You are on page 1of 2

Tabel nominal formare

2012-2017

Nr. crt Centrul Unitatea Numele şi prenumele cadrului Grad în derulare/an Cursuri formare ( în ultimii 5 ani)
metodic școlară didactic înscriere acreditate/furnizor/denumire/nr. credite

Nr.4 Școala AGIURGIOAIEI LUMINIŢA C.C.D Constanţa/„Educaţia interculturală pentru o
Gimnazială şcoală nouă” /30 05 – 15 06. 2016/15 CPT
nr.7 ”Remus - CCD,C-ța și Centrul national de formare sindicală
şi profesională federaţia sindicatelor libere din
Opreanu”
învăţământ/ “Managementul calității în
Constanța educație”/19.12.2015 – 6.02.2016/ 17 CPT
- AARNIEC, POSDRU/ Dezvoltarea
competențelor cadrelor didactice de integrare a
instrumentelor TIC în managementul clasei de elevi
și procesul de predare – învățare/22.06.2015 –
27.06.2015/10 CPT
- AARNIEC,POSDRU / Didactca
matematicii și explorării mediului pentru clasa I –
actualizarea competențelor profesionale pentru
cadrele didactice din învățământul primar/
28.02.2015 -15.03.2015 / 16 CPT
- Univ. Buc.Fac de psih şi Şt. Educ./ Formarea
continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi
franceză în societatea cunoaşterii: A)„Dezvoltarea
profesională continuă pe componenta instruirii
diferenţiate a elevilor” şi B)„Abilitare pe

05. 09. Galați/ Programul universitar de formare continua în sistem e-learning a personalului didactic din învăţământul preprimar şi primar E-UNIVERSITARIA/ 08.CCD.C-ța/ Metode interactive de grup/ 05. C-ța/ Educaţie mental-emoţională/ 09.10.Univ. 03.curriculum”/ 03.2013/ 15 CPT . 2014 / 25 CPT +25 CPT .05.2012 – 06.11- 11. Dunărea de Jos. 2013/ 10 CPT .CCD.02 – 16.C-ța/ Transcurricularitate prin proiecte i*EARN/ 03.2012/ 15 CPT .2012/ 15 CPT .CNEE/ Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional/ 21-22.11.2013/ 90 CPT .CCD.03-19.2014 – 27.