You are on page 1of 24

Kreu 1: Sipërmarrja

Në vend të hyrjes

“Mirësevini në botën e marketingut sipërmarrës. Në këtë leksion do të kuptojmë si
ka lindur sipërmarrja, si ka ndryshuar ekonomia ndër vite duke bërë edhe një
krahasim mes marketingut tradicional dhe atij sipërmarrës. Gjithashtu do të shohim
strukturat e biznesit dhe veçoritë e tyre nën këndvështrimin sipërmarrës si dhe
ndikimin e teknologjisë në të gjithë këtë frymë sipërmarrëse.”

Prof.Dr. Klodiana Gorica -2- Marketingu Sipërmarrës

Marketingu tradicional vs. Përdorimi strategjik i teorisë së Schumpter 7. Përcaktimi i sipërmarrjes 3. Natyra dhe zhvillimi i sipërmarrjes 2. Struktura e biznesit 6. Marketingut modern 5. Marketingu Sipërmarrës .Çështjet për trajtim 1. Sipërmarrësi dhe pronari i biznesit të vogël 5. Klodiana Gorica -3.Dr. Sfidat e të qenurit sipërmarrës Prof. Dallimi ndërmjet marketingut të SME-ve dhe marketingut sipërmarrës 4.

reflekton personalitetin e pronarit dhe qëllimet e tij. sipërmarrësi dhe sipërmarrja janë sinonime. Është shpesh. kryhet me burime të limituara.Dr. pa planifikim dhe kërkime tregu. Ky marketing është informal. Klodiana Gorica -2. Prof. Marketingu sipërmarres është mjaft më kompleks dhe operon në një mjedis dinamik dhe mjaft konkurrues. por jo gjithmon inovativ dhe i orientuar drejt oportuniteteve të tregut. Marketingu Sipërmarrës . Në këtë sens.Dallimi i Marketingut të SME-ve me Marketingun Sipërmarrës Marketingu Sipërmarrës shikohet si një marketing në etapat e hershme të zhvillimit të organizatës.

Klodiana Gorica -4. Marketingu Sipërmarrës .1.Dr. Natyra dhe zhvillimi i sipërmarrjes Termi “sipërmarrës” vjen nga gjuha frënge dhe përkthehet në anglisht “entre- preneur” ose në shqip në “sipërmarrës” Prof.

Marketingu Sipërmarrës .1. Klodiana Gorica -5. Natyra dhe zhvillimi i sipërmarrjes Periudha Shekulli Shekujt e e herëshme i 17-të 19-të dhe 20-të Periudha e Shekulli mesjetës i 18-të Prof.Dr.

Say Sipërmarrës është ai person. Përcaktimi i sipërmarrjes Koncepti i sipërmarrjes Schollhammer Vesper J. i cili i nxjerr burimet ekonomike nga një zonë me produktivitet të ulët në një zonë me produktivitet të lartë dhe në një fushë më të gjerë Sipërmarrës është ai person që nis një biznes të ri dhe të vogël. Jo çdo biznes i vogël përfaqëson një sipërmarrje Kolonat është një sipërmarrje.B. Prof. Klodiana Gorica -6. Marketingu Sipërmarrës .Dr. ndërkohë që një fast food pa emër jo.2.

Ekonomia e vjetër vs.3. Marketingu Sipërmarrës . Ekonomia e re Marketingu i vjetër Marketingu i ri Orientuar nga transaksionet Orientuar nga marrëdhëniet Orientuar nga pjesa e tregut Orientuar nga pjesa e portofolit Të gjithë klientët janë të barabartë Të gjithë klientët nuk janë të barabartë Marketerët shesin Marketerët menaxhojnë kërkesën 4P e marketingut Marketingu i marrëdhënieve Marketingu masiv Marketingu një më një Shit tek klientët Menaxho eksperiencën e klientit Fokusohu tek klientët e rinj Fokusohu tek klientët ekzistues Sulmues Mbrojtës Orientuar nga transmetimi Orientuar nga dialogu Fokusi në transaksione fitimprurëse Fokusi në vlerën e jetës së konsumatorit Prof. Klodiana Gorica -7.Dr.

Marketingu Sipërmarrës .Dr. Marketingu Masiv vs.3. Marketingu Një-më-Një Marketingu Masiv Marketingu Një-më-Një Kosumatorë Masiv Konsumatorë Individualë Anonimati Konsumator Profili Konsumator Produkt Standart Ofertë Tregu e Klientelizuar Prodhim Masiv Prodhim i Klientelizuar Shpërndarje Masive Shpërndarje e Individualizuar Reklamë Masive Mesazh i Individualizuar Promocion Masiv Stimuj të Individualizuar Mesazh me një drejtim Mesazh me dy drejtime (dialog) Ekonomi Shkalle Ekonomi Fushe Pjesë Tregu Pjesë Konsumatori Të gjithë konsumatorët Konsumatorë fitimprurës Tërheqja konsumatore Mbajtja konsumatore Prof. Klodiana Gorica -8.

Sipërmarrës apo biznes i vogël Të menduarit në Sjellja e marketingut mënyrë sipërmarrëse sipërmarrës ● Proaktiv ● Produkt ● Inovativ ● Vend ● Merr përsipër riskun ● Çmimi ● Orientuar nga ● Promocioni oportunitetet ● Personel ● Politika Prof.Dr.4. Klodiana Gorica -9. Marketingu Sipërmarrës .

11 . Klodiana Gorica . Struktura e bizneseve Shoqëri me Titulli Partneritet i Partneritet i Korporata C Korporata S Përgjegjësi i vetëm përgjitshëm kufizuar të Kufizuar Prof. Marketingu Sipërmarrës .5.Dr.

Prof. nevojat e biznesit o Nuk ka nevojë për plotësime të o E vështirë rritja e kapitalit dokumentave paraprake.11 . Struktura e bizneseve Titull i vetëm Avantazhet Disavantazhet o Biznes që është i operuar dhe zotëruar nga o Pronari është i vetëm përgjegjës për borxhet një individ i vetëm.5.Dr. Klodiana Gorica . e pakomplikuar dhe personale mund të përdoren për të plotësuar relativisht pa shpenzime. o Nuk ka fee të veçanta nga shteti. dhe detyrimet e komp që do të thotë se asetet o Sipërmarrje e shpejtë. Marketingu Sipërmarrës .

Prof. kapitaleve të partnerëve. Klodiana Gorica -2. o Çdo partner është përgjegjës për veprimet e o Pak rregulla dhe kërkesa për t’u plotësuar. Marketingu Sipërmarrës . Struktura e bizneseve Partnership i përgjitshëm Avantazhet Disavantazhet o Lejojnë mjaft partnerë. shpenzime.Dr. o Është e mundur transferimi i pronësisë së o Fleksibilitet në krijim dhe manaxhimin e partnershipit.5. tyre). o Pak taksa ose aspak (për të nxitur krijimin e o Jeta e partnershipit është e limituar. o Partnerët janë pesonalisht përgjegjës për o Kohë relativisht e shkurtër krijimi dhe pak borxhet dhe detyrimet e partnershipit. lidhura me biznesin.

o Çdo partrner është përgjegjës për veprimet e o Relativisht pak kërkesa dhe formalitete. o Partneriteti i Kufizuar është një formë o Ka mundësi të rritjes së kapitalit për shkak paraprake e korporatës. por nuk direkt mbi tatimin e Të Ardhurave Personale pranojnë të manaxhimin e jetës së përditshme. o Partneriteti i Kufizuar mund të jenë përgjegjës ndërsa fitim/humbjet janë të reflektuara vetëm për humbjen e investimeve.5. Struktura e bizneseve Partnership i kufizuar Avantazhet Disavantazhet o Kërkon pak kohë dhe shpenzime krijimi i o Partnerët janë personalisht përgjegjës për tyre (më shumë se partneriteti i borxhet dhe detyrimet e partnershipit përgjithshëm). të pranisë së investitorit. të partnerëve. Marketingu Sipërmarrës . Klodiana Gorica -2.Dr. Prof. lidhura me biznesin o Nuk paguajnë taksa në nivel shtetëror.

Marketingu Sipërmarrës .5. Struktura e bizneseve Korporata C Avantazhet Disavantazhet o Aksionerët nuk janë përgjegjës për borxhet o Taksimi i dyfisht dhe shumë rregulla shtetërore dhe humbjet e korporatës o C janë shumë të shtrenjta për t’u formuar dhe o Pronësi brenda C është lehtësisht e operuar transferueshme përmes shitjes o Kërkojnë më tepër formalitete për t’u formuar o Kapitali shtesë është i mundur të shtohet o Rregulla të brendshme për operim ditësor o C kanë jetë të pakifizuar o C mund të përdorin TR për investime të ardhshme Prof. Klodiana Gorica -2.Dr.

o Një pjesë e avantazheve të korporatat C janë të vlefshme edhe për korporatat S.5.Dr. i nënshtrohet dhe humbjet e korporatës seleksionimit. Marketingu Sipërmarrës . Klodiana Gorica -2. Struktura e bizneseve Korporata S Avantazhet Disavantazhet o Eleminohet taksimi i dyfishtë o Numri i aksionerëve < 75. o S përdorin metodën e cash accounting. o Aksionerët nuk janë përgjegjës për borxhet o Kushdo qoftë aksioner. e o Humbjet janë në përgjithësi të limituara mbi cila konsiderohet si av një bazë të caktuar. Prof.

Klodiana Gorica -2. Struktura e bizneseve Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar (Sh.Dr. o Fleksibilitet në strukturim dhe mnxh o Jeta është e limituar.P. o Nuk kërkon bilanc vjetor apo formalitete të mëdha Prof.5. Marketingu Sipërmarrës .K) Avantazhet Disavantazhet o Taksim të një-fishtë o Kërkohen më shumë fletë pune për të o Aksionerët nuk janë përgjegjës për borxhet plotësuar se partnershipet. dhe humbjet e korporatës o Pronësia është relativisht e vështirë për tu o Nuk ka kufizime të nr të aksionerëve transferuar.

Klodiana Gorica -2. që po janë po aq të rëndësishme sa edhe konsumatorët final: o Investitorët dhe investitorët potencialë të sipërmarrjes o Ndërmjetësuesit e tregut midis kompanisë dhe konsumatorit final o Partnerët strategjikë o Përdoruesit: njësitë jo paguese që mund të influencojnë tek konsumatori Prof. Marketingu Sipërmarrës .Plani marketing i pamjaftueshëm Ekzistojnë të tjera sfida marketing dhe të pozicionimit.Dr.

Dr.Perceptimi i sipërmarrjes Oferta e produktit Imazhi i korporatës Kapitali Prof. Marketingu Sipërmarrës . Klodiana Gorica -2.

Klodiana Gorica -2.Dr.Perceptimi i sipërmarrjes Produktet/Shërbimet Kapitali/Ndarja Imazhi Konsumatorët Përdoruesit Investitorët Zinxhiri i vlerës/Partnerët e kanalit Punonjësit Prof. Marketingu Sipërmarrës .

Dr. Marketingu Sipërmarrës . Klodiana Gorica -2.Marketingu sipërmarrës si një proçes që krijon vlerë Vlera i vjetër / njësoj i ri / më i mirë ekzistuese Ndrysho balancën e vlerës Niche Marketingu tradicional ekzistuese Mundësitë paeksploruara Niche të Adapto balancën e Vendos një vlerës ekzistuese dhe krijo një balancë të re vlere niche të re Prof.

Dr. konsolidimi i korporatave. dhe pritshmëritë. Rritja e proçesit të blerjeve dhe e bashkimit. vlerat. përbëjnë sfida dhe çështje te cilat duhet të merren në konsideratë mjaft në disenjimin e përpjekjeve marketing. Klodiana Gorica -2. Marketingu Sipërmarrës . rritja e ndjeshmërisë ndaj çështjeve të privacy dhe çështjeve të pronësisë së të dhënave. Popullsitë më pak të zhvilluara janë duke filluar të blejnë teknologji dhe konsumerizim. Të tjera çështje për marketerët sipërmarrës në dekadën e ardhshme përfshijnë ndryshimet e karakteristikave të tilla të popullsisë si: demografike. cështjet ekologjike. kanë alteruar strukturën konkuruese të mjaft industrive.Sfidat e të qenurit sipërmarrës Globalizimi. rregullimet e reja qeveritare. Një nga sfidat e këtij mijëvjecari është edhe interneti – i cilësuar si fenomeni “me rritje eksplozive”. si dhe rritja e numrit të aleancave strategjike. Prof.

Marketingu Sipërmarrës . A mund të konsiderohet marketingut sipërmarrës si një strategji e shekullit të 21?! Prof.Si mendoni.. Klodiana Gorica -2..Dr.. Pyetje për diskutim ..

Kreu 1: Sipërmarrja .