You are on page 1of 1

 Heves, Hellebronth utca 21

 Eger, 1992.01.01
 06209706394
 varga.terezia@gmail.hu

Burai Krisztián Flóián
MUNKÁS

Magamról Bur ai Kr isztián vagyok 26 éves, sok tapasztalattal r en delkezem, dolgoztam már
kőműveskén t, oper átor kén t, an yagmozgatókén t, segédmun káskén t. Gyor san
megtan ulom a r ám szán t feladatot, n em okoz pr oblémát az új mun kakör .

Tapasztalat 2015 - 2016
Rosenberg Hungária KFT
MUNKÁS

2014 - 2015
JÁSZ - PLASZTIK PACK Kft.
MUNKÁS
munkás

Tanulmányok 2012. szeptember - 2013. június
Heves Eötvös József Szakiskola
Ácsálványozó végzettség megszerzése

2006. szeptember - 2009. február
Heves Ötvös József Szakiskola
Kőműves szak

1999. szeptember - 2009. június
Heves I. Számú Általános Iskola

Nyelvismeret Magyar