You are on page 1of 3

Nama: _______________________

Tuliskan karangan pendek berdasarkan rangkai kata yang diberikan.

Kim Ho, Kim Soon dan Kim Meng - dusun datuk - sebuah pondok - Kim Ho - buah langsat -
Kim Soon - buah durian - Kim Meng - mengutip - ke dalam bakul - beberapa - burung - tupai -

Nama: _______________________ Bina lima ayat berdasarkan gambar. .