You are on page 1of 12

K I M O N D H AT Ó . ? ! K I M O N D H AT Ó . ? !

Ma Magyarországon körülbelül
400 ezer gyermek él olyan
10.
családban, ahol az egyik, vagy mind
a két szülő alkoholbeteg!
A szomorú statisztikák szerint
közülük minden harmadik maga is
függővé válik.
Mentálhigiénés állapotuk figyelmen
kívül hagyása, tudomásul nem
vétele, rejtettsége, mindezekből
fakadó kezeletlensége hosszútávon
kimondottan negatívan hat a
szenvedélyprobléma megelőzésére,
ill. az egészségfejlesztésre általában is.
Mi jellemzi őket?
Hogyan szólíthatók meg?
Mit érdemes mondani nekik?
Mit lehet tenni értük?

Írásainkkal szeretnénk üzenni nekik,

Elfeledett
és mindazoknak, akik tenni tudnak, www.kimondhato.hu
és akarnak is értük.
Telefon: 1/2011045; 1/3550337

Kiadja: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapest
Felelős kiadó: Morva Emília
Fordítás, szerkesztés, tördelés: Frankó András
A NACOA Deutschland www.nacoa.de kiadványainak felhasználásával
gyermekek
Nyomdai munkák: Folprint Kft. www.folprint.hu

A kiadvány
megjelenését
családi titkai
támogatta:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
- -1- - F o g a d ó P s z i c h o s z2 o c i á l i s S z o l g á l a t
2
10.
KI TÖRŐDIK AZ ALKOHOLBETEG SZÜLŐK GYERMEKEIVEL? T
Jelen jubileumi kiadványunk elsősorban azokhoz szól, akik hivatásszerűen • Nincsenek hazai felmérések, kutatások az alkoholbeteg szülők
találkoznak az alkohol által érintett családokkal, családtagokkal, elsősorban gyermekeire vonatkozóan. é
az alkoholbeteg szülőkkel élő gyermekekkel. Igyekszünk bemutatni helyze-
tüket, viselkedésüket, kilátásaikat és támogatásuk, segítésük lehetőségeit is. • Külföldi adatokkal összehasonlítva Magyarországon n
Az alkoholizmus gyermekei-
nek önvédelemből született ...attól, hogy nem beszélünk róla
legkevesebb 400 ezer gyermek él olyan családban ahol egyik,
vagy mindkét szülő alkoholbeteg (ehhez még hozzá kell y
hármas jelszava: Nem érezni! még nem oldódnak meg a dolgok... számolni a pszichoaktív anyagoktól függő családokban élő kb. 8
ezer gyermeket is).
e
Nem bízni! Nem beszélni!
Valakinek mégis képviselni kell őket! Meg kell szólalni helyettük, értük! • Az alkoholbeteg szülők gyermekei 24 százalékkal több időt
k
Tudnunk kell róla, hogy némán, sokszor és nagyon szenvednek. Túl sokat töltenek kórházban és 30 százalékkal hosszabb ideig.
tűrnek. És nem segíthetnek saját magukon. A következő oldalakon meg-
ismerhetjük őket saját szavaikon keresztül, valamint a tapasztalat és a • A szenvedélybeteg szülők gyermekei a legnagyobb rizikócsoport
segítői szakma alapján. a saját szenvedélybetegség kialakulásában (6-szor nagyobb

400.000
Az alábbi idézet anonim emailes levelezésünkből való: kockázat!), vagy egyéb pszichés zavarok megjelenésében.
„Ma újra NEHÉZ nap van. A nagyon sokadik. Az utóbbi egy
• Az alkoholbeteg családok gyermekeinek több mint
évben jutottam el oda, hogy elgondolkodjam, hogyan is
egyharmada később maga is szenvedélybeteggé válik. 33-
segíthetnék édesanyámnak. Eddig csak szégyent éreztem és
40% (Alkohol, drog, viselkedéses szenvedélybetegségek.).
senkivel nem beszéltem erről, de rájöttem, hogy attól, hogy nem
beszélünk róla még nem oldódnak meg a dolgok...” • Az alkoholbeteg szülők gyermekeinek egyharmada mutat pszichés
segits@kimondhato.hu zavarokat. (Pl.: szorongás, depresszió, személyiségzavarok.)
• A gyermekotthonban elhelyezett fiatalok vér szerinti családjában
az országos átlagot meghaladó mértékben – több mint 40%-uk
esetében – volt legalább egy nagyivó. Elekes Zs., Paksi B.
• Az alkoholbeteg szülők gyermekei felnőtt korukban is megszenvedik
a gyermekkorukban átélt
nehézségeket.
• Hiányoznak a számukra
szervezett speciális segítő
programok.
• Nincs speciális képzés a segítő
szakemberek részére.
• Nincs elfogadott stratégia,
koncepció az alkoholprobléma
Nina, 12 éves, mindkét szülője alkoholbeteg kezelésére. (2015)
3 4
Márta története Márta 16 éves,
mindkét szülője Mitől?
Hogy élted meg az alkoholizmust a családodban? Engem soha nem bántottak, csak egymást hergelték és kínozták.
alkoholbeteg
Kisgyerekként természetesnek tartottam, hogy az Sokszor egész éjszakán át. Néha alig tudtam aludni. Időről időre olyasmit
alkohol a szüleim mindennapi életéhez tartozik. Teljesen normális. Csak is számon kértek rajtam, amiben egyáltalán nem voltam hibás. Különben
később, amikor már bekerültem az otthonba, akkor vettem észre, hogy általában békén hagytak. De miután egymással szinte állandóan
az alkohol valami rossz a szüleimnek. veszekedtek, egyre jobban magamba fordultam. Szóval én mindig
Miből vetted észre? nagyon csendes voltam. Csak később, amikor bekerültem az otthonba,
Veszekedtek, egymáshoz vágtak különböző tárgyakat, hangosak voltak akkor lettem nyitottabb, akkor kezdtem a gondjaimról beszélni. Ha nem
és állandóan úgy éreztem én tehetek az egészről, én vagyok a hibás. éltem volna otthonban, valószínűleg ma is nagyon félénk lennék, és
egyáltalán nem szeretnék beszélni magamról.
Hogy érezted magad?
Magányosnak, nagyon magányosnak. Ültem a szobámban, néztem a tv-t, Hogy éled meg, hogy a gyermekjólétisek kiemeltek a családodból?
voltak olyan napok, hogy nem szóltam senkihez egy szót se. Teljesen Ma már egész jól. De az elején elég rossz volt. Elvettek a szüleimtől. A
magamba fordultam, felépítettem magamban egy fantáziavilágot, gyermekjólétisek először úgy gondolták hogy majd hazamehetek, de
barátokkal, akik egyáltalán nem voltak jelen. Magamban beszéltem és aztán mégsem így történt. Egyik napról a másikra kiragadtak a családomból.
arról ábrándoztam milyen lesz majd az életem, ha valaki segíteni fog. Az otthonban, minden olyan idegen volt. Nagyon nehéz volt nekem.
Mindig arra vártam, hogy valahonnan segítség érkezik. Néha kijött a Később javult a helyzet?
rendőrség a csendháborítás miatt. Azt reméltem hogy magukkal visznek, Igen, egy-két év múlva lazább, szabadabb lettem, és nem foglalkoztam
ami néha meg is történt. Anyámmal együtt vagy a Nagymamámhoz annyit a szüleimmel. Vagyis megpróbáltam minél inkább távol tartani
vittek, vagy egyszer anyaotthonba is kerültünk. magam tőlük, de ez nagyon nehéz volt. Aztán később elkezdődött egy
Volt valaki a családodban, akivel tudtál ezekről beszélni? csoport olyan fiatalok számára, akiknek a szülei isznak. Jártam a
Tulajdonképpen senki. A balhék, és minden ami otthon történt csoportba és könnyebb lett. Ott kezdtem beszélgetni az emberekkel.
közöttünk maradt. Minden a családban maradt. Semmit nem szabadott Megtanultam nemet mondani a szüleimnek.
kifelé mondani, mert jött a kiabálás: Miért csináltad ezt? Ez kínos a De azért van még kapcsolatod a szüleiddel?
családnak! Amikor a gyermekjólétisek kijöttek, akkor is csendben Igen, akkor, ha kedvem van találkozni velük. És ezt teljesen egyedül döntöm
maradtam, mert a szüleim szigorúan rám parancsoltak, hogy senkinek el. A szabályok szerint hetente egyszer, esetleg kétszer náluk vagyok.
nem mondhatok semmit.
Hogy érzed magad a szüleiddel? Szereted őket?
Tudtad, hogy az alkohol okozza az Vegyes. Van olyan nap, hogy szeretem őket, máskor pedig egyáltalán
otthoni problémákat? nem is akarok tudni róluk. Ez mindig váltakozik. Az ember nem felejti el
Nem tudtam. Túl kicsi voltam még. a gyermekkorát. Ami akkor történt mindig bennem marad.
Számomra az ivás teljesen normális
volt. Mit akarsz ezzel mondani?
Soha nem ütöttek meg, de a veszekedések alatt szavakkal nagyon sokat
Előfordult, hogy féltél? ártottak. A gyermekkorom nem volt normális. Akinek alkoholbetegek a
Igen. szülei, annak ezt tudnia kell. Ha elegendő alkohol van bennük, akkor

5 6
egész nyugodt a világ. De, ha nincs, akkor egészen másképp viselkednek. Muszáj tennem értük valamit. Bennem van, hogy segítségre van
Gyerekként észreveszed, ha van bennük alkohol. Persze azt is, amikor szükségük. Ilyeneket mondok nekik: Semmi baj. Rendbe fogsz jönni.
éppen szükségük van rá. Az ember ezt csak úgy megérzi. Gyere a friss levegőre, egyél valamit, igyál valami normálisat. Többet
nem tehetek.
Mi okoz mostanában nehézséget a szüleiddel kapcsolatban?
Visszatartani magam, nem túl gyakran menni hozzájuk. Talán ez okoz Mostanában terápiás segítséget keresel. Miért?
problémát leginkább. Meg, hogy ne engedjem, hogy túlzottan befolyá- Kész vagyok lelkileg. Túl sok mindent nyelek le. Attól még, hogy
soljanak amikor azt mondják, hogy „Ha nem jössz, nem is akarunk valakinek beszélek erről még nem oldódik meg. Továbbra is bennem
hallani rólad!” Hogy ezeket tényleg jól oldjam meg, úgy ahogy nekem jó. marad. Vannak dolgok amiket nem tudok feldolgozni.
Nem akarom őket elveszíteni.
Miből veszed észre?
Felelősnek érzed magad a szüleid miatt? Néha szándékosan fájdalmat okozok magamnak. Dobálom magam a
Igen, egy kicsit. Ma már ugyan nem isznak, de földön, a fejemet is a padlóba verem, akár két percig is. Olyan hirtelen
mégis elég kemény eljönni is otthonról, de történik mindez… Vannak, akik vagdossák magukat… Mindenkinél más.
visszamenni is hozzájuk. Azt jelzi segítségre van szükségem.

Hogy állsz te magad az alkohollal? Mit remélsz a terápiától?
Hát ez az! 16 éves vagyok. Minden fiatal iszik Azt, hogy végre megnyugszom. Hogy néhány dolgot másként gondolok
manapság, én is elkezdtem inni, ha nem is rendszeresen. Attól függ majd. Hogy képes leszek kihajigálni az életemből azokat a dolgokat
milyen hangulatban vagyok, néha iszom. De arra nagyon kell figyelnem, amiket most még hordozok.
hogy ne legyek olyan mint a szüleim, hogy nehogy alkoholista legyek. De
ez már nagyon stresszes. A szüleid tudnak a terveidről?
Igen. Hülyeségnek tartják. De én azt mondom: ez az én életem. Nekem
Félsz attól, hogy te is alkoholbeteg leszel? kell csinálnom, nem nekik. Ez az én dolgom.
Igen, az anyámnál is így történt. Félek, hogy én is olyan leszek, mint ő.
Mire vágysz?
Veszélyben érzed magad? A saját életemet akarom élni. Nincsenek nagy terveim. Szeretnék
Igen, ha tovább iszom, lehet, hogy én is függő leszek, és ugyanúgy boldogulni az életben, semmi több.
fogom kívánni az alkoholt.
Ajánlott írások, internetes oldalak, film:
Megtapasztald már?
Elekes Dóra: A muter meg a dzsinnek
Tudom hol vannak a határaim. Tudom mennyit ihatok, és erre büszke is va- Egy alkoholista anyával élő kislány mindennapjairól szóló történet.
gyok. A barátaim közül sokan nem tudják hol a határ. Amikor észreveszem,
hogy már túl sokat ittak, bevillannak a múlt emlékképei. Csinálják a Sánta Ferenc: Kicsik és nagyok
hülyeségeiket, amitől én egyszerűen agresszív leszek. Legszívesebben ReMoved https://www.youtube.com/watch?v=i46h9dAaDfo
megütném őket. Tántorognak, ostobaságokat beszélnek, szörnyen néznek ki. Árvák: https://www.youtube.com/watch?v=i46h9dAaDfo
Hogyan kezeled ilyenkor őket? Ha a férfi igazán szeret (amerikai filmdráma)
Próbálok törődni velük. Nem tudom csak úgy magukra hagyni őket. www.kimondhato.hu
7 8
Az alkoholizmus gyermekeinek gyerekek hazudnak, hogy megvédhessék magukat. Ha a családban a
alapszabályai hazugság normává válik akkor már senkiben és semmiben nem lehet
megbízni. A tanulság számukra: én magam vagyok az egyetlen ember,
Ne beszélj! akiben megbízhatok. A gyermekek megtanulják viselkedésüket ezekhez
Sem a családon belül, sem azon kívül nem szabad beszélni a problémáról. a szabályokhoz igazítani. Nagyon korán megtanulják, hogy tartani kell
Jobb, ha nem derül ki az igazság. „Senkinek nem beszélhetsz arról mi magukat ezekhez a szabályokhoz. A függő szülő szenvedélybetegsége
történik itthon. Mindig titokban kell tartani.” És ha mégis elismerik a alakítja ezeket a szabályokat, a személyes céljait: az alkoholhoz való
nehézségeket, akkor is többnyire mást hibáztatnak azok okaiért. Az hozzájutás biztosítását, a fájdalmak enyhítését, és a tagadást. Ezek a sza-
alkoholproblémát tagadják, titokban tartják, és a függő szülő viselkedését bályok, melyekhez az összes családtagnak alkalmazkodnia kell, pillantá-
védik. Az a tapasztalat, hogy erről nem szabad beszélni azt jelenti a sokban, gesztusokban és reakciókban nyilvánulnak meg, és kimondatlanul
gyermek számára, hogy nincs kiút, nincs segítség. összetartják a család rendszerét, egyúttal lezárják, blokkolják minden
családtag fejlődését. A szabályok mértéke, súlya családonként változó. A
Ne érezz! családi szabályok alapján kialakult személyes tanulságokat a gyermekek
Megkönnyíti az életet, elkerüli a magukévá teszik, ez határozza meg későbbi viselkedésüket.
fájdalmakat, és nem terheli meg
még a szülőket a saját fájdalmával
is. E mögött persze az a vélemény
Szülői szerepbe kényszerítve
Az alkoholbeteg családban élő gyermekeket a szülők tudat-
húzódik, hogy az érzésekben csak talanul bevonják különös életjátszmájukba. Szülői szerepekkel,
feltételesen kell megbízni. Az feladatokkal, felelősséggel ruházzák fel őket. A gyermek így
érzések tagadása által az érzelmi válik szülei szülőjévé. A nem alkoholizáló anya a gyerekektől
átélések lefojtódnak, így a kellemes szeretné megkapni mindazt, amit a férjétől hiába vár: a szeretetet,
érzéseket sem veszi tudomásul, megértést, komoly segítséget az otthoni munkában, ami általában
vagy furcsának tartja. A gyermekek lényegesen több mint ami egy gyerektől elvárható. A gyerekkel beszéli
számára ez azt jelenti, hogy nagyon meg mit tegyen vagy mit ne tegyen társával. „Amikor egyedül voltunk,
gyorsan fel kell nőniük, rengeteg anyám mindig sírt, és elmesélte, hogy mit csinált már megint az apám.
felelősséget át kell venniük, sokat kell segíteniük, és alig fejezhetik ki Pedig én egyáltalán nem akartam ezt hallgatni…” Az alkoholfüggő szülő
szüleik felé az igényeiket. A velük szemben támasztott elvárások: Légy is nagyobb felelősséget, megértést, elfogadást, szövetséget követel
erős, jó, tökéletes, mindig mindent jól csinálj. Büszke akarok lenni rád! gyermekétől. A gyerekeket sokkal jobban felzaklatja és kiborítja a nem
alkoholista szülő sokszor kiszámíthatatlan viselkedése, mint az alkoholistáé,
Ne bízz! akinél többnyire legalább tudható, hogy mi várható tőle, és fel is lehet rá
„Rajtam múlik, hogy a szüleim nem tartják be az ígéreteiket – mert nem készülni. A gyermekeket rendkívül megzavarhatja, hogy az anya, miköz-
vagyok elég jó. Nem támaszkodhatom rájuk.” A család üzenete, miszerint ben titkolni igyekszik előttük az idegességét, sokszor számukra teljesen
minden rendben van, és a gyermek saját maga által megéltek közötti el- érthetetlen okokból haragra gerjed és rájuk támad. A szülők közötti
lentmondásból megtanulja, hogy senkiben sem lehet megbízni. A szen- folytonos veszekedésben ki is merül kettejük kapcsolata, és ez jobban
vedélybetegség az érintett személyeket és a hozzátartozókat hazugokká felzaklatja a gyereket, mint önmagában a részegeskedés. A codependens
neveli. Az alkoholbeteg hazudik, hogy az ivását eltussolja. A hozzátartozó, szülő sokszor teljesen elmerül a saját problémáiban és tudomást sem
a partner hazudik, hogy az érintett nehogy elveszítse a munkahelyét. A vesz a gyerekek gondjairól; hűvösen, szigorúan, elutasítóan bánik velük.
9 10
Ratkó József: Apám Ha egy gyermeket...
Apám elitta mindenét, Arcomat, vonásaimat Ha egy gyermeket kritizálnak,
feleségét, hat gyerekét, az a vasgyúró indulat, megtanul ítélkezni.
tagsági könyvét, bútorát, az az eszelős szenvedély
Ha egy gyermekkel ellenségesen bánnak,
csöpp húgom elől a tejet, formálta, amely az övét,
megtanul harcolni.
fogunk közül a kenyeret, s idétlenül se emberi
s filléres, rossz játékaink fásult, bomlott ösztönei Ha egy gyermeket kinevetnek,
eladta és elitta mind, itt fortyognak még sejtjeim megtanulja szégyellni magát.
s ételéből nem hagyott földmeleg, forró mélyein
Ha egy gyerek szégyelli magát
soha egy szíves falatot, de sem örököse, sem fia
megtanulja bűnösnek érezni magát.
csak mustot adott eleget, nem akarok lenni soha!
s amikor nyögtünk, nevetett, Ha egy gyermeket megértenek és elfogadnak,
röhögött, könnye is kijött Napjaim: emberi szemek, megtanul türelmesnek lenni.
és csúfolt és úgy röhögött, óvjatok, melegítsetek! - Ha egy gyermeket bíztatnak,
s aztán elment és ivott, néptelen lelkű ne legyek - megtanul bízni önmagában.
hazatántorgott, ordított, mindig veletek, értetek
anyámba rúgott. Mindenét szóljak, tegyek; miattatok Ha egy gyermeket dicsérnek,
elitta, egész életét legyek én ember. Adjatok megtanulja értékelni önmagát.
elitta: szívét és agyát, annyi erőt, annyi hitet, Ha egy gyermekkel igazságosan bánnak,
tenyerét, emberi szavát - hogy értelmesen s szabadon megtanul igazságos lenni.
és végül semmi sem maradt belőle. szolgálhassak mindenkinek!
Elpusztult, Kihalt. Ha egy gyermek biztonságban élhet,
megtanul bízni.
Ha egy gyermeket elismernek,
Majd eljön értem... megtanulja szeretni önmagát.
„Gyerekkoromban sokszor mondtam el magamban, ha Ha egy gyermeket barátsággal fogadnak,
hang nem is hagyta el az ajkaimat, Ő biztosan nem az igazi megtanulja megtalálni a szeretet a világon.
anyukám, az igazi majd eljön értem, ez csak egy próba, Ősi tibeti szöveg
amit ha jól csinálok, eljön értem a kedves anyukám…
Akkor még csak azt tudtam milyen kínos, milyen rossz, lehetetlen érzés, „Olykor azt gondoljuk, a szegénység:
amikor az anya részeg, amikor nincs magánál és gyerekként próbáltam
rávenni, hogy feküdjön le, ne menjen sehová, ne beszéljen másokkal. És
éhesnek, mezítelennek és hontalannak lenni.
egyáltalán bárcsak titokban tudnám tartani mindazt a szégyent, azt a A legnagyobb szegénység nem-kívántnak,
megalázó helyzetet, ahogy viselkedik… nem szeretettnek lenni
Akkor még nem fogtam fel, miért kerül időnként kórházba, csak azt és tudni, hogy senki sem törődik veled.”
éreztem, milyen jó utána. Kötöget, nyugodt és nem iszik.” NN Teréz anya
11 12
Szenvedélybeteg családok gyermekeinek szerepei, túlélési stratégiái
Szerep/ Viselkedés A gyermek érzelmi élete Egyéni előny Családi előny Gyakori következmény Gyakori következmény
túlélési a probléma kezelése a probléma kezelése
stratégia nélkül után
A hős Feladatokat, felelősséget Fájdalom, elégtelennek érzi Pozitív Gondoskodik a család Munkaalkoholista, a hibát és Kompetens,
vesz át, felnőtt terheket cipel magát, bűntudat, félelem. figyelem pozitív önértékeléséről. a kudarcot nem képes kötelességtudó,
magán. Folyamatos Alacsony önértékelés. Soha A gyermek, akire büszke elviselni, erős szükséglet a céltudatos, sikeres,
megfelelési kényszerben van, nem elégedett. Szomjazik lehet a család. kontrollálásra, manipulálásra, megbízható,
koravén, komoly és felnőttes. az elismerésre. kényszeresség. jól teljesít kihívó
Erején felül teljesít. Mindig Függő partnert keres. helyzetekben
segítőkész, szolgálatkész.
A fekete Ellenséges, totális ellenállás, Fájdalom, Negatív Ő áll a negatív figyelem Szenvedélybetegség, Bátorság, képes komoly
bárány rosszalkodásaival, tanulási visszautasítottság, figyelem központjában. Elvonja a önpusztítás, nehézségek megterhelés mellett is
nehézségeivel, tereli el a elhagyatottság érzés, figyelmet a függőről. Nem minden területen és teljesíteni, tekintettel van a
figyelmet. A szülők harag, düh, úgy érzi nem kell a függőség kezelésével időben. realitásra, belemegy
folyamatos problémaként tud megfelelni, alacsony foglalkozniuk. A függő Bűncselekmények. kockázatos helyzetekbe és
élik meg őt. Kriminalitás. vagy hiányzó önbecsülés. számára még egy jó ok kezeli is azokat.
lehet a szerhasználatra.
Az elveszett A jó gyerek, mindig csendes, Fájdalom, jelentéktelenség Megmenekül Megkönnyebbülés. Határozatlanság, az Független mások
gyermek magának való, visszahúzódó, érzése nem szabad érezni minden Végre egy gyerek, akiről életöröm hiánya, véleményétől, kreatív,
mintha ott sem lenne, félénk. vagy kimutatni az figyelemtől nem kell gondoskodni. kapcsolati problémák, fantáziadús,
Nagyon alkalmazkodó, érzéseket, magányosság, megtalálja a elszigeteltség, képtelen ötletes, képes az
simulékony, konfliktuskerülő, elhagyatottság, eleve nyugalmát változni, változtatni. önérvényesítésre, mások
sodródik, ébren álmodó. vesztes vagyok. nélkül is.
Mindent elkövet, hogy a
bűntudatán enyhítsen, mert
saját magát okolja a függő
alkoholizmusa vagy a családi
veszekedések miatt.
A bohóc Túlságosan kedves, bájos, Alacsony önértékelés, Figyelmet kap, Megkönnyebülés és Éretlenség, kényszeres Megnyerő társasági ember,
édes, aranyos. Mindent elkö- szorongás, mialatt feszültségcsökkentés a bohóckodás, a stressztürő szellemes, humoros,
vet a nevetésért, hogy felhívja jelentéktelenség, másokat humor miatt. képessége alacsony, hős független mások véleményé-
magára a figyelmet. Vicces, alkalmatlanság érzése. szórakoztat partnert keres magának. től, együttérző, segítőkész.
humoros, mókás, erőn felül, Legbelül félelemmel teli, Az alkoholbeteg családban élő gyerekeket az irodalom „elfeledett gyerekeknek“ nevezi. Elfe-
folyamatos készenlétben magányos, szomorú ledettek, mert a szüleik figyelme különböző mértékben ugyan, de elsősorban a szenvedélybeteg-
próbál pozitív lenni. Hiperaktív, gyermek. ség körül forog. A függő minden figyelmét a szer köti le, a nem függő szülő pedig állandóan a
rövid ideig képes koncentrálni, függőbetegre koncentrál. A gyerekek a túlélés érdekében a családi rendszer által meghatározott
tanulási nehézségei vannak. szerepmintákat vesznek fel. Néha egymásnak ellentétes viselkedést produkálnak, amit az óvo-
dában, és az iskolában sokszor sajnos rosszaságnak gondolnak. A táblázatban bemutatott
szerepminták elsősorban a szenvedélybeteg otthon következményei.
13 14
A magzat és az alkohol Alkoholbetegek felnőtt gyermekei
Az anya terhesség és szoptatás alatti alkoholizálása a Az alkoholbetegek felnőtt gyermekei 12 lépéses önsegítő
magzat és a csecsemő fejlődését súlyos fokban károsítja. csoportot, felépülési programot (Adult Chidren of Alcoholics,
A fejlett országokban a mentális retardáció vezető oka ACA) hoztak létre, felismerve, hogy a családi alkoholizmus
az anya alkoholizálása. Súlyos esetben microcephalia, megnehezíti felnőtt életvitelüket, kapcsolataikat.
különféle szervi fejlődési rendellenességek alakulnak ki. Legfontosabb közös jellemvonásaikat összefoglalták egy
Felnőttkorra jellemző az alacsony növés. Számos magatartási úgynevezett szennyes listában. Az alábbi lista is figyelmeztető lehet
zavar ugyancsak visszavezethető magzati alkoholártalomra. Súlyos fokban minden a témában érintett ember számára, hogy mielőbb cselekedni
alkoholizáló anyák újszülötteinél 15% valószínűséggel jön létre a kell ezeknek a gyermekeknek az érdekében.
tünetcsoport. A rendszeresen italozó anyák gyermekeinél a figyelemzavar,
1. Elszigetelődtünk és féltünk az emberektől, és a tekintéllyel
hiperaktivitás, tanulási zavarok is gyakoribbak.
rendelkezőktől.
A legkisebb rendszeresen fogyasztott alkoholmennyiség, ami károsodást
2. Hajszoltuk az elismerést, és közben elveszítettük önmagunkat.
okoz, napi 2 egység (=2 dl bor). De az epizodikus, nagy mennyiségű ital
3. Megijedünk a dühös emberektől és bármilyen személyes kritikától.
elfogyasztása még nagyobb rizikóval jár. Későbbi indulatkezelési zavar,
4. Mi magunk is alkoholisták leszünk és/vagy alkoholista, esetleg más
ítélőképesség zavar, beilleszkedési zavarok oka lehet a magzati korban
függőségben szenvedő, például munkamániás partnert választunk, hogy
fogyasztott alkohol. Hiszen az anya vérköréhez kapcsolódott magzat is –
kielégítse a mi beteges elhagyatottsági szükségletünket.
bár akaratán kívül – de fogyasztja az alkoholt. A magzati
5. Az áldozat nézőpontjából éljük az életünket, és szerelmi, ill. baráti
alkoholszindrómával rendelkező gyermekek egyötöde képes normál
kapcsolatainkban ezáltal válunk vonzóvá.
tanrendű iskolában befejezni tanulmányait. A legsúlyosabb esetekben
6. Túlfejlett felelősségérzetünk van, és könnyebb másokkal törődnünk,
pedig mentális retardáció alakul ki. Hazánkban évente kb. 300 gyermek
mint saját magunkkal. Ez teszi lehetővé, hogy ne kelljen foglalkoznunk
születik magzati alkoholszindrómával.
saját hibáinkkal.
A szülők alkoholbetegségének kockázata a gyermekek fejlődésére 7. Bűnösnek érezzük magunkat, amikor nem hódolunk be másoknak és
kiállunk magunkért.
A következő tényezők befolyásolják a függőségből adódó kockázatokat: 8. Kényszeresen hajszoljuk az izgalmakat.
• Anya, apa, vagy mindketten isznak 9. Összekeverjük a szeretetet a sajnálattal, és „szeretünk” embereket,
• A környezetükben élő alkoholizáló rokonok, akiket „sajnálhatunk” vagy „megmenthetünk”.
ismerősök, nagyszülők, unokatestvérek, stb. 10. Traumatikus gyerekkorunkból eredő érzéseinket visszafojtottuk és
• A függőség milyen életszakaszban kezdődik elveszítettük a képességünket arra, hogy érezzük vagy kifejezzük az
• Az ivás, a függőség időtartama érzéseinket, mivel az túlságosan fájdalmas (tagadás).
• A függőség kialakulásának folyamata 11. Keményen bíráljuk magunkat, és nagyon alacsony az önbecsülésünk.
• A függőség súlyossági foka 12. Függő személyiségek vagyunk, rettegünk az elhagyatottságtól, és
• A gyermekek életkora, amikor a szülő függősége kialakult mindent megteszünk, hogy fönntartsunk egy kapcsolatot azért, hogy ne
• Milyen hosszan kell átélni a gyermeknek a függőséget tapasztaljuk meg az elhagyatás fájdalmas érzését, amit átéltünk beteg
• Hogyan éli meg a gyermek a függőséget emberekkel élve, akik érzelmileg soha nem voltak velünk.
• Vannak-e egyéb zavarok a családban (komorbiditás) 13. Az alkoholizmus családi betegség, és mi átvettük a betegség
• Adódnak-e egyéb kritikus életkörülmények (különélés, válás, jellegzetességeit, pedig lehet, hogy sohasem fogtuk meg a poharat.
baleset, haláleset, pénzügyi problémák) 14. Az alkoholista hozzátartozója inkább csak reagál, semmint cselekszik.
15 16
Hogyan segíthetünk? A gyermeknek adható talán legfontosabb segítség, hogy képes legyen
Jól hallgatni felismerni az érzései teljesen normálisak, és jogos, ha összezavarodott,
Alapvetően fontos segíteni a gyermekeket, hogy képesek legyenek az ha dühös az otthoni viszonyok miatt. Így képes lehet jobban megérteni
érzéseiket kifejezni, félelmeiket, reményeiket megosztani. Az alkoholbe- mindazt ami vele és körülötte történik. Ami ennél is fontosabb: a
teg szülők gyermekeinek egyik legkomolyabb problémája az, hogy nincs gyermek ezáltal saját magát is jobban megértheti.
senki, akivel beszélhetnének vágyaikról, szükségleteikről, félelmeikről,
reményeikről. Barátságok, jó kapcsolati készségek kialakításának bátorítása
Ésszerű határok között minden segítő képes lehet segíteni abban, hogy a Az alkoholbeteg szülők gyermekeinek többnyire nehézséget okoz a
gyermekek elmondhassák életük örömeit és bánatait. Nagyon fontos kapcsolattartás saját korosztályukkal és a felnőttekkel is. A pedagógusoknak,
felismerni, mikor van szükség egyéb szakmai segítségre is. Ezért elenged- nevelőknek, segítőknek sok lehetőségük van az alkoholbeteg szülők
hetetlen, hogy minden segítő ismerje saját kompetenciáit és azok gyermekeinek támogatására a jó kapcsolatok kiépítése terén. Ahogy a
határait is. kortársaik, úgy ezek a gyerekek is sokat profitálhatnak különböző
szabadidős tevékenységekből. Az alkoholbeteg családok gyermekei
Ismerni saját határainkat számára még inkább fontos a jó, baráti társaság. A sportban és egyéb
Rendkívül fontos minden gyermekeket segítő ember számára, hogy közösségi aktivitásokban kifejlődhet a valahová tartozás érzése, ahol
ismerjen olyan támogató szakembereket, akik olyan segítséget is tudnak számukra kedvező szerepeket is betölthetnek.
nyújtani, amire ő maga nincs kiképezve. Az első segítői lépések előtt
figyelembe kell venni a jogi és etikai kérdéseket, és a szakmai felelősség- Az alkoholbeteg szülők gyermekei gyakran vesznek fel
vállalás lehetőségeit is. Ha ön nem terapeuta, nem kell úgy viselkednie felnőtt szerepeket, vagy vállalnak át felnőtt felelősséget a
mintha az lenne. A gyermekek, a család támogatása érdekében is családban, például gondoskodnak a kisebb testvérekről,
érdemes rendszeres esetmegbeszélést, szupervíziót szervezni. vagy mások helyett is elvégzik a házimunkát.
Sokat jelent ezeknek a gyermekeknek, ha segítünk
Bizalomépítés és az alkoholprobléma
számukra másféle tevékenységeket találni, ami leköti,
Vajon hogyan fognak reagálni a szülők akkor, ha gyermekük egy
lelkesíti őket. Bár azt is tudomásul kell venni, hogy néha meglehetősen
családon kívüli személlyel bizalmas családi problémákat oszt meg? Nem
nehéz őket rábírni arra, hogy csoportos tevékenységekben részt
kell aggódnia a szülőknek, ha a beszélgetés csak a gyermek érzéseire
vegyenek. Ez különösen igaz akkor, ha a szabadidős tevékenységeket is
korlátozódik. A szülővel való beszélgetéskor kerülni kell azt az értelmezést,
csak további megterhelő feladatnak érzik, ahelyett, hogy lehetőséget
hogy a gyermek nehézségei a szülői alkoholizmus eredményei.
látnának arra, hogy az otthoni terhes felelősségeiket csökkenthessék. Ha
Az alkoholizáló szülő jellemzően tagadja az alkohollal kapcsolatos
egy gyermeknek nagyon alacsony az önbecsülése, előfordulhat, hogy
problémákat, hogy minél tovább ihasson. A nem alkoholizáló szülőtárs
alkalmatlannak tartja magát arra, hogy egy csoportban érdemben részt
sem mindig érez késztetést, hogy az alkoholproblémáról beszéljen.
vegyen. A segítő segíthet közvetíteni, mennyire fontos és hasznos az ő
Az ivászat megtárgyalása helyett a gyermekről, az ő fejlődéséről,
csoportban való részvétele mindenki, a többi gyermek számára is.
kapcsolatairól beszéljünk, és arra a lépésre koncentráljunk, ami a
gyermeknek segíthet. Megnyerheti a segítő a szülő bizalmát akkor, ha a A szabadidős tevékenységekben való részvétel arra is jó, hogy csökkent-
sikerül megértetni, hogy a gyermek jóllétét valóban a szívén viseli – anél- heti a kellemetlen, alkoholbeteg családi környezetben eltöltendő időt.
kül, hogy a szülőt hibáztatná. Lehetséges, hogy a szülő később bizalom- Ez már önmagában is komoly nyereség. A tanítási időn túli tevékenységek
mal szóba hozza az alkoholproblémát is. Nagy előny, ha létezik segítői újabb lehetőségeket adnak a felnőttekkel való interakcióra is, ill. felnőtt
lehetőség elérhető közelségben szenvedélybeteg családok számára is. példaképekkel való találkozásra a bizalom kialakítására.
17 18
Hasznos üzenetek és kérdések Mit érdemes elkerülni?
Mint minden gyermeknek, neked is vannak olyan képességeid, erőforrá- Ne viselkedjen elutasítóan, ha egy gyermek a segítségét kéri.
said, amik átsegíthetnek, amikor nehézségek történnek körülötted. Mert az elbátortalanítaná, és felerősítené az elszigeteltség és
Szerinted melyek ezek a képességeid? a reménytelenség érzését.
Próbálj ki olyan tevékenységeket, amelyek örömöt okoznak neked. Ne kritizálja a gyermek szüleit, és ne is sajnálja őket túlzottan. A gyermek
Például a közös zenélés, sportolás, kirándulás, stb. Az ilyen és hasonló abból profitál leginkább, ha figyelmesen meghallgatják.
elfoglaltságok segítenek az otthoni problémákat egy időre elfelejteni. A
Ne vállaljon többet, mint amire képes! Ne kezdjen terápiába, tanácsadásba,
többiektől pedig sok hasznosat megtanulhatsz.
ha erre nincs képzettsége. De legyenek megfelelő szakmai kapcsolatai,
Milyen programok lehetnek ezek neked?
akikkel együttműködve segíthet.
Ha az otthoni gondokról, esetleg félelmekről beszélsz, az teljesen rend-
Ne ossza meg a gyermek problémáit olyanokkal, akikre azok nem
ben van. Ezzel nem ártasz a családodnak. Ha tudsz beszélni az érzéseidről
tartoznak. A bizalomépítés mellett a gyermek megvédése is különösen
valakivel, akiben megbízol, kevésbé fogod magad egyedül érezni.
fontos.
Ki lehet az az ember?
Ne ígérjen meg semmi olyat a gyermeknek, amit nem tud betartani. A
A szenvedélybeteg szülővel való együttéléstől összezavarodhatnak az ér-
kapcsolatban az állandóság és a biztonság nagyon fontos. Ezekből
zéseid. A szeretetet és a gyűlöletet szinte egyszerre is érezheted, és ez
tanulhat meg bízni a gyermek.
normális is. Néha mindenkinek összekeveredhetnek az érzései. A hason-
ló helyzetben, szenvedélybeteg szülőkkel élő többi gyerek is éppen így érez. Ne vegye fel a kapcsolatot a szülőkkel anélkül, hogy azt a gyermekkel
Mikor éreztél már így te is? nem beszélte volna meg.
Teljesen rendben van, ha az iskolában, vagy másutt jól érzed magad és a
többiekkel együtt vidámak vagytok. Ez senkinek sem árt.
Mikor szokott ilyesmi történni veled? Mi az az alkoholista?
Keress és találj magadnak egy megbízható felnőttet, akit felhívhatsz, - Mi az az alkoholista?
vagy akihez elmehetsz, ha otthon nehéz a helyzet. - Ha valakinek az a rossz szokása, hogy
Kikre számíthatsz? olyat iszik, amitől beteg lesz. De mivel
Az, hogy valamelyik szülőd alkoholbeteg nem jelenti azt, hogy egy nap majd nagyon szereti, ezért mindig iszik és
te is automatikusan az leszel. A szenvedélybeteg emberek gyermekeinek mindig beteg lesz tőle. Ugye te is abba
nagy része nem lesz maga is beteg. Sokan saját védelmük érdekében úgy akarnád hagyni?
döntenek, hogy egyáltalán nem isznak alkoholt. Mások azt választják, hogy - Mi az az alkoholista?
18 éves korukig nem fogyasztanak alkoholt. Mindkét döntés megvédhet.
- Amikor olyan furcsán viselkedik. Amikor például olyan
Mit tartanál jónak a magad számára?
furcsán beszél, mintha álmos lenne. Amikor elfelejt dolgokat,
Nem vagy képes kontrollálni mások ivását. Nem te okoztad a problémát, és nagyon szomorú.
és nem is vagy képes megállítani. Amit az alkoholbeteg tesz, azért nem
te vagy a felelős, és egyáltalán nem a te bűnöd. (l. még a 20. oldalon.) Részlet a „Ha a férfi igazán szeret” c. filmből
Mit gondolsz erről?
19 20
Hogyan, miről beszélgessünk? Példák csoportmunkához
• Arról beszélgetni, kérdezni, hogy van a gyerek és lényegesen A „MIKADO” csoport céljai:
kevesebbet a szülők viselkedéséről, szokásairól. • Az elszigeteltség feloldása, megszüntetése
• Ne legyenek elsietett diagnózisaink. („Apukád alkoholista?”) • Az élettapasztalatok megosztása
• Megerősíteni a gyermeket abban, hogy helyesen értékeli helyzetét, de • A szülők miatt érzett aggodalom és a róluk
támogatni is egyúttal. „Igen ez a helyzet amiben vagy, valóban nehéz. való gondoskodás csökkentése
Nem vagy egyedül, nem Te vagy az egyetlen aki ilyen helyzetben van.” • A szabadság, az új lehetőségek, a szabályok
• Világossá tenni a gyermek számára, hogy az alkoholfüggőség egy és a határok megélésének támogatása
betegség, amit nem tud meggyógyítani, és hogy nem hibás/bűnös • A szenvedélybetegség mint tabu megszüntetése
benne. Bátorítani, (de nem sürgetni) a gyermeket, hogy érzéseiről, • A gyermekek érzelmi megerősítése, az öntudatosság támogatása
félelmeiről, és gondjairól beszélhessen. • A gyermekek érzéseinek figyelemmel kisérése
• Tanácsok, felkészülés a nehéz helyzetekre: Mit teszel szükséghelyzet- • Konfliktuskezelés tanítása
ben? Kit hívhatsz fel? • A megbízhatóság és az állandóság átélése
• Bátorítani a gyermeket, hogy figyeljen a saját szükségleteire. • Segítő, megelőző játékok és beszélgetések
Találkozzon barátokkal, találjon hobbikat és élvezze azokat, sportoljon… A heti rendszerességű csoport fesztelen, kellemes evés-ivással kezdődik,
• A családban történő erőszak felett ne hunyjunk szemet! amit a gyerekekkel közösen készítenek elő. Ez a rituálé nagyon fontos a
Professzionális segítséget kell találni. Családi konzultációs lehetősége- közösségi érzés támogatása érdekében, amit sok gyermek nemigen él
ket, a gyermekjóléti szolgálatok szolgáltatásait. meg a családjában. Már a barátságos, közös asztal körül megindulhat a
beszélgetés tapasztalataikról, történeteikről. Az étkezés után meghatá-
Gyermekeknek rozott témát jelenítenek meg rajz, festő, kézműves fényképek, bábok,
videók, kollázsok, segédeszközök segítségével. Az ismerős témákat: „A
9 dolog, amit érdemes mindig szem előtt tartanod családom”, „Így vagyok én” játékosan és szórakoztatóan, hasznosabban
1. A szenvedélybetegség BETEGSÉG. dolgozzák fel ily módon. A csoport zárókörrel ér véget.

2. NEM te vagyok az oka. A „Smily Kids“csoport célja, hogy a gyerekek megtanuljanak:
a. Félelmeikről, gondjaikról és indulataikról beszélni
3. NEM tudod meggyógyítani. b. Szüleik miatt nem szégyenkezni
4. NEM tudod kontrollálni. c. Megvédeni magukat
5. DE képes vagy jobban vigyázni magadra. d. A szülő visszaesésekor erősnek maradni
e. Ismereteket a szenvedélybetegségről, mi tesz valakit szenvedélybeteggé
6. DE kimondhatod az érzéseidet. f. A szüleikkel „normálisan” kommunikálni
7. DE egészséges döntéseket hozhatsz A csoport lépései:
magaddal kapcsolatban. 1. Nyitó, beszélgető („Hogy vagy?”) kör.
Tapasztalatok, problémák kimondásának lehetősége.
8. DE büszke lehetsz magadra, és szeretheted magad. 2. Gyermekmeditáció, vagy fantáziautazás
9. ÉS szabad élvezned az életet. 3. Szünet Fontos, hogy a gyermek vissza tudjon kicsit vonulni, erőt gyűjteni.
4. Kreatív szakasz Kézműves, festő, rajzoló (Itt szülők is részt vehetnek).
5. Záró kör A feldolgozott téma újra előkerülhet
21 22
Rövid teszt Alateen IGENek
1. Gondoltál már arra, hogy a szüleid közül valakinek 1. Gondolj arra, hogy nem te vagy az egyetlen, akinek
alkoholproblémája van? a szülője alkoholista.
2. Megkérted már apát vagy anyát, hogy ne igyon több 2. Kérj segítséget az Alateentól, az Al-Anontól, az AA-tól
alkoholt? és egyéb helyi és közösségi, alkoholizmussal foglalkozó szervezettől.
3. Veszekedett vagy megütött már apa vagy anya, amikor 3. Tudj meg mindent az alkoholizmusról, erről a családi betegségről.
részeg volt? 4. Legyél őszinte magadhoz és másokhoz.
4. Verekedtek már a szüleid, mert valamelyik részeg volt? 5. Használd a képességeidet érdeklődésednek megfelelően.
5. Gondoltál már arra, hogy jobb lenne otthon eldugni 6. Fejlessz ki magadban értelmen alapuló hozzáállást az alkoholizmushoz.
vagy kiönteni az alkoholt? 7. Gondolj arra, hogy a betegség nem csak az alkoholistát befolyásolja
6. Szeretnéd, ha apa vagy anya abbahagyná az ivást? érzelmileg hanem minden családtagot is.
8. Keress valakit a rokonaidon kívül, akiben megbízhatsz.
Három vagy több igen válasz esetén valószínűleg alkoholbeteg szülők 9. Tanulj meg megbocsátani magadnak és másoknak is –
gyermekéről van szó. csak magadnak ártasz, ha haragtartó vagy.
10. Bízz a Felsőbb Erődben.
11. Tarts önvizsgálatot és ismerd be a hibáidat valakinek.
12. Add tovább az Alateenben szerzett tudásodat másoknak.
Jogod van
Jogod van ahhoz, hogy magad légy.
Alateen NEMek
Jogod van segítséget kérni és kapni. 1. Ne falazz az alkoholistának és senki másért ne vállalj felelősséget,
Jogod van saját döntéseidet helyesnek érezni. csak önmagadért.
Jogod van hibázni. 2. Ne próbáld rávenni az alkoholistát, hogy hagyja abba az ivást –
Jogod van az érzéseidről beszélni. képtelen vagy rá.
Jogod van magadról és másokról gondolkozni. 3. Ne veszekedj egy aktív alkoholistával.
Jogod van jobb családi életet elvárni, ha arra van szükséged. 4. Ne rejtsd el, és ne öntsd ki az alkoholt; bármikor hozzá lehet jutni
Jogod van nem kedvelni azt, ahogy mások viselkednek. (Beleértve a utánpótláshoz.
szüleidet is.) 5. Ne vedd magadra, amikor az alkoholista téged hibáztat az ivásért –
Jogod van élvezni a gyermekségedet. neki minden mentség megteszi.
Jogod van magadat az első helyre tenni. 6. Ne élj drogokkal vagy alkohollal, hogy elmenekülj a családi helyzet elől.
Jogod van érezned azt, amit éppen érzel. 7. Ne ítélj el, ne bírálgass, és ne kritizálj – gondolj arra, hogy az
Jogod van ahhoz, hogy te válaszd meg a barátaidat. alkoholizmus betegség.
Jogod van saját tempód szerint felnőni. 8. Ne tedd a szüleid problémáját az első helyre az életedben.
Jogod van tudni, ha otthon alkohol vagy drogprobléma van. 9. Ne várd el, hogy a dolgok egyik napról a másikra jóra fordulnak.
Jogod van azzá a valakivé válni, akivé lehetsz. 10. Ne várd el senki mástól, hogy megváltozzon, csak magadtól.
Jogod van ahhoz, hogy meghallgassanak 11. Ne engedd, hogy az önsajnálat kifejlődjön benned. Tönkre fog tenni.
Jogod van ahhoz, hogy gyerek lehess. 12. Ne reagáld túl az alkoholista problémáját.
Az Alateen olyan (többnyire) teenagerekből álló közösség, akiknek a családjában valaki
Betty Ford Center California súlyosan alkoholizál.
23 24