You are on page 1of 1

Скитски мотив култ мача помиње се у којој народној песми ____________.

у ној с епомиње
неверна жена поѕната у народу као________. На основу тога срби су _______ порекла. О иранском
пореклу срба бави се ________.

Реч Пловдив и Ф (она грцка реч на ф, немам одговарајући фонт) су пример писања ____ уместо
____ . месанје је карактеристицно ѕа које јеѕике _____.

Темнићки натпис је спис о ________. Темнић је место у блицине које области _______. Ова област
је према подели- Грчка
-римска
-илирска

Који слависта је ѕаједно са ________ покренуо часопис Revue internationale des Etudies balkaniques
_____________. Којим питаЊима се бави__________.

Шта је диглосија, на ком јеѕику је дело Бој ѕмајева с ______. Дело говори о рату иѕмеђу _________
на једној страни и ________ на другој. Објасни ф-ју инструментала у наслову дела.

Ресавска школа, добила име по манастиру_______, касније наѕваном ________, веѕује се ѕа рад
филолога ________, који је у правопис вратио слово ___. Која је то област и којој метанастаѕицкој
струји припада_______________, према подели _______ (чијој)

Вук под илирима подраѕумева ________. Српском јеѕику припадају две јеѕичке зоне ___________.
Који дијалекат Вук сматра књижевним________. Ко се томе противи и који су му аргументи
__________________________________.

Чији је ученик С. Новаковић ___________. Које његово дело је упућено академији __________ о
чему говори _________.