You are on page 1of 2

DIMENSIUNILE EDUCAŢIEI

Nr.
Dimensiune Esenţă Paradigme Finalităţi Principii Curriculum Metodologie
Crt.
1. Educaţia Activitate de formare- Obiective informative * pp. unităţii şi diversităţii În special, Conversaţia
intelectuală dezvoltare a personalităţii (asimilarea cunoştinţelor, * pp. ponderii formative a matematică şi euristică,
umane realizată prin dobândirea deprinderilor, EI în raport cu celălalte Ştiinţe ale învăţarea prin
valorile ştiinţei cultivarea atitudinilor) şi dimensiuni naturii redescoperire,
formative (dezvoltarea * pp. corelaţiei dintre observaţia,
capacităţilor intelectuale, conţinutul cultural al EI şi metoda modelării,
cognitive şi creative) necesităţile formative ale jocuri de simulare
fiecărei vârste psihologice de roluri
şi sociale
2. Educaţia morală Activitate de formare a * Formarea percepţiilor, * pp. corespondenţei Conţinut Explicaţia morală,
conştiinţei morale a reprezentărilor, noţiunilor, pedagogice dintre „teoria” preponderent conversaţia
personalităţii, proiectată judecăţilor, sentimentelor şi morală şi „practica” morală social: morală, povestirea
şi realizată la nivel convingerilor morale * pp. caracterului activ al *Educaţia morală,
teoretic şi la nivel practic *Formarea derpinderilor, EM politică dramatizarea,
obişnuinţelor şi atitudinilor * pp. ipotezei optimiste *Educaţia metoda
morale * pp.îmbinării exigenţei economică exemplului,
faţă de educat ci respectul *Educaţia exerciţiul moral,
faţă de acesta juridică aprobarea şi
* pp. respectarea dezaprobarea
particularizăţilor de vârstă morală
şi individuale în EM
* pp. continuităţii,
consecvenţei şi unităţii în
EM
3. Educaţia estetică Activitatea de formare- * Formarea capacităţii de a pp. deschiderii EE spre Educaţia literară Explicaţia,
dezvoltare a personalităţii percepe, a însuşi şi a folosi toate sursele şi resursele de Educaţie demonstraţia,
umane, proiectată şi adecvat valorile estetice frumos existente în artă muzicală exerciţiul
realizată prin receptarea, * Dezvoltarea capacităţii de pp. interdependenţei dintre Educaţie
evaluarea şi crearea a crea valori estetice receptarea estetică, artistico-plastică
valorilor frumosului evaluarea stetică şi creaţia Educaţia
existent în natură, estetică coregrafică
societate şi artă pp.înţelegerii unitare şi Educaţia
contextuale a raporturilor cinematografică
existente între conţinutul şi Educaţie prin
forma obiectelor estetice emisiuni radio şi

feed-back-ului 6. numai prin raţionalitate şi p. Explicaţia. integrării analiza resurselor personalităţii umane în în activitate. simţire şi * Formarea conştiinţei confesionale conversaţiei. spiritualistă * Formarea unei culturi * pp. a activităţii de formare şi p. Educaţia fizică Evidenţiază baza p. complementarităţii Dezbateri etice. nivelurile şi formele de educaţie . inclusiv la nivelul intelectuală şi formarea sistematică. toleranţei religioase metoda expunerii. ci şi prin religioase * pp. fiziologică şi psihologică p. mediul social prin acţiune analiza * pp. estetică * Echilibrul psihofizic anatomo-fiziologice ale demonstraţia. creştină religioase a spiritului religios contemplaţiei. trăire contemplativă religiozităţii metoda * Formarea unor atitudini exemplului spirituale 5. * pp. unităţii fundamentale Metoda religioasă raportează la realitate nu p. modelării estetice a TV personalităţii Educaţia prin teatru 4. socioculturală fizică echilibrată respectării particularităţilor sport conversaţia. tehnologică dezvoltare a personalităţii aplicare a cunoştinţelor prin „alternanţă şi chestionare. biomedicală * Sănătatea şi dezvoltarea * pp. ştiinţei aplicate în toate pregătirii de profil şi practică a personalităţii convorbire domeniile vieţii sociale specializare profesională umane individuală. instrucţională * Însuşirea de cunoştinţe * pp. pp. Formarea capacităţilor de * pp. psihologică * Integrarea socială a elevilor exerciţiul şi jocul umane individului * pp. multilateralităţii didactic * pp. proiectată şi ştiinţifice în activitatea continuitate” între formarea observaţie realizată prin valorile socială. umane. continuităţii şi sistematizării * pp. echilibrului între informaţiilor acumularea cunoaşterii obţinute prin teoretice şi dezvoltarea mass-media experienţei practice * pp. neutralităţii metoda valorizare. Educaţia Activitatea de formare. accesibilităţii sau al Exerciţii fizice. intuiţie. dezvoltare a personalităţii p. Educaţia Fiinţa umană se p. proiectării resurselor aplicative ale cunoaşterii ştiinţifice la toate vârstele.