You are on page 1of 2

SPECIFICAŢII TEHNICE

Model GS 800
Unitate Lungime (mm) 1750
Lăţime (mm) 820
Înălţime (mm) 880
Masă (kg) 75
Motor Tip OHV, monocilindru, răcit cu aer, 4-timpi
Model 168F-1
Capacitate cilindrică (cm³) 196
Putere maximă şi turaţie (kW/rpm) 4.8/3600
Capacitate rezervor combustibil (L) 3.6
Capacitate baie de ulei (L) 0.6
Sistem de pornire Pornire la sfoară
Roţi de cauciuc 5.00-6
Sistem ambreiaj Tip tensionare curea
Cutia de viteze 2 viteze (1 înainte. 1 înapoi)
Lăţime de tăiere (mm) 800
Înălţime de tăiere (mm) 10 - 80
Nivel zgomot (dB) 108.8

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

Pentru siguranţa dumneavoastră în timpul utilizării, vă rugăm să citiţi Manualul Utilizatorului şi să-l
păstraţi pentru viitoare referinţe. Urmaţi cu stricteţe măsurile de siguranţă pentru a evita vătămările
corporale şi a preveni accidentele.

!AVERTISMENT:
Pentru siguranţa dumneavoastră şi a celorlalţi, vă rugăm să acordaţi o atenţie specială
acestor măsuri de precauţie:
• Lama de tăiere este ascuţită, iar contactul accidental poate provoca rănirea
gravă.
• Ţineţi mâinile şi picioarele la distanţă de lama de tăiere a utilajului, în timp ce
motorul funcţionează.
• Verificarea şi întreţinerea lamei de tăiere se realizează întotdeauna cu motorul oprit.
• Deconectaţi fişa bujiei pentru a preveni orice posibilitate de pornire accidentală. Utilizaţi
mănuşi speciale pentru a vă proteja mâinile când ştergeţi, verificaţi sau înlocuiţi lama de
tăiere.

Responsabilitatea utilizatorului
1. Aprobarea ca orice persoană să utilizeze această motocositoare fără instructajul corespun-
zător poate determina rănirea gravă.
2. Ţineţi la distanţă de zona de lucru a utilajului toţi trecătorii şi copiii.
3. Purtaţi încălţăminte cu talpă anti-derapantă.
4. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Hainele largi se pot prinde în piesele aflate în mişcare şi pot
avea loc accidente grave.

Ver. 1/Rev. 0; Dată: 14.03.2012; Traducere a instrucţiunilor originale 3

cu motorul oprit. deoarece sunt o sursa potentiala de pericol si de poluare a mediului inconjurator.2012. Verificaţi gradul uzură al uleiului. Dată: 14. 4. Motorul şi eşapamentul devin foarte fierbinţi în timp ce funcţionează şi vor mai rămâne astfel pentru o perioadă de timp şi după oprirea utilajului. NOTĂ: Pentru instrucţiunile de verificare a pieselor motorului. 5. 8. Păstraţi motocositoarea într-o stare de funcţionare bună. Familiarizaţi-vă cu modul de utilizare al tuturor dispozitivelor de control. evitaţi utilizarea motorului la suprasarcină. 1/Rev. Evitaţi atingerea unui motor fierbinte sau eşapament. industriale si partile componente la gunoiul menajer! In concordanta cu normele in vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive (directiva cadru a deseurilor). Directiva 2002/96/CE. 6. 2.. Nu lăsaţi benzina la îndemâna copiilor.03. Eliminaţi defectele apărute la ultima utilizare. vă rugăm să consultaţi manua- lul de utilizare al motorului. sau dacă şuruburile şi piuliţele sunt slăbite. trebuie colectate separat si predate unui centru specializat de reciclare. etc. de aceea. Realimentaţi în zone ventilate corespunzător. Trebuie să cunoaşteţi cum se opreşte motorul şi cuţitele în caz de urgenţă. (Pentru mai multe informaţii despre perioada de rodaj a motorului. privind vehiculele scoase din uz. privind deseurile de echipamente electrice si electronice. Este interzisa aruncarea acestora in natura. Verificaţi presiunea aerului din cauciucuri şi uzura acestora. 6. iar vaporii de benzină pot exploda. Lăsaţi motorul să se răcească înainte de realimentare. Rodajul ATENŢIE: Noul echipament achiziţionat trebuie supus mai întâi unui proces de rodaj. 2. Verificaţi filtrul de aer. Verificaţi dacă piesele echipamentului prezintă deteriorări. 1. 3. 5. modificata prin Directiva 2003/108/CE si Directiva 2008/34/CE. a caror durata de utilizare a expirat. 3. 5. modificata prin Directiva 2008/33/CE. FUNCŢIONAREA MOTOCOSITOAREI Verificarea periodică 1. Contactul cu acestea poate cauza arsuri. 0. Vaporii de combustibil sau combusti- bilul vărsat se poate aprinde. vă rugăm să consultaţi manualul de utilizare al motorului. 7. Verificaţi dacă toate piesele mobile sunt unse cu lubrifiant. în primele 20 de ore de funcţionare. Acordaţi o atenţie deosebită în momentul folosiriii benzinei. 4.) Ver. Pericol de incendiu şi arsuri Benzina este extrem de inflamabilă. Utilizarea utilajului într-o stare necorespunzătoare. echipamentele industriale si partile componente uzate. Verificaţi dacă piesele sunt murdare. Verificaţi lubrifiantul de la celelalte mecanisme de transmisie ale cutiei de viteze. Directiva 2000/53/CE. Verificaţi nivelul de combustibil. ar putea duce la răniri grave. Lăsaţi motorul să se răcească înainte de întreţinerea şi depozitarea motocositoarei. Traducere a instrucţiunilor originale 4 . Nu aruncati echipamentele electrice. 9.