You are on page 1of 2

Naziv te�aja

Te�ajevi o osnovama uporabe ra�unala i Interneta
Osnove ra�unala (Windows 7) (E208)
Osnove komunikacija (Internet Explorer 9, Microsoft Outlook 2010) (E708)
Obrada teksta (Word 2010) (E308)
Prora�unske tablice (Excel 2010) (E408)
Uporaba baza podataka (Access 2010) (E508)
Prezentacije (PowerPoint 2010) (E608)
IT sigurnost (F405)
Obrada teksta - napredna razina (Word 2010) (E317)
Prora�unske tablice - napredna razina (Excel 2010) (E417)
Baze podataka - napredna razina (Access 2010) (E517)
Prezentacije - napredna razina (PowerPoint 2016) (E645)
Drugi te�ajevi
Osnovni grafi�ki pojmovi (D605)
Uvod u digitalnu fotografiju (D615)
Uvod u Visual Basic.NET (D805)
Kratki te�ajevi - prezentacije
Uvod u klaster i grid (A105)
Osnove e-u�enja (A206)
�to je Linux? (A305)
Uporaba Creative Commons licenci na obrazovnim sadr�ajima (A405)

Plidenta Superfresh 75 i 100 ml Plidenta Family 50 ml Plidenta Herbal 75ml i 100 ml
Plidenta Magic Clean 75 ml Plidenta Extra Smile White 75 ml Plidenta Extra White 75
ml i 100 ml Plidenta Healthcare 15sekundi 75 ml Plidenta Healthcare Paradont 75 ml
Plidenta Healthcare Freshmed 75 ml Plidenta Healthcare TotalMed 75 ml Plidenta
Healthcare Sensitiv 75 ml Plidenta Healthcare Fullwhite 75ml Plidenta Fresh & White
125 ml

Miramarska 23,
Ivana Lu�i�a 10

Maloprodaja OS Avenue Mall
Leopolda B. Mandi�a 50 a, (prizemlje)
031/626-013
Radno vrijeme

- Radnim danima: 9h - 21h

- Subotom i Nedjeljom: 9h - 21h

IN LINE SKATE
ROLERI
�ifra artikla: PW-117-PNK/WHT
299,00 HRK
179,40 HRK
U�teda: 40%

IN LINE SKATE

L(38-41)

Maloprodaja ZG Avenue Mall
Avenija Dubrovnik 16, (2. kat)
01/5625-000
Radno vrijeme

- Radnim danima: 9h - 21h

Subotom i Nedjeljom: 9h ..21h .