You are on page 1of 1

400.

0
2PL570x400x12mm
A B COLUMNA
A
25.0 350.0 25.0
COLUMNA PL1165x450X16mm PL1165x450X16mm 12.0 12.0 12.0
1165.0 1165.0
2L3"x1/4" 2L3"x1/4" 25.0 25.0
1200.0 1200.0 L3"x1/4"
L1 1/2"x3/16"
30.0 30.0

260.0 282.5
L2"x3/16" L1 1/2"x3/16" GRUPO 2
600.0 600.0
450.0 300.0 390.0 390.0 300.0 450.0
ESCENARIOS
570.0 570.0 DEPORTIVOS
30.0 30.0 L2"x3/16"
CUBIERTA DEPORTIVA
750 M2
60.0 360.0 355.0 360.0 30.0 ORIFICIOS 350.0 345.0 350.0 260.0 237.4 PL570x400x12mm
ALARGADOS
1235.7 1235.7
2" x 11 16" L1 1/2"x3/16"
L3"x1/4" CONSULTOR:

DETALLE 2 - PLANTA DETALLE 2 - PLANTA 25.0 25.0

CONEXION CERCHA A COLUMNA - (EJE A) CONEXION CERCHA A COLUMNA - (EJE B) A 300.0
ESCALA 1:20 ESCALA 1:20
PRESILLA L2"x3/16"
L3"x1/4"
A B ING INGENIERIA S.A

DETALLE 3- ALZADO DETALLE 3- ALZADO A
L3"x1/4" L3"x1/4" CONEXION TRAMOS CONEXION TRAMOS
L1 1/2"x3/16" L2"x3/16" L2"x3/16" L1 1/2"x3/16" L3"x1/4" DIRECTOR PROYECTO:

ESCALA 1:10 ESCALA 1:10
1197.6 1197.6 CORDON SUPERIOR
L3"x1/4"
L3"x1/4" L3"x1/4" Ing. CARLOS BELLO A.
PL1165x450X16mm 25.0 60.0 60.0 55.0 60.0 60.0 25.0 MAT No 13202-27141 BOLIVAR

L4"x1/4" L4"x1/4"
250.0 250.0 60.3
101.6
150.0 1165.0 1165.0 150.0
41.3
60.0 360.0 355.0 360.0 30.0 60.0 350.0 345.0 350.0 60.0 172.5 172.5
345.0 Ing. VICTOR HERNANDEZ G.
Mat. 13202-57029 BLV

L2"x3/16" 76.2
L4"x1/4" 101.6
172.5 345.0 Vo. Bo. Interventoria:

76.2 CONSORCIO
172.5

DETALLE 2 - ALZADO
76.2

CVH
DETALLE 2 - ALZADO L4"x1/4"
CONEXION CERCHA A COLUMNA - (EJE A) CONEXION CERCHA A COLUMNA - (EJE B) 345.0
101.6
ESCALA 1:20 172.5 172.5
ESCALA 1:20 101.6
B L4"x1/4"
41.3
345.0 101.6
L4"x1/4" L4"x1/4" 60.3 CORDON SUPERIOR
L3"x1/4" L3"x1/4" 25.0 60.0 60.0 55.0 60.0 60.0 25.0 L4"x1/4" Ing. Fabian Omar Vallejo.
Representante Legal
300.0
127.0
PRESILLA L2"x3/16" CORDON SUPERIOR
ISOMETRIA OPCION 2 No.
0
FECHA
d m a
10 09 12
MODIFICACIONES

EMISION INICIAL
ELABORO

LMR

CORDON SUPERIOR L3"x1/4" CONEXION TRAMOS 1
2
19 10 12
28 11 12
AJUSTES I

AJUSTES II
LMR

LMR
160.0 ESCALA 1:10 3 00 00 00
L5"x3/8" L3"x1/4" 80.0 80.0 OPCION 2. DETALLE 3- ALZADO B 4
5
00 00 00
00 00 00

CONEXION TRAMOS VERSION: ESCALA:
PHR 305x80x1.5mm 30.0 50.0 50.0 ESCALA 1:10

50.0
2.0 INDICADAS
25.0
L4"x1/4" PHR 305x80x1.5mm
CORDON INFERIOR 1.5 L2"x 1/4" 30.0 CODIGO:
200.0
L3"x1/4" L2"x 1/4" 200.0 150.0
CONTRA VIENTO 1/2"
CORDON SUPERIOR
B06A
50.0
50.8 25.0 30.0
B PLANO:

TENSOR 3/8"
345.0

DETALLE 5- ALZADOS DETALLE 6
ET
OPCION 2. DETALLE 3- ALZADO DETALLE 7
CONEXION TRAMOS PORTA-CORREAS
ESCALA 1:10
CONEXION TENSORES CONEXION CONTRA-VIENTO 12 de 12
27/11/12
ESCALA 1:10 ESCALA 1:10 ESCALA 1:10