You are on page 1of 10

PERSAMAAN & FUNGSI

KUADRAT

1. Himpunan penyelesaian dari (2x2 + x) (2x2 + x – 4) + 3 = 0 adalah
3 1 3 3 1
(A) {1, 3} (B) {– 2 , 1, 3} (C) {–1, 2 } (D) {– 2 , 1} (E) {– 2 , –1, 2 , 1}

Jawab:
Misalkan: p = 2x2 + x  p (p 4) + 3 = 0  p2  4p + 3 = 0  (p 3)(p 1 ) = 0
 p = 1 atau p =3
1
Untuk p =1  2x2 + x  1 = 0  (2x  1)(x + 1) = 0  x = 2 atau x = 1
3
Untuk p =1  2x2 + x  3 = 0  (2x + 3)(x  1) = 0  x =  2 atau x = 1
3 1
HP = { – 2 , –1, 2 , 1}

2. Persamaan kuadrat 6 x2 – (k + 4) x + k + 3 = 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2.
Jika 6 x1 + 5 x2 = 1, maka k = ….
(A) –14 (B) –8 (C) –3 (D) 1 (E) 5

Jawab:
k 4
6 x1 + 5 x2 = 1  6 (x1 + x2) x2 = 1  6 6  x2 = 1  x2 = k + 3
Karena x2 = k + 3 akar persamaan, maka
6(k+3)2 – (k + 4) (k+3) + k + 3 = 0
(k+3) [ 6 (k + 3)  (k + 4) + 1 ] = 0
(k +3) (5k + 15) = 0
Kedua bentuk faktor ini menghasilkan k = 3.

3. Salah satu akar x 2 + a x + b = 0 adalah 2. Jika akar yang lain sama dengan jumlah
kuadrat akar-akarnya ….
(A) 2 atau 3 (C) 0 atau 6 (E) 5 atau 15
(B) 12 atau 20 (D) 16 atau 30

Jawab: D
Dari x1 = 2 akar persamaan  (2)2 + a (2) + b = 0  4  2 a + b = 0
 b = 2a 4
Dari x2 = x12 + x22  x2 = (x1 + x2)2  2x1 x2
= a2  2 b
= a2  2 (2a  4)
= a2  4a + 8
 x1 + x2 = x1 + a2  4a + 8
 a = 2 + a2 + 4a + 8  a2 + 5a + 6 = 0
 (a + 3) (a + 2) = 0  a =  3 atau a =  2
Karena a b = a ( 2 a  4 ) = 2 a2  4a , maka a b = 30 atau a b = 16.

1. Supaya kedua akar persamaan x2  (m  1) x + 4  m = 0 tidak real, maka ….
(A) 3 < m < 5 (C) m > 3 atau m < 5 (E) m > 5 atau m < 3
(B) 5 < m < 3 (D) m > 3 atau m < 5

Jawab: C
Syarat akar tidak real D < 0  (m  1)2  4 (4  m) < 0
+  +  m2 + 2m  15 < 0
 (m + 5) (m  3) < 0
5 3
 m < 5 atau m > 3

akar x12 + x2 dan x1 + x22 adalah (A) x2 – 2x – 61 = 0 (C) x2 + 4x + 11 = 0 (E) x2 – 8x – 20 = 0 2 2 (B) x – 10x – 61 = 0 (D) x – 10x – 20 = 0 Jawab: C Misalkan: p = x12 + x2 dan q = x1 + x22. D > 0 2. 2. maka diperoleh m < 3/2 2 2 6 3. D > 0  m2  4 (2m  3) > 0  m2  8m + 12 > 0 +  +  (m  2) (m6) > 0 2 6  m < 2 atau m > 6 3 2. x1 x2 < 0  2m  3 < 0  m < 2 3 dari (1) dan (2). x1 x2 < 0 1. maka  p + q = x12 + x2 + x1 + x22 = x12 + x22 + x1 + x2 = (x1 + x2)2  2x1 x2 + x1 + x2 = (1)2  2 (2) + (1) = 4  p . q = (x12 + x2) (x1 + x22) = x13 +x23 + x12 x22 + x1 x2 = (x1 + x2)3  3(x1 x2) (x1 + x2) + (x1 x2)2 + x1 x2 = (1)3  3 (2) (1) + 22 + 2 = 11 Persamaan kuadrat yang dicari adalah persamaan kuadrat dengan akar p dan q. jika 3 (A) m < 2 atau m > 6 (C) < m < 2 atau m > 6 (E) 2 < m < 6 2 3 (B) m < (D) m > 6 2 Jawab: B Syarat agar akar-akar berlainan tanda 1. yaitu x2  (p + q) x + pq =0  x2 + 4x + 11 = 0. Supaya kedua akar persaman x2 + mx + m = 0 negatif dan berbeda. Persamaan kuadrat x2  mx + 2m  3 = 0 mempunyai akar-akar real berlainan tanda. D > 0 2. Persamaan kuadrat 5x2 + 7x – 3 = 0 mempunyai akar  dan . x1 x2 > 0 1. x1 + x2 < 0  m < 0  m > 0 3. x1 + x2 < 0 3. D > 0  m2  4m > 0  m (m  4) > 0  m < 0 atau m > 4 2. yaitu 1. (2) dan (3) diperoleh m > 4 0 4 1. x1 x2 > 0  m > 0 dari (1). (A) m < 0 atau m > 4 (C) 0 < m < 4 (E) m < 4 (B) m > 0 (D) m > 4 Jawab: Syarat agar kedua akar negatif dan berbeda. Persamaan kuadrat dengan akar. maka haruslah ….2. maka persamaan kuadrat dengan akar-akar 52 + 7 dan 52  – 3 adalah (A) 5x2  27x + 63 = 0 (C) 5x2 + 12x  72 = 0 (E) 5x2  64x + 147 = 0 (B) x  122x + 67 = 0 2 (D) x + 132x  17 = 0 2 Jawab: E Misalkan: p = 52 + 7 dan q = 52  7 Perhatikan!  akar 5x2 + 7x – 3 = 0  52 + 7 – 3 = 0  52 + 7 = 3. Persamaan kuadrat x2 + x + 2 = 0 mempunyai akar x1 dan x2. Perhatikan! 52   3 = (52  3)  =7  akar 5x2 + 7x  3 = 0  5 2 + 7  3 = 0 7 49  5 2  3 =  7 =7 5 = 5 .

1 1 1 1 1 (A) a < (B) <a< (C) a > (D) a > 5 (E) a < 2 5 2 2 5 Jawab: D (2a  1) x2  4(a + 1)x + 2a + 6 > 0 untuk setiap x real.2p)  2p = p2  2p p + 6p  4  p2  4p + 4 = 0  p = 2 Jadi. 2. Dari (1) dan (2) diperoleh a > 5. maka ….B) sekecil-kecilnya untuk m = 1.B) =  x2  x1 2 = (x2  x1)2 = (x1 + x2)2  4 x1 x2 d2(A.B) juga paling kecil.2p). p = 4 (B) a = 4. D < 0  16 ( a + 1 )  4 (2a  1) (2a + 6) < 0 2 (Bagi 4)  4 ( a2 + 2a + 1 )  (4a2 + 10 a  6 ) < 0  2 a + 10 < 0  2a < 10  a > 5.0) Ordinat = 0. Jarak A dan B sekecil-kecilnya. jika …. Untuk setiap x real.B) = jarak A ke B =  x2  x1  Perhatikan! d2(A. (A) a = 1. 2a  1 > 0 1 ax2 + bx + c > 0 untuk setiap x a> 2  1. 49 64 147 Jadi. (A) p > 4 atau p < 1 (C) 1 < p < 4 (E) 3 < p < 4 (B) p > 3 atau p < 0 (D) 1 < p < 0 Jawab: C Syarat: D > 0  16  4p (p  3) > 0  4p2 + 12 p + 16 > 0  bagi  4   p2  3p  4 < 0 +  +  (p 4) (p + 1) < 0 1 4  1 < p < 4 1.B) akan paling kecil untuk m =  2 a =  2 . maka …. karena sumbu x Notasi d(A. yaitu 64 147 x2  5 x + 5 = 0  5x2  64x + 147 = 0. Bentuk (2a  1) x2  4(a + 1)x + 2a + 6 < 0 untuk setiap x real. berakibat nilai d(A . grafik fungsi y = px2  4x + p  3 memotong sumbu x di dua titik berbeda. 1. Fungsi y = x2  ax + 3a  4 mempunyai harga minimal p untuk x = p.B) = m2  2m + 13 b 2 Nilai d2(A. p = 2 (D) a = 1. p = 4 (E) a = 2. Kurva f(x) = x2  (m + 5)x + 3m + 3 memotong sumbu x di titik A dan B. p = 3 (C) a = 8. a > 0 2. D < 0 2. 1 = 1 Pada saat nilai d2(A. . 1 3 (A) 0 (B) (C) 1 (D) (E) 2 2 2 Jawab: C Misalkan: A (x1.B) paling kecil. p =1 Jawab : B Harga minimal 2p untuk x = p  Titik puncak minimum (p. Dengan demikian d(A. Syarat: 1. a y = ax2 + bx + c Perhatikan! xp = p  2 = p  a = 2p b maka xp =   y = x2  2px + 6p  4 2a Fungsi melalui (p .B) = (m + 5)2  4 (3m + 3)  d2(A . a = 4 dan p = 2 2.0) dan B(x2. jika m sama dengan …. p = 3 dan q =  p + q = 5 dan p q = 5 5 Persamaan kuadrat yang dicari adalah persamaan kuadrat akar-akar p dan q.

3) Memotong sumbu x di (1.3)  f(x) = a(x  2)2  3 Melalui (0. (A) 0<m<2 (C) m > 2 (E) m <  2 (B) 8 < m < 0 (D) m <  8 Jawab: D Garis y = 8x  6 di atas y = mx2 + m  8x  6  (mx2 + m ) > 0   mx2 + 8x 6  m > 0 Syarat: 1. Di samping ini adalah grafik parabola f(x). (2) Dari (1) dan (2)  g (x) = 10 x2  5x + 25  g memotong sumbu y pada (0. (1) 2 1 2 2  g(1) = k f(1)  10 = k ( 2)  k = 5 ….3.25)  ordinatnya 25 1. (3) b b Puncak di kanan sumbu y  xp < 0   2 (  c) < 0  2 c > 0 Karena 2 c > 0. Maka … . Harga ekstrim dari 2 + 2 +   adalah (A) 24 (B) 8 (C) 2 (D) 12 (E) 21 Jawab: A 2 + 2 +   = [ ( + )2  2   ] +   = ( + )2     2 + 2 +   =(m + 2)2 + 4 ( m + 3)  2 + 2 +   =m2 + 8 m  8 Tulis! Z = 2 + 2 +    Z = m2 + 8 m  8 D  Harga ekstrim 2 + 2 +   = Zmin=  4a = 24 4. Persamaan kurva di samping adalah y = c x2  bx + a. Di samping ini adalah grafik parabola f(x). Garis 8x  y  6 = 0 terletak di atas parabola y = mx2 + m untuk ….0) (5. (4) Dari (1).a) di atas sumbu x  a > 0 …. maka g akan memotong sumbu-y pada ordinat …. maka b > 0 …. (1) Membuka ke bawah  c < 0  c > 0 …. Diketahui f dan g dengan f(x) = 2x2 + x  5.9)  9 = 4a  3  a = 3 Dengan demikian f(x) = 3 (x  2)2  3  f(4) = 9 9 2. Apabila g melalui titik (1. Jawab: Puncak (2.10). 1 Melalui (5. Nilai f(4) = …. y (A) a c < 0 (D) b c > 0 (B) b2 > 4 a c (E) b2 < 4 a c (C) a b < 0 x Jawab: D Memotong sumbu x di dua titik  D = (b)2  4 (c) (a) > 0  b2 >  4 a c …. (2). dan (4) diperoleh jawaban yang benar (D) b c > 0. (A) 25 (B) 10 (C) 3 (D) 10 (E) 25 Jawab: Misalkan: x = x1 dan x = x2 titik potong f(x) dan g(x) dengan sumbu x g(x ) a (x  x ) ( x  x ) a Maka f ( x ) = a1 ( x  x 1) ( x  x 2 ) = a 1 = k  g(x) = k f(x) ….0) dan (4.2)  2 = a (4) (1)  a =  2 3. 1.  m > 0  m < 0 . (2) Memotong sumbu-y pada (0.2)  f(x) = a (x 1) (x  4). Titik potong dengan sumbu y adalah Jawab: 1 4 (2. Akar-akar persamaan x2 + (m+ 2)x  (m + 3) = 0 adalah  dan . (3).

16  0 (a  1)2  64  0 (a  1 8) (a  1+ 8)  0 +  + Jadi. (UMPTN ’89 Rayon B) (A) k < 1 (B) k > 4 (C) 1 < k < 4 (D) 0 < k < 4 (E) o < k < 1 Jawab: C Garis: 4x + y + 5 = 0  y = 4x  5 ….(2) Dari (1) dan (2). 2 3 2 2 (A)  3 atau 2 (C)  2 atau 3 (E) 2 atau 3 1 1 (B)  2 atau 3 (D)  3 atau 2 Jawab: E Subtitusi  kx2 + 2x + k + 2 = kx + 2  kx2 + (2  k)x + k = 0 Garis dan parabola bersinggungan  Ds = 0  (2  k)2  4k2 = 0  3k2  4k + 4 = 0  3k2 + 4k  4 = 0  (3k  2) ( k + 2) = 0 2  k = 3 atau k =  2 1. (UMPTN ’89 Rayon A) (A) a  7 atau a  8 (C) a  7 atau a  9 (E) 6  a  9 (B) a  6 atau a  8 (D) 7  a  9 Jawab: C x2  (a  2)x + 6 = x  10 x2  (a  1)x + 16 = 0 syarat memotong: D  0 (a  1)2  4 . 2 3 1 3 1 (A) m  3 atau m  2 (C) m  2 atau m   2 (E)  2  m  2 1 3 1 3 (B) m  2 atau m   2 (D)  2  m  2 Jawab: C Subtitusi  mx + 3 = x2  (m  1)x + 4  x2 (2m 1)x + 1 = 0 D subtitusi = Ds = (2m  1)2  4  Ds = 4m2  4m  3 Perhatikan! Garis dan parabola paling sedikit mempunyai satu titik persekutuan. 1 . a  7 atau a  9 7 9 2. Garis 4x + y + 5 = 0 tidak memotong parabola y = k(x 2  1) untuk semua nilai k yang memenuhi …. Nilai k agar garis y = kx + 2 dan parabola y = kx2 + 2x + k + 2 bersinggungan …. Garis y = mx + 3 dan parabola y = x2  (m  1)x + 4 sedikitnya mempunyai satu titik persekutuan. maka …. Garis y = x  10 akan memotong parabola y = x2  (a  2)x + 6 jika dan hanya jika …. kx2  k = 4x  5 .(1) Parabola: y = k(x2  1)  y = kx2  k …. Ini berarti Ds  0  4m2  4m  3  0 +  +  (2m + 1) (2m  3)  0 1 3  1 1 2 2  m   2 atau m  2 3. D < 0  64 + 4m(6  m) < 0  4m2 24m + 64 < 0 (Bagi 4)  m2 + 6 m  16 > 0  (m + 8) (m  2) > 0 +  +  m <  8 atau m > 2 7 9 Dari (1) dan (2) diperoleh m <  8 2. 2.

x2 b c += a = a Z = x12 + x22 = (x1 + x2)2  2(x1 . u3 = x2  b = u2  u1 = u3  u2  (x1 + x2)  x1 = x2  (x1 + x2)  x2 =  x1  x1 + x2 = 0 Ingat! sifat x1 + x2 =   p = 0 p=0 persamaan kuadrat yang dimaksud untuk p = 0 adalah x2 + q = 0. x2) 1 1 Rumus  2 +  2 = ( + )2  Z = ( 2 a)2  2 . Dengan demikian y = 2(x2  4x + 3)  y = 2x2+ 8x  6 Jadi. q = 0 atau q  0. maka …. p  0 (B) p  4q > 0 2 (D) p = 0. sehingga a + b + c = 0. Cara lain: Karena kurva y = ax2 + bx + c melalui titik (1. maka minimum x 12 + x22 adalah (UMPTN ‘91 Rayon C) (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 Jawab: A ax2 + bx + c = 0. q  0 Jawab: D Perhatikan deret hitung di atas! u1 = x1. maka diperoleh: 0 = a(1)2 + b(1) + c. y 5. x2 (UMPTN ’89 Rayon C) (A) k  3 atau k  1 (C) 3 k  1 (E) 1< k < 3 (B) k  1 atau k  3 (D) 1 k  3 Jawab: B x2  3x + 3 = kx  2k x2  (3 + k) + 3 + 2k = 0 persamaan kuadrat mempunyai (3 + k)2  4(3 + 2k)  0 akar-akar nyata jika D  0 9 + 6k + k2  12  8k  0 k2  2k  3  0 (k  3)(k + 1)  0 +  + k  1 atau k  3 1 3 4.0)  y = a (x  1)( x  3) Kurva melalui titik (2. kx2  4x + 5  k = 0 syarat tidak memotong: D < 0 16 4k(5  k) < 0 16 20k + 4k2 < 0 k2  5k + 4 < 0 +  + (k  4)(k  1) < 0 Jadi. Dengan demikian. x2 merupakan deret hitung.2)  2 = a (2  1)(2  3)  a = 2. akar . a + b + c = 2 + 8  6 = 0.0). Nilai k adalah 2 3.  2x2 + ax + a  6 = 0 akar x1.0) dan (3. x1 + x2 . u2 = x1 + x2. 2 (a  6) 2 . maka a + b + c = …. Jika x1 dan x2 akar persamaan ini dan x1 . Jika x1 dan x2 akar-akar persamaan 2x2 + ax + a = 6. 6. (UMPTN ’91 Rayon B) (A) 2 (C) 2 (E) 8 (B) 0 (D) 4 0 1 2 3 x Jawab: B Kurva memotong sumbu x di (1. 1 < k < 4 1 4 Persamaan x 3x  3 = k mempunyai akar-akar nyata. Diketahui persamaan kuadrat x2 + px + q = 0 dengan p dan q bilangan real konstan. (UMPTN ‘ 90 Rayon A) (A) p2  4q > 0 (C) p2  4q = 0 (E) q = 0. Jika grafik fungsi kuadrat y = ax2 + bx + c seperti gambar 2 di atas.

Akar-akar persamaan kuadrat ax2  3a x + 5 (a  3) = 0 adalah x1 dan x2.x2)x + (x1 + x2)  x1. Jika x13 + x23 = 117 maka a2 + a = …. b. dan x1  x2 adalah (UMPTN’92 Rayon B) (A) x2 + bcx + b  c = 0 (D) x2 + (b  c)x  bc = 0 (B) x  bcx  b + c = 0 2 (E) x2  (b  c)x + bc = 0 (C) x + (b  c)x + bc = 0 2 Jawab: D x1 + x2 = b . a2 + a = 2 10. ( 1)2  4  ( 1 )  6 dan c konstanta 4 D Zmin = =5 Untuk a > 0  yminimum =  4a 1 4  ( ) 4 D Untuk a < 0  ymaximum =  4a 7. sehingga didapat 1 = b2  48  b2 = 49  b =  7. (UMPTN ’94 Rayon A) (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 . Jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan 4x2 + bx + 4 = 0. maka p2 + q2 = …. Jika p  0 dan akar-akar persamaan x 2 + px + q = 0 adalah p dan q. b  0. maka berlaku x11 + x21 = 16(x13 + x23) untuk b2  b sama dengan …. x1. b Untuk b = 7  b2  b = 42 Untuk b = 7  b2  b = 56 8. (UMPTN ’92 Rayon C) (A) 0 atau 2 (B) 6 atau 12 (C) 20 atau 30 (D) 42 atau 56 (E) 72 atau 90 Jawab: D 1 1 x1  x 2 x1 + x 2 = 16 (x1 + x2 )  x1  x 2 = 16[ (x1 + x2)  3 x1 x2 (x1 + x2 ) ] 3 3 3 b   4 = 16    4b 3 31 4b  1 b  4 =  b + 12 b 3 4 4 kedua ruas dikali  . (UMPTN ‘92 Rayon C) (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1 (E) 0 Jawab: C 3a Sifat: x1 + x2 = =3 a 5( a  3) 5a  15 x1  x2 = a  a x13 + x23 = 117  (x1 + x2)3  3 x1  x2 (x1 + x2) = 117  33  3  5a a 15(3) = 117 27  9  5a a 15  = 117   5a a 15  90 = 9 = 10  5a  15 = 10a  15a = 15  a = 1 Jadi. Akar-akar persamaan kuadrat x2 + bx + c = 0 adalah x 1 dan x2. Dengan a. Persamaan kuadrat dengan akar-akarna x1 + x2.x2 = c Persamaan kuadratnya: x2  (x1 + x2 + x1. 1 Z = 4 a2  a + 6 Fungsi kuadrat y = ax2 + bx + c.x2 = 0 x2  (b + c)x + (b)  c = 0 x2 + (b  c)x  bc = 0 9.

Supaya kedua akar persamaan 4px2  qx + 1  p = 0 real dan akar yang satu kebalikan dari akar yang lain.3) dan memiliki gradien m. 13. maka haruslah …. (UMPTN ’94 Rayon C) (A) 24 (B) 12 (C) 12 (D) 18 (E) 20 Jawab: A Sifat: x1 + x2 = 4 Diketahui: 7x1  x2 = 20 + 8x1 = 16  x1 = 2 Dengan demikian x1 = 2 salah satu akar persamaan kuadrat 2x 2 + 8x + m = 0. Maka haruslah ….(1) . Agar g memotong grafik y = x2 pada dua titik yang berbeda. Akar real berbeda. (UMPTN ’97 Rayon B) (A) m > 2 (C) 6 < m < 2 (E) m < 6  m > 2 C (B) 2 < m < 6 (D) m  2  m  2 Jawab: E Garis g bergradien m melalui titik T(1. Agar akar-akar x1 dan x2 dari persamaan kuadrat 2x2 + 8x + m = 0 memenuhi 7x1  x2 = 20 haruslah m = …. D > 0  q2  4p(1  p) > 0  q2 + 4p2  4p > 0 1 2. (UMPTN ’97 Rayon A) p A (A) q = 0 (C) q < 1 atau q > 1 (E) p 1 = 1 B (B) p < 0 atau p > 1 (D) q2  4p2  4p > 0 Jawab: C Syarat: 1. Persamaan kuadrat 2x2  (a + 1)x + (a + 3) = 0 dengan a konstan. berarti 2 (2)2 + 8  2 + m = 0  8 + 16 + m = 0  m = 24. Jawab: D c Sifat: p  q = a = q  p = 1 b p+q= a = p  q = 2p = 2 Jadi. Jika selisih kedua akarnya sama dengan 1.3) : y  3 = m (x  1) y = mx + 3  m …. p2 + q2 = 5. 11. Garis g melalui titik T(1. maka kuadrat jumlah akar-akarnya adalah (UMPTN ’94 Rayon B) (A) 1 atau 25 (B) 1 atau 5 (C) 3 atau 9 (D) 9 atau 81 (E) 5 atau 25 Jawab: A a 1 a 3 Sifat: x1 + x2 = dan x1  x2 = 2 2 Diketahui selisih akar-akarnya x1  x2 = 1    (x1  x2)2 = 12  (x1 + x2)2  4 x1  x2 = 1 a  1 2 2 4  a 2 3  =1  a  2a  1  2a  6 = 1  a2  6a  27 = 0  a1 = 3 . x1  x2 = 1 atau a = c  p = 1  p p = 2 1 1 Dari (1) dan (2)  q2 + 4( 2 )2  4( 2 ) > 0  q2 + 1  2 > 0  q2  1 > 0  (q  1)(q + 1) > 0 +  +  q < 1 atau q > 1 1 1 14. a2 = 9 2 4 Dicari kuadrat jumlah akar-akarnya = (x1 + x2)2     =1 2 untuk a = 3  (x1 + x2)2 = a  1 = 3  1 2 2 2  (x + x ) =  a  1  =  9  1 = 25 2 2 2 untuk a = 9 1 2 2 2 12. Akar berkebalikan.

a > 0  a < 2 2. 17. Jadi    = 1. maka nilai    x 2  x 1 adalah (UMPTN ’98 Rayon A) (A) 2 atau 1 (B) 2 atau 1 (C) 2 atau 1 (D) 2 (E) 1 Jawab: E 2 Misalkan: p = x2 + x  p = p 1  p2 + p = 2  p2 + p  2 = 0  (p + 2)(p 1) = 0  (x2 + x + 2)(x2 + x  1) = 0  x2 + x + 2 = 0 atau x2 + x  1 = 0 2 Perhatikan! x + x + 2 = 0 mempunyai akar-akar tidak real (karena D < 0) x2 + x  1 = 0 mempunyai akar-akar real (karena D > 0) Dengan demikian  dan  akar dari x2 + x  1 = 0. Parabola y = x2 . Jika  dan  merupakan akar-akar real persamaan x2 + x = . dan (3) diperoleh 0 < a < 2. maka p = …. x1  x2 > 0  2 > 0  a > 0 Dari (1). (UMPTN ’99 Rayon A) 5 (A) 3 atau 6/5 (C) 3 atau  6 (E) 3 atau 6/5 5 5 (B) 3 atau  6 (D) 3 atau 6 Jawab: D 2 + 2 = 20    (  +  ) = 20 p2 4  p  2 p  2 = 20  p + 2 = 5 (p  2)2  p + 2 = 5 p2  20 p + 20  5p2  21p + 18 = 0  ( 5p  6 ) ( p  3 ) = 0 5 p= 6 atau p = 3 18. 2 . Diketahui persamaan 2x2  4x + a = 0 dengan a bilangan real. (2). Akar-akar persamaan kuadrat (p  2)x2 + 4x + (p + 2) = 0 adalah  dan . x1 + x2 > 0  2 > 0 (memenuhi) a 3. Absis puncak parabola tersebut adalah (UMPTN’99 Rayon B) (A) 4 (B) 2 (C)  1 (D) 1 (E) 2 .…(2) Dari (1) dan (2) diperoleh mx  m + 3 = x2  x2 + mx  m + 3 = 0 syarat memotong di dua titik D > 0: m2  4(m + 3) > 0 m2 + 4m  12 > 0 +  + (m+ 6)(m  2)> 0 6 2 m < 6  m > 2 15. Jika 2 + 2 = 20. Supaya didapat dua akar berlainan positif maka haruslah …. Garis y =  x  3 menyinggung parabola y2  2y + px = 15. (UMPTN ’97 Rayon C) (A) a > 0 (B) a < 2 (C) 0 < a < 2 (D) 0 < a < 4 (E) 2  a < 4 Jawab: C Syarat dua akar berlainan positif: 1. D > 0  16  4 . 2 16.

yp) 1 x= (y  1)  2 2 a > 0  buka atas a > 0  buka kanan 8 a < 0  buka bawah a < 0  buka kiri puncak: (2. 2k  4 2 = ( 2 2 4 k 2  4 k 1 =  2k2 + 4 4 17 = k2  k + 4 Fungsi kuadrat y = ax2 + bx + c. 1) Absis titik puncak adalah 2 19. Dengan a. Jika x1 dan x2 akar persamaan kuadrat 2x2  (2k  1)x + 2k2  4 maka nilai terbesar x12 + x22 adalah (UMPTN ’99 Rayon C) 3 9 (A) (B) 2 (C) (D) 5 (E) 6 2 2 Jawab: C 2x2  (2k  1)x + 2k2  4 = 0 Z = x12 + x22 = (x1 + x2)2  2(x1 . 1.yp) puncak (xp. Jawab: B Subtitusi: ( x  3)2  2 (x  3) + px = 15 x2 + 6x + 9 + 2x + 6 + px  15 = 0 x2 + ( 8 + p ) x = 0 Bersinggungan  Ds = 0  ( 8 + p )2  4 . x2) 2 k 1 2 )  2 . b dan c konstanta ( 1)2  4  (1)  17 D Zmax =  4 Untuk a > 0  yminimum =  4a 4  ( 1) D 18 9 Untuk a < 0  ymaximum =  4a = = 4 2 . 0 = 0  p = 8 Parabola: y2  2y 8x = 15 y = f(x) = ax2 + bx + c x = f(y) = ay2 + by + c y  2y + 1 = 8x + 16 2 y = a (x  xp)2 + yp x = a (y  yp)2 + xp (y  1) = 8 (x + 2) 2 puncak (xp.