You are on page 1of 5

Fenomén nekritického nasledovania guru, či už politických, náboženských, spoločenských, kultúrnych

,
akademických, vedeckých, alebo akéhokoľvek iného druhu je fenoménom vodcov. Slabší jedinci
vzhliadajú s odovzdanosťou vyššie, nájdu si niekoho, koho budú nasledovať a komu predajú
zopovednosť za svoje životy. Ak sa niekto cíti neschopný, rád odovzdá velenie tomu, koho naopak
považuje za schopnejšieho. Je pritom úplne jedno o akú oblasť života sa jedná. S guru a to aj keď ide o
sanskrtské slovo, které v češtině znamená, duchovní učitel a je běžně používané ve védské filosofii,
především pak v náboženských a filosofických směrech jako hinduismus, buddhismus a sikhismus, sa
dnes stretáme možno častejšie než kedykoľvek predtým. Jeho pôvodný význam pritom zďaleka nebol
hanlivý, práve naopak, múdry učiteľ bol viac než žiadúcim, pretože poznanie sa predávalo z človeka na
človeka a iné prostriedky proste neexistovali.

Doba sa však zmenila a pejoratívny nádych, negatívne konotácie získava práve vďaka samozvaným
guru, často v podobe televíznych kňazov, koučov, rečníkov, motivátorov, liečiteľov, šéfov siekt,
dokonca podnikateľov, ekonómov, politikov, akademikov, vedcov, atď. Dnes je možné vypredať celú
halu na prednášku samozvaného šarlatána, ktorý vás nakŕmi informáciami, ktoré mu už predžul
„internet“. Ak je dobrý herec, má trocha charizma, ak vie manipulovať, ideálne ak sa jedná o sociopata,
či psychopata, jeho úspech je takmer zaručený. V dnešnej dobe sa jedná aj o internetové postavičky,
ktoré praktikujú svoj biznis prostredníctvom Facebooku, či YouTube. Zmenila sa doba, adaptovali sa.
Stále však ide o peniaze, uznanie aj moc. To sa nemení. Video, v ktorom vám odhalia zadarmo ako
vidieť aury a k tomu vás naučia zmývať karmické dlhy žije z reklamy, bolo spravené na základe dvoch
článkov a natočené cez nudnú nedeľu, k tomu ešte propaguje predaj tričiek a knihu.

Spoločným znakom všetkých, ktorí vyhľadávajú vodcov je vnútorná slabosť, pocit menejcennosti,
nedostatočnosti, nedostatok lásky, psychické problémy a často až určitá zlomenosť. Títo sú najlepšími
ovečkami, dokonalými nasledovníkmi a výmenou za málo dajú veľmi veľa aj keď o tom spočiatku ešte
netušia. Nebýva tomu inak ani v množstve partnerských vzťahov. Vodcovia následne budujú svoj kult a
stávajú sa až polobožskými bytosťami. Aj v dnešnej dobe, pokiaľ si niekto otvorí zahraničnú tlač a
spravodajstvo z Indie, bude až šokovaný, akým množstvom samozvaných guru je táto krajina
zaplavená. Je to neuveriteľné, aj napriek internetu sú chudobné časti Indie doslova obliehané tzv.
duchovnými vodcami. Budujú si svoje kulty, hnutia a sekty na základe poverčivosti a slaboduchosti
bežnej masy a nezriedka sa uchýlia aj k vymoženostiam modernej vedy, ktorými substituujú absenciu
akýchkoľvek výnimočných schopností.

Konečným cílem je lidí využívat. Ale aby se dali využívat, musíte je nejdřív zpracovat. A když narazíte
na člověka, který nepije, nestojí o sex, nepotřebuje peníze, nemá žádné politické problémy a je se svým
životem spokojen, akvizice se vám prostě nemůže podařit.

Lsti a klamem - Victor Ostrovsky

Najlepším liekom je samozrejme kritické myslenie, dostatok informácií, mať zrovnané názory a
postoje, byť ukotvený a silný. Mnohým sa to nedarí. V svojej lenivosti, pohodlnosti, či prostej
vypočítavosti, až neschopnosti čakajú, že niekto vyrieši ich problémy za nich. Niekto sa predsa má
postarať, niekto to má zariadiť, niekto im má povedať, čo treba robiť a čo robiť nemožno, niekto im má
dať doslova návod na život a samotný zmysel života. Oveľa nenápadnejší upíri a manipulátori od tých,
ktorí sú všeobecne známi sú dnes biznismeni, koučovia, motivátori, rečníci. Nemajú za sebou
previerku, či už vo forme vzdelania, certifikátov, alebo hocčoho iného. Nie, musíte im veriť. Oni vedia
ako na vec a oni vás naučia byť úspešní, silní, spokojní, štastní, motivovaní, atď. Väčšina však iba
parazituje na naivnosti a dôverčivosti, skôr než sa stihnete spamätať zistíte, že ste vyhodili tisíce eur za
kompletne zbytočné prednášky, knihy, workshopy, semináre, atď. Konečne je tu totiž niekto, komu na
vás záleží a kto vidí váš potenciál, kto vás má rád, kto vás ocení, kto vás chápe. Budete chodiť na ich
akcie už iba pre dobrý pocit aj keď sa váš život reálne vlastne takmer nezmení. Zmení sa iba váš
pohľad naň. Pozitívne myslenie spraví aj z mizérie raj. Preto pozor, vaša zmena, váš postup musí byť
merateľný, musí byť aspoň povšimnuteľný, musí byť objektívne zhodnotiteľný. Pozitívne myslenie je
ok, ale musí mať výsledky.

Najdrahšie veci sú tie zadarmo však? Prvý krát je to vždy zadarmo, následne zaplatíte aj s úrokmi.
Bezcenná literatúra, patetické emotívne reči, recycklovaná „múdrosť“. Vaše okolie sa na vás začne
dívať ako na blázna. A viete, keď sa na vás díva ako na blázna jeden človek, je to ešte „v poriadku“, ale
ak svoje okolie už tak dokonale pretriedite, že ostane len vaša krvná skupina, ste stratený, potom ste
vlastne kamaráti už iba sami so sebou. Nik vás nebude budiť zo (zlého) sna a všetci vás naopak budú
ešte viac podporovať, aby si boli sami istí. Fanatizmus sa rozbehne na plné obrátky, lebo veď keď
nemôžeš, tak pridaj.

Fenomén koučov, motivátorov a rečníkov ako amatérskych psychológov, sociológov a filozofov plne
zapadá do vyššie napísaného. Jedinci väčšinou bez kredibility, vzdelania a často aj bez overiteľných
skúseností a schopností sami seba vydávajú za schopných vyriešiť takmer akýkoľvek problém.
Nechávajú si za to kráľovsky zaplatiť a často ešte aj účtujú klientov načierno. Desiatky, stovky
dokonca až tisíce eur na hodinu. Nie je tu žiadna miera, žiadne kritéria, žiaden definovaný plat. Zdá sa,
že jediným kritériom, ktorým sa mnohí pri spoplatňovaní svojich služieb riadia je ako veľa je ochotný
záujemca zaplatiť.
S masovým prílevom imigrantov, ktorí prinášajú často radikálny Islam sa aktivizujú aj kresťanské
organizácie, či už oficiálne, alebo neoficiálne. Cieľom je samozrejme aby si cirkev udržala svoju moc.
Vznikajú mnohé spoločenstvá pre mládež, ktoré nesú sektárske prvky. Verejnosti sú veľmi dobré
známe videá z týchto akcií. Mladí ľudia do nemoty skáču, modlia sa, robia dychové cvičenia, spievajú,
tancujú a nie zriedka upadajú až do tranzu bľabotajúc vraj anjelskými jazykmi. Všade je Ježiš a tieto
spolky vedú osoby, ktoré sa dostávajú až do pozície guru, duchovných vodcov, oni predávajú „božie
slovo“ a radikalizujú. Sú oni a zvyšok sveta, svet je zkazený a oni sú ta liečba a dávajú si heslá ako:
„Nezastaviteľní“, „Neporaziteľní“, „Odhodlaní zmeniť svet“, „Armáda kráľa“, atď. Je to smutné, ale
lovia najmä medzi deťmi, ktoré následne „vychovávajú“ na táboroch, chválach, adoráciach, rôznych
výletoch, omšách, sviatostiach, atď. Ak sa s takýmito jedincami bavíte, tvária sa, že zjedli všetku
múdrosť sveta, ale pritom sa hambia za svoje aktivity, zopár záznamov ich aktivít ich dokáže dokonale
znemnožniť a preto si dávajú pomerne pozor.
Žiaľ mám takýchto jedincov v svojom okolí tiež. Niektorí sú slabí a preto uveria hocičomu, naopak tí
silnejší sa sami prezentujú ako vyvolení, výnimoční, pomaly Bohom dotknutí a budujú si svoj kult
osobnosti, majú svoje vlastné ovečky. Je to pomerne nechutné a ak ich budete vytrvalo odhaľovať a
poukazovať na ich nedostatky, či proste iba bežné chyby v logike, potom skončíte mimo hry. Vlastne
nesú prvky sekty. Povedzme si preto aké sú klasické atribúty sekty:

1. Má svojho vodcu (alebo skupinové vedenie), ako jedinú pravú autoritu rozhodujúcu o všetkom čo sa
v skupine deje, často sú mu pripisované božské vlastnosti. Má pravdu vždy, za každých okolností a vo
všetkom – príkazy a odporúčania sa bez výhrad plnia.

2. Má svoju ideológiu – jediná pravá, nemenná pravda, o ktorej sa nepochybuje. Častým javom je aj
fanatizmus, pod ktorým sa rozumie prehnaná, nekritická angažovanosť za nejaké presvedčenie, ktorá
vedie k prísnemu (zákonnickému) spôsobu života, ovládajúcemu nielen duchovnú prax členov sekty,
ale aj detaily praktického života.

3. Tretím výrazným znakom siekt je elitárstvo a výlučnosť – je jediná pravá. U svojich členov
vzbudzuje pocit výnimočnosti a nadradenosti; buď zvláštnym a jedinečným poznaním, ktorého sa im
údajne práve v tomto spoločenstve dostalo, alebo výnimočným poslaním ku ktorému boli vyvolení.
Pocit výlučnosti býva posilňovaný poukazovaním na odlišnosti od všeobecne prijímaných faktov, od
viery, či od rituálov iných náboženských spoločností. Tým sa zdôrazňuje príslušnosť k danej sekte a
posilňuje sa pocit vzájomnej spolupatričnosti. Uzatvára sa a nespolupracuje s inými spoločenstvami,
vonkajší svet považuje za nepriateľský, má vlastnú hierarchickú aj organizačnú štruktúru.

4. Na získavanie nových členov a ich udržanie v závislosti na skupine a vodcovi sa používa psychická
manipulácia.

A teraz sa zamyslime nad tým, kto všetko tieto kritéria spĺňa. Letničné a charizmatické hnutia,
spoločenstvá, konšpiračné zoskupenia, ľavicové kaviarne, spolky skeptikov, atď. všetci majú spoločné
jediné, ide o uzavreté, akoby elitné zoskupenia jedincov, ktorí sa navzájom fanatizujú v svojom
presvedčení a sú voči zvyšku v opozícií.
Určite sem dnes patrí aj množstvo firiem, ktoré čiastočne fungujú na tomto princípe. CEO je guru a
stáva sa až mýtickou osobnosťou, o ktorej kolujú firemno kultúrne legendy. Postup vyššie ide cez
levely, za ktoré sa draho platí a ktoré nie je jednoducho dosiahnuť, čím ste vyššie, tým väčšia je vaša
lojalita. Prechádzate rôznymi teambuldingami, konferenciami, meetingami, robíte kurzy, ste
preverovaný, buduje sa vo vás pocit výnimočnosti, spolupratričnosti a následne na vyšších leveloch
robíte to isté s ďaľšími jedincami, nováčikmi a kruh sa tým uzavrie. Systém, ktorý nesie mnohé prvky
sektárstva si osvojili veľké korporácie. Zachováva sám seba, kopíruje, rozširuje. Na všetko potrebujete
prístup, všetko sa monitoruje a všetko má svoje pravidlá.
Korporácie sa tvária ako globálne štáty, so svojou hierarchiou, symbolmi, príslušnosťou, nariadeniami,
byrokraciou, atď. Bojujú za gender, LGBT, green, multikultúrne, feministické, atď. projekty, čiže
budujú lepší svet, vlastne sa tvária, že prinášajú pokrok do zaostalejších častí sveta, pričom však len
žnú na lacnej pracovnej sile. Ak nemáte podobné presvedčenie, môžete časom naraziť na problémy.
Možno nie, ak budete ticho a svoje postoje si necháte pre seba, ale taký režim sme tu už raz mali.
Spasiteľský komplex ženie dnes viacero CEO korporácií. Oni sú nad zákon, nad pravidlá, oni budú
určovať akoby mal vyzerať svet. Samozrejme tak ako v klasickej sekte, ide o pyramídu. Steve Jobs,
Eleon Musk, či Stephen Hawking sú pre mnohých dnes guru a oni sami sa tak prezentujú, či
prezentovali. Dokonca varujú ľudstvo pred hrozbami, akoby na ich názore automaticky záležalo.
Scientológia je typickým príkladom moderného globálneho sektárstva riadeného vodcami v pozíciach
guru. Svoje služby si necháva bohate zaplatiť, záujemcovia o členstvo študujú kvantá materiálov, má
silné náboženské pozadie a je spojená s množstvom trestných činov a škandálov. Svoje tajomstáva si
veľmi dobre stráži, členov postupne spracováva a na verejnosť sa snaži pôsobiť dojmom modernej
organizácie, ktorá vykonáva prácu s klientami na báze psychologickej pomoci. Jej pôsobenie je
nadnárodné a spĺňa čiastočne aj definíciu korporácie. Lafayette Ronald Hubbard, zakladateľ dianetiky a
scientológie bol všetko len nie dobrodinec a využiť služby scientológov pre zvýšenie svojich
schopností je pre mňa prinajmenšom veľmi odvážne, ak už nie vyložene nebezpečné.
Mnohí jedinci, ktorí chcú byť dnes úspešní hľadajú všetky možnosti akými posunúť svoje hranice.
Patriam sem drogy, psychofarmaká, cvičenie, meditácie, psychológia, ale tu viacerí neskončia.
Nasledujú rôzne alternatívne a často žiaľ šarlatánske prístupy až po šamanov, scientológiu, či
neurolingvistické programovanie mysle. Čo ľudí ženie do rúk guru a siekt? Je to opäť pocit
nedostatočnosti a snaha o čo najrýchlejšie vyriešnie problémov. Rovnaká motivácia je dnes pre
sebazdokonaľovanie a fyzické aj právnické osoby sú si toho vedomé. Nie náhodu preto zapracovali
mnohé náboženské prvky priamo do svojho podnikania. Musíte uveriť, že to dokážete, nesmiete
pochybovať, odovzdajte sa, smerujete k svetlu, porazte vnútorných démonov, dávajte si prísľuby, atď.
táto skutočnosť je teda zjavná už len z dikcie.
Nie je náhodou, že mnoho vodcovských typov si pomocou svojej moci vynucuje na obetiach sexuálny
styk. Ide o klasický nízky pud mnohých manipulátorov. Guru mávajú svoj hárem plný húriskov. Často
sa prevalí zopár škandálov sexuálneho charakteru a daný jedinec má veľké problémy. Nie je ani
náhodou, že propagujú používanie drog, potrebujú ľudí predsa dostať do rozpoloženia, ktoré im uľahčí
ich „prácu“. V dnešnej dobe vám kdeaký motivátor porozpráva také „zázračné“ príhody, ktoré ho
zmenili, či spomenie také „úžasné“ schopnosti, ktorými vládne, že by ste sa ani nestačili čudovať. Na
čo vlastne psychológov, keď iba pomocou pár slov možno kompletne odstrániť akýkoľvek psychický
problém? Ale iba vo videu, nie v realite. Ono to chce troška viac aj u najlepších psychomágov. Napriek
tomu, túžba ľahko vyriešiť svoje dlhoročné traumy ženie mnohých do ich náruče. Proste stači zaplatiť a
vu'a la problém je vraj preč. Ako jednoduché však?
Dnes už guru nie je nevyhnutný, máme prístup k neskutočnému množstvu informácií a máme aj čas ich
využívať. Chce to iba prácu na sebe, uľahčenia veľmi nefungujú. Skúsenosť aj múdrosť sa nedá
preniesť, jedine tak ich dojem. Rozdiely medzi ľuďmi z hľadiska psychickej vyspelosti sa streli vďaka
povinnému bezplatnému školstvu, kvalitnejšiemu zdravotníctvu, sekularizácií, rastu životnej úrovne a
dostupnosti internetu aj literatúry. Neznaména to však naopak, že by sme sa mali spoliehať iba sami na
seba. Učiť sa treba od lepších, už vsak nie je dôvod uctievať ich zbožne a veriť im bez dôkazov.
Spoľahlivé spoznávacie znamenie falošných osobností je ego. Čím väčšie ego, tým väčšia šanca, že ide
o podvod. Astronomické sumy nám takiež jasne prezrádzajú účel, ktorým býva nič iné, len
obohacovanie sa. Skutočný šaman vás „neskasíruje“ a netvári sa ako Bohom osvietený. Práve naopak,
požaduje za svoje služby rozumnú cenu a úprimne vám prezradí, čo dokáže a čo už nie, nehrá sa na
osvieteného, neosobuje si rolu sprostredkovateľa.
Osobytným fenoménom je tzv. obrátenie. Takmer v 100% prípadov ide o psychologický zážitok, ktorý
sa postupom času interpretuje nadprirodzene, až duchovne. Tvorí sa mýtus, pod dojmom potreby je
zbožťovaný. Čo však skutočnosť, že zážitok obrátenia zažijú takmer vždy osoby, ktoré majú psychické
problémy, prechádzajú určitým strádaním, či sú až zlomené? Doslova si obrátenie vytvoria a potom
prikrášlia. Preto je možné mať duchovné zážitky so všetkými možným aj nemožnými Bohmi a
Bôžikmi, preto je možné vidieť anjelov aj démonov, kvantovať aj vibrovať, hovoriť neexistujúcimi
jazykmi aj vidieť budúcnosť. Proste čokoľvek. So silou autosugescie počítajú mnohí, preto ak niekto
číta denne Bibliu, zaručene po pár mesiacoch, až bude moc, moc chcieť, niečo divné sa mu prihodí.
Vedomie bude mať plne sústredené na knihu, podvedomie taktiež, askéza, únava, k tomu sny,
presviedčanie samého seba, tlak zvonka, omše, modlenie, atď. Samozvaní guru vedia dokonale využiť
ľudskú túžbu po obrátení sa a pracujú s radikalnejšími prístupmi, v podstate ide o zlomenie človeka.
Ako odpovie mocnosť ak je ohrozovaná niečim radikálnym? Radikalizuje sa v odpoveď taktiež.
Vytiahne do boja. Proti islamu aj ateizmu. Preto na rôzne šarlatánske zoskupenia a metódy odpovedá
cirkev žiaľ podobne už vyššie menovanými spoločenstvami s príliš často sektárskymi praktikami.

Obrátenie sa však je možné aj iným spôsobom, sekulárnym, nie však menej radikálnym. Môžte zrazu
„prehliadnuť“ po prečítaní Protokolov sionských mudrcov, môžete prehliadnuť po oboznámení sa s
Projektom Venus, či zápaliť sa pre boj za ľavicovú agendu NGO-čiek. Spôsobov je nepreberné
množstvo, ide o to uvedomiť si, že princíp je v podstate rovnaký. Nekritická skoková zmena životného
presvedčenia, základných postojov a hodnôt. Dnes je už pomerne jednoduché odhaliť a analyzovať bod
zlomu u nábožensky a duchovne založených ľudí, je však nebezpečné pokúšať sa tak u napr. vedeckých
fanatikov. Ľudí, ktorí podľahli náboženstvu modernej vedy. Jej princípy sú dogmy, popularizátori
evanjelizátormi, skeptické spolky inkvizíciou, popredné osobnosti svätcami, atď. Ide len o iný druh
fanatizmu. Poznáte ho tvrdeniami ako: „Veda sa nemýli“, „Vedci vedia najlepšie čo robiť“,
„Technologické výdobytky vždy zlepšujú náš život“. Jedinec uveril a už ho iba máločo presvedčí o
opaku, racionálne argumenty asi ťažko, keďže sa riadi podstatne viac emóciami.
Je možné aby sme sa nebezpečenstvu slepého nasledovania vyhli? Úplne nie, sem-tam naletí každý z
nás. Naletí a preberie sa až po čase. Otázne je, či ma jedinec túžbu hľadať pravdu a či sa poučí. Pretože
ak nie, tak môže byť oklamaný oveľa ľahšie. Akýkoľvek exkluzívny a radikálny spolok jedincov, ktorý
sleduje vlastný cieľ a je voči zvyšku agresívny, by mal byť rozpustený. Nechcem však haniť
skutočných guru, ktorí si toto označenie zaslúžia bez akéhokoľvek posmechu a obvinení, tých je však
ako šafránu a väčšinu z nich nikdy nik nepozná.