You are on page 1of 3

Sarcini de nivelul I – cunoaştere şi înţelegere

Identificaţi rolul juridic pe care persoana, care acţionează cu titlu oficial, îl are în contextul infracțiunilor
prevăzute la art.1661 CP RM;
X Persoana care acţionează cu titlu oficial în contextul infracțiunilor prevăzute la art.1661 CP RM, indeplineste
rolul juridic de functionar international
Definiţi noţiunea „dependenţa fizică” (lit.g) alin.(2) art.165 CP RM);
Prin “dependenţă fizică” înţelegem starea psihică sau fizică ce rezultă din interacţiunea organismului persoanei cu
substanţe narcotice ori psihotrope, utilizabile sau inutilizabile în scopuri medicale, stare caracterizată prin modificări
de comportament și alte reacţii, însoţite întotdeauna de nevoia de a lua asemenea substanţe în mod continuu sau
periodic, pentru a le resimţi efectele psihice și, uneori, pentru a evita suferinţele.
Interpretați sintagma „alt factor”, utilizată la lit.c) alin.(2) art.166 CP RM;
X Prin „alt factor” se subintelege oricare alta situatie, nementionata in dispozitia lit. c), care se manifesta ca
incapacitatea victimei de a opune rezistenta din cauza stării sale fizice sau psihice precare. Într-o asemenea situaţie
se găsește o persoană infirmă sau bolnavă, ori în convalescenţă, sau aflată într-un loc izolat și fără vreun mijloc care
sa ii ofere posibilitatea de a scapa din privatiunea de libertate, ori atinsă de o maladie psihică și care nu-și dă seama
de pericolul ce o ameninţă etc.
Identificaţi ipotezele în care este aplicabilă prevederea de la lit.c) alin.(4) art.1661 CP RM;
X
Definiţi noţiunea „servitute”, utilizată la lit.a) alin.(1) art.165 CP RM;
În conformitate cu Convenţia suplimentară a ONU privitoare la abolirea sclavajului, a traficului de sclavi și a
instituţiilor și practicilor similare scla vajului, prin “servitute” se înţelege starea sau condiţia rezultând din faptul că un
debitor s-a angajat să dea drept garanţie pentru o datorie serviciile sale personale sau ale unei alte persoane asupra
căreia își exercită autoritatea, dacă valoarea echitabilă a acestor servicii nu este destinată lichidării datoriei sau dacă
durata acestor servicii nu este limitată și nici caracterul lor definit.
Identificați exemple care intră sub incidența noțiunii „deosebită cruzime”, utilizată la lit.g) alin.(2) art.165 CP
RM;
X - violenta fizica regulata/tortura; privare de hrana; privare de somn; impunerea savirsirii de activitati superioare
posibilitatilor fizice sau psihice ale victimei;
Definiți noțiunea „obiecte folosite în calitate de armă” (lit.g) alin.(2) art.164 CP RM);
Obiecte folosite în calitate de armă sunt obiecte având o altă destinaţie decât cea de vătămare a unei persoane, a
unui animal ori decât cea de apărare contra unui atac sau pentru imitarea proprietăţilor de luptă. Acestea pot fi
utilizate contrar destinaţiei lor, anume – în calitate de armă (briceag, topor, rangă, bâtă, foarfece, cuţit de bucătărie
etc.). Totodată, obiectele folosite în calitate de armă pot fi și animate (de exemplu, câinii dresaţi).

Sarcini de nivelul II – aplicare
Analizaţi legăturile dintre agravanta, consemnată la lit.e) alin.(2) art.165 CP RM, şi noţiunea „abuz de putere”
(lit.c) alin.(1) art.165 CP RM);
X Prin “abuz de putere” se are în vedere că persoana cu funcţie de răspundere reprezentând autoritatea publică
se folosește în mod exagerat de atribuţiile ce i-au fost conferite de lege.
Argumentați dacă la art.166 CP RM este prevăzută o infracțiune complexă;
La art.166 CPRM este prevăzută o infracțiune complexă, intrucit exista cazuri când, în condiţii concrete de
săvârșire a infracţiunii analizate, sunt vătămate adiacent relaţiile sociale cu privire la libertatea psihică, integritatea
corporală, sănătatea sau viaţa persoanei. Atunci, astfel de relaţii formează obiectul juridic secundar alternativ al
privaţiunii ilegale de libertate, iar relaţiile sociale cu privire la libertatea fizică a persoanei vor constitui obiectul
juridic principal al acestei infracţiuni.
Demonstrați dacă este corect a se afirma că răpirea unui minor, care este nepot în raport cu făptuitorul, trebuie
calificată conform lit.c) alin.(2) art.164 CP RM;
Nu va exista infracţiunea prevazuta la lit.c) alin.(2) art.164 CPRM atunci când între persoana luată ilegal și cel care
o ia ilegal există raporturi specifice reglementate de norme extrapenale (de exemplu, de normele din Codul familiei).
De aceea, nu poate fi considerată victimă a aceastei infracţiuni nepotul (considerat în raport cu bunicii), dacă
făptuitorul acţiona, în opinia lui, în interesele copilului. Daca, insa, actiunile faptuitorul erau contrare intereselor
minorului, manifestindu-se prin formarea unui detriment victimei, faptele respective vor fi calificate conform art.1641.

deci dacă ea s-a deplasat nu benevol. la alin. adapostirea sau primirea sunt infaptuite cu scopul de a facilita indeplinirea infractiunilor care atenteaza la obiectul juridic secundar prevazut la art. să fie vătămate.1661 CP RM. ci nu „deosebit de puternice” – caracteristica distincta cruzimii deosebite. X Munca unei persoane condamnate nu poate fi considerată exemplu de muncă forțată în sensul alin. a) alin. Din aceste motive. transportarea. sănătatea sau libertatea psihică a persoanei. Exemplu: amenintarea cu injurii. X Sintagma „cu sau fără consimţământul acesteia” se referă la exploatarea victimei. Demonstrați dacă este corect a se afirma că sintagma „cu sau fără consimţământul acesteia”. 166 din CP al RM. Violenta psihica nu consta doar intr-o amenintare.118 CP RM cu referire la art. ce înseamnă atunci. dacă însă asemenea intenţie apare la făptuitor în momentul aflării victimei în locul amintit. tratament inuman asupra rudelor apropiate) care provoaca anumite suferinţe psihice victimei (denaturarea starii emotionale ori a respectului de sine. b) alin. ori alte valori sociale.1661 CP RM și infracțiunea prevăzută la alin. 1661.: injurii. Dacă intenţia de a priva victima de libertate a apărut până la “invitarea” ei în locul în care se află făptuitorul. Este posibil ca. transferul. a onoarei si demnitatii) si care atenteaza la libertatea psihica a acesteia. iar munca face parte din programul de reeducare a condamnatului si de reintegrare in societate. relaţiile sociale cu privire la integritatea corporală. 165 CPRM. deoarece ea a contribuit într-un fel la propria sa răpire Dacă violenţa psihică constă într-o ameninţare. integritatea corporală. în mod adiacent.(2) și (4) art. fiind înșelată asupra intenţiei lui adevărate. In astfel de cazuri. libertatea sau inviolabilitatea sexuală. fapt succedat de rapire). nu prevede niciun scop inafara de cel de a delecta poftele psihice ale faptuitorului. In acelasi timp. ori viaţa persoanei.1661 CP RM să fie completate cu circumstanța agravantă „cu deosebită cruzime. Scopul: lipseste la alin. cele comise se califică drept răpire a unei persoane. 1661 CP RM să fie completate cu circumstanța agravantă „cu deosebită cruzime. pe motiv ca privarea de libertate a acesteia este legala. Dezvoltați ideea enunțată în art. utilizată în dispoziţia de la alin. de regula. ameninţarea cu aplicarea violenţei psihice nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei?. ceea ce. pe motiv ca toate actiunile ca recrutarea. dar îndeplinind dorinţa acestuia. ieșind la iveală astfel de trăsături negative ale personalităţii făptuitorului ca neîndurarea și ferocitatea. 165 CPRM.165 CP RM. iar faptuitorul stie acest lucru. fapt pe care victima nu il tolereaza. intrucit aceasta norma cuprinde in intregime toate semnele faptei prejudiciabile savirsite (al. fapt observat din mentionarea sintagmei „suferinte fizice sau psihice puternice”.(3) art. precum şi din motive sadice”. fapta va fi calificata nu ca un concurs de infractiuni dintre alin. 118) – atit rapirea persoanei. Deosebita cruzime consta in faptul ca victimei sau persoanelor apropiate acesteia li se cauzează suferinţe deosebit de chinuitoare. 149 (in caz ca victima a fost lipsita de viata din impudenta. format din relaţiile sociale cu privire la libertatea psihică. - Sarcini de nivelul III – integrare Estimaţi dacă este oportun ca alin. fapta trebuie calificată ca privaţiune ilegală de libertate.(1) art. ci cvasibenevol. cele săvârșite trebuie calificate conform art. de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta l-a comis ori este banuita ca l-a comis ori de a o intimida sau de a exercita presiuni asupra ei. 165. și nu potrivit art. precum şi din motive sadice”. în contextul prevederii de la lit.165 CP. sănătatea. Argumentați dacă munca unei persoane condamnate poate fi considerată ex de muncă forțată în sensul art. Consideraţi oare fundamentată incriminarea traficului de fiinţe umane şi a traficului de copii în două capitole distincte şi în două articole distincte? . (3) scopul consta in obtinerea de informatii sau marturisiri de la o persoana. Astfel.164 CP RM. se referă la exploatarea victimei. motivele sadice fac dovadă unei adânci pervertiri a conștiinţei făptuitorului. (1) art. cit si lipsirea de viata din imprudenta a acesteia. (1) art. amenintarea cu aplicarea violentei psihice nepericuloase pentru viata si sanatatea persoanei poate consta in constringerea psihica a persoanei fara consecinte periculoase pentru viata si sanatatea ei. 164 si art. 164. (3) art. provocindu-i suferinte emotionale.(2) art. consider oportun ca alin. 164. Stabiliți deosebirile dintre infracțiunea prevăzută la alin. (2) si (4) art. (1). (1) art. aspecte care nu sunt prevazute in dispozitiile art. Argumentați care trebuie să fie soluția de calificare: dacă intenţia de a priva victima de libertate a apărut până la „invitarea” ei în locul în care se află făptuitorul / dacă o asemenea intenţie apare la făptuitor în momentul aflării victimei în locul amintit?. ci conform lit. (1) art. si anume faptul de a vedea victima suferind. (1). prin răpirea unei persoane. Dacă victima s-a deplasat în spaţiu neasistată de făptuitor. ci poate lua si forma unor torturi de ordin psihologic (ex.

libertatea sau inviolabilitatea sexuală. . Consider fundamentata incriminarea traficului de fiinte umane si a traficului de copii in doua capitole distincte si. 206 îl constituie relaţiile sociale cu privire la dezvoltarea fizică. ori alte valori sociale. 165 este doar persoana adulta. obiectul juridic principal al infracţiunii prevăzute la art. integritatea corporală. ori viaţa persoanei. obiectul juridic secundar al traficului de copii îl formează relaţiile sociale cu privire la libertatea fizică a minorului. obiectul juridic secundar al traficului de fiinţe umane îl formează relaţiile sociale cu privire la libertatea psihică. respectiv. iar a infractiunii de la art. Diferenta esentiala intre aceste doua norme consta in faptul ca victima a infractiunii prevazute la art.165 din CP al RM îl constituie relaţiile sociale cu privire la libertatea fizică a persoanei. Astfel. spirituală și intelectuală a minorului. in doua articole distincte. obiectul juridic principal al infracţiunii prevazute la art. sănătatea. In acelasi timp. pe motiv ca faptele prevazute in dispozitiile acestor doua norme diferite atenteaza la obiecte juridice diferite. psihică. 206 – doar persoanele minore.