You are on page 1of 2

Ελληνικό

++++
“Όσα πραγματικά πρέπει να
ξέρω για το πώς να ζω, τι να
κάνω και πώς να είμαι, τα
έμαθα στο νηπιαγωγείο “
Νηπιαγωγείο
FULGHUM ROBERT Οδηγός για Γονείς
Η σοφία δε βρισκόταν στην κορυφή του
σχολικού βουνού, αλλά εκεί, στα βουναλάκια
από άμμο, στο νηπιαγωγείο. Αυτά είναι τα
πράγματα που έμαθα:

-Να μοιράζεσαι τα πάντα.

-Να παίζεις τίμια.

Να μη χτυπάς τους άλλους.

-Να βάζεις τα πράγματα πάλι εκεί που τα
βρήκες.

-Να καθαρίζεις τις τσαπατσουλιές σου.

-Να μην παίρνεις τα πράγματα που δεν είναι
δικά σου.

-Να λες συγνώμη, όταν πληγώνεις κάποιον.

- Να πλένεις τα χέρια σου πριν από το φαγητό.

-Να κοκκινίζεις.

-Ζεστά κουλουράκια και κρύο γάλα κάνουν
καλό.

-Να ζεις μια ισορροπημένη ζωή· να μαθαίνεις
λίγο, να σκέπτεσαι λίγο, να σχεδιάζεις, να
ζωγραφίζεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να
παίζεις και να εργάζεσαι κάθε μέρα από λίγο.

-Να παίρνεις έναν υπνάκο το απόγευμα. Όταν
Επικοινωνία
βγαίνεις έξω στον κόσμο, να προσέχεις την
κίνηση, να κρατιέσαι από το χέρι και να μένεις
Τηλ:…………….
μαζί με τους άλλους.

e-mail:……………………..
-Να αντιλαμβάνεσαι τα θαύματα. Όλα όσα
πρέπει να ξέρετε βρίσκονται κάπου εδώ μέσα.
Ο χρυσόςhttps://ksarafidou.weebly.com/
Web-site: κανόνας της αγάπης και οι βασικές
αρχές υγιεινής· η οικολογία, η πολιτική, η
ισότητα και η υγιεινή ζωή.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα ( ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ(ΦΕΚ
303Β/2003 ) στηρίζεται στα παρακάτω:

Τι προσφέρει το νηπιαγωγείο Παιγνίδι. Το Νηπιαγωγείο είναι το «πρώτο σχολείο
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του παιδιού», με οργανωμένο περιβάλλον μάθησης,
Το ολοήμερο νηπιαγωγείο χωρίς να έχει αυστηρά δομημένο πρόγραμμα, όπως
οι άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Κατευθύνσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων
Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος,
Δημιουργίας και Έκφρασης (Εικαστικά, Δραματική
Τι προσφέρει το νηπιαγωγείο οποίο συνδέεται με το αναλυτικό Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή) Πληροφορικής, που
πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου, έχουν νόημα και σκοπό για τα ίδια τα παιδιά &
 Ενα 4χρονο παιδί στο νηπιαγωγείο, μπορούν να λάβουν τη μορφή Σχεδίου Εργασίας
προσαρμόζεται πιο εύκολα & ομαλά  έχει τεράστια σημασία για την κατάλληλη (project), & θεματικής προσέγγισης . Δεν έχει
μαθήματα. Δεν έχει βιβλία.
σε σχέση με το 5χρονο & δεν προετοιμασία και την ομαλή μετάβαση
χρειάζεται να καλύψει τη διαφορά, στην Α΄ Δημοτικού. Μαθησιακά κέντρα.Γωνιές δραστηριοτήτων
σε σχέση με τα παιδιά που φοιτούν Ομάδες μεικτών ηλικιών (4-5χρ) για την
 Εξασφαλίζει, την εξομάλυνση των κοινωνικοσυναισθηματική και την διανοητική
για δυο χρόνια.
ανισοτήτων και λειτουργεί ανάπτυξη των παιδιών.
 Επωφελείται νωρίτερα από την αντισταθμιστικά για παιδιά που
Το Ολοήμερο νηπιαγωγείο
εμπλοκή του σε κοινωνικοποιητικές προέρχονται από ευάλωτα
διεργασίες. Καλλιεργείται στον κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα.  Παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για μάθηση.
κατάλληλο χρόνο και χωρίς Τα παιδιά των ολοήμερων νηπιαγωγεία έχουν
 Το πρόγραμμα εποπτεύεται, καθοδηγείται καλύτερη εξέλιξη στη ζωή τους συνολικά:
καθυστέρηση η αντίληψη και η
επιστημονικά και παιδαγωγικά και
κατάκτηση αφηρημένων εννοιών.  επιδεικνύουν επαυξημένες ακαδημαϊκές
υποστηρίζεται από στελέχη της
ικανότητες, ανεξαρτησία στη μάθηση,
 Η συγκρότηση της σκέψης του και η εκπαίδευσης ( Σχ. Συμβούλους, Ειδικό
μεγαλύτερη συμμετοχή στην τάξη και
άσκηση της προσοχής του προσωπικό των ΚΕΔΔΥ).
παραγωγικότητα,
καλλιεργούνται συστηματικά και
 Έτσι, εντοπίζονται έγκαιρα, ενδείξεις για λιγότερο άγχος, απογοήτευση, θυμό,
οργανωμένα για μεγαλύτερο διάστημα 
πιθανές μαθησιακές δυσκολίες, με σκοπό απόρριψη, μειωμένες πιθανότητες να
και σε μεγαλύτερο βαθμό.
την πρώιμη παρέμβαση των παιδιών που επαναλάβουν την ίδια τάξη και ειδικά τα παιδιά
 Συγχρωτίζεται και αλληλεπιδρά με βρίσκονται σε επικινδυνότητα, πριν τη από τα χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα.
παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.
 Προσφέρει ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο
κερδίζοντας νοητικά και
 Για τους εργαζόμενους γονείς, υπάρχει το
συναισθηματικά από αυτήν την  Το γεύμα & η χαλάρωση εχει παιδαγωγική
ολοήμερο νηπιαγωγείο, μέχρι 4.00μμ. αξία. Προσφέρει περισσότερο χρόνο για
επικοινωνία.
παιδαγωγικές δραστηριότητες χωρίς άγχος.
 Εμπλέκεται σε εκπαιδευτικές
 Παρέχει εξατομικευμένη εκπαίδευση.
διαδικασίες, σύμφωνα με το αναλυτικό
Στοχεύει στην ανάπτυξη και όχι στη γνώση και
πρόγραμμα του δημόσιου
στην ακαδημαϊκή μάθηση.
νηπιαγωγείου (ΑΠΠΣ-ΔΕΠΣ), το