You are on page 1of 48

Cristina Rizea Daniela Stoicescu Ioana Stoicescu

rte vizuale
şi abilităţi
practice st
rul

Clasa a IV-a
I

Seme
Manual realizat în conformitate cu programa școlară
pentru disciplina Arte vizuale și abilităţi practice,
clasele a III-a – a IV-a, aprobată prin OMEN nr. 5003/02.12.2014

Acest manual este proprietatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
Manualul școlar a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 3613/07.04.2016 și este realizat
în conformitate cu programa școlară aprobată prin OMEN nr. 5003/02.12.2014.
Manualul este distribuit elevilor în mod gratuit, atât în format tipărit, cât și digital, și este transmisibil timp de patru ani școlari,
începând cu anul școlar 2015–2016.

Inspectoratul școlar ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Școala/Colegiul/Liceul ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Acest manual a fost folosit:
Aspectul manualului*
Anul Numele elevului Clasa Anul școlar format tipărit format digital
la primire la predare la primire la predare
1
2
3
4

* Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit, deteriorat.
• Cadrele didactice vor verifica dacă informațiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.
• Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.

Arte vizuale și abilități practice. Manual pentru clasa a IV-a.
Semestrul I
Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu
Referent științific: prof. dr. Adriana Brăileanu

Copyright © 2016 Grup Media Litera
Toate drepturile rezervate

Editura Litera
O.P. 53; C.P. 212, sector 4, București, România
tel.: 021 319 63 90; 031 425 16 19; 0752 548 372 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
e‑mail: comenzi@litera.ro RIZEA, CRISTINA, STOICESCU, DANIELA, STOICESCU, IOANA
Arte și abilități practice. Manual pentru clasa a IV-a/
Ne puteți vizita pe Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu.
Bucureşti : Litera, 2016
2 vol.
ISBN 978-606-33-0588-7
Semestrul 1. - 2016. - ISBN 978-606-33-0586-3
I. Stoicescu, Daniela
Editor: Vidrașcu și fiii II. Stoicescu, Ioana
Redactori: Gabriela Niță, Mihaela Spurcaciu 811.135.1’35(075.33)
Corector: Carmen Bîtlan
Ilustrații: Dreamstime
Desene realizate de autoarele manualului
Fotografii: Ioana Stoicescu
Copertă: Vlad Panfilov
Tehnoredactare: Ioana Stoicescu, Olimpia Bolozan

Dragi copii,
În acest manual, vă invităm să descoperiți lumea specială din afara și dinăuntrul vostru! Este o lume care
seamănă cu un diamant, pentru că are multe fațete.
În clasa a III‑a, ați observat că tot ceea ce ați lucrat a fost valoros, pentru că nu există bun sau rău în felul
fiecăruia de a crea forme. Cu cât lucrările sunt mai diferite, cu atât sunt mai apreciate, datorită stilului propriu,
personal.
Deși în paginile ce urmează aveți sugestii pentru forme și culori, acestea sunt doar pentru o orientare generală.
Vă provocăm să vă simțiți liberi și să faceți lucruri complet diferite, într‑un mod la care nu s‑a gândit nimeni
până acum. Dacă e ceva ce vă lipsește din lista de materiale dată, fiți creativi și găsiți variante de înlocuire.

Și nu lăsați pe nimeni să vă spună că nu aveți talent. Pentru că desenul, pictura și abilitățile practice
se învață, așa cum se învață cititul, scrisul și socotitul. Iar secretul succesului este să aveți curaj să scoateți
la lumină ideile. Idei despre lumea din afara și dinăuntrul vostru…
Autoarele

3

Structura unei unități tematice
Varianta tipărită
Varianta digitală
Forma
Pagina de deschidere electronică
m estr u a manualului

Se
școlar are un

lI
conținut similar
Fotografii cu produse celei tipărite
realizate de către copii a manualului
şcolar şi cuprinde, în plus, o serie
3. Noi, de activităţi multimedia interactive
în diversitatea lumii Titlul unității
de învăţare (statice, animate,
Subiecte aplicative: interactive).
La capătul lumii
În țările calde
Subiecte aplicative
Brățara prieteniei
La fel și diferiți
Conținuturi
(tema plastică/proiect
pentru abilități practice etc.)
Îți vei aminti:
•  c  are sunt culorile reci și calde; 
•   cum să folosești linia, punctul, culoarea și forma, pentru a comunica cu ceilalți;
•   cum să combini materiale și tehnici, pentru a crea obiecte frumoase și utile  
pentru tine și pentru cei din jurul tău. Competențe

Competențe specifice
Vei descoperi: specifice:
•   că te asemeni și te deosebești de copiii din alte zone ale lumii;  2.1; 2.2;
2.3; 2.4.
•   cum să împletești o brățară a prieteniei.

23

Lecții de desen/pictură/abilități practice/fotografie Evaluare
3. Noi, în diversitatea lumii Subiect aplicativ: În țările calde
Tema: Culori calde Evaluare
Subiect aplicativ: La capătul lumii
Observă desenul din figura A.
Tema: Culori reci Ce culori au fost folosite?
A. În această unitate ți‑ai amintit multe lucruri despre culori. Verifică ce ai reținut!

Îți amintești? Culorile calde
Privește cu atenție fotografiile A și B. Ce observi? 1. Copiază schema de alături pe o coală albă
sunt: roșu, galben și oranj. Cea
Unde crezi că au fost făcute? Ce informații despre mediu sau în Jurnalul de învățare și completează/
mai caldă culoare este oranj,
primești prin intermediul culorii? colorează cu culori primare sau cu culori binare.
deoarece rezultă din amestecul
a două culori calde: O = R + G.
Îți amintești? După efectul pe care îl produc, adică 2. Observă figura pe care ai obținut‑o. 1+2
după felul în care ne fac să ne simțim, culorile pot fi Care sunt perechile de culori complementare?
În compoziții, culorile calde
calde și reci.
dau impresia de apropiere
Cele reci sunt: albastru, verde și violet. Albastru pur 3. Scrie pe o coală albă sau în Jurnalul de
în spațiu.
este culoarea cea mai rece, deoarece celelalte culori reci A învățare, răspunsurile la întrebările de mai jos.
au în amestec și culori calde: Ve = A + G; Vi = A + R. a) Ce sunt formele naturale? Culoare primară 1 Culoare primară 2
afara cutiei! b) Ce sunt formele plastice?
În compoziții, culorile reci dau senzația de depărtare Gândește în c) Cum se obțin nuanțele?
în spațiu. • Copiii din Africa pot da lecții d) Ce se întâmplă cu amestecurile atunci când 1+3 2+3
de simplitate copiilor din folosim alb și/sau negru?
A lumea‑ntreagă. Deși se confruntă e) Cum se obțin formele spontane?
în fiecare zi cu multe probleme, Culoare primară 3
trăiesc în mijlocul naturii și se
bucură de frumusețile acesteia.
• Faptul că nu au jucării, nu‑i împiedică să se joace.
Inventează mereu jocuri noi: modelează pământul, B. Ai creat împreună cu colegii decoruri pentru sala de clasă?
se urcă în copaci, își încropesc mașinuțe din bețe, capace, Cum ați colaborat? Alegeți împreună răspunsurile la întrebările din fișa de mai jos.
B cutii de carton etc. Își fac mingi din pungi de plastic,
pe care le strâng laolaltă și le leagă cu sfoară. În toată
B B sărăcia, există însă un lucru care nu le lipsește: zâmbetul!
Autoevaluare de grup
Nume: Data:
Tema proiectului: Numele colegilor:

1. Am terminat lucrarea la timp? DA / NU
C Aplicații
Aplicații
1. Care sunt țările calde? 2. Am cooperat eficient? DA / NU
1. Privește cu atenție figura C. Ce reprezintă? Scrie, pe o coală albă sau în Jurnalul tău de învățare, 2. Află și alte informații
despre viața copiilor din 3. Am comunicat cu voce de interior, fără a deveni gălăgioși? DA / NU
lucrurile la care te gândești atunci când privești desenul.
2. Informează‑te despre viața din regiunile polare: țările calde.
3. Realizează o compoziție 4. Fiecare și‑a spus propria idee, dar a ascultat și ideile celorlalți? DA / NU
• cine sunt eschimoșii;
• cu ce se hrănesc; cu titlul În țările calde.
5. Ne‑am descurcat cel mai bine la …………………………………………………………
Folosește numai culori calde.
• cum își construiesc igluurile etc. C
Realizează o compoziție cu subiectul La capătul lumii. Folosește numai culori reci. 6. Data viitoare vom fi mai buni la …………………………………………………………
24 25 22

4

conform programei școlare pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice.1.4. Realizarea de produse unicat.2. în compoziții în mediul înconjurător și în imagini 2. personalizate și utilizabile. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate. pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat 2. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într‑o diversitate de contexte 1.2. Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele comunicate prin limbaj vizual 1. Remodelarea spațiilor și formelor printr‑un demers plastic intenționat și prin tehnici variate 5 . 5003/02. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice. aprobată prin OMEN nr. clasele a III‑a – a IV‑a.12.3. Simboluri și casete Activități de pictură și desen Gândește în afara cutiei! Activități pentru abilități practice Materiale necesare Activități de fotografiere Simbol ECO (reutilizare de materiale) Explicații Aplicații (Pune‑ți mintea la contribuție!) (îndrumări pentru învățare) Evaluare/autoevaluare Informații pentru profesori (verifici ce ai învățat) Acest simbol te ajută să identifici paginile din manual cu activități multimedia de învățare. creative și ludice 2. valorificând potențialul expresiv al limbajului plastic 2. în urma desfășurării unor activități dominant manuale. Realizarea de compoziții la alegere. Evidențierea caracteristicilor diferitelor categorii de elemente de limbaj plastic.1. folosind materiale și tehnici adecvate 2. Competențe generale și specifice.2014 1.

D. pe care le ai atunci când folosești o astfel de cutie. A B C D 1. Materiale și instrumente La disciplina Arte vizuale și abilități practice vei avea nevoie de mai multe resurse. în care să depozitezi materialele reciclabile? Spune cel puțin trei avantaje. Poți folosi un tabel sau alt organizator grafic: Materiale Instrumente hârtie colorată simplă și cu model foarfecă simplă și cu model 2. 3. grupând instrumentele și materialele pe care le observi în figurile A. B. C. Realizează o listă. Privește fotografiile de mai jos și amintește‑ți ce ai folosit în clasa a III‑a.­­ 6 . Ți‑ai creat o cutie de arte. Completează lista cu alte resurse pe care le ai la îndemână.

1. forma. • cum să desenezi și să decorezi un zmeu.3.1. cu ajutorul cărora poți realiza Competențe produse utile în viața de zi cu zi. 2.2. specifice: Vei descoperi: 2. linia. 2. • care sunt tehnicile de lucru învățate până acum. folosind elementele de limbaj plastic: punctul. 7 . pata de culoare. În zbor Subiecte aplicative: Între cer și pământ Amintiri din copilărie Îți vei aminti: • cum să comunici idei și sentimente.

Ce elemente de limbaj plastic s-au folosit în figurile C și D? 8 . • folosind limbajul scris (atunci când scriem). În acest caz. folosim elementele de limbaj plastic: punctul. semnale vizuale. 2. linia. organizate în forme la care ne‑am gândit (forme elaborate) sau în forme obținute întâmplător (forme spontane). B. C și D. A B Prin desen și pictură putem transmite ceea ce gândim și ceea ce simțim.). • folosind limbajul vizual (atunci când ne ajutăm de fotografii. Privește cu atenție figurile A. pata de culoare și forma Îți amintești? Putem comunica cu cei din jurul nostru: • folosind limbajul oral (atunci când vorbim). Recapitulare Elemente de limbaj plastic: punctul. desene. C D Aplicații 1. Spune ce asemănări și ce deosebiri observi între ele. linia și pata de culoare. sculpturi etc.

(Vezi fotografiile de pe această pagină. să decupezi după contur. să rupi și să răsucești. să împletești. pliere A B C D E F quilling modelaj tăiere și coasere Aplicații 1. În ce scop pot fi folosite produsele date ca exemplu pe această pagină? 9 . Care dintre tehnicile învățate îți place mai mult și de ce? 2. să îndoi. să modelezi etc. să țeși cu benzi de hârtie. să croiești și să coși. Știi să tai. Tehnici de lucru pentru realizarea de produse utile Îți amintești? Din clasa I până acum. să lipești.) decupare după rupere și origami mototolire contur. ai învățat numeroase tehnici de lucru care te‑au ajutat să creezi obiecte frumoase și utile. lipire. să mototolești.

Desenează zmeie de forme diferite. cerate. linere. pixuri. Așezarea acestora se poate face ordonat sau la întâmplare. forma Ai înălțat vreodată sau ai văzut cum se înalță un zmeu? Privește figura A. și spune care crezi că sunt condițiile necesare pentru a reuși. de pe această pagină. linii verticale. Ce forme poate avea un zmeu? Dacă vrei să‑l deco- rezi. adică spontan. carioca. tempera etc. scurte. orizontale. Pentru a crea desene foarte expresive. 2. ce fel de linii și puncte poți folosi? A Îți amintești? Atunci când conturezi un obiect sau când îl decorezi. spiralate. curbe. Decorează‑le cu linii. punctul. puncte și culori. continue sau întrerupte. Aplicații 1. B 10 . frânte. poți folosi linii groase sau subțiri. alături de linii poți folosi și puncte. prin stropire sau prin alte procedee. oblice. lungi etc. Observă cu atenție figura B. În zbor Subiect aplicativ: Între cer și pământ Tema: Linia. șerpuite. jucându‑te cu mai multe instrumente: creioane. creioane colorate. 1.

cu grosimi diferite pe lungimea lor. fiecare pasăre reușește să‑și potrivească ritmul și poziția aripilor. mărimea liniilor și a punctelor sunt strâns legate de instrumentul cu care se desenează? Aplicații 1. Știai că aspectul. dar nu singurul. pentru că lumea păsărilor este fascinantă. Observă și modul în care au fost grupate punctele. C)? • De‑a lungul timpului s‑au făcut numeroase cercetări. dar atunci când stolul este în formă de „V”. Unele sunt sub formă de șiruri în direcții diferite. numite linii modulate. • Tu ce alte curiozități legate de zbor cunoști? 11 . A B a cutiei! Gând ește în afar • Te‑ai întrebat vreodată de ce zboară păsările călătoare într‑un stol C în formă de „V” (fig. în locul celei perfecte. altele sunt grupaje de puncte de aceeași mărime și culoare. Observă cu atenție păsările în natură. grosimea. iar altele sunt dispuse la întâmplare. Folosește linii. forme și culori. Încearcă instrumente diferite. puncte. astfel încât să folosească curentul de aer format de aripile păsării aflate în faţă. Un posibil răspuns. 2. Artiștii preferă o astfel de linie. pentru că este mai expresivă. este acela că zborul reprezintă un efort considerabil. Realizează un desen cu titlul Păsări. Privește desenele din figurile A și B. Observă că desenatoarea a folosit linii imperfecte. cu aceeași grosime pe toată lungimea ei.

Realizează împreună cu colegii un mobil cu avioane de hârtie (fig. Ce alte modalități de a expune avioane de hârtie cunoști? Poți observa una dintre ele în figura B. Construiește avioane din hârtie. Există nenumărate modele mai ușor sau mai greu de realizat. A B 12 . Folosește. Aplicații 1. Poți urmări pe pagina alăturată pașii posibili pentru a obține un avion de hârtie prin tehnica origami. 4. În zbor Subiect aplicativ: Amintiri din copilărie – avionul Tehnica Origami Care este primul obiect pe care ai învățat să‑l construiești din hârtie? Dacă nu ai încercat încă să faci un avion. împăturind hârtia în feluri diferite. Indiferent de model. 2. ele trebuie să zboare cât mai mult. 1. Se poate spune că avioanele din hârtie sunt cea mai răspândită formă de origami (arta de a împături hârtia). Lansează avionul de la o linie trasată și măsoară distanța pe care a parcurs‑o. Jocul cu avioane de hârtie este foarte îndrăgit. te provocăm să încerci. 3. însă. pe care să‑l expuneți în sala de clasă. atât de către copii. A). cât și de către adulți. de fiecare dată. hârtie de reciclat (ciorne).

De data aceasta. 2b) și suprapune muchiile indicate cu roșu (fig. Avionul este gata de lansare! afara cutiei! Gândește în • Știai că o altă construcție origami foarte îndrăgită este cocorul? Despre acesta există o legendă renumită care a făcut din el un simbol al speranței. 3a 3b 4a 4b Întoarce avionul pe verso și repetă mișcarea de suprapunere a muchiilor (fig. 1 2a 2b Îndoaie pe lungime o coală A4 și desfă‑o (fig. Ține coala îndoită pe jumătate (fig. 4a și apoi fig. C). apoi. introdu colțul 6a 6b în interior (fig. 2a). și nu către 5a 5b baza acestuia (fig. Acum. vei face îndoiturile către partea superioară a avionului. 1). 3b). 3a). Îndoaie colțul aflat la spatele avionului (fig. Ajutându‑te de îndoitura realizată. 13 . Apoi. 5b). 5a). pliază către centru două colțuri ale dreptunghiului (fig. 6b). C pe care să‑l expuneți în sala de clasă. 6a). • Realizează împreună cu colegii un mobil cu cocori (fig. 4b). realizează mișcări similare de suprapunere a muchiilor indicate cu roșu (fig. realizează îndoituri similare și suprapune din nou muchiile (fig. dragostei și credinței.

să mă străduiesc dar am progresat mai tare! 14 . 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct Lucrări terminate Trebuie Excelent! Foarte bine Bine Nu prea bine. originalitate Trebuie Excelent! Foarte bine Bine Nu prea bine. Socotește punctajul total și spune ce observi. să mă străduiesc dar am progresat mai tare! Creativitate. răspunsul care crezi că ți se potrivește cel mai bine. să mă străduiesc dar am progresat mai tare! Ordine şi curăţenie la bancă Trebuie Excelent! Foarte bine Bine Nu prea bine. Evaluare Gândește‑te la lucrările pe care le‑ai realizat până acum la Arte vizuale și abilități practice. în fiecare caz. să mă străduiesc dar am progresat mai tare! Respectarea temei şi a subiectului Trebuie Excelent! Foarte bine Bine Nu prea bine. Alege.

Povești de toamnă Subiecte aplicative: Atelier de artist Natura. din frumusețea naturii.4.2. pentru a comunica celor din jur idei și sentimente. • cum să folosești linia. • cum să combini materiale și tehnici. copiii luminii Toamna. izvor de inspirație Culorile. 2. • ce sunt nuanțele. 1. în lucrările lor. 15 . 2. în școală Îți vei aminti: • ce sunt formele naturale și formele plastice. care sunt culorile complementare. 1.1. 2. culoarea și forma. Competențe Vei descoperi: specifice: • că poți să‑ți aduni ideile într‑un carnețel de schițe. • care sunt culorile primare și cele binare. • că artiștii se inspiră. pentru a crea obiecte utile în viața de zi cu zi.2.

2.) De ce se numește astfel? Pentru că. Seamănă cu un jurnal în care proprietarii fac însemnări în imagini despre ceea ce simt. Vei descoperi valoarea lui peste câțiva ani. Prezint‑o colegilor și cere‑le părerea. acestea se pot transforma în adevărate opere de artă. sub forma unor idei. În timp. C 16 . A Așadar. văd. cu câteva linii generale (fig. Povești de toamnă Subiect aplicativ: Atelier de artist Tema: Schiță/carnet de schițe Știai că fiecare artist are cu el în permanență un prieten? Este vorba despre carnețelul de schițe. în care autorul conturează în linii mari (fără amănunte) un subiect care îl interesează. B Aplicații 1. (Vezi fig. altfel spus despre lucruri sau locuri care îi impresionează. Dar ce este o schiță? O schiță este un desen. miros sau. 2. adică un desen realizat fugitiv. A și B. este mai mic decât un caiet obișnuit și încape cu ușurință în orice fel de geantă. C). într‑un carnețel de schițe încape o lume minunată. de regulă (dar nu neapărat). personală. Transformă una dintre idei într‑un desen sau într‑o poveste. Adună‑ți ideile într‑un carnețel de schițe. aud.

puncte sau culori? Pentru că artistul a fost impresionat de frumusețea fructului și l‑a redat întocmai. fotografi etc. Cu cealaltă jumătate acoperă culoarea și presează. astfel încât să capete semnificație. Au fost folosite linii. C). Aceștia au observat cu atenție formele naturale și le‑au transformat în forme plastice. punctului și culorii (vezi reproducerea Natură moartă cu fructe. cu ajutorul liniei. prin B stropirea. Îndoaie o foaie de hârtie în două părți egale și așază culori numai pe una dintre jumătăţile ei. A). vorbim despre forme spontane. fig. formele se pot obține și spontan. 17 . Desfă foaia și completează forma spontană obținută cu linii și puncte. a lui Nicolae Grigorescu. fuzionarea. izvor de inspirație Tema: Forme naturale și forme plastice Natura a fost întotdeauna izvor de inspirație pentru pictori. spunem că a realizat o formă elaborată. Subiect aplicativ: Natura. sculptori. în care să folosești forme elaborate inspirate din natură. Creează o compoziție cu titlul Toamna. În pictură. obținute prin amestecul culorilor (fig. A Natură moartă cu fructe. de Nicolae Grigorescu Privește cu atenție schița din figura B. C 2. Aplicații 1. În acest caz. mișcarea suprafeței de hârtie etc.

C 18 . în care să folosești cât mai multe nuanțe. complementare și nuanțe Privește cu atenție cercul culorilor (cercul cromatic). creat de Johannes Itten (fig. 2. binare. A). obținem culorile binare (sau secundare): oranj. verde și violet. Acestea nu se pot obține prin amestecul altor culori. în partea opusă. C). Pe cercul cromatic se poate observa că fiecărei culori primare îi corespunde. ci nonculori. A cu O). galben și albastru. Exersează amestecurile de culori într‑un joc de forme asemănător celui din figura B. iar negrul reprezintă întunericul. În centru se află culorile roșu. Albul reprezintă lumina. Aceste perechi se numesc culori complementare (R cu Ve. 2. Povești de toamnă Subiect aplicativ: Culorile. Din amestecul culorilor primare. Realizează o compoziție cu titlul Fructe de toamnă (vezi fig. numite și culori primare (principale). Cercul cromatic al lui Itten Privește cu atenție desenul din figura B și amintește‑ți: • prin amestecul de culori (primare sau binare) vecine pe cercul cromatic se obțin nuanțe. și amintește‑ți ce ai învățat despre culori. o culoare binară. • amestecurile se tulbură atunci când folosim alb și/sau negru. G cu Vi. A Alb și negru nu sunt culori. copiii luminii Tema: Culori primare. B Aplicații 1. două câte două.

astfel încât să obții un strugure. Realizează alte tablouri cu același subiect. în școală. D E 19 . Creează‑i o ramă și expune‑l în sala de clasă. Înmoaie în culoare marginea unui capac de plastic și amprentează pe hârtie. vom obține amprenta (urma) suportului respectiv. C. colaj etc. în școală Tehnica amprentării Observă figurile A și B și amintește‑ți tehnica amprentării. D și E). 2. A B Aplicații 1. Dacă vom pune multă culoare pe diferite obiecte/materiale din jurul nostru și le vom presa pe hârtie. într‑o expoziție cu titlul Toamna. Completează tabloul și cu alte elemente.) și materiale C diferite (fig. folosind tehnici învățate (modelaj. Subiect aplicativ: Toamna.

decorând‑o cu produse realizate chiar de către voi. tot pe lungime. 2. înfășurând peste el benzi franjurate de culori diferite. în școală Tehnica decupării după contur Ai observat cât de bine te simți într‑o încăpere plină de lumină și culoare? Puteți transforma sala de clasă într‑un astfel de spațiu. pe care le obții repetând pașii 1 și 2. Materiale necesare • coli de carton colorat. ilustrate în figura A. Acesta va fi centrul florii. Mergi cu tăietura puțin mai mult de mijlocul benzii. 20 . Poți tăia fâșii mai late sau din nou jumătatea obținută. Pliază o coală colorată A4 în jumătate. De mare efect sunt florile uriașe (50–70 cm). Povești de toamnă Subiect aplicativ: Toamna. Pliază partea cu îndoitura. Taie de‑a lungul îndoiturii. de dimensiunea 50 x 70 cm. de format A4. Îl poți mări. Franjurează bentița de hârtie pe pe lungime. Rulează cât mai strâns bentița de hârtie franjurată. Pasul 2. Lipește la capăt și ține strâns câteva minute. Poți alege să începi cu partea din mijloc a florii sau cu conturul acesteia. • coli de carton colorat. Urmează pașii pentru a realiza un astfel de decor. Atenție! NU până la capăt! 3a 3b Pasul 3. 1 2 Pasul 1. A • foarfecă și lipici. mai înguste. ca în figura 3b. asigurându‑te că s‑a lipit bine. Răsfiră fâșiile.

cu ajutorul unei gume de lipit asemănătoare cu plastilina (patafix. decupează un orificiu o petală. Aplicații 1. Pe o coală mare de carton colorat. desenează o floare. Lipește prin suprapunere capetele în care lipsește petala florilor 7 mari de la exterior. ușii. 6 Pasul 6. Decorați clasa cu produsele obținute. obținute la pasul 4. gumfix etc. Asamblează toate părțile. folosind Pasul 5. Suprapune și lipește cele două flori mari. de altă formă toată suprafața. având grijă să nu încărcați prea mult spațiul. căreia să îi lipsească și de altă culoare. Realizează flori uriașe împreună cu colegii. Desenează o floare mai mică. Decupează‑le după contur. 21 . de aceeași culoare. astfel încât petalele lor Pasul 7. În centrul ei. Florile se vor fixa de perete sau de tocul să alterneze (vezi fig. de flori. 7). precum și centrul. ca în figura 6. Ai nevoie de două astfel în care să încapă figura obținută la pasul 3. 2. 4 5 Pasul 4.).

În această unitate ți‑ai amintit multe lucruri despre culori. Ai creat împreună cu colegii decoruri pentru sala de clasă? Cum ați colaborat? Alegeți împreună răspunsurile la întrebările din fișa de mai jos. Copiază schema de alături pe o coală albă sau în Jurnalul de învățare și completează/ colorează cu culori primare sau cu culori binare. Evaluare A. Data viitoare vom fi mai buni la ………………………………………………………… 22 . 1+2 Care sunt perechile de culori complementare? 3. Autoevaluare de grup Nume: Data: Tema proiectului: Numele colegilor: 1. Am cooperat eficient? DA / NU 3. Observă figura pe care ai obținut‑o. Verifică ce ai reținut! 1. răspunsurile la întrebările de mai jos. 2. Am comunicat cu voce de interior. Fiecare și‑a spus propria idee. a) Ce sunt formele naturale? Culoare primară 1 Culoare primară 2 b) Ce sunt formele plastice? c) Cum se obțin nuanțele? d) Ce se întâmplă cu amestecurile atunci când 1+3 2+3 folosim alb și/sau negru? e) Cum se obțin formele spontane? Culoare primară 3 B. fără a deveni gălăgioși? DA / NU 4. Scrie pe o coală albă sau în Jurnalul de învățare. Ne‑am descurcat cel mai bine la ………………………………………………………… 6. dar a ascultat și ideile celorlalți? DA / NU 5. Am terminat lucrarea la timp? DA / NU 2.

în diversitatea lumii Subiecte aplicative: La capătul lumii În țările calde Brățara prieteniei La fel și diferiți Îți vei aminti: • care sunt culorile reci și calde. culoarea și forma. • cum să combini materiale și tehnici.4.3. 2. 3. • cum să împletești o brățară a prieteniei. punctul. pentru a crea obiecte frumoase și utile pentru tine și pentru cei din jurul tău. Competențe Vei descoperi: specifice: • că te asemeni și te deosebești de copiii din alte zone ale lumii. 2.2. • cum să folosești linia.1. 23 . Noi. pentru a comunica cu ceilalți. 2. 2.

Informează‑te despre viața din regiunile polare: • cine sunt eschimoșii. deoarece celelalte culori reci au în amestec și culori calde: Ve = A + G. 24 . În compoziții. • cu ce se hrănesc. Albastru pur este culoarea cea mai rece. pe o coală albă sau în Jurnalul tău de învățare. 2. Realizează o compoziție cu subiectul La capătul lumii. 3. adică după felul în care ne fac să ne simțim. în diversitatea lumii Subiect aplicativ: La capătul lumii Tema: Culori reci Privește cu atenție fotografiile A și B. Privește cu atenție figura C. culorile pot fi calde și reci. lucrurile la care te gândești atunci când privești desenul. Vi = A + R. Ce reprezintă? Scrie. Noi. A B B C Aplicații 1. culorile reci dau senzația de depărtare în spațiu. Ce observi? Unde crezi că au fost făcute? Ce informații despre mediu primești prin intermediul culorii? Îți amintești? După efectul pe care îl produc. Folosește numai culori reci. verde și violet. • cum își construiesc igluurile etc. Cele reci sunt: albastru.

C 25 . Își fac mingi din pungi de plastic. În compoziții. Folosește numai culori calde. B cutii de carton etc. Află și alte informații despre viața copiilor din țările calde. trăiesc în mijlocul naturii și se bucură de frumusețile acesteia. 3. nu‑i împiedică să se joace. capace. Inventează mereu jocuri noi: modelează pământul. își încropesc mașinuțe din bețe. culorile calde dau impresia de apropiere în spațiu. deoarece rezultă din amestecul a două culori calde: O = R + G. se urcă în copaci. pe care le strâng laolaltă și le leagă cu sfoară. există însă un lucru care nu le lipsește: zâmbetul! Aplicații 1. • Faptul că nu au jucării. Deși se confruntă în fiecare zi cu multe probleme. Care sunt țările calde? 2. Realizează o compoziție cu titlul În țările calde. În toată sărăcia. galben și oranj. Cea mai caldă culoare este oranj. A afara cutiei! Gândește în • Copiii din Africa pot da lecții de simplitate copiilor din lumea‑ntreagă. Ce culori au fost folosite? Îți amintești? Culorile calde sunt: roșu. Subiect aplicativ: În țările calde Tema: Culori calde Observă desenul din figura A.

Poți încerca și tu. De multe ori simțim nevoia de a dărui prietenei/priete‑ nului nostru ceva care să‑i spună cât de mult o/îl prețuim.) Se știe că între prieteni se creează o legătură specială. animalul de companie etc. dar cele mai ușoare sunt Materiale necesare cele făcute din fire. foarfecă. înnodare și împletire. din fiecare culoare aleasă. Taie câte două bucăți de 80 cm lungime. ca în figura 2. Pasul 2. făcută chiar de tine? Există nenumărate modele. • sfoară colorată. • riglă. 3. astfel încât să obții o buclă. prin răsucire. în diversitatea lumii Subiect aplicativ: Brățara prieteniei Tehnici de lucru cu fire textile Ai prieteni? Prin ce te asemeni și prin ce te deosebești de prietena/prietenul tău? (Prieteni pot fi și părinții. Noi. 1 Pasul 1. frații sau surorile. • o mapă cu clips sau bandă adezivă. 2 26 . urmărind cu atenție etapele următoare. Și ce e mai potrivit decât o brățară a prieteniei. Îndoaie la mijloc firele pregătite și apoi înnoadă. bunicii.

introduci capătul firelor prin bucla cifrei 4 (fig. astfel: treci cele două fire pe deasupra mănunchiului. formând cifra 4. Fixează bine capătul cu buclă al mănunchiului. alegi două fire de altă culoare și înfășori mai departe. lipindu‑l cu bandă adezivă de masa de lucru sau prinzându‑l în clipsul unei mape (fig. 4b cât mai strâns. pentru siguranță. apoi repetă nodul. Pe acestea le vei folosi pentru a lega brățara la mână. Repetă acest pas. Atunci când ai ajuns la lungimea dorită. Alege două fire de aceeași culoare și începe să înfășori cu ele restul mănunchiului. Când vrei să continui cu altă culoare. Desparte în două mănunchiuri firele rămase (fig. finalizează cu un nod de tip cifra 4. 4b) și strângi bine (fig. Probează brățara din când în când. Pasul 4. Brățările au un efect mai spectaculos atunci când sunt purtate în număr mai mare. în funcție de sensul în care ai înfășurat). 4c 5 Pasul 5. 4a 3 Pasul 3. 5). Apoi. ca în figura 4a (sau cifra 4 în oglindă. trebuie mai întâi să faci un nod. poți împleti firele rămase la capete. Brățara este gata! Dacă nu ți‑a ieșit perfectă din prima. finalizând de fiecare dată cu un nod înainte să schimbi culoarea. nu te îngrijora! Perfecțiunea vine odată cu exercițiul. fără a lăsa spații între fire. După aceea. 3). Opțional. 4c). trecând unul dintre mănunchiuri prin buclă și apoi înnodând. 27 .

Privește figurile A. E). B C D E 28 . El transmite anumite sentimente. Privește figurile C și D. în care subiectul este un om (sau un grup de oameni). în diversitatea lumii Subiect aplicativ: La fel și diferiți Tema: Portretul Îți amintești? Ce este subiectul într‑un tablou? Un tablou (pictură. 3. Ce poți spune despre copiii din imagini? A Un portret în care personajul este implicat într‑o activitate și nu privește la cameră (fig. Ce sentimente crezi că transmit cele două portrete? De multe ori. în funcție de expresia chipului. se numește instantaneu. fotografie). B. Noi. portretele transmit și informații interesante despre viața persoanei din imagine (cum ar fi locul unde trăiește. activitățile care îi plac sau obiceiurile din familia sa). se numește portret.

de cele mai multe ori. Prin ce vă asemănați și prin ce vă deosebiți? L K 29 . Iată doar câteva dintre ele: • portret general (plan depărtat): personajul apare în imagine în întregime (din cap până în picioare). De data aceasta. J Ce sentiment îți transmite fiecare dintre aceste trei situații? Aplicații 1. caz considerat adesea inestetic. Realizează un album foto. în timpul orei și în timpul pauzei. K). surprins împreună cu mediul care îl înconjoară (fig. • de la nivelul ochilor subiectului (fig. L). Spațiul de deasupra capului este mic. care să conțină portrete ale membrilor familiei tale. pe când fotografiile de peisaj (natură) sunt realizate de cele mai multe ori în poziție orizontală. În funcție de modul în care este încadrat (cuprins în imagine) subiectul. H). este permisă tăierea la nivelul frunții (fig. pentru a cuprinde un spațiu mai larg. există mai multe tipuri de portret. • portret‑cap (plan apropiat): în imagine apare numai capul personajului (umerii adesea nu apar). Ce poți spune despre expresiile lor? 2. G). orientarea (poziția) în care este realizat un portret este verticală (deoarece oamenii stau în picioare). acest lucru nu este obligatoriu. în evidență! F I G H Așa cum poate ai observat. F). • de sus în jos (fig. personajul este încadrat de la jumătatea coapsei (fig. astfel încât picioarele nu apar în întregime. Care sunt obiceiurile în școala ta? Realizează instantanee în care să îți surprinzi colegii. Îți propunem să explorezi ambele orientări. iar fundalul nu este foarte clar (fig. J). aceștia trebuie să iasă clar. De obicei. Desigur. • plan mediu: personajul este surprins într‑un cadru mai restrâns. • bust: personajul este încadrat deasupra șoldului. Ochii personajului sunt foarte importanți. În funcție de punctul din care privește fotograful (numit perspectivă). un portret poate fi privit: • de jos în sus (fig. atunci când realizezi portrete. I) sau al bărbiei.

Schimbați apoi rolurile: tu ești Artistul și el Criticul. Formează pereche cu unul dintre colegi: el este Artistul. 2 30 . Poți să îți spui părerea și despre o fotografie (fig. folosind tehnica numită „sandvici”. Roagă‑l să‑ți arate una dintre lucrările realizate de el. 1). pentru că ai folosit multe amestecuri. Evaluare Învață să‑ți spui părerea despre lucrările realizate de colegii tăi. Încheie tot cu o apreciere: Și fondul îmi place mult. 2). folosind aceeași tehnică. în diversitatea lumii. din unitatea Noi. pentru că ai folosit puncte de diferite mărimi. Continuă cu un lucru pe care i‑l recomanzi: Mi‑ar fi 1 plăcut mai mult dacă pe planșă nu ai fi lăsat niciun loc neacoperit de culoare. Spune ce simți când comentariile despre ceea ce ai realizat se prezintă sub formă de „sandvici”. Privește‑o cu atenție și începe prin a formula o apreciere despre ea: Îmi place cum ai pictat chinezoaica (fig. iar tu ești Criticul.

Povești de iarnă Subiecte aplicative: Decoruri de iarnă: brazi și oameni de zăpadă Sărbători cu lumină Îți vei aminti: • cum să combini materiale diverse și tehnici pentru a crea obiecte frumoase și utile. 1.2. 31 . • cum să pictezi cu lumină. 2. 4. 2. Competențe Vei descoperi: specifice: • cum să‑ți confecționezi singur decoruri de iarnă. • ce sunt formele plane și formele spațiale.1.4.1. • tehnica fuzionării și a colajului. 2. specifice sărbătorilor de iarnă.

Folosiți. bradul verde.. Ce observi? Ce tehnici s‑au folosit pentru a obține brazii? Îți amintești? În pictură. rezultatele Ca o fantasmă geroasă. Aduci zile fără soare… În zadar a ta suflare Apa‑n râuri o încheagă. B Eu păstrez a mea verdeaţă!” 32 . Aduci viforul pe‑aice. vrăjitoare. Fie iarnă. în anumite colaje etc. B). Iarna cu șapte cojoace. 4. formele au două dimensiuni. brazii din figura A sunt forme plane. Șterge urma pe cărare Și de mine țurțuri leagă… În zadar îmi pui povară De zăpadă și de gheaţă. Realizează un desen. fie vară. Bradul. de Vasile Alecsandri. ca decoruri pentru serbarea de Printre negură se pierde Crăciun sau ca decoruri de iarnă. și poartă numele de forme plane sau forme bidimensionale. Povești de iarnă Subiect aplicativ: Decoruri de iarnă – brazi Tema: Forme plane Privește cu atenție figura A. Și privește cu‑ntristare Cum se primblă prin răstoace Iarna pe un urs călare. El se scutură și zice: „În zadar tu. Puteți face un colaj în grup (fig. A Aplicații 1. respectiv lungime și lățime. de Vasile Alecsandri Inspiră‑te în compoziția ta din strofele poeziei Sus pe culme. grafică. Sub zăpada albicioasă 2. creației voastre. Așadar. o pictură sau un colaj Bradul în care să folosești forme plane elaborate.

Pentru ca lucrarea să fie mai deosebită. (căciulă. după contur. Decupează‑l după contur.). fular. colajul Există deosebiri între bradul din figura A și brazii din figura B. 2. 2b 1 2a Pasul 1. petele. folosind pata plată. din punctul de vedere al modului în care a fost folosită culoarea? În figura A. este vorba de pete plate sau decorative (tente plate). fără urme vizibile de pensulă. A B Aplicații 1. Decupează‑i și folosește‑i într‑un colaj. nasturi etc. Subiect aplicativ: Decoruri de iarnă – oameni de zăpadă Tema: Pata plană. urmând pașii dați mai jos. 33 . au fost întinse uniform. pliante sau reviste. Construiește‑ți un colaj cu un om de zăpadă. Pe o coală mare de Pasul 2. desenează un om de zăpadă. Desenează și apoi decupează. În acest caz. folosește hârtie sau carton din ziare. alături de un om de zăpadă. Pictează brazi de forme și mărimi diferite. accesorii diverse carton. adică urmele de culoare așezate pe coala de desen.

ca în figura D. Spune pașii care crezi că s‑au făcut pentru a obține un brad tridimensional.. fotografiați. dacă materialele necesare sunt cele prezentate în figura F. pata picturală obținută prin fuzionare Descriși în cuvinte. Obținem pete picturale și folosind culorile în amestec sau prin alte tehnici: stropire. Pata de culoare nu a fost întinsă în mod egal. 4. ci s‑a folosit un suport umed. modelaj. Privește cu atenție figurile A. bradul a fost pictat prin tehnica fuzionării. înălțimea. înainte ca foaia să se usuce (fig. apare cea de‑a treia dimensiune. origami. În acest caz. Prin această tehnică spunem că am obținut pete picturale sau vibrate (adică neuniforme). C și D și spune ce asemănări și ce deosebiri există între ele. 2. alături de lungime și lățime. ceramică. ilustrați pe calculator sau construiți din materiale diferite. brazii nu lipsesc din poveștile noastre de iarnă. E). B. Povești de iarnă Subiect aplicativ: Decoruri de iarnă – brazi Tema: Forme spațiale. folosind 34 materiale și tehnici la alegere. pe care s‑a pus culoarea verde foarte repede. pictați. Construiește un brad tridimensional. În figura D. machete etc. vorbim despre forme tridimensionale – 3D (lățime. lungime și înălțime) sau forme spațiale. E Aplicații 1. F . În care dintre cazuri vorbim despre forme plane? Ce au în plus celelalte? A B C D Îți amintești? În sculptură. amprentare. desenați. dirijarea culorii cu jet de aer etc.

din coală colorată. omul de zăpadă construit • o coală de hârtie colorată. sau o panglică subțire. • foarfecă. • un capac de la o sticlă de 5 litri (fig. Lipește crenguța între două foi. Asemenea bradului. Pe foile îndoite și capsate. îndoaie‑le pe lungime și capsează‑le din loc în loc. • o crenguță. de‑a lungul îndoiturii. A). pălăria pe capul omului de zăpadă (fig. Conturează un cerc. Descoperă cum se realizează un astfel de decor. Pasul 2. Așază foile de revistă unele peste altele. Subiect aplicativ: Decoruri de iarnă – oameni de zăpadă Tema: Forme spațiale Materiale necesare • pagini dintr‑o revistă veche. B) și leagă firul metalic cu ajutorul capacului. prin lipire. Cu cât sunt mai multe foi. Gata! 35 . Prinde dreptunghi. desenează corpul omului de zăpadă (în funcție de preferințe. Răsfiră foile. în formă tridimensională poate fi o podoabă • un fir metalic îmbrăcat în fire textile în bradul de Crăciun. care se rulează și se lipește sub formă de cilindru. și decupează‑l. A B C Pasul 3. din două sau din trei părți) și decupează după contur. capsator. Construiește pălăria. Pasul 1. lipici. așază‑le în Pasul 4. Corpul pălăriei se face dintr‑un sau funda pe post de fular. cu atât corpul omului de zăpadă va fi mai plin. picioare (fig. C).

la suficientă distanță. 2b). Așază camera pe un trepied (fig. denumită pictură cu lumină. Alege una sau două (fig.1 în imagine. 2a): lanterne care funcționează și • 15” poziționează‑te în fața camerei Acest lucru înseamnă că aparatul va înre. Nu te îngrijora dacă nu înțelegi ce înseamnă Din acest moment. Pasul 1. Ea se bazează pe timpul în care îi permitem camerei să înregistreze ceea ce se petrece în exterior. Setează camera foto pe modul de ATENȚIE! Pictura cu lumină funcțio- fotografiere manual (prescurtat cu litera M nează numai pe timp de noapte sau pe rotița camerei). vezi figura 1. Pasul 3. cuvintele fotos (lumină) și grafi (a scrie. a fotografia înseamnă „a desena cu lumină”! (sau alte obiecte care luminează și pot Știai că există posibilitatea de a scrie/de a desena fi ținute în mână): becul de la bicicletă. cu adevărat? În fotografie. Povești de iarnă Subiect aplicativ: Sărbători cu lumină Fotografie: Pictură cu lumină Materiale necesare Îți amintești? • o cameră foto cu funcții manuale. • ISO 200 2a Roagă pe cineva să stingă lumina • Caută pe cameră (în partea din față) și să apese pe butonul de declanșare un butonaș care indică AF‑MF (fig. îți prezentăm pașii pentru a realiza picturi cu lumină. astfel încât să încapi în întregime • F7. gistra (va capta lumina) timp de 15 secunde. 3 într‑o încăpere fără ferestre! Pasul 2. (cu fața la ea). 4. foarte îndrăgită. 2b cu lumina lanternei. Potrivește setările camerei astfel Pasul 4. a desena). ai la dispoziție toate prescurtările camerei! Nu este nevoie. 3) sau pe altă suprafață stabilă (cum ar fi o masă). există o tehnică beculețe de împodobit bradul etc. 15 secunde ca să desenezi în aer Butonează până când reușești și nu te teme. • una sau mai multe lanterne mici Astfel. Pornește camera și îndreapt‑o către locul pe care îl vei fotografia (un loc spațios. Mai jos. al camerei (adică cel care face L‑ai găsit? Comută‑l pe MF! fotografia). în care să te 1 poți mișca în voie). 36 nu ai ce să strici! . de la • un trepied sau o masă înaltă. cu lumină. Cuvântul fotografie provine din limba greacă.

scriindu‑l fie de la stânga ETRA la dreapta. • Du‑te în fața oglinzii și privește cuvântul reflectat în ea. 37 . învârtindu‑le în fel și chip. Este corect cuvântul reflectat? • Scrie cu lumină cuvântul ARTE (fig. Ce observi? ARTE • Copiază cuvântul așa cum se vede în oglindă. E). urmând pașii explicați pe pagina 36. C) sau artificiile (fig. Alți fotografi E lucrează în echipă. iar în mâna stângă o lanternă cu lumină albă. Unii dintre ei au explorat surse de lumină diferite. D). • Privește din nou în oglindă ceea ce ai scris. pentru a obține picturi cu lumină colorată diferit (fig. poți seta de data aceasta 20 sau 25 de secunde. B). B C Fotografie realizată de către două eleve. cu condiția să… îl scrii în oglindă! Ai încercat vreodată să scrii un cuvânt așa cum s‑ar vedea în oglindă? Îți propunem următorul exercițiu: • Scrie pe o bucată de hârtie cuvântul ARTE. până începi să te pricepi. Iată ce am desenat noi! Figura A a fost realizată prin conturarea repetată a unei inimi. fie de la dreapta la stânga. Aplicații A Poți scrie cu lumină orice mesaj dorești. • Ți‑au ajuns cele 15 secunde? Dacă ai nevoie de mai mult timp. ținând în mâna dreaptă becul roșu de la bicicletă. precum becurile de Crăciun (fig. folosind becuri pentru bradul de Crăciun D afara cutiei! Gândește în Pictura cu lumină este îndrăgită de mulți artiști. Cum îți este mai ușor? Scrie‑l de mai multe ori.

............ Lucrul cel mai valoros pe care l‑am învăţat până acum este: ...................... cu titlul: Două stele și o dorință.......... • mi s‑a părut plictisitor ...................................................................................................... 1.... notează răspunsurile la întrebările de mai jos............................................................................... În timpul orelor de Arte vizuale și abilități practice..................................................................... • mi s‑a părut ușor ............................................................................................................... Evaluare A.... • mi s‑a părut interesant ............................................. 2....... În Jurnalul de învățare........................................................................ B............................... din unitatea Povești de iarnă: • mi s‑a părut greu .. Uită‑te cu atenție la lucrările pe care le‑ai realizat în unitatea tematică Povești de iarnă și completează în Jurnalul de învățare o fișă asemănătoare cu cea de alături.......... 38 .....

specifice: • cum să decorezi/pictezi/desenezi un tricou. 2. • informații despre stema României. 5. 39 . 2. puncte. 2. Simboluri Subiecte aplicative: Buzunare magice Stema sau blazonul Lucrurile mele Îți vei aminti: • cum să combini materiale diverse și tehnici. Vei descoperi: Competențe • tehnici de lucru cu materiale textile.2.1. 1.1. culori și forme. • cum să desenezi un blazon folosind linii.4. pentru a crea obiecte frumoase și utile.

buzunarele din material textil sunt. A B 1 Pasul 1. magice. astfel încât să nu depășească bucățile de lemn. în ele putem ascunde nenumărate surprize. ac și ață. Dincolo de utilitatea pe care o au. A). Poți urma etapele de mai jos. oval. cu atât 2 modelul imprimării va fi mai special. • un pahar cu ceai de fructe de pădure sau ceai negru.). (pătrat. într‑un anume fel. 5. de preferat din bumbac alb (fig. cerc. • două bucăți de material textil de forma dorită cu simboluri care să te reprezinte. formă neregulată etc. mărgele. Pasul 2. • sfoară. Cu cât modul de a împături este mai deosebit. fundă. Împăturește bucățile de material. • două bucăți de lemn (fig. • elemente pentru personalizare: nasturi. B). foarfecă. Așază una dintre bucățile de material împăturit între bucățile de lemn. Materiale necesare Confecționează‑ți un buzunar special. Simboluri Subiect aplicativ: Buzunare magice Tehnici de lucru combinate Ți s‑a întâmplat vreodată să bagi mâna în buzunar și să descoperi un lucru pe care credeai că l‑ai pierdut? Rotunde. 40 . dreptunghi. pătrate sau dreptunghiulare. bucăți de material cu imprimeuri etc.

Pasul 6. Repetă pașii pentru cea de‑a doua bucată de material. Înfășoară totul cu sfoară. coase sau pictează pe buzunarul obținut simboluri care au legătură cu tine. Introdu ansamblul obținut în paharul fixare. Coase cele două bucăți împreună. Lipește. în care poți pune lucruri de care ai nevoie. 5a 5b 5c Pasul 5. despăturește materialul și lasă‑l la uscat. 3 4 Pasul 3. Scoate‑l. Buzunarul este gata pentru a deveni un tovarăș de nădejde. pe trei laturi. 41 . pentru o mai bună Pasul 4. cu ceai și lasă‑l cel puțin 10 minute.

însoţită de un soare la dreapta și de o lună nouă la stânga. este stema Ţării Românești: pe albastru. un pod de aur cu două deschideri boltite. stema ţării – semnul heraldic* suprem – are o importanţă deosebită. Imaginile care o compun evocă istoria ţării. cuvinte. o acvilă cu ciocul de aur. o acvilă de aur cu ciocul și ghearele roșii. un scut tăiat de un brâu roșu îngust. c ieșind din brâul despărţitor. În partea superioară. Prin intermediul ei. cu cinci raze. Simbolurile care alcătuiesc un blazon pot fi: animale. peste valuri naturale. obiecte. sunt reprezentate ţinuturile Mării Negre: pe albastru. este momentul să o faci și să afli lucruri noi despre simbolurile care o alcătuiesc. de o roză cu cinci foi la dreapta și de o lună orientată la stânga. expresii. patru și trei. un cap de bour. pe albastru. Ca și stema. este stema Moldovei: pe roșu. blazoanelor etc. de o lună de argint orientată la stânga. Simboluri Subiect aplicativ: Stema sau blazonul Tehnici de lucru combinate Ai privit vreodată cu mare atenție stema României? Dacă nu. • în partea a patra (d). împărțit astfel: • în prima parte (a). Stema României se compune din două scuturi suprapuse: scutul mare și scutul mic. 5. iar semnificaţia ei trezește sentimentul naţional. Însemnele naționale sunt descrise în Legea nr. e 42 * heraldic – care se ocupă cu studiul stemelor. are o acvilă de aur cu capul spre dreapta. cu ciocul și ghearele roșii. ambele de argint. o persoană etc. șapte turnuri roșii. reprezentative pentru o regiune. pe albastru. a iar în gheara stângă un buzdugan. în gheara dreaptă o sabie. tradiţia rămâne veșnic vie. ţinând în cioc o cruce ortodoxă din aur. cu cozile ridicate. Scutul mare. dispuse pe două rânduri. un grup de oameni. însoţit de o stea b de aur între coarne. o familie. plante. blazonul reprezintă un ansamblu de desene simbolice. ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur. culori etc. În partea inferioară. • în partea a treia (c). • între părțile a treia și a patra (e). este stema Transilvaniei. pe aur. cu Maramureșul și Crișana. 102/1992 privind stema țării și sigiliile statului. • în a doua parte (b). Pe pieptul acvilei se găsește scutul mic. ţinând un paloș în laba dreaptă din faţă. . din care iese un leu de aur. Pentru toate popoarele. însoţită de un soare de aur la dreapta. doi delfini de aur. este stema Banatului și a Olteniei: pe roșu. cu aripile deschise. d crenelate.

ca în imaginea alăturată. 1. 3 Blazonul este gata! 43 . 2 Pasul 2. Poți alege să realizezi blazonul familiei tale. Începe prin a face o schiță cu creionul. 3. 1 Pasul 1. Fiecare element desenat ar trebui să simbolizeze ceva (de exemplu. frunza ar putea simboliza dragostea pentru natură). comune pentru toți membrii familiei tale. 4). conturând totul cu o pensulă 4 sau cu un marker subțire. gândește‑te la lucrurile importante. Aplicații 1. puncte și forme. 2. Adaugă culori. Finalizează. Folosește linii. 3. Reprezintă prin simboluri toate aceste lucruri și desenează‑ți blazonul personal (fig. 2. Acestea nu se pun la întâmplare. În acest caz. ci se aleg tot în funcție de semnificație. Pasul 3. Gândește‑te la lucrurile importante pe care le‑ai putea spune celorlalți despre tine.

stilul este o prelungire în exterior a interiorului nostru (fig. de a‑și alege hainele. adică un mod de a fi. A avea un stil nu înseamnă a fi la modă cu ce se poartă. 5. Simboluri Subiect aplicativ: Lucrurile mele Personalizare de textile Știai că felul în care ne îmbrăcăm poate comunica celor din jur multe lucruri despre noi? Fiecare persoană are un stil personal. Ce crezi că dorește să comunice prin intermediul imprimeului persoana care îl poartă? Dar în figura C? De ce alegem în anumite cazuri să scriem mesaje pe haine? Cu ce scriem pe acestea? B C 44 . Observă tricoul din figura B. sunt multe persoane care aleg să‑și personalizeze hainele. de a se comporta etc. Dincolo de mesajele pe care fiecare dintre noi le transmite prin intermediul culorilor pe care le poartă. A). Cu alte cuvinte. ci a avea bunul‑simț și decența de a purta îmbrăcămintea A care se potrivește cu vârsta pe care o avem și cu ceea ce gândim și simțim.

3. Gândește‑te la cuvinte. Stabilește locul. • se pot aplica atât cu pensula. Aplicații 1. 2. • se pot dilua și se pot amesteca între ele. Markerele. Scrie‑le în Jurnalul de învățare. se calcă cu fierul de călcat porțiunile pictate. Personalizează‑ți un tricou cu simbolurile la care te‑ai gândit. • unele culori necesită tratare termică după aplicare. 45 . între culori și talpa fierului de călcat se pune o bucată de material (o cârpă specială pentru călcat). mai precis. mărimea. Pe o coală albă care nu îți mai trebuie (o ciornă). joacă‑te cu așezarea acestora. Folosește materiale și instrumente potrivite. cât și cu seringa sau aplicatorul cu vârf. altele nu. culorile etc. cariocile sau vopselele care pot fi folosite pe materialele textile au anumite caracteristici: • au culori permanente și sunt rezistente la spălatul la mașină sau la curățatul chimic. ca să nu se transfere culoarea pe mașina de călcat. mesaje sau alte simboluri pe care ai vrea să le scrii sau să le desenezi pe un tricou.

cum l‑ai realiza? • Privește cu atenție imaginile de pe această pagină și spune ce materiale și ce tehnici au fost folosite în fiecare caz. • Care lucrare te inspiră cel mai mult? De ce? A B C D E F 46 . Recapitulare • Dacă ai avea nevoie de un brad pentru un decor de serbare sau pentru a decora un spațiu.

Cum te simți după ce ai învățat să faci atâtea lucruri? 47 . forme și culori.G H I K J L Amintește‑ți de luna septembrie. când am început împreună călătoria printre idei.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Povești de toamnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . colajul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simboluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Povești de iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punctul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . în diversitatea lumii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . În zbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Subiect aplicativ: Brățara prieteniei Tehnici de lucru cu fire textile . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în școală Tehnica amprentării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . complementare și nuanțe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 17 Subiect aplicativ: Culorile. 30 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 16 Subiect aplicativ: Natura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noi. . . . . . . . . . . . . . . . copiii luminii Tema: Culori primare. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2. . . 8 Tehnici de lucru pentru realizarea de produse utile . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . izvor de inspirație Tema: Forme naturale și forme plastice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 18 Subiect aplicativ: Toamna. . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Evaluare . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pata de culoare și forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Recapitulare . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 26 Subiect aplicativ: La fel și diferiți Tema: Portretul . . . . . 31 Subiect aplicativ: Decoruri de iarnă – brazi Tema: Forme plane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 5. . . . . . pata picturală obținută prin fuzionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 9 Subiect aplicativ: Între cer și pământ Tema: Linia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Subiect aplicativ: Stema sau blazonul Tehnici de lucru combinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 28 Evaluare . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 7 Recapitulare Elemente de limbaj plastic: punctul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Subiect aplicativ: Decoruri de iarnă – brazi Tema: Forme spațiale. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Subiect aplicativ: Decoruri de iarnă – oameni de zăpadă Tema: Pata plană. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Subiect aplicativ: Atelier de artist Tema: Schiță/carnet de schițe . . . . . . . . . 35 Subiect aplicativ: Sărbători cu lumină Fotografie: Pictură cu lumină . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Subiect aplicativ: În țările calde Tema: Culori calde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Subiect aplicativ: Amintiri din copilărie – avionul Tehnica Origami . 22 3. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . binare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Subiect aplicativ: Buzunare magice Tehnici de lucru combinate . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 23 Subiect aplicativ: La capătul lumii Tema: Culori reci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Subiect aplicativ: Lucrurile mele Personalizare de textile . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Subiect aplicativ: Decoruri de iarnă – oameni de zăpadă Tema: Forme spațiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Tehnica decupării după contur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . linia. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuprins 1. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .