent 3. I.. I Option A 1018 c c Fig..Curent de fază. 75. Va fi afişa meniul :Curent” sau „Curent de vârf” • Selectaţi funcţia Curent folosind tasta FUNC (F1).Curent de scurgere. Conectarea cleştelui de curend domeniu mic.

1000:1. rezultatul curent fiind afişat. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. domeniu de măsurare corespunzător. Rezultat pentru măsurarea curentului • Stocaţi rezultatul afişat. Figura următoare prezintă un exemplu de rezultat. Fig. consideraţi eroarea cleştelui de test pentru rezultatul final)! 78 . Ultimul rezultat va rămâne efişat.3.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Curent Pasul 3 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o. măsurătoarea va porni (măsurare continuă). • Apăsaţi tasta START din nou pentru a opri măsurătoarea. Note! • Utilizaţi cleştele de test livrat de Metrel sau altul având caracteristici similare (Curent / Curent. 77.

vezi pasul următor Pasul 2 • Selectaţi funcţia Curent de vârf folosind tasta FUNC (F1). de exemplu. selectaţi funcţia Curent de vârf (Peak current). Funcţia este folosită. 79. vezi figura de mai jos.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Curent Măsurarea curentului de vârf maxim Dacă trebuie măsurat curentul de vârf maxim. pentru testarea curentului de pornire al unui motor. Curentul de pornire al unui motor Măsurătoarea poate fi efectuată în felul următor: Pasul 1 • Urmaţi pasul 1 descris la pagina 77 fără a selecta funcţia Curent. Fig. Meniul iniţial pentru măsurarea curentului de vârf maxim 79 . 78. Fig.

Dacă valoarea măsurată este mai mare decât maximul afişat anterior. măsurătoarea va porni (măsurare continuă). Fig.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Curent Pasul 3 • Conectaţi cleştele de test la obiect. • Apăsaţi din nou tasta START pentru a opri măsurătoarea. Următoarea figură prezintă un exemplu de rezultat. 80. Curentul de vârf maxim • Stocaţi rezultatul afişat. domeniu de măsurare corespunzător. curentul de vârf maxim fiind afişat. valoarea afişată se va schimba în cea nouă. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. Ultimul rezultat va rămâne afişat.3. Note! • Utilizaţi cleştele de test livrat de Metrel sau altul având caracteristici similare (Curent / Curent. urmaţi pasul 2 de la pagina 77. consideraţi eroarea cleştelui de test pentru rezultatul final)! 80 . Pasul 4 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o. 1000:1.

lux 18 : 35 : 27 Fig. Meniul pentru setarea limitei 81 . Iluminare Măsurarea iluminării Pasul 1 • Conectaţi sonda LUXmetru la Eurotest 61577. 81. Va fi afişat următorul meniu. rezultatele vor fi comparate cu limita setată şi. lux Set low limit value Fig. 81. dacă sunt mai mici. • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia SENSOR. Setarea limitei minime • Apăsaţi tasta Llim (F1) pentru a intra în modul de setare a valorii limită. vor fi însoţite de simbolul „!” şi mesajul Rezultat în afara limitelor. Va fi afişat următorul meniu.18. Ulterior.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Iluminare 3. Meniul iniţial pentru măsurarea iluminării Pasul 2 • Setaţi limita minimă pentru iluminare.

Poziţionarea sondei LUXmetru 82 .1 lux. • Apăsaţi tasta Back (F1). folosind tastele ↑ (F2) şi ↓ (F3). Pasul 3 • Porniţi sonda LUXmetru apăsând tasta ON/OFF. Se va aprinde becul verde. Dacă rezultatul testului nu trebuie comparat cu valoarea limită. Valoarea limită setată (afişată pe linia de sus a afişajului) va fi înlocuită cu simbolul ∗ lux. apăsaţi tasta Off (F4). Fig. Poziţionaţi sonda LUXmetru paralel cu suprafaţa care trebuie evaluată (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază).INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Iluminare • Pot fi setate valori între 0. 100 lux şi 1 klux. 83. Tasta Off se va schimba în On. pentru a reveni la meniul iniţial pentru măsurarea iluminării (vezi figura 23). în paşi de 0. 1 lux. permiţând utilizatorului să activeze din nou valoarea limită şi invers.1 lux şi 20 klux. 10 lux. după setarea valorii limită.

Ultimul rezultat va rămâne afişat. 337 lux Fig.3. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. Următoarea figură prezintă un exemplu de rezultat. Apăsaţi tasta START pentru a opri măsurătoarea. 84. 83 . Instrumentul va porni măsurătoarea iluminării.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Iluminare Pasul 4 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o. Valoarea iluminării • Stocaţi rezultatul afişat. poziţionarea sondei LUXmetru trebuie făcută cu atenţie. Note! • Pentru ca valoarea măsurată să nu fie influenţată de umbre şi de iluminarea neuniformă a suprafeţei.

indicatorul manual detectează semnalul radiat în jurul conductorului conectat. Pentru mai multe informaţii generale privind această operaţie.19. consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. În acest caz. Fig. 85. • Eurotest 61577 va injecta propriul semnal de test în instalaţia care nu este sub tensiune. Procedura este următoarea.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Localizarea instalaţiilor electrice 3. vezi figura de mai jos. Funcţia este selectată dacă este afişat LOCATOR. • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia rotaţia fazei / LOCATOR. Pasul 1 • Conectaţi cablul de testare (Plug commander sau cablul de testare universal) la Eurotest 61577. În acest caz. indicatorul manual detectează câmpul electromagnetic generat în jurul conductorului în sarcină. Meniul iniţial pentru localizarea instalaţiilor 84 . Va fi afişat meniul „Rotaţia fazei” sau „Localizarea instalaţiilor” • Selectaţi funcţia de localizare a instalaţiilor folosind tasta FUNC (F1). şi anume: • Eurotest 61577 încarcă instalaţia sub tensiune în mod impuls. Localizarea instalaţiilor electrice Există două moduri de localizare a instalaţiilor electrice folosind Eurotest 61577.

Conectarea cablului de testare universal la un conductor care nu este sub tensiune Conductorul care trebuie localizat este deconectat de al sarcină (motor). OFF L/L1 N/L2 PE/L3 Option A 1005 N PE L Fig. 87. permiţând semnalului să se distribuie de-a lungul conductorului Option A 1001 ON Option A 1005 L/L1 N/L2 PE/L3 N PE L Fig. conform figurilor de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază). 86.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Localizarea instalaţiilor electrice Pasul 2 • Conectaţi cablul de testare la obiect. Conectarea cablului de testare universal sau a Plug commander. A 1001) la la o instalaţie energizată 85 . opţional (Nr.

instrumetnul va injecta semnalul (instalaţie ne-energizată) sau va încărca instalaţia (tensiune prezentă). 86 . este recomandat să deconectaţi părţile care nu fac parte din instalaţie. Altfel. în timpul localizării – Instalaţie sub tensiune (stânga) şi Instalaţie ne-energizată (dreapta) Pasul 4 • Setaţi acelaşi mod (afişat pe ecranul instrumentului – vezi figura de mai sus) de receptare a semnalului pentru indicatorul manual. Notă! • Când lucraţi cu instalaţii complexe (conductori lungi sau mai multe bucle de curent conectate în paralel). Va fi afişat următorul mesaj: Fig. • Apăsaţi tasta START de pe indicatorul manual şi ţineţi-o apăsată pe durata localizării semnalului de test. făcând imposibil testul. semnalul de test se va distribui pe toată instalaţia. În funcţie de aceasta. Va fi activată funcţia de generare a semnalului (funcţie continuă).INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Localizarea instalaţiilor electrice Pasul 3 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o. Meniul afişat. 88. Eurotest 61577 va recunoaşte automat dacă instalaţia este sub tensiune sau nu.

20. Puterea reactivă PF. 90. 89..... consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. Factorul de putere Fig. Puterea activă VA.. Putere Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea.. opţional (Nr.. A 1002) 87 .. • Selectaţi funcţia Putere folosind tasta FUNC (F1)... opţional (Nr..INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Putere 3. Puterea aparentă Var.. Meniul iniţial pentru funcţia putere Pasul 2 • Conectaţi cleştele de curent şi cablurile de tensiune la obiectul testat conform figurii de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază).. Conectarea cleştelui de curent domeniu mic. Efectuarea măsurătorii Pasul 1 • Conectaţi cleştele de test 1A/1mA şi cablul de testare universal la Eurotest 61577.... • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia POWER / ENERGY. vezi figura 90.... Va fi afişat meniul „Putere” sau „Energie”.. A 1018) şi a cablului de testare universal sau Tip commander.... W .. L1 A 1018 Option ZL L/L1 N Option A 1002 PE/L3 N/L2 Fig.

altfel rezultatul va fi negativ! • Domeniul tensiunii de intrare este 10 . 200 A 88 .. Rezultat pentru funcţia de măsurare a puterii • Stocaţi rezultatul afişat. 91.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Putere Pasul 3 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o. Măsurătoarea va porni (măsurătoare continuă) şi rezultatul curent este afişat. ultimul rezultat va rămâne afişat. Note! • Aveţi grijă să conectaţi corect cablurile de tensiune şi cleştele de curent (polaritatea şi direcţia cleştelui de test – săgeata de pe cleştele de test trebuie să fie orientată înspre sarcina conectată). După terminarea măsurătorii. • Domeniul de curent este 10 mA ..3.. Figura de mai jos prezintă un exemplu de rezultat.. • Apăsaţi din nou tasta START. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. Fig. 440 V.

Efectuarea măsurătorii Pasul 1 • Urmaţi pasul 1 de la paragraful 3.20 Putere.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Energie 3. Fig. Pentru ore poate fi aleasă o valoare între 0 şi 24 iar pentru minute între 0 şi 59. Meniul iniţial pentru funcţia energie Pasul 3 • Setaţi Perioada de timp folosind tasta hr (F2) pentru a seta orele şi tasta min (F3) pentru a seta minutele.21. 92. cu excepţia selectării funcţiei de măsurare – vezi pasul următor. Pasul 4 • Conectaţi cleştele de curent şi cablurile de tensiune la obiectul testat conform figurii 90 (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază). Energie Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea. consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. 89 . Pasul 2 • Selectaţi funcţia Energie folosind tasta FUNC (F1).

93. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4.. altfel rezultatul va fi negativ! • Domeniul tensiunii de intrare este 10 . • Aveţi grijă să fiţi lângă instrument după scurgerea timpului de măsurare. pentru citirea şi eventual stocarea rezultautlui.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Energie Pasul 5 • Apăsaţi tasta START şi eliberaţi-o. altfel instrumentul se va opri automat după 10 minute şi rezultatul va fi pierdut. 440 V.. Măsurătoarea va porni (măsurătoare continuă) şi rezultatul este actualizat la fiecare 2 secunde. 90 . vezi figura de mai jos.3. Fig. măsurătoarea se va opri automat şi va fi afişat rezultatul final. în special pe termen lung. După aceasta.. 200 A • Asiguraţi-vă că bateriile din instrument sunt în condiţie destul de bună pentru a suporta măsurarea energiei. Bateriile trebuie să fie noi pentru o măsurătoare de 25 de ore. Exemplu de rezultat final pentru măsurarea energiei • Stocaţi rezultatul afişat. • Domeniul de curent este 10 mA .. Note! • Aveţi grijă să conectaţi corect cablurile de tensiune şi cleştele de curent (polaritatea şi direcţia cleştelui de test – săgeata de pe cleştele de test trebuie să fie orientată înspre sarcina conectată). Instrumentul va funcţiona până la scurgerea perioadei setate.

vezi figura 95 (doar dacă trebuie măsurate armonicele de curent). 94. Fig. consultaţi ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică. 91 .22. Meniul iniţial pentru armonice de curent (stânga) şi armonice de tensiune (dreapta) • Selectaţi Armonice de tensiune sau Armonice de curent folosind tasta FUNC (F1). Efectuarea măsurătorii Pasul 1 • Conectaţi cleştele de test 1A/1mA la Eurotest 61577. • Conectaţi cablul de testare (cablul de testare universal sau Plug commander) la Eurotest 61577. vezi figura 95 (doar dacă trebuie măsurate armonicele de tensiune). Va fi afişat meniul „Armonice de tenisune” sau „Armonice de curent”. • Fixaţi selectorul de funcţii în poziţia HARMONICS. Armonice Pentru mai multe informaţii generale privind măsurarea armonicelor.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Armonice 3.

Selectaţi modul rezultatului folosind tasta DISP (F2). 96. opţional (Nr. Exemplu de rezultat (THD şi valoarea efectivă a tensiunii / curentului testat) 92 . A 1018) şi a cablului de testare universal sau Tip commander. Poate fi afişată distorsiunea armonică totală (THD) sau valorile armonicelor individuale. Conectarea cleştelui de curent domeniu mic. opţional (Nr. Fig. A 1002) Pasul 3 • Apăsţi tasta START şi eliberaţi-o. Măsurătoarea va porni şi rezultatul curent va fi afişat. 95. vezi figurile următoare.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Armonice Pasul 2 • Conectaţi cleştele de curent (analiza curentului) şi / sau cablul de testare a tensiunii (analiza tensiunii) la obiectul testat conform figurii de mai jos (apăsaţi tasta HELP pentru informaţii privind conectarea de bază). L1 A 1018 Option ZL L/L1 N Option A 1002 PE/L3 N/L2 Fig.

Exemplu de rezultat (armonice individuale de la prima la a 11-a) Fig. • Domeniul de curent este 10 mA . 440 V. vezi instrucţiunile de stocare în capitolul 4. Ultimul rezultat va rămâne afişat. • Stocaţi rezultatul afişat.INSTRUCŢIUNI DE MĂSURARE Armonice Fig.... 200 A 93 . Note! • Domeniul tensiunii de intrare este 10 . 98.. Exemplu de rezultat (armonice individuale de la a 13-a la a 21-a) • Apăsaţi din nou tasta START pentru a opri măsurătoarea. 97.3.

99. Tasta Init este folosită doar pentru service şi producţie. 4800. Nu folosiţi această tastă! Fig. 9600 sau 19200) • Ştergerea tuturor rezultatelor stocate Apăsaţi tasta SETUP pentru a intra în meniul de setare. Meniul de setare Reglarea contrastului • Fixaţi cursorul pe Contrast folosind tasta ↓ (F2). • Reglaţi contrastul cu ajutorul tastelor ↑ (F2) and ↓ (F3). vezi figura de mai jos.1. • Apăsaţi tasta Back (F1) pentru a ieşi din meniul de reglare a contrastului. Funcţii de setare În meniul de setare pot fi efectuate următoarele acţiuni: • Reglarea contrastului afişajului (între 0 şi 100%) • Setarea datei şi a timpului în timp real • Parametri de comunicare – Selectarea vitezei Baud (2400. introducând constantele iniţiale. 94 .ALTE OPERAŢII Funcţii de setare 4. • Apăsaţi tasta → (F3) pentru a intra în meniul de reglare a contrastului. ALTE OPERAŢII 4.

Ceasul (timpul setat) va porni în momentul apăsării tastei Back (F1). Setarea vitezei Baud • Fixaţi cursorul pe Communication folosind tasta ↓ (F2).ALTE OPERAŢII Funcţii de setare Setarea timpului şi a datei • Fixaţi cursorul pe Time & Date folosind tasta ↓ (F2). • Apăsaţi tasta Back (F1) pentru a ieşi din meniul Communication. 95 . mutaţi cursorul folosind tasta → (F4) • Apăsaţi tasta Back (F1) pentru a ieşi din meniul de setare a timpului şi a datei.5. • Setaţi timpul şi data cu ajutorul tastelor ↑ (F2) and ↓ (F3). • Apăsaţi tasta → (F3) pentru a intra în meniul Communication. • Setaţi viteza baud cu ajutorul tastelor ↑ (F2) and ↓ (F3). Ştergerea tuturor rezultatelor Vezi instrucţiunile din capitolul 4. • Apăsaţi tasta → (F3) pentru a intra în meniul de setare a timpului şi a datei. Ştergerea rezultatelor stocate.

sau pregătită dinainte cu ajutorul unui PC cu software-ul Euro Link. locaţiile de memorie pot fi organizate şi denumite în conformitate cu instalaţia măsurată şi componentele individuale ale acesteia. 96 . Citiţi capitolul 6. OBJECT1 BLOCK1 FUSE1 RCD1 LIGHTNING SYSTEM1 ELECTRODE1 CONNECTION1 MPE1 CONNECTION1 EARTHING1 Fig. dacă este necesar.2. cu ajutorul tastaturii instrumentului. Structura transferată poate fi apoi adaptată direct.ALTE OPERAŢII Crearea structurii de instalare pe PC 4. Structura de instalare creată pe PC este apoi transferată la Eurotest 61577. Structura de instalare primară este prezentată mai jos. Crearea structurii de instalare pe PC Pentru a obţine o informaţie clară despre locul măsurătorii căruia aparţine un anumit rezultat. Organizarea este denumită Structură de instalare şi poate fi creată de utilizator fie direct pe Eurotest 61577 simultan cu salvarea rezultatelor. Tehnologia efectuării măsurătorilor folosind echipamente de testare produse de METREL cuprins în ghidul Măsurători pe instalaţii electrice în teorie şi practică pentru a înţelege semnificaţia structurii de instalare. pentru a fi extinsă cu ajutorul tastaturii instrumentului. 100. Fabricantul instrumentului Eurotest 61577 a instalat o structură de instalare primară. Structura de instalare primară instalată de producător Crearea structurii de instalare pe PC Pasul 1 Instalaţi software-ul PC Euro Link – Lite pe PC-ul dimneavoastră (tipărirea protocoalelor finale şi a rapoartelor de test este posibilă doar cu versiunea Euro Link – Pro).

Măsurările care trebuie efectuate în anumite locuri pot fi ataşate părţilor corespunzătoare ale structurii create. utilizatorul va putea să verifice. Euro Link va îndruma interactiv operatorul prin procedura de creare a structurii de instalare. ALTE OPERAŢII Crearea structurii de instalare pe PC Pasul 2 Creaţi structura de instalare pe baza planului curent de instalare (folosiţi meniul HELP). Astfel. oricând în timpul măsurătorilor. Eurotest (al doilea (al treilea torilor 61557 nivel)) nivel)) BLOCK FUSE RPE Conexiunile între R±200mA terminalele PCC şi PE RAPE Connections of additional R±200mA equalizing ISOL Rezistenţa izolaţiei între Riso conductorii fazelor ISOPE Rezistenţa izolaţiei între Riso conductorii fazelor şi conductorii de protecţie ISOIT Rezistenţa izolaţiei între Riso trimarul şi secundarul transformatorului de putere Impedanţa buclei de avarie ZLOOP între fază şi conductorul de protecţie Impedanţa liniei între ZLINE conductorii fazelor sau fază şi conductor neutru Tensiune de contact la RCD Uc părţile active conductoare RCD Timp de declanşare la IΔN RCD t Curent de declanşare RCD I LIGHTNING ELECTRODE EARTHABOVE Conexiunile dintre electrozii REARTH (two wire SYSTEM de împământare realizate system) deasupra pământului REARTH (two clamp system) EARTHUNDER Conexiunile dintre electrozii REARTH (two wire de împământare realizate system) sub pământ REARTH (two clamp system) EARTH Rezistenţa electrodului de REARTH împământare CONNECTION Conexiuni între sistemul de R±200mA iluminare şi alte obiecte (instalaţia de apă. Următorul set de măsurători poate fi ataşat unui anumit loc de măsurare: Locul Locul Împărţirea Descriere Funcţia la măsurării măsurării măsură. ce măsurători şi unde mai trebuie efectuate. etc) 97 .

MPEC* Colectorul principal de egalizare a potenţialului Tabelul 2. instalaţia de gaz locală şi cea principală EARTHING Rezistenţa electrodului de REARTH împământare PCC* Colectorul conductorului de protecţie. etc) Resistenţa izolaţiei între. Lista măsurătorilor care pot fi ataşate unui anumit loc de măsurare Pasul 3 Conectaţi Eurotest 61577 la PC prin intermediul cablului RS 232 şi transferaţi structura creată la Eurotest 61577. instalaţia de apă. de Riso exemplu. Acum. Eurotest 61577 este gata pentru efectuarea măsurătorilor şi salvarea rezultatelor în structura de instalare pregătită. ALTE OPERAŢII Crearea structurii de instalare pe PC MPE CONNECTION Conexiuni între MPEC* şi R±200mA alte obiecte (PCC*. 98 .

Obiectul poate fi selectat dintre cele create pe PC şi transferate la instrument sau adăugate cu ajutorul tastaturii instrumentului. Ultima parte folosită a structurii de instalare. Fig. afişată pentru stocarea rezultatelor. Pasul 1 • Apăsaţi tasta SAVE. Pot fi adăugate noi obiecte folosind tasta add (F4). folosiţi următoarea procedură. ZLOOP. Pot fi adăugate noi obiecte folosind tasta add (F4). 99 . va fi afişată ultima parte utilizată a structurii de instalare. Stocarea rezultatelor Toate rezultatele testate pot fi stocate cu excepţia UL-PE sau UL-N (pentru funcţiile RLOOP N-PE. Utilizatorul poate astfel să verifice oricând ce măsurători nu au fost încă efectuate şi unde. 9 Toate măsurătorile ataşate (doar cu softwareul PC) locului de măsurare sunt deja efectuate şi rezultatele stocate. Pasul 2 • Mutaţi cursorul pe linia de sus folosind tasta ↓ (F1) şi selectaţi obiectul corespunzător (Object) folosind tastele ← (F2) and → (F3). Stocarea rezultatelor După ce rezultatul testului este afişat. ZLINE şi RCD) sau funcţia continuitate. vezi figura de mai jos. • Mutaţi cursorul pe linia a doua folosind tasta ↓ (F1) şi selectaţi Block.ALTE OPERAŢII Stocarea rezultatelor 4.3. 101. Note! Simbolul 9 este ataşat automat la orice obiect nou ataşat cu ajutorul tastaturii instrumentului. biectul poate fi selectat dintre cele create pe PC şi transferate la instrument sau adăugate cu ajutorul tastaturii instrumentului. Lighting system sau MPEC folosind tastele ← (F2) and → (F3).

Rezultatele fiind stocate. pe PC.ALTE OPERAŢII Stocarea rezultatelor • Mutaţi cursorul pe linia a treia folosind tasta ↓ (F1) şi selectaţi măsurătoarea corespunzătoare Fuse sau RCD („Block” selectat pe linia a doua). Doar structura primară (instalată de producătorul instrumentului) va rămâne instalată. care nu pot fi redenumite cu ajutorul tastaturii instrumentului. după transferarea rezultatelor la PC. Pasul 3 • Apăsaţi din nou tasta SAVE pentru a confirma stocarea. 100 . consultaţi Tabelul 2. Acest lucru poate fi realizat ulterior. • Dacă trebuie stocat rezultatul pentru R±200mA. • Dacă toate locaţiile de memorie sunt ocupate va fi afişat mesajul Out of memory. • Toate eventualele subrezultate şi parametri funcţiilor vor fi stocate împreună cu rezultatul principal. • Structura de instalare instalată pe Eurotest 61577 (fie cu ajutorul PC- ului sau prin tastatura instrumentului) nu mai poate fi ştearsă. atunci poate fi creată una folosind tasta add. • Dacă nu a fost transferată nici o structură de la PC la Eurotest 61577. Riso sau REARTH. decât dacă ştergeţi toate rezultatele stocate din meniul SETUP. Electrode sau Connection („Lighting sysyem” selectat pe linia a doua) sau Connection sau Earthing („MPEC” selectat pe linia a doua) folosind tastele ← (F2) and → (F3). Obiectul poate fi selectat dintre cele create pe PC şi transferate la instrument sau adăugate cu ajutorul tastaturii instrumentului. • Procedura deja începută poate fi întreruptă folosind tasta ESC. coloana „împărţirea măsurătorilor”. Eurotest 61577 va oferi doar numele standard în acest caz. afişajul va reveni la meniul funcţiei. Pot fi adăugate noi obiecte folosind tasta add (F4). Mutaţi cursorul pe linia a treia şi selectaţi măsurătoarea corespunzătoare folosind tastele ← (F2) and → (F3). este oferită o adresare suplimentară. atunci toate rezultatele pot fi salvate în aceeaşi locaţie prin dubla apăsare a tastei SAVE. Note! • Fiecare rezultat poate fi salvat o singură dată • Dacă utilizatorul nu este interesat de structura de instalare.

ALTE OPERAŢII Rechemarea rezultatelor

4.4. Rechemarea rezultatelor

Fiecare rezultat stocat poate fi rechemat (afişat) folosind următoarea
procedură:

Pasul 1

• Apăsaţi tasta RCL; va fi afişată ultima parte utilizată a structurii de
instalare; vezi figura de mai jos.

9 Toate măsurătorile ataşate (doar
cu softwareul PC) locului de
măsurare sunt deja efectuate şi
rezultatele stocate. Utilizatorul
poate astfel să verifice oricând ce
măsurători nu au fost încă
efectuate şi unde.

Note! Simbolul 9 este ataşat automat
la orice obiect nou ataşat cu ajutorul
tastaturii instrumentului.

Fig. 102. Ultima parte folosită a structurii de instalare, afişată pentru
rechemarea rezultatelor.

Pasul 2

• Alegeţi locul de măsurare dorit din structura instalată, folosind
instrucţiunile de la pasul 2 din capitolul 4.3. Stocarea rezultatelor

Pasul 3

• Apăsaţi tasta RCL din nou pentru a confirma rechemarea, ultimul
rezultat stocat în locaţia selectată va fi afişat; vezi exemplul de mai jos.

Fig. 103. Ultimul rezultat salvat

101

ALTE OPERAŢII Rechemarea rezultatelor

Pasul 4

• Folosiţi tastele ↑ (F1) and ↓ (F2) pentru a rechema alt rezultat din
aceeaşi locaţie.

Note!

• Toate eventualele subrezultate şi parametri funcţiilor vor fi rechemate
împreună cu rezultatul principal.

• Procedura deja începută poate fi întreruptă folosind tasta ESC.

102

ALTE OPERAŢII Ştergertea rezultatelor stocate

4.5. Ştergerea rezultatelor stocate

Există trei modalităţi de a şterge rezultatele stocate:

• Ştergerea unui singur rezultat stocat.

• Ştergerea rezultatelor stocate în acelaşi obiect al structurii, de exemplu
Object, Block / Lightning system / MPEC, Fuse / RCD, Electrode /
Connection, Connection / Earthing.

• Ştergerea tuturor rezultatelor stocate.

Ştergerea unui singur rezultat

Pasul 1

• Rechemaţi rezultatul care trebuie şters folosind procedura descrisă în
capitolul 4.4. Rechemarea rezultatelor.

Pasul 2

• Apăsaţi tasta Clr (F4) pentru a şterge rezultatul afişat. Va fi afişat
rezultatul stocat înaintea celui şters, oferit pentru ştergere.

Ştergerea rezultatelor stocate în acelaşi obiect al structurii
Pasul 1

• Apăsaţi tasta RCL; va fi afişată ultima parte utilizată a structurii de
instalare; vezi figura 102.

Pasul 2

• Folosiţi tasta ↓ (F1) pentru a alege linia dorită din structură şi tastele ←
(F2) and → (F3) pentru a selecta adresa dorită.

Pasul 3

• Apăsaţi tasta Clr (F4) pentru a şterge rtoate rezultatele salvate la
adresa selectată. Va fi afişat mesajul Wait... până când sunt şterse
toate rezultatele.

103

. Doar structura primară (instalată de producătorul instrumentului) va rămâne instalată. 104 . Pasul 3 • Apăsaţi tasta Clr (F4) pentru a şterge rtoate rezultatele salvate. Va fi afişat mesajul Wait.. • Structura de instalare instalată pe Eurotest 61577 (fie cu ajutorul PC- ului sau prin tastatura instrumentului) va fi ştearsă împreună cu rezultatele. apoi va fi afişat din nou meniul de setare. până când sunt şterse toate rezultatele. Note! • Toate eventualele subrezultate şi parametri funcţiilor vor fi şterse împreună cu rezultatul principal. • Procedura deja începută poate fi întreruptă folosind tasta ESC.ALTE OPERAŢII Ştergertea rezultatelor stocate Ştergerea tuturor rezultatelor Pasul 1 • Apăsaţi tasta SETUP pentru a intra în meniul de setare Pasul 2 • Mutaţi cursorul pe linia Memory Clear (Ştergerea memoriei) folosind tasta ↓ (F2) şi apoi apăsaţi tasta → (F3) pentru a intra în meniul de ştergere a memoriei.

toţi parametrii modificabili vor fi setaţi la valorile iniţiale. AC 105 . Rezultatele stocate nu vor fi şterse. Parametru Funcţie Valoare iniţială Compensarea cablurilor de R±200mA Anulată testare Limita maximă R±200mA fără limită Buzzer R±200mA activ Limita maximă CONTINUITY fără limită Test voltage R ISO 50 V Limita minimă R ISO fără limită Limita maximă pentru fără limită varistor TEST tensiunea de avarie Limita minimă pentru fără limită varistor TEST tensiunea de avarie Limita minimă pentru fără limită SENSOR iluminare Interval de timp “hr” ENERGY 1hr Interval de timp “min” ENERGY 1min Curent diferenţial nominal Toate funcţiile RCD 10 mA Tipul de RCD RCD Uc/RE. Resetarea instrumentului • Opriţi instrumentul (OFF) • Apăsaţi tasta F1 şi ţineţi-o apăsată în timp ce porniţi instrumentul (ON). tΔN. vezi tabelul de mai jos. În acest caz. Toţi parametrii modificabili vor fi setaţi la valorile iniţiale.ALTE OPERAŢII Resetarea instrumentului 4. este recomandată utilizarea funcţiei RESET.6. Resetarea instrumentului Dacă este observat orice defect de funcţionare al Eurotest 61577. AUTO G (general). Va fi afişat mesajul Hard Reset arătând că funcţia RESET a fost efectuată şi va fi afişat meniul iniţial pentru funcţia selectată. vezi tabelul de mai jos.

50% Viteza Baud Set-up 9600 Baud Locaţiile de memorie nici un efect Tabelul 3. REARTH fără limită rezistenţa împământării (cleşte) REARTH (doi cleşti) Distanţa “a” ρ EARTH 2m Contrast Set-up approx.ALTE OPERAŢII Resetarea instrumentului Limita pentru tensiunea de Toate funcţiile RCD 50 V contact Multiplicatorul pentru curentul RCD tΔN ×½ diferenţial nominal Polaritatea iniţială a curentului RCD tΔN. Valorile iniţiale pentru parametrii modificabili 106 . IΔN pozitiv (0°) de test Polaritatea curentului de test ZLOOP pozitiv Limita maximă pentru REARTH.

ÎNTREŢINERE 5. Sub capacul compartimentului pentru baterii pot exista tensiuni periculoase! Condiţia bateriei este afişată pe ecran (în colţul din dreapta sus al afişajului). Deconectaţi cablurile de test şi opriţi instrumentul înainte de a îndepărta capacul compartimentului pentru baterii! .)! Tensiunea de alimentare nominală este de 6 Vd. Simbolul unei baterii pline (complet neagră) arată că bateriile sunt la capacitate maximă.5 V de tip IEC LR14 (dimensiuni: diametru = 26mm. Rezultatele obţinute cu tensiunea bateriilor mică (rezultatele pot fi incorecte) vor fi însoţite de avertismentul Low battery during m. 104. Baterii . lungime = 50mm) Fig.Eurotest 61577 ÎNTREŢINERE 5. Înlocuiţi toate cele patru baterii dacă este afişat simbolul unei baterii goale în modul static (nu se efectuează nici o măsurătoare).c. Polaritatea corectă pentru bateriile introduse 107 . Trebuie să ţineţi cont de condiţia bateriilor chiar şi în timpul măsurătorilor.1. sau dacă simbolul se schimbă temporar în baterie goală în timpul unei măsurători (rezultatul va fi însoţit de mesajul Low battery during m. Utilizaţi 4 baterii alcaline de 1.

Înlocuiţi bateriile. arată că bateriile sunt prea descărcate pentru a garanta corectitudinea rezultatului.Eurotest 61577 ÎNTREŢINERE Un set de baterii la capacitate maximă poate alimenta instrumentul aprox. Siguranţe Există trei baterii sub capacul compartimentului pentru baterii (Vezi figura 104).315A/250V. capacitate de străpungere 10kA/500V. vezi figura 104 pentru polaritatea corectă. Bateria pentru LUXmetru: Dacă becul verde clipeşte înseamnă că bateria este consumată Deşurubaţi cele două şuruburi din partea din spate a dispozitivului pentru a îndepărta capacul pentru baterie. 20 x 5mm (protejează circuitele interne ale instrumentului dacă vârfurile de testare sunt conectate din greşeală la tensiunea reţelei în timpul măsurătorilor R±200mA sau Continuitate) • F2 = F3 = T 4A/500V. afişat în timpul sau după măsurătoare. Folosiţi o baterie de 9V de tip 6LR61. Folosiţi o baterie de 9V de tip 6LR61. 50 de ore la raportul măsurare / pauză = 5s / 25s Bateriile pentru Commander şi Indicator: Becul roşu aprins indică starea de baterie consumată. tip FLQ. 5. Note! • Introduceţi bateriile corect. altfel instrumentul nu va funcţiona şi bateriile pot fi descărcate.2. • Mesajul Low battery during m. 108 . terminalele L/L1 şi N/L2). • F1 = M 0. produse de Littelfuse (Siguranţe generale pentru intrarea de măsurare. Deşurubaţi cele două şuruburi din partea din spate a dispozitivului pentru a îndepărta capacul pentru baterie. 38 x 10 mm.

Dacă instrumentul este folosit continuu în fiecare zi. chiar dacă scurtcircuitaţi cablurile de testare. • Este afişat mesajul >1999Ω în funcţiile R±200mA / Continuitate. altfel instrumentul se poate defecta şi/sau protecţia utilizatorului este împiedicată.4. Avertisment! • Înlocuiţi siguranţa arsă doar cu una originală. Curăţare Folosiţi o cârpă moale înmuiată în apă cu săpun sau alcool pentru a curăţa suprafaţa instrumentului şi lăsaţi instrumentul să se usuce în totalitate înainte de a-l folosi.!. chiar dacă scurtcircuitaţi cablurile de testare. Verificaţi siguranţa F1 dacă este afişat mesajul Replace FUSE M315mA în funcţiile R±200mA / Continuitate. recomandăm calibrarea la fiecare şase luni. recomandăm să fie efectuată o calibrare anuală.Eurotest 61577 ÎNTREŢINERE Verificaţi siguranţele F2 şi F3 dacă este observată una dintre erorile de funcţionare: • Este afişat mesajul RCD tripped out (RCD declanşat) după apăsarea tastei START în toate funcţiile RCD şi în funcţiile ZLINE şi ZLOOP. 5. Note! • Nu folosiţi lichide bazate pe petrol sau hidrocarburi! • Nu vărsaţi lichid de curăţare peste instrument! 5. • Este afişat mesajul >1000V în funcţia de testare a varistorului. • Este afişat mesajul >200MΩ în funcţia TISO. chiar dacă scurtcircuitaţi cablurile de testare. Pentru utilizarea zilnică ocazională. 109 . Calibrare periodică Este esenţial ca toate instrumentele de măsură se fie calibrate regulat.3.

ro Adresa producătorului: METREL d.: +386 (0)1 7558 200 fax.: +40 (0) 268 472577 Fax: +40 (0) 268 419749 Mobil: +40 (0) 722 532963 www. 22 RO-500096 BRASOV ROMANIA Tel. Adresa distribuitorului: ARC BRASOV SRL Str.: +386 (0)1 7549 095 Nu este permisă deschiderea instrumentului Eurotest 61577 de către o persoană neautorizată.Eurotest 61577 ÎNTREŢINERE 5.2. Service Pentru reparaţii în sau în afara perioadei de garanţie vă rugăm contactaţi distribuitorul dumneavoastră. Ljubljanska 77 1354 Horjul Slovenia tel. cu excepţia a trei siguranţe (vezi capitolul 5. Gradinarilor nr.5.d. Siguranţe) 110 . Nu există în interiorul instrumentului componente care pot fi înlocuite de utilizator.arc.

>1mA Curent de testare în scurtcircuit ...01 ±(5% din r.. + 3D) 20......001 2...........9)MΩ Domeniu de afişare Rezoluţie Riso (MΩ) Precizie* (MΩ) Un ≥ 250V 0.....00 ÷ 19...99 0...999 0..c.Eurotest 61577 CARACTERISTICI TEHNICE 6. Curentul generat (la Utest > UN) .0 ÷ 199.012 ÷ 199..) * Precizia specificată este valabilă doar dacă este folosit Cablul de testare universal...9 0. da 111 .... 1000Vd. + 3D) Tensiune de test nominală .. CARACTERISTICI TEHNICE 6..... + 2D) 20......9 0. 50.0 ÷ 199..999 0...001 2..000 ÷ 1.1.99 0. 500..01 ±(2% din r....000 ÷ 1.008 ÷ 1000)MΩ Domeniu de afişare Rezoluţie Riso (MΩ) Precizie* (MΩ) Un ≥ 250V 0..... 100....1 Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie Tensiune de test (V) (V) 0 ÷ 1200 1 ±(2% din r.00 ÷ 19.1 200 ÷ 1000 1 ±(10% din r. Dacă este folosit Tip commander este valabilă doar până la 200MΩ Domeniul de măsurare RISO (Un ≥ 250V) (0. Funcţii Rezistenţa izolaţiei Domeniul de măsurare RISO (Un ≥ 250V) (0. 250..... <3mA Descărcarea automată a obiectului testat...

....11 ÷ 19...9 0..99k 10 ±(5% din r............. + 3D) 200 ÷ 1999 1 2.. >200mA Compensarea cablurilor de testare (max... 4 – 7 Vd....00 ÷ 19... da Modul de măsurare ...........c...99 0..c.............99k)Ω Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie (Ω) (Ω) 0.......9 0.......00k ÷ 19.............................................. + 2D) 20...........01 ±(2% din r.........) 112 ................. metoda cu patru fire Domeniul de măsurare RE (0.................. 5Ω) ..............1 ±(2% din r...0 ÷ 199...01 20..... da Semnal sonor..... măsurare continuă Rezistenţa împământării..................... Curent de testare în scurtcircuit ............00 ÷ 19..........08 ÷ 1999)Ω Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie R (Ω) (Ω) 0......0 ÷ 199...0 ÷ 199.1 ±(3% din r........... + 3D) 200 ÷ 2000 1 Tensiune de test în gol........99 0...............................1 ±(3% din r...) 200 ÷ 1999 1 Tensiune de test în gol. da Schimbarea automată a polarităţii.Eurotest 61577 CARACTERISTICI TEHNICE Continuitatea conductorilor de protecţie Domeniul de măsurare R (0... 4 – 7 Vd........... da Modul de măsurare ........... o singură măsurătoare Continuitate Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie R (Ω) (Ω) 0................ <7mA Semnal sonor. Curent de testare în scurtcircuit ......9 0.....

..............Eurotest 61577 CARACTERISTICI TEHNICE Eroare adiţională pentru rezistenţă de vârf (spike) la Rc max sau Rp max .............................. Forma tensiunii de test.c.99 0..................................................1 ±(20% of r........................) * Distanţa între cleştii de test >25 cm 113 .............................................. ±(10% din r................................................................... da Testarea automată zgomotului de tensiune ..... + 10D) Eroare adiţională pentru raportul rezistenţelor ......................... Eroare adiţională la zgomot de curent 3A/50Hz (valabil la raportul maxim Rtot/Rpart = ½)..................01 ±(10% of r............... +2D) 20..0 ÷ 100.................................sinusoidală Frecvenţa tensiunii de test ........ <20mA Testarea automată a rezistenţei sondelor de curent şi potenţial ......... ±(5% din r......................................................................... <0..... 125 Hz Curent de testare în scurtcircuit ................... Rezistenţa împământării folosind doi cleşti Domeniul de măsurare RE (0.............5mA Testarea automată a zgomotului de curent.........................00 ÷ 19....... 40 Va.................0 0....... (4kΩ + 100RE) sau 50kΩ (valoarea mai mică) Rc = Rc1 +Rc2 (Rezistivitatea împământării) Rp max .... + 10D) Tensiune de test în gol. Rparţial/Rtotal 1% Rparţial = rezistenţa măsurată cu cleştele Rtotal = rezistenţa totală a sistemului de împământare Indicare în cazul cleştelui de curent mic ............. da Rezistenţa împământării folosind metoda cu patru fire + cleşte Toate datele tehnice de la metoda cu patru fire sunt valabile..08 ÷ 100)Ω Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie* (Ω) (Ω) 0...... da Trebuie considerată eroarea adiţională a cleştelui.... datele tehnice suplimentare sunt listate mi jos............ + 10D) Rc max..................... (4kΩ + 100RE) sau 50kΩ (valoarea mai mică) Rp = Rp1 +Rp2 (Rezistivitatea împământării) Eroare adiţională la zgomot de tensiune 10V (50 Hz)...... ±(3% din r...........................

..................230/115V 45 – 65Hz Selectarea curentului de test penru RCD (valoarea RMS calculată la 20ms) conform standardului IEC 61009 IΔN × 1/2 IΔN × 1 IΔN × 2 IΔN × 5 RCD IΔ IΔN (mA) AC A AC A AC A AC A AC A 10 5 3...................99k 10 20.....1 Consideraţi precizia 200 ÷ 1999 1 măsurătorii RE 2...........................10.99 0............. 100.......5 10 20 20 40 50 100 9 9 30 15 10.................5⋅IΔN Forma curentului de test .... sinosoidal.a....Eurotest 61577 CARACTERISTICI TEHNICE Eroare adiţională la zgomot de curent 3A/50Hz ....................... Reistenţa specifică a împământării Toate datele tehnice de la metoda cu patru fire sunt valabile..........................5 30 42 60 84 150 212 9 9 100 50 35 100 141 200 282 500 707 9 9 300 150 105 300 424 600 848 1500 2120 9 9 500 250 175 500 707 1000 1410 2500 3500 9 9 1000 500 350 1000 1410 2000 2820 n. Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie (Ωm) (Ωm) 0...... Nu se aplică AC................... da Trebuie considerată eroarea adiţională a cleştelui. 9 9 n..................................a....... 5⋅IΔN -0............................................impuls de curent 114 ................................................ cu excepţia tabelului de domenii..... 1000 mA Precizia curenţilor diferenţiali ..................... curent de testare sinusoidal A ............................................0k ÷ 199...... ±(10% din r.......00 ÷ 19... vezi tabelul de mai jos............9k 0...........0° sau 180° Tip RCD ....0 ÷ 199..1⋅IΔN / +0.................................. n..........................00k ÷ 19........................................-0 / +0....................... + 10D) Testarea automată a zgomotului de curent..................1⋅IΔ......... impuls Curentul de test porneşte la ......a..... 300..... IΔ = 0...1k ρ = 2πaRE 200k ÷ 2000k 1k Distanţa între sondele de test ...01 20.... 2⋅IΔN.9 0... 500..Standard sau Selectiv Tensiune de intrare nominală ............. 30............................................. de la 1 la 30 m RCD – Date generale Curenţi diferenţiali nominali.................... IΔ = IΔN........

.Terminalul PE nu prezintă tensiuni d interferenţă Principiul de măsurare .............. < 0........................ 0....2V 10.................01 20...........................................9 0..1 (-0 / + 10)% din r......................................................5 IΔN Limita tensiunii de contact..2Ω) 2...00 ÷ 9..............................25 sau 50 V Tensiunea de contact este calculată la curentul IΔN (tip standard) sau 2IΔN (tip selectiv) RCD – Rezistenţa împământării (buclei de avarie) (RCD Rs) Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie RE (RL) (Ω) (Ω) 0. Cu sondă auxiliară (RE) ..................Eurotest 61577 CARACTERISTICI TEHNICE RCD – Tensiune de contact Uc Domeniul de măsurare Uc (10 ÷ 100)V Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie* Uc (V) (V) 0........00k ÷ 10.... ± 0..............0 ÷ 199.. * Precizia este valabilă dacă: ..............01 (-0 / + 10)% din r... RE (RL) = Uc / IΔN Principiu de măsurare .............00k 0................99 0............Tensiunea reţelei este stabilă în timpul măsurătorii .5 IΔN 115 ............................... +0......................01k Calculare....0 0.................... Cu sau fără sondă auxiliară Curent de testare ..................99 0..............0 ÷ 100......00 ÷ 19...........................1 ±(5% din r.05V/ IΔN 200 ÷ 1999 1 +0.. Fără fondă auxiliară (RL) Curent de testare ..................

...................Eurotest 61577 CARACTERISTICI TEHNICE RCD – Timp de declanşare Curent de testare . IΔN) 0 ÷ 200 1 ±3ms (2IΔN) 0 ÷ 150 1 (5IΔN) RCD – Curent de declanşare Domeniul de măsurare IΔ: (0.05IΔN ±0..1IΔN Domeniul de măsurare tΔ (0 ÷ 300)ms Domeniul de afişare Rezoluţie Precizie tΔ (ms) (ms) 0 ÷ 300 1 ±3ms 116 ..2IΔN ÷ 1...5) IΔN – impuls de curent Domeniul de afişare IΔ Rezoluţie Precizie 0... 5 IΔN (multiplicatorul x5 nu este disponibil pentru IΔN = 1000 mA) Domeniul de măsurare t (tip G) (0ms ÷ valoarea maximă afişată) Domeniul de afişare Rezoluţie Precizie t (ms) tip G (ms) 0 ÷ 300 1 (1/2IΔN.. IΔN.....2 ÷ 1... 2 IΔN......05IΔN ±0....1) IΔN – curent sinusoidal Domeniul de afişare IΔ Rezoluţie Precizie 0. IΔN) 0 ÷ 150 1 ±3ms (2IΔN) 0 ÷ 40 1 (5IΔN) Domeniul de măsurare t (tip S) (0ms ÷ valoarea maximă afişată) Domeniul de afişare Rezoluţie Precizie t (ms) tip S (ms) 0 ÷ 500 1 (1/2IΔN...5IΔN 0...1IΔN Domeniul de măsurare IΔ: (0......2IΔN ÷ 1.1IΔN 0..2 ÷ 1.5 IΔN.. 0.....

..0 ÷ 100..... (100 V ≤ Uinp < 160 V) UN = 230 V..99 0. (160 V ≤ Uinp ≤ 264 V) Curent de testare maxim (la 230V) .....2V 10...Tensiunea reţelei este stabilă în timpul măsurătorii .Eurotest 61577 CARACTERISTICI TEHNICE Domeniul de măsurare Uci (10 ÷ 100)V Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie* Uci (V) (V) 0.. 23 A (10ms) Tensiunea de intrare nominală...Ipsc = UN⋅1.........................00 ÷ 19....4k 100 Calcularea Ipsc . * Precizia este valabilă dacă: ...........00k ÷ 19.....0 ÷ 199.....0 ÷ 199.9 0......Terminalul PE nu prezintă tensiuni d interferenţă Tensiunea Uci este calculată la curentul de declanşare IΔ Impedanţa buclei de avarie şi curentul de scurtcircuit presupus Domeniul de măsurare ZL-PE...9 0..0 0.0k ÷ 24........99 0....99 0...........115/230V.06 ÷ 19..00 ÷ 9...11 ÷ 1999)Ω Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie ZL-PE..06 / ZL-PE UN = 115 V..... 45 – 65Hz 117 .... Xl (Ω) (Ω) 0.99k 10 pentru ZL-PE 20.. Xl (0....... R.... + 3D) 200 ÷ 2000 1 Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie Ipsc (A) (A) 0.......1 200 ÷ 1999 1 Consideraţi precizia 2.. R.......1 (0 ÷ 10)% din r..01 20.................1 ±(2% din r.. ± 0.01 (0 ÷ 10)% din r.....01 20..

.....01 ±(3% of r........01 20.... 45 – 65Hz 118 ....4k 100 Calcularea Ipsc .. 40 A (10ms) Tensiunea de intrare nominală..........1 0.0 ÷ 199........ R......1 200 ÷ 1999 1 Consideraţi precizia 2.....06 ÷ 19. Ipsc = UN⋅1......Eurotest 61577 CARACTERISTICI TEHNICE Tensiune de contact la curentul de scurtcircuit Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie Uc (V) (V) 0........ (315 V < Uinp ≤ 440 V) Curent de testare maxim (la 400V) . 115/230/400V..00 ÷ 9..0 ÷ 99.......02Ω ⋅ Ipsc) 100 ÷ 264 1 Curent de testare maxim (la 230V) ..11 ÷ 1999)Ω Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie ZL-N(L)................99k 10 pentru ZL-N(L) 20....99 0........ (100 V ≤ Uinp < 160 V) UN = 230 V..1 ±(2% din r................... 23 A (10ms) Tensiunea de intrare nominală.. 45 – 65Hz Impedanţaliniei şi curentul de scurtcircuit presupus Domeniul de măsurare ZL-N(L).99 0.115/230V... + 3D) 200 ÷ 2000 1 Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie Ipsc (A) (A) 0.....0k ÷ 42..9 0..99 0................................ Xl (Ω) (Ω) 0...........00 ÷ 19.......9 0........ Xl (0.. (160 V ≤ Uinp ≤ 264 V) UN = 400 V..... + 10.........01 20..........0 ÷ 199........06 / ZL-N(L) UN = 115 V...9 0..00k ÷ 19........ R...........

..00 ÷ 19....4k 100 Calcularea Ipsc ...99 0........0k ÷ 24..... Ipsc = UN⋅1......Eurotest 61577 CARACTERISTICI TEHNICE Rezistenţa buclei N-PE şi curentul de scurtcircuit presupus Domeniul de măsurare RN-PE (0.....0 ÷ 199................2...... 1.........01 20...... + 3D) 200 ÷ 2000 1 Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie Ipsc (A) (A) 0..06 / RLOOP N-PE UN = 115 V..............1 ±(2% din r.....................1..........................06 ÷ 19. 45 – 65 Hz 119 ....3 sau 2....................99 0..........0 ÷ 199.. Rotaţia fazei Domeniul tensiunii nominale a reţelei . (100 V ≤ Uinp < 160 V) UN = 230 V. (160 V ≤ Uinp ≤ 264 V) Pentru datele tehnice pentru generator vezi Rezistenţa împământării....01 20. metoda cu patru fire.......... + 2D) Domeniul frecvenţei nominale...00k ÷ 19...11 ÷ 1999)Ω Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie RN-PE (Ω) (Ω) 0.1 200 ÷ 1999 1 Consideraţi precizia 2................ dc....9 0.3 Tensiune (cu excepţia funcţiei armonice) Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie U (V) (V) 0 ÷ 440 1 ±(2% din r.........9 0.............99k 10 pentru RN-PE 20............100 ÷ 440V Rezultatul afişat .

.................................. 10Ω/1Wmax Principiu de măsurare .. 50/60 Hz Trebuie considerată eroarea adiţională a cleştelui........................................................ Panta tensiunii de test............................................. Dispozitive varistor de protecţie la supratensiune (Tensiune de avarie) Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie U (V) (V) 0 ÷ 1000 1 ±(5% din r.0 ÷ 99...... 50/60 Hz Trebuie considerată eroarea adiţională a cleştelui......c...... + 10V) Principiu de măsurare .......................cleşte de curent Frecvenţă nominală .....................................Eurotest 61577 CARACTERISTICI TEHNICE Curent (True RMS) Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie I (A) (A) 0......1m ±(5% din r..............................................................) 10............................ 1mA 120 ................................ 500 V/s Curent de prag .................. + 3D) 100m ÷ 999m 1m 1..........9m 0........................9 0...............) Rata de eşantionare. 2 măsurători / ms Principiu de măsurare .......................................................00 ÷ 9................1 100 ÷ 200 1 Rezistenţa de intrare............ cleşte de curent 1A/1mA Frecvenţă nominală ........ rampă de tensiune d.........................0m ÷ 99............................ Curent de vârf Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie I (A) (A) 5 ÷ 280 1 ±(5% din r.....99 0.01 ±(5% din r.......................................................

....................8% confomr curbei CIE Eroare cosinus ...9 0.. mai mică de 3% până la un unghi de incidenţă de ±85 grade Precizia totală corespunde standardului DIN 5032 clasa C Localizarea conductorului/siguranţei/defectului Principiu ..00 ÷ 19.. + 3D) 200 ÷ 1999 1 2...0 ÷ 199.............Încărcarea liniei sau injectarea unui semnal de testare Încărcare (domeniul tensiunii reţelei 30÷264V/45÷65Hz): Is < 1A impuls fs = 3600 Hz Injectare (instalaţie fără tensiune): Us < 7V impuls fs = 3600 Hz Isc < 50mA impuls 121 ......99 0............99 0.1 ±(10 % din r....Eurotest 61577 CARACTERISTICI TEHNICE Iluminare (LUXmetru tip B) Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie E (lux) (lux) 0.5% până la un unghi de incidenţă de ±85 grade Precizia totală corespunde standardului DIN 5032 clasa B Iluminare (LUXmetru tip C) Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie E (lux) (lux) 0.......1 ±(5 % din r..........fotodiodă de siliciu Eroare cosinus ....9 0..01 20............................99 k 10 Principiu de măsurare . mai mică de 3.........00 ÷ 19...0 ÷ 19..................0 ÷ 199.00 ÷ 19..........99 k 10 Principiu de măsurare .................01 20....... mai mică de 2.............. + 2D) 200 ÷ 1999 1 2.........fotodiodă de siliciu cu filtru V(λ) Eroare de răspuns spectral .

......00 – 1...01 20..........000 ÷ 1.............00k ÷ 19.................................................99 0..0 ÷ 99.............. cleşte de curent Putere .....01k 10...o singură fază...........00 Trebuie considerată eroarea adiţională a cleştelui...................................9 0............. VAr...........001 2...... 400/230/115 V................... VA Tensiune de intrare nominală . 50/60 Hz Domeniu de afişare (PF)......W......999 0.0 ÷ 199..............00 ÷ 9..........1 100 ÷ 999 1 ±(7% din r...01k 20......1 200 ÷ 1999 1 ±(7% din r........Eurotest 61577 CARACTERISTICI TEHNICE Putere Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie* (W/VAr/VA) (W/VAr/VA) 0...........................0k 0..00 ÷ 19.......9k 0....99 0.... + 1D) 1... 50/60 Hz 122 . 400/230/115 V.............................................00k ÷ 9.... I: 10mA ÷ 200A) Principiu ..........0.......0k ÷ 199..............................1k * (U: 10 ÷ 440V......W = ∑ P⋅ Δt Interval de timp ...........1k 200k ÷ 1999k 1k Calculare....presetabil între 1min şi 25h Tensiune de intrare nominală ... + 1D) 2........01 10.... Energie Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie W (Wh) (Wh) 0.........0k ÷ 88..99k 0....9 0..............99k 0.....

în % din valoarea efectivă totală Frecvenţă nominală .) 10.......0m ÷ 99.................01 ±(5% din r. 123 ..0 ÷ 100. + 3D) 100m ÷ 999m 1m 1.......... + 5D) Domeniu de afişare Rezoluţie armonice până la a 21-a Precizie (%) (%) 0..........00 ÷ 9....Eurotest 61577 CARACTERISTICI TEHNICE Analiză armonică (tensiune şi curent) Măsurarea tensiuni (True RMS) Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie U (V) (V) 10 ÷ 440 1 ±(5% din r.................... + 5D) Afişarea rezultatului .0 0........9 0...........1 ±(5% din r..1 ±(5% din r....1 100 ÷ 200 1 Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie THD (%) (%) 0......0 0.....0 ÷ 99.......99 0.. + 3D) Măsurarea curentului (True RMS) Domeniu de afişare Rezoluţie Precizie I (A) (A) 10... 50/60 Hz Trebuie considerată eroarea adiţională a cleştelui.0 ÷ 100...9m 0........1m ±(5% din r..

. 0 ÷ 40 °C Temperatura nominală (de referinţă) .................................................................5 × 11 × 18..........IP 44 Temperatura de utilizare ... 2 Gradul de protecţie ..................................................................................................................2...............aprox.. 85 % RH (0 ÷ 40°C) Umiditate nominală (de referinţă)............................... 26.................................................................................... da dimensiuni (L × h × l) ............................................................Eurotest 61577 CARACTERISTICI TEHNICE 6..... 40 ÷ 60 % RH Oprire automată .................................. LCD cu iluminare................. (4 × 1......................................................2..............................1 kg Afişaj ..... da Avertismente vizuale şi sonore .......... izolaţie dublă Categoria de supratensiune ..... ..............................................c.......................... da 124 ................ RS 232 Protecţie.........................5 cm Greutate (fără accesorii.........................................................3000 de măsurători Conectare la computer......................10 ÷ 30 °C Umiditate maximă ......................................................................................................... cu baterii)..................... 6Vd...................................................................................... CATIII / 300 V sau CAT II /600 V Gradul de poluare ................ Caracteristici generale Sursa de alimentare........ 128 × 64 puncte Memorie..................................5V baterii IEC LR14) Compararea automată a rezultatelor cu limitele setate.......................................