You are on page 1of 9

21

dingen
die je
nog niet
weet over

#46
PHISHING
Wiisstt je
W je dat de meest
vvoo
o rkomende vorm van
computer
criminaliteit
70%
70% van de computercriminaliteit maakt
‘‘Ph
Phiish
shiing’ is? een combinatie van
PHISHING en HACKEN.

Phishing is dat
boeven jouw
je
tekend dat gegevens krijgen
Phishing be
t oplichten. wat te maken
mensen gaa eld van ze
e je d o o r g heeft met geld.
Dit do
at op hun
te stelen, w
at van
rekening sta
de bank.
Hacken is dat je inbreekt in
een computer.
In 2007 waren er 75 000
Als Phishing wordt gepleegd, is het zo slachtoffers van Phishing en in 2012
dat boeven je wachtwoord hebben en waren dat er 537 000 meer.
je gebruikersnaam.

d i t g rote
ve n dat a l s het
o s
e gel el wa
Kun j net zove ers van
chil on
vers antal inw am
a rd
Rotte

In 2009 werd Phishing gebruikt om


wachtwoorden te raden van mensen die
Hotmail en of Gmail gebruikte.
PROCENTEN
10% van de
mensen die
Phishing, w slachtoffer
o rdt haar of s van
persoonsn z ijn
ummer ge
ziekenhuis b r u ik t bij een
en of huisa
rts.
In 2015 was 1 op de 9 mensen
11,1%
slachtoffer van Phishing.
Dat is 11,1% van heel
Nederland!

Een bedrijf em pel


i ist
van 10 000
werknemers, f es
ti va
l
gebruikt € 3,4
miljoen zodat r To ge t
te
ze beschermt
t

he
Be

zijn tegen
8
F
e

s 0
t 2
i v
a l -

Phishing.
Mensen die zich on In 2015 was 20% van de 15 tot
veilig voelen over
Phishing was in 2012 17 jaar, een slachtoffer van
36,6% en in 2015
was dat 35,6% Phishing.

5 Dit is het slacht van het


offer voor vissen
POLITIE Van alle
LINKS
computercriminaliteit
wordt 13% daarvan
gemeld bij de Klik op de link!
politie of bij
een andere https://link.nl
organisatie.

In 2016 waren JA NEE


er 400 000
Phishing sites
gevonden in één
maand tijd.
Phishing kan je doen door een mail te
sturen naar iemand waarbij je vraagt of
het slachtoffer op de link wilt klikken.
30% van die links worden geopend door
de slachtoffers.
GELD
n
e e r de helft va
Ongev de Phish
ing
n g a a t het om
gevalle
geld.

In 2017 w
wasas e
err sschade
chade
vanwegege Phishing.
Phishing.
De schade
ade kostte
kostte
€ 2,8 m
miljard
iljard

Een
E en m
methode
ethode ddie
ie ze
In 2017
7wwaren err
aren e
daarvoor g
daarvoor ebrui
gebruiken, is
3,4 miljoen
ljoen
skimmen.
Nederlanse
lanse
slachtoffers
offers
Skimmen
Sk is dat je de
van criminaliteit
teit
magneetstrip van een
op de computer.
ter.
pinpas kopieert zodat
boefen geld kunnen
De boeven steelde
eelde
stelen van de pinpas.
€ 1,3 miljoen.
In januari van
2016 waren er
mensen die zic 600
h gingen meld
politie dat ze d
e dupe waren
en bij de
van TIPS voor Phishing:
g:
Phishing.
Maand 2016
In al de
jan maanden
feb van 2016,
mrt waren dat
bij elkaar Zorg
Zo ervoor dat je computerr
apr
30 000 beschermd is.
mei mensen.
jun Kijk of de link die je moet
jul
gebruiken klopt.
aug = 100

sep = 10 000
ouwelijk
Kijk of de afzender vertrouwelijk
is.
okt

nov
dec

Totaal + + = 30 000
12
negnid
ej eid
tein gon
revo teew

64#