You are on page 1of 2

Követelmények

A „MV (metallográfiai vizsgálatok)” és az „EA (egyensúlyi átalakulások)” gyakorlaton való részvétel feltétele,
a sikeres „beugró” Zh. teljesítése, melyre a gyakorlat első felében kerül sor.
Sikeres a „beugró” Zh., ha a feltett 5 kérdésből legalább 3-ra helyes választ adott. A Zh-ra 10 perc áll
rendelkezésre!
Sikertelen „beugró” Zh. esetén a gyakorlat többi részén a hallgató már nem vehet részt és pótgyakorlaton kell
teljesíteni az előírt követelményeket.

1. Metallográfiai vizsgálatok
1. Írja fel az ábrán látható sík Miller indexét!
2. Mi a fázis?
3. Mi az elemi cella?
4. Milyen adatokkal jellemezhetőek az elemi cellák?
5. Milyen főbb rácstípusokat ismer? Rajzoljon fel kettőt!
6. Ismertesse a felületen középpontos kockarácsot!
7. Ismertesse a térben középpontos kockarácsot!
8. Mi a kritikus csíra?
9. Mi a szövetelem?
10. Milyen fázisokból áll a perlit?
11. Milyen fázisokból áll a lédeburit?
12. Milyen fázisokból áll a bainit?
13. Mennyi az ötvözetlen acélok széntartalma? (tól-ig)
14. Mennyi az öntöttvasak széntartalma? (tól-ig)
15. Mi a numerikus apertúra?
16. Mi az objektív felbontó képessége?
17. Mi határozza meg az objektív feloldó képességét és hogyan lehet meghatározni?
18. Melyik a 3 legfőbb lencsehiba?
19. Hogyan korrigáltatóak a lencsehibák?
20. Milyen öt fő lépésből áll a metallográfiai vizsgálat előkészítése?
21. Milyen polírozási eljárásokat ismer?
22. Mi az acélok esetén általánosan alkalmazott marószer? Mi az összetétele?
23. A munkadarab elhelyezkedése szerint milyen típusú mikroszkópokat ismer?
24. Vázolja a fénymikroszkóp elvi képalkotását!
25. Mi a szerepe az illuminátornak?
26. Mi a különbség a valós és a virtuális kép között? Milyen esetben kell valódi képet létrehozni?
27. Mire alkalmas a sztereomikroszkóp? Miért?
28. Írja fel a szemcsék átlagos felületnagyságát meghatározó képletet, és ismertesse az abban szereplő
kifejezéseket!
29. Ismertesse a felületegységre eső szemcseszámot meghatározó képletet, és ismertesse az abban szereplő
kifejezéseket!
30. Milyen összefüggés áll fenn a szemcsék átlagos felületnagysága és a felületegységre eső szemcseszám
között?

Rajzolja fel egy kétalkotós ötvözet fázisdiagramját a következő feltételek alapján: korlátlan oldóképesség olvadék állapotban. korlátozott oldóképesség szilárd állapotban! 25. Mekkora hőmérsékleten maximális az γ-Fe C-oldó képessége és mekkora ez a koncentráció? 32. Mi az Fe3C kristálytani neve? 38. Rajzolja fel egy kétalkotós ötvözet fázisdiagramját a következő feltételek alapján: korlátlan oldóképesség olvadék és szilárd állapotban! 24. Ismertesse a szilárd oldat fogalmát! 9. Melyen állapothatározókat ismer az egyensúlyi átalakulásra vonatkozóan? 4. szilárd állapotban nem oldják egymást 26. Ismertesse a keverék fogalmát! 7. Mekkora hőmérsékleten maximális az δ-Fe C-oldó képessége és mekkora ez a koncentráció? 33. Hogyan keletkezik a lédeburit? 36. Ismertesse a peritektikus reakciót! 15. Írja fel a Gibbs-féle fázisszabályt. Ismertesse a monotektikus reakciót! 16. Mi a konoda? 21. Mit ért „alkotó” alatt? 6. Az Fe-C rendszerben mi történik az MO vonal mentén? 34. Mi az Ac1 hőmérséklet? 28. Képződési körülményeit tekintve hányféle α-ferritet különböztetünk meg és melyek ezek? 40.2. Ismertesse az eutektoidos reakciót! 18. Képződési körülményeit tekintve hányféle cementitet különböztetünk meg és melyek ezek? . Miből és hogyan keletkezik a perlit? 37. és melyek ezek? 35. Ismertesse a vegyület fogalmát! 8. Rajzolja be az alábbi fázisdiagramban a kristályosodás kezdő hőmérsékletét jelölő vonalat! 11. Hogyan számítható ki a az egymással egyensúlyt tartó fázisok mennyisége? 20. EA (egyensúlyi átalakulások) 1. a benne szereplő jelölések magyarázatával! 3. Ismertesse a peritektoidos reakciót! 19. Rajzolja fel egy kétalkotós szilárd oldat lehűlési görbéjét! 23. Mi az Ac3 hőmérséklet? 29. Mekkora hőmérsékleten maximális az α-Fe C-oldó képessége és mekkora ez a koncentráció? 31. Hogyan határozható meg a szabadentalpia? Ismertesse a kifejezésben szereplő mennyiségeket! 5. Ismertesse az eutektikus reakciót! 14. Ismertesse a színvas lehűlési görbéjét! 27. Rajzolja be az alábbi fázisdiagramban a kristályosodás befejező hőmérsékletét jelölő vonalat! 12. Mire használható a Gibbs-féle fázisszabály? 2. Rajzolja fel egy színfém lehűlési görbéjét! 22. A vasnak hány kristálytani módosulata van. Mi az Acm hőmérséklet? 30. Rajzolja fel egy kétalkotós ötvözet fázisdiagramját a következő feltételek alapján: korlátlan oldóképesség olvadék állapotban. Melyek azok a fázisok amelyekben a C nem oldott elemként van jelen? 39. Ismertesse az szintektikus reakciót! 17. Ismertesse a szilárd oldat képződésének feltételeit! 10. Rajzolja be az alábbi fázisdiagramban a korlátozott oldóképességet jelölő vonalat! 13.