You are on page 1of 22

Academia De Studii Economice din Moldova

PORTOFOLIU
Managementul riscurilor in afaceri

SA.BUCURIA

Elaborat: Rosca Roman,BA-137
Verificat:

Chisinau 2015

Obiectivele:

1.Descrierea activitatii intreprinderii;
2.Identificarea riscurilor cu care se confrunta
intreprinderea analizata (analiza riscurilor);
3.Evaluarea riscurilor;
4.Metodele de reducere a riscurilor;
5.Managementul riscurilor;
6.Lista bibliografica;
7.Concluzie;
8.Anexe.

Pentru satisfacerea consumatorilor au fost emancipate citeva strategii si prioritati importante si anume: atingerea calitatii superioare. În 1994. care au glorificat compania nu numai în patria sa. zefir.I. obtinerea gustului placut al produselor. Descrierea activitatii intreprinderii Marca comercială SA „Bucuria” este cartea de vizită a Moldovei. Calitatea produselor de cofetărie lansate este una din direcţiile prioritare de activitate a companiei SA „Bucuria”. obtinerea gustului placut al produselor si pe pretul competitiv in vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor si stabilirii relatiilor de cooperare cu partenerii de afaceri stabili. ingrediente naturale testate şi un asortiment de producţie deosebit de larg – iată principalele componente ale succesului SA „Bucuria”. este greu de crezut că istoria „legendei dulci” a ţării noastre a început în depărtatul an 1946 cu asocierea câtorva manufacturi mici. biscuiţi. echipament special. alte dulciuri variate produse de SA „Bucuria” a devenit demult. 22000:2005 (HACCP). „Bucuria” este o unitate economică de perspectivă cu o dezvoltare dinamica. Varietatea enormă de denumiri de bomboane. De mai mult de şase decenii compania SA „Bucuria” aduce bucurie copiilor şi maturilor. SA. Calitatea produselor oricărei întreprinderi este componenta de bază a competitivităţii ei. un simbol specific al Moldovei. atit din tara. cit si de peste hotarele ei. Şi astăzi. corespunzând întru totul sloganului – „Viaţa este mai dulce…” Calitate permanent înaltă. pastrarea originalitatii. Întreprinderea activează în conformitate cu politica elaborată în domeniul managementului calităţii care este asigurată atât prin personalul de calificare înaltă şi . Anume din acest motiv un rol important în asigurarea unor standarde înalte unice îl are implementarea la SA „Bucuria” a sistemului de management al calităţii ce corespunde cerinţelor standardelor internaţionale seria ISO 9001:2000. filiale cu volum propriu de producere. SACP „Bucuria” şi-a schimbat forma de proprietate – acum este o societate pe acţiuni de tip deschis cu formă privată a capitalului. ci şi departe de frontierele ei. când de pe conveierele SA „Bucuria” sunt obţinute în mediu 37 tone de produse de cofetărie. Astăzi aceasta este cea mai mare întreprindere producătoare de produse de cofetărie din republică. Structura producerii SA „Bucuria” constă din secţii de producere. marmeladă. ciocolată. de rând cu vinurile moldoveneşti. pastrarea originalitatii. în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. care pune accentul pe calitatea inalta a produselor.

verificarea corespunderii tuturor documentelor de însoţire Certificatului Igienic al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova. creat în baza cerinţelor standardelor internaţionale ISO 9001:2000 şi ISO 22000 (HACCP). În conformitate cu cele expuse mai sus.utilare tehnică a întreprinderea. Toate tipurile de control asupra procesului de producere: . la întreprindere sunt urmărite cu stricteţe următoarele direcţii: 1. Controlul la suta de procente asupra tuturor tipurilor de materie primă şi materiale auxiliare intrate. primite la întreprindere de la producători verificaţi. 2. Direcţia principală în activitatea SA „Bucuria” pentru confirmarea calităţii garantate a producţiei lansate şi a siguranţei ei o reprezintă controlul calităţii producţiei lansare. cât şi prin implementarea noilor sisteme de control.

microbiologice. • Calitatea tuturor grupelor de produse de cofetărie ale SA „Bucuria” este confirmată de rezultatele examinării. planificat (în conformitate cu planul aprobat de către Directorul general). • verificarea selectivă a semifabricatelor. efectuat de către laboratoarele secţiilor. Lucrul comisiei «De evaluare a producţiei cu necorespunderi depistate»: • organoleptice. Controlul asupra factorilor potenţial periculoşi: • fizici. Astăzi pentru nimeni nu este un secret • Faptul că unul dintre factorii de bază ai competitivităţii producţiei de cofetărie pe piaţa modernă îl constituie calitatea ei. 5. iar siguranţa lor este garantată de controlul tehnico-chimic efectuat de Ministerul Sănătăţii al RM. • condiţiile de păstrare şi expediţie ce corespund Normelor şi regulilor sanitare. 7. respectarea termenilor de păstrare. Calitatea şi siguranţa produselor alimentare este atinsă şi garantată de: • materia primă primită.Controlul sistematic operaţional. • biologici. 4. Controlul producţiei finite: la primire: • LCÎ selectiv de certificare. 6. O confirmare a acestui fapt sunt certificatele eliberate de Sistemul naţional de certificare al Republicii Moldova – Certificatul Igienic şi Certificatul de Conformitate. • control la întâmplar. • condiţiilor de expediere şi transportare în furgoane auto specializate şi depozitarea producţiei conform anotimpului (corespunzător în perioada de vară şi iarnă Desfăşurarea proceselor tehnologice: . Dispunerea de producţia ce nu corespunde GOST-ului şi de cea necondiţionată: • semifabricatele ce nu corespund normativelor nu sunt admise la operaţiile ulterioare. la fiecare oră în timpul executării procesului tehnologic: 3. Anume din acest motiv SA „Bucuria” acordă o atenţie foarte mare acestei probleme. • scoaterea la timp a produselor de cofetărie din secţiile şi încăperile de producere. controlul siguranţei. • condiţiile de păstrare a materiei prime ce corespund Normelor şi regulilor sanitare. 8. • În conformitate cu legea «Privind protecţia drepturilor consumatorului» şi regulamentul tehnic privind marcarea produselor alimentare – «Normele sanitare de etichetare» – fabrica este obligată să garanteze calitatea şi siguranţa producţiei pe durata întregii perioade de păstrare şi realizare a produsului finit. • chimici. producţiei finite (conform graficului LCÎ). 9. • sistematic la producere.

microbiologice). cu corectarea operativă a tuturor devierilor potenţiale (organoleptice. .• în strictă conformitate cu regimurile tehnologice optime. fizico-chimice.

5) costurilor şi mărimea profitului firmei.Reorientarea cumpărătorilor produselor întreprinderii către produsele de acelaşi fel importate sau realizate de alte întreprinderi concurente. Dacă ar fi să analizăm riscurile la care e supusă întreprinderea S.Pierderile finaciare. Riscurile comerciale la care este supusă întreprinderea pot fi: Riscuri comerciale(0.Fluctuaţia preţurilor de achiziţie a factorilor de producţie utilizaţi.Marketingul slab a întreprinderii ar duce la pierderea imaginii companiei si scăderii vânzărilor.A.Identificarea riscurilor cu care se confrunta intreprinderea analizata (analiza riscurilor): S.1): Tipul de risc Influenta riscului Efectele riscurilor economice care influentează întreprinderia sunt: . este important să stabilească clar scopurile si tipul de productie care trebuie fabricat. evidentiindu-se în continuare tipurile de lucrări ce vor asigura eficienta producerii. de a identifica şi a acţiona în sensul valorificării oportunităţilor existente pe piaţă într-o perioadă determinată. . . Succesul în afaceri este influenţat în mod direct de capacitatea managerilor de a fundamenta decizii în condiţii de risc. Cresterea preturilor la produsele oferite va avea ca efect scăderea vânzărilor si a profiturilor întreprinderii.II. am putea reliefa următoarele tipuri de riscuri (tabelul 3. . „BUCURIA”.A.7) .Nelivrarea de către furnizori a materiei prime în perioada stabilită vor duce la stoparea procesului . „BUCURIA” odată ce desfăsoară o activitate legată de domeniul productiv. influenţează nivelul Riscuri economice (0.

.

3) . Riscurile tehnologice care pot influenta intr-un fel sau altul. Riscurile concurentiale fot fi caracterizate prin: .Scurgerea informatiilor confidentiale. operationale fianciare si contabile. cât şi tehnologia de fabricaţie învechite vor duce la scadera calitătii produselor.Presiunea tot mai crescândă a concurenţei si Riscuri concurentiale(0. Calitata joasă a produselor oferite va duce la scăderea numărul de clienţi si pierderea imaginii întreprinderii. De ce mai multe ori riscurile moral-psihologice au următoarele consecinte: Riscuri moralpsihologice(0.Reducerea pieţii de desfacere va influenta obtinerea profiturilor întreprinderii.09) pentru prelucrarea informaţiilor.Adoptarea unor sisteme nesigure sau neperformante Riscuri informationale(0. Riscurile informationale se referă la: . Aparitia datelor falsificate în rapoartele statistice. Defectiunea utilajelor si a liniei de producere vor genera întreruperea procesului tehnologic. activitatea întreprinderii sunt: Riscuri tehnologice(0.2) pierderea poziţiilor concurenţiale vor avea ca efect schimbarea imaginii intreprinderii si micsorarea profiturilor.4) .Cultura organizaţională slab dezvoltată . . Aparitia pe piata a unor noi concurenti poate schimba imaginea întreprinderii si reducerea pietei de desfacere.tehnologic si priederi de profit.Uzura morală şi fizică a utilajului si mijloacelor fixe active. .

Din motive că salariile sunt mici. întreprinderea poate să-si piardă angajaţii calificaţi. . de cele mai multe este cauza principala ale fluctuaţiilor cadrelor.si neînţelegerile între conducere şi subalterni. cât si scăderea productivitătii.motivării personalului.

Drept pierderi financiare temporare pot fi: înghetarea temporară a conturilor. produse finite. Pierderi materiale :utilaj. defectări ale retelelor de livrare a unor resurse etc. materie primă. Pierderi financiare: ♦dependente de”Bucuria”” care generează pierderi în urmă ne-prevederii anumitor activităti băneşti. ca rezultat al utilizării produselor sau serviciilor produse de firma. plăti. ca de exemplu: ieşirea din functiune a utilajului. încăperi. neîntoarcerea la timp sau în general a datoriilor. adică de a evalua consecin ele care pot apărea în urma influentei acestuia. Pentru a conduce eficient cu firma. care poate influen a activitatea antre prenorială.III. 2. ♦ independente de SA “Bucuria” care generează pierderi ca rezultat al neprimirii resurselor financiare din sursele prevăzute. Pentru antreprenor este important nu numai sădepistezeacestepierderi. amenzi. nu este suficient de a şti tipul de risc. energie. micşorarea încasărilor în urma reducerii pre urilor la mărfurile sau serviciile realizate. 4. ce sunt conditionate de împrejurări întâmplătoare. . . amâ narea achitării datoriilor.pierderile ce sunt legate de aducerea daunei sănătătii sau vietii oamenilor.darşisăleestimezeînunită ibăneşti. combustibil etc. b) pierderi care apar ca rezultat al desfăşurării mai lente a procesului de productie decât s-a planificat sau când norma profitului obtinut pe capitalul investit este mai mică decât media pe economie sau pe domeniul economic respectiv. Pierderi sociale . pierderi efective de mijloace băneşti şi a hârtiilor de valoare. a) pierderi ale timpului de muncă. poate fi argumentată numai prin analiza şi evaluarea ei. Pierderi de timp: . în natura că reia ini ial persistă un anumit grad de risc. neachitării de către cumpărător pentru produsele livrate. 3. 1. este necesar şi de a calcula mărimea lui.Evaluarea riscurilor Oportunitatea adoptării oricărei decizii manageriale. impozite suplimentare. neeliberarea la timp a mijloacelor financiare. îmbolnăvirea lucrătorilor.

trecerea lor în alte pături sociale. aparitia unor produse substituibile.Pierderile de reputatie: reducerea calitătii produselor. 7. tendintele modei etc.produse sau servicii. 6. ♦ Pierderile ecologice indirecte : smog. preturi neadeverite. Ridicat I Tehnico-tehnologice M Valutar Economic P A Mediu C De realizare Politic Aprovizionare Natural T Scăzut De transport 0 PROBABILITATE Scăzută Medie Ridicată . realizate de organele de gestiune competente.5. stopări ale procesului de producere. servicii post-vânzare proaste.iazul de linga fabrica a fost influentat de solutiile chimice astfel distrugind ecosistemul. Pierderi ecologice Pierderi ecologice directe:amenzi. modificarea modului de viată al consumatorilor. penalităti.Pierderi moral-psihologice : aici putem vorbi despre clientii sau angajatorii care au anumite nemultumiri in cauz fata de salarii.

în permanenţă de feedback de la comunitate prin sondaje de opinie şi Riscuri comerciale chestionare menite să ajute la îmbunătăţirea ofertei de produse şi a calităţii acestora. . Pentru a preveni riscurile comerciale vor fi intreprinse următoarele măsuri: .Colectarea. leasing).IV.Supravegherea permanentă a stării de lichiditate.Controlul strict al cheltuielilor. . relaţiilor cât şi cu bune atât . Metode de reducere a riscurilor Riscuri Modalităti de prevenire Evitarea riscurilor economice va fi efectuată prin: Riscurii economice . .Menţinerea furnizorii.Atragerea unor investitori în publicitate şi stocuri (credite.

Riscuri Riscurilor concurentiale po fi evitate prin: .cu partenerii de distribuţie.Controlul partenerilor de afaceri.Încheierea de contracte cu furnizorii de materie primă pe termen lung. . .

Riscurile informationale pot fi prevenite Riscuri informational e prin următaorele măsuri: . .Alegerea corectă a personalului întreprinderii. prin contractarea unui credit de la bancă.Studierea pieţei şi determinarea zonelor slab asigurate cu produse de cofetarie. .Angajarea personalului calificat.Organizarea protecţiei tainei comerciale al întreprinderii. .Întretinerea pemanentă a utilajelor si linei tehnologice.Lărgirea gamei sortimentale a produselor de cofetarie. sau beneficierea de un program de finanţare. .Căile de reducere a acestui risc sunt: .Continua modernizare a bazei tehnicoRiscuri tehnologice materiale.concurentiale . . Pentru a preveni riscurile tehnologice se propune: . Riscuri moral.Creşterea calităţii şi îndreptarea atenţiei întreprinderii spre un exterior estetic al produselor precum şi pe toate atributele ce definesc produsul.

Regulamentul de funcţionare şi organizare.Stabilirea de sancţiuni pentru cei ce încalcă disciplina de muncă şi si comit abateri în mod repetat de la Statul întreprinderii. Codul de etică.psihologice .nu trebuie sa uitam ca intotdeauna exista loc si de mai bine. .Dezoltarea culturii organizaţionale.cu toate succesele obtinute de aceasta. .”Bucuria” are o situaţie economico-financiară bună. . Putem spune că intreprinderea Bucuria este unica intreprindere producătoare de dulciuri din Republica Moldova cu un personal califat. precum şi a altor prime şi alte beneficii. şi continuă să rămină un lider pe piaţa locală . administraţiei conjugarea eforturilor spre rezolvarea problemelor sociale cu care se confruntă angajaţii.A. elaborarea unui cod de etică valabil pentru toţi. Dar.Stabilirea unui sistem de recompense echitabil şi proporţional efortului depus de fiecare. SUGESTII SI RECOMANDARI S.

6)Recalificarea si perfectionarea personalului. 5)Organizarea a cit mai multe degustatii si promotii pentru a nu se confrunta cu problema supracapacitatii de productie si a ajunge la un numar de clientii si mai mare.care n-ar putea lasa indiferent consumatorul. 4)Explorarea a noi piete externe de desfacere a marfurilor.pentru ca potentialii clienti sa devina consumatori fideli.nevoi si necesitati evoluiaza in continuu. .preferinte . 7)Urmarirea fara incetare a pietei si a consumatorilor. 10)Atragerea investitiilor pe baza acordarii unui anumit procentaj din viitoarele vinzari. 3)Reducerea preturilor in limita posibilitatilor.Propunerile mele in acest sens ar fi: 1)Implementare utilajului nou care ar permite reducerea numarului personalului si desfasurarea procesului de productie in perioade foarte scurte de timp.a caror gusturi .cit mai atrective . 9)Utilizarea unor ambalaje noi. 8)Cresterea accesibilitatii produselor din contul deschiderii a noi magazine specializate mai ales in punctele strategice. 2)Atragerea unei atentii deosebite la canalele de distributie.pentru a inlatura o parte din concurenti si a cistiga o cota de piata si mai mare.

4. Gamă variată de produse. „BUCURIA”. calitate. Analiza SWOT. Rețea largă de magazine. 7. Prețuri extrem de înalte. Puncte tari: Puncte slabe: 1. Clientela stabile. 2. 3. 5. Uzura fizică și morală a echipamentului 8. Disignul învechit al produselor. Weaknesses (puncte slabe). 1. 7. Amplasarea geografică favorabilă. in unele perioade ale anului. 4. 6.A. Amenintari: 1. Existenta infrastructurii dezvoltate de 5. Dezvoltarea . Insuficienta de materii prime. Cost inalt al creditelor. Existența unui personal calificat. Remunerare mică a angajaților. desfacere a produselor. Ulitizarea materiei prime de înaltă 2. este una dintre cele mai utilizate forme de analiza a unei afaceri. 8. Threats (amenintări). Lipsa de tegnologie avansată. 3. ce provin din mediul extern asupra intreprinderii S. 6. Cu ajutorul ei vom putea analiza si evalua impactul Strengths (puncte tari). Piață de desfacere mica. Experienta mare in domeniu. Opportunities (oportunităti). Oportunitati: 1.Analiza SWOT. Promovarea exportului.

Schimbări ale nevoilor. Efectuarea unei cercetări de marketing 3. Concurența. Spectrul restrîns de furnizori. 9. Instabilitatea economică și politică din țară. gusturilor sau preferinţelor clienţilor. Înnoirea designului produselor. 3. Existenţa cererii de noi produse şi/sau plan preţurilor. 7. servicii pe pieţele existente sau pe pieţe 6. 8. costuri permanent în creştere.tehnologiei pe 2. 7. 4. Stabilirea legaturilor cu furnizori stabili 2. noi. Dezvoltarea managementului calității. 6. Realizarea unui rebranding. dulciurilor. Extinderea nomenclatorului de produse. sectorului alimentar de fabricare a 11. Micșorarea prețurilor. mondial. 4. 5. Motivarea personalului. . Lipsa susţinerii de către stat a 10. Promovarea produselor. 5. Materie primă scumpă. creşterea calitative.

bucuria.2012 3.VI.Bucuresti.2008 4. Petre Brezeanu «Metode moderne de identificare a riscului».Angela Botezatu “Managementul riscurilor in afaceri (curs rezumativ). Lista bibliografică: 1.Ludmila Stihii “Managementul riscurilor in afaceri”.www.Chisinau.md .editura ASEM.2010 2.

A. „BUCURIA” îşi gestionează eficient resursele sale proprii.A. În concluzie se poate afirma că S. am indentificat cele mai actuale riscuri specifice genului de activitate. realizate de întreprindere si modalităti de prevenire a lor. din acest punct de vedere. În concluzie se poate afirma că S. „BUCURIA” este o întreprindere stabilă din punct de vedere financiar. dar datorită fatului că are o pozitie bine stabilită pe piata RM. si un management bun. „Bucuria”. deoarece performanţa. am indentificat riscurile specifice întreprinderii S. . este flexibilă în fata lor si respectiv le primeste ca pe un fenomen natural si le îndepărtează cu succes. rezultatul final sunt o consecinţă. S. întreprinderea îşi asigură un echilibru financiar. fără a fi expusă riscului de faliment şi datorită obţinerii profitului în anul de gestiune.A. a identificării.A. într-o fază de început.Concluzie: În urma efectuarii acestei lucrari. „BUCURIA” este considerată ca fiind o întreprindere rentabilă. S. Prin echilibrarea încasărilor şi plăţilor.A. ca si restul întreprinderilor ce activează în acest domeniul supuse riscurilor. „BUCURIA”. anticipării şi controlului riscurilor.VII. O întreprindere care ştie când să-şi asume un risc şi cum să-si conducă activitatea într-un mediu concurenţial de afaceri poate fi considerata într-adevăr o întreprindere de succes. înregistrînd creşteri.