You are on page 1of 3

REGULILE DE DEONTOLOGIE PROFESIONALA PRIVIND

PROFESIA DE AVOCAT

1. DEFINITIE
Deontologia reprezinta un compartiment al eticii care se ocupa cu studiul normelor si
obligatiilor specifice unei activitati profesionale. 1
In ceea ce priveste profesia de avocat, trebuie subliniat faptul ca, avand in vedere natura
juridica a normelor deontologice, acestea au fost instituite pentru a garanta buna indeplinire de
catre avocat a obligatiilor ce si le-a insusit prin acceptarea lor liber consimtita, fiind o
componenta imperios necesara pentru o buna functionare a unei societati omenesti.
Tinand cont de rolul avocatului in societate, respectarea regulilor deontologice reprezinta o
conditie esentiala a statului de drept si a unei societati democratice, astfel incat, nerespectarea
lor poate conduce chiar la o sanctiune disciplinara.
Obligatiile avocatului nu se limiteaza doar la indeplinirea cu exactitate a unui mandat in cadrul
legii, avocatul avand ca obligatie principala respectarea Statului de drept si a intereselor celor
a caror drepturi si libertati le apara.
Izvorul regulilor deontologice privind profesia de avocat il reprezinta Codul deontologic al
avocatilor din Uniunea Europeana, aprobat de catre Comisia Permanenta a Uniunii Nationale
a Barourilor din Romania prin Decizia nr. 1486/27.10.2007. Acest Cod deontologic reprezinta
din data de 1 ianuarie 2007 si Codul deontologic al avocatului roman.
Ratiunile pentru care a fost adoptat Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana:
- Avocatul este liber sa-si aleaga forma de exercitare a profesiei, oricand in cursul carierei
sale, organele profesiei neputand limita acest drept;
- Integrarea continua a Uniunii Europene si a Spatiului economic European;
- Intensificarea activitatii transfrontaliere a avocatului in interiorul Spatiului economic
European
- Necesitatea definirii unor norme uniforme aplicabile oricarul avocat din Spatiul economic
European, pentru activitatea sa transfrontaliera, indiferent care ar fi baroul caruia ii apartine
respectivul avocat
- Atenuarea dificultatilor care deriva din aplicarea unei duble deontologii2

1
NODEX 2002
2
Fise privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, editia a 2 –a - Claudiu Constantin Dinu

1
Asadar, in exercitarea profesiei sale, avocatul este independent si se supune numai legii,
statutului profesiei si codului deontologic.3
2. CLASIFICARE
Avand in vedere misiunea avocatului, indatoririle si obligatiile sale se impun in raport de:
a. Client
b. Autoritatile in fata carora avocatul pledeaza in numele si pe seama clientului
c. Ceilalti colegi avocati
d. Public, tinand cont ca profesia de avocat este una liberala si independent si care tinde
a apara drepturile si libertatile omului

a. REGULILE DEONTOLOGICE APLICABILE RAPORTULUI DINTRE
AVOCAT SI CLIENT
Pornind de la rolul avocatului intr-o societate democratica, activitatea sa se circumscrie
contractului de asistenta juridica incheiat cu clientul. Astfel incat, avocatul nu
actioneaza decat atunci cand este imputernicit de clientul sau, iar limitele activitatii sale
sunt definite prin contract. In acest sens, contractul astfel incheiat reprezinta izvorul
dreptului avocatului de a asista, reprezenta sau de a exercita orice activitati specifice
profesiei.
Odata contractul incheiat, devin aplicabile regulile de deontologie, astfel incat avocatul
are obligatia de a sfatui clientul si de-al apara cu promptitudine, in mod constiincios si
cu diligenta pentru apararea libertatilor, drepturilor si intereselor legitime ale acestuia.
In situatia in care avocatul observa ca intr-o cauza nu are competenta necesara pentru
a se ocupa de aceasta sau se afla in imposibilitatea de de a se ocupa de ea cu
promptitudine, se naste obligatia acestuia de a nu-si atribui respectiva cauza.

O alta regula importanta in raporturile dintre avocat si clientul sau o reprezinta
conflictul de interese. Ceea ce inseamna ca avocatul nu poate sa consilieze, sa
reprezinte sau sa actioneze in numele a doi sau mai multi clienti in cazul in care exista
interese contrare, deoarece secretul profesional si REGULILE DEONTOLOGICE
APLICABILE RAPORTULUI DINTRE AVOCAT SI independenta sa risca sa fie
stirbite.

b. REGULILE DEONTOLOGICE APLICABILE RAPORTULUI DINTRE
AVOCAT SI MAGISTRATI
In relatiile cu magistratii, avocatul are obligatia de a se comporta cu respect si loialitate
fata de oficiile judecatorului, dar, in acelasi timp, trebuie sa isi apere clientul in mod
corect.
De asemenea, o regula deontologica extrem de importanta, care reprezinta pilonul de
baza intr-o societate sanatoasa este ca avocatul sa nu furnizeze judecatorului informatii
false sau susceptibile de a induce in eroare si astfel sa conduca la o solutie nelegala.

3
Art. 2, alin. (1) Legea nr. 51/1995 si art. 3, alin. (1) din Statutul profesiei de avocat.

2
Recomandarile privind relatiile dintre judecatori si avocati in vederea asigurarii calitatii
si eficientei justitiei au fost acordate prin Avizul nr. (2013) 16 a Consiliului Consultativ
al Judecatorilor Europeni, astfel:
- Utilizarea principiilor juridice comune si valorilor etice de catre toti profesionistii implicate
in procesul legislative este esentiala pentru buna administrare a justitiei;
- Trebuie sprijinit schimbul de experienta international intre judecatori si avocati cu scopul
de a dezvolta cele mai bune practici in materie procedurala;
- Intelegerea rolurilor judecatorilor si avocatilor, in cadrul intalnirilor de conciliere sau de
mediere
- Dezvoltarea de dialoguri si schimburi intre judecatori si avocati, la un nivel institutional cu
privire la problema relatiilor lor reciproce, luand pe deplin in considerare codurile
deontologice ale ambelor profesii
- Strategii de formare comune pentru judecatori si avocati pe teme de interes comun pot
imbunatati calitatea si eficienta procedurilor.4

c. REGULILE DEONTOLOGICE APLICABILE RAPORTURILOR DINTRE
AVOCATI
O alta regula de deontologie profesionala privind profesia de avocat o reprezinta
confraternitatea, ceea ce inseamna ca toate raporturile dintre avocati sa se consolideze
pe incredere reciproca, astfel incat interesul clientului sa fie respectat si reputatia
profesiei sa nu fie lezata.
La fel ca in raporturile dintre avocat si client, si in acest caz, in situatia in care
avocatului i se solicita de catre un confrate o parere cu privire la o problema si acesta
observa ca nu are competenta necesara, are obligatia de a refuza respectiva solicitare.
In relatiile dintre avocati, o regula importanta o reprezinta si neimplicarea in cazurile
unui confrante, adica nu poate intra in relatie directa cu o persoana, atunci cand stie ca
acea persoana este reprezentata sau asistata de un alt avocat. Exista o exceptie de la
aceasta regula, respectiv in situatia in care acel avocat are acordul confratelui sau.
Pregatirea continua a avocatilor nu tine doar de reputatia lor, ci reprezinta si o regula
deontologie, avand in vedere dimensiunea europeana a profesiei lor. Astfel, avocatii
trebuie sa mentina si sa-si dezvolte cunostintele si competentele lor profesionale in mod
permanent.

3. CONCLUZII
Avand in vedere cele expuse mai sus, profesia de avocat se circumscrie unor reguli
deontologice bine delimitate atat de Codul deontologic al avocatilor din Uniunea
Europeana, de Legea nr. 51/1995, cat si de Statutul profesiei de avocat, astfel incat
respectarea lor este impusa pentru buna functionare a unei societati care este intemeiata pe
respect fata de justitie.

4
Avizul nr. 16 (2013) a Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni.

3