You are on page 1of 2

Direcţia

General
ă de
Asistenţ
ă
Socială
şi
Protecţi
a
Copilul
ui a
Județul
ui Satu
Mare

“Credem în puterea
noastră de a schimba
destine!”

19 ani de existență 14 Noiembrie 2016 .