You are on page 1of 2

Vaša pitanja

Jedno matematičko klatno za neko vreme napravi 10 oscilacija, dok drugo klatno za isto
vreme napravi 6. Dužine klatna se razlikuju a 16 cm. Odredi dužinu prvog i drugog klatna.

Rešenje:

Telo mase 1kg obešeno je o elastičnu oprugu. Kada se ovom telu doda još jedno telo mase
100g, opruga se dodatno istegne za 1cm. Koliki je period oscilovanja ako je na oprugu
okačeno samo prvo telo?