You are on page 1of 11

BAHAGIAN A

( 20 markah )

Soalan 1 hingga 10

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai

1. Apakah bunyi burung?

A. Moo moo
B. Kuek kuek
C. Cip cip
D. Bekk bekk

2. Ikan dan sayur dijual di ________

A. sekolah
B. pasar
C. rumah
D. ladang

3.

Amin sedang menunggang _____________

A. motosikal
B. basikal
C. kereta
D. lori

berjalan 7. kami D. membasuh C. Aqila ………… Annur berkawan baik. saya C. memanjat D. Kakak sedang ……………… di dapur A. A. mereka B. A. Itik _________ di dalam kolam. lalu D. dan B. membaca B. serta C. terbang B. A. kita 5. berenang C.4. memasak D. menyidai 6. Nama _______ Aleesya. atau .

G g D. T t 10. menghidang . membuka C. A. A. Cari pasangan huruf yang salah. Aidil B. R r B. membuang D. M w C. Berikut merupakan kata nama khas.8. menutup B. burung C. ibu 9. Kakak ___________ makanan agar tidak dihinggapi lalat. A. ayam D.

( 10 markah ) Soalan 12 a) Warnakan ayat tanya yang sesuai bagi jawapan yang diberikan Ayat Tanya Siapakah nama awak? Apakah hobi awak? Jawapan : Hobi saya membaca buku. Umur Nurhaliza _________ tahun. Nurhaliza sangat ____________ akan ibu dan ayahnya. Namanya Nurhaliza. tinggal tujuh sayang bekerja mangga Ini kawan baik saya. Ayah Nurhaliza __________ sebagai doktor. Nurhaliza suka makan buah____________ . Dia _________ di Kampung Desa. ( 2 markah ) . BAHAGIAN B ( 30 markah ) Soalan 11 Pilih perkataan yang paling sesuai dan isi pada tempat kosong dalam petikan diberi.

........... Jawapan : ____________________________________ ( 2 markah ) c) Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Jawapan : _______________________________ ( 2 markah ) ................ . …....... Tuliskan simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan gambar... ....b) Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah Ini hadiah untuk ibu.........

Sebelum melintas. ( 10 markah ) . Kemudian jawab isi tempat kosong dengan betul 1. Halim menjaga ______________________________ semasa di jalan raya 4. Halim hendak pergi ke ____________________ 2. Halim menunggang basikal dengan ___________________.Baca cerita di bawah. Halim akan _____________________________________ _________________________. 3. Halim memakai ___________________ semasa menunggang basikal. 5.

Soalan 14 Warnakan jawapan yang betul. a) Bermain hoki Bermain bola Bermain badminton b) Makanan ringan Makanan basi Makanan berkhasiat c) Amalan menghormati Amalan sombong Amalan bergurau ( 6 markah ) .

Padankan dengan huruf yang sesuai r K p D k P d R ( 4 markah ) .

Kemudian jawab soalan-soalan yang berikut .Soalan 15 Baca pantun di bawah.

Ayam kedek-kedek Beri makan padi Abang sayang adik Mesti ajar mengaji Lompat si katak lompat Lompat di rumput muda Belajar kuat-kuat Buat ilmu hari tua Durian atas titi Pisang dalam dulang Sukanya rasa hati Abang sudah pulang Answer: Hello. Siti. How are you? ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ [2 marks] (b) (c) Thank you. Teacher. son. may I Answer: go to the toilet? _____________________________________ _____________________________________ .

_____________________________________ [2 marks] .