You are on page 1of 13

Els animals invertebrats, com que no tenen un esquelet intern que els

protegeixi, necessiten un altre tipus de protecció:
- Una closca dura, com els caragols.

Closca

- Un esquelet extern que els cobreix el cos i que s’anomena exoesquelet,
com l’escorpí. És com si fos el guix que ens posen quan ens trenquem un os.

Exoesquelet

- D’altres no tenen ninguna protecció per al seu cos tou, com el cuc.

Sense protecció .

ales tòrax potes cap articulades potes abdomen articulades Insectes Quin tipus de protecció té? Exoesquelet .INSECTES Els insectes tenen sis potes articulades i el cos dividit en tres parts: el cap. el tòrax i l’abdomen. Alguns insectes tenen ales per poder volar. Un exemple d’insecte és el saltamartí.

Nom Mosca Quin tipus de protecció té? En quantes parts està el cos dividit? Quines són les parts del cos? Quantes potes té? Té ales? La mosca és un insecte? Nom Papallona Quin tipus de protecció té? En quantes parts està el cos dividit? . tòrax i abdomen Quantes potes té? Sis Té ales? Sí Omple el quadre de cada animal i decideix si és un insecte o no.En quantes parts està el cos dividit? Tres Quines són les parts del cos? Cap.

Quines són les parts del cos? Quantes potes té? Té ales? La papallona és un insecte? Nom Llagosta Quin tipus de protecció té? En quantes parts està el cos dividit? Quines són les parts del cos? Quantes potes té? Té ales? La llagosta és un insecte? Nom Formiga Quin tipus de protecció té? En quantes parts està el cos dividit? Quines són les parts del cos? Quantes potes té? Té ales? .

La formiga és un insecte? Cranc Formiga Centcames .

Aranya Relaciona el dibuix amb el nom. Saltamartí Mosca Vespa .

Mosca Papallona Escorpí . Gamba Relaciona el dibuix amb el nom.

Cranc CLASSIFICA SENSE PROTECCIÓ CLOSCA DURA EXOESQUELET .