You are on page 1of 39

GHID DE EVAl:.

U�RE A RISCtJLUI DE
dNC���IU �I A s1q�RANTEI L�,f.OC LA SALb
u
ioOf�c· �·e :1··1 .. � •• , AGlO MERA T E�'M-&rf:1 �--: w 1 ·:i.�1n� 1 9f3J
..ir��tl 'c1 .• ·"F: e il'l, .m. �0f}S,de,"' '\@! Is ��u,:::tti1..?Bii.1:,&,qs::'l
r, t's'q1 f,H;li;: k.l,l�. ,ll b •1191,1..) � <16J
,Jluoen 6 "l INq�CATIY: GT-030-01 ;lnos:;siCJ .c L 6 :i

106 107

GHIO DE EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU lndicativ
$1 A SIGURANTEI LA FOC LA SALi AGLOMERATE GT-030-01

CUPRINS 8 '�U cc3r . LJ11
69,eoubei. u,fn 1. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE ,, rti ., ,,. ,,..,,.{'\
Cap.1. Obiect. Domeniu de aplicare ....................... '..�.... 'J .............. 109 ,shdatqa·
� .1. Obiectul prezentei lucrari ii constituie stabilirea factorilor
Cap.2. Terminologie specifica ..............................:.� .. '. .................. 110
.. ,n;;v, i """IF I de rise, de activare si de protectie la foe, precum si a valorilor
Cap.3 . Clas1f1carea salilor aglomerate ..................................... ....... 113
. .. . . . 1 .... �·�"' acestora, care se iau in considerare la evaluarea riscului de incendiu
C ap.4. Cntern de 1dent1f1care a riscului de incendiu ........................ 114
si a sigurantei la foe prin metoda matematica de evaluare.
Cap.5. Prezentarea metodelor matematice de eva uare a riscului
de incendiu ......................................................................... 115 1.2. Lucrarea se adreseaza tuturor factorilor implicati in
Cap.6. Factorii de rise specifici......:.:·... .-.'.?�.......... ·
l............�!�.�.� ..... 117 activitatea de proiectare a constructiilor publice, verificatorilor si
Cap.?. Factorii masurilor de protectie M .........:-......... :":'�.......-.....'.�.... 122 expertilor atestati pentru cerinta de calitate siguranta la foe,
Cap.8. Factorul pericolului de activare - Factorul A ...... J'f.:�f:>....... 127
specialistilor din ministere si alte organe ale admipistratiei publice
Cap.9. R\scu de incen iu efectiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J.............. iJ91r.... 129
centrale si locale cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor,
Cap.10. Riscul de incendiu admis (acceptat) ... .T.... : ..!.� ....: ...q...... precum si persoanelor fizice si juridice care detin sub orice forma sali

:!.?. . !.........
130 aglomerate.
Cap.11. Siguranta la foe a salilor aglomerate ........ �.... 132
Cap.12. Cuantificarea factorilor de rise .................�.':'� .. �.� .......�.... 132 1.3. Prevederile prezentei reglementari se aplica la:
Cap.13. Cuantificarea factorilor de protect1e .............................. .... 137 proiectarea constructiilor publice identificarea si evaluarea riscului de
Cap.14. Cuantificarea factorului de activare .......::..... :.•.1:-:�.. ".1�... 152 incendiu,, verificarea si expertizarea privind cerinta de calitate
Cap.15. Cuantificarea factorului privind gravitatea ...... .'� ................. : 153 "siguranta la foe", dupa caz.
Cap.16. Controlul riscului de incendiu ........................................ .' ..... 154
1.4. Solu\iile cadru se utilizeaza la evaluarea riscului de
Anexa 1. Valorile orientative ale factorilor de rise acceptate in
incendiu atat la sali aglomerate existente cat si la cele nou construite.
alte tar'i ..........c ................. ..................:·:..:· ..···:.·····:..:·.,:·.·.;.............. :..:···· 156
·
Anexa 2. Exemple de calcul .................................................. 160 1.5. In cazul salilor aglomerate aflate in faza de proiectare
Anexa 3. Bibliografie si reglementari t4Anice conexe ............ 180 prevederile prezentei reglementari se utilizeaza la intocmirea si
validarea scenariului de siguranta la foe.

108 109