You are on page 1of 254

Jenis Tanggal

No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
Prop. Kab. Gorontalo
1 RICKY RAJAK SD NEGERI 4 ANGGREK 38135216 40500301 6 Kec. Anggrek L 6/5/2003 UNE RAJAK
Gorontalo Utara
SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo
2 FIDYA BUHELI 40500646 6 Kec. Anggrek P 1/28/2003 RONI BUHELI
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo
3 FIRMAN HASAN 40500646 6 Kec. Anggrek L 2/9/2002 IDRIS HASAN
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 14 Prop. Kab. Gorontalo
4 FATMA M. URIANI 69787764 6 Kec. Anggrek P 10/10/2003 MUSTAPA R. URIANI
ANGGREK Gorontalo Utara

5 ABD. YASIR PALIA SD NEGERI 5 30300101 40500517 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Atinggola L 12/7/2003 RUYON PALIA
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
6 AGUSTIN ISILA 30300087 40500517 6 Kec. Atinggola P 8/17/2003 EMUS ISILA
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
7 ARIK FACHRIAWAN 47211305 40500517 6 Kec. Atinggola L 6/19/2004 MARWAN BOEYA
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
8 DIDIN HUSA 30300075 40500517 6 Kec. Atinggola L 5/29/2003 ANTON HUSA
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
9 FARHAN BILONDATU 30300090 40500517 6 Kec. Atinggola L 9/16/2003 ISMAIL BILONDATU
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
10 GIOVANI LAHABILA 30300093 40500517 6 Kec. Atinggola L 10/3/2003 LIPIN LAHABILA
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
11 INDRIYANI PAKAYA 30300083 40500517 6 Kec. Atinggola P 7/24/2003 ARIS PAKAYA
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
12 MOH. ISKANDAR GUGE 21288129 40500517 6 Kec. Atinggola L 2/2/2002 IYON GUGE
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
13 NANANG AJIJI 47566055 40500517 6 Kec. Atinggola L 7/17/2004 OLI AJIJI
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
14 NATASYA GUGE 30300099 40500517 6 Kec. Atinggola P 11/17/2003 FENDI GUGE
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
15 PRATIWI MAHMUD 30300098 40500517 6 Kec. Atinggola P 10/24/2003 AMIR MAHMUD
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
16 RUSLAN ILOPONU 25023329 40500517 6 Kec. Atinggola L 6/16/2002 GENO ILOPONU
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
17 SAPRAN BUHELI 30300095 40500517 6 Kec. Atinggola L 10/10/2003 SUDIN BUHELI
ATINGGOLA Gorontalo Utara

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
18 SILVANA BLONGKOD 30300085 40500517 6 Kec. Atinggola P 8/1/2003 RINTO BLONGKOD
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
19 SRI ALPEINIT H 30300070 40500517 6 Kec. Atinggola P 3/23/2003 ASRIN HUMONGGIO
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
20 SUTRIANA BUHELI 30300100 40500517 6 Kec. Atinggola P 11/29/2003 DARMAN BUHELI
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
21 USMAN DUAWULU 37894485 40500517 6 Kec. Atinggola L 7/12/2002 ABDULLAH
ATINGGOLA Gorontalo Utara DUAWULU
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
22 WISAN ATIPA 30300089 40500517 6 Kec. Atinggola L 9/3/2003 HADI ATIPA
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
23 ALYA HAJA 59085191 60729085 6 Kec. Atinggola P 4/13/2005 JAMRUDIN HAJA
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
24 ERNI KUN 21288147 60729085 6 Kec. Atinggola P 4/22/2004 NELI KUN
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
25 ISHAK ILOPONU 47211304 60729085 6 Kec. Atinggola L 6/8/2004 ISMAIL ILOPONU
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
26 JURIYATI IBRAHIM 47744032 60729085 6 Kec. Atinggola P 7/12/2003 TUNE IBRAHIM
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
27 NURAIN MAHMUD 30300084 60729085 6 Kec. Atinggola P 7/24/2003 MOMI MAHMUD
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
28 SITI ABELIA ALIM 30300086 60729085 6 Kec. Atinggola P 8/16/2003 ARSAN ALIM
ATINGGOLA Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
29 ICA MAKARAWO SD NEGERI 5 BIAU 17260883 40501801 6 Kec. Biau P 8/8/2001 UDIN MAKARAWO
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo 3/22/2003 KASMAN YERET
30 YESSI TESSA LUMANSI SD NEGERI 5 BIAU 38216352 40501801 6 Kec. Biau P
Gorontalo Utara LUMANSI
Prop. Kab. Gorontalo
31 Abd. Gafur Usman SD NEGERI 7 BIAU 69873695 6 Kec. Biau L 6/3/2004 Mohamad Usman
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
32 Ahmad Mohamad SD NEGERI 7 BIAU 69873695 6 Kec. Biau L 5/6/2002 Anis Muhamad
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
33 Alfandi A. Banini SD NEGERI 7 BIAU 69873695 6 Gorontalo Utara Kec. Biau L 8/9/2003 Aripin Banini

Prop. Kab. Gorontalo
34 Cendri Punono SD NEGERI 7 BIAU 69873695 6 Kec. Biau L 3/17/2003 Anton Punono
Gorontalo Utara

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
Prop. Kab. Gorontalo
35 Isnawati R. Bakari SD NEGERI 7 BIAU 69873695 6 Kec. Biau P 8/5/2003 Ridwan Bakari
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
36 Moh. Fajri Mokodompit SD NEGERI 7 BIAU 69873695 6 Kec. Biau L 8/17/2004 Hamsa Mokodompit
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
37 Nurlin Bilantua SD NEGERI 7 BIAU 69873695 6 Kec. Biau P 6/1/2002 Rahim Bilantua
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
38 Rianti Juna SD NEGERI 7 BIAU 69873695 6 Kec. Biau P 12/23/2002 Zon Juna
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
39 Wiranto Ahmat SD NEGERI 7 BIAU 69873695 6 Kec. Biau L 2/18/2003 Amir Ahmad
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
40 Yunita Latif SD NEGERI 7 BIAU 69873695 6 Kec. Biau P 12/23/2002 Kandi Latif
Gorontalo Utara
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
41 AGRIL FIGRAH HULALATA 40500351 6 L 5/20/2003 HARYANTO
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya HULALATA
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
42 ANWAR RIJI 40500351 6 L 12/20/2003 MASRIN RIJI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
43 ARDI FEBRIANTO HALADA 40500351 6 L 2/26/2004 HUT HALADA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
44 ARIL NUSI 40500351 6 L 3/12/2004 JAFAR NUSI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
45 CRISNA JAI SALLA 40500351 6 L 1/1/2003 FANI ARIE SALLA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
46 FADLAN LADUNGA 40500351 6 L 10/20/2003 SUPRIYADI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya LADUNGA
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
47 FEBI LIPUTO 40500351 6 P 2/1/2004 RULI LIPUTO
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
48 FERDIYANSYAH AHMAD 40500351 6 L 5/3/2004 AHMAD NUSI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
49 FIKRIANSYAH KOROMPOT 40500351 6 L 5/12/2003 ARIANSYAH
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya KOROMPOT
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
50 IRFANTO RIVALDO MAHIPE GENTUMA RAYA 40500351 6 Gorontalo Utara Raya L 10/3/2003 ARJUN

SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
51 IRWAN LASOMA 40500351 6 L 11/18/2002 SARDI LASOMA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma YOSIAS
52 JENDRI MOLORINGAN 40500351 6 L 1/2/2003
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya MOLORINGAN
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
53 JEZEN R WONGAR 40500351 6 L 1/16/2005 HADI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 1/14/2004 MOHAMAD LATIF
54 MOH AKBAR LATIF 40500351 6 L
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya DOLO
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
55 NADIA PATILIMA 40500351 6 P 11/8/2003 JEFRI PATILIMA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
56 NINGSIH HADADI 40500351 6 P 8/6/2002 HANDRIS HADADI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
57 RIAN MANTU 40500351 6 L 6/26/2003 ISMAIL MANTU
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
58 RIVAEL KAPIODO 40500351 6 L 5/19/2004 FRENS KAPIODO
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 12/12/2002 UFRI LATUNGGU
59 RIZKI LATONGU 40500351 6 L
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya (ALM)
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
60 SAFNA A ANUZ 40500351 6 P 4/24/2004 ARAFAT ANUZ
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
61 SAHRIL LERA 40500351 6 L 9/27/2003 RISMAN LERA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
62 SENDISAFITRI KAHEMBAU 40500351 6 P 2/12/2004 MELKI KAHEMBAU
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
63 SISKA LAUWEYA 40500351 6 P 1/25/2003 LIN LAUWEYA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
64 STIVAN SIDANGOLI 40500351 6 L 4/24/2004 GUSTIN
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SIDANGGOLI
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
65 TERESIYA ARGONY 40500351 6 P 11/1/2003 TIMOTIUS ARGONI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya

66 VALENDRA AFRO TAMARA SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
40500351 6 L 2/16/2004 APRONI DUMAT
DUMAT GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
67 WAHYU PANTULUSANG GENTUMA RAYA 40500351 6 Gorontalo Utara Raya L 10/15/2003 ASER PANTULUSANG

SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
68 WAHYUNI LIPUTO 40500351 6 P 5/31/2003 WANDRI LIPUTO
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
69 WNDRA FRISKA BAKARI 40500351 6 P 9/24/2004 IDRIS BAKARI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
70 YASRI 40500351 6 L 12/6/2003 BASRI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
71 ANGGRAINI IBRAHIM 40500578 6 P 11/7/2003 SAMAN IBRAHIM
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
72 ARYA LASIMPALA 40500578 6 L 8/7/2002 ARDIN LASIMPALA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
73 ASRAF ALAMRI 40500578 6 L 6/20/2004 SALEH ALAMRI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
74 BUNGA BALGIS 40500578 6 P 8/10/2003 DJUMAING DAIDO
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
75 ERLANGGA ALAMRI 40500578 6 L 5/17/2004 SALMAN ALAMRI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
76 GITA AMANA 40500578 6 P 8/18/2003 IRWAN AMANA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
77 HABIL SUHUR 40500578 6 L 6/21/2003 ARMAN SUHUR
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
78 LEYDI CRISTIN TENDA 30891198 40500578 6 P 11/3/2003 TENDA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
79 NABILA ABDULLAH 40500578 6 P 4/15/2003 JONI ABDULLAH
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
80 NURAIN PAKAYA 40500578 6 P 10/5/2004 NANI PAKAYA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
81 RAFLI REVAN DUNGGIO 40500578 6 L 11/9/2003 UDIN DUNGGIO
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
82 RAHMAWATI TAHIR 40500578 6 P 7/22/2003 SARTONO TAHIR
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma SUPARMAN
83 RIVALDI LADUNGA 40500578 6 L 8/7/2003
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya LADUNGA
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
84 RIZKI KAMALI GENTUMA RAYA 40500578 6 Gorontalo Utara Raya L 11/12/2004 RESTU KAMALI

SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
85 SHINTYA MELISA PAUDI 40500578 6 P 10/18/2003 KAMEL PAUDI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya

Kwandang P 8/7/2003 Mujakir Mohamad KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 101 Fandi Saputra Uwente SUMALATA 48556606 40500614 6 Gorontalo Utara Kec. Sumalata L 9/27/2003 GAPAR MOODU SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 10/3/2003 Sukico Manono 100 Dwi Gian Manono 32783684 40500614 6 Kec. Kab. Gorontalo 91 Kelvin Saud 40500601 6 Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo 90 Safitri Yasin 35758647 40500596 6 Kec. Gorontalo 97 ISRA MOODU 31846971 40500547 6 Kec. Kwandang L 6/27/2003 Linang Bhuwa KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 2 PONELO Prop. Sumalata L 5/17/2004 Yusuf Uwente SD NEGERI 4 Prop. Sumalata P 2/16/2004 Agus Majadi SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab. Sumalata P SUMALATA Gorontalo Utara (ALM) SD NEGERI 4 Prop. Gentuma 86 WINDA MOO 40500578 6 P 8/31/2003 ROY MOO GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo 89 Miranda Puloli 32271106 40500596 6 Kec. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 8 Prop. Gentuma 87 YONIRO MAILITE 40500578 6 L 8/6/2004 YOHANIS MAILITE GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo 96 ADITYA BUNGA 25708546 40500547 6 Kec. Sumalata L 9/19/2002 BAHRIN BUNGA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. MIDIN 94 ASRI MOKODONGAN 32307479 40500270 6 Kec. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata P SUMALATA Gorontalo Utara MOKODONGAN 95 FADIAH CHAIRUNISA FAUZI SD NEGERI 2 Prop. Ponelo 93 FIRANDI S. Gorontalo 88 Sri Melindawati Mohamad 32968865 40500332 6 Kec. Kab. Kwandang P 11/25/2003 Haidir Yasin KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kwandang L 2/26/2004 Chandra Saud KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 9/16/2003 ALM. Kab. Sumalata P 5/31/2004 Fauzi Apdula SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 102 Fergita Tabesu 38648781 40500614 6 Kec. Gorontalo 99 Asrianti Majadi 44468979 40500614 6 Kec. Kab. Kab. Kwandang P 9/6/2003 Misran Puloli KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 43192257 40500270 6 Kec. Kab. Sumalata P 12/19/2002 DAHLAN HILUMALO SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. KAHARU 43362228 40500322 6 L 4/17/2004 SOFYAN KAHARU KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo 98 RIYANTY HILUMALO 25004623 40500547 6 Kec. Gorontalo 92 Rifki Bahuwa 32375673 40500601 6 Kec. Kab. Kab. Sumalata P 12/26/2003 Yasmator Tabesu SUMALATA Gorontalo Utara . Kab.

Sumalata P 3/20/2003 Pudin Mutalib SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo 115 Narsin Mutalib 33332852 40501496 6 Kec. Kab. Sumalata L 9/20/2002 Iswan Tadulako SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 108 ISRAWATI NAU'E 36820135 40500689 6 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 107 Yuliana Latongko 43289571 40500614 6 Kec. Sumalata L 10/17/2004 Sukardi Tatengkeng SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo 113 Marsanda Anwar 44818055 40501496 6 Kec. Kab. Sumalata L 5/29/2002 Djainudin Usman SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Kab. Sumalata P 11/9/2003 Nane Ayuba SUMALATA Gorontalo Utara . Sumalata P 10/20/2002 Aripin Mopatu SD NEGERI 9 Prop. Sumalata P 8/17/2002 Paman Anono SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo 117 Rahmatul Irpan 36283712 40501496 6 Kec. Gorontalo 104 Putra Hamzah 36981812 40500614 6 Kec. Gorontalo 111 Alpin Hunawa 39633841 40501496 6 Kec. Gorontalo 118 Rilin Mopatu SUMALATA 29778549 40501496 6 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 116 Nurafni Hunawa 49340861 40501496 6 Kec. Gorontalo 105 Vergiawan Rahmola 25144793 40500614 6 Kec. Kab. Gorontalo 110 Abd. Kab. Sumalata L 10/9/2003 Daswar Amanus SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo 103 Hakrianto Tatengkeng 42324878 40500614 6 Kec. Gorontalo 109 MIRANDA PAKAYA 49780241 40500689 6 Kec. Gafur Ismail 23067540 40501496 6 Kec. Sumalata P 7/9/2004 Zainudin Latongko SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo 112 Irpan Usman 26649826 40501496 6 Kec. Sumalata P 7/9/2004 Usman Anwar SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Sumalata L 9/25/2002 Yanto Ismail SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo 119 Riran Ayuba 34409708 40501496 6 Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 114 Memi Anono 26442128 40501496 6 Kec. Sumalata P 2/13/2004 Saman Hunawa SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Kab. Sumalata L 10/24/2002 Yadin Rahmola SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Sumalata P 4/12/2003 Padris Hunawa SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 4 Prop. Sumalata L 11/3/2003 Gusnar Hamzah SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab. Kab. Gorontalo 106 Windi Tadulako 23227774 40500614 6 Kec. Sumalata P 9/27/2003 YANTO NAU'E SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Sumalata P 5/2/2004 SAIPUL PAKAYA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop.

Sumalata P 9/17/2003 ROMIN ABUNA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata L 9/15/2002 Hamzah Tolinggi SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Sumalata P 7/19/2003 Jasman J. Gorontalo 125 SRI TIA ABUNA 37168959 60729075 6 Kec. Gorontalo 123 Tasya Idrus 38677982 40501496 6 Kec. Gorontalo 121 Saptia Suleman 46421651 40501496 6 Kec. Sumalata L 4/14/2003 Mehran Bilondatu SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Idrus SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo 122 Siswidia Mangintiku 46504356 40501496 6 Kec. Sumalata 135 NEDI LEBOTO SUMALATA TIMUR 40500479 6 Gorontalo Utara Timur L 6/1/2002 ARIPIN LEBOTO SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata 133 IRPAN DJAINI 40500479 6 L 9/24/2002 RIDWAN DJAINI SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Sumalata 128 ANDRI MARHABA 40500479 6 L 4/9/2003 SAHRIL MARHABA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Kab. Sumalata P 7/10/2004 Danris Mangintiku SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 9 Prop. Sumalata 129 ASRIAWATI LALU 40500479 6 P 1/4/2003 ARIPIN LALU SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Kab. Kab. Sumalata 131 FATMA SALEH 40500479 6 P 5/2/2003 SYAMSUDIN SALEH SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Kab. Kab. Sumalata 132 FIDIYANTI PASILA 40500479 6 P 5/12/2004 ABDUL PASILA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Sumalata 126 Oslanto Adam 40500471 6 L 8/10/2003 SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Sumalata 130 ENDANG HIMINGGILE 40500479 6 P 10/10/2003 ARIPIN HIMINGGLIE SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata 134 MILAN BOUATO 40500479 6 P 3/7/2003 KISMAN BOUATO SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 127 ABDUL RIFKI S NGOU 40500479 6 L 4/21/2004 SYAMSUDIN K NGOU SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Kab. Sumalata P 7/3/2004 Bahrudin Suleman SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo 124 Yahya Tolinggi 29002375 40501496 6 Kec. Gorontalo 120 Sahril Bilondatu 32642535 40501496 6 Kec. Kab. Sumalata 136 NUR FADLIKAWATI PAKAYA 40500479 6 P 9/27/2004 SAMAN PAKAYA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur . Kab. Kab. Gorontalo Kec.

Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 141 RIYANTI S DUNGGIO 40500479 6 P 10/7/2003 SAPRIN DUNGGIO SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Kab. Kab. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Sumalata 142 RIZAL TONTONA 40500479 6 L 11/6/2002 ROLI TONTONA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Sumalata 147 GUSTIANSARI TALIPI 40500550 6 P 8/15/2003 Ikhsan Talipi SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Sumalata 150 NIRWAN DALAI 40500550 6 L 10/10/2002 Baa Dalai SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Sumalata 40500550 6 L 3/12/2002 Hamza Hangio SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 140 RIFSKA ALYA DAUD 40500479 6 P 12/1/2003 MIRJAN DAUD SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Kab. Kab. Sumalata 144 SRI INDAWATI IDRUS 40500479 6 P 8/11/2003 RISMAN IDRUS SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata 148 HAZRIN HANGIO 40500550 6 L 2/13/2002 Nirwan Hangio SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur 149 MOHAMAD RIVAL HANGIO SD NEGERI 5 Prop. Sumalata 146 TRI FADLIANITA UMASUGI 40500479 6 P 2/5/2004 JALIL UMASUGI SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata 152 SANDI DAMBAO SUMALATA TIMUR 40500550 6 Gorontalo Utara Timur L 7/20/2004 Ilham Dambao SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 143 SINDI TONTONA 40500479 6 P 9/2/2002 MULYATI TONTONA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Sumalata 151 RETI HASAN 40500550 6 P 3/6/2002 Abu Hasan SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Kab. Sumalata 153 SYAHRIL PAKA 40500550 6 L 5/25/2003 Brusli Paka SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur . Sumalata 138 RAPIKA SOTO 40500479 6 P 10/30/2002 SAFRUDIN SOTO SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Sumalata 137 RAJID TOLI 40500479 6 L 6/17/2001 YOHAN TOLI SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Sumalata 145 SRI WAHYUNI IBRAHIM 40500479 6 P 7/22/2002 ISMAIL IBRAHIM SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 139 RENDI PAKAYA 40500479 6 L 6/23/2004 JEMBRIS PAKAYA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Kab.

Sumalata 154 TAUFIK HINELO 40500550 6 L 12/7/2002 Loly Hinelo SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Kab. Kab. Sumalata 161 Yuyun Busiru 40500617 6 P 2/4/2003 Ibrahim Busiru SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 7 Prop. Kab. Kab. Gorontalo 167 Elsy Nusi 38164362 40500497 6 Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Sumalata 160 Sarif Busiru 40500617 6 L 10/29/2003 Jojon Busiru SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 4 Prop. Tomilito P 11/3/2001 subuhi akume Prop. Sumalata 158 Dela Banope 40500617 6 P 5/20/2003 Anton Banope SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 156 Ariyanti Akapu 40500617 6 P 6/27/2004 Samad Akapu SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 166 NURUL MOHUNA 40501810 6 P 7/24/2004 ROLIS MOHUNA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Sumalata 165 NUR ALIN BENTA 40501810 6 P 2/15/2005 YAKUB BENTA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo 170 MIRNAWATI OLII SD NEGERI 4 ANGGREK 79605020 40500301 2 Kec. Tolinggula P 7/7/2001 SAMSUDIN GIU TOLINGGULA Gorontalo Utara Prop. Kab. Anggrek P 6/14/2007 PAMIN OLII Gorontalo Utara . Gorontalo Kec. Gorontalo 169 TANTRI AKUME SD NEGERI 4 TOMILITO 18965155 40500615 6 Gorontalo Utara Kec. Sumalata 159 Fikram Amango 40500617 6 L 2/26/2003 Siam Amango SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 4 Prop. JIBRAN LIHAWA 40501810 6 L 9/20/2003 ROBIN LIHAWA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 162 Isnandar Adam 40500676 6 L 9/28/2004 Pranoto Adam SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 1 Prop. Sumalata 163 DIKI DAI 40501810 6 L 2/12/2004 ZAINUDIN DAI SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo 168 RIRIN GIU 18461862 69830535 6 Kec. Sumalata 155 TIYA SUPIT 40500550 6 P 7/22/2004 Yopi Supit SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 4 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Tolinggula P 10/5/2003 Wahab Nusi TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 164 MOH. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Sumalata 157 Dedi Banope 40500617 6 L 7/26/2001 Anton Banope SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 4 Prop.

Anggrek L 8/21/2008 KOA NGABISO ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo Kec. Monano P 2/14/2003 IRFAN NGILA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 PONELO Prop. Kab. Gentuma 179 ERIK MOLOU 28801676 40500351 5 L 7/24/2002 TALIB MOLOU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Anggrek L 7/25/2008 AGUS MOOTALU ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kab. Kab. Gentuma 176 JELITA BUHELI 97585880 40500351 1 P 4/11/2009 naryo buheli GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Gentuma 174 CITRA LESTARI LEPE 99237989 40500351 1 P 4/21/2009 endi lepe GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 184 PRATIWI NGILA SD NEGERI 1 MONANO 37563444 40500595 3 Kec. Kab. Kwandang L 2/9/2006 AMAN MAHAJANI KWANDANG Gorontalo Utara Prop. Gentuma 177 WAHYUDIN HUSAIN 83756890 40500351 2 L 2/8/2008 SAIFUL HUSAIN GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 183 ARIL MAHAJANI 62032732 69760678 4 Kec. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo 172 ILYAS MOOTALU 40500646 1 Kec. Gorontalo Kec. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gentuma 178 AULIA MANTU 44518620 40500351 4 P 4/30/2004 FAISAL MANTU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop. Kab. Kab. Kwandang P 11/20/2006 Tahir Uno KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 21 Prop. Gorontalo 173 RIYANTI POHEMI 40500646 1 Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo 171 AGIL NGABISO 40500646 1 Kec. Kab. Gorontalo Kec. Ponelo 187 SRI FADILA AKUBA 96171498 40500322 1 P 6/6/2009 Rudin Akuba KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan . Gorontalo Kec. Gorontalo 182 Amelia Uno 61081688 40500626 4 Kec. Ponelo 185 NURAIN PATILA 98967340 40500322 1 P 10/23/2009 Kona Patila KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 PONELO Prop. Anggrek P 10/3/2008 SARTON POHEMI ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 181 RAHMAWATI HANAPI 54299652 40500351 5 P 3/23/2005 HAIRIN HANAPI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gentuma 175 FAREL MANTU 94788936 40500351 1 L 9/11/2009 fadli mantu GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Ponelo 186 PUTRA PANIGORO KEPULAUAN 91753321 40500322 1 Gorontalo Utara Kepulauan L 12/20/2009 Nino Panigoro SD NEGERI 2 PONELO Prop. Gentuma 180 MARFAGUNG KASIM 53181979 40500351 5 L 5/18/2005 SAHRIL KASIM GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop.

Kab. Kab. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Ponelo 197 FARLAN ISINI 64484639 40500592 3 L 9/26/2006 YAYAN ISINI KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Ponelo 204 ALWIS PATAMANI 25834043 40500592 5 L 6/11/2002 SAMSUL PATAMANI KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan . Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 2 PONELO Prop. Kab. Ponelo 201 FEBRIANTO DANIAL 51083147 40500592 4 L 2/7/2005 MITUAN DANIAL KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Ponelo 202 ISNAWATI MOKODOMPIT 58138282 40500592 4 P 3/16/2005 MARWAN KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan MOKODOMPIT SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Ponelo 200 NUR'AIN PATRISIA AKUBA 62863882 40500592 3 P 8/24/2006 ARIFIN AKUBA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Ponelo 189 LINDAWATI AKUBA 78122220 40500322 3 P 8/24/2007 RUSDIN AKUBA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 PONELO Prop. Ponelo 195 TIARA HUTULO 87845414 40500592 2 P 4/14/2008 SUKANDI HUTULO KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Ponelo 190 SINTA LAPAULU 61755933 40500322 3 P 7/13/2006 TUU LAPAULU KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Ponelo 203 MOH RENDI MINTI KEPULAUAN 59474628 40500592 4 Gorontalo Utara Kepulauan L 7/21/2005 SANTO MINTI SD NEGERI 1 PONELO Prop. Ponelo 198 MOH RAMDAN A PAKU 32260346 40500592 3 L 11/14/2003 ARSYAD PAKU KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Ponelo 191 SRI WARDITA LAMATO 44447567 40500322 5 P 9/17/2004 ASMIN LAMATO KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Ponelo 196 ARYA PANIGORO 64004892 40500592 3 L 4/12/2006 ISMET PANIGORO KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Ponelo 192 ALAN PATAMANI 59942800 40500592 2 L 8/21/2005 SAMSU PATAMANI KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Ponelo 193 ESRAWATI DANIAL 79281397 40500592 2 P 2/28/2007 ISWAN DANIAL KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. Ponelo 194 REVANDI USMAN 87034868 40500592 2 L 2/4/2008 YAMIN USMAN KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Ponelo 199 NADIN LABORO 76340261 40500592 3 P 7/29/2007 UTEN LABORO KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. Kab. Ponelo 188 ARIL PAKAYA 84180242 40500322 2 L 1/5/2008 RONI PAKAYA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 PONELO Prop. Gorontalo Kec.

Kab. Ponelo 215 FLORASITA GOBEL 53750371 40501500 5 P 5/29/2005 ALFIAN GOBEL KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 3 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kab. RAHMAN KEPULAUAN 87131217 60730227 2 Gorontalo Utara Kepulauan L 7/8/2008 RAHMAN ADNAN SD NEGERI 4 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Kab. ANDIKA R. Ponelo 206 MERSINTA ABJUL 44992471 40500592 5 P 12/14/2004 YULANDI N ABJUL KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. Gorontalo Kec. Ponelo 216 SALSABILA MANGINTIKU 55376409 40501500 5 P 1/27/2005 DEDI MANGINTIKU KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Ponelo 211 SANDI DIALAO 49790119 40501500 3 L 10/8/2004 SAKUR DIALAO KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 3 PONELO Prop. Ponelo 218 SERIN YUSUF 60730227 1 P 6/14/2009 ALPIAN YUSUF KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Kab. Ponelo 208 RONALDI UNTI 55663246 40500592 5 L 4/12/2005 RUSDIN UNTI KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 3 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Kab. Ponelo 213 SINTAWATI IGIRISA 67226733 40501500 4 P 5/31/2006 YUDI B. Gorontalo Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. HATIM 40501500 1 L 7/11/2008 RULIN S. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Ponelo 220 ABD. IGIRISA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 3 PONELO Prop. Ponelo 214 AGUSTIN HASAN 56948091 40501500 5 P 8/10/2005 SUARDI HASAN KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 3 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Kab. HATIM KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 3 PONELO Prop. Ponelo 221 ABDUL RENAN BAUWA 85830775 60730227 2 L 9/14/2008 OYAN BAUWA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan . Ponelo 212 IYAM HUTULO 63693489 40501500 4 P 3/23/2006 AIDIN HUTULO KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 3 PONELO Prop. Kab. Ponelo 207 PANDI SUNE 37902837 40500592 5 L 3/14/2003 KALMAN SUNE KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Ponelo 205 IRWANTO LABORO 38471322 40500592 5 L 9/7/2003 HERMAN LABORO KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Kab. Ponelo 210 SALSA ILU 86316612 40501500 2 P 2/1/2008 DITON ILU KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 3 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Ponelo 209 RIDHO R. Gorontalo Kec. Kab. Ponelo 217 ANDIN HARUN 60730227 1 P 7/22/2009 ANDENG HARUN KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Ponelo 219 YULCAN GOBEL 60730227 1 P 3/13/2009 INDRA GOBEL KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop.

Gorontalo Kec. Ponelo 236 ELINSA S. Gorontalo Kec. Ponelo 238 HASNI HARUN 44967618 60730227 5 P 2/5/2004 KARIM HARUN KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan . Gorontalo Kec. Ponelo 237 FERNANDI BAUWA KEPULAUAN 54884817 60730227 5 Gorontalo Utara Kepulauan L 1/1/2005 OYAN BAUWA SD NEGERI 4 PONELO Prop. Kab. Gorontalo Kec. Ponelo 235 AGRIAS POTALE 47931780 60730227 5 L 6/25/2004 AGUS POTALE KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Kab. Kab. Kab. Kab. Ponelo 6/10/2008 ABDUL GIAS K. Ponelo 10/27/2007 AGUS M ODE 229 RAIZAN LAODE 75105141 60730227 3 L KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan LABUNGA SD NEGERI 4 PONELO Prop. 225 SILA ANGGRIANI PAKAYA 84091749 60730227 2 P KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan PAKAYA SD NEGERI 4 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Ponelo 233 MAIS OLII 59034816 60730227 4 P 5/9/2005 RONAL OLII KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Kab. Ponelo 232 HAIKAL SULEMAN 63166279 60730227 4 L 1/28/2006 ISRAN SULEMAN KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Kab. Ponelo 222 ADLI SEU 75040954 60730227 2 L 10/10/2007 IBRAHIM SEU KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Ponelo 227 BINTANG TUNA 62592228 60730227 3 P 7/3/2006 KASMAN TUNA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Kab. Ponelo 224 RAHAYU HARUN 73560437 60730227 2 P 5/27/2007 ANDING HARUN KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Kab. HIYO 52820941 60730227 5 P 5/5/2005 SUDIRMAN HIYO KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Ponelo 228 PUSPITA SEU 79812444 60730227 3 P 2/1/2007 GUSTAM SEU KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Ponelo 230 ADRIYANTO AHMAD 65642535 60730227 4 L 2/1/2006 KIAN AHMAD KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Ponelo 234 MAYUL MUSA 62792139 60730227 4 L 6/24/2006 ROIS MUSA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 4 PONELO Prop. Ponelo 223 NANDA TUNA 84139913 60730227 2 L 3/3/2008 KASMAN TUNA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Ponelo 226 TIARA RASMAWATI KATILI 74804676 60730227 2 P 11/29/2007 SUWITNO KATILI KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Ponelo 231 ANISA YUNUS 61429212 60730227 4 P 11/1/2006 HUSAIN YUNUS KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Kab.

Gorontalo Kec. Tolinggula L 9/12/2001 Riyo Moito TOLINGGULA Gorontalo Utara . Kab. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Ponelo 240 SALMA PAKAYA 32151756 60730227 5 P 6/27/2003 UDIN PAKAYA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Sumalata 250 Ramdan Nusi 39184055 40500617 5 L 10/25/2003 Bambang Nusi SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata L 5/20/2004 Diman Maani SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir 239 MUTIARA REGISTA SD NEGERI 4 PONELO Prop. Kab. Sumalata 253 HAFID AHMAD 83485498 40501810 2 L 6/10/2008 SAMSUDIN AHMAD SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 1 Prop. Sumalata L 8/5/2001 SUMARNO ISA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo 242 TEDRI ISA 14635207 40500547 3 Kec. Sumalata L 3/25/2003 SULEMAN PATILA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Ponelo 53723342 60730227 5 P 10/10/2005 HARJON LASAMANO LASAMANO KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Kab. Sumalata 248 Niar Moilo 42903258 40500617 4 P 8/31/2004 Fajar Moilo SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 255 Agustian Moito 12734571 40500497 4 Kec. Sumalata 251 Ranti Nusi 43384462 40500617 5 P 9/10/2004 Bambang Nusi SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 243 FAREL PATILA 34707845 40500547 5 Kec. Sumalata L 7/7/2002 SAFAR ESREK SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo 244 ISMANTO ESREK 25443975 40500547 5 Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 245 Djulkifli Pomahiya 88996044 40500614 2 Kec. Sumalata 249 Andel Busiru 54894017 40500617 5 L 3/5/2005 Hamsa Busiru SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata L 7/11/2008 Kasmat Pomahiya SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Sumalata 247 Ayub Busiru 8541555 40500617 4 L 9/7/2000 Masmu Busiru SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 4 Prop. Kab. Sumalata 252 Nurain Nusi 84288822 40500676 4 P 5/3/2008 Wini Nusi SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 1 Prop. Kab. Ponelo 241 TAYIF SEU 57262171 60730227 5 L 1/10/2005 IBRAHIM SEU KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 6 Prop. Sumalata 254 YAYAN MALIKI SUMALATA TIMUR 32366122 40501810 5 Gorontalo Utara Timur P 3/9/2003 NURDIN MALIKI SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo 246 Wirandi Maani 48910170 40500614 5 Kec.

Gorontalo 264 ICAN JAILANI SD NEGERI 4 TOMILITO 28984714 40500615 5 Kec. Kab. Kab. Tolinggula L 5/10/2006 Awin Pakaya TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Gorontalo 256 Delman Napi 101561696 40501802 1 Kec. Gorontalo 258 Riska Pakaya 71637100 40501802 3 Kec. Kab. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 11 Prop. Kab. Kab. Gorontalo 262 Sri Deyan Nainilo 62185163 40501802 4 Kec. Tolinggula P 6/26/2004 Faisal Amara TOLINGGULA Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 3/26/2003 Karim Humu ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Kab. Anggrek L 7/8/2008 Irfan Hadi Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 271 Sinta Ishak ATINGGOLA 97976064 40500329 1 Gorontalo Utara Kec. Tolinggula P 12/12/2006 Herman Nani TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Atinggola P 4/4/2009 Pati Moha ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Tolinggula P 2/10/2005 Haris Imran TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Gorontalo 263 Sri Nanda Amara 44836339 40501802 5 Kec. Gorontalo 260 Muhammad Aril Bakahi 61495867 40501802 4 Kec. Atinggola P 6/1/2007 Abdin Batalipu ATINGGOLA Gorontalo Utara . Umar ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Tolinggula P 2/11/2007 Awin Pakaya TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Anggrek P 3/16/2008 Diang Panunu Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Gorontalo 272 Cinta Batalipu 76191266 40500329 2 Kec. Atinggola P 1/16/2009 Herson Ishak SD NEGERI 6 Prop. Kab. Tolinggula L 6/30/2006 Tain Bakahi TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Kab. Kab. Kab. Tolinggula P 6/8/2006 Nanu Nainilo TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Gorontalo 261 Rahmawati Imran 53451704 40501802 4 Kec. Kab. Anggrek L 5/6/2003 Ahmad S. Gorontalo 266 Fatma Panunu SD NEGERI 2 ANGGREK 82682116 40500420 1 Kec. Gorontalo 269 Bayu Batalipu 89218292 40500329 1 Kec. Gorontalo 259 Azril Pakaya 63313374 40501802 4 Kec. Gorontalo 265 Dava Hadi SD NEGERI 2 ANGGREK 87696806 40500420 1 Kec. Gorontalo 270 Leni Moha 96399867 40500329 1 Kec. Kab. Gorontalo 267 Gafar Ismet S Umar 37506116 60729081 3 Kec. Tolinggula L 10/12/2010 Witman Napi TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Gorontalo 268 Hamid Humu 35962974 60729081 4 Kec. Gorontalo 257 Berlian Nani 65810952 40501802 3 Kec. Kab. Atinggola L 8/1/2008 Abdin Batalipu ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Tomilito L 6/27/2002 puka jailani Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Kab.

Atinggola P 1/6/2006 ATINGGOLA Gorontalo Utara DUAWULU SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 288 FERIYANTO PALIA ATINGGOLA 46017909 40500517 5 Gorontalo Utara Kec. Kab. Gorontalo 289 INDRIANI GUGE 56628213 40500517 5 Kec. Gorontalo 278 RADITIA SUPU 86467997 40500517 1 Kec. Gorontalo 283 RIVAL PAKAYA 71301036 40500517 2 Kec. Kab. Gorontalo 280 ALFARID PALIA 88829870 40500517 2 Kec. Atinggola L 3/13/2005 Rahman Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo 279 ADRIAN JALA 51952695 40500517 2 Kec. Kab. Kab. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 6 Prop. Kab. Kab. Atinggola P 7/7/2007 Harun Jahidi ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Atinggola P 12/5/2007 Anton Najib ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Atinggola P 12/17/2003 IWAN DIKI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo 274 LINDA KOROMPOT 40500329 5 Kec. Atinggola P 7/26/2004 Angguru Hula ATINGGOLA Gorontalo Utara 276 RADIT ARDIANSYAH GOBEL SD NEGERI 6 Prop. Atinggola P 10/12/2003 HAMZAH MALAPO ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Atinggola P 8/20/2005 IYON GUGE ATINGGOLA Gorontalo Utara . Atinggola L 5/19/2008 ROY SUPU ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Atinggola L 8/23/2007 Aris Pakaya ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 284 RIZKA JAHIDI 79062468 40500517 2 Kec. Atinggola L 8/7/2005 IWAN JALA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo 277 DEYA NUNAI 87760315 40500517 1 Kec. Kab. Gorontalo ABDULAH 285 INDRIANI DUAWULU 66578573 40500517 3 Kec. Gorontalo 273 Suciyati S. Kab. Gorontalo 287 ERNA MALAPO 30300096 40500517 5 Kec. Gorontalo 286 RAHMAWATI DIKI 31862853 40500517 4 Kec. Kab. Atinggola L 4/30/2008 Ronal Palia ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Atinggola P 7/4/2007 Irman Jahidi ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Atinggola P 5/18/2005 Arjan Korompot ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Atinggola P 3/7/2008 UMAR NUNAI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo 275 Puspitawati Hula 44076492 40500329 5 Kec. Kab. Gorontalo 281 BELA SAPUTRI IYOHU 78035943 40500517 2 Kec. Gorontalo 282 HARIYATI JAHIDI 73724883 40500517 2 Kec. Gorontalo 52144778 40500329 5 Kec. Atinggola P 2/7/2007 Idris Iyohu ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Atinggola L 7/12/2004 RONAL PALIA SD NEGERI 5 Prop. Kab. Najib 75545988 40500329 2 Kec.

Kab. Kab. Atinggola P 4/10/2008 Bado Kun ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Atinggola L 2/2/2008 Rusdin V. Gorontalo 290 ABD. Gorontalo 294 Moh Aditya Datukramat 77817591 40500675 3 Kec. Kab. Atinggola L 6/13/2007 Agus Datukramat ATINGGOLA Gorontalo Utara 295 Rafikatul Zulaiha Mokoginta SD NEGERI 3 Prop. Solang ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Atinggola P 7/7/2008 Ispan Suleman ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 304 AFRIANTI KUN 60729085 1 Kec. Kab. Atinggola L 10/15/2004 Mohamad Bahua ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Atinggola L 10/18/2005 Umar Kadulu ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Atinggola P 6/15/2007 Eni Moha SD NEGERI 16 Prop. Atinggola P 1/25/2008 Rajak Samaun ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo 292 Lirawatin Samaun 89838634 40500675 2 Kec. Gorontalo 305 LUN MOHA ATINGGOLA 73628179 60729085 2 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 301 Wahyudin Saleh 46683130 40500675 4 Kec. Kab. Atinggola L 12/11/2003 Kismit Sahi ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Gorontalo 299 Nadiya Suleman 44972661 40500675 4 Kec. Kab. Atinggola P 1/1/2007 Nuhtiar Mokoginta ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 298 Indrawanto Kadulu 52467557 40500675 4 Kec. Gorontalo 306 RASTI LAHABI 82178156 60729085 2 Kec. Kab. Atinggola L 6/20/2004 Tutin Samaun ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 296 Raras Fransiska H. Gorontalo 297 Aril Samaun 41122048 40500675 4 Kec. Kab. Atinggola L 3/30/2009 Ibrahim Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Atinggola L 9/18/2003 Ispan Sulaman ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Atinggola P 10/25/2007 Hasrin Adam ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Kab. Gorontalo 293 Riski Van Solang 87967523 40500675 2 Kec. Atinggola L 6/15/2003 IBRAHIM JAHIDI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 302 Alpiyan Bahuwa 44189342 40500675 5 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 5 Prop. Kab. Atinggola L 4/15/2004 Saleh Ambarak ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Adam 74765132 40500675 3 Kec. Gorontalo 300 Stinki Suleman 38560804 40500675 4 Kec. Kab. Gorontalo 303 Ronal Sahi 34909642 40500675 5 Kec. WANDRA JAHIDI 21288139 40500517 6 Kec. Kab. Atinggola P 3/3/2008 Husin Lahabi ATINGGOLA Gorontalo Utara . Gorontalo 291 Mohamad Ifrath Gobel 93348982 40500675 1 Kec. Gorontalo 78186251 40500675 3 Kec.

Gentuma 322 RADITYA WARMAN YUSUF GENTUMA RAYA 83251118 40500506 2 Gorontalo Utara Raya L 3/9/2008 IDRIS YUSUF SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 317 ADELIA LADIKU 72111694 40500506 1 P 11/24/2007 ARWIN LADIKU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Kab. Atinggola P 6/26/2007 DISON TATEMBA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Atinggola L 6/28/2004 JAMIN DUMOIYO ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 315 RIANTO MOHA 30300092 60729085 5 Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo 314 IDRIS AMU 37128324 60729085 5 Kec. Gorontalo 316 TIRTA DUMOIYO 48295456 60729085 5 Kec. Kab. Atinggola L 8/1/2006 NELI KUN ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Kab. Kab. Atinggola L 7/27/2003 ARIF AMU ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo 310 RIYANTI IBRAHIM 66338799 60729085 3 Kec. Kab. Gentuma 97253806 40500506 1 L 1/17/2009 KASMAD MAATIKA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 312 SALMA DJAPANGI 44102945 60729085 4 Kec. ALIM GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya 319 MOHAMAD IRSAD MAATIKA SD NEGERI 7 Prop. Atinggola P 7/1/2004 MANSUR JAPANGI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Atinggola L 9/29/2004 SALE PAJIRI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo 309 IKAL KUN 65754009 60729085 3 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 16 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo 308 TIARA DUMOIYO 73831619 60729085 2 Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 320 TIARA IGIRISA 89353911 40500506 1 P 6/29/2008 KISMAN IGIRISA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo 313 FERDIANTO PAJIRI 46494084 60729085 5 Kec. Kab. Kab. Gentuma 321 AMELIA LADIKU 63300947 40500506 2 P 8/1/2006 ARWIN LADIKU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 323 SUFRIYANTO LAKORO 87619596 40500506 2 L 1/16/2008 EMUS LAKORO GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya . Gorontalo Kec. Atinggola P 6/1/2006 TUNE IBRAHIM ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Atinggola P 12/2/2007 Jamin Dumoiyo ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 318 ELYAHATI K. Kab. Gorontalo 311 SELNI TATEMBA 79937128 60729085 3 Kec. ALIM 86492577 40500506 1 P 6/7/2008 KISMAN J. Kab. Gorontalo 307 SITI NURMAYA TANAIYO 75140588 60729085 2 Kec. Gorontalo Kec. Atinggola L 11/3/2003 ENI MOHA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Atinggola P 12/28/2007 Kuslan Tanaiyo ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop.

Kab. Kab. Kwandang L 11/1/2009 ANDI HUSA KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kab. Kab. Kab. Kab. Gentuma 333 SRI YULANDA HUSAIN 51127378 40500506 4 P 7/26/2005 ISRAN HUSAIN GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 325 DIMAS B. Gorontalo Kec. Gentuma 328 RISKI K ALIM 53512546 40500506 3 L 12/20/2005 KISMAN J ALIM GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. HUSA 97808049 40500601 1 Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Gorontalo 339 FITRIYA H. Kab. Gentuma 326 HADIJA ABDURAHMAN 48147480 40500506 3 P 4/20/2005 MALIK GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya ABDULRAHMAN 327 MOHAMMAD REYHAND SD NEGERI 7 Prop. SOLO KWANDANG 91269743 40500601 1 Gorontalo Utara Kec. Gentuma 332 SAPRILTAYABU 56821496 40500506 4 L 9/11/2005 ABDULAH TAYABU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec. Kab. LADIKU 73863819 40500506 3 L 4/22/2007 BAHRUDIN LADIKU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo 338 ADITYA A. Gorontalo Kec. Kab. Kwandang P 1/10/2008 reni daud KWANDANG Gorontalo Utara . Gorontalo Kec. Gorontalo 340 NUR R DAUD 83832492 40500601 1 Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 331 APRISA DELIHULA 53783315 40500506 4 L 4/13/2005 SURI DELIHULA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 335 JAMALLUDIN LADIKU 45636618 40500506 5 L 11/12/2004 ARWIN LADIKU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 68330572 40500506 3 L 9/15/2006 IRPAN PAUN PAUN GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. FAYIKAL SAMIUN 66366647 40500506 5 L 3/2/2006 AFRONI SAMIUN GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 329 ALDRIYANTO IBRAHIM 57684414 40500506 4 L 10/27/2005 SAIPUL IBRAHIM GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 334 ERNAWATI MOHAMAD 49770120 40500506 5 P 8/12/2004 RUSLAN MOHAMAD GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 324 DESI RATNA PUTRI SUAIBA 16116451 40500506 3 P 9/15/2001 RUSMAN SUAIBA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec. Gentuma 330 ALFIAN DAIMA 52579260 40500506 4 L 5/9/2005 HASRIN DAIMA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 337 SANDI DELIHULA 25243206 40500506 5 L 7/7/2002 LAMRIN DELIHULA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 10 Prop. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec. Gentuma 336 MOH. Kwandang P 6/10/2009 HAMZAH SOLO SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo Kec. Kab.

Gorontalo 341 RAMLI R HAMZAH 71216387 40500601 1 Kec. Kwandang P 7/18/2008 ONI TUNIO KWANDANG Gorontalo Utara 351 MOHAMMAD RANDI R. Kab. Gorontalo 354 ZULFIKAR H. Kwandang P 5/29/2008 SOPYAN KARIM KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kab. Kab. Gorontalo 350 FEBRIYANI TUNIO 83104419 40500601 3 Kec. Gorontalo 347 ADITIYA R. Gorontalo 12/5/2006 MAMAN HENI 355 AGIL USMAN 69717657 40500601 4 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 356 DIDIN ABAS KWANDANG 58821119 40500601 4 Gorontalo Utara Kec. Kwandang P 7/30/2008 HAMSA YUNUS KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kwandang P 2/4/2007 IDRIS PANITA KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kwandang L 9/12/2007 RAHMAN HAMSAH KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kwandang L 1/18/2006 Raden Masiu KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 10 Prop. SD NEGERI 10 Prop. Kab. Kwandang L 1/27/2005 IBRAHIM ABAS SD NEGERI 10 Prop. Kwandang L 7/14/2007 RONAL DUKA DUKA KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo 348 ANISA USMAN 63745728 40500601 3 Kec. Gorontalo 344 MOH AGIL A. Kab. Kwandang P 2/20/2006 IDRUS USMAN KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kwandang L 4/8/2006 Iwan Usman KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 76437396 40500601 2 Kec. Gorontalo 357 FITRIYANTI PAKAYA 54770100 40500601 4 Kec. Kwandang L 6/22/2008 SUDARMAN GUSASI KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 346 NURUL AINSA S.KARIM 83621409 40500601 2 Kec. MASIU 62664495 40500601 3 Kec. Kwandang L 5/20/2007 ALIM TUNIYP KWANDANG Gorontalo Utara 345 MUHAMMAD FIRMAN SD NEGERI 10 Prop. Kab. Kab. Kwandang L 8/2/2007 ISMAN IBRAHIM IBRAHIM KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo 343 ABDUL RAHMAN GUSASI 83350454 40500601 2 Kec. Kab. Kab. Kab. YUNUS 71032545 40500601 3 Kec. TUNIYO 79462579 40500601 2 Kec. Kwandang P 7/26/2005 IRHAN PAKAYA KWANDANG Gorontalo Utara . Kab. Kab. Gorontalo 342 RISKAWATI YUNUS 86461914 40500601 1 Kec. Gorontalo 349 FEBRI USMAN 67887010 40500601 3 Kec. Kwandang L 6/22/2007 HASAN YUNUS KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 352 RAMILAN NURDIN 46670283 40500601 3 Kec. Kwandang P 12/27/2004 Nurdin Salehe KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 72475835 40500601 3 Kec. Kwandang L KWANDANG Gorontalo Utara USMAN SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 353 SASKIA PANITA 75924297 40500601 3 Kec.

Kab. Kab. Gorontalo 369 RISKI H. Gorontalo 365 FALDI SOLO 47625822 40500601 5 Kec. JAFAR 53606169 40500601 4 Kec. Kwandang P 8/16/2005 IBRAHIM KWANDANG Gorontalo Utara TANGKUDUNG SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo 364 AKRIYANTO TUNIO 51072237 40500601 5 Kec. Kab. Kab. Kwandang L 11/5/2005 SONI MANYOE KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 358 PARDI POMANTO 45684684 40500601 4 Kec. Kab. YUNUS 48254443 40500601 5 Kec. Kwandang L 1/8/2005 SAIPUL TUNIO KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kwandang L 5/16/2005 Ramli Ano KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kab. MUSA 59150151 40500601 4 Kec. Gorontalo 372 GILANG RAMADHAN ALI 48537347 40500601 6 Kec. Kwandang P 5/9/2004 Dahlan Ali SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 43325768 40500601 5 Kec. Kab. Kwandang L 11/6/2005 Ismail Jafar KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 359 RIVAL S. Gorontalo 371 ARPAN MASIU 23277108 40500601 6 Kec. Kab. Gorontalo 367 NATALIA LIPUTO 44304392 40500601 5 Kec. Kwandang P 5/29/2004 AGUS BAKARI KWANDANG Gorontalo Utara . Kwandang P 10/16/2004 Mungin Pomanto POMANTO KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kab. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 10 Prop. Kab. Kab. Kab. Kwandang P 7/7/2004 Iwan Liputo KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kwandang L 6/24/2005 Suwitno Musa KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 374 NUR AIN PUTRI BAKARI 43332316 40500601 6 Kec. Gorontalo 368 RADEN PADE 29757173 40500601 5 Kec. Kwandang L 1/16/2004 HAMZA YUNUS KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 370 SYANDY PRAWIRA ANO 55162013 40500601 5 Kec. Kwandang P 12/14/2005 Misi Pomanto KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kwandang L 12/25/2005 RADEN MASIU KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kwandang L 5/30/2002 Aripin Pade KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 360 RIZAL I. Gorontalo 362 SRI FENI TANGKUDUNG 59133970 40500601 4 Kec. Kab. Kab. Kwandang L 10/17/2004 UMAR POMANTO KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 373 MEYLIN PUTRI D ALI KWANDANG 44553319 40500601 6 Gorontalo Utara Kec. Kab. POMANTO 56181617 40500601 4 Kec. Kwandang L 1/13/2004 IWAN ALI KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kwandang L 1/18/2004 Hamzah Solo KWANDANG Gorontalo Utara 366 MUTIARA RAMADHANI SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 361 SATRIO MANYOE 53864218 40500601 4 Kec. Gorontalo 363 SRI TIA M.

Kab. Ponelo 389 FAREL USMAN 77861011 40500592 3 L 1/7/2007 RAMLI USMAN KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. Ponelo 383 FITRAWATI SULEMAN 75776978 40500592 2 P 10/11/2007 SULEMAN SAWANG KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan 384 GALIH GINANJAR KAIMUDIN SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo 375 SAPRIANTO KARIM 44000895 40500601 6 Kec. Ponelo 380 MOH. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Ponelo 386 RION PALOWA 68252415 40500592 2 L 3/23/2006 PONIMAN PALOWA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. Gorontalo 35604374 40500601 6 Kec. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kwandang L 10/30/2003 AMIR MOOTALU KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. Ponelo 377 AWIN PATAMANI 88781584 40500592 1 L 10/17/2008 SAMSUL PATAMANI KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Ponelo 390 RIPALDI PALOWA KEPULAUAN 46531484 40500592 3 Gorontalo Utara Kepulauan L 12/2/2004 PONIMAN PALOWA SD NEGERI 1 PONELO Prop. Ponelo 71812315 40500592 2 L 11/6/2007 ATEN KAIMUDIN KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 10 Prop. Ponelo 385 NOVRIANI DANIAL 71497355 40500592 2 P 11/12/2007 ALPIN DANIAL KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Ponelo 378 FUTRI TALIB 85571423 40500592 1 P 11/4/2008 RUSTAM TALIB KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Ponelo 387 RISKI TALIB 64603580 40500592 2 L 6/6/2006 SUMAN TALIB KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Ponelo 379 MOH.FORQON PALILATI 97358224 40500592 1 L 3/16/2009 IRWAN PALILATI KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec.NUR REYHAN AMU 89816353 40500592 1 L 10/8/2008 ASRIN AMU KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. Kab. Kab. Ponelo 388 APRIANDI TOU 78143298 40500592 3 L 4/7/2007 RANO TOU KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. Kab. Ponelo 382 DWI KIRANA MUHSIN 85132952 40500592 2 P 2/27/2008 RIZAL MUHSIN KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Kab. Ponelo 381 ADHA ANWAR 77574650 40500592 2 P 12/20/2007 AWIN ANWAR KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kwandang L 3/28/2004 AMRAN KARIM KWANDANG Gorontalo Utara 376 WAHYU RAMDAN MOOTALU SD NEGERI 10 Prop. Ponelo 391 ALYA PALILATI 59416375 40500592 4 P 7/28/2005 IRWAN PALILATI KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan .

Sumalata L 4/25/2008 Kasman Monoarfa SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata L 4/16/2007 Landrang Yusuf SUMALATA Gorontalo Utara . Sumalata P 1/4/2009 Said Abjul SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo 399 Yasmin Abjul 40500572 1 Kec. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo 403 Miranda Gobel 89162119 40500572 2 Kec. Sumalata P 1/1/2008 Hasan Lakoro SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 404 Adriyanto Mahmud 51617213 40500572 3 Kec. Ponelo 393 ELSA PUTRI LIPUTO 58148693 40500592 5 P 5/14/2005 ABDULLAH LIPUTO KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Sumalata P 8/13/2008 Irfan Gobel SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo 405 Fagli lakoro 61873615 40500572 3 Kec. Sumalata P SUMALATA Gorontalo Utara (ALM) SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 400 Alvian Bora 78811501 40500572 2 Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo 407 Moh. Sumalata L 7/10/2006 Risman Mohidin SD NEGERI 7 Prop. Kab. Kab. Kab. Kab. Ponelo 392 DION PRASETYO KATILI 57514515 40500592 4 L 8/13/2005 HARIS KATILI KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo 3/19/2007 RISMAN POTALE 397 RISKA POTALE 76516535 40500547 1 Kec. Gorontalo 398 Hasmianti S. Kab. Sumalata P 7/13/2007 Ucok Mooduto SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Kab. Sumalata L 6/6/2007 Rizal Bora SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 408 Rahmat Yusuf 77699597 40500572 3 Kec. Kab. Kab. Ponelo 394 FRESKI LAOWEYA 46250098 40500592 5 L 10/9/2004 RAM LAOWEYA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Sumalata P 10/8/2008 Samsudin Patila SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Kab.Zidanrik Mohidin SUMALATA 66758717 40500572 3 Gorontalo Utara Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo 406 Listiara Mooduto 78633918 40500572 3 Kec. Gorontalo 402 Malgi Lakoro 82064719 40500572 2 Kec. Kab. Ponelo 396 IMAM HARIYANTO TALIB 43345143 40500592 5 L 9/5/2004 RUSTAM TALIB KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 6 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo 401 Arif Monoarfa 88608642 40500572 2 Kec. Patila 40500572 1 Kec. Sumalata L 6/1/2005 Umar Mahmud SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Sumalata L 11/29/2006 Hasan lakoro SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Kab. Ponelo 395 HARDIYANTO Y HABALI 52187328 40500592 5 L 4/6/2005 YUDIN HABALI KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop.

Sumalata L 6/6/2008 Gusti Akase SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Sumalata P 9/12/2008 Ramin Harun SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo 418 Ril Milango 53929447 40500572 5 Kec. Sumalata P 9/12/2008 Ramin Harun SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab. Kab. Sumalata L 4/1/2005 Onjo Milango SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 424 Awaludin Rahmola SUMALATA 84901706 40500614 3 Gorontalo Utara Kec. Kab. Gorontalo 412 Hasmawati Patila 65402694 40500572 4 Kec. Kab. Kab. Kab. Sumalata L 7/7/2003 Romi Safi'i SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 411 Firman Dunggio 53928007 40500572 4 Kec. Kab. Gorontalo 417 Kelvin Woloks 51298458 40500572 5 Kec. Sumalata P 10/17/2006 Diman Maani SUMALATA Gorontalo Utara . Gorontalo 410 Anisa Lakajo 40500572 4 Kec. Gorontalo 415 Agil Safi'i 34386357 40500572 5 Kec. Sumalata L 11/10/2003 Umar Mahmud SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 419 Winda Monoarfa 24069703 40500572 5 Kec. Gorontalo 423 Wijriyanti Pakaya 81737033 40500614 2 Kec. Kab. Gorontalo 425 Sri Deanti Maani 63279694 40500614 3 Kec. Gorontalo 413 Melinda Salihi 63280785 40500572 4 Kec. Sumalata L 2/26/2005 Djoni Woloks SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Kab. Sumalata P 4/19/2006 Yohan Salihi SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Sumalata P 12/23/2005 Hamsa Lakoro SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Kab. Kab. Sumalata P 9/3/2007 Sarmin Bobihu SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Sumalata P 5/11/2006 Syamsudin Patila SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 420 Ain Harun 89239368 40500614 1 Kec. Kab. Kab. Kab. Sumalata P 9/15/2002 Lukman Monoarfa SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 409 Resti Bobihu 74672117 40500572 3 Kec. Gorontalo 422 Fadlan Akase 87661369 40500614 2 Kec. Gorontalo 421 Nur Harun 40500614 1 Kec. Gorontalo 416 Fikran Mahmud 38252661 40500572 5 Kec. Sumalata P 12/8/2005 SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Sumalata L 4/17/2008 Yadin Rahmola SD NEGERI 4 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo 414 Salma Lakoro 58475882 40500572 4 Kec. Sumalata P 3/21/2008 Jhon Pakaya SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Sumalata L 5/27/2005 Sunaryo Dunggio SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Kab.

Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo 442 Arif Pilomange 32821725 40500524 5 Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Gorontalo 433 SRI SINTA MAHALIPA 63491444 40500689 3 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 4 Prop. Sumalata L 3/12/2004 jhon Pakaya SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata P 7/10/2004 YUSUF BALALANGI SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Sumalata 439 Randi Udaa 56537497 40500676 4 L 5/7/2005 Aten Udaa SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 7 Prop. Sumalata 441 Prandi Pasue SUMALATA TIMUR 51163962 40500676 5 Gorontalo Utara Timur L 1/16/2005 Parjon Pasue SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 426 Wilan Tadulako 40500614 3 Kec. Gorontalo 57981652 40500614 4 Kec. Gorontalo 429 Jamal Harun 48251396 40500614 4 Kec. Sumalata L 1/27/2006 Ramin Harun SUMALATA Gorontalo Utara 428 Anggiriani Sopyan SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 434 JULIN BALALANGI 49762833 40500689 4 Kec. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo 432 LIRANTI BOTUTIHE 64534859 40500689 3 Kec. Sumalata P 4/17/2006 ARMAN MAHALIPA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Kab. Sumalata P 11/25/2007 OPIN TOMAYAHU SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kab. Sumalata 435 Rahmawati Ntuna 102353409 40500676 1 P 8/2/2010 Abubakar Ntuna SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 7 Prop. Kab. Kab. Tolinggula L 6/29/2003 Usman Pilomange TOLINGGULA Gorontalo Utara . Gorontalo Kec. Gorontalo 431 SRI ELEN TOMAYAHU 76843276 40500689 1 Kec. Kab. Kab. Kab. Sumalata P 8/17/2005 Sofyan Mokodompis Mokodompis SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Sumalata 436 Azmin Ngobuto 98756185 40500676 2 L 9/12/2009 Hendrik Ngobuto SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 430 Wajrianto Pakaya 48343591 40500614 5 Kec. Sumalata 440 Aldin Ntuna 52649284 40500676 5 L 4/13/2005 Abubakar Ntuna SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 7 Prop. Kab. Sumalata 438 Amelia Lasipede 78265487 40500676 3 P 5/4/2007 Amnan Lasipede SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 7 Prop. Sumalata P 9/11/2005 Iswan Tadulako SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Sumalata P 7/7/2006 ARMAN BOTUTIHE SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 427 Zonatan Harun 67401055 40500614 3 Kec. Sumalata L 4/13/2004 Ramin Harun SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Sumalata 437 Rendi Bantu 61235490 40500676 2 L 8/7/2006 Kamran Bantu SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec.

Anggrek L 4/20/2004 Ridwan Olii Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Tolinggula L 3/5/2003 RITEN POHA TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Gorontalo 458 ALDO PILOMONU SD NEGERI 4 ANGGREK 8207034 40500301 2 Gorontalo Utara Kec. Kab. Kab. Gorontalo 456 Moh Riyan Olii SD NEGERI 6 ANGGREK 46547785 40500263 5 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo 457 RIVALDI BOKI SD NEGERI 4 ANGGREK 55761678 40500301 1 Kec. Kab. Anggrek P 1/23/2004 ARI SALEH Gorontalo Utara . Anggrek L 12/25/2001 Yusuf Tolinggi Gorontalo Utara Prop. Kab. Anggrek P 8/31/2005 Imran Podungge Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 444 DEIS ABJUL 68390257 69830535 3 Kec. Anggrek L 5/6/2007 RIDWAN OLII Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Kab. Tolinggula L 11/22/2005 SARTON MOPATU TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Gorontalo 446 ADRIYAN ULOPO 58411802 69830535 4 Kec. Tolinggula P 7/21/2003 IRWAN DJUNA TOLINGGULA Gorontalo Utara Prop. Tolinggula P 11/1/2006 ARMAN ABJUL TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Anggrek L 10/20/2005 IRWAN BOKI Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Gorontalo 453 Ranti Pakaya SD NEGERI 6 ANGGREK 65152074 40500263 4 Kec. Gorontalo 445 ISKANDAR MOPATU 58188074 69830535 3 Kec. Gorontalo 452 Rizki Halid SD NEGERI 6 ANGGREK 77198832 40500263 2 Kec. Tolinggula L 5/29/2005 HARIS ULOPO TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Gorontalo 454 Fitriawati Podungge SD NEGERI 6 ANGGREK 55508983 40500263 5 Kec. Gorontalo 449 YULIS AHMAD 52488534 69830535 4 Kec. Gorontalo 451 ALWI OLII SD NEGERI 6 ANGGREK 72968111 40500263 2 Kec. Anggrek L 5/4/2007 Sahrin Halid Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 443 MARSEL POHA 31207157 40500649 2 Kec. Tolinggula P 9/4/2005 TOLINGGULA Gorontalo Utara HAMZAH SD NEGERI 14 Prop. Kab. Gorontalo HARIYANTO 448 FANI HAMZAH 58399695 69830535 4 Kec. Kab. Gorontalo 459 MARDIYANTI SALEH SD NEGERI 4 ANGGREK 45858278 40500301 2 Kec. Tolinggula L 7/30/2002 JANI MAMA TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Anggrek P 11/13/2006 Taib Pakaya Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 12/15/2000 RISAL PILOMONU Prop. Gorontalo 450 FISTA DJUNA 37169746 69830535 6 Kec. Kab. Tolinggula L 10/15/2005 LILI AHMAD TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Kab. Gorontalo 447 AWIN MAMA 29095717 69830535 4 Kec. Gorontalo 455 Gustiranda Tolinggi SD NEGERI 6 ANGGREK 17669341 40500263 5 Kec. Kab.

Anggrek P 7/25/2003 CIPTO KUDE Gorontalo Utara Prop. Anggrek P 9/2/2002 Gorontalo Utara MANDIANGAN Prop. Gorontalo 470 SARWIN ADAM SD NEGERI 4 ANGGREK 38607505 40500301 5 Kec. Gorontalo 476 Wisan R. Anggrek L 5/14/2004 DAUD K. Anggrek L 11/9/2006 SUDIRMAN SUDIRMAN Gorontalo Utara Prop. Kab. Panju Gorontalo Utara . Gorontalo 474 Syahra Raisya Salis SD NEGERI 3 ANGGREK 84265716 40500359 1 Kec. Anggrek L 10/28/2005 Suleman Pakaya Prop. Kab. Gorontalo 463 ANDRI K. Kab. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 471 USMAN PAKAYA SD NEGERI 4 ANGGREK 44996741 40500301 5 Kec. Kab. Gorontalo 464 MOH. HABI SD NEGERI 4 ANGGREK 31809127 40500301 5 Kec. Anggrek P Gorontalo Utara (Almarhum) Prop. Gorontalo 468 MARYAM BAGOE SD NEGERI 4 ANGGREK 52702910 40500301 5 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 475 Fitran Pakaya SD NEGERI 3 ANGGREK 57022786 40500359 5 Gorontalo Utara Kec. BADIRAN SD NEGERI 4 ANGGREK 47137381 40500301 4 Kec. Anggrek P 11/23/2003 RAM BAGOE Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 469 REFKA KATILI SD NEGERI 4 ANGGREK 38808736 40500301 5 Kec. Panju SD NEGERI 3 ANGGREK 39009328 40500359 5 Kec. Gorontalo 3/25/2008 Cino Harun 473 Sri Nurain C. Anggrek P 2/20/2002 EMAN HABI Gorontalo Utara Prop. Anggrek P 5/18/2005 JEFRI RANTUNG Gorontalo Utara 461 ADIL SYAHPUTRA Prop. Anggrek P 11/5/2008 Salis Muhono Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 10/15/2004 IWAN SALILAMA Gorontalo Utara Prop. Kab. BADIRAN Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 11/26/2004 HAMSA KASIM Gorontalo Utara Prop. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Gorontalo 465 NURNANGSI HUBU SD NEGERI 4 ANGGREK 48146432 40500301 4 Kec. Anggrek L 4/7/2003 Lahi Y. Anggrek P 1/20/2004 JAFAR HUBU Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 9/4/2003 ABDULLAH KATILI Gorontalo Utara Prop. Kab. Anggrek P 1/23/2003 HASAN ADAM Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 467 ANDRAWATI E. Gorontalo SD NEGERI 4 ANGGREK 64197761 40500301 3 Kec. Gorontalo 460 SRI RANTUNG SD NEGERI 4 ANGGREK 58290580 40500301 2 Kec. Kab. KASIM SD NEGERI 4 ANGGREK 52403496 40500301 4 Kec. Kab. MANDIANGAN SD NEGERI 4 ANGGREK 26362245 40500301 5 Kec. Gorontalo 462 RIFKI SALILAMA SD NEGERI 4 ANGGREK 48883388 40500301 3 Kec. Kab. Gorontalo 466 ZULIA KUDE SD NEGERI 4 ANGGREK 31626291 40500301 4 Kec.Harun SD NEGERI 3 ANGGREK 89570086 40500359 1 Kec. Kab. Anggrek L 8/9/2004 HARIYANTO INA Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo GASPAR 472 VELMA S.

Kab. Kab. Gorontalo 491 Ratna Daud SD NEGERI 1 ANGGREK 96096091 40500627 1 Kec. Kab. Gorontalo 487 MASTIN R. Gorontalo 486 MASITA R. Anggrek L 11/19/2006 IMON KADIR Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 490 RANDI WOLINELO SD NEGERI 5 ANGGREK 42442797 40500445 6 Kec. Anggrek L 11/23/2007 Awin Kasiati Gorontalo Utara . Gorontalo 479 Mohamad Rizki Kadir SD NEGERI 2 ANGGREK 74224799 40500420 4 Kec. Anggrek P 6/28/2008 Ibrahim Wumu Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 482 Novita Hadi SD NEGERI 2 ANGGREK 64182554 40500420 6 Kec. Anggrek P 11/19/2005 RUSDIN HANIA Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 489 MOHAMAD FAZRI KADIR SD NEGERI 5 ANGGREK 69508256 40500445 5 Kec. Gorontalo 485 PUTRIANI RAHIM SD NEGERI 5 ANGGREK 65969180 40500445 3 Kec. Anggrek L 12/16/2007 Yamin Kadir Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Anggrek P 1/6/2005 Hamsah Ismail Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 480 Ade Srimulya Abas SD NEGERI 2 ANGGREK 62215516 40500420 5 Kec. Anggrek P 7/3/2005 Gorontalo Utara Prop. Kab. Ismail SD NEGERI 3 ANGGREK 56874256 40500359 5 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Anggrek P 6/25/2008 Afandi Husain Prop. Kab. Anggrek L 12/2/2004 Mansur Wolunelo Gorontalo Utara Prop. HANIA SD NEGERI 5 ANGGREK 31162799 40500445 4 Kec. Anggrek P 7/24/2006 Rudin Rahim Gorontalo Utara Prop. Anggrek P 3/19/2006 Irfan Hadi Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 492 ASMIRANDAH HUSAIN SD NEGERI 1 ANGGREK 82817262 40500627 2 Gorontalo Utara Kec. Anggrek P 9/2/2003 ACO KAMUDI Gorontalo Utara Prop. HANIA SD NEGERI 5 ANGGREK 55636689 40500445 4 Kec. Gorontalo 481 Marsela Wantri Tamuu SD NEGERI 2 ANGGREK 57600546 40500420 5 Kec. Gorontalo 483 Santika Harun SD NEGERI 2 ANGGREK 55834343 40500420 6 Kec. Anggrek P 5/9/2005 Nai Harun Gorontalo Utara Prop. Kab. Anggrek P 10/19/2003 RUSDIN HANIA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 488 ANANDA KAMUDI SD NEGERI 5 ANGGREK 39417997 40500445 5 Kec. Gorontalo 478 Chelsy Wumu SD NEGERI 2 ANGGREK 82524020 40500420 2 Kec. Gorontalo 493 ABDUL RAJAK KASIATI SD NEGERI 1 ANGGREK 79713848 40500627 3 Kec. Gorontalo 477 Yulyawati H. Kab. Gorontalo 484 KASIM SAINI SD NEGERI 5 ANGGREK 9999345071 40500445 2 Kec. Kab. Anggrek P 4/14/2006 Muhtar Abas Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 7/1/1999 AIDIN SAINI Gorontalo Utara Prop. Kab. Anggrek P 4/5/2009 Sukman Daud Gorontalo Utara Prop. Kab.

Anggrek P 12/23/2007 Fandi Njui Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 497 INGLI SULISTIYA ALI SD NEGERI 1 ANGGREK 77190987 40500627 3 Kec. Kab. Anggrek L 12/18/2004 Ulyas Alinggahe Gorontalo Utara . Kab. Kab. Anggrek L 8/23/2002 Yudin Mas Prop. Kab. Gorontalo 503 Putri Tomayahu SD NEGERI 1 ANGGREK 56357477 40500627 4 Kec. Gorontalo 496 Egy S. Abdulah SD NEGERI 1 ANGGREK 72919616 40500627 3 Kec. Kab. Anggrek L 9/28/2003 Ranus Amrin Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 2/7/2007 Jufri Abdulah Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 7/6/2004 Kanu Kasiati Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 508 RAHMAT HUSAIN SD NEGERI 1 ANGGREK 55515520 40500627 6 Kec. Anggrek P 12/12/2005 Amrain Tomayahu Gorontalo Utara Prop. Anggrek P 5/13/2007 Sahzun Hasan Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 9/25/2007 RADEN HUSAIN Gorontalo Utara Prop. Anggrek P 5/1/2004 Endang Usman Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 510 SEPTA ALINGGAHE SD NEGERI 1 ANGGREK 44737816 40500627 6 Kec. Gorontalo 498 RAMADANI YUSUF SD NEGERI 1 ANGGREK 77933306 40500627 3 Kec. Kab. Gorontalo 501 DELVITA HASAN SD NEGERI 1 ANGGREK 77732889 40500627 4 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 506 ABDUL GAFAR KASIATI SD NEGERI 1 ANGGREK 43644045 40500627 6 Kec. Anggrek L 4/7/2004 Riman Taib Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 494 CHELSEA NJUI SD NEGERI 1 ANGGREK 78824308 40500627 3 Kec. Kab. Anggrek P 6/7/2007 Amir Ali Gorontalo Utara Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Gorontalo 502 Fikal R Taib SD NEGERI 1 ANGGREK 46405529 40500627 4 Kec. Kab. Gorontalo 495 Ega S. Gorontalo 507 ALDAN AMRIN SD NEGERI 1 ANGGREK 35145494 40500627 6 Kec. Anggrek L 9/19/2004 Marten Amara Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 499 RIZKI AMARA SD NEGERI 1 ANGGREK 45805028 40500627 3 Kec. Kab. Abdulah SD NEGERI 1 ANGGREK 71515929 40500627 3 Kec. Gorontalo 505 Olin Usman SD NEGERI 1 ANGGREK 47483062 40500627 5 Kec. Anggrek L 12/17/2005 Afandi Husain Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 8/10/2005 Ismail Kilinau Gorontalo Utara Prop. Kab. Anggrek L 2/7/2007 Jufri Abdulah Gorontalo Utara Prop. Anggrek P 1/31/2006 Rahman Doki Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Gorontalo 504 LUKMAN KILINAU SD NEGERI 1 ANGGREK 54318847 40500627 5 Kec. Kab. Gorontalo 509 RIVALDI MAS SD NEGERI 1 ANGGREK 23827972 40500627 6 Gorontalo Utara Kec. Kab. Gorontalo 500 AGNI DOKI SD NEGERI 1 ANGGREK 64967553 40500627 4 Kec.

Anggrek P 11/10/2007 HUSEN NAI ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kab. Kab. Anggrek L 2/15/2003 HALIM HASAN ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo 515 SUSANTI NAI 34509385 40500646 4 Kec. Kab. Gorontalo 527 MARLAN TILAHUNGA SD NEGERI 7 ANGGREK 81999327 40500648 3 Kec. Gorontalo 511 SUHARTIN MUHAMAD SD NEGERI 1 ANGGREK 47288567 40500627 6 Kec. Anggrek L 7/23/2008 NUNA TILAHUNGA Gorontalo Utara . Kab. Anggrek L 11/6/2006 IRWAN USMAN Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 523 HENDRIK PATUTI SD NEGERI 7 ANGGREK 65915552 40500648 2 Kec. Gorontalo 521 INTAN JIBU SD NEGERI 7 ANGGREK 93255863 40500648 1 Kec. Anggrek L 6/18/2007 SARIDIN UTINA Gorontalo Utara Prop. Anggrek P 5/12/2009 HARIS JIBU Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 514 RIDWAN MUSTAFA 65315849 40500646 3 Kec. Kab. Anggrek P 6/5/2008 KATILI Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 516 MOHAMAD FADEL ASIALI 57749978 40500646 5 Kec. Anggrek P 6/4/2003 CUN NAI ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Anggrek L 4/6/2005 USMAN ASIALI ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kab. Anggrek L 7/17/2006 HERMAN PATUTI Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 517 PUTRI ADABU 71199236 40500646 5 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 520 IKBAL UTINA SD NEGERI 7 ANGGREK 78447978 40500648 1 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Anggrek P 5/20/2005 MASI MAHMUD ANGGREK Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Gorontalo 513 MIRNA NAI 71447903 40500646 2 Kec. Gorontalo 518 RIFANTO HASAN 39517295 40500646 5 Kec. Gorontalo 512 PARIS MANJAPAI 73513313 40500646 1 Kec. Gorontalo 519 RIYANTI MAHMUD 54172050 40500646 6 Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 526 AINUN KAHAR SD NEGERI 7 ANGGREK 72041015 40500648 3 Gorontalo Utara Kec. Anggrek P 11/4/2007 SULEMAN ADABU ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 525 AGIL BUTANO SD NEGERI 7 ANGGREK 73313100 40500648 3 Kec. Anggrek L 3/6/2007 ajwin butano Gorontalo Utara Prop. Kab. Anggrek P 11/21/2004 Mansur Muhamad Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 524 TAHIR USMAN SD NEGERI 7 ANGGREK 65791028 40500648 2 Kec. Kab. Anggrek P 5/8/2007 UMAR KAHAR Prop. Anggrek L 4/1/2006 IRWAN MUSTAFA ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Kab. Anggrek L 7/30/2007 SALIM MANJAPAI ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 522 FITRIA OLII SD NEGERI 7 ANGGREK 86476270 40500648 2 Kec.

Gorontalo 532 RISWAN AHMAD SD NEGERI 7 ANGGREK 68113993 40500648 4 Kec. Kab. Gorontalo 535 MISRAN KAHAR SD NEGERI 7 ANGGREK 46658945 40500648 5 Kec. Gorontalo SD NEGERI 9 ANGGREK 55399754 40501488 6 Kec. Anggrek P 2/2/2005 ANDI M. Anggrek L 11/24/2005 DARMIN USMAN Gorontalo Utara Prop. Kab. Anggrek L 3/3/2005 IKO POTIONUA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 536 HELMI NUSI SD NEGERI 7 ANGGREK 19914126 40500648 6 Kec. Anggrek P 12/8/2001 ADRIAN NUSI Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 529 ALDI USMAN SD NEGERI 7 ANGGREK 55025193 40500648 4 Kec. Kab. Anggrek L 2/18/2008 ANDI MANONO Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 2/11/2005 SUARDI AMBRIN Gorontalo Utara Prop. Kab. Anggrek L 4/2/2003 KARIM APIPI Gorontalo Utara Prop. Kab. Anggrek L 9/12/2008 Yamin N. Kab. Gorontalo 537 IRHAMDI APIPI SD NEGERI 7 ANGGREK 36286119 40500648 6 Kec. Anggrek L 6/5/2006 MARTEN AHMAD Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 533 AHMAT DION MAGA SD NEGERI 7 ANGGREK 55700816 40500648 5 Kec. Anggrek P 8/5/2001 OLI SUNA Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 541 NAILA ABU SD NEGERI 9 ANGGREK 78616211 40501488 1 Kec. Anggrek L 11/4/2003 HAMSA LAKORO Gorontalo Utara Prop. Kab. MANONO MANONO Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Gorontalo 544 Rahman Adiko 82661911 40501803 2 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 530 ISWAN ABDULLAH SD NEGERI 7 ANGGREK 42787377 40500648 4 Kec. Gorontalo 540 KASIM AMANONO SD NEGERI 9 ANGGREK 84934068 40501488 1 Kec. Gorontalo 534 ANDRIYANTO POTIONUA SD NEGERI 7 ANGGREK 58971400 40500648 5 Kec. Anggrek P 10/21/2006 Samin Hasan SD NEGERI 11 Prop. Anggrek L 5/17/2004 KAMARUDIN Gorontalo Utara ABDULLAH Prop. Gorontalo 531 NINGSIH DONTILI SD NEGERI 7 ANGGREK 57423632 40500648 4 Kec. Gorontalo 543 Alfian Hasan ANGGREK 65249400 40501803 2 Gorontalo Utara Kec. Kab. Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Gorontalo 528 TITON AMBRIN SD NEGERI 7 ANGGREK 55849952 40500648 3 Kec. Kab. Adiko ANGGREK Gorontalo Utara . Kab. Anggrek P 5/27/2004 NIJAM KAHAR Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 539 WIRDA SUNA SD NEGERI 7 ANGGREK 19757196 40500648 6 Kec. Anggrek P 3/12/2007 MOHAMAD ABU Gorontalo Utara 542 HAPSA SAPUTRI A. Kab. Kab. Anggrek L 10/4/2005 ISMEN MAGA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 538 NIRWAN LAKORO SD NEGERI 7 ANGGREK 34664926 40500648 6 Kec. Anggrek P 3/12/2005 MANSUR DONTILI Gorontalo Utara Prop.

Kab. Anggrek L 7/20/2006 TUNE NGGEU ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 548 Tanti Gani 63905284 40501803 4 Kec. Kab. Gorontalo 546 Lela Tahir 57985226 40501803 4 Kec. Anggrek L 11/9/2004 MANSUR PATAMANI ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 553 AMELIA LASAMANO 71559355 60729069 3 Kec. Gorontalo 547 Rival Doyo 45082684 40501803 4 Kec. Gorontalo 561 SALMA NURDIN 24724436 60729069 5 Kec. Gorontalo 549 Indra Moridu 44908363 40501803 5 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 559 KASMAN PATAMANI 44013306 60729069 5 Kec. Anggrek P 10/4/2000 HALIDUN MOHAMAD SD NEGERI 12 Prop. Anggrek P 6/9/2007 RONAL LASAMANO ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Anggrek L 3/6/2006 Yuyun Abdullah ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Anggrek P 2/14/2006 RINTO RAHIM ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Anggrek P 7/28/2007 RISMAN RAJAK ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Anggrek L 12/9/2003 HUSIN NONO ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 554 HESTIN RAJAK 68304351 60729069 3 Kec. Kab. Kab. Anggrek L 10/17/2004 Djimran Doyo ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Gorontalo 552 JIHAN NONO 87695076 60729069 2 Kec. Kab. Anggrek P 2/6/2002 NURDIN POSO ANGGREK Gorontalo Utara . Gorontalo 558 HADIJA RAHIM 66107126 60729069 4 Kec. Kab. Gorontalo 551 ADITYA A.KINO 77341557 60729069 3 Kec. Gorontalo 545 Rahmat Abdullah 61396820 40501803 3 Kec. Kab. Gorontalo 560 MAIMUNA MOHAMAD ANGGREK 9981501779 60729069 5 Gorontalo Utara Kec. Kab. Kab. Anggrek L 11/12/2004 Usman Moridu ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Anggrek L 3/20/2009 ARMAN TAHIR ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 557 FATMA AGUS 47692175 60729069 4 Kec. Kab. Kab. Anggrek P 8/4/2005 Soman Tahir ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Kab. Anggrek P 2/2/2004 AGUS A ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 550 PENDI NGGEU 67128131 60729069 1 Kec. Kab. Anggrek P 8/21/2007 RAMU KINO ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 556 YUMAN YANTU 38445824 60729069 3 Kec. Gorontalo 555 JEIN R. Kab. Anggrek P 1/3/2008 TAHIR NONO ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 11 Prop. Kab. TAHIR 99268320 60729069 2 Kec. Anggrek P 8/11/2006 Yusup Gani ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop.

Anggrek L 12/10/2004 Rahman Datau ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Anggrek P 5/6/2008 Andi Jakaria ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 572 Mohamad Fadli Zakria 47085320 60729081 5 Kec. Anggrek P 9/4/2006 KISMAN TAIB 578 MOHAMAD SD NEGERI 13 Prop. Kab. Anggrek P 8/5/2008 AGUS KARIM ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Songe 54546024 60729081 3 Kec. Anggrek L 9/10/1999 NOHO ABIDIN ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Kab. Kab. Anggrek L 2/4/2000 Umar Nusi ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Anggrek P 3/17/2006 Iwan Amaiya ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Gorontalo 72325429 69758287 5 Kec. Gorontalo 567 Abd Karim P Songe 58846383 60729081 1 Kec. OLI 89007383 69758287 3 Kec. Gorontalo 577 FRANSISKA WATI TAIB ANGGREK 63018053 69758287 4 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 563 SOFYAWATI KARIM 59738879 60729069 5 Kec. Anggrek P 8/16/2004 UDIN RAHIM ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Anggrek L 12/12/2005 Feri Songe ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Gorontalo 571 Rifandi Nusi 9180831 60729081 4 Kec. Anggrek L 8/15/2007 SULEMAN KUKUNA ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Kab. Gorontalo 566 YUNUS NURDIN 13440469 60729069 6 Kec. Kab. Gorontalo 574 ARJUN KUKUNA 71328792 69758287 2 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 12 Prop. Kab. Kab. Gorontalo 562 SAPRIN ABIDIN 9996942834 60729069 5 Kec. Gorontalo 573 Ahmad Datau 41180850 60729081 6 Kec. Kab. Gorontalo 569 Asni Amaiya 61154675 60729081 3 Kec. Gorontalo 564 DONI NUSI 46523747 60729069 6 Kec. Gorontalo 575 SRI MUTIA KARIM 87404511 69758287 2 Kec. Gorontalo 565 HASRAWATI RAHIM 46739187 60729069 6 Kec. Anggrek L 7/6/2004 KASMAN NUSI ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Anggrek L 10/6/2005 Peri Songe ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Anggrek P 9/9/2009 IRWAN OLI ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Anggrek P 7/2/2005 RAUF NOHO ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Anggrek L 3/20/2007 ARIPIN DJUNA ARIFATURAHMAN DJUNA ANGGREK Gorontalo Utara . Gorontalo 576 FITRI A. Kab. Anggrek L 8/12/2004 Ibrahim Zakaria ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Gorontalo 570 Putri Sartika Jakaria 87868845 60729081 3 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 568 Aldin P. Kab. Kab. Anggrek L 1/8/2001 NURDIN HARUN ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop.

Atinggola L 4/9/2004 Yaras Hubulo ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. WAKUTU 55524262 69758287 5 Kec. Atinggola L 10/4/2005 RUDIYANTO JAPALU ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Kab. Atinggola L 11/24/2006 Sarton Modanggu ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo 593 Fathan Abdullah 29395434 40500342 6 Kec. Kab. Atinggola L 8/14/2003 Dirman Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Atinggola L 6/28/2002 Rekso Abdullah ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo 585 GILBIYANTO JAPALU 57768767 40500275 6 Kec. Atinggola L 10/4/2006 narwan pakaya ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo 583 Diva Putri Daud 92598599 40500275 1 Kec. Atinggola P 1/19/2009 Abdul Rahman Daud ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 591 Moh. Kab. Atinggola L 10/23/2006 MIMAN BLONGKOD ATINGGOLA Gorontalo Utara . Farhan Modanggu 66719529 40500342 3 Kec. Anggrek L 10/30/2007 SUDIRMAN ANGGREK Gorontalo Utara PEMBENGO SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 592 Firdaus Abdullah 54394926 40500342 5 Kec. Kab. Gorontalo 582 ALDI PEMBENGO 79208912 69787764 4 Kec. Gorontalo 588 Dela Karim 35661617 40500329 5 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 595 YUDIT ARLETO BLONGKOD 67975735 40500432 4 Kec. Kab. Anggrek P 7/25/2004 AMIR TUI ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Kab. Atinggola L 6/19/2005 Nanang Abdullah ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo 587 Rahmiyati Takowa 53161080 40500280 5 Kec. Anggrek L 4/25/2008 KADIR RADEN ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Gorontalo 590 Safril Hubulo 29790033 40500329 6 Kec. Kab. Kab. Kab. Atinggola L 7/1/2006 NURDIN HATIBAE SD NEGERI 7 Prop. Atinggola P 8/1/2005 Ikhsan Takowa ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Atinggola P 1/13/2006 ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 589 Naldi Gobel 37753759 40500329 6 Kec. WAKUTU ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Atinggola P 5/9/2003 Rahman Karim ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 594 ABDUL ALI HATIBAE ATINGGOLA 62271744 40500432 4 Gorontalo Utara Kec. Kab. Gorontalo 580 INRIYANTI TUI 44101613 69758287 6 Kec. Gorontalo 581 ALI KADIR 83352180 69787764 1 Kec. Gorontalo 579 RISKA M. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 13 Prop. Anggrek P 9/2/2005 MASDIN R. Gorontalo 586 Moh. Kab. Irfandi Pakaya 67618862 40500280 2 Kec. Gorontalo 584 WINDI PRAWITA ISMAIL 63483687 40500275 5 Kec. Kab. Kab.

Gorontalo 606 Finkan Tangahu 66336729 40500571 4 Kec. Falgiandri Duko 55869223 40500571 4 Kec. Atinggola P 9/4/2006 Jasman Tanaiyo ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 612 Cindra Datu 47575683 40500571 5 Kec. Kab. Gorontalo 601 Farman Kasan 62277501 40500546 4 Kec. Gorontalo 607 Moh. Atinggola L 6/25/2007 Ahmad Lamadi ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 599 YOLANDA PAKAYA 73539346 40500517 4 Kec. Gorontalo 79519782 40500571 3 Kec. Kab. Atinggola L 12/20/2006 Ruyon Palia ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Kab. Atinggola L 6/4/2005 Aten Duko ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 52772148 40500432 5 Kec. Atinggola L 12/26/2006 Kisman Popalo ATINGGOLA Gorontalo Utara 603 Moh. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir 596 ADRIAN FIRMAN SYAH SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 611 Sri Nolvita Duko ATINGGOLA 66459782 40500571 4 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 609 Sarif Moha 58075163 40500571 4 Kec. Gorontalo 605 Abdul Rodjiq Lamadi 78040939 40500571 4 Kec. Kab.Taufikur Rahman SD NEGERI 12 Prop. Atinggola L 9/6/2006 RAIS IDRUS ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Atinggola P 11/7/2006 Jamdin Tangahu ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Atinggola P 4/7/2006 UMAR NUNAI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Atinggola P 9/24/2004 Djurdin Datu ATINGGOLA Gorontalo Utara . Kab. Atinggola L 8/21/2005 TUU PULUMODUYO PULUMODUYO ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Atinggola L 5/23/2006 Alwin Kasan ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Gorontalo 597 MOHAMAD RISKAL IDRUS 64242368 40500517 3 Kec. Gorontalo 602 Irwansyah Popalo 61439703 40500571 3 Kec. Kab. Atinggola L 7/25/2005 Rasit Moha ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 600 DEWI NUNAI 68152674 40500517 5 Kec. Gorontalo 604 Taufik Sayedi 61395937 40500571 3 Kec. Atinggola L 9/4/2001 Hartono Pakaya ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Atinggola P 2/23/2007 ATEP PAKAYA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 608 Paris Pakaya 45234441 40500571 4 Kec. Atinggola L 9/22/2006 Saipul Sayedi ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Atinggola P 10/21/2006 Abdul Duko SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 598 ABDUL PIKRAN PALIA 62310153 40500517 4 Kec. Gorontalo 610 Siti Nursaipa Tanaiyo 69906641 40500571 4 Kec. Kab. Atinggola L 1/1/2007 Ruslan Hilomalo Hilomalo ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab.

Atinggola L 10/21/2006 Darwin L. Gorontalo 622 RASTI KALUKU 84346904 40500662 2 Kec. Atinggola L 11/4/2007 MAX MAKWOEL ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Gorontalo 626 SUTRIN MAKAWOEL 75584612 40500662 3 Kec. Gorontalo 616 ASNA VAN SOLANG 71632565 40500580 2 Kec. Atinggola P 3/3/2004 Daud Yantue ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Kab. Gorontalo 620 Rivaldi L. Atinggola P 8/7/2008 WAWAN LOPUO ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Gorontalo 625 PUTRI LOPUO 83944916 40500662 3 Kec. Gorontalo 617 JALIL TALAA 71232072 40500580 2 Kec. Atinggola P 8/26/2005 Yari Ahmad ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Atinggola L 5/29/2007 Maryono Elo ATINGGOLA Gorontalo Utara . Kab. Kab. Gorontalo 613 Meliyana Ahmad 54931859 40500571 5 Kec. Gorontalo 614 Sri Susanti Duko 55705523 40500571 5 Kec. Atinggola P 11/29/2007 ISRAK TOMBINAWA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Gorontalo 624 NURLAILA TOMBINAWA 77721534 40500662 3 Kec. Gorontalo 621 Haris Lantowa 28613329 40500598 5 Kec. Kab. Gorontalo 628 SITI NABILA POLAPA ATINGGOLA 68953750 40500662 5 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 68323618 40500662 3 Kec. Atinggola L 8/16/2005 Sarto Salila ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Kab. Atinggola L 11/3/2006 Sofyan Puluhulawa ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Gorontalo 615 Siskawati Yantue 48989845 40500571 6 Kec. Kab. Kab. Atinggola P 12/22/2007 MUSI VAN SOLANG ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Atinggola P 1/13/2005 Yusuf Duko ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Jibu 63919520 40500598 3 Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 619 FERIYANTO BEMANG 13543478 40500580 5 Kec. Gorontalo 627 SAHRUL ANWAR SALILA 59374976 40500662 4 Kec. Kab. Atinggola L 7/20/2001 RASMAN BEMANG ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Atinggola L 12/23/2002 Djafar Lantowa ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Atinggola L 1/20/2005 RAM PANEO ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 12 Prop. Kab. Kab. Atinggola L 11/26/2007 JUHAIR TALAA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Kab. Gorontalo 629 Rahim Elo 73555582 40500675 3 Kec. Atinggola P 9/2/2006 RAMLI POLAPA SD NEGERI 3 Prop. Kab. Atinggola P 5/5/2008 CUN KALUKU ATINGGOLA Gorontalo Utara 623 ABDUL NASIR PULUHULAWA SD NEGERI 15 Prop. Kab. Jibu ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 618 SOFYAN PANEO 56434671 40500580 2 Kec.

Biau L 8/23/2006 Samiun Paputungan Prop. Atinggola P 6/2/2006 AMBONE LAODE ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 17 Prop. Gorontalo 641 Rian Moriju SD NEGERI 1 BIAU 71164207 40500283 3 Kec. Gorontalo 644 Ilham Saputra Ramadhan SD NEGERI 1 BIAU 48856274 40500283 6 Kec. Biau P 12/15/2005 Hanto Husain Gorontalo Utara . Biau P 10/12/2005 Juni Safii Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 630 CANDRAWATI LA 79894565 40502027 3 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 17 Prop. Atinggola P 12/1/2006 ASRAFIL MAKTUM ATINGGOLA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 633 RAHMIATI LAODE 65599528 40502027 5 Kec. Biau L 2/9/2009 Samit Monoarfa Gorontalo Utara Prop. Kab. Paputungan SD NEGERI 3 BIAU 63119260 40500544 2 Gorontalo Utara Kec. Biau P 3/24/2004 Yusuf Lakoro Gorontalo Utara Prop. Biau P 4/14/2005 Sire Tatu Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 638 Rika Tatu SD NEGERI 1 BIAU 53451566 40500283 2 Kec. Atinggola P 4/23/2008 ISRAN DJAILOLO ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 17 Prop. Fajrul S. Kab. Gorontalo 634 YUDIMAN LAODE 44076468 40502027 5 Kec. Kab. Atinggola L 3/19/2004 AMBONE LAODE ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Atinggola L 5/3/2006 YUSRAN DETUAGE ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 17 Prop. Gorontalo 643 Ferdiyanto Safii SD NEGERI 1 BIAU 41689980 40500283 6 Kec. Kab. Gorontalo 636 Kirana Muda SD NEGERI 1 BIAU 84489661 40500283 2 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 632 ANAN P DETUAGE 69493166 40502027 5 Kec. Husain SD NEGERI 3 BIAU 56504225 40500544 2 Kec. Biau L 7/1/2007 Iswan Moriju Gorontalo Utara Prop. Monoarfa SD NEGERI 1 BIAU 97265616 40500283 2 Kec. Atinggola P 9/19/2007 UTON LA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 17 Prop. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 642 Fatmi Lakoro SD NEGERI 1 BIAU 44678686 40500283 5 Kec. Gorontalo 635 NADIA MAKTUM 69848315 60729085 4 Kec. Kab. Biau L 11/17/2003 Djuni Safii Gorontalo Utara Prop. Biau P 1/22/2008 Marmin Muda Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 646 Dea Y. Gorontalo 631 FILZANA DJAILOLO 89136141 40502027 3 Kec. Gorontalo 640 Desi Safii SD NEGERI 1 BIAU 52586445 40500283 3 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 637 Moh. Biau L 11/10/2004 Slamet Syarifuddin Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 639 Aulia Mantulu SD NEGERI 1 BIAU 73747530 40500283 3 Kec. Kab. Biau P 7/4/2007 Rahman Mantulu Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 645 Adriani M. Kab.

Gorontalo 651 Mat Laba SD NEGERI 3 BIAU 54962907 40500544 4 Kec. Gorontalo 656 Jultriski Napu SD NEGERI 3 BIAU 56792266 40500544 5 Kec. Biau L 9/14/2003 Sudin K. Kab. Kab. Gorontalo 653 Yopan Karim SD NEGERI 3 BIAU 69731037 40500544 4 Kec. Kab. Gorontalo 649 Abdul Marsal M. Husain SD NEGERI 3 BIAU 68271724 40500544 4 Kec. Kab. Yoto Gorontalo Utara Prop. Muda SD NEGERI 3 BIAU 69369890 40500544 4 Kec. Biau P 8/21/2003 Yusuf Nooti Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 654 Arlan Tombili SD NEGERI 3 BIAU 37584092 40500544 5 Kec. Biau L 8/21/2003 Gusti Tombili Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Kab. Kab. Biau L 10/23/2005 Safrudin Laba Gorontalo Utara Prop. Biau L 2/10/2006 Abdul Malik Muda Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 658 Risfa Kadir SD NEGERI 3 BIAU 58506891 40500544 5 Kec. Gorontalo 661 Aldi S. Gorontalo 662 Miranda Manjoo SD NEGERI 3 BIAU 43487954 40500544 6 Gorontalo Utara Kec. Yoto SD NEGERI 3 BIAU 35961990 40500544 6 Kec. Biau L 7/26/2007 Jon Hanafi Gorontalo Utara . Rajak Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 652 Sri Elsi pakaya SD NEGERI 3 BIAU 67254775 40500544 4 Kec. Biau P 6/26/2006 Kunce Pangulu Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 647 Triyana Lagarusu SD NEGERI 3 BIAU 86285112 40500544 2 Kec.K. Biau P 12/15/2006 Yanto Husain Gorontalo Utara Prop. Biau P 4/24/2005 Mobilingo Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 663 Zulkifli Hanafi SD NEGERI 2 BIAU 72864608 40500554 1 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Biau P 3/14/2006 Nikson Suleman Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 660 Ainun Rajak SD NEGERI 3 BIAU 49164431 40500544 6 Kec. Gorontalo 650 Adelia Y. Gorontalo 655 Elsa Pangulu SD NEGERI 3 BIAU 67732830 40500544 5 Kec. Biau P 7/16/2009 Abdulah Laba Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 648 Yulianti Laba SD NEGERI 3 BIAU 96964803 40500544 3 Kec. Kab. Biau L 10/6/2005 Ilyas Karim Gorontalo Utara Prop. Biau P 10/23/2004 Nasution Manjoo Prop. Biau P 11/20/2004 Nani B. Kab. Biau P 9/27/2006 Burhanudin Pakaya Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 657 Marliyanti Suleman SD NEGERI 3 BIAU 64239923 40500544 5 Kec. Kab. Biau L 7/6/2005 Ramli Napu Gorontalo Utara Prop. Kab. Biau P 11/13/2008 Ishak Lagarusu Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Gorontalo 659 Yunangsi Nooti SD NEGERI 3 BIAU 36289977 40500544 5 Kec.

Biau P 4/14/2005 Tondi Kasim Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 671 Rizal Pakaya SD NEGERI 2 BIAU 15441280 40500554 5 Kec. Majabi SD NEGERI 5 BIAU 67061033 40501801 2 Kec. Kab. Gorontalo 665 Winda Dedeto SD NEGERI 2 BIAU 63354457 40500554 3 Kec. Kab. Biau P 2/6/2004 Dafit Lambari Gorontalo Utara Prop. Biau P 8/31/2006 Amrin Dedeto Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 678 Elvian H. Biau P 2/28/2008 Arjun Ahmad Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 672 Vina Lambari SD NEGERI 2 BIAU 43086515 40500554 5 Kec. Gorontalo 674 Adriyanto Hasan SD NEGERI 2 BIAU 33488171 40500554 6 Kec. Kab. Kab. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Gorontalo 667 Rahmat Taufik SD NEGERI 2 BIAU 45031834 40500554 4 Kec. Biau L 12/4/2004 Muhidin Batalipu Gorontalo Utara Prop. Biau L 3/21/2005 ZEN AHMAD Gorontalo Utara . Gorontalo 676 Jamila R Kasim SD NEGERI 2 BIAU 56704326 40500554 6 Kec. Biau L 8/7/2001 Arifin Pakaya Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 670 Elissya Daeng Palallo SD NEGERI 2 BIAU 57843790 40500554 5 Kec. Biau L 6/27/2006 Yusuf Welem Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 666 Adriyan Welem SD NEGERI 2 BIAU 68753662 40500554 4 Kec. Biau P 10/1/2005 Amrin Daeng Palallo Gorontalo Utara Prop. Biau P 11/8/2008 Japar Majabi Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Gorontalo 669 Alya Rahim SD NEGERI 2 BIAU 58594210 40500554 5 Kec. Kab. Biau P 7/27/2005 Ibrahim Rahim Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 668 Ramdan Hanapi SD NEGERI 2 BIAU 21355776 40500554 4 Kec. Gorontalo 675 Febrianto Lahimade SD NEGERI 2 BIAU 41118046 40500554 6 Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 664 Rosdiana Ahmad SD NEGERI 2 BIAU 84042289 40500554 2 Kec. Gorontalo 679 Perdi Adam SD NEGERI 5 BIAU 92814093 40501801 2 Gorontalo Utara Kec. Biau L 2/24/2004 Rismon Lahimade Gorontalo Utara Prop. Biau L 2/3/2004 Bakar Taufik Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Biau P 4/12/2006 Jafar Majabi Gorontalo Utara Prop. Biau L 11/8/2009 Irwan Adam Prop. Kab. Gorontalo 680 FENDI AHMAD SD NEGERI 5 BIAU 32687768 40501801 3 Kec. Biau L 2/9/2003 Sidik Hasan Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 673 Yusrin Batalipu SD NEGERI 2 BIAU 43640723 40500554 5 Kec. Kab. Gorontalo 677 Yeyen Majabi SD NEGERI 5 BIAU 84905567 40501801 1 Kec. Biau L 8/10/2002 John Hanapi Gorontalo Utara Prop.

Kab. Gorontalo 694 Iis Djaijun SD NEGERI 4 BIAU 73474551 69860517 2 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 681 Jesika Asti E Jeini Rulaghi SD NEGERI 5 BIAU 88633407 40501801 3 Kec. Gorontalo 688 ADHAR MALANUA SD NEGERI 5 BIAU 37347901 40501801 5 Kec. Kab. Biau L 10/4/2006 Abdul Somat Talipi Gorontalo Utara . Kab. Kab. Gorontalo 689 AYUB RIYANTO KASIM SD NEGERI 5 BIAU 24229716 40501801 5 Kec. Biau P 2/17/2007 Erwin Wallo Gorontalo Utara Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Biau L 1/2/2008 Risman Lahay Gorontalo Utara Prop. Kab. Biau P 11/21/2006 Irwan Adam Gorontalo Utara Prop. Biau P 10/3/2003 DARMAN DANIALI Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 686 PRATIRA DANIALI SD NEGERI 5 BIAU 38552527 40501801 4 Kec. Gorontalo 692 FRANGKI WENAS SD NEGERI 5 BIAU 28565565 40501801 6 Kec. Biau L 12/3/2002 HARMAN WENAS Gorontalo Utara Prop. Biau L 9/1/2003 Gorontalo Utara (ALM) Prop. Biau L 12/7/2007 Samuel Lampeang Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 695 Ishak Tanaiyo SD NEGERI 4 BIAU 44376661 69860517 2 Kec. Kab. Biau P 5/29/2008 Riyanto Uday Gorontalo Utara Prop. Biau L 3/24/2004 Ramli Tanaiyo Gorontalo Utara Prop. Gorontalo HUSAIN IBRAHIM 691 ELVIEN H IBRAHIM SD NEGERI 5 BIAU 39881291 40501801 6 Kec. Biau P 1/30/2007 Sahril Djaijun Gorontalo Utara Prop. Kab. Biau L 6/30/2002 IBRAHIM KASIM Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 690 FAHRIL AMARA SD NEGERI 5 BIAU 39870005 40501801 5 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 683 Riyanti Uday SD NEGERI 5 BIAU 88278381 40501801 3 Kec. Gorontalo 685 Veronika Walo SD NEGERI 5 BIAU 78379607 40501801 3 Kec. Gorontalo 697 Alif R. Kab. Biau L 7/18/2007 Yamin Lawani Prop. Kab.Ananda Talipi SD NEGERI 4 BIAU 64586606 69860517 3 Kec. Kab. Gorontalo 696 Riyan Lawani SD NEGERI 4 BIAU 77380468 69860517 2 Gorontalo Utara Kec. Biau L 2/24/2003 HARTONO AMARA Gorontalo Utara Prop. Biau L 10/9/2003 UTUN MALANUA Gorontalo Utara Prop. Biau P 6/2/2008 Holbein Rulaghi Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 684 Subagio Datau SD NEGERI 5 BIAU 74494252 40501801 3 Kec. Gorontalo 682 Kristian Lampeang SD NEGERI 5 BIAU 72047038 40501801 3 Kec. Gorontalo 693 Alfangki Lahay SD NEGERI 4 BIAU 85811552 69860517 1 Kec. Biau L 8/16/2007 Anwar Datau Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Gorontalo 687 Srifika Adam SD NEGERI 5 BIAU 68069622 40501801 4 Kec.

Kab. Kab. Gorontalo 712 Sri Ayun Badi SD NEGERI 7 BIAU 71871377 69873695 2 Kec. Biau L 8/14/2006 Yasin Ishak` Gorontalo Utara Prop. Biau P 3/15/2007 Ahmad Badi Gorontalo Utara Prop. Biau L 9/20/2005 Yeremia Mansulaer Gorontalo Utara Prop. Biau L 7/21/2001 saprin puluhabu Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 700 Rifka Pakaya SD NEGERI 4 BIAU 66195408 69860517 4 Kec. Biau P 7/18/2007 Roheyanto mole Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 698 Ariyanto Ishak SD NEGERI 4 BIAU 63755817 69860517 3 Kec. Biau L 8/16/2005 Usman Otoluwa Gorontalo Utara . Kab. Gorontalo 702 hayun puluhabu SD NEGERI 4 BIAU 15318476 69860517 5 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 699 Dea Amanda Asiari SD NEGERI 4 BIAU 56381576 69860517 4 Kec. Biau L 2/23/2002 Marnu said Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 709 Stenla Sergio Mansulaer SD NEGERI 6 BIAU 52480753 69873591 5 Kec. Biau L 9/16/2007 Jasmin Pumbu Gorontalo Utara Prop. Biau L 6/8/2008 Deki Lumanu Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 706 Romianto Baiku SD NEGERI 4 BIAU 13361434 69860517 6 Kec. Kab. Biau L 8/26/2004 Yasin Ishak Gorontalo Utara Prop. Biau P 2/12/2005 Bustamin Jaijun Gorontalo Utara Prop. Kab. Biau L 4/9/2006 Rahman Bilantua Prop. Kab. Gorontalo 704 Sintia Jaijun SD NEGERI 4 BIAU 58549240 69860517 5 Kec. Kab. Biau L 10/23/2001 Kisman Baiku Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 703 Pikran Said SD NEGERI 4 BIAU 24745803 69860517 5 Kec. Gorontalo 711 Dimas Pumbu SD NEGERI 7 BIAU 75681827 69873695 2 Kec. Gorontalo 705 Haikal Ishak SD NEGERI 4 BIAU 46172184 69860517 6 Kec. Kab. Kab. Biau P 7/4/2003 Selbi Lihondatu Gorontalo Utara Prop. Biau P 5/21/2006 Aten Pakaya Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 707 Riski Juliano Lumanu SD NEGERI 6 BIAU 82735207 69873591 2 Kec. Gorontalo 714 Raplin Otoluwa SD NEGERI 7 BIAU 55968183 69873695 4 Kec. Gorontalo 701 Sitrianti Mopili SD NEGERI 4 BIAU 68581723 69860517 4 Kec. Kab. Biau P 7/6/2005 Kamarullah Asiari Gorontalo Utara Prop. Biau P 9/26/2006 Sopyan Mopili Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 713 Padli Bilantua SD NEGERI 7 BIAU 68293728 69873695 3 Gorontalo Utara Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Kab. Kab. Gorontalo 710 Yulisti Lihondatu SD NEGERI 6 BIAU 36088985 69873591 5 Kec. Gorontalo 708 Julita Jeen Mole SD NEGERI 6 BIAU 73980969 69873591 4 Kec.

Gentuma 718 Christy Dian Pansing 61613091 40500340 4 P 9/8/2006 Mansur Pansing GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Gentuma 726 ADRIAN JABA 77284142 40500434 3 L 5/18/2007 Rusdin Jaba GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Biau P 8/30/2005 Idrus Dului Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 719 Steven Lukas 48329720 40500340 5 L 9/16/2004 Yunus Lukas GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop. Gentuma 725 RIANTI DATAU 73235776 40500434 2 P 6/22/2007 Yunus Datu GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 2 Prop. Gentuma 727 NILFA IBRAHIM 64676861 40500434 3 P 4/4/2006 Fredy Ibrahim GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo 717 Sintiya Laudiya Dului SD NEGERI 7 BIAU 58411760 69873695 5 Kec. Biau L 12/15/2000 Siamin Karim Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 721 NUR AZIZA OLII 65404599 40500351 4 P 7/6/2006 SAHRUN OLII GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop. Kab. Biau L 3/9/2002 Ahmad Garing Gorontalo Utara Prop. Jaba GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo Kec. Gentuma 724 DILAN JABA 76851269 40500434 2 P 3/29/2007 Rusdin J. Kab. Gorontalo 716 Sandi Karim SD NEGERI 7 BIAU 7046806 69873695 5 Kec. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 728 EKA PUTRA MOINTI 56198478 40500434 4 L 12/26/2005 SUPRIYANTO GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya MOINTI SD NEGERI 2 Prop. Gentuma 723 SAPRIN TUNA 49480562 40500351 5 L 1/5/2004 RIDWAN TUNA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 2 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo 715 Jeryan Garing SD NEGERI 7 BIAU 29359280 69873695 5 Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Gentuma 730 ALDI USMAN GENTUMA RAYA 7888900 40500434 5 Gorontalo Utara Raya L 10/2/2000 ABAS USMAN SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gentuma 720 RENDI KATILI 67709863 40500351 2 P 7/9/2006 RUSTAM KATILI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop. Gentuma 731 AZRA NUSA 66159608 40500434 5 P 3/14/2006 ARSAD NUSA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya . Kab. Gentuma 722 ABDUL RAHMAN HANAI 23383148 40500351 5 L 8/1/2002 MUHLIS HANAI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Gentuma 729 YUNITA YUSUF 35401376 40500434 4 P 7/16/2003 AHMAT YUSUF GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 2 Prop. Kab.

Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 739 RADITIYA SAMANI 63156799 40500506 4 L 1/13/2006 AHMAD SAMANI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 741 FITRI PAKAYA 81516976 40500559 1 P 7/20/2008 AGUS K PAKAYA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo Kec. SUNA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 53473042 40500434 5 L 12/18/2005 DJONI KAPISO GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. SUNA 68246198 40500506 3 L 11/30/2006 IWAN B. Gentuma 747 AYU IKRIMA BODOLO GENTUMA RAYA 79431483 40500578 4 Gorontalo Utara Raya P 8/23/2007 ALI BODOLO SD NEGERI 8 Prop. Gentuma 738 TIARA MURSALI 74352179 40500506 3 P 11/3/2007 YAHYA MURSALI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Kab. Kab. Gentuma 743 FAREL AFRIYANSYAH POLA 78002576 40500559 3 L 2/1/2007 TAMIN K. Gentuma 735 ERINTA ABJUL 73013139 40500506 3 P 8/30/2007 IWAN ABJUL GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 733 AMELIA ABAS 88627941 40500506 1 P 12/25/2008 HASAN ABAS GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 745 AGUSTIAN MOHI 44228392 40500559 6 L 8/29/2002 HERSON MOHI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 8 Prop. Gentuma 734 RAHMA LAMUDA 81307997 40500506 2 P 9/5/2008 KADIR LAMUDA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. POLA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo Kec. Gentuma 737 RISKI UMAR 72081008 40500506 3 L 4/27/2007 ROMI UMAR GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Kab. Kab. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir 732 MOHAMAD FADLAN KAPISO SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 740 FITRIYANI OLII 64739467 40500506 6 P 4/15/2006 KADIR OLII GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Kab. Kab. Gentuma 742 FAZRIANSYA POLA 94048340 40500559 2 L 2/13/2009 TAMIN POLA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Gentuma 748 RADIT HEMETO 58158927 40500578 5 L 2/9/2005 IRWAN HEMETO GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya . Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 746 AMAR ABDULLA 71971125 40500578 3 L 7/1/2007 FADLI ABDULA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Gentuma 744 AMRIN HABIBI 27367569 40500559 5 L 9/8/2002 USMAN HABIBI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Gentuma 736 FIRMAN ADITYA I.

Gentuma 750 ZULKIFLI DUNGGIO 52593554 40500578 5 L 6/24/2005 HANAFI DUNGGIO GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 8 Prop.WAHAB MOKOGINTA SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Gentuma SALMIN 763 JULIA LESAWENGAN 53338260 40500621 4 P 8/4/2005 GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya LESAWENGAN SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 762 ANISA ANGGILI 72755440 40500621 4 P 2/17/2007 LAJAMANI LANGGILI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 3 Prop. Gentuma 761 ALDI LADIKU 61650331 40500621 4 L 10/29/2006 GANI LADIKU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 751 ASTRID MUSTAPA 53935951 40500578 6 P 5/4/2005 ARMIN MUSTAPA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gentuma 764 NASYAWATI MOKOGINTA GENTUMA RAYA 75203799 40500621 4 Gorontalo Utara Raya P 10/25/2007 ABD. Kab. Kab. Gentuma 756 ADELIA MODEONG 76143828 40500621 2 P 12/30/2007 JEFRI MODEONG GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 3 Prop. Kab. Kab. Gentuma 760 ADRIANTO SAMALAM 53503943 40500621 4 L 6/20/2005 HARIS SAMALAM GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 752 JESIKA MAKAPINDAR 56149214 40500578 6 P 7/30/2004 FERDINAN GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya MAKAPINDAR SD NEGERI 8 Prop. Kab. Kab. Gentuma 757 FARID DJEDEN 75565854 40500621 2 L 12/17/2007 SAMSUDIN DJEDEN GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 754 RIVALDI KALOKO 36482346 40500578 6 L 12/3/2003 MARTEN KALOKO GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 8 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gentuma 765 SUSAN UMAR 42909010 40500621 4 P 8/4/2004 ISMAIL UMAR GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya . Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 759 DJIAN HAYANI 73320109 40500621 3 L 1/21/2007 DJIDUN HAYANI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Gentuma 758 AFDAL DAI 72946014 40500621 3 L 10/1/2007 RIZAL DAI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 3 Prop. Kab. Kab. Gentuma 753 KADRI BATALIPU 45943467 40500578 6 L 10/30/2004 ADAM BATALLIPU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 755 SINDI LAPUNGGE 29915913 40500578 6 P 3/2/2002 SAIFUL LAPUNGGE GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Gentuma 749 SERLI KATIMU 54622698 40500578 5 P 8/10/2005 PUTIONAUNG GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya KATIMU SD NEGERI 8 Prop.

Gentuma 774 RAHMA TAHIR 59755987 40500669 6 P 8/1/2003 RAHMAN TAHIR GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 10 Prop. Manjo 56913024 40500279 4 Kec. Kab. Kab. Kab. Gentuma 770 PARLI LASAMANO 39908029 40500621 6 L 7/2/2003 SAJIMIN LASAMANO GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Gentuma 769 SANDRA UMAR 74072254 40500621 5 P 9/3/2007 ISMAIL UMAR GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gentuma 772 MEILAN OLII 56160177 40500669 3 P 5/10/2007 KAMAL OLII GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 780 Julfikar yusuf 54263925 40500279 3 Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kwandang L 8/20/2005 yusuf luku KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Gentuma 767 MELTIANTI SABUNGE 27405957 40500621 5 P 7/6/2002 UDIN SABUNGE GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 3 Prop. Kab. Kab. Apia 27124158 40500271 5 Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo 776 Ruyanti Pakaya 87873524 40500271 1 Kec. Kwandang P 10/15/2008 Samiko Pakaya KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Kwandang P 11/11/2005 Hamid Manto KWANDANG Gorontalo Utara . Gorontalo 777 Jaya Yosep 69695601 40500271 4 Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kwandang P 9/23/2005 Salim K Apia KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Kwandang L 12/30/2008 MISRAN AHMAD KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Gorontalo 779 REFLI AHMAD 82796062 40500279 2 Kec. Kab. Gorontalo 778 Fitria K. kohu KWANDANG 69978611 40500279 3 Gorontalo Utara Kec. Kwandang L 5/29/2006 toni kohu SD NEGERI 13 Prop. Gentuma 766 FERDI DJEDEN 49897917 40500621 5 L 12/25/2004 SAMSUDIN DJEDEN GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 3 Prop. Gentuma 775 REFLIN LIPUTO 42969275 40502028 4 L 6/3/2004 ARWIN LIPUTO GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Gentuma 773 TRIVERA SAPUTRI IGIRISA 61655591 40500669 5 P 4/11/2006 HUSIN IGIRISA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kwandang P 3/21/2006 Samsudin Yosep KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo 781 Julpan t. Gorontalo Kec. Gentuma 771 RAHIM NUNA 79858588 40500669 2 L 10/20/2007 TAHIR NUNA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Kab. Kab. Gentuma 768 NURDIN OLII 47623384 40500621 5 L 9/29/2004 SAFRUDIN OLII GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo 782 Fitrian H. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo Kec.

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo
783 MOH FALIF KUE 74470461 40500312 2 Kec. Kwandang L 10/21/2007 ARIPIN KUE
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo
784 AGUNG HELINGO 88622333 40500312 3 Kec. Kwandang L 5/14/2008 IRVAN HELINGO
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo
785 ELISA LAKORO 86256385 40500312 3 Kec. Kwandang P 2/24/2008 HALIM LAKORO
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo
786 NADIA ISMAIL 73680034 40500312 3 Kec. Kwandang P 7/1/2007 JENI ISMAIL
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo
787 MOH.TUTUN KADIR 73102767 40500312 4 Kec. Kwandang L 8/16/2007 Simin Kadir
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo
788 DIMANSYAH MAMULA 69719854 40500312 5 Kec. Kwandang L 5/18/2006 Samin Mamula (alm)
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo
789 RAHMAT HARUN 62847478 40500312 5 Kec. Kwandang L 6/26/2006 Yusuf Harun
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo
790 ABDUL AGIL Y. LATIF 42284612 40500312 6 Kec. Kwandang L 9/9/2004 Yamin Latif
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo
791 AMELIA H. HAVID 44079928 40500312 6 Kec. Kwandang P 2/10/2005 Aswan Hafid
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo
792 Risal Abjul 48990143 40500312 6 Kec. Kwandang L 3/12/2004 alm kadir abjul
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo
793 RIYANTO A. MUSA 44195713 40500312 6 Kec. Kwandang L 10/23/2004 Anton Musa
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo
794 Supriyanto Zakaria 98320075 40500332 1 Kec. Kwandang L 6/2/2009 Rahim Zakaria
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo
795 Alfirsyah S. Ingo 73247548 40500332 3 Kec. Kwandang L 6/24/2007 Syarif S. Ingo
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo
796 Sri Djuwita Balu 79366482 40500332 3 Kec. Kwandang P 2/26/2007 Hamid Balu
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo
797 Riska Kaluku 45751205 40500332 5 Kec. Kwandang P 8/19/2004 Anas Kaluku
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo
798 Haikal E. Yusup KWANDANG 66806763 40500338 3 Gorontalo Utara Kec. Kwandang L 3/9/2006 Eman I.Yusuf

SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo
799 Patra Y. Nusi 82481756 40500338 3 Kec. Kwandang P 5/2/2008 Yusuf Nusi
KWANDANG Gorontalo Utara

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo
800 Wawan Ahmad 71722027 40500338 3 Kec. Kwandang L 9/18/2007 Sarton Ahmad
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo
801 Aditiyan Latif 69333135 40500338 4 Kec. Kwandang L 7/6/2006 Yamin Latif
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo
802 Nurtia Hasan 63705289 40500338 4 Kec. Kwandang P 1/11/2006 Yani Hasan
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo
803 Febriyanto Yusup 56209990 40500338 5 Kec. Kwandang L 7/2/2005 Irfan Yusuf
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo
804 Adya S. Panju 72835619 40500347 3 Kec. Kwandang L 5/3/2007 Romin Panju
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo
805 Farman Moyito 24245181 40500347 3 Kec. Kwandang L 10/8/2002 Bahar Moito
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo
806 Oyis Mantulangi 26327681 40500347 3 Kec. Kwandang P 1/3/2002 Yunus Mantulangi
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo
807 Riyan Hubu 25773207 40500347 3 Kec. Kwandang L 2/28/2002 Usman Hubu
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo
808 Tian Antula 72845748 40500347 3 Kec. Kwandang P 10/9/2007 Nikson Antula
KWANDANG Gorontalo Utara

809 Mohamad Abd. Nasar SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo
58616223 40500347 4 Kec. Kwandang L 8/8/2005 Amir Mahmud
Mahmud KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo 1/22/2003 Andi Iwan
810 Putri Bawanung 34580195 40500347 4 Kec. Kwandang P
KWANDANG Gorontalo Utara Bawanung
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo
811 Alun Hubu 5946941 40500347 5 Kec. Kwandang L 1/20/2000 Usman Hubu
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 12 Prop. Kab. Gorontalo
812 SUKRI PENIA 79523381 40500358 2 Kec. Kwandang L 12/7/2007 HARIS PENIA
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 19 Prop. Kab. Gorontalo
813 Inda Ahmad 84927078 40500499 2 Kec. Kwandang P 10/2/2008 Yunus Amadh
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 19 Prop. Kab. Gorontalo
814 Riskal Kantu 51063354 40500499 2 Kec. Kwandang L 10/8/2005 Harun Kantu
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 19 Prop. Kab. Gorontalo
815 Sinta Kantu KWANDANG 78246039 40500499 2 Gorontalo Utara Kec. Kwandang P 12/26/2007 Herson Kantu

SD NEGERI 19 Prop. Kab. Gorontalo
816 Abdal Wahid Hasan 81574599 40500499 3 Kec. Kwandang L 11/28/2008 Hasan Haliji
KWANDANG Gorontalo Utara

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
SD NEGERI 19 Prop. Kab. Gorontalo
817 Haikal Kantu 66289134 40500499 3 Kec. Kwandang L 4/2/2006 Harun Kantu
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 19 Prop. Kab. Gorontalo
818 Alpandi Jiu 65598884 40500499 4 Kec. Kwandang L 6/28/2006 arman s.jiu
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 19 Prop. Kab. Gorontalo
819 Riswan Supu 49756664 40500499 5 Kec. Kwandang L 10/20/2004 Niko supu
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 20 Prop. Kab. Gorontalo
820 Rahmat rasid 65816272 40500505 3 Kec. Kwandang L 10/5/2006 Herman Rasid
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 20 Prop. Kab. Gorontalo
821 Nabila Lasalu 55103970 40500505 4 Kec. Kwandang P 10/6/2005 Sukrin Lasalu
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 20 Prop. Kab. Gorontalo
822 Milka Abas 23528590 40500505 5 Kec. Kwandang P 10/2/2002 Nini Abas
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 18 Prop. Kab. Gorontalo
823 NINDRAWATI R. HARUN 99871252 40500523 1 Kec. Kwandang P 1/18/2009 ROY N. HARUN
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 18 Prop. Kab. Gorontalo
824 NANDRAWATI R. HARUN 98088867 40500523 2 Kec. Kwandang P 1/18/2009 ROY N. HARUN
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 18 Prop. Kab. Gorontalo
825 YUSUF ANWAR 31083859 40500523 3 Kec. Kwandang L 10/7/2003 RUDIN ANWAR
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 18 Prop. Kab. Gorontalo
826 HALID I. USULU 66710354 40500523 4 Kec. Kwandang L 10/10/2006 Idris Usulu
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 18 Prop. Kab. Gorontalo
827 LIYAN TOTOIYA 53724527 40500523 4 Kec. Kwandang P 10/14/2002 TURUKI TOTOIYA
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 18 Prop. Kab. Gorontalo
828 MELAN KOHU 52300549 40500523 4 Kec. Kwandang P 9/27/2005 TAHIR KOHU
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 18 Prop. Kab. Gorontalo
829 MUTIA SARIF 52319779 40500523 6 Kec. Kwandang P 8/8/2005 RUSMAN ULAMA
KWANDANG Gorontalo Utara

830 MOHAMAD RAFLI SD NEGERI 17 Prop. Kab. Gorontalo
82578033 40500560 1 Kec. Kwandang L 11/16/2008 ROMI S. MAULUDU
MAULUDU KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 17 Prop. Kab. Gorontalo
831 DIKI WAHYUDI AKHIRI 76356166 40500560 4 Kec. Kwandang L 7/22/2007 SUPARNO AKHIRI
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 17 Prop. Kab. Gorontalo
832 RANO HUATA KWANDANG 24147115 40500560 6 Gorontalo Utara Kec. Kwandang L 9/15/2002 Wani Huata

SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo
833 SRY FITRIYANTI DJAFAR 63728019 40500594 3 Kec. Kwandang P 10/22/2006 Nasir Djafar
KWANDANG Gorontalo Utara

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo
834 Febriyanto Yusuf 62998922 40500594 4 Kec. Kwandang L 3/13/2006 Seperki Yusuf
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo
835 Pratiwi Panigoro 72114524 40500596 4 Kec. Kwandang P 10/7/2005 Anton Panigoro
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo
836 Ramdan Pakaya 65788157 40500596 4 Kec. Kwandang L 10/20/2006 Amrin Pakaya
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo
837 Rahmawati Modanggu 62863270 40500596 5 Kec. Kwandang P 7/10/2006 Uten Modanggu
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo
838 CINTIA A.WUMU 77542478 40500601 2 Kec. Kwandang P 11/29/2007 SUDARMAN
KWANDANG Gorontalo Utara AWUMU
SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo
839 ARIF SAID 44891531 40500601 3 Kec. Kwandang L 9/7/2004 ALWIN SAID
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo
840 PANDI PALILATI 73727849 40500601 3 Kec. Kwandang L 10/8/2007 IRPAN PALILATI
KWANDANG Gorontalo Utara

841 WINDRIYAWATI POMANTO SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo
86571085 40500601 3 Kec. Kwandang P 4/30/2008 AKIRUL POMANTO
KWANDANG Gorontalo Utara

842 MOHAMAD ALFAJRIN S. SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo
62532471 40500601 4 Kec. Kwandang L 1/10/2006 Sarton Latif
LATIF KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo
843 RAMLA LAHABU 57757994 40500601 4 Kec. Kwandang P 7/5/2005 YUNUS LAHABU
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo
844 CINDRAWATI LIBUNELO 58878454 40500601 5 Kec. Kwandang P 7/13/2004 SYAMSUDIN
KWANDANG Gorontalo Utara LIIBUNELO
SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo 2/19/2004 ABDUL RAHMAN
845 FEBRIYANI A. DATAU 47696671 40500601 5 Kec. Kwandang P
KWANDANG Gorontalo Utara DATAU
SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo
846 KIFLIN R. HARUN 36789656 40500601 5 Kec. Kwandang L 7/7/2003 Ruli Harun
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo
847 PIAN LAHABU 39420322 40500601 5 Kec. Kwandang L 12/22/2003 Adrian Lahabu
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo
848 RIYANTO IPETU 43503015 40500601 5 Kec. Kwandang L 1/11/2004 ARIPIN S. IPETU
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo
849 TESA RAHMAN KWANDANG 48999250 40500601 5 Gorontalo Utara Kec. Kwandang P 7/8/2004 SAHRUDIN RAHMAN

SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo
850 CINDRAWATI A. USMAN 29277874 40500601 6 Kec. Kwandang P 5/19/2002 ABDULLAH USMAN
KWANDANG Gorontalo Utara

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo
851 ELSA ABDULAH 62493467 40500607 3 Kec. Kwandang P 8/9/2006 ABDULAH HARUN
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo
852 ANGGRAINI LIPUTO 53246018 40500607 5 Kec. Kwandang P 12/7/2005 MARLAN LIPUTO
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo
853 AWALUDIN HUSAIN 57972616 40500607 5 Kec. Kwandang L 12/31/2005 RIZAL HASAN
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo
854 FADEL R. ADAM 65774565 40500607 5 Kec. Kwandang L 8/8/2005 RULLY ADAM
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo
855 MOH. RIVALDI KAMU 61864771 40500607 5 Kec. Kwandang L 4/6/2006 YOSEP KAMU
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo
856 REVALINA SULUTA 57848720 40500607 5 Kec. Kwandang P 10/26/2005 ISKANDAR SULUTA
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo
857 IKSAL R. UKIKI 46897202 40500607 6 Kec. Kwandang L 7/7/2004 RAHIM UKIKI
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo
858 RESTANTO P. DJANAWALI 45363838 40500607 6 Kec. Kwandang L 9/24/2004 PADU DJANAWALI
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
859 Giyo Ariyanto Rahman 54743164 40500626 3 Kec. Kwandang L 1/29/2005 Abd. Rahman Jiuna
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
860 Indri Idja 55923195 40500626 5 Kec. Kwandang P 6/25/2005 Tamrin Idja
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo
861 Ryan Haryanto Burchan 33987386 40500626 5 Kec. Kwandang L 8/1/2003 Burchan Asia
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 14 Prop. Kab. Gorontalo
862 Fadel Atamani 64463411 40500651 1 Kec. Kwandang L 10/9/2008 saiful Atamani
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 14 Prop. Kab. Gorontalo
863 Anggun Aulia Adam 47365367 40500651 5 Kec. Kwandang P 8/2/2004 rahmad adam
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 14 Prop. Kab. Gorontalo
864 Yanto R. Hanuna 57893285 40500651 5 Kec. Kwandang L 1/5/2002 rauf hanuna
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
865 NURAIN HALADA 64738153 40500660 4 Kec. Kwandang P 9/10/2006 ALM JULI HALADA
KWANDANG Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
866 DESRIANI GANI KWANDANG 51137363 40500660 5 Gorontalo Utara Kec. Kwandang P 12/27/2005 MUARTO GANI

867 ZAHWA AMALIA SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo DADANG
61101153 40500660 5 Kec. Kwandang P 4/5/2006
MANTULANGI KWANDANG Gorontalo Utara MANTULANGI

Gorontalo 882 Mirta Mopangga 62328222 60729072 5 Kec. Gorontalo 874 Nurfadilah Abas 82980365 40501499 3 Kec. Gorontalo 870 Amelya Adam 78136185 40501487 4 Kec. Gorontalo 884 Silvana Ningsih Eti 46641165 60729072 6 Kec. Gorontalo 869 Paramita Bakari 75549301 40501487 2 Kec. Gorontalo 878 Fadel Mohamad Bobihu 79462805 60729072 3 Kec. Kwandang L 10/23/2007 Tahir Bobihu KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 23 Prop. Gorontalo 875 Abdul Rahman Labha 88824252 60729072 2 Kec. Kab. Kwandang L 10/10/2005 Alm. Gorontalo 879 Febrian Tapate 77442846 60729072 4 Kec. Kwandang L 12/4/2005 Bahril Akaji KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 23 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 16 Prop. Kwandang P 7/1/2007 Iswan Bakari KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo 868 ADITIA S. Gorontalo 872 Sri Yulina Kahar 62975654 40501487 5 Kec. Kab. Kab. Arif D. Kwandang P 10/3/2004 Ibrahim Eti KWANDANG Gorontalo Utara . Laloyi SD NEGERI 23 Prop. Kab. Kwandang P 3/13/2008 Fitra Gani KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 23 Prop. Gorontalo 883 Randi Podu KWANDANG 23188875 60729072 5 Gorontalo Utara Kec. Kwandang P 5/19/2008 Djamaludin Abas KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 23 Prop. Abd Suleman D. Kab. Kwandang L 7/11/2006 Jibran Mutalib KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Gorontalo 87486803 60729072 2 Kec. Kwandang P 6/20/2006 Usman Mopangga KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 23 Prop.TAHIR 46071643 40500660 6 Kec. Kab. Dani Mutalib 64445149 40501499 3 Kec. Kab. Kwandang P 2/26/2007 Bambang Tapate KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 23 Prop. Laloyi KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 23 Prop. Kwandang L 6/8/2005 SAPRUDIN TAHIR KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Kab. Kwandang L 3/27/2008 Subhan Labha KWANDANG Gorontalo Utara 876 Moh. Gorontalo 877 Saskiya Gani 82292444 60729072 2 Kec. Kab. Kwandang P 10/21/2007 Ramzi Adam KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Kwandang L 11/24/2005 Rinto Hilumalo KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Kab. Kwandang P 7/9/2006 Sukardi Kahar KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Husain Kadim KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 23 Prop. Kwandang L 11/29/2008 Moh. Kab. Gorontalo 881 Fahril Akaji 57452689 60729072 5 Kec. Kwandang L 12/22/2002 Nasir Podu SD NEGERI 23 Prop. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 873 Moh. Kab. Kab. Gorontalo 871 Firman Hilumalo 54408257 40501487 4 Kec. Gorontalo 880 Rodin Kadim 58315157 60729072 4 Kec.

Taib 62275792 60729079 4 Kec. Kab. Kab. Kab. Kwandang L 7/27/2004 Imbran Kaluku KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 22 Prop. Gorontalo 895 Sahril Y. Kwandang P 2/17/2006 Rustam I. Gorontalo 887 Istiyanti S Nani 73500630 60729077 3 Kec. Kwandang L 9/10/2004 Samsudin Akase KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 24 Prop. Kab. Kwandang L 9/11/2008 Mansur Lawani KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 22 Prop. Kunya 93936349 60729077 2 Kec. Kwandang L 9/4/2009 Rano Kunya KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 24 Prop. Kab. Gorontalo 896 Akhir R. Kwandang P KWANDANG Gorontalo Utara Rahman SD NEGERI 22 Prop. Kab. Gusasi 85266306 60729079 3 Kec. Kab. Kab. Kwandang P 5/24/2003 Risan Tungalio KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 24 Prop. Kab. Kwandang P 4/26/2008 Mini Antai KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 22 Prop. Bagu KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 22 Prop. Kab. Kwandang P 5/16/2008 Anis Gusasi KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 22 Prop. Lawani 89961227 60729079 2 Kec. Akase 48045793 60729077 6 Kec. Kaluku 48936271 60729077 6 Kec. Kwandang L 10/13/2008 Yoyan Idrus KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 22 Prop. Kab. Kwandang L 10/5/2006 Roman Taib KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 22 Prop. Gorontalo 891 Rahmi Septian M. Gorontalo 885 Sri R. Gorontalo 900 KELVIN MODJO KWANDANG 78568192 69760678 2 Gorontalo Utara Kec. Kwandang L 11/13/2007 ARIPIN MODJO SD NEGERI 21 Prop. Gorontalo 4/28/2007 Marten Abdul 894 Lisya M. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 23 Prop. Bau 68389173 60729079 6 Kec. Gorontalo 886 Refli R. Gorontalo 892 Sando Rajak 72319677 60729079 2 Kec. Gorontalo 899 Sophia Bantahali 55132757 60729079 6 Kec. Gorontalo 890 Randi I. Kab. Gorontalo 898 Alya R. Kwandang P 11/29/2005 Para Bantahali KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 21 Prop. Tungalio 39603056 60729072 6 Kec. Gorontalo 897 Rasti M. Kwandang P 10/6/2007 Safrudin Nani KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 24 Prop. Gorontalo 889 Fikran S. Gorontalo 901 SAFRIAN HASAN 77960859 69760678 2 Kec. Gorontalo 893 Cinta A. Kab. Kwandang L 2/17/2007 ISMAIL HASAN KWANDANG Gorontalo Utara . Kab. Kab. Kab. Idrus 81780871 60729079 3 Kec. Gorontalo 888 Isran S Nani 56425169 60729077 4 Kec. Kwandang L 9/1/2005 Safrudin Nani KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 24 Prop. Rahman 72524757 60729079 3 Kec. Kab. Kwandang L 5/21/2007 iwan rajak KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 22 Prop. Antai 88472896 60729079 4 Kec.

Hogi Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 908 Yusran Hasan SD NEGERI 6 MONANO 72374664 40500313 3 Kec. Gorontalo 903 ADRIANTO YUSUF 56235959 69760678 6 Kec. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 21 Prop. Kwandang L 1/31/2005 TAMRIN YUSUF KWANDANG Gorontalo Utara Prop. Monano L 9/2/2002 SUDIN SALEHE Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 912 Sartika Kulupani SD NEGERI 6 MONANO 58820549 40500313 4 Kec. Monano L 8/10/2007 Awin H. Kab. Monano L 7/7/2007 Zainudin Nono Gorontalo Utara Prop. Kab. Monano P 9/20/2005 Rizi Kulupani Gorontalo Utara Prop. Kab. Monano P 4/1/2008 Ramin Harun Gorontalo Utara Prop. Monano L 2/12/2005 HIAN NUNA Gorontalo Utara . Gorontalo 909 Frendiansya Akase SD NEGERI 6 MONANO 71735644 40500313 4 Kec. Kab. Kab. Kab. Monano L 11/19/2007 Marten Akase Gorontalo Utara Prop. Kab. Monano L 5/10/2006 Harun Habi Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 904 Ain Harun SD NEGERI 6 MONANO 88223331 40500313 1 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 914 Riskawati Umar SD NEGERI 6 MONANO 53047413 40500313 5 Kec. Gorontalo 910 Galang Hogi SD NEGERI 6 MONANO 76072380 40500313 4 Kec. Gorontalo 918 FEBRIANTO MEIKAL NUNA SD NEGERI 2 MONANO 58415176 40500468 4 Kec. Monano P 3/29/2008 Zufri Lahabu Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 917 RIANTO S. Monano P 9/18/2005 Risman Umar Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 913 Nurlaila Hangio SD NEGERI 6 MONANO 67749280 40500313 5 Kec. Kab. Monano P 1/1/2007 Riko Gilisali Gorontalo Utara Prop. Kab. Monano L 12/6/2007 SIMON BUSRA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 907 Merli Gilisali SD NEGERI 6 MONANO 74318433 40500313 3 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 905 Abdul Rahmat Nono SD NEGERI 6 MONANO 77344703 40500313 2 Kec. Kwandang L 12/21/2005 WAHAB RAHIM KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 21 Prop. Gorontalo 915 FELIX SALEHE SD NEGERI 2 MONANO 21355757 40500468 3 Kec. Gorontalo 902 ANDRE RAHIM 56835067 69760678 3 Kec. Gorontalo 906 Juwita Lahabu SD NEGERI 6 MONANO 82070453 40500313 3 Kec.DATAU SD NEGERI 2 MONANO 56206860 40500468 3 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 911 Julpin Habi SD NEGERI 6 MONANO 68920155 40500313 4 Kec. Monano P 8/9/2006 Herman Hangio Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 916 RADO S BUSRA SD NEGERI 2 MONANO 77699614 40500468 3 Kec. Monano L 7/3/2007 Yanu Hasan Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Monano L 10/1/2005 SIMIN DATAU Prop.

Kab. JAUHARI SD NEGERI 4 MONANO 53389938 40500508 4 Kec. Kab. Gorontalo 923 FARAMITA DANGKUA SD NEGERI 4 MONANO 79024422 40500508 3 Kec. Kab. Gorontalo 922 MUTIA HARUN SD NEGERI 4 MONANO 71112902 40500508 2 Kec. Monano P 1/25/2009 TAUFIK Gorontalo Utara WALHIDAYAH Prop. Gorontalo 926 ZALIKA ARIMBI NURIA SD NEGERI 4 MONANO 93332936 40500508 3 Kec. Monano P 2/12/2005 HIAN NUNA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 924 HASMIA MASILI SD NEGERI 4 MONANO 71497666 40500508 3 Kec. Monano L 9/6/2004 YASRIN ARAPA Gorontalo Utara Prop. Monano P 11/17/2007 JABAR DANGKUA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 925 SINTIA DATAU SD NEGERI 4 MONANO 68839507 40500508 3 Kec. Kab. Gorontalo 928 AYONG DATAU SD NEGERI 4 MONANO 12345389 40500508 4 Kec. UBAID GOBEL SD NEGERI 4 MONANO 66261718 40500508 4 Kec. Kab. Monano L 6/2/2006 MARWAN GOBEL Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 932 RAHMIYATI RAJA SD NEGERI 4 MONANO 75890381 40500508 4 Kec. Kab. Gorontalo 933 REZALINDA H. Gorontalo 919 MOH. KADIR SD NEGERI 4 MONANO 42822348 40500508 4 Kec. Kab. Gorontalo 930 MOH.HAIKAL DUYO SD NEGERI 2 MONANO 45219040 40500468 5 Kec. Kab. Kab. Kab. Monano P 11/24/2007 RAMLI RAJAK Gorontalo Utara . Monano L 11/7/2005 RIO OLII Prop. Gorontalo 935 SANTIA RAJAK SD NEGERI 4 MONANO 56584806 40500508 4 Kec. Kab. Monano P 7/4/2006 MIKDAD ALAMRI Gorontalo Utara Prop. Kab. Monano P 4/4/2006 SARDIN RAHMAN Gorontalo Utara Prop. Monano L 3/21/2004 ARLAN DUYO Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Monano P 9/18/2007 YASIN RAJA Gorontalo Utara Prop. Monano P 9/12/2007 UDIN MASILI Gorontalo Utara Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Gorontalo 921 JULKIFLI DAUD SD NEGERI 4 MONANO 74433397 40500508 2 Kec. Monano P 12/20/2006 RISNO DATAU Gorontalo Utara Prop. Monano L 5/15/2001 AMIR DATAU Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 931 NAZWA MIKDAT ALAMRI SD NEGERI 4 MONANO 54068483 40500508 4 Kec. Kab. Monano P 6/20/2007 MAKUN HARUN Gorontalo Utara Prop. Monano P Gorontalo Utara KADIR Prop. Gorontalo 920 FEBRIYANTI INGKA NUNA SD NEGERI 2 MONANO 58266962 40500468 6 Kec. Monano L 7/8/2007 ISKANDAR DAUD Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 934 RUSLI OLII SD NEGERI 4 MONANO 54873858 40500508 4 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 929 MOH EKA SAPUTRA ARAFA SD NEGERI 4 MONANO 48017950 40500508 4 Kec. Gorontalo 9/12/2004 ABDUL HENDRIK 927 ALIYANTI H. Kab.

Gorontalo 941 REFA S BAIKU SD NEGERI 4 MONANO 49945734 40500508 5 Kec. Kab. Kab. Kab. Kab. Monano P 5/17/2003 MASRUN USMAN Gorontalo Utara Prop. Kab. Monano L 6/17/2004 PARIS HAJAMATI Gorontalo Utara Prop. Monano L 8/28/2000 ULFIS UNO Gorontalo Utara Prop. LAGARUSU SD NEGERI 4 MONANO 44303145 40500508 6 Kec. Gorontalo 11/30/2004 ARMAN M 940 RADIANSYAH DJAUHARI SD NEGERI 4 MONANO 47659103 40500508 5 Kec. Gorontalo 936 SANTO PAKAYA SD NEGERI 4 MONANO 29085758 40500508 4 Kec. Gorontalo 944 AINUN PUTRIYANI H. Gorontalo 948 YULINDA A. Kab. Gorontalo 951 Karim Puji SD NEGERI 7 MONANO 63267171 40500509 4 Gorontalo Utara Kec. Monano L 5/13/2003 TUNI BADU Gorontalo Utara Prop. Kab. Monano L 9/13/2002 SAMSI PAKAYA Gorontalo Utara Prop. WANO SD NEGERI 4 MONANO 44635796 40500508 6 Kec. Kab. Monano L 9/21/2006 Mustapa Puji Prop. Monano P 3/13/2003 ARIFIN WANO Gorontalo Utara Prop. Monano P 1/15/2005 SUJADI AKUBI Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 938 LIANI AKUBI SD NEGERI 4 MONANO 53057755 40500508 5 Kec. Monano P 1/15/2005 ASRIN NAIYA Gorontalo Utara Prop. Monano L 8/11/2001 Ajis Kabulu Gorontalo Utara Prop. Monano L Gorontalo Utara DJAUHARI Prop. Monano P 1/1/2007 Supu Hamid Gorontalo Utara Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Kab. Gorontalo 949 Wulan Hamid SD NEGERI 7 MONANO 72672372 40500509 3 Kec. Gorontalo 947 SUAYIB P. Gorontalo 952 Karmila Moopiyo SD NEGERI 7 MONANO 9019426470 40500509 6 Kec. Gorontalo 945 MARSANDA ROSE SD NEGERI 4 MONANO 42900414 40500508 6 Kec. Kab. Gorontalo 946 SISKA NAIYA SD NEGERI 4 MONANO 55863784 40500508 6 Kec. Kab. Kab. ROSE SD NEGERI 4 MONANO 53554663 40500508 6 Kec. Monano P 7/15/2004 SURIADIBAIKU Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 939 MOH HIJRA BADUU SD NEGERI 4 MONANO 36305613 40500508 5 Kec. SAHI Gorontalo Utara Prop. Monano P 3/9/2006 HAPIS H ROSE Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 942 RULIN UNO SD NEGERI 4 MONANO 36681474 40500508 5 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 950 Arjun Kabulu SD NEGERI 7 MONANO 9013790192 40500509 4 Kec. Gorontalo 937 INDRAK A. Monano P 8/12/2004 RENOP ROSE Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Monano P 3/7/2004 Tune Moopiyo Gorontalo Utara . Gorontalo 943 SUSANTI USMAN SD NEGERI 4 MONANO 39809118 40500508 5 Kec. Monano L 4/17/2003 ABDULLAH M. SAHI SD NEGERI 4 MONANO 32129533 40500508 5 Kec.

Gorontalo 964 RANDA ADU SD NEGERI 3 MONANO 79817367 40501463 5 Kec. Gorontalo 968 ARYA K. Gorontalo 961 AMAGIANDA MOOTAME SD NEGERI 1 MONANO 57483018 40500595 5 Kec. HILAHAPA SD NEGERI 3 MONANO 69521422 40501463 6 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 967 AMAR LAPAWALI SD NEGERI 3 MONANO 41807253 40501463 6 Kec. Monano L 1/26/2008 ARIFIN BADU Gorontalo Utara Prop.FADLAN BOTI SD NEGERI 1 MONANO 66098085 40500595 5 Kec. Kab. Gorontalo 959 SILVIAWATI H. Monano P 9/11/2007 SUJONO RIVAI Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 962 MOH. Gorontalo 963 FATIMA MARAMIS SD NEGERI 3 MONANO 56335361 40501463 5 Kec. Monano L 12/18/2006 KUNU HILAHAPA Prop. Gorontalo 958 RAHMAWATI KAU SD NEGERI 1 MONANO 46032931 40500595 4 Kec. Kab. Kab. Kab. Kab. Monano P 5/15/2004 YAKOB KAU Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 954 MOHAMAD OPIK RAJA SD NEGERI 1 MONANO 72011486 40500595 2 Kec. Kab. Monano L 3/15/2007 ROBIN ADU Gorontalo Utara Prop. Monano P 12/4/2005 ASAN MOOTAME Gorontalo Utara Prop. Monano L 10/25/2007 RASYID PATAMANI Gorontalo Utara Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Monano P 12/1/2006 HENDRIK DALUTA Gorontalo Utara Prop. Monano P 7/18/2007 FIFTI RAHMAN Gorontalo Utara Prop. Monano L 12/7/2006 ASWAN POTALE Gorontalo Utara Prop. Kab. Monano P 6/5/2004 YUSUP LAHABU Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 960 SULTAN POALE SD NEGERI 1 MONANO 69241103 40500595 4 Kec. Kab. Kab. DALUTA SD NEGERI 1 MONANO 63924950 40500595 4 Kec. Kab. Monano L 7/30/2007 SYAIFUL KARIM Gorontalo Utara Prop. Monano L 1/8/2006 MAN BOUTI Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 953 FAUZAN GALUH AL FATAN SD NEGERI 1 MONANO 83168954 40500595 2 Kec. Gorontalo 966 AAN PATAMANI SD NEGERI 3 MONANO 75596352 40501463 6 Kec. Kab. Monano P 1/10/2007 RAMAN PATAMANI Gorontalo Utara . Monano L 11/14/2004 AHMAD LAPAWALI Gorontalo Utara Prop. Monano P 10/11/2005 JIDAN MARAMIS Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 955 SALMA RIVAI SD NEGERI 1 MONANO 76299780 40500595 2 Kec. Kab. Gorontalo 957 NURZANAH AHMAD SD NEGERI 1 MONANO 76945696 40500595 3 Kec. Kab. Gorontalo 969 FITRIYANTI PATAMANI SD NEGERI 3 MONANO 77141420 40501463 6 Kec. Gorontalo 956 MOHAMAD RISKI KARIM SD NEGERI 1 MONANO 71453875 40500595 3 Kec. Kab. Gorontalo 965 SRI WANDA LAHABU SD NEGERI 3 MONANO 48278465 40501463 5 Kec. Monano L 12/26/2007 KISMAN RAJA Gorontalo Utara Prop.

Kab. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Ponelo 975 RAHMAWATI TULABU 7248509 40500322 4 P 1/13/2000 WANID TULABU KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 PONELO Prop. Gorontalo 970 NATALIA R. Ponelo 10/11/2006 SUPRATMAN A. Ponelo 980 ADAM HANDIKA UMAR 71924952 40500592 3 L 5/25/2007 IMRAN UMAR KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo 971 ALDIAS MASI SD NEGERI 8 MONANO 76154917 69733872 1 Kec. Kab. Ponelo 979 ILHAM MATURBUNGS 76242294 40500592 2 L 6/23/2007 RAMDAN KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan MATURBUNGS SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. Ponelo 984 SINDRI KATILI 86576274 60730227 2 P 4/28/2008 EMUS KATILI KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Kab. Monano L 1/10/2007 SABRI MASI Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 973 HENDRA PULUMULO SD NEGERI 8 MONANO 47935763 69733872 3 Kec. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Monano P 2/22/2007 RITON KOHU Gorontalo Utara Prop. Monano L 9/7/2004 Rahman polumulo Gorontalo Utara SD NEGERI 2 PONELO Prop. Kab. 985 ABD MANAF USMAN KEPULAUAN 65182999 60730227 4 Gorontalo Utara Kepulauan L USMAN 986 SRI SULASTRI ALIFYA ADAM SD NEGERI 4 PONELO Prop. Kab. Ponelo 983 RAHMA WATIYA RAJAWALI 87951980 60730227 2 P 5/27/2008 ARIFIN RAJAWALI KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Kab. Gorontalo Kec. Ponelo 976 SINDI LAPAULU 56341454 40500322 5 P 5/15/2005 HERMANSYAH KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan LAPAULU SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Monano P 7/2/2004 RAHMAN SULEMAN Gorontalo Utara Prop. SULEMAN SD NEGERI 5 MONANO 49296284 40501495 5 Kec. Kab. Ponelo 974 ISMAWATI AKUBA 79202387 40500322 2 P 8/3/2007 IRWAN AKUBA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 PONELO Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Ponelo 56931796 60730227 5 P 2/4/2005 NAYI ADAM KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan . ALHAIRUL NOE 93375379 60730227 1 L 6/1/2010 ANTON NOE KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Ponelo 981 RISKA TALIB 57294977 40500592 4 P 1/21/2005 SUMAN TALIB KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 4 PONELO Prop. Kab. Gorontalo Kec. Ponelo 977 AIRA PANIGORO 95494612 40500592 1 P 6/4/2009 ISMET PANIGORO KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo 972 LUSI KOHU SD NEGERI 8 MONANO 74563425 69733872 2 Kec. Ponelo 982 MOH. Ponelo 978 IRNA DEWINTA LABORO 99861832 40500592 1 P 3/12/2009 HERMAN LABORO KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop.

Gorontalo Kec. Ponelo 989 GILANG LIHAWA 82159529 69830645 3 L 7/23/2008 SUDIRMAN LIHAWA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan 990 MOH. Sumalata L 6/9/2007 RAHIM PATILA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Kab. Ponelo 992 GALANG LIHAWA 53743930 69830645 6 L 8/14/2005 Sudirman Lihawa KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 3 Prop. Sumalata P 11/28/2007 GARIUS TATARANG SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo 994 Yusuf Hunow 56443149 40500258 1 Kec. Kab. SD NEGERI 3 Prop. Sumalata P 10/17/2004 Tommy Unusa Unusa SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Ponelo 988 ALFANDI NUSU 79863509 69830645 3 L 7/11/2007 KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 5 PONELO Prop. Sumalata L SUMALATA Gorontalo Utara Mokodongan SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo 1001 ANGGUN IGIRISA 64574081 40500270 5 Kec. Ponelo 991 ALDA MODANGGU 63563424 69830645 5 P 3/5/2006 Arson Modanggu KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 5 PONELO Prop. Kab. Gorontalo 1000 ABD. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 4 PONELO Prop. Sumalata P 9/23/2004 HITLER SOPA SUMALATA Gorontalo Utara . Gorontalo 997 CHESYA DELVA TATARANG 79722680 40500270 2 Kec. Gorontalo Kec. Sumalata L 11/18/2006 Usman Hunow SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Ponelo 987 HUSAIN SUAIB 48725098 60730227 6 L 2/5/2004 ANTON SUAIB KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 5 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Ponelo 87446956 69830645 3 L 8/17/2008 ARSON MODANGGU MODANGGU KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 5 PONELO Prop. Sumalata L 9/12/2005 Usman Hunow SUMALATA Gorontalo Utara 995 Revanda Dwi Ramadhani T. Kab. Gorontalo 998 ADAM SAPUTRA PATILA 73823142 40500270 3 Kec. Midin 999 SAPUTRA MOKODONGAN 77803444 40500270 3 Kec. Sumalata P 9/9/2003 NOLVAN MUNDUI SD NEGERI 2 Prop. Sumalata L 8/28/2005 YAN BULOTO SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo 8/23/2007 Alm. Sumalata L 4/23/2004 Rahman Daud SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Kab. RIFEN BULOTO 53269365 40500270 5 Kec. Kab. Gorontalo 1002 OLVI SWIDYA MUNDUI SUMALATA 38882846 40500270 5 Gorontalo Utara Kec. Kab. Gorontalo 44332214 40500258 5 Kec. Gorontalo 993 Ibrahim Hunow 62860632 40500258 1 Kec. Kab.AGUSTIAN SD NEGERI 5 PONELO Prop. Gorontalo 1003 SELVI SOPA 46965708 40500270 5 Kec. Gorontalo 996 Abdul Ilyas Daud 49391380 40500258 6 Kec. Sumalata P 2/20/2006 HARDI IGIRISA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kab.

PANGO 17682239 40500488 5 Kec. Gorontalo 1018 SITI NUR AIN PATILA 48230071 40500547 6 Kec. Sumalata L 10/7/2007 SARDON ISA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Sumalata L 6/21/2005 HUSIN NASIR SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 1006 FEBRIYANTO MOHAMAD 77737328 40500488 2 Kec. Sumalata P SUMALATA Gorontalo Utara KADIR SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 1009 ARIYATI MOPI 57449481 40500488 5 Kec. Sumalata P 5/3/2005 SAIMIN LIHU SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Sumalata L SUMALATA Gorontalo Utara TANGAHU SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1004 ABDUL ZABIR PATILA 21504096 40500270 6 Kec. Sumalata P 11/30/2005 LUKMAN SUNA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo 1013 CANDRA ISA 71320910 40500547 3 Kec. Kab. Gorontalo 1014 SRI INTAN SUNA 56614503 40500547 3 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo 9/27/2007 SABAN ABDUL 1012 SALSA FITRA ABDUL KADIR 71285326 40500547 2 Kec. Sumalata P 7/16/2006 NANAG AKURAMA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Sumalata L 2/23/2007 UTEN MOHAMAD SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo 12/10/2002 SAHRUDIN M. TANGAHU 28055293 40500270 6 Kec. Kab. Sumalata L 8/23/2002 RAHIM PATILA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Sumalata L 2/3/2003 Risman Igirisa SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Sumalata L 11/21/2001 Havid Pango SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 1007 KARINA AKURAMA 68995597 40500488 4 Kec. Kab. Sumalata P 12/10/2004 RUDIN HASAN SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo 1015 LIANTI HASAN 45227012 40500547 5 Kec. Sumalata P 8/28/2005 Ahmad Mopi SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1016 RADIT GOBEL 53983828 40500547 5 Kec. Monoarfa 79088548 40500572 2 Kec. Sumalata L 8/25/2005 ARIPIN GOBEL SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 1010 RIKIH H. Gorontalo 1011 DEA MARGARETA ESREK 84695804 40500547 2 Kec. Sumalata L 8/30/2007 Lukman Monoarfa SUMALATA Gorontalo Utara . Kab. Gorontalo 1017 LASMIN LIHU 59342093 40500547 6 Kec. Kab. Sumalata P 8/9/2004 AHMAT PATILA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Sumalata P 3/9/2008 EMAN ESREK SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Kab. Kab. Gorontalo 1008 ALPIN IGIRISA 37162063 40500488 5 Kec. Gorontalo 1019 SUPARNIN NASIR SUMALATA 58056722 40500547 6 Gorontalo Utara Kec. Kab. 1005 DIDIN S. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1020 Windi M.

Gorontalo 1027 FAHRIA F. Kab. Gorontalo 1022 Nur Suci Azzahra 59092200 40500572 3 Kec. Gorontalo 1025 FARADILA MOODUTO 82519284 40500689 2 Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1026 ERNING PATILIMA 59439585 40500689 5 Kec. Kab. Sumalata P 10/13/2005 Ardiyanto SUMALATA Gorontalo Utara Puluhulawa . Gorontalo 1037 Selvi Puluhulawa 55980663 40501496 5 Kec. Gorontalo 1023 Mohamad Rizki Dauwango 59201884 40500572 5 Kec. Sumalata L 7/7/2006 Sun Pauweni SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo 1033 Sintia Mangintiku 82092916 40501496 3 Kec. Yusuf SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo 1029 ADRIAN PATILIMA 16049078 40500689 6 Kec. Sumalata L 9/16/2008 Landrang Yusuf SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 1031 alfian r hutuna 56178276 40501496 3 Kec. Gorontalo 1036 Abdulilyas Daud SUMALATA 49391380 40501496 5 Gorontalo Utara Kec. Sumalata P 8/28/2005 Salmun Olaku SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo 1032 reigen r yusuf 51141348 40501496 3 Kec. Gorontalo 1021 Abdulrahman Yusuf 83935592 40500572 3 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 7 Prop. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Sumalata L 12/17/2005 Ronal A. Sumalata P 12/17/2009 Ilham Tahir SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. ALAMRI 55002274 40500689 5 Kec. Sumalata L 9/9/2006 HAMDAN PATILIMA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Sumalata P 4/11/2008 Dandris Mangintiku SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Kab. Kab. Gorontalo 1024 Desriyanti Tahir 98254680 40500614 1 Kec. Gorontalo 1034 Arifa Hippi 63991342 40501496 4 Kec. Malik s. Sumalata L 10/5/2005 Rauf Hutuna SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo 1030 Abd. Sumalata P 8/5/2008 ROLAND MOODUTO SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Sumalata L 4/23/2004 Rahman Daud SD NEGERI 9 Prop. Pauweni 62862286 40501496 3 Kec. Gorontalo 1035 riski tutu 77639602 40501496 4 Kec. Sumalata L 2/14/2004 HARIS UWA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Sumalata P 4/16/2006 Radjak Hippi SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1028 FALDI UWA 47120431 40500689 5 Kec. Sumalata P 9/29/2005 FAISAL ALAMRI SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Sumalata L 8/17/2005 Poni Dauwango SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Sumalata P 5/7/2005 HAMDAN PATILIMA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Sumalata L 7/18/2007 Erdis Tutu SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop.

Sumalata L 2/20/2004 Miu Umar SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1053 ANDRI DUNGGIO SUMALATA 56245538 60729076 5 Gorontalo Utara Kec. Sumalata L 10/13/2003 Rauf Hutuna SUMALATA Gorontalo Utara 1040 Sri Yudistira Mariastuty Dj. Sumalata L 6/28/2005 BUNYER SUPU SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Kab. Kab. Sumalata L 9/8/2005 YUDIN NOMA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Gorontalo 1044 RADIT MOPPI 61825508 60729075 3 Kec. Sumalata L 7/6/2003 ABD. Gorontalo 1047 SEPRIZAL NOMA 52506756 60729075 4 Kec. Kab. Sumalata P 12/17/2003 ANTON NUSUHA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 1054 ARIYANTI AKAJI 43996920 60729076 6 Kec. Kab. Sumalata P 7/28/2005 Djasmin Idrus Idrus SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo 1038 Yopi P. Gorontalo 1046 INTAN FATMA HASAN 41425200 60729075 4 Kec. Sumalata L 6/3/2006 ABD. Sumalata L 8/26/2004 RAHMAT HASAN SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Sumalata L 7/23/2005 ARKILAUS SIMON SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Sumalata L 5/10/2005 Rahim Dunggio SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 1050 MARYAM NUSUHA 39858129 60729075 5 Kec. Umar 45989265 40501496 5 Kec. Sumalata L 6/8/2005 Irfan Deni Kasengke SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Sumalata P 11/29/2008 Ajis Hunow SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 1043 FRANRLIN SIMON 52403224 40502762 5 Kec. Kab. WAHID MOPI SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Gorontalo 1049 DEA NUSUHA 57066666 60729075 5 Kec. Kab. Gorontalo 58445016 40502762 4 Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1048 AYIT MOPI 38701158 60729075 5 Kec. Kab. WAHID MOPI SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Sumalata P 11/19/2005 BORINGIN NUSUHA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Gorontalo 59674438 40501496 6 Kec. Sumalata P 10/1/2005 Yopi Akaji SUMALATA Gorontalo Utara . Kab. Sumalata P 9/2/2009 Usman Kune SUMALATA Gorontalo Utara 1042 Nandito Marselino Kasengke SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo 1039 Arianto Hutuna 38541494 40501496 6 Kec. Kab. Gorontalo 1041 Ramadanti Kune 91474642 40502762 2 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1045 EKA SAPUTRA SUPU 55560415 60729075 4 Kec. Gorontalo 1051 Puspita Hunow 76748855 60729076 2 Kec. Gorontalo 1052 Rahmat Dukalang 53527038 60729076 3 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 9 Prop. SD NEGERI 9 Prop. Sumalata L 12/29/2006 PERNI DUKALANG SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop.

Sumalata 1068 Fitran Dunula 27809789 40500471 4 P 12/6/2002 Mohidin Dunula SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Sumalata 1060 Abdul Hisan Tueno 22762098 40500282 6 L 12/25/2002 Rahmat Tueno SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo 1056 FIRMAN ALI 46838298 60729078 6 Kec. Sumalata 1062 Riogi 45782966 40500282 6 L 8/16/2004 Hanafi Kasbian SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Sumalata 1070 Sinta S. Kab. Kab. Sumalata 1067 Dion Djannati 59556839 40500471 4 L 10/10/2005 Rum Djananati SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Sumalata 1066 Andri Mololonto 48700087 40500471 4 L 7/29/2004 Adrian Mololonto SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Sumalata 1063 Rastin Mustapa 47683218 40500471 2 P 5/11/2004 Sudin Mustapa SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Kab. Sumalata 1071 Andrian Mooduto 37638907 40500471 5 L 1/20/2003 Amrin Mooduto SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur . Sumalata 1069 Rival Haluti 56701525 40500471 4 L 7/2/2005 Sance Haluti SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Sumalata L 1/6/2001 AZRAN ALI SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1055 Rawin Ahmad 46550851 60729076 6 Kec. Gorontalo Kec. Adnan Poneta 75490990 40500471 3 L 6/26/2007 Gunawan Poneta SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 1061 Mohamad Alwan Wasami 28028631 40500282 6 L 8/6/2002 Halidun Wasami SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 2 Prop. Sumalata L 10/1/2004 RAHMAD AHMAD SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Sumalata 1058 Lidya Adenga 85012682 40500282 2 P 12/2/2008 Rahim Adenga SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata P 10/7/2007 Rusdi Mooduto SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 12 Prop. Kab. Sumalata 1064 Abd. Gorontalo Kec. Gorontalo 1057 Frastika Mooduto 73133427 69827534 2 Kec. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata 1059 Fitriamda Lole 71435272 40500282 4 P 9/19/2007 Iwan Lole SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 2 Prop. Djannati SUMALATA TIMUR 58366226 40500471 4 Gorontalo Utara Timur P 12/30/2005 Safar Djannati SD NEGERI 3 Prop. Sumalata 1065 Agus Dunula 39422667 40500471 4 L 8/8/2003 Tapsir Dunula SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop.

Kab. Kab. Kali SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Sumalata 11/22/2007 ABDUL HALIM 76597370 40500479 3 L KALUKU SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur KALUKU SD NEGERI 6 Prop. Sumalata 1084 NABIL H BORA 56798874 40500479 3 L 12/16/2005 HARDIN BORA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Sumalata 1080 ADRIYANTO SUPU 81497883 40500479 2 L 4/18/2008 HARCON SUPU SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 1074 Mansir Dalanggo 49544718 40500471 5 L 2/24/2004 Sukardi Dalanggo SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Sumalata 1076 Noldi B. Gorontalo Kec. Sumalata 1087 YUSRIN SABUNGE SUMALATA TIMUR 24964376 40500479 6 Gorontalo Utara Timur L 7/27/2002 SAFRUDIN SABUNGE SD NEGERI 5 Prop. Sumalata 6/15/2008 ABD RAHMAN 1088 AHMAD RADJAK 86422499 40500550 1 L SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur RADJAK . Gorontalo Kec. Sumalata 1078 Sri Anita Mutalib 66495320 40500471 5 P 2/9/2006 Muhtar Mutalib SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 1077 Rahman Adam 28683862 40500471 5 L 2/21/2002 Rahim Adam SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Sumalata 1081 RIFALDI BOBIHU 73875249 40500479 2 L 7/12/2007 GUSTIN KOHANA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Sumalata 1073 Indri Djannati 55408463 40500471 5 P 10/10/2005 Rum Djannati SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Kali 13885690 40500471 5 L 8/19/2001 Rahim B. Sumalata 1085 IDRAK SUPU 55876747 40500479 5 L 9/15/2005 IZINKAN SUPU SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Sumalata 1079 RIFKI ADENGA 85311378 40500479 1 L 12/20/2008 RINTO ADENGA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Kab. Sumalata 1075 Marlin Poneta 49124919 40500471 5 P 3/19/2004 Sajimin Poneta SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Kab. Kab. Sumalata 1072 Asran Maga 46090098 40500471 5 L 8/28/2004 Anton Maga SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 1086 FRISKAWATI LALU 49916006 40500479 6 P 8/9/2004 ARIPIN LALU SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Sumalata 1082 INES SUPU 47282802 40500479 3 P 5/10/2004 HARCON SUPU SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur 1083 MOHAMMAD RESKA SD NEGERI 6 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab.

Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Sumalata 1095 IFDAL MOILO 76930710 40500550 2 L 8/25/2007 Saman Moilo SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Sumalata 1100 TRISYA PAKA 73559006 40500550 3 P 3/30/2007 Brusli Paka SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Sumalata 1091 NOVITA APRILIANTI DOKI 81213279 40500550 1 P 4/20/2008 ANDI DOKI SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 1094 DIKI MII 87805921 40500550 2 L 2/5/2008 Ishak Mii SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Sumalata ABDUL HAMID D 1093 ZULKIFLI H. Sumalata 1096 REIS DAMBAO 88967649 40500550 2 L 4/12/2008 Ilham Dambao SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Sumalata 1102 EKA PRATIWI HILUMALO 62578893 40500550 4 P 3/1/2006 Abd Talib Hilumalo SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 1097 ISMAN BUSIRU 67815058 40500550 3 L 5/8/2006 Imran Busiru SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 1103 PARDIYANTO IBRAHIM 53939466 40500550 4 L 3/14/2005 Anwar Ibrahim SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Sumalata 1101 ABD MALIK DALAI 43806563 40500550 4 L 1/10/2004 Karim Dalai SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Kab. ABAS 81713275 40500550 1 L 9/5/2008 SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur ABAS SD NEGERI 5 Prop. Kab. Sumalata 1089 APRILIYATI TOLU 85237240 40500550 1 P 4/27/2008 HENDRA TOLU SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur 1090 HUMAIRA PUTRI SUTRISNO SD NEGERI 5 Prop. Sumalata 84565631 40500550 1 P 12/19/2008 SUTRISNO PATILA PATILA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Sumalata 1104 RULI ZAKARIA SUMALATA TIMUR 48917952 40500550 4 Gorontalo Utara Timur L 9/24/2004 Saleh Zakaria 1105 ANISA ZALQOMARIAH SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 1092 NUR SALSA HINELO 88829032 40500550 1 P 10/14/2008 LOLI HINELO SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 5 Prop. Sumalata 58467126 40500550 5 P 5/2/2005 Kiramudin Ibrahim IBRAHIM SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur . Kab. Sumalata 1099 RAHMAWATI ABAS 29072135 40500550 3 P 1/10/2002 Hamid Abas SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 1098 MARSYA LAHABU 86113075 40500550 3 P 10/10/2008 Darwis Lahabu SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab.

Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata 1107 Tiara Mahalipa 86590229 40500617 3 P 4/8/2008 Tune Mahalipa SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 7 Prop. Kab. Sumalata 1115 Salma Kuka 26509765 60729073 3 P 6/25/2002 Daingo Kuka SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata 1118 Sarton Sumuli 14746364 60729074 3 L 1/1/2001 Azis Sumuli SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Sumalata 1120 Syalafia Anggriani Kalama 65129505 60729074 4 P 8/10/2006 Roni Kalama SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 9 Prop. Sumalata 1114 FAJAR DAI 68225512 40501810 6 L 8/3/2006 ZAINUDIN DAI SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 5 Prop. Sumalata 1111 Fitri Panunu 41166319 40500676 5 P 4/12/2004 Kaco Panunu SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 7 Prop. Kab. Sumalata 1116 Rilianti Rahman 73981190 60729074 1 P 4/15/2007 Adam Rahman SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 1110 Riyan Ntuna 76151594 40500676 2 L 8/2/2007 Abubakar Ntuna SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 7 Prop. Sumalata 1117 Risat Lamatenggo 69003773 60729074 3 L 3/23/2006 Hengki Lamatenggo SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 9 Prop. Sumalata 1121 Warna Wasami SUMALATA TIMUR 22989071 60729074 4 Gorontalo Utara Timur L 1/10/2002 Ramli Wasami SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata 1113 RAHMINI UDAA 58051044 40501810 5 P 4/11/2005 WARNI UDAA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 1 Prop. Kab. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Sumalata 1122 Fidrawati Nengo 44021979 60729074 5 P 5/25/2004 Dasrin Nengo SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur . Sumalata 1108 Nurapni Nusi 88769078 40500676 2 P 11/29/2008 SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 1119 Jibran Harun 12022495 60729074 4 L 11/7/2001 Adam Harun SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 1109 Prangki Nusi 78170696 40500676 2 L 11/9/2007 Ibrahim Nusi SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 1106 ELSAWATI AMANGO 67927729 40500550 5 P 12/9/2006 Djupri Amango SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 4 Prop. Sumalata 1112 Riskiyanto Badu 7467824 40500676 5 L 12/30/2000 Hendrik Badu SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab.

Tolinggula L 7/15/2003 Supratman Tou TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Tolinggula P 4/6/2007 SAFRIKO WAGAFIR TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Tolinggula L 10/26/2008 Yerman Ahmad TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo 1132 Alin Uno 29644847 40500524 5 Kec. Tolinggula P 4/21/2004 Kano Nainilo TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Kab. Kab. Tolinggula P 9/14/2004 Rasid Biahimo TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Kab. Tolinggula L 2/12/2007 ERIS JAFAR TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo 1138 YULANDARI WAGAFIR TOLINGGULA 66696668 40500535 4 Gorontalo Utara Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo 1124 Resky Ahmad 85307312 40500462 2 Kec. Tolinggula P 10/3/2002 Hasam Uno TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 1133 Pirlan Tou 36389799 40500524 5 Kec. Gorontalo 1131 Ronaldo Rauf 54040030 40500524 4 Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1129 Nurfitriana Nasaru 45686317 40500497 6 Kec. Gorontalo 1137 SRI YUYUN WAGAFIR 74620002 40500535 4 Kec. Tolinggula P 1/1/2007 Muksin Tuna TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Tolinggula P 8/20/2006 SAFRIKO WAGAFIR SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 1134 Asra Nainilo 43907795 40500524 6 Kec. Tolinggula P 4/5/2005 Ferdi Masau TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Tolinggula P 3/24/2004 Romi Nasaru TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Kab. Tolinggula P 12/23/2006 RISMAN UTINA TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Kab. Kab. Gorontalo 1125 Nirmala Biahimo 43342069 40500462 4 Kec. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 1123 Suci Harun 49197521 60729074 6 P 2/12/2004 Adam Harun SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 2 Prop. Tolinggula P 2/3/2004 Teni Dula TOLINGGULA Gorontalo Utara . Kab. Kab. Tolinggula L 4/4/2003 Ferdi Masau TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 1127 Tia Apriliya Masau 54519633 40500497 5 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1139 PIAN DULA 47883355 40500539 4 Kec. Gorontalo 1130 Elsa Kapoyos 57635753 40500524 4 Kec. Gorontalo 1136 FAREL JAFAR 74093625 40500535 3 Kec. Kab. Tolinggula P 9/1/2005 Rome Kapoyos TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 1126 Putri Rahmawati Tuna 77518053 40500462 4 Kec. Gorontalo 1135 NURAISA UTINA 62301896 40500535 2 Kec. Tolinggula L 6/24/2005 Amirudin Rauf TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 1128 Evan Masau 37738784 40500497 6 Kec. Kab.

Tolinggula P 7/12/2000 Rusu Kumay SD NEGERI 11 Prop. Koniyo 46767822 40500565 6 Kec. Tolinggula L 4/15/2009 Nurkin Lasoma TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 1147 RASYA TAMBULU 67310209 40500649 3 Kec. Kab. Gorontalo 1144 NISRAN LASOMA 96461711 40500649 1 Kec. Kab. Gorontalo 1155 Anisa Kumay TOLINGGULA 9294920 40501802 4 Gorontalo Utara Kec. Tolinggula L 11/20/2003 JUPRIN PAUBA TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Tolinggula P 11/20/2003 YANTO HIYA TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Tolinggula P 1/10/2000 OSPAL SAELANG TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 1154 Indra Tutu 73415210 40501802 2 Kec. Wantu 49762917 40500565 5 Kec. Tolinggula L 12/12/2004 Darwis Wantu TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo 1149 ANISA HIYA 34149830 40500649 5 Kec. Kab. Gorontalo 1140 Rahman Musa 55498167 40500562 4 Kec. Tolinggula L 11/26/2007 Nex Tutu TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Tolinggula L 8/2/2006 ALURA TAMBULU TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo 1146 FERDI PUNONO 62101851 40500649 3 Kec. Tolinggula L 9/29/2005 Zakaria Musa TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Tolinggula P 8/25/2006 Anton abjul TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1142 Ahyar D. Kab. Tolinggula L 2/15/2006 UDIN PUNONO TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Tolinggula P 11/24/2006 YUDIT DAIDULAH TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Tolinggula P 2/25/2004 Adnan Koniyo TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. POHA 48881892 40500649 5 Kec. Kab. Gorontalo 1150 ANSI SAELANG 9390034 40500649 5 Kec. Kab. Gorontalo 1151 DESI R. Kab. Kab. Tolinggula P 4/23/2006 KIPLIN PAUDIN TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 1145 CINDI PAUDIN 64561586 40500649 2 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 9 Prop. Kab. Tolinggula P 12/1/2004 RITEN POHA TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Tolinggula P 4/30/2008 Andris Biga TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Tolinggula L 2/25/2004 yunan Gani TOLINGGULA Gorontalo Utara . Gorontalo 1141 Sarlina Biga 84307284 40500565 3 Kec. Gorontalo 1152 RENDI PAUBA 33307442 40500649 6 Kec. Gorontalo 1148 PAULINA DAIDULAH 67001889 40500649 4 Kec. Gorontalo 1156 Yusriyanto Gani 45706160 40501802 5 Kec. Gorontalo 1143 Delma A. Kab. Gorontalo 1153 Sintia Abjul 66637056 40501478 3 Kec.

Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 12 Prop. Tolinggula L 5/5/2004 YUSRI DEOLI TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Tolinggula L 12/18/2005 YUSRI DEOLI TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Kab. Tolinggula L TOLINGGULA Gorontalo Utara Puluhulawa SD NEGERI 12 Prop. Kab. Tomilito P 1/1/2009 SIRUS IGIRISA Gorontalo Utara 1169 CHANDLY VIC CHOU Prop. Gorontalo 1166 Aldion Abas SD NEGERI 3 TOMILITO 65358320 40500323 4 Kec. Kab. Hamid 1159 ERIK PULUHULAWA 75179339 69733874 2 Kec. Tolinggula P 7/1/2004 ICON ISMAIL TOLINGGULA Gorontalo Utara Prop. Tolinggula P 3/29/2007 Sudirman Indara TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Gorontalo 1165 FATHIYATULZAHNA ISMAIL 48378228 69830535 5 Kec. Kab. Gorontalo 1158 RAHMATIO USMAN 71735350 69733874 1 Kec. Gorontalo 1168 ADELIA PUTRI SD NEGERI 7 TOMILITO 95090248 40500344 1 Kec. Tolinggula P 5/6/2009 OMAN DJIU TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Kab. Gorontalo 10/14/2007 Abd. Tolinggula L 7/24/2004 RAHMAT PUNONO TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Tomilito L 11/9/2008 ICON BAPULI Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1160 DIAN DEOLI 58989278 69733874 4 Kec. Tolinggula L 11/19/2007 ROMI USMAN TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Tomilito L 8/7/2007 JULDIN ABAS Gorontalo Utara . Gorontalo 1157 ERLIANA DJIU 96188791 69733874 1 Kec. Kab. Tomilito L 10/19/2007 RAMON KALUKU Prop. Tolinggula P 11/18/2005 KARIM KAUNANG TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Gorontalo 1161 ENDI DEOLI 46463945 69733874 4 Kec. Gorontalo 1170 RELGI SAPUTRA BAPULI SD NEGERI 7 TOMILITO 85630094 40500344 2 Kec. Tomilito L 11/8/2004 Ilham Tolinggi Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Gorontalo 1163 NOVITA KAUNANG 58521113 69733874 4 Kec. Gorontalo 1162 KELPIN PUNONO 44723926 69733874 4 Kec. Kab. Gorontalo 1173 JUFRI J ABAS SD NEGERI 7 TOMILITO 78188484 40500344 3 Kec. Gorontalo 1167 Abdulrahman Tolinggi SD NEGERI 3 TOMILITO 45299415 40500323 6 Kec. Kab. Gorontalo 1172 DONIL ROIS KALUKU SD NEGERI 7 TOMILITO 72458125 40500344 3 Gorontalo Utara Kec. Tomilito L 9/2/2006 KAMRAN LATIF Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Tomilito L DAMAPOLII Gorontalo Utara DAMOPOLII Prop. Gorontalo 10/4/2009 FEINDRA FELIANDI SD NEGERI 7 TOMILITO 96835554 40500344 2 Kec. Gorontalo 1164 Silvina S Indara 72653033 69773558 2 Kec. Tomilito L 8/4/2006 Alexander Abas Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1171 ARYA ADISAPUTRA LATIF SD NEGERI 7 TOMILITO 62270424 40500344 3 Kec.

Kab. Kab. Gorontalo SD NEGERI 7 TOMILITO 63196069 40500344 5 Kec. Kab. Gorontalo 1187 Reska Mulyono SD NEGERI 5 TOMILITO 69374351 40500478 3 Kec. Kab. Gorontalo 1188 Novita yunus SD NEGERI 5 TOMILITO 49190237 40500478 4 Kec. Kab. Gorontalo 11/22/2005 MOH FERDY SD NEGERI 7 TOMILITO 52812707 40500344 5 Kec. Tomilito P 7/24/2007 RIZAL ABAS Gorontalo Utara Prop. Tomilito P 12/25/2005 FADLI KARIM Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Gorontalo 1190 Naila Ningsih Maku SD NEGERI 5 TOMILITO 45766119 40500478 6 Kec. Gorontalo 1179 CLAUDIA KARIM SD NEGERI 7 TOMILITO 59556928 40500344 5 Kec. Gorontalo 1183 ADRIANTO HIPPI SD NEGERI 7 TOMILITO 52812423 40500344 6 Kec. Tomilito P 11/20/2005 Ali S. Kab. Kab. Tomilito L 6/19/2006 Mulyono Usira Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1184 INGKI TAPALU SD NEGERI 7 TOMILITO 32338285 40500344 6 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1181 WIRSAN Y. Tomilito P 9/1/2004 RIDWAN YUNUS Gorontalo Utara Prop. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Tomilito P 1/20/2004 Samin Maku Gorontalo Utara . Tomilito P 9/17/2006 RITON YUSUF YUSUF Gorontalo Utara 1178 AULIA ALFARIZI Prop. Tomilito L 11/15/2006 OLI LATIF Gorontalo Utara Prop. Tomilito L PANGENDAHENG Gorontalo Utara PANGANDAHENG Prop. Kab. Tomilito L 8/28/2005 Djamal Denggang Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1174 RASYA MANTEMAS SD NEGERI 7 TOMILITO 78078811 40500344 4 Kec. Kab. Tomilito L 6/30/2007 RAMLIN Gorontalo Utara MANTEMAS Prop. Gorontalo 1176 YASRIN HARUN SD NEGERI 7 TOMILITO 67458271 40500344 4 Kec. ABDUL GANI SD NEGERI 7 TOMILITO 51715937 40500344 5 Kec. Kab. Pakaya Prop. Gorontalo 1175 RENDI LATIF SD NEGERI 7 TOMILITO 63531514 40500344 4 Kec. Tomilito L 5/21/2005 HASAN MOLE Gorontalo Utara Prop. Tomilito L 9/25/2006 YAMIN HARUN Gorontalo Utara 1177 ADELIA PUTRI PRATAMA Prop. Tomilito L 1/7/2005 AGUS HIPPI Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1189 Fitria Pakaya SD NEGERI 5 TOMILITO 51865010 40500478 5 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 1182 ADELIA YUNUS SD NEGERI 7 TOMILITO 46293770 40500344 6 Kec. Tomilito P 7/1/2002 HAMSA TAPALU Gorontalo Utara Prop. Tomilito P 7/29/2005 YASIN ABDUL GANI Gorontalo Utara Prop. Tomilito P 4/3/2004 rahman yunus Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 1186 Fadli Denggang SD NEGERI 5 TOMILITO 58309925 40500478 3 Kec. Gorontalo 1180 HIDAYAT MOLE SD NEGERI 7 TOMILITO 52812427 40500344 5 Kec. Gorontalo 1185 ALDA ABAS SD NEGERI 5 TOMILITO 75924446 40500478 3 Kec. Kab.

Tomilito P 11/28/2005 lukman razak Gorontalo Utara Prop. Kab. Tomilito L 1/5/2007 AGUS DONTO Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 1197 ADITYA J. Tomilito L 1/1/2003 LISTON ABUBA Gorontalo Utara Prop. Tomilito P 9/8/2007 MASRIN LAHAY Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1204 TASMIYA KARIM SD NEGERI 1 TOMILITO 78074309 40500690 3 Kec. Tomilito P 12/1/2007 YUSUF OPI Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Gorontalo 1191 Ritnawati pakaya SD NEGERI 5 TOMILITO 39419336 40500478 6 Kec. Gorontalo 1199 CICI LUKMAN RAZAK SD NEGERI 4 TOMILITO 53663774 40500615 4 Kec. Tomilito L 8/3/2003 guntur bakari Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1201 CANDRA ISINI SD NEGERI 1 TOMILITO 83015157 40500690 2 Kec. Kab. Gorontalo 1200 RAHMAT BAKARI SD NEGERI 4 TOMILITO 39423562 40500615 6 Kec. Gorontalo 1193 AGUNG PUTRA NDOBUO SD NEGERI 4 TOMILITO 83702391 40500615 1 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Gorontalo 1203 SALSA LAHAY SD NEGERI 1 TOMILITO 71520920 40500690 3 Kec. Tomilito L 4/11/2009 DIDIN PULUHULAWA Gorontalo Utara . Tomilito P 8/11/2005 ARIYANTO PODOMI Prop. Gorontalo 1192 MOH IKBAL HUMOLUNGO SD NEGERI 2 TOMILITO 77738072 40500606 3 Kec. Kab. Tomilito L 11/20/2003 djafar talib Gorontalo Utara Prop. Tomilito L 4/24/2008 IMRAN ISINI Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1198 AMANG DUNGGIO SD NEGERI 4 TOMILITO 65282630 40500615 4 Kec. Tomilito P 6/7/2003 Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Kab. Tomilito P 7/1/2007 AHSAN KARIM Gorontalo Utara Prop. Kab. TALIB SD NEGERI 4 TOMILITO 31301202 40500615 4 Kec. Gorontalo 1205 REFLI L. Gorontalo 1196 PANDRI M GANI SD NEGERI 4 TOMILITO 75148517 40500615 3 Kec. Tomilito L 10/29/2006 JEN DUNGGIO Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1206 RIYANTI PODOMI SD NEGERI 1 TOMILITO 57795700 40500690 6 Gorontalo Utara Kec. Tomilito P 3/3/2008 SULAEMAN KASIM Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Tomilito L 1/8/2008 AGUS NDOBUO Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1194 ALIN KASIM SD NEGERI 4 TOMILITO 84509448 40500615 1 Kec. Tomilito L 2/19/2007 YAHYA Gorontalo Utara HUMOLUNGO Prop. ABUBA SD NEGERI 1 TOMILITO 37862548 40500690 6 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1207 FALDI PULUHULAWA SD NEGERI 6 TOMILITO 94751616 40501811 1 Kec. Gorontalo 1195 YURASTI OPI SD NEGERI 4 TOMILITO 71708006 40500615 2 Kec. Tomilito L 8/24/2007 FERDI GANI Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1202 RISKIAWAN DONTO SD NEGERI 1 TOMILITO 72396466 40500690 3 Kec.

Kab. Kab. Gorontalo 1215 Rivaldi Malika 40500571 5 Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo 1219 Rahayu Supu 40500499 6 Kec. Anggrek L 6/5/2004 MONG PASOLE Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1213 RENDI PASOLE SD NEGERI 8 ANGGREK 40500480 5 Kec. Sumalata L 10/29/2003 Irfan Gobel SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1211 SINDI HULOPI SD NEGERI 6 TOMILITO 25832005 40501811 6 Kec. Tomilito P 8/22/2003 YURNI PASUDE Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Gorontalo 1212 MEMIS S. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata 1224 SANTO BUSIRU 40500550 5 L 1/9/2002 Karel Busiru SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur . Atinggola L 1/7/2005 NELI KUN ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 1223 Ramli Gobel SUMALATA 40500572 5 Gorontalo Utara Kec. Tomilito P 10/11/2002 AGUS HULOPI Gorontalo Utara Prop. Kab. Atinggola L 11/27/2005 Ibrahim Malika ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gentuma 1217 SRI BULAN LAUWEYA 40500351 6 P 10/7/2004 LIN LUWEYA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop. Kab.JAFAR SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 4 Kec. Gorontalo 1210 ASIA PASUDE SD NEGERI 6 TOMILITO 36077315 40501811 6 Kec. Kwandang L 7/22/2003 UMAR MOHAMAD KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1214 IISHAK MAGA SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 5 Kec. Gorontalo 1209 ANDRE ANWAR SD NEGERI 6 TOMILITO 57804931 40501811 4 Kec.ISHAK Gorontalo Utara Prop. Gorontalo SD NEGERI 6 TOMILITO 81375793 40501811 1 Kec. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir 1208 MUTIARA RAMADANI Prop. Gorontalo 1220 NOVAL MOHAMAD 40500607 4 Kec. Kwandang L 2/14/2004 Abdulah Sadik KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 19 Prop. Tomilito P 8/30/2008 YUSUF ISHAK Y. Ponelo 1221 SALAHUDIN MUTALIB 40500592 1 L 8/9/2008 RONAL MUTALIB KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Ponelo 1222 RESAR LASAHARU 40500592 4 L 6/2/2005 HASAN LASAHARU KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 1216 DANIL KUN 60729085 5 Kec. Gorontalo 1218 Halid Sadik 40500338 6 Kec. Tomilito L 5/4/2005 ATO ANWAR Gorontalo Utara Prop. Kab. Anggrek L 12/28/2004 SIMIN MAGA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Kab. Kab. Kwandang P 5/17/2003 Gustam supu KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Kab. Anggrek P 8/4/2005 SUDIN JAFAR Gorontalo Utara Prop.

Kab. Gorontalo 1226 Nurhayati Djula 40500562 6 Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Gentuma 1239 GITA LESTARI RASID 40500669 6 P 5/11/2005 RISMAN RASID GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 1231 Moh. Kab. Atinggola L 11/1/2006 Kasim Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gentuma 10/26/2009 JEFRI N. Gentuma 1237 SINTA MANOPO 40500669 3 P 8/15/2006 ADE MANOPO GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Gentuma 1241 MIRANDA OLII 40500669 6 P 4/21/2005 ROHANI OLII GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya . Fazar S. Gorontalo Kec. Gorontalo 1233 Nining Van Solang 40500675 6 Kec. Atinggola P 4/12/2003 Sumitro Hikaya ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Kab. Aditya Van Gobel 40500598 5 Kec. Gorontalo 1228 Haikal Zakaria 40501803 6 Kec. Gentuma 1240 JALINA MANOPO GENTUMA RAYA 40500669 6 Gorontalo Utara Raya P 5/3/2004 ADE MANOPO SD NEGERI 1 Prop. Kab. Tolinggula P 1/23/2005 Ridwan Djula TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Gorontalo 1232 Moh. Anggrek L 5/4/2010 Jabir Jafar ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Atinggola L 9/7/2007 Agus Patilima ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Kab. Atinggola P 6/9/2005 Mahmud Van Solang ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. WURARAH 1234 JECIKA NAOMI WURARAH 40500340 1 P GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya (ALM) SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo 1227 Imran Jafar 40501803 1 Kec. Gentuma 1235 JUWANDA UTUSAN 40500669 2 L 12/28/2007 AHMAD UTUSAN GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Kab. Sumalata 1225 Yoyon Mii 40500617 4 L 5/9/2004 Landri Mii SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 1229 Rianti Hikaya 40500329 6 Kec. Lamakaraka 40500598 4 Kec. Anggrek L 1/21/2003 Yuni Zakaria ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gentuma 1236 JUWINDA UTUSAN 40500669 2 L 12/28/2007 AHMAD UTUSAN GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo Kec. Atinggola L 4/28/2001 Muhtar Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Gentuma 1238 SITTY AMALIAH OLII 40500669 4 P 5/25/2007 ROAHANI OLII GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo 1230 Izul Muslimin Gobel 40500494 4 Kec. Kab.

Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 8 Prop. Kwandang L 3/17/2005 ALI PANJU KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo SD NEGERI 1 MONANO 40500595 5 Kec. Gorontalo 1249 RIZKI PANJU 40500607 5 Kec. Monano L 11/2/2005 SAHID DUKALANG IBRAHIM Gorontalo Utara 1252 MOH. MULAJI 40500607 1 Kec. Kab. Anggrek L 10/7/2008 SUKARDI SULEMAN Gorontalo Utara . Gorontalo 1242 GALANG PUTRA A. Kwandang L 2/1/2009 HENDRO SAPUTRA KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Kwandang P 12/14/2008 YUSMAN HUSAIN KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo SD NEGERI 1 MONANO 40500595 5 Kec.ABDUL IKRAM Prop. Gorontalo 1244 FEBRIYANTO SAPUTRA 40500607 2 Kec. Sumalata 1255 Pitriyanti Tomayahu 60729074 1 P 7/8/2010 Pebri Tomayahu SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 9 Prop. Kwandang L 7/4/2009 RAHMAN AHMA KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo 1258 WILKI SULEMAN SD NEGERI 6 ANGGREK 40500263 2 Kec. Monano L 11/2/2005 SAHID DUKALANG IBRAHIM Gorontalo Utara SD NEGERI 3 PONELO Prop. Kab. Kwandang L 2/2/2005 ALEX SIONE KWANDANG Gorontalo Utara 1251 MOH. Kab. Kab.ABDUL AKRAM Prop. Kwandang L 4/24/2007 RUDI KATILI KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Kab. SALMAN TAHIR 40500607 4 Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo 1250 ZULKIFLI SIONE 40500607 6 Kec. Kwandang L 11/14/2009 ABUBAKAR MULAJI KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Ponelo 1253 DJAMALUDIN SUNI 40501500 1 L 7/29/2010 AZIS KEKU KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 9 Prop. Kwandang P 7/25/2008 HARIANTO KWANDANG Gorontalo Utara MANTULANGI SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo 1243 AN-NURFIN HUSAIN 40500607 2 Kec. Gorontalo 1256 Rini Kasmiati Usman 40500562 6 Kec. Kab. Gorontalo 1245 PURMAWAN KATILI 40500607 2 Kec. Gorontalo 1257 IKBAL MOHAMAD TAHIR SD NEGERI 6 ANGGREK 40500263 2 Gorontalo Utara Kec. Kwandang L 1/6/2007 HAMID M. Kab. Tolinggula P 9/23/2004 Alh. Kab. Gorontalo 1247 MUTIARA MANTULANGI 40500607 3 Kec. TAHIR KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo 1246 REZZA SAPUTRA AHMAD 40500607 2 Kec. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Anggrek L 1/14/2009 HASAN TAHIR Prop. Kab. Sumalata 1254 Fitriyaningsih Bora 60729074 1 P 4/10/2010 Ibrahim Bora SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 9 Prop. Kab. Yohanis Usman TOLINGGULA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1248 ABD. Kab.

Kab. Anggrek L 7/29/2008 IWAN A. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. MALU SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 3 Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1266 FUJIYANTI USMAN SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 2 Kec. Anggrek P 7/28/2009 SUDIRMAN Gorontalo Utara Prop. Kab. Anggrek L 6/2/2008 GOMBLANG HABU Gorontalo Utara Prop. Kab. Anggrek P 3/23/2009 IRFAN KOHU Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 1269 AHMAD DJAFAR SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 3 Kec. Gorontalo SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 2 Kec. Anggrek P 10/4/2008 BOSIN K. Kab. Kab. Gorontalo 1259 YOGA LATIF SD NEGERI 6 ANGGREK 40500263 3 Kec. Gorontalo 1272 SANTI ISA SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 3 Kec. Gorontalo 1275 FAREL PAKAYA SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 4 Kec. Gorontalo 1261 Zulkifli Suleman SD NEGERI 6 ANGGREK 40500263 6 Kec. Kab. Anggrek P 9/20/2006 NURDIN ISA Gorontalo Utara Prop. NTINA SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 4 Gorontalo Utara Kec. Anggrek L 12/6/2006 JAMIUN NTINA Prop. Kab. Gorontalo 1262 ALAN SAPUTRA HILE SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 2 Kec. Anggrek L 1/31/2006 MALIK L. Anggrek P 2/14/2007 Simin Pakaya Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 2/22/2008 HALIM HASAN Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 1265 FARUK ALI SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 2 Kec. Kab. Kab. Anggrek L 3/25/2007 SUWANDI PAKAYA Gorontalo Utara . HABU SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 2 Kec. Kab. Anggrek P 4/12/2009 EMAN HABI Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 3/10/2009 KUI ALI Gorontalo Utara Prop. Anggrek P 7/30/2008 UTUN USMAN Gorontalo Utara 1267 MOHAMAD ZULKIFLI K. Gorontalo 1270 AMELIYA B. Gorontalo 1263 ALFANDI HASAN SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 2 Kec. Gorontalo 1260 Indriani Pakaya SD NEGERI 6 ANGGREK 40500263 4 Kec. Kab. Gorontalo 1273 SELSIA SUDIRMAN SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 3 Kec. Gorontalo 1268 WAHYU G. Gorontalo 1264 CINTA PRATIWI E. Anggrek L 11/11/2008 ARIYANTO HILE Gorontalo Utara Prop. Prop. Kab. Gorontalo 1271 MELISA KOHU SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 3 Kec. Gorontalo 1274 DAFIT N. Anggrek L 10/21/2007 SARTON DJAFAR Gorontalo Utara Prop. BAJU BAJU Gorontalo Utara Prop. HABI SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 2 Kec. LATIF Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 7/22/2003 Malik Suleman Gorontalo Utara Prop. MALU Gorontalo Utara Prop.

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
Prop. Kab. Gorontalo
1276 HENDRIK YUNUS SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 4 Kec. Anggrek L 2/19/2005 ROMIN YUNUS
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo 6/19/2006 UMAR A. ILOWA
1277 JULHAN U. MANTULANGI SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 4 Kec. Anggrek L
Gorontalo Utara MANTULANGI
Prop. Kab. Gorontalo 11/20/2006 SAMSUL G.
1278 STELA PASEAN SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 4 Kec. Anggrek P
Gorontalo Utara PASEWAN
Prop. Kab. Gorontalo
1279 KELFIN PASEAN SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 5 Kec. Anggrek L 12/12/2003 SAMSUL G. PASEAN
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1280 NABILA HUATA SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 5 Kec. Anggrek P 6/22/2006 SIMIN HUATA
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1281 ANDI JIHAN PETTA SALE SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 6 Kec. Anggrek P 1/30/2005 ANDI NURDIN
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1282 FARDIAS MAHMUD SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 6 Kec. Anggrek L 12/25/2004 IRFAN MAHMUD
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1283 KELPIN HAMDIN SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 6 Kec. Anggrek L 9/18/2003 IWAN HAMDIN
Gorontalo Utara

1284 NICHOLAS SAPUTRA Prop. Kab. Gorontalo
SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 6 Kec. Anggrek L 3/23/2005 USMAN AHMAD
AHMAD Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1285 REFKAWATI PAKAYA SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 6 Kec. Anggrek P 11/12/2005 FAHRUN PAKAYA
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo UMAR ILOWA
1286 RIYANTI MANTULANGI SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 6 Kec. Anggrek P 8/4/2003
Gorontalo Utara MANTULANGI
Prop. Kab. Gorontalo
1287 SELA H. BAKARI SD NEGERI 4 ANGGREK 40500301 6 Kec. Anggrek P 5/15/2003 HARIS BAKARI
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1288 Akbar Lihawa SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 1 Kec. Anggrek L 1/6/2010 Noge Lihawa
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1289 MARGARETA PALILATI SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 1 Kec. Anggrek P 3/22/2009 AZIS PALILATI
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1290 Sandi Djakaria SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 1 Kec. Anggrek L 7/9/2005 Nani Djakaria
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1291 MOH. ALIF POLAMOLO SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 2 Gorontalo Utara Kec. Anggrek L 11/20/2009 RAHMAN
POLAMOLO
Prop. Kab. Gorontalo
1292 SAHRUL DEMANTO SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 2 Kec. Anggrek L 8/22/2009 SAMPIR DEMANTO
Gorontalo Utara

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
Prop. Kab. Gorontalo
1293 HAMDAN NAUE SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 3 Kec. Anggrek L 10/15/2005 TONI NAUE
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1294 NAZWA PALILATI SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 3 Kec. Anggrek P 4/2/2008 Husen Palilati
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1295 NIKMA DUWAWULU SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 4 Kec. Anggrek P 2/8/2007 AHMAD DUAWULU
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1296 SRI NANDA ATIMA SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 4 Kec. Anggrek P 11/20/2007 Abdul Wahab Atima
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1297 RIANTI MAMU SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 6 Kec. Anggrek P 7/11/2005 IRFAN MAMU
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1298 KARIN REGINA DEHIYO SD NEGERI 8 ANGGREK 40500480 2 Kec. Anggrek P 9/15/2009 KARMAN DEHIYO
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1299 MOH.REYHAN JIBU SD NEGERI 8 ANGGREK 40500480 2 Kec. Anggrek L 11/14/2008 RNTO JIBU
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1300 RISKA ARIYANI EFENDI SD NEGERI 8 ANGGREK 40500480 2 Kec. Anggrek P 5/26/2008 EFENDI
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1301 SYAFIRA FINANDA SAID SD NEGERI 8 ANGGREK 40500480 2 Kec. Anggrek P 5/16/2008 RUSDIN SAID
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1302 DAVID TANGKURO SD NEGERI 8 ANGGREK 40500480 3 Kec. Anggrek L 5/30/2005 SAMSUDIN
Gorontalo Utara TANGKURO
Prop. Kab. Gorontalo
1303 ISKAR SETIAWAN PAULAJI SD NEGERI 8 ANGGREK 40500480 3 Kec. Anggrek L 9/29/2008 HUSAIN PAULAJI
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1304 MOH.DANIL MONOARFA SD NEGERI 8 ANGGREK 40500480 3 Kec. Anggrek L 8/19/2005 SONO
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1305 MOH.RIFALDI ALAMATI SD NEGERI 8 ANGGREK 40500480 3 Kec. Anggrek L 8/27/2007 TAMRIN
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1306 RISKI HABIU SD NEGERI 8 ANGGREK 40500480 3 Kec. Anggrek L 1/28/2005 MUHTAR HABIU
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1307 AYIN KALOKO SD NEGERI 8 ANGGREK 40500480 4 Kec. Anggrek P 12/21/2006 SAMSUDIN KALOKO
Gorontalo Utara

1308 MOHAMMAD ARYO Z Prop. Kab. Gorontalo
HARUN SD NEGERI 8 ANGGREK 40500480 4 Gorontalo Utara Kec. Anggrek L 6/22/2007 ZENI HARUN

Prop. Kab. Gorontalo
1309 WULAN KAUNU SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 5 Kec. Anggrek P 5/2/2004 AMRAN KAUNU
Gorontalo Utara

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir

1310 Moh. Randika Putra SD NEGERI 11 Prop. Kab. Gorontalo 5/27/2010 Munawir J.
40501803 1 Kec. Anggrek L
Tomayahu ANGGREK Gorontalo Utara Tomayahu
SD NEGERI 11 Prop. Kab. Gorontalo
1311 Sry Ferawati Hasan 40501803 1 Kec. Anggrek P 6/12/2010 Harun Hasan
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 11 Prop. Kab. Gorontalo
1312 Waryo Ngobuto 40501803 1 Kec. Anggrek L 8/30/2010 Warman Ngobuto
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 11 Prop. Kab. Gorontalo
1313 Pipin Tahir 40501803 4 Kec. Anggrek P 11/13/2006 Paris Tahir
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 11 Prop. Kab. Gorontalo
1314 Arlan S. Ibrahim 40501803 6 Kec. Anggrek L 6/6/2001 Sarton Ibrahim
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 11 Prop. Kab. Gorontalo
1315 Reno Tahir 40501803 6 Kec. Anggrek L 12/25/2004 Sudirman Tahir
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
1316 Rahmiyati Kau 60729081 1 Kec. Anggrek P 5/13/2009 Ruwidin Kau
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
1317 Salma Amaiya 60729081 2 Kec. Anggrek P 10/6/2009 Iwan Amaiya
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
1318 Iki Amaiya 60729081 3 Kec. Anggrek L 7/14/2001 Ismail Amaiya
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
1319 Ain T. Palalu 60729081 4 Kec. Anggrek P 11/23/2005 Tei Palalu
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
1320 Saprin Abjul 60729081 4 Kec. Anggrek L 4/1/2005 Epang Abjul
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
1321 Aliya Ramin Abjul 60729081 5 Kec. Anggrek P 4/13/2006 Ramin Abjul
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
1322 Wulandari Mootalu 60729081 5 Kec. Anggrek P 8/17/2003 Dune Mootalo
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo
1323 ARIP LADOLO 69773559 1 Kec. Anggrek L 4/8/2009 LADOLO MADI
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo
1324 AFRILIA HULOPI 69773559 2 Kec. Anggrek P 4/1/2010 HAMZA HUTULO
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo
1325 PUTRI LASALU ANGGREK 69773559 3 Gorontalo Utara Kec. Anggrek L 10/6/2005 SUKRIN LASALU

SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo
1326 RAMDAN LASALU 69773559 3 Kec. Anggrek L 9/3/2009 DJAFAR LASALU
ANGGREK Gorontalo Utara

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo
1327 YENDRI HULOPI 69773559 3 Kec. Anggrek L 7/28/2008 HAMSAH HUTULO
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo
1328 FANDI KUKUNA 69773559 4 Kec. Anggrek L 10/22/2004 RIDWAN KUKUNA
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo
1329 RIPALDI MOBILIU 69773559 4 Kec. Anggrek L 10/31/2007 YAMIN MOBILIU
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo
1330 YOGA LUAYI 69773559 4 Kec. Anggrek L 1/31/2006 RISWAN LUAYI
ANGGREK Gorontalo Utara

1331 ABDULAH ABUBAKAR NANI SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo
69773559 5 Kec. Anggrek L 4/30/2006 YUDIN NANI
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo
1332 AYU WANDIRA IGIRISA 69773559 5 Kec. Anggrek P 6/15/2006 SONU IGIRISA
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo
1333 ROMIN PAKAYA 69773559 5 Kec. Anggrek L 11/13/2006 TAIB PAKAYA
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo
1334 SELAWATI NDIU 69773559 5 Kec. Anggrek P 11/1/2005 YAMIN NDIU
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo
1335 RINI KUKUNA 69773559 6 Kec. Anggrek P 7/22/2002 RIDWAN KUKUNA
ANGGREK Gorontalo Utara
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo
1336 RAMDAN BUTOLO 40500275 4 Kec. Atinggola L 10/20/2006 AHMAD BUTOLO
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo
1337 Yanto Korompot 40500329 1 Kec. Atinggola L 1/3/2009 Kadir Korompot
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo
1338 MUHAMAD RIZKI NAJIB 40500329 2 Kec. Atinggola L 12/15/2009 Haris Najib
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo
1339 Nesya Putri Lakoro 40500329 2 Kec. Atinggola P 5/22/2009 Seprin Lakoro
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo
1340 Rizki Hula 40500329 4 Kec. Atinggola L 11/18/2005 Matiala Hula
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 14 Prop. Kab. Gorontalo
1341 Safitri Gobel 40500494 3 Kec. Atinggola P 11/9/2008 Hatu Gobel
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 14 Prop. Kab. Gorontalo
1342 Ariyanti Halidi ATINGGOLA 40500494 4 Gorontalo Utara Kec. Atinggola P 8/10/2006 Ardan Halidi (Alm)

SD NEGERI 14 Prop. Kab. Gorontalo
1343 Ariyanto Halidi 40500494 4 Kec. Atinggola L 8/10/2006 Ardan Halidi (Alm)
ATINGGOLA Gorontalo Utara

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
SD NEGERI 14 Prop. Kab. Gorontalo
1344 Ilham Husain 40500494 4 Kec. Atinggola L 11/22/2007 Hasan Husain
ATINGGOLA Gorontalo Utara

1345 Moh Begiawan Saputra SD NEGERI 14 Prop. Kab. Gorontalo
40500494 4 Kec. Atinggola L 4/27/2006 Rahman Butolo
Butolo ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 14 Prop. Kab. Gorontalo
1346 Isra Nursita Gobel 40500494 6 Kec. Atinggola P 1/29/2005 Yahya Gobel
ATINGGOLA Gorontalo Utara

1347 Mohammad Farel Van SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo
40500510 2 Kec. Atinggola L 8/14/2007 Beni Van Solang
Solang ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo
1348 Suciyati Ladjulu 40500510 3 Kec. Atinggola P 3/19/2008 Unen Ladjulu
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo
1349 Umirawati Lahadu 40500510 6 Kec. Atinggola P 1/6/2005 Kadis Lahadu
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo
1350 Aladmidhan Lamadi 40500598 2 Kec. Atinggola L 1/8/2008 Kasmat Lamadi
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo
1351 Moh. Rival Sunge 40500598 4 Kec. Atinggola L 1/2/2008 Sajidin Sunge
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo
1352 SRI ELEN TOMAYAHU 40500662 1 Kec. Atinggola P 11/25/2007 OPIN TOMAYAHU
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo
1353 INDRI DATUKRAMAT 40500662 2 Kec. Atinggola P 11/4/2008 AGUS DATUKRAMAT
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo
1354 Naysa Hulalango 40500675 2 Kec. Atinggola P 6/30/2009 Lefri Hulalango
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo
1355 Saputra Gobel 40500675 6 Kec. Atinggola L 2/17/2005 Anwar Gobel
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
1356 Adelia Rantung 60729085 1 Kec. Atinggola P 8/20/2009 Riton Rantung
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
1357 Fitran Daya 60729085 1 Kec. Atinggola L 11/13/2009 Iksan Daya
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
1358 FENTI DUMOIYO 60729085 2 Kec. Atinggola P 2/18/2008 Ayuba Dumoiyo
ATINGGOLA Gorontalo Utara
SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
1359 NINGSI DIKI ATINGGOLA 60729085 2 Gorontalo Utara Kec. Atinggola P 8/7/2008 RIANCE DIKI

SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo
1360 Relsa Rantung 60729085 2 Kec. Atinggola L 5/5/2008 Riton Rantung
ATINGGOLA Gorontalo Utara

Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1362 INTAN TANTAENA 60729085 4 Kec. Kasim Gorontalo Utara Prop. Gorontalo Kec. Kab. ABDULLAH GENTUMA RAYA 40500351 2 Gorontalo Utara Raya P 7/9/2008 DJAMAL ABDULLAH SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo 1373 Mulya Samadi SD NEGERI 2 BIAU 40500554 6 Kec. Biau L 8/4/2004 Jamaludin Lasamara Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1372 Melsa Rahim SD NEGERI 2 BIAU 40500554 6 Kec. Atinggola P 7/10/2007 SAFYUDIN ATINGGOLA Gorontalo Utara TANTAENA SD NEGERI 16 Prop. Kab. Biau P 10/10/2003 Ibrahim Rahim Gorontalo Utara Prop. Biau P 5/2/2006 Rizal Labadu Gorontalo Utara Prop. Gentuma 1375 CHELSEA TATIPANG 40500351 2 P 2/25/2009 edward tatipang GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 1371 Rizki Daeng Palallo SD NEGERI 2 BIAU 40500554 5 Kec. Gorontalo 1366 Nurdin R Kasim SD NEGERI 2 BIAU 40500554 3 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 16 Prop. Atinggola P 6/20/2007 [Tidak Diisi] ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Kab. Atinggola L 5/22/2006 AGUS PAUTINA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Gorontalo 1365 IRPAN LAHABI 60729085 6 Kec. Gorontalo 1368 Aldelsi Labadu SD NEGERI 2 BIAU 40500554 5 Kec. Gorontalo 1370 Hasim Lasamara SD NEGERI 2 BIAU 40500554 5 Kec. Biau P 8/25/2004 Andri Bapuai Gorontalo Utara Prop. Biau L 12/2/2006 Rasiy J. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1369 Hasan Lasamara SD NEGERI 2 BIAU 40500554 5 Kec. Gorontalo 1361 ULCAN KUN 60729085 2 Kec. Kab. Gentuma 1376 JULIARISTA JJ. Biau L 8/4/2004 Jamaludin Lasamara Gorontalo Utara Prop. Atinggola P 5/9/2003 [Tidak Diisi] ATINGGOLA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1363 IKSAL PAUTINA 60729085 5 Kec. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Biau P 10/27/2006 Masrun Pakaya Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Gentuma 1377 MARIK HADADI 40500351 2 L 3/21/2009 HANDRIS HADADI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya . Kab. Atinggola P 5/20/2005 SUDIN IBRAHIM ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Gorontalo 1367 Purnama Bapuai SD NEGERI 2 BIAU 40500554 4 Kec. Kab. Gorontalo 1364 RIANTI IBRAHIM 60729085 5 Kec. Kab. Kab. Biau L 10/29/2004 Yusuf Samadi Gorontalo Utara Prop. Biau L 11/25/2003 Amrin Daeng Palallo Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1374 Siti Fadila Pakaya SD NEGERI 2 BIAU 40500554 6 Kec.

Gorontalo Kec. Gentuma 1380 SAFITRI KAMBAYANG 40500351 4 P 10/12/2006 ARMAN GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya KAMBAYANG SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 1387 JIO JUMULA 40500559 1 L 6/19/2010 HARTONO JUMULA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gentuma 1388 DENIS DATAU 40500559 2 L 12/19/2009 NURDIN DATAU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Gentuma 1390 YUDIN NOHO 40500559 6 L 5/1/2002 RAM NOHO GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo Kec. Gentuma 1384 Idrian Igrisa 40500541 6 L 6/14/2003 Imbran Igrisa GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Gentuma 1393 INAYAH USMAN GENTUMA RAYA 40500578 1 Gorontalo Utara Raya P 7/16/2009 ARFAN USMAN SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Gentuma 1383 Aldi Abusamad 40500541 3 L 11/20/2007 Arifin Abusamad GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 5 Prop. Gentuma 1386 ALINI DALUTA 40500559 1 P 2/22/2010 IWAN DALUTA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gentuma 1389 GUSTIN MOHI 40500559 4 L 8/29/2002 HERSON MOHI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gentuma 1385 ALFANDRI BOBIHU 40500559 1 L 10/24/2009 IRPAN BOBIHU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 1392 ALFIAN USMAN 40500578 1 L 6/17/2008 ARFAN USMAN GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 8 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 6 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Gentuma 1378 RAMADHAN R. DJIUAWA 40500351 2 L 8/31/2008 roni djiuwa GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Gentuma 1391 ALFANDI AMANA 40500578 1 L 11/11/2009 AZIS AMANA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 8 Prop. Kab. Kab. Gentuma 1379 MURZID KAMBAYANG 40500351 3 L 4/21/2008 AMRAN GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya KAMBAYANG SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 1381 FADILA MANTU 40500351 6 P 5/12/2003 FADLI MANTU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop. Kab. Kab. Gentuma 1382 SINDI KADIR 40500351 6 P 1/10/2004 AHMAD YANI KADIR GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 1394 AMELISA ILATO 40500621 2 P 6/14/2009 Dico ilato GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya . Gorontalo Kec. Kab.

Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo 1402 DELVAYANTI LAIYA 40500358 2 Kec. Kwandang L 5/17/2005 Usman Karim KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kwandang L 2/20/2004 Ibrahim Kau KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Kab. Kwandang P 7/29/2009 Nikson Usman KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 19 Prop. TARIF 40500358 2 Kec. Gorontalo 1398 Ramdan Daud 40500338 2 Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kab. Kab. Gentuma 1395 SUCIYATI MODU 40500621 3 P 3/11/2008 IRMAN MODU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 1411 Siska Nuna 40500499 5 Kec. Kwandang L 5/27/2005 Siswan nusa SD NEGERI 19 Prop. Gorontalo 1400 Melki Karim 40500338 6 Kec. Kab. TARIF KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kwandang P 1/30/2009 AZIS LAIYA KWANDANG Gorontalo Utara 1403 ALMIRA TRI DEWI MAHMUD SD NEGERI 12 Prop. Ahmad 40500499 5 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 1409 Rahmatiwi S. Kab. Gentuma 1397 SARIB KANTU 40500669 4 L 5/18/2006 SARDI KANTU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 6 Prop. Kab. Kwandang P 10/11/2004 Ismail ahmad KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 19 Prop. Kab. Kab.Polone 40500499 3 Kec. Gorontalo 1408 Rehan Muhidin 40500499 4 Kec. Kab. Gorontalo 1404 ANDRES MALEBA 40500358 6 Kec. Kwandang P 8/9/2008 DAVID MAHMUD KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kwandang L 10/12/2009 DARMAN Y. Kab. Kwandang L 7/22/2009 Wisno Daud KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo 1405 RENDHI H BURCHAN 40500358 6 Kec. Gorontalo 1401 ALVINO D. Kwandang P 12/27/2005 kisman polone KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 19 Prop. Kwandang P 2/7/2004 Daru kadir KWANDANG Gorontalo Utara . Gorontalo 1410 Riski Nusa KWANDANG 40500499 5 Gorontalo Utara Kec. Kwandang L 2/2/2007 anton muhidin KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 19 Prop. Gorontalo 1407 Laras K. Gorontalo 1406 Nur Arlin Usman 40500499 2 Kec. Kab. Kab. Kwandang L 9/26/2004 BURCHAN ASIA KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 19 Prop. Gorontalo 40500358 3 Kec. Kwandang L 11/27/2005 HALID MALEBA KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 1399 Guswitno Kau 40500338 5 Kec. Gentuma 1396 ALFHA USMAN 40500669 3 L 8/6/2007 ISWAN USMAN GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Kab. Kab.

Kab. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 19 Prop. Kwandang P 12/4/2009 HAMID ZUBEDY KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 21 Prop. Gorontalo 1415 FITRIYANTI PAKAYA 40500607 3 Kec. Kab. ALI KWANDANG 69760678 4 Gorontalo Utara Kec. Kab. Gorontalo 1425 AFGAN R. Kab. Kwandang P 8/8/2007 ARDIN PAKAYA KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Kwandang L 5/18/2006 Ismail Ali SD NEGERI 21 Prop. Gorontalo 1420 SRI RUKIA MOJA 40500607 5 Kec. Kwandang P 4/10/2010 SAIFUL MOHAMAD KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Kwandang P 8/8/2005 SUKARNO ISA KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Kwandang L 10/15/2009 RAHMAN MAEDA KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 21 Prop. Gorontalo 1428 SRI OLIVIA SULEMAN 69760678 5 Kec. Kab. Kwandang L 1/15/2008 OMI DAUNE KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Kab. Kab. Gorontalo 1418 RIFALDO SIONE 40500607 4 Kec. Kwandang P 9/1/2005 ARIFIN MAJA KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 21 Prop. Kwandang P 2/12/2010 KADIR ABUDI KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 21 Prop. Kwandang P 8/11/2009 Nasir Hasan KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 21 Prop. Kab. Kwandang P 2/2/2010 KWANDANG Gorontalo Utara UMAR SD NEGERI 21 Prop. Kab. Gorontalo 1419 RINIAWATI ISA 40500607 5 Kec. Gorontalo 1417 SUCINDAH J. Gorontalo 1414 ADHA PANJU 40500607 3 Kec. Kwandang L 7/18/2007 BAHARUDIN SIONE KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo 1426 WIDYA HASAN 69760678 2 Kec. Gorontalo 1413 FAUZIA MOHAMAD 40500607 1 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1421 AMELIA ABUDI 69760678 1 Kec. Kab. Kwandang L 6/5/2005 anton muhidin KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Kwandang P 8/29/2005 IRPAN SULEMAN KWANDANG Gorontalo Utara . Kwandang P 12/20/2007 HUSAIN PANJU KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo 1423 MARSYA SULEMAN 69760678 1 Kec. Kwandang P 12/4/2007 JENI HASAN KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 8 Prop. HASAN 40500607 3 Kec. Gorontalo 1412 Jimin Muhidin 40500499 6 Kec. Kab. Gorontalo 1427 HAIKAL M. Kab. Gorontalo SYARIFUDIN D. Gorontalo 1422 JUMITA ZUBEDY 69760678 1 Kec. Kab. Kab. MAEDA 69760678 2 Kec. 1424 SASKIA UMAR DODA 69760678 1 Kec. Gorontalo 1416 ISMAIL DJUNGE 40500607 3 Kec. Kwandang P 3/7/2010 IWAN SULEMAN KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 21 Prop.

RAHMATI SD NEGERI 2 MONANO 40500468 5 Kec. Gorontalo 1443 ARYANTO R. Monano L 6/1/2005 RINJE T. Gorontalo 1436 ALFIAN TOMAYAHU SD NEGERI 2 MONANO 40500468 2 Kec. Gorontalo 1429 FIKRIYANTO DOE 69760678 6 Kec. Kab.NAU Gorontalo Utara Prop. Kab. Kwandang L 1/15/2004 ABDULLAH KWANDANG Gorontalo Utara SULEMAN Prop. Monano P 12/17/2005 MAMAT RAHMATI Gorontalo Utara . Kab. Monano L 10/6/2008 SAGAF DATAU Gorontalo Utara Prop. Monano L 4/25/2010 BADAR TOMAYAHU Gorontalo Utara Prop. Monano P 3/20/2009 HUSIN SALIM Gorontalo Utara Prop. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 21 Prop. Monano L 11/9/2008 ARLAN DUYO Gorontalo Utara Prop. Kwandang L 5/17/2001 SAIPUL DOE KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 21 Prop. Monano P 8/21/2007 RONI BAGA Gorontalo Utara Prop.RAHMAN DATAU SD NEGERI 2 MONANO 40500468 5 Kec. Gorontalo 1442 ABD. Monano L 10/25/2006 ARFAN M NUSI Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1440 MOH FITRIANTO A NUSI SD NEGERI 2 MONANO 40500468 3 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1445 RIANG M.NAU SD NEGERI 2 MONANO 40500468 5 Kec. Monano P 12/6/2005 LINTO RAHMAN Prop. Gorontalo 1441 SRI YUSMITA BAGA SD NEGERI 2 MONANO 40500468 4 Kec. Kab. Monano L 11/12/2009 JABAR NUSI Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 1431 NOVRI SULEMAN 69760678 6 Kec. Gorontalo 1432 CHARLY B. Gorontalo 1430 INKA SULEMAN 69760678 6 Kec. Gorontalo 1433 FISTA S KASIM SD NEGERI 2 MONANO 40500468 1 Kec. Gorontalo 1444 FEBRIANTI RAHMAN SD NEGERI 2 MONANO 40500468 5 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 1439 TRI YANTO NUSI SD NEGERI 2 MONANO 40500468 2 Kec. Kab. Kab. Monano L 5/20/2005 SIMIN DATAU Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1434 FRENGKI A DUYO SD NEGERI 2 MONANO 40500468 1 Kec. Monano P 6/30/2010 SAIPUL M KASIM Gorontalo Utara Prop. Monano L 6/3/2010 GISMAN GOBEL Gorontalo Utara Prop. TOMAYAHU SD NEGERI 2 MONANO 40500468 1 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1438 OKSNAINTO DATAU SD NEGERI 2 MONANO 40500468 2 Kec. Gorontalo 1435 MARSEL GOBEL SD NEGERI 2 MONANO 40500468 1 Kec. Kab. Kab. Kab. Kwandang P 4/4/2005 RAMLIN SULEMAN KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 21 Prop. Kab. Gorontalo 1437 MERLIN H DUKALANG SD NEGERI 2 MONANO 40500468 2 Kec. Kab. Monano L 8/1/2008 HAMIT TOMAYAHU Gorontalo Utara Prop.

Kab. Gorontalo Kec. Kab. Ponelo 1459 JUMAIN MAUNTI 40500592 1 L 10/2/2009 YAMIN MAUNTI KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Ponelo 1454 RIVAL YUSUF 40500322 6 L 10/1/2005 ZULFIKAR YUSUF KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Ponelo 1456 YUNITA SARI UMAR 40500322 6 P 9/19/2005 ARDIYANTO UMAR KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Monano P 1/29/2005 SARTON HADAU Gorontalo Utara SD NEGERI 2 PONELO Prop. Kab. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Ponelo 1448 MARSELIYA TAHIR 40500322 2 P 3/27/2009 Ahmad Tahir KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 PONELO Prop. Gorontalo 1446 FIKRAM KASIM SD NEGERI 2 MONANO 40500468 6 Kec. Ponelo 1451 RISMA S. PATILA 40500322 5 L 10/7/2006 KONA PATILA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 PONELO Prop. Gorontalo Kec. Kab. Ponelo 1453 RISKA HIPPY 40500322 6 P 3/2/2001 SOFYAN HIPPY KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 PONELO Prop. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Ponelo 1449 ASNAWATI LIPUTO 40500322 3 P 9/25/2007 Ridwan R Liputo KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 PONELO Prop. Ponelo 1450 RILKI YUSUF 40500322 3 L 12/30/2005 ZULFIKAR YUSUF KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 PONELO Prop. Gorontalo 1447 NAZWA NUR HADAU SD NEGERI 2 MONANO 40500468 6 Kec. Kab. Gorontalo Kec. Ponelo 40500592 1 P 1/7/2010 ROBI MATURBONGS MATURBONGS KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Ponelo 1462 YUSNI UNTA 40500592 1 P 1/12/2009 YUDIN UNTA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan . Ponelo 1461 REFLIN MINTI KEPULAUAN 40500592 1 Gorontalo Utara Kepulauan L 4/4/2009 SANTO MINTI SD NEGERI 1 PONELO Prop. Ponelo 1452 INDRAWAN K. Kab. Kab. OTOLUWA 40500322 6 P 8/16/2005 SAMSUDIN KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan OTOLUWA SD NEGERI 2 PONELO Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Ponelo 1455 SELVIANA R. HIPPY 40500322 4 P 10/5/2005 SOPYAN HIPPY KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 PONELO Prop. Ponelo 1457 BEBRIYANSAH UNA DUKEI 40500592 1 L 10/19/2009 JAMRUD UNA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan 1458 FATMA JUWITA SD NEGERI 1 PONELO Prop. Monano L 4/16/2004 SAIFUL KASIM Gorontalo Utara Prop. Ponelo 1460 NATASYA ABDJUL 40500592 1 P 6/6/2009 YULANDI N ABDJUL KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo Kec.

Sumalata L 8/15/2007 Sutomo R Dadu SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Gorontalo 1473 SUKRI ALI 60729075 5 Kec. Gorontalo Kec. Kab. Ponelo 5/26/2009 IRFAN B. Ponelo 1465 ANATASYA TIMUR 40501500 6 P 12/23/2005 ROLIN TIMUR KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 Prop. Ponelo 1463 RAHMIYATI SMAIL 40500592 2 P 3/19/2009 SYARIF ISMAIL KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan 1464 NUR ALISA DATUNGSOLANG SD NEGERI 3 PONELO Prop. Kab. Gorontalo 1468 SARNA NGONGOI 40500689 6 Kec. Kab. Sumalata P 10/17/2005 RUSTAM IKHLAS SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Gorontalo 1470 Rismawati Dadu 40501496 3 Kec. Kab. Sumalata P 6/6/2008 Saman Hunawa SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Sumalata 1476 FRASTIWA PONTOH 40500479 1 P 1/26/2010 IWAN PONTOH SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 1472 RAHMIATI IKHLAS 60729075 5 Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo 1469 Nirma Hunawa 40501496 3 Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Sumalata P 9/5/2006 SARIF GOBE SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Sumalata 1475 FEBRIANTI DAU 40500479 1 P 2/16/2008 DJUNI DAUD SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1471 WARNI MOODUTO 60729075 4 Kec. Kab. Gorontalo Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. Sumalata 1477 PARIYANTO D. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec.DJAKA 40500479 1 L 11/9/2009 DAI DJAKA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Sumalata L 8/28/2004 WAHID ALI SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Sumalata P 9/13/2003 CON SULUBA SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Kab. Sumalata 1474 Marlina Pasue 40500471 6 P 2/7/2004 Iman Pasue SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo 1466 SARINTAN SULUBA 40500270 5 Kec. Gorontalo 1467 NURANATASYA GOBEL 40500689 4 Kec. Sumalata P 4/29/2002 DARWIN NGONGOI SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop.FAIS TONTONA 40500479 2 L 2/18/2008 KISMAN TONTONA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur . 40501500 2 P KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan DATUNGSOLANG SD NEGERI 3 PONELO Prop. Kab. Kab. Sumalata L 12/21/2005 MURNI MOODUTO SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Sumalata 1479 MOH. Sumalata 1478 RISKI IBRAHIM SUMALATA TIMUR 40500479 1 Gorontalo Utara Timur L 11/25/2009 MARTEN IBRAHIM SD NEGERI 6 Prop.

Kab. Sumalata 1485 MOH FARHAN SUKARNA 40500550 4 L 12/16/2006 Yamin Sukarna SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata 1486 VINA AMAJI 40500550 4 P 2/5/2007 Raman Amaji SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1488 KARISMA NOVIANA 40500490 2 Kec. Gorontalo TOLINGGULA 40500562 4 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 1490 IRFAN SUAIB 40500490 5 Kec. Sumalata 1487 AFRI TALIPI 40500550 5 P 4/28/2006 Ikhsan Talipi SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 10 Prop. Kab. Tomilito L 5/10/2008 ISKANDAR BAGU Gorontalo Utara . Tolinggula P 2/16/2006 IWAN GIU TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Tolinggula P 10/14/2008 AGUS SALIM TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo Kec. Tolinggula L 8/2/2005 AIP SUHANA TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 10 Prop. Suleman SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 40500550 2 L 11/14/2008 ISKANDAR LATIEF LATIEF SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1496 ANDRA BAGU SD NEGERI 4 TOMILITO 40500615 2 Kec. Kab. Kab. Tolinggula L 8/4/2008 Insan Puloyoto TOLINGGULA Gorontalo Utara 1495 Putri Handayani D. Tolinggula P 8/8/2007 Daud Suleman Prop. Kab. Kab. Kab. Tolinggula L 9/14/2004 ARINAL HADJARATI TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 6 Prop. Kab. Sumalata 1484 SEFTIYANI TALIPI 40500550 3 P 9/7/2008 Ikhsan Talipi SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1493 Fahril S Adahati 40500562 1 Kec. Gorontalo Kec. Tolinggula L 11/4/2009 Suleman Adahati TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop.RAYAN F DAUD 40500479 2 L 7/23/2008 FERIS DAUD SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Sumalata 1481 NUR JUITAN ADENGA 40500479 4 P 7/21/2006 KAMRAN ADENGA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 6 Prop. Sumalata 1482 TRISYA H ADAM 40500479 5 P 4/30/2004 HAMIN ADAM SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur 1483 MOHAMAD SISWANTO SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 2/29/2004 BOBY JEMMI 1491 FEYBI SETIAWATI TAMBUN 40500490 6 Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo 1494 Agdam Puloyoto 40500562 2 Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Sumalata 1480 MOH. Kab. Gorontalo 1492 SUPRIANTO HADJARATI 40500490 6 Kec. Tolinggula P TOLINGGULA Gorontalo Utara TAMBUN SD NEGERI 10 Prop. Gorontalo 1489 SRI WULAN GIU 40500490 4 Kec.

Gorontalo 1512 Rifal Pakaya SD NEGERI 4 BIAU 69860517 6 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 1497 RAMDI PANTO SD NEGERI 4 TOMILITO 40500615 3 Kec. Kab. Kab. Biau L 4/25/2006 Apin Yoto Gorontalo Utara Prop. Tomilito P 12/22/2004 herman nahanu Gorontalo Utara Prop. Tomilito P 8/13/2003 AHMAD KIYOMO Gorontalo Utara Prop. Tomilito P 10/25/2003 lukman razak Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 1505 MAHMUD POTALE SD NEGERI 5 BIAU 40501801 4 Kec. Gorontalo 1501 SURLIN LUKMAN RAZAK SD NEGERI 4 TOMILITO 40500615 6 Kec. Biau P 7/16/2006 Kamarullah Asiari Gorontalo Utara Prop. Tomilito L 4/26/2007 YUNUS PANTO Gorontalo Utara Prop. Biau P 11/9/2003 Hasan Banini Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1503 Wirnawati Moha 60729085 1 Kec. Gorontalo 1500 SASKIA NAHANU SD NEGERI 4 TOMILITO 40500615 6 Kec. Tomilito P 7/6/2004 TUNE LANIYO Gorontalo Utara Prop. Gentuma 40500340 1 L 10/28/2009 LEFRANS GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya LUASUNAUNG . Gorontalo 1499 FATMA KIYOMO SD NEGERI 4 TOMILITO 40500615 6 Kec. Biau L 12/27/2004 Risman Lahay Gorontalo Utara Prop. Kab. Biau P 11/21/2006 Bustamin Jaijun Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1502 Marianti Saleh 40501803 4 Kec. Kab. Gorontalo 1508 Yulis Jaijun SD NEGERI 4 BIAU 69860517 4 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1504 AAN YOTO SD NEGERI 3 BIAU 40500544 3 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1507 Pandi Lahay SD NEGERI 4 BIAU 69860517 4 Kec. Kab. Gorontalo 1509 Abdul Rizkian Latif SD NEGERI 4 BIAU 69860517 5 Kec. Kab. Biau L 5/20/2004 Aten Pakaya 1513 CHRITOVAN LUASUNAUNG. Kab. Atinggola P 6/4/2008 Yakop Moha ATINGGOLA Gorontalo Utara Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo 1511 Rahma Wati Banini SD NEGERI 4 BIAU 69860517 6 Kec. Kab. Gorontalo 1498 MIRANDA LANIYO SD NEGERI 4 TOMILITO 40500615 5 Kec. Kab. Biau L 6/15/2008 Hajar Bilantua Gorontalo Utara Prop. Biau L 10/16/2005 Anas Latif Gorontalo Utara Prop. Anggrek P 1/23/2004 Ari Saleh ANGGREK Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Biau L 4/28/2006 SULEMAN POTALE Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1506 Fadly Bilantua SD NEGERI 4 BIAU 69860517 1 Kec. Gorontalo 1510 Dea Amanda Asiari SD NEGERI 4 BIAU 69860517 5 Kec.

Sumalata P 8/8/2007 Efendi Farhana SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 1523 RIFAL KAI 40500280 3 Kec. Kwandang L 12/27/2003 MAHIR RASYID SLBN GORONTALO Prop. Gorontalo 1514 Aswan Dai 40500347 5 Kec. Gorontalo 1525 RIVALDI TOTOIYA 40501883 1 Kec. Kab. Kab. Olaku 40500572 1 Kec. Sumalata 1518 Dela Bauka 40500471 1 P 4/17/2010 Juni Bauka SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kwandang L 2/14/2009 ULU USULU KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 1516 ARIF USULU 40500523 1 Kec. Gorontalo 1524 Apriliati Lahay SD NEGERI 4 BIAU 69860517 4 Kec. Tomilito L 10/24/2009 HERWANI BUDNU Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo 1527 NUR K. Gorontalo 1526 RIYO LAWANI 40501883 1 Kec. Sumalata 1520 Nabila Gilisali 40500471 1 P 2/19/2010 Nani Gilisali SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 1528 SALSA BILLA LAGARUSU 40501883 2 Kec. Kab. Gorontalo 1522 NOVAL BUNDU SD NEGERI 7 TOMILITO 40500344 2 Kec. Gorontalo 1530 PANDI POMANTO 40501883 4 Kec. Kab. Kwandang L 5/1/2007 ULYAN T TOTOIYA UTARA Gorontalo Utara SLBN GORONTALO Prop. Kab. Kwandang P 11/29/2005 Idris Jakaria KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 18 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo 1515 Novriyanti Jakaria 40500499 4 Kec. Kwandang P 10/10/2008 KADIR ABANTU UTARA Gorontalo Utara SLBN GORONTALO Prop. Kab. Kab. Kwandang L 7/26/2004 Iwan Dai KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 19 Prop. ABANTU 40501883 2 Kec. RASYID UTARA 40501883 4 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo 1529 APRIYANTO M. Kab. Gorontalo Kec. Kwandang L 2/14/2007 HALIM LAWANI UTARA Gorontalo Utara SLBN GORONTALO Prop. Kab. Sumalata 1521 Opan R Kali 40500471 1 L 7/15/2009 Rahim B Kali SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur Prop. Gorontalo 1517 Siti Parhana S. Kab. Kwandang L 9/2/2006 UMAR POMANTO UTARA Gorontalo Utara . Kab. Biau P 5/13/2005 Arifin Lahay Gorontalo Utara SLBN GORONTALO Prop. Atinggola L 12/7/2007 AMIN KAI ATINGGOLA Gorontalo Utara Prop. Kwandang P 12/27/2006 KISMAN LAGARUSU UTARA Gorontalo Utara SLBN GORONTALO Prop. Kab. Sumalata 1519 Hairul Pasisingi 40500471 1 L 10/9/2010 Ramli Pasisingi SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop.

Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SLBN GORONTALO Prop. Gorontalo 1531 RAHMAD MOHAMAD 40501883 5 Kec. Gorontalo 1542 SAPRUDIN MOOTAME SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 5 Kec.MAAMULU SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 3 Kec. Anggrek L 12/13/2003 CARLES MOOTAME Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1547 ZUNAIDI RAHMAN SD NEGERI 1 ANGGREK 40500627 4 Kec. AFRIZAL NUSI SD NEGERI 1 ANGGREK 40500627 4 Gorontalo Utara Kec. Kwandang P 9/30/2002 Ismail Mohamad UTARA Gorontalo Utara SLBN GORONTALO Prop. Kab. Gorontalo 1539 ARSELA UAKA SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 5 Kec. Anggrek P 6/18/2006 Yusuf Dengo Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 1540 MARTEN POMONTOLO SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 5 Kec. Anggrek L 9/26/2006 Yanto Husain Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Kab. Anggrek P 1/17/2008 SAPRIL MAAMULU Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1537 KARSUM H. Kab. Kab. DENGO SD NEGERI 1 ANGGREK 40500627 4 Kec. Gorontalo 1543 AMELIA U. Anggrek P 9/20/2007 UN UAKA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1544 FADLI HUSAIN SD NEGERI 1 ANGGREK 40500627 4 Kec. Gorontalo 1538 JULHAM PAKAYA SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 4 Kec. Gorontalo 1532 FITRI MOHAMAD 40501883 6 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1541 PIPIN PAKAYA SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 5 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1533 NAZLI KADIR 40501883 6 Kec. Anggrek P 9/3/2009 SARIDIN UTINA Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 12/25/2006 Adi Lihawa Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 9/19/2006 Faizal Nusi Prop. Gorontalo 1546 MOH. Anggrek P 7/6/2006 Ismed Kadir Gorontalo Utara Prop. Anggrek P 9/24/2005 BURHAN PAKAYA Gorontalo Utara Prop. Kwandang L 4/20/2005 ISMAIL MOHAMAD UTARA Gorontalo Utara SLBN GORONTALO Prop. Kab. Anggrek L 7/4/2003 YUSUF PAKAYA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1535 INTAN AMIR GANI SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 3 Kec. Gorontalo 1545 MELIS KADIR SD NEGERI 1 ANGGREK 40500627 4 Kec. Kab. Kab. Anggrek L 12/9/2005 TAMRIN PIMINTOLO Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 12/2/2005 Ariyanto Rahman Gorontalo Utara . Kwandang P 1/2/1997 KADIR AJU UTARA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1536 JIBRAN LIHAWA SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 3 Kec. Kab. Anggrek P 2/16/2006 Amir Gani Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1534 RAHMAWATI UTINA SD NEGERI 5 ANGGREK 40500445 1 Kec. Kab. Kab.

Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Anggrek P 9/7/2004 Rio Djenal Eksan Gorontalo Utara Prop. Anggrek P 7/8/2009 NURDIN PALANUA Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 6/10/2005 Abdul Kadir Ismail Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. BUTANO Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 1553 REGINA R. Anggrek P 12/9/2004 Ona J Entu Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1556 ADITYA POTIONUA SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 1 Kec. Gorontalo 1549 RAHMAWATI UTINA SD NEGERI 1 ANGGREK 40500627 5 Kec. Kab. Gorontalo 1563 MARYAM UCON KAIDA SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 1 Gorontalo Utara Kec. Anggrek L 6/21/2009 TASWIN POTIONUA Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Gorontalo 1554 USKAL ABDUL SD NEGERI 1 ANGGREK 40500627 6 Kec. Gorontalo 1557 AKBAR DATAU SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 1 Kec. Gorontalo 1564 RAHMAWATI POMANTO SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 1 Kec. Gorontalo 1551 OKTAVIANUS MUDA SD NEGERI 1 ANGGREK 40500627 6 Kec. Gorontalo 1555 YAYUN ENTU SD NEGERI 1 ANGGREK 40500627 6 Kec. Kab. Anggrek L 6/28/2004 Jefri Abdul Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 11/21/2005 ZULKARNAIN MUDA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1562 JIHAN PALANUA SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 1 Kec. Anggrek L 2/7/2010 AZIS S. Gorontalo 1558 AMELDA POTIONUA SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 1 Kec. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Anggrek P 10/16/2010 JALIS POMANTO Gorontalo Utara . Kab. Anggrek L 12/13/2005 Arifin Nur Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 2/2/2003 Unu Potionua Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 1548 ABDUL JABAR NUR SD NEGERI 1 ANGGREK 40500627 5 Kec. Gorontalo 1552 RAHMAT ISMAIL SD NEGERI 1 ANGGREK 40500627 6 Kec. Gorontalo 1560 IKBAL PATAMANI SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 1 Kec. Anggrek L 9/10/2010 ARPAN DATAU Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 5/22/2010 SUKARDI PATAMANI Gorontalo Utara Prop. DJENAL EKSAN SD NEGERI 1 ANGGREK 40500627 6 Kec. Anggrek L 3/6/2010 RIDWAN YUSUF Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1550 YAYAN POTIONUA SD NEGERI 1 ANGGREK 40500627 5 Kec. Kab. Anggrek P 7/24/2006 Herman Utina Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1559 ANDRE AZIS SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 1 Kec. Gorontalo 1561 IMBRAN RIDWAN SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 1 Kec. Anggrek P 4/9/2010 UCON KAIDA Prop. Anggrek P 8/25/2010 RINO POTIONUA Gorontalo Utara Prop. Kab.

Kab. Gorontalo 1570 ADITIA MAGA SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 2 Kec. Anggrek P 9/25/2010 SOFYAN URIANI Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 1567 SUKRIYANDI KARIM SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 1 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Gorontalo 1578 ALMIRA BUTOLO 40500275 1 Kec. Anggrek L 8/15/2006 ANTON MAGA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1571 ASLAM ABDULLAH SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 2 Kec. Anggrek P 6/13/2009 POTIONUA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1574 ISAL ANTU SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 3 Kec. Anggrek L 11/10/2004 Yusuf Hilahapa Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab. Anggrek L 10/19/2006 JAMI ANTU Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1572 ERWIN PALANUA SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 2 Kec. Atinggola L 7/9/2010 ISHAK KARIM ATINGGOLA Gorontalo Utara . Kab. Kab. Gorontalo 1581 ISRAN KARIM 40500275 1 Kec. Kab. Gorontalo 1579 BAHDIM BUTOLO 40500275 1 Kec. Kab. Atinggola L 5/7/2010 SUSANTO LIHAWA SD NEGERI 4 Prop. Anggrek L 8/1/2008 KARIM APIPI Gorontalo Utara Prop.NASIR PANEO ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Anggrek L 6/30/2010 UDIN TALIB Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 2/21/2010 RAMIN DJAILANI Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 11/6/2007 KAMARUDIN Gorontalo Utara ABDULLAH Prop. Gorontalo 1573 RAHMATIA POTIONUA SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 2 Kec. Kab. Gorontalo 1575 SUMIRNA USMAN SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 3 Kec. Kab. Atinggola P 10/17/2009 RIFON BUTOLO ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Anggrek L 11/25/2010 AHMAD IBRAHIM Gorontalo Utara Prop. Anggrek L 9/10/2008 NURDIN PALANUA Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1568 TASYA URIANI SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 1 Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1577 AISYA RENITA PANEO 40500275 1 Kec. Gorontalo 1566 SALMIN DJAILANI SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 1 Kec. Gorontalo 1576 Rusdin Hilahapa SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 6 Kec. Gorontalo 1565 RASYA IBRAHIM SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 1 Kec. Kab. Gorontalo 1580 DINAL LIHAWA ATINGGOLA 40500275 1 Gorontalo Utara Kec. Atinggola L 5/3/2010 SAHRAIN BUTOLO ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab. Kab. Gorontalo 1569 YAMAN TALIB SD NEGERI 7 ANGGREK 40500648 1 Kec. Atinggola P 10/27/2010 MOH. Anggrek P 9/14/2006 MIDUN USMAN Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab.

Kab. Gorontalo 1590 DWI RIYANTI LAIKO 40500275 4 Kec. Kab. Atinggola L 2/26/2009 Yahya Bimbing ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab. Atinggola L 8/31/2008 HERDI KARIM ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Atinggola L 2/14/2005 YUSUF UMAIYA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 1584 Ridho Bimbing 40500275 2 Kec. Atinggola L 11/23/2003 oten maleza SD NEGERI 4 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir 1582 MOHAMAD ADILA DAMALI SD NEGERI 4 Prop. Atinggola L 5/27/2010 GUNTUR DAMALI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Atinggola P 3/14/2004 HERMAN SUNGE ATINGGOLA Gorontalo Utara . Atinggola P 7/31/2007 SALIM BUTOLO ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 1598 HERAWATI SUNGE 40500275 6 Kec. Atinggola P 4/16/2006 IKSAN MALEJA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 1593 SITI NURIASTI ANWAR 40500275 4 Kec. Gorontalo 1587 WANDA RAHMAT KARIM 40500275 3 Kec. Gorontalo 1592 SITI AISA MALEJA 40500275 4 Kec. Gorontalo 1597 DWI ANDREAN MALEZA ATINGGOLA 40500275 6 Gorontalo Utara Kec. Kab. Atinggola P 7/6/2007 RONI HUMAGI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 1589 AGUS CAHYONO MALEJA 40500275 4 Kec. Atinggola L 8/15/2004 TAHIR KARIM ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Atinggola P 5/16/2007 ANWAR BIMBING ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 1591 HAIKAL KARIM 40500275 4 Kec. Kab. Atinggola P 3/1/2005 RUDI PATILIMA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo 1594 RIANG MUHSEN 40500275 5 Kec. Kab. Kab. Atinggola L 8/6/2006 OTEN MALEJA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo 1585 ALYA PUTRI BLONGKOD 40500275 3 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1583 SINTAS ISLAMI PATILIMA 40500275 1 Kec. Gorontalo 1586 REYINILDA HUMAGI 40500275 3 Kec. Kab. Gorontalo 1588 ZELITA BUTOLO 40500275 3 Kec. Atinggola P 11/24/2006 SIMON LAIKO ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab. Atinggola P 6/3/2006 AMRIN MUHSEN ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab. Kab. Kab. Atinggola P 6/10/2008 YUSUF BLONGKOD ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Atinggola L 2/9/2006 TUNE KARIM ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 1595 ADITYA KARIM 40500275 6 Kec. Gorontalo 40500275 1 Kec. Kab. Gorontalo 1596 AKIL ALIFAJAR UMAIYA 40500275 6 Kec.

Kab. Gorontalo 1602 Husna G. Gorontalo 1604 Julkifli Gobel 40500329 1 Kec. Gorontalo 1614 SRI YOLANDA GOBEL ATINGGOLA 40500329 3 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 1600 AMELIA NAKODA 40500329 1 Kec. Kab. AKMAL LAODE 40500329 4 Kec. Kab. Atinggola L 5/29/2006 Jamaludin Laode ATINGGOLA Gorontalo Utara . Atinggola P 12/26/2006 Hartono Gobel SD NEGERI 6 Prop. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 4 Prop. Atinggola L 12/31/2009 Arjan Korompot ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Atinggola L 5/2/2008 Jasman Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Kab. Kab. Atinggola P 10/16/2009 Rahman Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Atinggola L ATINGGOLA Gorontalo Utara Blongkod SD NEGERI 6 Prop. Atinggola P 10/26/2004 ZEFRIN TALIB ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Kab. Atinggola P 3/16/2009 Hartono Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Atinggola L 5/16/2007 Guntur Utiarahman ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo 1611 SAPRIANTO GOBEL 40500329 2 Kec. Gorontalo 1609 Mohamad Akbar Gobel 40500329 2 Kec. Gorontalo 1612 Vikiyanto Higa 40500329 2 Kec. Gorontalo 7/14/2006 Abdul Najib 1613 JUMADIL BLONGKOD 40500329 3 Kec. Atinggola L 3/28/2010 Ramadan Mokodongan ATINGGOLA Gorontalo Utara Mokodongan SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 1599 SITI HUMAIRAH TALIB 40500275 6 Kec. Kab. Atinggola P 10/17/2010 Irvan G. Kab. Oponu ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 1608 EMILIAWATI GOBEL 40500329 2 Kec. Kab. Kab. Atinggola P 10/23/2008 Ruslin Hulalata ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 1607 Rasya Utiarahman 40500329 1 Kec. Kab. Gorontalo 40500329 1 Kec. Kab. Atinggola L 4/3/2009 Arpan Jailolo ATINGGOLA Gorontalo Utara 1606 Mohamad Fadil SD NEGERI 6 Prop. DJAILOLO 40500329 1 Kec. Atinggola L 4/4/2009 Basirun Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 1603 ILHAM KOROMPOT 40500329 1 Kec. Kab. Kab. Atinggola P 1/5/2010 Agusalim Nakoda ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo 1615 MOH. Oponu 40500329 1 Kec. Gorontalo 1601 Anggista Gobel 40500329 1 Kec. Atinggola L 11/13/2007 Wani Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Atinggola L 7/20/2008 Saman Higa ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Gorontalo 1605 MAHYUDIN A. Gorontalo 1610 Nadya Hulalata 40500329 2 Kec.

Atinggola P 6/17/2010 SIMON PUABENGGA SD NEGERI 9 Prop. Atinggola L 4/17/2005 ELISA KANALUNG ATINGGOLA Gorontalo Utara 1631 SITI KHAIRUNNISA SD NEGERI 9 Prop. Atinggola P 10/8/2005 Adrianto La ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Atinggola L 10/7/2003 Mani Mahmud ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Atinggola P 5/13/2005 Saman Higa ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo 1617 RIRIN PERMATASARI LA 40500329 5 Kec. Atinggola L 4/4/2004 Iwan Tondako ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Gorontalo 1624 Renatalia Mangapaus 40500494 1 Kec. Atinggola P 7/3/2009 Samsul Mangapaus ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Gorontalo 1627 Abdul Fikri Tondako 40500494 5 Kec. Gorontalo 1621 Nur Afni Sunge 40500494 1 Kec. Atinggola P 11/15/2003 Rasid Nento ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Kab.RAFQAH BLONGKOD 40500510 2 Kec. Gorontalo 1620 Aprijal Lagia 40500494 1 Kec. Kab. Gorontalo 1628 Rowan Mahmud 40500494 5 Kec. Kab. Kab. Gorontalo PUABENGGA ATINGGOLA 40500510 1 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 1629 Rahmat Tondako 40500494 6 Kec. Kab. Gorontalo 1623 Refan Gobel 40500494 1 Kec. Kab. Atinggola L 3/24/2009 MAHMUD ATINGGOLA Gorontalo Utara BLONGKOD . Atinggola P 9/9/2009 Saiful Lahma ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Kab. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 6 Prop. Atinggola L 2/6/2009 Raden Lagia ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Gorontalo 1630 REINAL KANALUNG 40500494 6 Kec. Gorontalo 1632 MOH. Gorontalo Ramadan 1618 Safitri Mokodongan 40500329 5 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1625 Abd. Atinggola L 2/23/2006 Rahman Podungge ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Gorontalo 1626 Rafli Podungge 40500494 4 Kec. Kab. Atinggola L 9/30/2004 Lukman Tondako ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Kab. Atinggola P 6/4/2010 Herman Sunge ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Atinggola L 12/9/2009 Aten Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Kab. Gorontalo 1622 Nur Pahyuni Lahma 40500494 1 Kec. Atinggola L 6/12/2006 Nasir Artadi ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 14 Prop. Kab. Gorontalo 1619 SRI AYU ANETO 40500329 5 Kec. Kab. Raja Artadi 40500494 3 Kec. Gorontalo 1616 Novikawati Higa 40500329 4 Kec. Atinggola P 9/1/2005 ATINGGOLA Gorontalo Utara Mokodongan SD NEGERI 6 Prop. Kab.

Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1641 Syaputra Ramadhan Soga 40500510 5 Kec. Gorontalo 1638 Siti Nayla Djamalu 40500510 4 Kec. Gorontalo 1637 Nur Baid 40500510 4 Kec. Kab. Gorontalo 1646 NURAIN PASILIA 40500517 1 Kec. Kab. Atinggola P 5/18/2010 Roni Pasilia ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1640 Yulianti Masuara 40500510 4 Kec. Gorontalo 1639 Siti Qiranniah Tondako 40500510 4 Kec. Gorontalo 1643 FADIL HUSA 40500517 1 Kec. Gorontalo 1644 FANLY ALDITO LAHABILA 40500517 1 Kec. Atinggola L 3/3/2010 Anton Husa ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Atinggola L 6/22/2007 Ramli Suleman ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Atinggola L 1/19/2007 Mardan Tangahu ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Said ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Kab. Atinggola L 1/14/2010 Haryono Mahmud ATINGGOLA Gorontalo Utara . Kab. Gorontalo 1634 RAFI PULUMODUYO 40500510 2 Kec. Mardan 40500510 4 Kec. Atinggola L 9/29/2006 Sumitro Soga ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1635 Salwa Sarita M. Atinggola P 7/2/2007 Hardi Masuara ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Atinggola P 3/1/2008 Asrin Humonggio SD NEGERI 5 Prop. Atinggola P 5/24/2010 Rahimudin ATINGGOLA Gorontalo Utara 1648 SRI ALUMAINA SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo 1645 Ibrahim Husuna 40500517 1 Kec. Kab. Gorontalo 1649 WIRSYAD MAHMUD 40500517 1 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 9 Prop. Atinggola P 5/7/2006 Syawal Tondako ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo 1636 Mu'amar T. Atinggola L 2/14/2010 Runy Lahabila ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1647 SITI FADLIAH RAHIM 40500517 1 Kec. Kab. Said 40500510 3 Kec. Kab. Kab. Kab. Atinggola L 4/27/2009 KASMAN ATINGGOLA Gorontalo Utara PULUMODUYO SD NEGERI 9 Prop. Atinggola P 5/21/2008 Samsir M. Atinggola P 6/29/2007 Kisman Baid ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Atinggola P 12/6/2006 Syafrudin Djamalu ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Atinggola L 4/27/2010 Irman Husuna ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo HUMONGGIO ATINGGOLA 40500517 1 Gorontalo Utara Kec. Kab. Atinggola P 8/7/2009 AMSIR GOBEL ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo 1642 ANWAR SULEMAN 40500517 1 Kec. Gorontalo 1633 NURWICAQ GOBEL 40500510 2 Kec.

Kab. Kab. Gorontalo 1666 SITI ADELIA AJIJI 40500517 4 Kec. Gorontalo 1661 ZULKIFLI PAKAYA 40500517 3 Kec. Atinggola L 7/11/2007 Hasim Dunggio ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1665 ROLAN SUPU ATINGGOLA 40500517 4 Gorontalo Utara Kec. Atinggola P 4/9/2009 SURIADI MOHA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1654 INDRIYANI BUHELI 40500517 2 Kec. Gorontalo 1652 IBRAHIM NOI 40500517 2 Kec. Kab. Gorontalo 1660 ZIKMAL DUNGGIO 40500517 3 Kec. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1653 INDRAWAN AJIJI 40500517 2 Kec. Kab. Atinggola L 11/3/2006 IRFAN LAUDENGI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Atinggola L 12/27/2005 EJAN HUMONGGIO ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1662 ALAN BUHELI 40500517 4 Kec. Kab. Atinggola L 6/1/2006 ADON BUHELI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo 1655 PEBRIANI ISHAK 40500517 2 Kec. Kab. Atinggola L 7/1/2006 ALIM PAKAYA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1663 HAIKAL HUMONGGIO 40500517 4 Kec. Atinggola L 6/22/2008 AJIS NOI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo 1659 MIKAL LAUDENGI 40500517 3 Kec. Atinggola L 10/27/2006 HATI HUSUNA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Atinggola P 3/27/2008 HASAN USMAN ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1657 PUTRIANTI MOHA 40500517 2 Kec. Atinggola P 7/14/2006 OLI AJIJI ATINGGOLA Gorontalo Utara . Kab. Atinggola L 7/7/2006 JAHI AJIJI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1664 MERLIN DANGKUA 40500517 4 Kec. Atinggola P 2/8/2008 Iman Ishak ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 5 Prop. Atinggola L 7/11/2006 UDIN SUPU SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1651 BUNGA CITRA USMAN 40500517 2 Kec. Gorontalo 1650 ADIL POLAPA 40500517 2 Kec. Atinggola P 8/12/2006 HAMRAIN DANGKUA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1656 PETRI REGITA MURSALI 40500517 2 Kec. Atinggola P 1/24/2009 ADON BUHELI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Atinggola P 11/12/2005 YUNUS MURSALI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Atinggola L 9/29/2007 Haris Polapa ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1658 YUSUF HUSUNA 40500517 2 Kec.

Gorontalo 1670 RISKIYANA BUHELI 40500517 5 Kec. Gorontalo 1682 PUTRI RAMADAN SAWUA ATINGGOLA 40500571 1 Gorontalo Utara Kec. Kab. Atinggola P 11/10/2009 Hasim Bemba ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Atinggola L 11/27/2009 Mustapa Mokodotok MOKODOTOK ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Kab. Atinggola L 8/19/2004 EMAN ILOPONU ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Atinggola P 6/13/2006 YAHYA BUHELI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1672 DEANTI LAHABILA 40500517 6 Kec. Atinggola P 9/21/2009 Iwan Sawua SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 1669 DIMAS SAPUTRA ILOPONU 40500517 5 Kec. Kab. Atinggola P 5/28/2006 DARMAN BUHELI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Atinggola P 8/1/2009 Arpan Amu ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Kab. Atinggola P 12/20/2009 Ismet Dukalang ATINGGOLA Gorontalo Utara 1678 MOH. IDUL ADHA SD NEGERI 12 Prop. Atinggola P 5/16/2004 PIPIN LAHABILA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo 1667 SITI NURINDA BUHELI 40500517 4 Kec. Atinggola P 10/2/2009 Yasin Olii ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Atinggola P 12/14/2006 NINI YASIN ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 40500571 1 Kec. Gorontalo 1677 MEYLAN DUKALANG 40500571 1 Kec. Gorontalo 1681 PUTRI DEA H. Gorontalo 1671 SITI NURAIN ATIPA 40500517 5 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1683 RENALDI SAUA 40500571 1 Kec. Kab. Atinggola L 4/24/2009 Talib Saua ATINGGOLA Gorontalo Utara . Kab. Gorontalo 1668 YULANDA FITRIA YASIN 40500517 4 Kec. Atinggola P 7/10/2004 IMAN GUGE ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Atinggola P 10/8/2005 ISMAIL ATIPA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo 1675 FAIS S. Kab. Kab. Gorontalo 1673 NIRMALA GUGE 40500517 6 Kec. UMAR 40500571 1 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1674 Dhendra One Yusuf 40500571 1 Kec. Gorontalo 1676 FAUZIAH H. HILALI 40500571 1 Kec. Kab. Gorontalo 1680 PRATIWI OLII 40500571 1 Kec. Atinggola L 11/16/2009 Suleman Hilali ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Atinggola P 5/20/2009 Harson Umar ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 1679 PATRIYATI AMU 40500571 1 Kec. BEMBA 40500571 1 Kec. Atinggola L 8/19/2007 Iwan Yusuf ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab.

Botutihe 40500571 2 Kec. Atinggola P 5/4/2002 Nurdin Mursali ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 1697 Delvita Tune 40500571 4 Kec. Atinggola P 10/16/2008 Ermin K. Kab. Gorontalo 1693 Sri Wati Mursali 40500571 3 Kec. Gorontalo 1689 Mahzia Zahra Buhohang 40500571 3 Kec. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 12 Prop. Kab. Gorontalo 1700 Nadya Labaco 40500571 4 Kec. Kab. Atinggola P 10/8/2008 Andi Jentak Lalo ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Atinggola P 10/1/2005 Husain Tune ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Atinggola P 3/11/2006 Hais Duko SD NEGERI 12 Prop. Kab. Gorontalo 1698 Fazri Lahabila 40500571 4 Kec. Atinggola L 4/26/2006 Zulkarnain Malika ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Gorontalo 1690 Mohamad Hajrul Hilali 40500571 3 Kec. Gorontalo 1686 Putra Reizam Patilima 40500571 2 Kec. Atinggola L 11/16/2007 Galif Palaji ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Atinggola L 7/30/2009 Yamin Duko ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Gorontalo 1699 Gledis Duko ATINGGOLA 40500571 4 Gorontalo Utara Kec. Atinggola P 10/17/2008 Sukrin Malika ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Atinggola L 9/5/2006 Doti Lahabila ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Atinggola P 7/21/2007 Arsandi Buhohang ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Atinggola P 5/6/2006 Ismail Saleh ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 1694 Abd Fathan Malika 40500571 4 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1695 Amalia Saleh 40500571 4 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1685 Dwi Alqhian Duko 40500571 2 Kec. Botutihe ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Gorontalo 1696 Amelia Safitri Lalo 40500571 4 Kec. Atinggola L 5/14/2008 Yamin Duko ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Atinggola P 10/10/2006 Sunaryo Labaco ATINGGOLA Gorontalo Utara . Atinggola L 7/17/2007 Abubakar Mooduto ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 1692 Riski Palaji 40500571 3 Kec. Gorontalo 1684 TRI ALVIANSAH DUKO 40500571 1 Kec. Atinggola L 3/30/2008 Ardi Patilima ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Atinggola L 8/24/2007 Haris Hilali ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 1688 Sri Novita Malika 40500571 2 Kec. Gorontalo 1687 Riska Amalia K. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1691 Mohamad Rizal Mooduto 40500571 3 Kec.

Gorontalo 1709 Muhammad Hisyam Alwi 40500571 5 Kec. Atinggola L 7/23/2006 Zaidin Duko ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Gorontalo 1704 Agung Pratama Hadia 40500571 5 Kec. Atinggola L 8/5/2005 Kuna Duko ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Atinggola L 8/6/2006 Idham Hilomalo ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Atinggola L 3/16/2006 Jumad Hadia ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 1703 Afif Almahdi Ibrahim 40500571 5 Kec. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 12 Prop. Atinggola L 9/19/2005 Ruslan Dukalang ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Akbar Duko 40500571 5 Kec. Kab. Gorontalo 1713 Ririn Anggraini Sayedi 40500571 6 Kec. Atinggola L 3/17/2005 Arsad V. Gorontalo 1702 Sri Noviawaty Kamusari 40500571 4 Kec. Kab. Fauzan Dukalang 40500571 5 Kec. Gorontalo 1705 Juwandri Gobel 40500571 5 Kec. Gorontalo 1711 Nikma Fauzia Duko 40500571 5 Kec. Gorontalo 1715 Al Miski Lamadi 40500598 1 Kec. Gorontalo 1707 Moh. Kab. Atinggola P 7/17/2004 Muhtar Kamusari ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Atinggola L 7/18/2006 Danial Ibrahim ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Atinggola L 6/13/2010 As'ari Lamadi ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Atinggola P 12/21/2003 Nur salim ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo 1717 Anggun Sunge 40500598 1 Kec. Atinggola L 11/9/2005 Jabal Rahman ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Kab. Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 1708 Moh. Gorontalo 1706 Mahfud Hilomalo 40500571 5 Kec. Gorontalo 1701 Rafliandi Duko 40500571 4 Kec. Atinggola P 2/12/2011 Yoneng Sunge ATINGGOLA Gorontalo Utara . Atinggola P 4/20/2009 Rustam Paso'o SD NEGERI 1 Prop. Atinggola P 1/3/2006 Hasan Duko ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Kab. Atinggola P 12/20/2003 Yakub Sayedi ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Atinggola P 4/4/2004 Yadin lakoro ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. Gorontalo 1716 Andrea Paso'o ATINGGOLA 40500598 1 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 1714 Ririn Nursalim 40500571 6 Kec. Gorontalo 1710 Nabila Alamri 40500571 5 Kec. Kab. Gorontalo 1712 Ribbi Lakoro 40500571 5 Kec. Atinggola P 4/18/2006 Adil Alamri ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop.

Gorontalo 40500598 3 Kec. Atinggola P 11/14/2008 Umar Palu ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Atinggola P 10/21/2008 Muhtar Humonggio ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Atinggola L 3/8/2007 Hendro Pulumoduyo ATINGGOLA Gorontalo Utara . Atinggola L 8/8/2010 Suwarno Patajenu ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo 11/15/2007 Ahmad Yanto 1730 Farel Patilima 40500598 3 Kec. Gorontalo 1722 Aulia Palu 40500598 2 Kec. Gorontalo 1733 Safira Husain ATINGGOLA 40500598 3 Gorontalo Utara Kec. Atinggola L ATINGGOLA Gorontalo Utara Lantu SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo 1728 Relita Tane 40500598 2 Kec. Kab. Atinggola L 3/4/2008 Dedi Van Gobel Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo 40500598 1 Kec. Gorontalo 5/13/2008 Mohammad Erens 1729 Varel Yos Lantu 40500598 2 Kec. Gorontalo 1727 Nur Fatmah 40500598 2 Kec. Kab. Gorontalo 1734 Dewa Pulumoduyo 40500598 4 Kec. Atinggola P 4/3/2008 Sahril Husain SD NEGERI 1 Prop. Kab. Atinggola L 6/30/2008 Arpan Papeo ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Atinggola P 3/1/2008 Mohamad Tane ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Atinggola L ATINGGOLA Gorontalo Utara Patilima 1731 Moh. Adli Prawtya Yunus 40500598 2 Kec. Kab. Atinggola L 9/9/2009 Dedi Van Gobel Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 1721 Aulia Miske Djeden 40500598 2 Kec. Atinggola L 1/7/2009 Abdul Yamin Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir 1718 Dwi Putra Ramadhan Van SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo 1725 Mohamad Refandi Papeo 40500598 2 Kec. Atinggola P 3/12/2008 Dedi Djeden ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Atinggola L 5/11/2009 Pendi Hasan ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Atinggola L 3/30/2008 Fadli Yunus ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 1726 Mohamad Tufiq Gobel 40500598 2 Kec. Gorontalo 1724 Moh. Atinggola L 2/12/2008 Kamin Priyono ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 1732 Reifan Tegar 40500598 3 Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1719 Mohamad Rasya Patajenu 40500598 1 Kec. Gorontalo 1720 Andika Hasan 40500598 2 Kec. Kab. Kab. Dion Saputra Van SD NEGERI 1 Prop. Kab. Atinggola L 8/9/2008 Arman Detuage ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 1723 Julvian Detuage 40500598 2 Kec. Kab.

Kab. Gorontalo 1744 Taufik Abdillah Kaluku 40500598 5 Kec. Kab. Gorontalo 1747 Yunita Talaa 40500598 6 Kec. Gorontalo 1745 Zelika Dewi Pratima 40500598 5 Kec. Kab. Kab. Farel Sunge 40500598 5 Kec. Kab. Gorontalo Mohammad Erens 1748 Zulfiki Andre Lantu 40500598 6 Kec. Atinggola L 1/21/2006 Awin ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Kab. Gorontalo 1749 ANDRIYANI MAHADINA 40500662 1 Kec. Kab. Atinggola P 9/29/2005 Iskandar Sunge ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 1750 ANISA HUSAIN ATINGGOLA 40500662 1 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 1742 Shalsa Sagyra 40500598 5 Kec. Fahriel R. Gobel 40500598 4 Kec. Gorontalo 1740 Fitri Sunge 40500598 5 Kec. Kab. Atinggola P 12/6/2005 Joni Horizon ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Kab. Atinggola P 5/25/2010 WENI HUSAIN SD NEGERI 15 Prop. Atinggola L 7/3/2007 Kadir Blongkod ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 1736 Moh. Kab. Kab. Gorontalo 1739 Al' Anisa Palaji 40500598 5 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 1746 Nabila Artadi 40500598 6 Kec. Fadel Blongkod 40500598 4 Kec. Gorontalo 1735 Faradila Sandi Husain 40500598 4 Kec. Atinggola P 1/27/2006 Sahril Husain ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 1751 ASRI MALA 40500662 1 Kec. Kab. Atinggola L 5/25/2007 Rolly Van Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Atinggola P 6/10/2010 UDIN MALA ATINGGOLA Gorontalo Utara . Atinggola L 7/8/2005 ATINGGOLA Gorontalo Utara Lantu SD NEGERI 15 Prop. Atinggola P 8/24/2006 Suleman Palaji ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Atinggola P 9/21/2005 Sahrain Artadi ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 1743 Sucilna M. Atinggola P 3/8/2006 Irfan Sadiman ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 1738 Sahmadan Djamalu 40500598 4 Kec. Kab. Atinggola P 10/22/2006 Mohamad Polapa ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo 1741 Moh. Polapa 40500598 5 Kec. Atinggola L 12/17/2005 Safrudin Sunge ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Atinggola L 10/1/2006 Syafrudi Jamalu ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo 1737 Moh. Atinggola P 7/1/2005 Sofyan Talaa ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 1 Prop. Atinggola L 6/10/2009 ARIFIN MAHADINA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop.

Atinggola P 7/29/2006 MAHMUD BALANGO ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Gorontalo 1767 MULYADI HATIKA ATINGGOLA 40500662 5 Gorontalo Utara Kec. Atinggola L 12/14/2008 IWAN MOHA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Kab. Atinggola P 4/11/2004 ARIFIN MAHADINA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Atinggola L 4/3/2009 UDIN MALA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Gorontalo 1762 RAHMA ANUA 40500662 2 Kec. Gorontalo 1756 AHMAD MALA 40500662 2 Kec. Kab. Gorontalo 1759 MARSEL ANUA 40500662 2 Kec. Atinggola P 5/19/2005 SAHRIL HASAN ATINGGOLA Gorontalo Utara . Atinggola L 12/10/2009 ISMAIL SAHABIR ATINGGOLA Gorontalo Utara 1753 FERDIYANTO PULUHULAWA SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo 1752 ESRA FRANSISCO SAHABIR 40500662 1 Kec. Atinggola L 6/3/2006 Muis Van Solang ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Atinggola P 3/11/2009 ARIFIN ANUA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Gorontalo 1760 NUR FADILA Y. Atinggola L 6/15/2008 YUDIN ANUA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Kab. BALANGO 40500662 2 Kec. Atinggola P 12/21/2006 ROMANTO IDRUS ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Kab. Kab. Gorontalo 1763 RISKA BALANGO 40500662 2 Kec. Gorontalo 1754 KELVIN KRISTIAN MOHA 40500662 1 Kec. Atinggola P 11/8/2010 ANCE HATIKA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Kab. Gorontalo 1758 KIFLI RIFKI MOHA 40500662 2 Kec. Kab. Gorontalo 1757 DEWI MAHADINA 40500662 2 Kec. Atinggola L 9/12/2009 SALIM ATINGGOLA Gorontalo Utara PULUHULAWA SD NEGERI 15 Prop. Gorontalo 1765 ALVIS VAN SOLANG 40500662 5 Kec. Kab. Gorontalo 1764 RAMDAN HASAN 40500662 4 Kec. Gorontalo 1755 NURAIDA HATIKA 40500662 1 Kec. Gorontalo 1766 LAUDYA IDRUS 40500662 5 Kec. Gorontalo 1761 OKTORIAN MAKAWOEL 40500662 2 Kec. Kab. Kab. Atinggola L 8/26/2006 Hasan Hatika SD NEGERI 15 Prop. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 15 Prop. Kab. Atinggola P 5/17/2009 YUSUF BALANGO ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Gorontalo 40500662 1 Kec. Kab. Atinggola L 10/24/2007 YONAN MAKAWOEL ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Kab. Atinggola L 12/5/2007 IWAN MOHA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Gorontalo 1768 NUR FINKAN HASAN 40500662 5 Kec. Atinggola L 11/13/2007 Jalim Hasan ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 15 Prop. Kab. Kab.

Kab. SD NEGERI 15 Prop. Atinggola P 7/19/2009 Santo Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo 1785 Fahril Z. Atinggola P 4/26/2008 Ruslan Pakaya ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 1779 Siti Marwanah Datukramat 40500675 1 Kec. Gorontalo 1769 JULDIN HASAN 40500662 6 Kec. Kab. Kab. Atinggola L 12/24/2009 Ronal Ahaya ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 1776 Pratiwi Samaun 40500675 1 Kec. Gorontalo 1777 Rahman Ahaya 40500675 1 Kec. Gorontalo 1772 Asri Van Solang 40500675 1 Kec. Gorontalo 1783 ANGGRAINI OLIVIA SALEH 40500675 3 Kec. Atinggola P 1/31/2010 Harim Van Solang ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Atinggola L 1/13/2004 Jalim Hasan ATINGGOLA Gorontalo Utara 1770 MOH. Kab. Gorontalo 1782 Salzabila Julyani Lasena 40500675 2 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 15 Prop. Gorontalo 40500662 6 Kec. Z. Atinggola P 7/2/2008 Iswanto Sanun SD NEGERI 3 Prop. Atinggola L 6/19/2010 Agusalim Abas ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Atinggola L 8/3/2008 Zulkarnain Lasarudin ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Atinggola P 1/5/2010 Tutin Samaun ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Atinggola P 5/28/2008 SAID SALEH ATINGGOLA Gorontalo Utara 1784 Echilia Yuliani Iswanto Sanun SD NEGERI 3 Prop. Atinggola L 7/29/2009 Ramli Lasunte ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Atinggola P 6/3/2010 Fadlan Uping ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 1773 Cherisa Juanita Uping 40500675 1 Kec. Atinggola L 12/26/2009 Wawan Budiko ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo 1775 Moh Walid Budiko 40500675 1 Kec. Gorontalo 1774 Ibrahim Lasarudin 40500675 1 Kec. Kab. Kab. Abidin 40500675 3 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1771 Ahmad Riman Abas 40500675 1 Kec. Abidin ATINGGOLA Gorontalo Utara . Kab. Atinggola P 10/31/2010 Isnain Datukramat ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. ADITYA SAPUTRA R. Atinggola P 7/2/2009 Fekiyanto Lasena ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Atinggola L 1/4/2006 Ridwan Luiti LUITI ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 1780 Asti Gobel 40500675 2 Kec. Gorontalo ATINGGOLA 40500675 3 Gorontalo Utara Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1778 Rahmat Lasunte 40500675 1 Kec. Gorontalo 1781 Piona Lisa Pakaya 40500675 2 Kec. Kab. Atinggola L 5/10/2008 Bahar M. Kab.

Kab. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 1795 Rahma Dj Pakaya 40500675 4 Kec. Kab. Gorontalo 1796 Razwal Otoluwa 40500675 4 Kec. Atinggola L 3/29/2008 Ronal Ahaya ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Atinggola P 1/11/2007 Ibrahim Van Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo 1787 Rahmat Ahaya 40500675 3 Kec. Kab. Kab. Atinggola P 1/6/2008 Alfian Hula ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Atinggola P 9/18/2007 Yuslan Suleman ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Atinggola L 4/6/2007 Ajudan Otoluwa ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Atinggola P 7/20/2007 Djani Pakaya ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Atinggola L 3/23/2008 Mirwan Dangkua ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 1799 Stefani Kawulur 40500675 4 Kec. Atinggola L 4/24/2005 Yendrik Van Solang ATINGGOLA Gorontalo Utara . Gorontalo 1789 Rizki Illahi Dangkua 40500675 3 Kec. Atinggola P 11/15/2007 Wisno Van Solang ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 40500675 4 Kec. Kab. Kab. Kab. Atinggola P 6/30/2006 Dani Kawulur ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Atinggola L 6/26/2007 Rajak Samaun ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 1792 Mohammad Ibrohim Laiko 40500675 4 Kec. Gorontalo 1786 Nur Wahya Patilima 40500675 3 Kec. Gorontalo 1788 Riski Yanto Samaun 40500675 3 Kec. Gorontalo 1798 Sri Suciandra Hula 40500675 4 Kec. Atinggola L 9/8/2008 Sarjan V. Gorontalo Mamonto ATINGGOLA 40500675 5 Gorontalo Utara Kec. Kab. Gorontalo 1793 Nadia Van Gobel 40500675 4 Kec. Kab. Atinggola P 10/22/2005 Masrifan Mamonto SD NEGERI 3 Prop. Kab. Atinggola L 2/11/2007 Halim Laiko ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 1800 Afdal Salam 40500675 5 Kec. Gorontalo 1790 Saputra Ramdan S. Gorontalo 1797 Riskawati Suleman 40500675 4 Kec. Gobel ATINGGOLA Gorontalo Utara 1791 Chesilia Noverita Van Solang SD NEGERI 3 Prop. Atinggola L 7/14/2006 Salam Hamza ATINGGOLA Gorontalo Utara 1801 Afdilah Rahmawati SD NEGERI 3 Prop. Kab. Kab. Gorontalo 1802 Aprianto Van Solang 40500675 5 Kec. Kab. Kab. Gobel 40500675 3 Kec. Atinggola P 11/6/2008 Hairudin Patilima ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 1794 Naya Hulalango 40500675 4 Kec. Atinggola P 5/9/2007 Lefri Hulalango ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop.

Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 1812 Siti Djumiyati Pakaya 40500675 6 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1813 Ismail Dumoiyo 60729085 1 Kec. Gorontalo 1818 Sri Noviyanti Noi ATINGGOLA 60729085 1 Gorontalo Utara Kec. Kab. Gorontalo 1804 Moh Afandri H Uping 40500675 5 Kec. Gorontalo 1815 Nurlinda Antu 60729085 1 Kec. Kab. Atinggola L 8/26/2005 Isman Van Solang ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Atinggola L 1/9/2006 Alyas Moowangga ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Atinggola L 11/8/2009 Alim Noi ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Gorontalo 1811 Riskiyandi Suleman 40500675 6 Kec. Atinggola P 6/5/2009 Umar Noi SD NEGERI 16 Prop. Gorontalo 1808 Nurhalisa Harus 40500675 6 Kec. Kab. Gorontalo 1816 Rifkawati Mahmud 60729085 1 Kec. Atinggola P 6/3/2008 Ahmad Antu ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Kab. Kab. Atinggola P 9/15/2008 Sopyan Pautina ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Kab.Uping ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Atinggola P 7/27/2003 Aden Panigoro ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Atinggola L 7/24/2005 Rinto Datukramat ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo 1809 Rehaldi Mandey 40500675 6 Kec. Gorontalo 1803 Indra Van Solang 40500675 5 Kec. Gorontalo 1819 Yasin Moha 60729085 1 Kec. Gorontalo 1810 Riska Panigoro 40500675 6 Kec. Atinggola P 10/6/2009 Rustam Alim ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Atinggola P 12/12/2003 Hamka Harus ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Atinggola L 7/1/2003 Yuslan Suleman ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Atinggola L 4/29/2010 Ismet Moha ATINGGOLA Gorontalo Utara . Kab. Atinggola L 2/4/2006 Hendra Y. Atinggola L 1/13/2010 Salim Dumoiyo ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Atinggola P 1/19/2006 Romi Dangkua ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo 1806 Ardiansyah Datukramat 40500675 6 Kec. Gorontalo 1817 Sri Amanda Alim 60729085 1 Kec. Gorontalo 1807 Nawarah Akifa Dangkua 40500675 6 Kec. Kab. Atinggola L 1/9/2003 Rahmat Mandey ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo 1805 Satrio Moowangga 40500675 5 Kec. Kab. Gorontalo 1814 Nopaldi Noi 60729085 1 Kec. Atinggola P 4/25/2003 Ismail Sune ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop.

Kab. Gorontalo 1820 Elma Kun 60729085 2 Kec. Gorontalo 1822 Rasyawan Datukramat 60729085 2 Kec. Gorontalo 1826 INTAN TANTAENA 60729085 4 Kec. Gorontalo 1825 JULIYANTI ILOPONU 60729085 3 Kec. Atinggola P 2/10/2005 MOMI MAHMUD ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Gorontalo 1829 Risman Lahabi 60729085 6 Kec. Gorontalo 1824 Ulcan Kun 60729085 2 Kec. Kab. Gorontalo 1831 Akbar Setiyawan Pakaya SD NEGERI 1 BIAU 40500283 1 Kec. Kab. Gorontalo 1836 Putri Kurnia Valeria Pratama SD NEGERI 1 BIAU 40500283 1 Kec. Gorontalo 1832 Ardiyanto Bobihu SD NEGERI 1 BIAU 40500283 1 Kec. Kab. Gorontalo 1827 RISKI PAKAYA 60729085 4 Kec. Biau P 2/5/2010 Taharuddin Gorontalo Utara . Biau L 2/19/2009 Rusli Bobihu Gorontalo Utara Prop. Atinggola L 11/15/2008 Yance Moowangga ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Atinggola P 11/10/2009 Neli Kun ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Kab. Gorontalo 2/20/2010 Mohamad Jufri 40500283 1 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1834 Mohamad Fa'iz Dou SD NEGERI 1 BIAU 40500283 1 Kec. Kab. Biau L 3/20/2010 Rizan Muda Prop. Atinggola L 8/23/2007 Nikson Datukramat ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Atinggola L 5/9/2003 RUSMAN LAHABI ATINGGOLA Gorontalo Utara 1830 Adinda Natasya Kanya Dewi SD NEGERI 1 BIAU Prop. Atinggola P 7/13/2007 Imran Iloponu ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Kab. Biau L 3/29/2009 Rusdi Pakaya Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Atinggola L 10/10/2008 Irwan Lihawa ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Kab. Atinggola P 7/10/2007 SAFYUDIN ATINGGOLA Gorontalo Utara TANTAENA SD NEGERI 16 Prop. Atinggola L 6/21/2008 Empi Kun ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1835 Mohamad Lutfi Usman SD NEGERI 1 BIAU 40500283 1 Gorontalo Utara Kec. Biau L 1/1/2010 Erik Dou Gorontalo Utara Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 16 Prop. Gorontalo 1828 WAHYUNI MAHMUD 60729085 4 Kec. Kab. Gorontalo 1821 Ramdani Lihawa 60729085 2 Kec. Gorontalo 1833 Mohamad Al Iksan Sunuba SD NEGERI 1 BIAU 40500283 1 Kec. Kab. Atinggola L 10/5/2006 IYON PAKAYA ATINGGOLA Gorontalo Utara SD NEGERI 16 Prop. Gorontalo 1823 Saputra Radit Moowangga 60729085 2 Kec. Biau L 10/21/2009 Nirwan Sunuba Gorontalo Utara Prop. Biau P Korompot Gorontalo Utara Korompot Prop.

Biau L 9/20/2007 Sahrin T. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop.S. Biau P 5/10/2010 Malik Muda Gorontalo Utara Prop. Biau L 12/26/2009 Rolan Bahtiar Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1845 Risna Misilu SD NEGERI 1 BIAU 40500283 5 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1849 Ansar Ahmad SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Gorontalo 1853 Mohamad A. Gorontalo 1838 Rindyanti Gani SD NEGERI 1 BIAU 40500283 1 Kec. Biau L 1/8/2008 Rahim Ahmad Gorontalo Utara Prop. Biau L 5/2/2006 Yahya Alamri Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Kab.Yoto SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Gorontalo 1852 HUSIN DANIAL SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 1841 Aditia Rauf SD NEGERI 1 BIAU 40500283 3 Kec. Gorontalo 1846 Abdul Ilham Pakaya SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Kab. Kab. Kab. Kab. Biau L 6/24/2009 Arpan K. Biau L 4/11/2005 Ramang Misilu Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Gorontalo 1842 Moh. Biau L 11/23/2009 Mansyur Daniali Gorontalo Utara Prop. Biau L 12/30/2009 RIDWAN DANIALL Prop. Biau P 3/10/2010 Indra Gani Gorontalo Utara Prop.Yoto Gorontalo Utara . Gorontalo 1844 Rifal Misilu SD NEGERI 1 BIAU 40500283 5 Kec. Biau L 7/27/2009 Adam Rahman Gorontalo Utara Prop. Kab. Biau P 2/12/2010 Jefri Suleman Gorontalo Utara Prop. Kab. Hangio SD NEGERI 1 BIAU 40500283 3 Kec. Biau P 2/22/2008 Ramang Misilu Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 1840 Amal Yahaya Alamri SD NEGERI 1 BIAU 40500283 2 Kec. Fadel M. Biau L 3/5/2009 Rais Kadir Gorontalo Utara Prop. Hangio Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1843 Rusni Misilu SD NEGERI 1 BIAU 40500283 3 Kec. Biau L 5/28/2010 Rahman Pakaya Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1839 Riski Yanto Kadir SD NEGERI 1 BIAU 40500283 1 Kec. Biau L 8/31/2007 Ari Rauf Gorontalo Utara Prop.M. Gorontalo 1851 Eka Putra Bahtiar SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Gorontalo 1850 Aurel Suleman SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1847 Ahmad Daniali SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Kab. Biau P 5/9/2006 Ramang Misilu Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1837 Rifal Rahman SD NEGERI 1 BIAU 40500283 1 Kec. Gorontalo 1848 Amirawati Muda SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec.

Biau P 1/28/2010 Ucin Toiti Prop. Kab. Kab. Gorontalo 4/10/2010 ABDUL KADIR 1858 RAHMIYATI ALAMRI SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Gorontalo 1860 REGITA TOITI SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Biau L 2/11/2010 Abd Rahman Pakaya Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1863 SRI RAHMATIKA KULUPANI SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Biau P Gorontalo Utara ALAMRI Prop. Kab. Kab. Gorontalo 1855 Putri Nazwa S. Gorontalo 1856 Raditya Umar SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1859 REGINA TOITI SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Biau L 11/4/2009 Yasrin Umar Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1869 Desi Toiti SD NEGERI 2 BIAU 40500554 1 Gorontalo Utara Kec. Kab. Kab. Gorontalo 1870 Fahria Mii SD NEGERI 2 BIAU 40500554 1 Kec. Gorontalo 1865 Adit Husain SD NEGERI 2 BIAU 40500554 1 Kec. Gorontalo 1857 RAHMITIRA YUSUF SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Gorontalo 1864 YUNDRI TOMBILI SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Gorontalo 1854 Nurdiyanti Pakaya SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Biau L 12/28/2009 Rifanto Borman Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1868 Alfian Pakaya SD NEGERI 2 BIAU 40500554 1 Kec. Kab. Gorontalo 1862 SRI BELAWATI PAKAYA SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Biau P 9/17/2010 Rusdin Pakaya Gorontalo Utara Prop. Biau P 12/12/2009 PANSIL TOMBILI Gorontalo Utara Prop. Biau P 10/18/2010 BUDIANTO TOILTI Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Biau P 9/27/2009 BURHANUDIN Gorontalo Utara PAKAYA Prop. Biau P 7/17/2009 Susanto Utina Gorontalo Utara Prop. Kab. Kab. Biau P 6/9/2010 Halim Naini Gorontalo Utara Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Gorontalo 1866 Ahmad Saputra Borman SD NEGERI 2 BIAU 40500554 1 Kec. Gorontalo 1861 SITI AVRILIANI RAUF SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Kab. Biau P 10/18/2010 BUDIANTO TOITI Gorontalo Utara Prop. Biau P 7/6/2010 IWAN YUSUF Gorontalo Utara Prop. Biau L 7/24/2009 Saiful Husain Gorontalo Utara Prop. Biau P 3/13/2009 ASDIN KULUPANI Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1867 Ainun Naini SD NEGERI 2 BIAU 40500554 1 Kec. Kab.Utina SD NEGERI 3 BIAU 40500544 1 Kec. Biau P 4/26/2010 ADAM RAUF Gorontalo Utara Prop. Kab. Biau P 3/18/2010 Abdul Bar Mii Gorontalo Utara . Kab.

Biau L 4/20/2009 Jufrin Harun Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 3/10/2008 Arman Daeng 1872 Adriyan Daeng Malewa SD NEGERI 2 BIAU 40500554 2 Kec. Gorontalo 1879 Aditiya Apriyanto Harim SD NEGERI 4 BIAU 69860517 1 Kec. Gorontalo 1885 Deyal Lasoma SD NEGERI 4 BIAU 69860517 4 Kec. Biau L 10/3/2009 Udin Mustapa Gorontalo Utara Prop. Alif Harun SD NEGERI 4 BIAU 69860517 2 Kec. Kab. Biau P 7/11/2007 Mandang Lasoma Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1882 Moh. Kab. Gorontalo 1874 Adrianus Oga SD NEGERI 2 BIAU 40500554 4 Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Kab. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1877 NABIL DIKO SD NEGERI 5 BIAU 40501801 1 Kec. Biau L 8/25/2006 Arjon Naini Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1880 Dios Punono SD NEGERI 4 BIAU 69860517 1 Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo 1876 Harun Ahmat SD NEGERI 5 BIAU 40501801 1 Kec. Kab. Gorontalo 1883 Tri Imelda Rahman SD NEGERI 4 BIAU 69860517 3 Kec. Biau P 11/25/2008 Reyfan Rahman Gorontalo Utara Prop. Biau P 7/13/2008 Hendrik Welem Gorontalo Utara Prop. Kab. Biau L 4/8/2003 Wahyudin Tombili Gorontalo Utara Prop. Biau L 7/22/2010 DAUT AHMAT Gorontalo Utara Prop. Biau P 8/27/2005 Hamdan Karim Gorontalo Utara . Kab. Kab. Kab. Biau L 10/4/2009 Nurman Punono Gorontalo Utara Prop. Kab. Gorontalo 1887 Alyawati Karim SD NEGERI 4 BIAU 69860517 5 Kec. Biau P 6/9/2009 Andri Bapuai Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1878 Abdul Talib Mustapa SD NEGERI 4 BIAU 69860517 1 Kec. Biau L Gorontalo Utara Malewa Prop. Gorontalo 1875 Dimas Naini SD NEGERI 2 BIAU 40500554 4 Kec. Gorontalo 1873 Puput Bapuai SD NEGERI 2 BIAU 40500554 2 Kec. Gorontalo 1881 Elviana Welem SD NEGERI 4 BIAU 69860517 2 Kec. Gorontalo 1884 Adrian Tomayahu SD NEGERI 4 BIAU 69860517 4 Kec. Kab. Gorontalo 1871 Farel Febriyansyah Nahu SD NEGERI 2 BIAU 40500554 1 Kec. Biau L 2/13/2009 Ahmad Nahu Gorontalo Utara Prop. Biau P 6/4/2006 Mahrid Wantu Prop. Biau L 1/5/2010 Ayis Harim Gorontalo Utara Prop. Biau L 11/23/2005 Sinyo Oga Gorontalo Utara Prop. Biau L 5/20/2009 OIN DIKO Gorontalo Utara Prop. Gorontalo 1886 Sri Rahayu wantu SD NEGERI 4 BIAU 69860517 4 Gorontalo Utara Kec. Kab.

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
Prop. Kab. Gorontalo
1888 Fajrin Bilantua SD NEGERI 4 BIAU 69860517 5 Kec. Biau P 1/27/2006 Najar bilantua
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1889 Yuliyanto Suluta SD NEGERI 4 BIAU 69860517 5 Kec. Biau L 8/2/2005 Usman Suluta
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1890 Fitriyanti Latif SD NEGERI 4 BIAU 69860517 6 Kec. Biau P 2/5/2002 Idhan Latif
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1891 Aditia Tuwo SD NEGERI 6 BIAU 69873591 1 Kec. Biau L 8/25/2009 Luter Tuwo
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1892 Jerni Lihondatu SD NEGERI 6 BIAU 69873591 3 Kec. Biau P 6/5/2008 Selbi Lihondatu
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1893 Marsya Manaping SD NEGERI 6 BIAU 69873591 3 Kec. Biau P 10/30/2008 Frans Manaping
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1894 Jeral Mangerongkonda SD NEGERI 6 BIAU 69873591 4 Kec. Biau L 9/6/2007 Lepran Tariwoba
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1895 Junior Rehan Tariwoba SD NEGERI 6 BIAU 69873591 4 Kec. Biau L 1/31/2007 Lepran Tariwoba
Gorontalo Utara

1896 Steve Imanuael Prop. Kab. Gorontalo
SD NEGERI 6 BIAU 69873591 5 Kec. Biau L 12/16/2005 Yotam
Mangerongkonda Gorontalo Utara Mangerongkonda
Prop. Kab. Gorontalo
1897 Yolifia Grece Kakomole SD NEGERI 6 BIAU 69873591 5 Kec. Biau P 3/11/2006 Yuwius Kakomole
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1898 Nasario Salasa SD NEGERI 6 BIAU 69873591 6 Kec. Biau L 11/28/2006 Erens Salasa
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1899 Olvani Patrika Kakomole SD NEGERI 6 BIAU 69873591 6 Kec. Biau P 11/23/2004 Marnes Kakomole
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1900 ANSA MOHAMAD SD NEGERI 7 BIAU 69873695 1 Kec. Biau L 8/30/2009 ANIS MOHAMAD
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1901 ARPAN AHMAD SD NEGERI 7 BIAU 69873695 1 Kec. Biau L 10/18/2009 NILWAN AHMAD
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1902 Dimas A. Garing SD NEGERI 7 BIAU 69873695 1 Kec. Biau L 1/14/2009 Ahmad Garing
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1903 Diran Ahmad SD NEGERI 7 BIAU 69873695 1 Gorontalo Utara Kec. Biau L 11/27/2009 YUYUN AHMAD

Prop. Kab. Gorontalo
1904 Fajrin Mangale SD NEGERI 7 BIAU 69873695 1 Kec. Biau L 12/2/2009 IRHAM MANGALE
Gorontalo Utara

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
Prop. Kab. Gorontalo
1905 JULMAN LIHU SD NEGERI 7 BIAU 69873695 1 Kec. Biau L 10/10/2009 USMAN LIHU
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1906 Meisin Dului SD NEGERI 7 BIAU 69873695 1 Kec. Biau P 5/3/2010 Idrus Dului
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1907 Murni Jaijun SD NEGERI 7 BIAU 69873695 1 Kec. Biau P 4/29/2009 Julkifli Jaijun
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1908 NIRMAWATI NTEYA SD NEGERI 7 BIAU 69873695 1 Kec. Biau P 10/13/2010 ARMAN NTEYA
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1909 Nur Aziza Mokodompit SD NEGERI 7 BIAU 69873695 1 Kec. Biau P 10/2/2010 Hamsa Mokodompit
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo SUDIRMAN
1910 PEBRIYANTI IBRAHIM SD NEGERI 7 BIAU 69873695 1 Kec. Biau P 2/6/2009
Gorontalo Utara IBRAHIM
Prop. Kab. Gorontalo
1911 Pikran Pangulu SD NEGERI 7 BIAU 69873695 1 Kec. Biau L 9/29/2009 Risno Pangulu
Gorontalo Utara
Prop. Kab. Gorontalo
1912 SALIM RAHIM SD NEGERI 7 BIAU 69873695 1 Kec. Biau L 5/11/2010 RAMDAN RAHIM
Gorontalo Utara
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1913 Allisya Anggraini Dainga 40500340 2 P 8/10/2009 Daud Dainga
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1914 Andika Triputra Surati 40500340 2 L 8/29/2009 Permenas Surati
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1915 Gervina Leony Kader 40500340 2 P 6/6/2009 Munawar Kader
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1916 Injilia Imelda Sahabir 40500340 2 P 5/19/2009 Martinus Sahabir
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1917 Rani Rasti Tenda 40500340 2 P 6/17/2009 Abner Tenda
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1918 Stenli Hard Makaluas 40500340 2 L 9/2/2008 Kadir Makaluas
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1919 Alfredo Salasa 40500340 3 L 10/9/2007 Amos Salasa
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1920 Boas Hermon Sahabir GENTUMA RAYA 40500340 4 Gorontalo Utara Raya L 5/8/2007 Desman Sahabir

SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 7/28/2007 Cristian DY
1921 Glen Aliski Mangumpaus 40500340 4 L
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya Mangumpaus

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1922 Melki Alter Herung 40500340 4 L 5/24/2007 Petrus Herung
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1923 Alvita Dewi Makaluas 40500340 5 P 4/27/2006 Kadir Makaluas
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1924 christi salasa 40500340 5 P 9/14/2008 Amos Salasa
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1925 Elisabet Simon 40500340 5 P 10/12/2006 Yasin Simon
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma Irvan Disbernal
1926 Juliano Viktor Sawelu 40500340 6 L 7/3/2005
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya sawelu
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1927 Nehemia Lesawengen 40500340 6 L 11/10/2005 Demas Lesawengen
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 4 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1928 Tirsa Marsela Mananeke 40500340 6 P 8/17/2005 Yanli Mananeke
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma MOHAMAD SAERA
1929 AULIA CITRA MAMONTO 40500351 1 P 7/3/2010
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya MAMONTO

1930 BILLY GRAHAM SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
40500351 1 L 8/30/2009 MARWAN
BATUTONENG GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya BATUTONENG
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1931 CLARITA BINTI HARAS 40500351 1 P 6/23/2010 DAVID HARAS
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1932 DESMITA MEVI KILAPONG 40500351 1 P 12/15/2009 MAICHEL KILAPONG
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1933 FIRAYANTI KADIR 40500351 1 P 4/29/2010 ICON KADIR
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1934 FITRIA KILATOW 40500351 1 P 8/17/2009 DEFID KILATOW
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya

1935 FRENGKI VEBRIAN SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
40500351 1 L 2/20/2010 YUSAK
PANTULUSANG GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya PANTULUSANG
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1936 JIL KARISA TOLINGGI 40500351 1 P 6/10/2010 ARMAN TOLINGGI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1937 KHAIRUL AZAM HAKEU GENTUMA RAYA 40500351 1 Gorontalo Utara Raya L 6/29/2010 RAHMAD HAKEU

SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1938 LAURA CHINTIA UMAR 40500351 1 P 4/10/2007
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1939 MIRANDA MASIHU 40500351 1 P 2/28/2010 AGUS MASIHU
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya

1940 MOH ABDUL RAFA TOLINGA SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
40500351 1 L 1/8/2010 YOPI TOGILA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1941 MOH DIRGA PATILIMA 40500351 1 L 10/1/2009 JEFRI PATILIMA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1942 MOH FIKRAN HAKEU 40500351 1 L 9/11/2008 RAHMAD HAKEU
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya

1943 MOHAMAD RAFA MBUINGA SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 2/14/2010 ANDUL MANAF
40500351 1 L
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya MBUINGA

1944 MOHOMAD RAHMAD SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
40500351 1 L 1/31/2010 PARMAN ANTONI
ANTONI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1945 NADIA HUSAIN 40500351 1 P 2/26/2010 ISKANDAR HUSAIN
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1946 NATALIA KUKUNA 40500351 1 P 12/24/2009 TU'U KUKUNA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 3/26/2010 MOH SUMARJONI
1947 RADITYA RAUF 40500351 1 L
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya RAUF
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1948 RIFALDI S PONTOH 40500351 1 L 6/11/2009 SYARIP PONTOH
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1949 SAFIRA PUTRI TUNA 40500351 1 P 1/12/2009 SANTO TUNA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1950 ZAINUDIN SULEMAN 40500351 1 L 2/10/2010
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1951 CANDY PRITA WONGKAR 40500351 2 P 6/21/2009 adri agus wongkar
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1952 mohamad fadil lasimpala 40500351 2 P 4/2/2008 supriyanto lasimpala
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 6 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1953 HERLIN HADADI 40500351 6 P 2/16/2004 HERDI HADADI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1954 ABDUL RISMAN GANI GENTUMA RAYA 40500434 1 Gorontalo Utara Raya L 10/10/2009 YUSRAN GANI

SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1955 ANDRIYANTO UMAR 40500434 1 L 7/19/2009 AWALUDINN UMAR
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya

Jenis Tanggal
No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah
Kelamin Lahir
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1956 ANSAW USMAN 40500434 1 L 1/24/2010 ABAS USMAN
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1957 FAREL KAMARU 40500434 1 L 2/19/2009 RAIS KAMARU
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1958 GITA JAILANI 40500434 1 P 4/10/2010 SAMSUDINN JAILANI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1959 ILHAM HUTULO 40500434 1 L 12/5/2009 WAWAN HUTULO
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1960 MARVEL DEMO 40500434 1 L 11/25/2009 MARPAN DEMO
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1961 MOH. JUPRIL HILIWILO 40500434 1 L 4/2/2010 RISNA PATILIMA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1962 MOH. KODRI DELIHULA 40500434 1 L 6/17/2009 SUMARTO DELIHULA
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1963 RISKI ABUSAMAD 40500434 1 L 6/1/2010 SAIPUL ABUSAMAD
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1964 SASKIA SUCI TOYILI 40500434 1 P 8/10/2010 FRANGKI TOYILI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1965 SITI RAHAYU ZAINAL 40500434 1 P 11/22/2009 ZAINUDIN
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya ZAINAL.ST
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1966 SRI NAILA PUTRI ADAM 40500434 1 P 5/6/2010 ARDON ADAM
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1967 SRI NOVITA SARI MANJO 40500434 1 P 11/8/2009 UTEN MANJO
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1968 AL-PIAN KALUKU 40500434 2 L 5/5/2008 RAHIM KALUKU
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1969 FAHRIL KALUKU 40500434 2 L 2/22/2009 RAHMAT KALUKU
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1970 FIKAL OLI 40500434 2 L 2/15/2009 LUKMAN T. OLI
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya
SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1971 CHELSEA IBRAHIM GENTUMA RAYA 40500434 3 Gorontalo Utara Raya P 1/16/2008 Rusli Ibrahim

SD NEGERI 2 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma
1972 FAZRI NASARU 40500434 3 L 10/23/2007 Arman Nasaru
GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya

Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. SUNA 40500506 2 L 4/26/2007 UTUN B. Gentuma 1973 FADILA BLONGKOD 40500434 4 P 9/7/2005 RUSTAM BLONGKOD GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 2 Prop. Gentuma 1983 REZA DELIHULA 40500506 1 L 10/11/2010 HAIS DELIHULA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 2 Prop. Kab. Kab. UMAR GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya . Kab. Kab. Gentuma 1985 REHAN B. Gorontalo Kec. SUNA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec. Gentuma 1987 HUMAYRAH AL IDRUS 40500506 3 P 11/18/2008 YAHYA AL IDRUS GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 1980 IRAWATI DAIMA 40500506 1 P 5/4/2010 HASI DAIMA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gentuma 1982 MEISYA MANYANG 40500506 1 P 2/6/2010 RUSTAM MANYANG GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 9/10/2009 ARJUN TAPATE 1984 YUNDIRA TAPATE 40500506 1 P GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya (ALM) SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gentuma 1979 FARHAN MUSTAPA 40500506 1 L 3/29/2009 HASAN MUSTAPA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gentuma 1975 ABD RAHMAN VAN GOBEL 40500434 5 L 10/28/2005 SAHRIL VAN GOBEL GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 2 Prop. RIZKI GANI 40500434 5 L 5/25/2005 YUSRAN GANI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gentuma 1976 ABD. Gorontalo Kec. Gentuma 1986 HAIDIL GAPURA 40500506 3 L 10/24/2006 IWAN GAPURA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec. Gentuma 1988 RAHMA ALHAMID GENTUMA RAYA 40500506 3 Gorontalo Utara Raya P 9/23/2008 ALI ALHAMID SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 1981 KARMILA TAYABU 40500506 1 P 8/7/2010 ABDULAH TAYABU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Gentuma 1977 ALFA REZA JUMA 40500506 1 L 6/22/2010 RISKI JUMA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 1978 FARDAN LATIP 40500506 1 L 9/19/2009 SARTON LATIP GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 1974 FIKRAN BADJURI 40500434 4 L 4/30/2007 Ardin Badjuri GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 2 Prop. Kab. Kab. Gentuma 1989 RISMAWATI UMAR 40500506 3 P 7/8/2007 IWAN DJ. Kab. Gorontalo Kec. Kab.

Gorontalo Kec. Kab. Gentuma 1992 FAJRIN DODA 40500506 5 L 3/2/2003 SAHUDIN DODA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gentuma 1996 MARSANDA ALULU 40500559 1 P 4/2/2009 RAHMIN ALULU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gentuma 1991 FADEL ADJILAHU 40500506 5 L 8/28/2004 DENI ADJILAHU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gentuma 2002 RIDHO ABDULLAH 40500559 2 L 3/16/2009 RUSTAM ABDULLAH GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec. Gentuma 2003 SASTIAWATI A. Gentuma 1997 MUTIARA HABIBI 40500559 1 P 7/26/2009 HERI HABIBI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 1998 REGINA PUTRI PODUNGO 40500559 1 P 5/15/2010 RAFIK PODUNGO GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Gentuma 2006 MARSEL UWA 40500559 5 L 11/6/2005 SAKO UWA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya . Gentuma 1995 ALFIANKA KUASA 40500559 1 L 6/4/2010 KIAN KUASA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Gentuma 1994 SRY REGINA PUTRI NAUE 40500506 5 P 10/12/2005 GIMAN NAUE GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo Kec. Gentuma 1993 ICHA LADIKU 40500506 5 P 5/15/2005 EMAN LADIKU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Gentuma 2000 ARYO PRASETYO LAPOKO 40500559 2 L 2/18/2009 RIDWAN LAPOKO GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 1990 SAFIRAWATI MAMAHIT 40500506 4 P 12/27/2006 ARSAD MAMAHID GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gentuma 1999 RIZKY ADIPUTRA DJAINI 40500559 1 L 3/20/2010 LEXI DJAINI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gentuma 2001 RIANA HABIBI 40500559 2 P 3/11/2009 HARISO HABIBI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gentuma 2004 ADRIAN AKUBA 40500559 4 L 10/11/2004 RAUF AKUBA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Kab. Gorontalo Kec. MOHAMAD 40500559 3 P 5/29/2007 ASMIN MOHAMAD GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Gentuma 2005 RENDI HADI GENTUMA RAYA 40500559 4 Gorontalo Utara Raya L 5/30/2006 NASER HADI SD NEGERI 9 Prop.

Gorontalo Kec. Gentuma 40500669 1 P 9/13/2009 ASWIN WOLANGO WOLANGO GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Gentuma 2007 RENDI HABIBI 40500559 5 L 8/31/2004 HERI HABIBI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Gentuma 2021 RISMA PAKAYA 40500669 4 P 1/31/2007 ANWAR PAKAYA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 9 Prop. Gentuma 2008 YULIANA HABIBI 40500559 5 P 1/1/2005 HARISO HABIBI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop. Gentuma 2020 RAKA NAUE 40500669 4 L 5/16/2007 SAHRUN NAUE GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Kab. POU GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gentuma 2022 MAHIRA ANUZ GENTUMA RAYA 40500669 6 Gorontalo Utara Raya P 1/30/2005 MAHRI DJ. Gentuma 2015 FARHAD H. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 2017 ISMIYATI HARUN 40500669 4 P 12/23/2006 GANI HARUN GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Kab. Kab. Kab. Gentuma 2012 ALFA SAPUTRA WOLANGO 40500669 3 L 8/21/2008 Marlan Wolango GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya 2013 MOH. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 2023 ADRIYANTO NABIUS 40502028 6 L 5/19/2004 LAHMUDIN NABIUS GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya . Gorontalo Kec. ARIF DIKI SETIAWAN SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gentuma 2014 ALYA FARADILA HULALATA 40500669 4 P 5/6/2007 ARFAN HULALATA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Gentuma 2009 FAISAL HABIBIE 40500559 6 L 10/1/2004 UMAR HABIBI GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 9 Prop.ANUZ SD NEGERI 10 Prop. Kab. Kab. Gentuma 2010 JULDIN POLA 40500559 6 L 7/16/2003 SUARDI POLA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya 2011 ANGGUN LESTARI SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Gentuma 2018 MAGFIRAH JULIYANA UNO 40500669 4 P 7/15/2007 GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gentuma 2019 PUTRA LASIMPALA 40500669 4 L 9/23/2007 RIVAIS LASIMPALA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. ALAMRI 40500669 4 L 4/16/2007 HADI ABDULLAH GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop. Gentuma 40500669 3 L 3/25/2007 NURDIN A. POU N. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Gentuma 2016 GHAZALI AKURAMA 40500669 4 L 5/6/2005 ARIANTO AKURAMA GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya SD NEGERI 1 Prop.

Gentuma 2024 SRI STIWIN PLUHLAWA 40502028 6 P 10/10/2003 SYARIPUDIN GENTUMA RAYA Gorontalo Utara Raya PULUHULAWA SD NEGERI 13 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Kwandang L 12/30/2006 Imran K Dano KWANDANG Gorontalo Utara Prop. Monano L 2/3/2010 Gorontalo Utara DIAWANG Prop. Gorontalo 2037 ISMAIL A. Kab. Gorontalo 2026 ASRAF BIN GHOLID URI 40500279 1 Kec. HASAN 40500279 1 Kec. Monano L 12/27/2008 SULEMAN ABAS Gorontalo Utara Prop. Monano L 10/30/2008 DANIAL NTHOE Gorontalo Utara Prop. Kwandang L 10/17/2008 ABDUL KARIM URI KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Kwandang L 2/8/2010 RIDWAN HASAN KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Gorontalo 2030 Hengki Imran Dano 40500505 3 Kec. Gorontalo 2027 FEBRIYANTO R. Kab. Kab. Kab. Monano L 1/11/2010 ABDULRAHMAN Gorontalo Utara RUDIN Prop. Monano L 9/15/2009 MAXI TAKAREDAS Gorontalo Utara Prop. Monano P 10/28/2009 ALBERT MAKASALA Gorontalo Utara . Gorontalo 2038 JARED ISMAIL LANONGBUKA SD NEGERI 5 MONANO 40501495 1 Kec. Gorontalo 2040 OLIVIA MAKASALA SD NEGERI 5 MONANO 40501495 1 Kec. NUSI 40500279 1 Kec. Kab. Gorontalo 2033 ALFANDY HIOLA SD NEGERI 5 MONANO 40501495 1 Kec. Kab. Kab. Kab. ABAS SD NEGERI 5 MONANO 40501495 1 Kec. Gorontalo 2025 ADTYA OPANTO 40500279 1 Kec. Kwandang L 1/14/2010 FEMI NUSI KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 20 Prop. Gorontalo 2039 NUR ANISA TULIABU SD NEGERI 5 MONANO 40501495 1 Gorontalo Utara Kec. Kab. Gorontalo 2029 Dedi Haiso 40500505 3 Kec. Kab. Gorontalo YULIANUS 2035 ESRA DIAWANG SD NEGERI 5 MONANO 40501495 1 Kec. Kab. Kwandang L 12/14/2009 IMRAN APANTO KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 13 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 10 Prop. Kab. Gorontalo 2032 ABDUL KARIM S. Gorontalo 2028 FITRO F. Gorontalo 2034 CRYSTIAN TAKAREDAS SD NEGERI 5 MONANO 40501495 1 Kec. Kab. Monano P 7/12/2010 Prop. RUDIN SD NEGERI 5 MONANO 40501495 1 Kec. Kab. Kwandang L 10/2/2003 Haiso Nasari KWANDANG Gorontalo Utara SD NEGERI 20 Prop. Monano L 6/8/2010 ANTON HIOLA Gorontalo Utara Prop. Monano L 1/15/2010 MELKI Gorontalo Utara LANONGBUKA Prop. Gorontalo 2036 IDRAK NTHOE SD NEGERI 5 MONANO 40501495 1 Kec. Gorontalo 2031 NOLIS KULUPANI SD NEGERI 3 MONANO 40501463 2 Kec. Kab. Monano L 12/7/2008 HAMID KULUPANI Gorontalo Utara Prop.

Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir Prop. Sumalata P 10/21/2010 RONI KAMASI SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Sumalata L 6/6/2010 Irfan Amalu SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Kab. Monano P 5/3/2010 RISNO PANJU Gorontalo Utara 2042 SYALOMMITA MARLIN Prop. SULEMAN Gorontalo Utara Prop. Monano P 8/6/2008 YOLANDA UKE Gorontalo Utara Prop. Sumalata L 10/11/2010 Arpan Potale SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Ponelo 2052 GIO HAMZA 40500592 1 L 4/8/2010 ATEN HAMZA KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 2 Prop. Monano L 8/8/2008 RAHIM J. Gorontalo 2045 GLIN ALINSKI RAHMAN SD NEGERI 5 MONANO 40501495 3 Kec. Gorontalo 2046 JEREMI SAMBENAUNG SD NEGERI 5 MONANO 40501495 4 Kec. Sumalata L 8/8/2006 Lamenti Da'wango SUMALATA Gorontalo Utara . Gorontalo 2055 Sarjan Potale 40500270 1 Kec. Monano P 8/3/2007 Gorontalo Utara PULUHULAWA Prop. Gorontalo HASAN 2047 MARYAM PULUHULAWA SD NEGERI 5 MONANO 40501495 4 Kec. Gorontalo 2044 FAHRUL R. Kab. Gorontalo 2056 FERONITA MOBILINGO SUMALATA 40500270 4 Gorontalo Utara Kec.DOMILI 40500592 1 P 1/3/2010 RANO R. Kab. Monano P 6/30/2007 HENDRIK GABRIEL Gorontalo Utara Prop. Sumalata P 7/7/2006 YUNAN MOBILINGO SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo 2053 Alham Syaputra Amalu 40500270 1 Kec. Monano L 9/17/2007 Ferdinan Gorontalo Utara Sambenaung Prop. Gorontalo 2041 SRI ABEL R. Kab. Kab. Kab. Monano P 3/7/2008 RUSTAM RAHMAN Gorontalo Utara Prop. Gorontalo SD NEGERI 5 MONANO 40501495 1 Kec. Gorontalo 2049 RISTIAN WOLINELO SD NEGERI 5 MONANO 40501495 6 Kec. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo 2048 YUNIKE GABRIEL SD NEGERI 5 MONANO 40501495 4 Kec. Kab. Ponelo 2050 AIRA KATILI 40500592 1 P 8/13/2009 EMAN KATILI KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. DOMILI KEPULAUAN Gorontalo Utara Kepulauan SD NEGERI 1 PONELO Prop. Gorontalo 2057 Moh. Gorontalo 2043 MARIA INDRIANI UKE SD NEGERI 5 MONANO 40501495 2 Kec. Monano P 5/29/2010 MARTIN MAKIKEHANG Gorontalo Utara MAKIKEHANG Prop. Kab. Gorontalo 2054 DWI AULIA KAMASI 40500270 1 Kec. Gorontalo Kec. Rizal Da'wango 40500270 4 Kec. Ponelo 2051 DJALWHA PUTRI R. PANJU SD NEGERI 5 MONANO 40501495 1 Kec. Monano L 8/13/2005 ARIFIN WOLINELO Gorontalo Utara SD NEGERI 1 PONELO Prop. Kab. Kab. Kab. Gorontalo Kec. SULEMAN SD NEGERI 5 MONANO 40501495 3 Kec.

Kab. Gorontalo 2068 Yasmin Mantalib 40500572 1 Kec. Toana 40500572 3 Kec. Kab. Sumalata L 7/28/2010 Hasanudin Jako SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 2063 Ardiyanto Libunelo 40500572 1 Kec. Sumalata L 12/27/2004 Yunus Adam SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Sumalata P 1/7/2010 Mulyadi G. Gorontalo 2064 Celsiawati Jupri 40500572 1 Kec. Gorontalo 2066 Moh. Gorontalo 2073 Abelia Mooduto SUMALATA 40500572 4 Gorontalo Utara Kec. Kab. Kab. Gorontalo 2074 Aditia Pacandri 40500572 4 Kec. Kab. Gorontalo 2065 Faril Damalante 40500572 1 Kec. Sumalata P 9/8/2008 Mahyudin Jalil SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 2060 KIFLI KOROMPOT 40500270 6 Kec. Gorontalo 2061 ABDUL HAFIT ADAM 40500488 5 Kec. Sumalata P 5/21/2009 Sarjan Jupri SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Jalil 40500572 3 Kec. Gorontalo 2071 Angriani B. Sumalata L 7/9/2009 Ain Bapuai SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Sumalata L 9/29/2009 Arman Libunelo SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Sumalata L 12/3/2003 Rusmin Korompot SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 5 Prop. Sumalata P 11/4/2009 Wahidin Mantalib SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo 2069 Anisa Pakaya 40500572 2 Kec. Kab. Kab. Sumalata P 10/12/2005 Toni Majham SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo 2059 NAILA YANHAR 40500270 5 Kec. Kab. Kab. Kab. Sumalata L 6/24/2008 Rizal Ismail SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Sumalata P 11/16/2007 Nikson Mooduto SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 2058 FIRMAN DAI 40500270 5 Kec. Kab. Raditya Bapuai 40500572 1 Kec. Kab. Sumalata L 5/20/2010 Irwan Damalante SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 2067 Mohamad Refli Ismail 40500572 1 Kec. Sumalata P 4/2/2009 Bobi toana SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo 2070 Jhelsi Hamid 40500572 2 Kec. Kab. Kab. Sumalata L 10/26/2007 Rusdi Pacandri SUMALATA Gorontalo Utara . Gorontalo 2072 Astrit M. Sumalata P 12/28/2008 Pahrudun Pakaya SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo 2062 Andi Sulfikram Hasan 40500572 1 Kec. Kab. Sumalata L 2/8/2006 RAHIM DAI SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop.Hamid SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop.

Sumalata P 1/11/2010 Hamdan Lamusu SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 2075 Fanesa Ismail 40500572 4 Kec. Gorontalo 2086 Rohdiamuliani Y. Gorontalo 2076 Aditya H. Sumalata L 4/20/2006 Jupri Bobihu SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Kab. Gorontalo 2082 Nirmala Tatengkeng 40500614 1 Kec. Sumalata L 5/11/2005 Kisman Djaini SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 2090 Meita Liputo SUMALATA 60729076 5 Gorontalo Utara Kec. Gorontalo 2087 Mohamad Fikran Budiko 40500614 5 Kec. Sumalata P 9/5/2007 Risal Ismail SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Kab. Kab. Sumalata P 3/2/2005 Emus Tumilo SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Sumalata P 4/5/2006 Agus Liputo SD NEGERI 14 Prop. Gorontalo ABD. Kab. Kab. Kab. Sumalata P 5/28/2006 Arifin M. Sumalata L 9/17/2003 Doo Mano SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop.Antu SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Gorontalo 2088 IGAL KAHAR 60729075 1 Kec. Sumalata L 12/18/2005 UYUN NAPAI SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 12 Prop. FAISAL 2091 FATWA MAHMUD 69943833 4 Kec. Kab. Gorontalo 2084 Fanny Retno Lamusu 40500614 2 Kec. Sumalata L 8/11/2005 Yadin Budiko SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Kab. Gorontalo 2079 Fatmawati Antu 40500572 5 Kec. Kab. Kab. Kab. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 7 Prop. Sumalata P 4/2/2005 SUMALATA Gorontalo Utara MAHMUD . Gorontalo 2078 Anisa Tumilo 40500572 5 Kec. Gorontalo 2081 Ferdi Djaini 40500572 6 Kec. Gorontalo 2080 Hasbi Bobihu 40500572 5 Kec. Gorontalo 2089 WAHYUN NAPAI 60729075 4 Kec. Kab. Olii 40500572 5 Kec. Kab. Gorontalo 2085 Ma'Rifat Ibrahim 40500614 2 Kec. Kab. Sumalata L 3/12/2010 SUWARDI KAHAR SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 11 Prop. Gorontalo 2083 Ramdan Garing 40500614 1 Kec. Sumalata P 1/29/2011 Wini Tatengkeng SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Gorontalo 2077 Andi Mano 40500572 5 Kec. Sumalata L 8/12/2005 Hais Olii SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 7 Prop. Rahmola 40500614 2 Kec. Sumalata P 9/1/2009 Munawir Ibrahim SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Sumalata P 3/30/2009 Yasin Rahmola SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab. Sumalata L 8/16/2010 Luter garing SUMALATA Gorontalo Utara SD NEGERI 4 Prop. Kab.

Sumalata 2108 Melki Ishak 40500471 4 L 5/19/2004 Jhon K. Sumalata 2096 Rinang Adenga 40500282 5 L 12/13/2005 Rahim Adenga SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 2 Prop. Sumalata 2105 Dhea Adam 40500471 1 P 2/5/2010 Armin Adam SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata 2106 Fadil Mololonto 40500471 2 L 12/4/2008 Bobi Mololonto SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 2094 Fatma Labaco 40500282 3 P 4/12/2008 Jurais Labaco SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 2 Prop. Sumalata 2103 Asna Maga 40500471 1 P 6/9/2009 Anton Maga SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 2104 Desiana Yana Putri Dango 40500471 1 P 12/3/2010 Awaludin Dango SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Sumalata 2097 Riski Aditya Ishak 40500282 5 L 4/4/2006 Abdul Ishak SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 2 Prop. Sumalata 2100 Ainun Moputi 40500471 1 P 6/5/2010 Azis Moputi SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Sumalata 2098 Anisa Moha 40500282 6 P 12/11/2004 Ismail Moha SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Sumalata 2095 Nurafni Papeo 40500282 4 P 1/20/2007 Anwar Papeo SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 2 Prop. Kab. Sumalata 2093 Sulastri Kina 40500282 1 P 9/20/2009 Iwan Kina SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 2 Prop. Sumalata 2092 Farel Umar 40500282 1 L 9/8/2008 Samsudin Umar SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 2 Prop. Sumalata 2102 Aryo Salama 40500471 1 L 6/20/2009 Niko Salama SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Sumalata 2101 Alip A Maruf 40500471 1 L 10/17/2008 Ismail A Maruf SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Ishak SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur . Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 2107 Febi Mololonto SUMALATA TIMUR 40500471 4 Gorontalo Utara Timur P 9/13/2003 Bobi Mololonto SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Sumalata 2099 Afdal Talib 40500471 1 L 5/8/2008 Mora Talib SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec.

Sumalata 2110 Risal Dunula 40500471 5 L 1/9/2005 Elvis Dunula SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Kab. Kab. Sumalata AHMAD 40501810 4 L 7/2/2007 HUMOLUNGO SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur HUMOLUNGO SD NEGERI 1 Prop. Sumalata 2109 Yulin Poneta 40500471 4 P 2/23/2006 Yuyun Poneta SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 3 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kali SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 3 Prop. Sumalata 2113 RION SUMULI 40500550 3 L 10/30/2005 Wahyun Sumuli SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Sumalata 2117 TISYA POPALO 40500550 6 P 6/17/2005 Agus Samad Popalo SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 2116 FITRIA MAU 40500550 5 P 12/8/2003 Yana Mau SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Kab. Sumalata 2119 FATMA NGOBUTO 40501810 2 P 4/1/2009 SUHARTO NGOBUTO SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 1 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 2125 AMELIYA PUTRI TALIB 40501810 6 L 5/30/2005 RONI TALIB SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur . Kab. Kab. Kab. Sumalata 2115 WAHYUDIN AKUBA 40500550 3 L 6/14/2007 Raton Akuba SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Sumalata 2123 ISRAN SAPII 40501810 5 L 8/19/2006 RISNO SAPII SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 1 Prop. Sumalata 2120 RIYANTI MUSADA 40501810 2 P 11/24/2008 YUSDIN MUSADA SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 1 Prop. Kab. Kab. Sumalata 2124 RUQIYAH PAKAYA SUMALATA TIMUR 40501810 5 Gorontalo Utara Timur P 10/18/2005 IMRAN PAKAYA SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 2111 Rusli B Kali 40500471 6 L 2/7/2003 Agus B. Sumalata 2114 SYAHRIF MUHLAJI 40500550 3 L 12/25/2005 Tuten Muhlaji SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Sumalata 2121 ADELIA DATAU 40501810 4 P 4/7/2006 YUDIN DATAU SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur 2122 MOHAMAD ILMAN SD NEGERI 1 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Sumalata 2118 KAMILA DEWI ADAM 40501810 1 P 6/27/2010 RAMLI ADAM SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 1 Prop. MBUINGA 40500550 3 P 10/30/2008 Arifin Mbuinga SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 5 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Sumalata 2112 MUTIARA A. Kab. Gorontalo Kec. Kab.

Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 2136 Satrio Kiki 60729073 3 L 6/5/2007 Sudin Kiki SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Kab. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 2126 Abdullah Jauhari 60729073 1 L 5/14/2006 Samsia Koha SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata 2134 Rudi Datau 60729073 2 L 6/4/2005 Joan Datau SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata 2137 Haikal Poneta 60729073 4 L 5/21/2006 Iksan Poneta SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Sumalata 2140 Rinandi Yahya 60729073 5 P 4/10/2005 Anton Yahya SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Kab. Sumalata 2132 Revan Dunggio 60729073 1 L 5/15/2008 Irwan Dunggio SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Sumalata 2131 Pegi Saputri Malendes 60729073 1 P 11/16/2010 Waleks Malendes SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Sumalata 2129 Marlan Poneta 60729073 1 L 7/12/2010 Lahmudin Poneta SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Sumalata 2128 Amel Rajak 60729073 1 P 4/1/2010 SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Kab. Sumalata 2142 Ajwar Mahajani 60729074 1 L 1/5/2010 Liko Mahajani SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur . Kab. Gorontalo Kec. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 2135 Lending Kune 60729073 3 L 11/1/2002 Samsiar Kune SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Sumalata 2141 Rosita Toiyo SUMALATA TIMUR 60729073 5 Gorontalo Utara Timur P 4/8/2006 Ismail Toiyo SD NEGERI 9 Prop. Sumalata 2130 Marsanda Poneta 60729073 1 P 12/12/2010 Lahmudin Poneta SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Kab. Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Sumalata 2139 Moh Aldi Detuage 60729073 5 L 9/3/2006 Azis Detuage SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo Kec. Sumalata 2127 Alisya Natasya Tilahunga 60729073 1 P 12/22/2010 Sutrisno Tilahunga SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Kab. Kab. Gorontalo Kec. Kab. Sumalata 2138 Serlin Kiki 60729073 4 P 12/8/2005 Sudin Kiki SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Sumalata 2133 Riski Ahmad 60729073 2 L 5/23/2008 Rahmad K ahmad SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 8 Prop. Gorontalo Kec.

Gorontalo Kec. Jenis Tanggal No Nama Siswa Sekolah NISN NPSN Kelas Provinsi Kabupaten Kecamatan Nama Ayah Kelamin Lahir SD NEGERI 9 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Kab. Doni Latief 60729074 1 L 12/3/2010 Ikram Latief SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 9 Prop. Kab. Tolinggula L 1/10/2009 Haris Hamid TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Sumalata 2144 Moh. Sumalata 2147 Fatrah Tutu 60729074 6 P 6/11/2005 Kisman Tutu SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo 2151 Abelia Tutu 40500462 4 Kec. Sumalata 2143 Dimas Lahay 60729074 1 L 7/1/2010 Royis Lahay SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 9 Prop. Kab. Tolinggula L 4/24/2009 Sahril Noho TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Tolinggula P 8/4/2007 Saprin Tutu TOLINGGULA Gorontalo Utara . Gorontalo Kec. Gorontalo Kec. Sumalata 2145 Putri Mahajani 60729074 1 P 3/10/2010 Hangwan Mahajani SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 9 Prop. Kab. Tolinggula L 10/12/2010 Saleh H.S 40500462 1 Kec. Sumalata 2146 Rain Hairun 60729074 1 L 2/10/2010 Adam Harun SUMALATA TIMUR Gorontalo Utara Timur SD NEGERI 9 Prop. Kab. Kab. Genes TOLINGGULA Gorontalo Utara SD NEGERI 2 Prop. Gorontalo Kec. Kab. Genes 40500462 1 Kec. Gorontalo 2148 Ahmad Fardhan H. Gorontalo 2150 Alfriliansah Noho 40500462 2 Kec. Gorontalo 2149 Akmal Saputra S. Kab.

000 belum cair MARNI YASIN 610140500517060004GA 1 225.000 belum cair HADIJAH LATIF 610169787764060001FI 1 225.000 belum cair ASNA ISHAK 610140500517060006RU 1 225.000 belum cair RAHMAWATI THALIB 610140500517060013IA 1 225.000 belum cair SINCE YASIN 610140500517060003FU 1 225.000 belum cair ASNA TILAHUNGA 610140500646060003FI 1 225. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana TIKO JAFAR 610140500301060015RK 1 225.000 belum cair OLAN ILOPONU 610140500517060008NI 1 225.000 belum cair RUSNI BUHELI 610140500517060011SI 1 225.000 belum cair ERNA ATIPA 610140500517060010DA 1 225.000 belum cair SARLIN PALIA 610140500517060014NE 1 225.000 belum cair NINGSIH MAHMUD 610140500517060005ME 1 225.000 belum cair NURHAYATI THALIB 610140500517060018PD 1 225.000 belum cair .000 belum cair YOLAN SUPU 610140500517060001AA 1 225.000 belum cair LISNA IYOHU 610140500517060002AN 1 225.000 belum cair RAHMA MALAPO 610140500517060012AA 1 225.000 belum cair RATNA PAKAYA 610140500646060001FN 1 225.

000 belum cair SUSANTI ARNIS 610140501801060004YI 1 225.000 belum cair ERNI MOHA 610140500517060009WA 1 225.000 belum cair SANTI DUMOIYO 610160729085060002EN 1 225.000 belum cair YOWAN BASO 610140500517060015SH 1 225.000 belum cair ARLIN LASIKU 610160729085060006SM 1 225.000 belum cair Tamsil Rahman 610169873695060003AD 1 225.000 belum cair Ariati Sami 610169873695060010AI 1 225.000 belum cair KARSUM ISMAIL 610140501801060003IO 1 225.000 belum cair HARTATI NAPU 610160729085060003IU 1 225. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana ARLIN PALIA 610140500517060017SD 1 225.000 belum PANSIANG cair Royani K. Mobonggi 610169873695060001AN 1 225.000 belum cair Sarlina Daud 610169873695060006CO 1 225.000 belum cair GUSTIN NOI 610160729085060005ND 1 225.000 belum cair MINI MOYONGO 610160729085060004JM 1 225.000 belum cair RAMUN HUSUNA 610140500517060007UU 1 225.000 belum cair RATNAWATI PARID 610140500517060016SI 1 225.000 belum cair RASUNA IYOHU 610160729085060001AA 1 225.000 belum cair .

000 belum cair SELY SUHUR 610140500351060026FT 1 225.000 belum cair ERLIN SUNGE 610140500351060028AA 1 225.000 belum cair SARLIN RISI 610140500351060025IA 1 225.000 belum cair YANI 610140500351060001AA 1 225. Una 610169873695060008II 1 225. Mobonggi 610169873695060002MT 1 225.000 belum cair Satria Puluhulawa 610169873695060009WT 1 225.000 belum cair MELFI PAKAYA 610140500351060007CA 1 225.000 belum cair Lindang Daud 610169873695060004RA 1 225.000 belum cair Asna Laba 610169873695060007NA 1 225.000 belum cair .000 belum cair RIFA 610140500351060005IE 1 225.000 belum cair ASRIN DONTO 610140500351060016AI 1 225. Dadi 610169873695060005YF 1 225.000 belum cair Wilan A. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Juani K.000 belum cair HERLINA BILONDATU 610140500351060010FO 1 225.000 belum cair HERLINA PAKAYA 610140500351060004FD 1 225.000 belum cair Satria K.000 belum cair RASNA MUSTAFA 610140500351060006AI 1 225.000 belum cair NURHAYATI KEKU 610140500351060027FA 1 225.

Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana SINCE MANOPO 610140500351060024JN 1 225.000 belum cair ROSTINCE SALELE 610140500351060022RO 1 225.000 belum cair RISKA PUNUSINGAN 610140500351060015WG 1 225.000 belum cair HASNA LABUA 610140500351060021SA 1 225.000 belum cair .000 belum cair ULFA 610140500351060002SI 1 225.000 belum cair WANTI KATILI 610140500351060013SU 1 225.000 belum cair IRMA PAYU 610140500351060009WO 1 225.000 belum cair NOVA KAMALI 610140500351060014SZ 1 225.000 belum cair RATNA HASAN 610140500351060023RU 1 225.000 belum cair ROSNA TEGILA 610140500351060018MF 1 225.000 belum cair TETI PAYU 610140500351060017RU 1 225.000 belum MOLORINGAN cair NOVITA PAKAYA 610140500351060020VT 1 225.000 belum cair CINDRA OLII 610140500351060011NI 1 225.000 belum cair YURNI TOLINGGI 610140500351060003SA 1 225.000 belum cair HANI 610140500351060030JR 1 225.000 belum ULTIARAHAMAN cair RIO RISTA 610140500351060008TY 1 225.000 belum cair RITA POMALINGO 610140500351060012NA 1 225.

000 belum cair NANI PAKAYA 610140500578060017NA 1 225.000 belum cair NURJANA GOBEL 610140500578060004EI 1 225.000 belum cair ZAENAB SH KEU 610140500578060001AA 1 225.000 belum cair MARIA WANE 610140500578060016LA 1 225.000 belum cair FEMY MALENDES 610140500578060008RO 1 225.000 belum cair FEMY HANDAYANI 610140500578060005HR 1 225.000 belum cair SARTIN MUSA 610140500578060012GA 1 225.000 belum cair .000 belum cair YANTI LIPUTO 610140500578060006RA 1 225.000 belum cair YULIANTI KAMALI 610140500578060011BS 1 225.000 belum cair ERNI ABASS 610140500351060019YI 1 225.000 belum cair SARTONO TAHIR 610140500578060015RR 1 225.000 belum cair ROSTIN HALADA 610140500578060010AM 1 225.000 belum cair SALHA PAYU 610140500578060014NH 1 225.000 belum cair FERAWATI IBRAHIM 610140500578060003AI 1 225.000 belum cair MARCELLY LENGKONG 610140500578060007RI 1 225. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana SANCE LAMUDA 610140500351060029WI 1 225.000 belum cair NOMIKA IDIN 610140500578060013SI 1 225.

000 belum cair Titin Ahmad 610140500596060001SN 1 225.000 belum MAKAPINDAR cair SALMA DAKAIYO 610140500578060009YE 1 225.000 belum cair Yulin Umar 610140500332060001SD 1 225.000 belum cair Rusni Dunggio 610140500601060002RA 1 225.000 belum cair Siska Asiari 610140500614060008AI 1 225.000 belum cair Yunda Tatengkeng 610140500614060006FU 1 225.000 belum cair Ismawati Pakulu 610140500596060002MI 1 225.000 belum cair LINANG SALIM 610140500547060025AA 1 225.000 belum cair Sulastri Rivai 610140500270060016FI 1 225.000 belum cair .000 belum cair SIANO SUNA 610140500547060008IU 1 225. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana DEBORA 610140500578060002WO 1 225.000 belum cair Nonce Kadir 610140500601060001KD 1 225.000 belum cair Linda Paputungan 610140500614060005FE 1 225.000 belum cair Dince Lamusu 610140500614060003DO 1 225.000 belum cair LISNA NUNA 610140500322060003FU 1 225.000 belum cair ROSTIN PAKAYA 610140500547060013RO 1 225.000 belum cair SUNARTI DAI 610140500270060009AN 1 225.

000 belum cair YUSMI SUWATI 610140500689060002IE 1 225.000 belum cair Sumi D.000 belum cair Wirni Tatengkeng 610140500614060007WO 1 225.000 belum cair Suriani Djuka 610140501496060003AL 1 225.000 belum cair Risna Katili 610140501496060009AA 1 225. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Warni Biu 610140500614060002HG 1 225.000 belum cair .000 belum cair Ewis Mopatu 610140501496060007NA 1 225.000 belum cair Maryam Lapatu 610140500614060009YO 1 225.000 belum cair Wirnawati Lasampo 610140501496060015RN 1 225.000 belum cair Sumu Lawani 610140501496060004IN 1 225.000 belum cair Mayang Tatengken 610140500614060001VA 1 225.000 belum cair Salma Katili 610140501496060006MR 1 225.000 belum cair Ransi Hasim 610140501496060014RA 1 225.000 belum cair Wati Usman 610140501496060010RU 1 225.000 belum cair SERLI ALAMRI 610140500689060003MA 1 225.000 belum cair Risna Samauna 610140501496060008NB 1 225.000 belum cair Yunangsi Potale 610140500614060004PH 1 225. Kali 610140501496060001MO 1 225.

000 belum cair MARYAM LAHAY 610140500479060002AA 1 225.000 belum cair PIPIN TOMAYAHU 610140500479060020MO 1 225.000 belum cair WARNI DJAKA 610140500479060015EE 1 225.000 belum cair RUSMILA LEBOTO 610140500479060004II 1 225.000 belum cair Fitriyanti Mointi 610140501496060005YI 1 225.000 belum cair Yuli Poneta 610140500471060018OM 1 225.000 belum cair NINING TAHA 610160729075060010SA 1 225.000 belum cair IYAM ZAKARIA 610140500479060013FA 1 225.000 belum cair Sumiati Hunawa 610140501496060012SU 1 225.000 belum cair JOHAN DAUD 610140500479060005FH 1 225.000 belum cair YUSTIN A PINGA 610140500479060007AU 1 225. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Nurmin Pakuku 610140501496060002SU 1 225.000 belum cair Asmin Adam 610140501496060011SN 1 225.000 belum cair PATMA KALO 610140500479060019NO 1 225.000 belum cair Siska Tomu 610140501496060013TS 1 225.000 belum cair .000 belum cair ISTATI LAWADJO 610140500479060003NA 1 225.000 belum cair HASNI BORA 610140500479060008AU 1 225.

000 belum cair Olan Umar 610140500550060003SO 1 225.000 belum cair Rosna Busiru 610140500550060009SA 1 225.000 belum cair Saadiah Mau 610140500550060008RN 1 225.000 belum cair LINDA DAUD 610140500479060006RA 1 225.000 belum cair Kartin Taulama 610140500550060006NI 1 225.000 belum cair NORMA K NGOU 610140500479060016RO 1 225.000 belum cair MASTIN WASAMI 610140500479060014SS 1 225.000 belum cair APRIYANTI PONTOH 610140500479060001SM 1 225. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana ASNI BORA 610140500479060009RI 1 225.000 belum cair Sumiyati Sunge 610140500550060004HO 1 225.000 belum cair Harce Amango 610140500550060007GI 1 225.000 belum cair Fince Ismail 610140500550060005MO 1 225.000 belum cair RUSMIATI N MOLE 610140500479060012TI 1 225.000 belum HUMOLUNGO cair HARTATI PONTOH 610140500479060018RD 1 225.000 belum cair ROSMIN BULO 610140500479060011RO 1 225.000 belum cair .000 belum cair HARTATI 610140500479060010RA 1 225.000 belum cair JAINAB BOUATO 610140500479060017SA 1 225.

000 belum cair Sartin Supu 610140500617060003FO 1 225.000 belum cair Lena Mohiolo 610140500497060005EI 1 225.000 belum cair Wirda Hinelo 610140500617060002AU 1 225. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Yulianti Gaib 610140500550060002TO 1 225.000 belum cair LUS AHMAD 610140501810060002MA 1 225.000 belum cair Rostin Supu 610140500617060005DE 1 225.000 belum cair Risna Labuga 610140500617060001YU 1 225. busura 610140500615060015TE 1 225.000 belum cair rasuna k.000 belum cair FIN ISINI 610140501810060003DI 1 225.000 belum cair FATMA POTONUO 610140501810060004NA 1 225.000 belum cair Elvi Pakaya 610140500617060004SU 1 225. MALU 610240500301020019MI 2 450.000 belum cair Rostin Supu 610140500617060006DE 1 225.000 belum cair Jahra Usman 610140500676060001IM 1 225.000 belum cair NECI K.000 belum cair HINDUN DUNGGIO 610140501810060001NA 1 225.000 belum cair Luh Datau 610140500550060001TT 1 225.000 belum cair .000 belum cair ERNA MUSTAPA 610169830535060002RU 1 225.

000 belum cair NURTIN KARIM 610240500646010001RI 2 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana MINI AKU 610240500646010002AO 2 450.000 belum cair fitri husain 610240500351010002JI 2 450.000 belum cair MARYAM BILANTALO 610240500351040003AU 2 450.000 belum cair Selviana Hayade 610240500626040004AO 2 450.000 belum cair marni kumba 610240500351010001CE 2 450.000 belum cair Yeni M. Poto 610240500322010004SA 2 450.000 belum cair NUNUNG KELI 610240500595030004PA 2 450.000 belum cair RISNA PAKAYA 610240500351050004MM 2 450.000 belum cair Sino Nangi 610240500322010007NA 2 450.000 belum cair Napsiati Taib 610240500322010003PO 2 450.000 belum cair .000 belum cair HAPSA HADADI 610240500351050005RI 2 450.000 belum cair LAN MONOARFA 610240500646010003IU 2 450.000 belum cair WIWIN ABUDI 610269760678040011AI 2 450.000 belum cair asna pakaya 610240500351010008FU 2 450.000 belum cair ZURIATI BIALANGI 610240500351050006EU 2 450.000 belum cair NIA IBRAHIM 610240500351020007WN 2 450.

000 belum cair YESTI BUHELI 610240500592030012NA 2 450.000 belum cair KARLINA TALIB 610240500592040011IT 2 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana YUSNI RAUF 610240500322020006AA 2 450.000 belum cair HASTUTI PALILATI 610240500592050003AI 2 450.000 belum cair SALMA MOHA 610240500592020013RN 2 450.000 belum cair ENDANG BLONGKOD 610240500592030015NO 2 450.000 belum cair ELVI LATONGGU 610240500322050001SO 2 450.000 belum cair DIAN NINO 610240500592040008FL 2 450.000 belum cair YULIN DANIAL 610240500592020016TO 2 450.000 belum cair NOVER LIPUTO 610240500592030001FI 2 450.000 belum cair ELIS NUKU 610240500592020014EL 2 450.000 belum cair IRAWATI OLII 610240500592030017AO 2 450.000 belum cair LINDA NUSI 610240500592040009MI 2 450.000 belum cair HASTUTI PALILATI 610240500592020010AI 2 450.000 belum cair RASUNA AMU 610240500592030004MU 2 450.000 belum cair .000 belum cair YENI M POTO 610240500322030005LA 2 450.000 belum cair CUN PAKAYA 610240500322030002SU 2 450.

000 belum cair AISA IBRAHIM 610240501500030001SO 2 450.000 belum cair YUSLAN ABDULLAH 610240500592050005PE 2 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana ENDANG BAID 610240500592050002IO 2 450.000 belum cair NUNU TOLINGGI 610240501500050005FL 2 450.000 belum cair FITRIA IMBRAN 610240501500020007SU 2 450.000 belum cair SARTIKA OLII 610260730227010002YL 2 450.000 belum cair NINGSI USMAN 610240500592050007ML 2 450.000 belum cair SRI WILIN DAUD 610260730227010023AN 2 450.000 belum cair WISNA PULU 610260730227010005SF 2 450.000 belum cair DESTIN HASAN 610240501500050006SU 2 450.000 belum cair NIRMALA MONI 610240501500010008RM 2 450.000 belum cair CILI PAHA 610240501500040002IO 2 450.000 belum cair HIJA YUSUF 610240501500050004AN 2 450.000 belum cair MUSNA R. OLII 610260730227020003AN 2 450.000 belum cair ILIN OLII 610260730227020025AA 2 450.000 belum cair .000 belum cair SUMIATI BUHELI 610240501500040003SA 2 450.000 belum cair MINCE ISMAIL 610240500592050006RI 2 450.

000 belum cair BIRDA HASAN UMAR 610260730227020001SA 2 450.000 belum cair SRI WILIN DAUD 610260730227020008RN 2 450. SIDU 610260730227050014EO 2 450.000 belum cair SARTIN ADAM 610260730227050013HN 2 450.000 belum cair MARLIN OLII 610260730227040017AD 2 450.000 belum cair LASMI SEU 610260730227040019MI 2 450.000 belum cair SULFIN BAUWA 610260730227030004PU 2 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana ROSNA NOE 610260730227020007AU 2 450.000 belum cair SANDRA PULU 610260730227020006TI 2 450.000 belum cair RITA PAKAYA 610260730227030020BA 2 450.000 belum cair .000 belum cair ROSITA OLII 610260730227040021AS 2 450. YUNUS 610260730227040018HN 2 450.000 belum cair RITA PAKAYA 610260730227020024NA 2 450.000 belum cair FELMI UMAR 610260730227040016MA 2 450.000 belum cair ILIN OLII 610260730227050011FA 2 450.000 belum cair RISNA L.000 belum cair ARSIAN CAWANI 610260730227030022RE 2 450.000 belum cair LIDYA SEU 610260730227050009AE 2 450.000 belum cair WIRDA A.

000 belum cair Pidya Sune 610240500617050005RI 2 450.000 belum cair HAIRA ISMAIL 610240501810020002HD 2 450.000 belum cair Sumarni Wolinelo 610240500676040001NI 2 450.000 belum cair Fidya Sune 610240500617050001RI 2 450.000 belum cair Cindra Toyi 610240500617050003AU 2 450.000 belum cair ARWIN DJUMAATI 610240501810050001YI 2 450.000 belum cair .000 belum cair Suriyani Mooduto 610240500497040002AO 2 450.000 belum cair ROSNA NOE 610260730227050010TU 2 450.000 belum cair RANI HARUN 610260730227050012SA 2 450. ALI 610260730227050015MO 2 450.000 belum cair Amna Tueno 610240500617040002AU 2 450.000 belum cair Yuningsi Tahali 610240500614050001WI 2 450.000 belum cair Saurin Rahman 610240500614020002DA 2 450.000 belum cair Nur Ain Busiru 610240500617040004NO 2 450.000 belum cair HAYATI HUBULO 610240500547030006TA 2 450.000 belum cair RATNA LADA 610240500547050014FA 2 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana IRAWATI DJ.000 belum cair FARIDA MOBILINGO 610240500547050003IK 2 450.

000 belum cair Anita Ahaya 601940500329010007Bu 9 450.000 belum cair saira nangi 610240500615050020II 2 450.000 belum cair Anita Ahaya 601940500329020008Cu 9 450.000 belum cair .000 belum cair Yurni Ntai 610240501802040002SO 2 450.000 belum cair .000 belum cair Astin Bakahi 610240501802050008SA 2 450.000 belum cair Hartati Hubulo 601940500329010006Sk 9 450.000 belum cair Busmin Yani 601940500420010002Di 9 450.000 belum cair Sartin Nainilo 610240501802030005BI 2 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Yayun Mantali 610240501802010006DI 2 450.000 belum cair Asni Diu 610240501802030007RA 2 450.000 belum cair Asni Diu 610240501802040004AA 2 450.000 belum cair Zainab Lamola 601940500329010004La 9 450.000 belum cair Maryam Laiya 610240501802040001RN 2 450. 601940500420010001Fu 9 450.000 belum cair Ico Hasan 601960729081040001Hu 9 450.000 belum cair Tanti Musa 610240501802040003MI 2 450.000 belum cair Satria Ladapa 601960729081030003Gr 9 450.

000 belum cair ARSIN ALIM 601940500517020010AA 9 450.000 belum cair ELFIAN ISMAIL 601940500329050005LT 9 450.000 belum cair TASWIN JAHIDI 601940500517050007FA 9 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Cindra Gobel 601940500329020001Sb 9 450.000 belum cair Asni Bakari 601940500329050002RL 9 450.000 belum cair Taswin Jahidi 601940500517020014AA 9 450.000 belum cair RUKMIN MAHMUD 601940500517010002DI 9 450.000 belum cair Rahmawati Thalib 601940500517020005RA 9 450.000 belum cair Mastin Udopo 601940500329050003Pa 9 450.000 belum cair Resni Atipa 601940500517020012HI 9 450.000 belum cair Lisna Edi 601940500517020003BU 9 450.000 belum cair ARIYANTI MOHA 601940500517040011RI 9 450.000 belum cair TATI HATIKA 601940500517010004RU 9 450.000 belum cair YUNARTI MALAPO 601940500517050009EO 9 450.000 belum cair Marta Iyohu 601940500517020013RI 9 450.000 belum cair RAHMUN HUSUNA 601940500517030001IU 9 450.000 belum cair NINGSIH MAHMUD 601940500517050008IE 9 450.000 belum cair .

000 belum cair Nurhaida M.000 belum cair Kasma A.000 belum cair Hartin Dumoiyo 601960729085020010LA 9 450.000 belum cair Satrina Habibi 601940500675050008Aa 9 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana RINI GUGE 601940500517060006AI 9 225.000 belum cair Srisusanti Tilahunga 601940500675030001Mt 9 450.000 belum cair Selpi Mahmud 601940500675020006Ln 9 450. Nur 601940500675020004Rg 9 450.000 belum cair Nurfitrah Hermain 601940500675010002Ml 9 450.000 belum cair Maryam Anu 601940500675040012Wh 9 450.000 belum cair .000 belum cair Amna Mokoginta 601940500675040010Iu 9 450.Gani 601940500675030005Ra 9 450.000 belum cair Suhartin Damalante 601940500675050007Ri 9 450.000 belum cair Linda Ganda 601940500675040013Nn 9 450.000 belum cair Rumiati Gafar 601960729085010009AN 9 450.000 belum cair Linda Ganda 601940500675040011Sn 9 450.000 belum cair Wiwin Hula 601940500675040009An 9 450.000 belum cair Ernawati Dangkua 601940500675030003Rm 9 450.000 belum cair Maslan Moowangga 601960729085020012RI 9 450.

000 belum cair TOI KUN 601960729085050005FI 9 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Rosna Gobel 601960729085020001SO 9 450.000 belum cair .000 belum cair YUNITA ABANTU 601940500506020009AU 9 450.000 belum cair NELVIN OLII 601960729085050007TO 9 450.000 belum cair SAMRIN ABDULAH 601960729085050006IU 9 450.000 belum cair SANTI DUMOIYO 601960729085030008IN 9 450.000 belum cair OLFAN ABUNIO 601940500506010018MA 9 450.000 belum cair SARCE HARUNA 601940500506010015EM 9 450.000 belum cair MASTIN HUTULO 601940500506010014TA 9 450.000 belum cair YUNITA ABANTU 601940500506010013AU 9 450.000 belum cair Nelpin Olii 601960729085020013TO 9 450.000 belum cair GUSTIN MOHA 601960729085030011SA 9 450.000 belum cair MINI MOYONGO 601960729085030002RM 9 450.000 belum cair RUSNI TANAIYO 601960729085040003SI 9 450.000 belum cair YENI MUHARAM 601940500506020002SO 9 450.000 belum cair HARTIN DUMOIYO 601960729085050004RA 9 450.000 belum cair CANDRA ABANTU 601940500506020016RF 9 450.

Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana IRAWATI PETUNTULA 601940500506030011DA 9 450.000 belum cair SARTIN JAFAR 601940500506050021SA 9 450.000 belum cair RUAIDA HILIWILO 601940500506040008SN 9 450.000 belum cair YULAN DELIHULA 601940500506040012AA 9 450.000 belum cair YUSNA H.000 belum cair .000 belum cair SATRIA DJAFAR 601940500506030007HN 9 450.000 belum cair RAHMAWATI AMU 601940500506050019MN 9 450.000 belum cair SUARNI HARUN 601940500601010018AA 9 450.000 belum cair RUSMIN MASILI 601940500506030003MN 9 450. ABJULU 601940500601010010ND 9 450. DONTO 601940500506050010ED 9 450.000 belum cair HAMIDAOLII 601940500506040006SU 9 450.000 belum cair DETI DONTO 601940500506040004AM 9 450.000 belum cair SARTIN H.000 belum cair MASNI OLII 601940500506030001DU 9 450.000 belum cair ENDANG ADAM 601940500601010030FO 9 450.000 belum cair ARMIA ANOGU 601940500506040005AA 9 450.000 belum cair SARCE HARUNA 601940500506030017RM 9 450.000 belum cair YUNITA ABANTU 601940500506050020JU 9 450.

000 belum cair YEYEN USMAN 601940500601020011NM 9 450.000 belum cair NARI POLULI 601940500601030016FN 9 450.000 belum cair FINA R.000 belum cair AMICO IPETU 601940500601030014AN 9 450.000 belum cair ASTIN HAMZAH 601940500601020020AI 9 450.HATIM 601940500601020031MM 9 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana FATMA POLOMULO 601940500601010017RH 9 450.000 belum cair NELYAN IBRAHIM 601940500601030015MA 9 450.000 belum cair FIAN KARIM 601940500601030039ZS 9 450.000 belum cair RATNA ANTOLI 601940500601030021SA 9 450.000 belum cair SARTIN KAU 601940500601030033AU 9 450.000 belum cair RAINA AKE 601940500601030038RN 9 450.000 belum cair ZENAB NOHO 601940500601020001MO 9 450.000 belum cair ASTIN BIOAHIMO 601940500601010012RS 9 450.000 belum cair .000 belum cair WIDIWATI 601940500601040034AN 9 450.000 belum MEMENGO cair SURYATI BADU 601940500601040027DS 9 450.000 belum cair RISNA HASAN 601940500601040037FA 9 450.000 belum cair YANTI KOHU 601940500601030009FO 9 450.

000 belum cair SANTI KAU 601940500601060023GI 9 225. UGE 601940500601040036SO 9 450.000 belum cair Masmin Manan 601940500601050026AO 9 450.000 belum cair RUSIA WABANGO 601940500601040035RA 9 450.000 belum DUSI cair EMA KADIR 601940500601040029SG 9 450.000 belum cair Rita Pilomonu 601940500601060002MI 9 225.000 belum cair EMILIA NASIBU 601940500601040032RR 9 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana MARYAM HASAN 601940500601040028PO 9 450.000 belum cair Astin Biahimo 601940500601050003RS 9 450.000 belum cair Puspa Sari 601940500601050004SO 9 450.000 belum cair TETI R.000 belum cair Masita Lalu 601940500601050006MO 9 450.000 belum cair Endang Adam 601940500601050005FO 9 450.000 belum cair .000 belum cair Rumi Jonga 601940500601050007NO 9 450.000 belum cair SARTIN KAU 601940500601060019AU 9 225.000 belum cair ICIN A.000 belum cair Hadija A Yunus 601940500601050008RE 9 450. HATIM 601940500601060025NI 9 225.000 belum cair JUMRIA NOVITA 601940500601040013SE 9 450.

Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana KARTIN ADAM 601940500601060024SM 9 225.000 belum cair RAMSI UNA 601940500592030019FN 9 450.000 belum cair VONI PABI 601940500592020007RA 9 450.000 belum cair VONI PABI 601940500592030006RA 9 450.000 belum cair MEGAWATI ZAKARIA 601940500592020012AR 9 450.000 belum cair TISNA LADUDE 601940500592030017AU 9 450.000 belum cair TITIN S PATAMANI 601940500592040008AI 9 450.000 belum cair YATI POLULI 601940500601060022WU 9 225.000 belum cair SUWARNI MOHA 601940500592020018GN 9 450.000 belum cair MAYA OLII 601940500592020009DN 9 450.000 belum cair EWIN LABORO 601940500592010013FB 9 450.000 belum cair .000 belum cair RITA SUNE 601940500592020010RB 9 450.000 belum cair HASTUTI PALILATI 601940500592010020AI 9 450.000 belum cair TITIN SUMANTI 601940500592010016MI 9 450.000 belum cair ANISTA YAU 601940500592020015FN 9 450.000 belum cair DIANE PASOLE 601940500592020011NL 9 450.000 belum PATAMANI cair FATRA PURJIA 601940500592010001MU 9 450.

000 belum cair Rosdiana Saleh 601940500572010009Ha 9 450.000 belum cair HASTUTI LAKUBANI 601940500592050003HI 9 450.000 belum cair Masni Arafa 601940500572030020Lo 9 450.000 belum cair Huje Tambrin 601940500572010008Yl 9 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana HAIRA NOE 601940500592040014DI 9 450.000 belum cair Yusnita Demanto 601940500572030022Ad 9 450.000 belum cair DIRCE LAEDA 601940500592050002FA 9 450.000 belum cair Amria Daksina 601940500572030007Rf 9 450.000 belum cair .000 belum cair Saida Lakoro 601940500572020021Ml 9 450.000 belum cair Rusni Angga 601940500572030001Mn 9 450.000 belum cair Maryam Mooduto 601940500572020019Aa 9 450.000 belum cair EVI KAILAN 601940500547010021RE 9 450.000 belum cair CICI MANOPO 601940500592050005EO 9 450.000 belum cair Irhana Hikaya 601940500572020006Aa 9 450.000 belum cair Erni abusina 601940500572030017Fo 9 450.000 belum cair SRI EWIN LABORO 601940500592050004IB 9 450.000 belum cair Erni Abusina 601940500572020010Mo 9 450.

000 belum cair .000 belum cair Ninang Kailani 601940500572040015Mi 9 450.000 belum cair Mayang Tatengkeng 601940500614030002Aa 9 450.000 belum cair Suriyanti 601940500572050012Wa 9 450.000 belum cair Yusnita Demanto 601940500572050002Fd 9 450.000 belum cair Yuningsi Tahali 601940500614030003Si 9 450.000 belum cair Amna 601940500572040013Ha 9 450.000 belum cair Jaliha Rauf 601940500614010001Nn 9 450.000 belum cair Warni Dunggio 601940500572050005Ks 9 450.000 belum cair Nursila Dauwango 601940500572040004Fo 9 450.000 belum cair Misna Dunggio 601940500614020005Fe 9 450.000 belum cair Warni Otoluwa 601940500614020006Wa 9 450.000 belum moowangga cair Jaliha Rauf 601940500614010008An 9 450.000 belum cair Salma Mahmud 601940500572050016Ro 9 450.000 belum cair .000 belum cair Santi Tangahu 601940500572050003Ai 9 450.000 belum cair Raiya Tuka 601940500572040014So 9 450. 601940500572040018Ao 9 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Sartin Bobihu 601940500572030011Ru 9 450.

000 belum cair Sitria Madina 601940500676050002Aa 9 450.000 belum cair .000 belum cair Sia Hubulo 601940500676040005Ra 9 450.000 belum cair Keni Abdjul 601940500676020010Ru 9 450.000 belum cair SARIA TIMBUO 601940500689040006JI 9 450.000 belum PULUHULAWA cair MASNI SINI 601940500689030013LE 9 450.000 belum cair Naima Potihedu 601940500524050005Ae 9 450.000 belum cair Satriya Madina 601940500676010009Ra 9 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Wirni Tatengkeng 601940500614030009Wo 9 450.000 belum cair RUSNI NUSUHA 601940500689030012SA 9 450.000 belum cair YESTIN 601940500689010017SU 9 450.000 belum cair Warni Otoluwa 601940500614050011Wa 9 450.000 belum cair Wijra Ngobuto 601940500676020012Ao 9 450.000 belum cair Jaliha Rauf 601940500614030010Zn 9 450.000 belum cair Jaliha Rauf 601940500614040004Jn 9 450.000 belum cair Lian Djeko 601940500614040007As 9 450.000 belum cair Salmun Lasipede 601940500676050003Pe 9 450.000 belum cair Elvi Ngobuto 601940500676030007Ae 9 450.

000 belum cair NURMIN RAJAWALI 601969830535040005YD 9 450.000 belum cair NIKO WALANGADI 611040500301020003AU 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana MISNA LOLOMUTU 601940500649020011MA 9 450.000 belum cair Hartati Ingke 601969830535060007FA 9 225.000 belum cair MAIMUN ISMAIL 611040500301020001MH 10 450.000 belum cair NINA JIBU 611040500263020002AI 10 450.000 belum cair SAHRIN KASIM 601969830535030006IU 9 450.000 belum cair HADIYA LAMUSU 601969830535040003FH 9 450.000 belum cair Zulayeha Katili 611040500263040001Ra 10 450.000 belum cair Susanti Suleman 611040500263020001Rd 10 450.000 belum cair .000 belum cair ISTINA BANTA 601969830535040004AA 9 450.000 belum cair JUMRAH MUSTAPA 601969830535040001AO 9 450.000 belum cair RESTA KODE 611040500301010001RI 10 450.000 belum cair Aisah Pakaya 611040500263050001Fe 10 450.000 belum cair SAIPAN SURGAI 601969830535030002DL 9 450.000 belum cair Nina Jibu 611040500263050003Mi 10 450.000 belum cair Zainab Naki 611040500263050002Gi 10 450.

000 belum cair RANI S.000 belum cair DILTISIAN 611040500301050003VN 10 450.000 belum cair DJUMURIA 611040500301050004ME 10 450.000 belum cair .000 belum HAPENDATU cair Hartin Akase 611040500359010001Sn 10 450. HABU 611040500301030002RA 10 450.000 belum HUNOWU cair WINCE HUJI 611040500301050001RI 10 450.000 belum cair NOVI S.000 belum cair DEBIYANTI TAMRIN 611040500301040003MM 10 450.000 belum cair MEYLAN OLII 611040500301030001AN 10 450.000 belum cair Tina D.000 belum cair Hapsa Mohi 611040500359010002Ss 10 450.000 belum cair RUSNI JIU 611040500301050005SM 10 450.000 belum cair NURYAN ARKAN 611040500301040004ZE 10 450.000 belum cair Yeyen Ohihiya 611040500359050001Fa 10 450.000 belum cair FATRIN KARIM 611040500301040001AN 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana AISA YAJA 611040500301020002SG 10 450.000 belum cair SALMA PULUBUHU 611040500301050002UA 10 450.000 belum cair RATNA MASARIKI 611040500301050006AI 10 450. Nanui 611040500359050003Wu 10 450. POLO 611040500301040002NU 10 450.

000 belum cair Ningsih Umar 611040500420020001Cu 10 450.000 belum cair . Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Sartin Kasim 611040500359050002Yl 10 450.000 belum cair MERLIN 611040500445040002MA 10 450.000 belum cair Zenab Hasan 611040500627030002AI 10 450.000 belum cair Hadida Ibrahim 611040500627010001Rd 10 450.000 belum cair Nurmin Adam 611040500420050002Mu 10 450.000 belum cair DADE H.000 belum cair Busmin Yani 611040500420060002Ni 10 450.000 belum cair Ati Ohihiya 611040500445030001PM 10 450.000 belum cair Sumarni Olinggahe 611040500420040001Mr 10 450.000 belum cair Norma Tamuu 611040500420060001Sn 10 450.000 belum cair SANTI DEMATO 611040500445050001MR 10 450.000 belum cair HADIJA NUR 611040500445060001RO 10 450.000 belum PANGEMANAN cair NINA ASAMA 611040500445050002AI 10 450. LAKUE 611040500445020001KI 10 450.000 belum PANGEMANAN cair MERLIN 611040500445040001MA 10 450.000 belum cair Lisna Djafar 611040500420050001As 10 450.000 belum cair Nirma Hasan 611040500627020001AN 10 450.

000 belum cair Nurnaningsih 611040500627030007Eh 10 450.000 belum cair Dewi Pakaya 611040500627060004AN 10 450.000 belum Abdullatif cair Nurnaningsih 611040500627030006Eh 10 450.000 belum cair Awin Alimu 611040500627040004Fb 10 450.000 belum cair Nabsah Pakaji 611040500627050001LU 10 450.000 belum cair Narti Samiun 611040500627040003AI 10 450.000 belum cair Maryam 611040500627060005AI 10 450.000 belum cair Hartaris Husain 611040500627030001RF 10 450.000 belum cair Ramsia Doki 611040500627060006RS 10 450.000 belum cair .000 belum Abdullatif cair Olan Ismail 611040500627030005II 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Widya Pulumoduyo 611040500627030003CI 10 450.000 belum cair Rohani Hano 611040500627050002On 10 450.000 belum cair Risna Buhungo 611040500627040001Pu 10 450.000 belum cair Maryam Pulao 611040500627040002DN 10 450.000 belum cair Nirma Hasan 611040500627060001RN 10 450.000 belum cair Nin Daenin 611040500627060002SE 10 450.000 belum cair Wiwin Bunuiyo 611040500627030004RA 10 450.

000 belum cair ANI 611040500648020002FI 10 450.000 belum cair RITA PARAMATA 611040500648020003HI 10 450.000 belum cair HAPSA ALI 611040500646040001SI 10 450.000 belum cair HAPSA ALI 611040500646020001MI 10 450.000 belum cair RAMNA PAPUA 611040500646010001PI 10 450.000 belum cair HANI DAUD 611040500648010002IA 10 450.000 belum cair .000 belum cair SELVI MOUKO 611040500648010001IU 10 450.000 belum cair MARTA PALILATI 611040500646050001PU 10 450.000 belum cair LIYAN POTIONUA 611040500648030004AO 10 450.000 belum cair WIWIN MUSA 611040500646050002RN 10 450.000 belum cair ADINCE SIDU 611040500646060001RD 10 450.000 belum cair WATI MAHMUD 611040500646050003MI 10 450.000 belum cair ASNI MODANGGU 611040500646030001RA 10 450.000 belum cair NURMIN DAUD 611040500648030003AR 10 450.000 belum cair MARLINA KARIM 611040500648020001TN 10 450.000 belum cair NOU NUSI 611040500648030001MA 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Herlina Hasan 611040500627060003SD 10 450.

Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana RITA KASIM 611040500648030002TN 10 450.000 belum cair RUKMIN B.NUE 611040500648060002II 10 450.000 belum cair ANII 611040500648040004RD 10 450.000 belum cair Karmila Bakari 611040501803020002Ro 10 450.000 belum cair SUARNI ABDULLAH 611040500648060004HI 10 450.000 belum cair Hapsa Hubu 611040501803020001An 10 450.000 belum cair ANI H.000 belum cair IYAM KAHAR 611040500648040003IH 10 450.000 belum cair LOLAN MASIHU 611040501488010001NU 10 450.000 belum cair SATRIA SIKILI 611040500648060001WA 10 450.000 belum cair ARINE POTIONUA 611040500648040002NI 10 450.000 belum cair OKU KAHAR 611040500648050002MR 10 450.000 belum cair HERLINA YASIN 611040500648040001AN 10 450.000 belum cair HAYANI MOBILINGO 611040500648050003AA 10 450. MALI 611040501488010002KO 10 450.000 belum cair RUKMIN B MALI 611040501488060001HO 10 450.000 belum cair HAMSIAH KAUNU 611040500648060003NO 10 450.000 belum cair HASNI MOPANGGA 611040500648050001AA 10 450.000 belum cair .

000 belum cair HASANA MOHAMAD 611060729069050003SN 10 450.000 belum cair NOKU JAFAR 611060729069010001PU 10 450.000 belum cair HASANA P.000 belum cair HARTATI IBRAHIM 611060729069030002JO 10 450.000 belum cair Yusni Kudopo 611040501803050001Iu 10 450.000 belum cair NANGSI BAHTIAR 611060729069020002AR 10 450.000 belum cair ASTIN HIMALI 611060729069030001YU 10 450.000 belum cair AISA AGU 611060729069050002MD 10 450.000 belum cair HAMIDA HALI 611060729069020001JO 10 450.000 belum cair YUSTIN LAMBALI 611060729069030004AO 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Nurmin Olii 611040501803030001Rh 10 450.000 belum cair O 611060729069040001FS 10 450.000 belum cair Asma Neni 611040501803040001Lr 10 450.000 belum cair Nina B Hentuma 611040501803040002Ro 10 450.000 belum cair HADIJAH HUSAIN 611060729069040002HM 10 450. JAMILAH 611060729069030003HK 10 450.000 belum cair Atin Imati 611040501803040003Ti 10 450.000 belum cair .000 belum cair FATMA PANTO 611060729069050004KI 10 450.

000 belum cair RARI HITENGA 611060729069060001DI 10 450.000 belum cair SWINI SAFAR 611060729069060003HM 10 450.000 belum cair .000 belum cair Aswi H.000 belum cair SAMRIA TAYIU 611060729069050005SM 10 450.000 belum cair Neni Mohamad 611060729081010001Ae 10 450. Datau 611060729081060001Au 10 450.000 belum cair HASANA MOHAMAD 611060729069060002YN 10 450.000 belum cair asrin danggo 611069758287020002SM 10 450.000 belum cair Masni Kadir 611060729081030001Pa 10 450.000 belum cair ARIYANA R. GUE 611069758287030001FI 10 450.000 belum cair SAIRA GOBEL 611069758287050001MJ 10 450.000 belum cair Dince Muhamad 611060729081050001Ma 10 450.000 belum cair Nurjana Pomalingo 611060729081040001Ri 10 450.000 belum cair Yanti Abas 611060729081030003Aa 10 450.000 belum cair INDRAWATI AHAYA 611069758287040001FB 10 450.000 belum cair SAADIA ABJUL 611069758287020001AA 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana HAPSA NONO 611060729069050001SN 10 450.000 belum cair Emi Mohamad 611060729081030002Ae 10 450.

000 belum cair ANICO HASAN 611069787764010001AR 10 450.000 belum cair Elma Nonge 611040500280050001Ra 10 450. 611069758287050002RU 10 450.000 belum cair Karina Korompot 611040500329060001So 10 450.000 belum cair RITA KARIM 611040500275050001WL 10 450.000 belum cair Meilan Ismail 611040500275010001Dd 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana INDRAWATI M.000 belum cair Salma Hula 611040500329060002Nl 10 450.000 belum cair RAMLAN SALULE 611040500432040001AE 10 450.000 belum cair Samria Datungsolang 611040500342060001Fh 10 450.000 belum cair Nurain Tampolo 611040500342050001Fh 10 450.000 belum cair Hajira Blongkod 611040500342030001Mu 10 450.000 belum cair .000 belum cair YOSPIN KAHAR 611040500275060001GU 10 450.000 belum cair OCI ANTOGIA 611040500432040002YD 10 450.000 belum cair Hapi Hula 611040500329050001Dm 10 450.000 belum YUSUP cair HASNI PAKAYA 611069758287060001II 10 450.000 belum cair sarlin dunggio 611040500280020001Ma 10 450.000 belum cair SARLIN LAKORO 611069787764040001AO 10 450.

000 belum cair Hadija Jakaria 611040500571030002Mm 10 450.000 belum cair Titin Manune 611040500571040001Fu 10 450.000 belum cair Narlin Salote 611040500571040007Ai 10 450.000 belum cair RISNA ANETO 611040500517040001YA 10 450.000 belum cair Risna Saua 611040500571030001Io 10 450.000 belum cair Saadiya Mokodotok 611040500571040005Pa 10 450.000 belum cair RUKMIN MAHMUD 611040500517050001DI 10 450.000 belum cair KARTIN ABAS 611040500517030001MS 10 450.000 belum cair Wawan Amu 611040500571040003So 10 450.000 belum cair .000 belum cair Sartin Amu 611040500571040002So 10 450.000 belum cair Raina Peyapato 611040500571040006Sa 10 450.000 belum cair Nurmin Hadia 611040500571030003Ti 10 450.000 belum cair Karni Ponto 611040500546040001Fn 10 450.000 belum cair Sadiya Mange 611040500571050001Cu 10 450.000 belum cair Linda J Taib 611040500571040004Mo 10 450.000 belum cair Yolan Supu 611040500517040002AA 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana SOTI BLONGKOD 611040500432050001AO 10 450.

000 belum cair .000 belum cair Astin Daud 611040500598050001Ha 10 450. USMAN 611040500662030003PO 10 450.000 belum cair Aysari Yantue 611040500571060001Se 10 450.000 belum cair Rince Kahar 611040500598030001Ru 10 450.000 belum cair Asna Aswad 611040500571050003So 10 450.000 belum cair SINCE UMAR 611040500662050001SA 10 450.000 belum cair RISNA ALI 611040500580020003AG 10 450.000 belum cair GUSUN MALOHO 611040500662030001NA 10 450.000 belum cair Lukati Salila 611040500662040001SA 10 450.000 belum cair Rostin Olii 611040500675030001Ro 10 450.000 belum cair WARNI GOBEL 611040500662020001RU 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Maruiya Pou 611040500571050002Md 10 450.000 belum cair Sri Wilan Yanta 611040500662030002AA 10 450.000 belum cair WIRNA TOMAYAHU 611040500662030004SL 10 450.000 belum cair NURHAN 611040500580020001JA 10 450.000 belum cair SARIPA MIOLO 611040500580050001FG 10 450.000 belum DAMALANTE cair SUTRI M.000 belum cair WARNI P. HAKIM 611040500580020002SO 10 450.

000 belum cair YULIANTI MAHMUD 611040502027030002FO 10 450.000 belum cair Kartin Mato 611040500283030002Au 10 450.000 belum cair NURLAN IYOHU 611060729085040001NM 10 450.000 belum cair Raflin Rahim 611040500544020002An 10 450.000 belum cair Hiratih Dehi 611040500544020003Dn 10 450.000 belum cair Asna Palowa 611040500283030003Ru 10 450.000 belum cair DASMAN PATINGKI 611040502027050002YE 10 450.000 belum cair Rita Kudu 611040500283020003Ru 10 450.000 belum cair Sarlin Suluta 611040500283030001Di 10 450.000 belum cair Erni Moito 611040500283020001Ma 10 450.000 belum cair Leni Bapuayi 611040500283050001Fo 10 450.000 belum cair RUSNA KAMARU 611040502027050003AE 10 450.000 belum cair Serli Ibrahim 611040500283060001In 10 450.000 belum cair .000 belum cair Sarlin Suluta 611040500283060002Fi 10 450.000 belum cair MIRNA PATINGKI 611040502027050001RE 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana SERLI SALOTE 611040502027030001CA 10 450.000 belum cair Cicin Yasin 611040500283020002Ka 10 450.

000 belum cair Asmawati Nun 611040500544040002Aa 10 450.000 belum cair Herlin Utini 611040500544030001Ya 10 450.000 belum cair Ulfin Yunus 611040500544050003Mn 10 450.000 belum cair Selpi Nusi 611040500544060002Ao 10 450.000 belum cair Aswani Karim 611040500544040005Ma 10 450.000 belum cair Hasna Tuli 611040500554010001Zi 10 450.000 belum cair .000 belum cair Nurmin Lawani 611040500544060001Ak 10 450.000 belum cair Yusran Mangopa 611040500544050005Ai 10 450.000 belum cair Narti Talango 611040500544040004Ym 10 450.000 belum cair Aswin Nusi 611040500544050004Eu 10 450.000 belum cair Sartin Bantu 611040500544060003Mo 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Ati Dehi 611040500544020001Tu 10 450.000 belum cair Hirawati Dehi 611040500544040003An 10 450.000 belum cair Siska Kondengis 611040500544050001Ju 10 450.000 belum cair Misna Bonggudu 611040500544050006Yi 10 450.000 belum cair Nurce Pakaya 611040500544040001Sa 10 450.000 belum cair Ratna Kaluku 611040500544050002Rr 10 450.

000 belum cair Sarwin Dou 611040500554040002Rk 10 450.000 belum cair Mey lambari 611040500554050003Vi 10 450.000 belum cair Santi Kue 611040501801020001Ei 10 450.000 belum cair Amna Patilima 611040500554060003Jm 10 450.000 belum cair Santi Kue 611040501801010001Yi 10 450.000 belum cair Apin Tako 611040500554040001Am 10 450.000 belum cair Hasna Tuli 611040500554040003Ri 10 450.000 belum cair Saipa Supu 611040500554050002Eo 10 450.000 belum cair Maryam Hungulila 611040501801020002Pm 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Ratna Tahir 611040500554020001Rd 10 450.000 belum cair Since Ahmad 611040500554050005Yu 10 450.000 belum cair Nurmin Hanapi 611040500554050001Ra 10 450.000 belum cair Nisma Bouato 611040500554050004Am 10 450.000 belum cair NINGSI POTALE 611040501801030005FD 10 450.000 belum cair Siti Yada Batalipu 611040500554060001Fe 10 450.000 belum cair Feni Hinelo 611040500554030001Wo 10 450.000 belum cair .000 belum cair Saharia Kasim 611040500554060002An 10 450.

000 belum cair Salma Dalai 611069860517020002In 10 450.000 belum cair YURNI KUE 611040501801050001FA 10 450.000 belum cair Else Makinggung 611040501801030001Vo 10 450.000 belum cair SURTIN NUSI 611040501801040002PI 10 450.000 belum cair UMI H DADI 611040501801060002EM 10 450.000 belum cair Astin Potale 611040501801030004Ry 10 450.000 belum cair Maryam Wunggulila 611040501801040001Sm 10 450.000 belum cair HARTIN RAHIM 611040501801050003AA 10 450.000 belum cair KASMAT POTALE 611040501801060001FS 10 450.000 belum cair Reti Pakaya 611069860517020001Io 10 450.000 belum cair .000 belum cair .000 belum cair Farida Pakaya 611069860517010001Ay 10 450.000 belum cair ASNA KADIR 611040501801050002AM 10 450.000 belum cair Ros Sogen 611040501801030003Kg 10 450.000 belum cair Misna Pohilihu 611040501801030002Su 10 450. 611069860517020003Ri 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Albertina Dima 611040501801030006Jg 10 450.000 belum cair Ismi Delihula 611069860517030001Ai 10 450.

000 belum cair .000 belum cair Fitriyanti Mole 611069873591050001Sr 10 450.000 belum cair Erlin Otoluwa 611069860517040003Ra 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Yurni Pumbu 611069860517030002Ak 10 450.000 belum cair Jumila Lihu 611069860517050001Pd 10 450.000 belum cair Yurni Pumbu 611069860517060002Hk 10 450.000 belum cair Yulista Salasa 611069873591020001Ru 10 450.000 belum cair Isna Asabi 611069873695020002Du 10 450.000 belum cair Satria Bilantua 611069873695030001Pa 10 450.000 belum cair Surtin Banini 611069860517050003Sn 10 450.000 belum cair Rusni Pumbu 611069873695040001Ra 10 450.000 belum cair Kun Mobilingo 611069860517060001Ru 10 450.000 belum cair Yusni karim 611069860517040002Di 10 450.000 belum cair Norma Said 611069860517040001Si 10 450.000 belum cair raina kadir 611069860517050002hu 10 450.000 belum cair Wike Tuwo 611069873591050002Yu 10 450.000 belum cair Rike Tuwo 611069873591040001Je 10 450.000 belum cair Marlin Mutiara 611069873695020001Si 10 450.

000 belum cair Ruwia Baiku 611069873695050001Sm 10 450.000 belum cair Nona Pulubolo 611040500434020002DA 10 450.000 belum cair HERLIN PATILIMA 611040500434040001EI 10 450.000 belum cair Irawati Djahidin 611069873695050003Si 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Muslima Pumbu 611069873695050002Jg 10 450.000 belum cair SALEHA 611040500351040001NI 10 450.000 belum KAMBAYANG cair NIRWANTI DOKE 611040500351050001AI 10 450.000 belum cair SARNI LASOMA 611040500351050002SA 10 450.000 belum cair Milka Pahaso 611040500340040001Cg 10 450.000 belum cair ZUMRAH PARAMATA 611040500434050001AA 10 450.000 belum cair Sutini Boham 611040500340050001Ss 10 450.000 belum cair Sarintan Najadi 611040500434030001NM 10 450.000 belum cair SARINA ABUNA 611040500434050003AN 10 450.000 belum cair .000 belum cair LAILA TOLINGGI 611040500351020001RI 10 450.000 belum cair RAHMA IBRAHIM 611040500434040002YF 10 450.000 belum cair Nona Pulubulo 611040500434030002AA 10 450.000 belum cair Jenab Mokodompis 611040500434020001RU 10 450.

000 belum cair YULIYANTI HUNAWA 611040500506030004TI 10 450.000 belum cair .000 belum cair IRMA PULUHULAWA 611040500506060001FI 10 450.DJAFAR 611040500506030002FA 10 450.000 belum cair RUSNI DATAU 611040500559030001FA 10 450.000 belum cair SYIFA AL IDRUS 611040500578030001AA 10 450.000 belum cair RAMLA GOBEL 611040500506020001RA 10 450.000 belum cair ASNI PAUN 611040500506030001EL 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana EWIN OLII 611040500434050002MO 10 450.000 belum cair FITRIANTY HUNAWA 611040500506010001AS 10 450.000 belum cair ERNI NOHO 611040500559050001AI 10 450.000 belum cair RUSNI DATAU 611040500559020001FA 10 450.000 belum cair LETI KUASA 611040500506030003RR 10 450.000 belum cair YETIN S.000 belum cair YUNIAWATI HABIBI 611040500559060001AI 10 450.000 belum cair SARWIN SOGA 611040500506040001RI 10 450.000 belum cair ASTIN DJUMULA 611040500559010001FA 10 450.000 belum cair SALHA LABAMBE 611040500578050002RO 10 450.000 belum cair ALI BODOLO 611040500578040001AO 10 450.

Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana MAGDALENA 611040500578050003SU 10 450.000 belum cair SITI AMINAH 611040500621040006AI 10 450.000 belum cair FENTI KAMUMU 611040500621020001FN 10 450.000 belum cair SELPI KABULU 611040500621040002AM 10 450.000 belum cair RISDA POYI 611040500621030002AI 10 450.000 belum cair RAHYATI USMAN 611040500621040004AU 10 450.000 belum cair FATMA S HADI 611040500578060002KU 10 450.000 belum cair JUBAIDA TUNGGULO 611040500621040003SR 10 450.000 belum cair RASNI BASURAPA 611040500621040005JN 10 450.000 belum cair ASPIA BAGU 611040500621030001DI 10 450.000 belum cair AMATILA SUI 611040500578060004RO 10 450.000 belum cair RISNA BASALAMA 611040500621020002AG 10 450.000 belum cair ASPIA NUKU 611040500621040001NA 10 450.000 belum cair .000 belum cair ASNI KUMBA 611040500578060001AA 10 450.000 belum BAKALENG cair NASIRA DATUAGE 611040500578050001ZO 10 450.000 belum cair FATMA PEDAU 611040500578060003SE 10 450.000 belum cair ANICE KUMAY 611040500578060005JR 10 450.

000 belum cair Sarwin Bone 611040500271010001Ra 10 450.000 belum cair ASMIA BAGU 611040502028040001RO 10 450.000 belum cair Jahara Abusina 611040500271040001Jp 10 450.000 belum cair .000 belum cair Ervina Bakari 611040500271050001Fa 10 450.000 belum cair JUBAIDA TUNGGULO 611040500621050002SR 10 450.000 belum cair NURMIN 611040500669020001RA 10 450.000 belum cair Sitimaymuna Kunya 611040500279040001Fo 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana FENTI KAMUMU 611040500621050004FN 10 450.000 belum cair hadijah jalilu 611040500279030001Jf 10 450.000 belum cair RIAMNA GOBEL 611040500669050001TA 10 450.000 belum cair Dewi 611040500669060001RR 10 450.000 belum cair erni sone 611040500279030002Ju 10 450.000 belum AMINULLAH cair KARTIN PONTOH 611040500669030001MI 10 450.000 belum cair HAPSA HIOLA 611040500621060001PO 10 450.000 belum cair YUSTIN OLII 611040500621050001ME 10 450.000 belum cair YUSNI MA'RUF 611040500279020001RD 10 450.000 belum cair NURHAYATI KAPUGU 611040500621050003NI 10 450.

000 belum cair almh.000 belum cair Yanti Anwar 611040500338030002Hp 10 450.000 belum PALILATI cair LAILA ISMAIL 611040500312030001EO 10 450.000 belum cair Iyan Waktu 611040500312060002RA 10 450.000 belum cair Hartati Anwar 611040500312050001DA 10 450.000 belum cair Fatma Ibrahim 611040500338030003Pi 10 450.000 belum cair ASMA YUSUF 611040500312030003NL 10 450.000 belum cair Sri Endang Karim 611040500312060001AF 10 450. Ano 611040500332030002Ao 10 450.Asi 611040500312060004Rl 10 450.000 belum cair Ulfa R.000 belum cair Asma Ismail 611040500312060003AD 10 450.000 belum cair Hadija Ismail 611040500312050002RN 10 450.000 belum cair ..000 belum cair Martin Poluli 611040500332010001Sa 10 450.000 belum cair Itin Totoiya 611040500332030001Su 10 450.000 belum cair SANDRAWATI A.000 belum cair Hesti Paliki 611040500312040001MR 10 450.000 belum cair Yanti Baruadi 611040500332050001Ru 10 450. 611040500312030002AO 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana ASNI ABUBAKAR 611040500312020001ME 10 450.

000 belum cair Nita Tahir 611040500347030004Au 10 450.000 belum cair Maryam Suluta 611040500347050001Au 10 450.000 belum cair Ino Patamani 611040500499020003Id 10 450.000 belum cair Nursia Karim 611040500499030002An 10 450.000 belum cair Maryam Suluta 611040500347030003Ru 10 450. Uno 611040500347030001Oi 10 450.Nusi 611040500338050001Fp 10 450.000 belum cair Yusni Antuke 611040500347030005Ta 10 450.000 belum cair Asni PotionuA 611040500347040002Md 10 450.000 belum cair Asna Haka 611040500338040001Nn 10 450.000 belum cair Inang Hasan 611040500338040002Af 10 450.000 belum cair .000 belum cair TINO ALAATI 611040500358020001SA 10 450.000 belum cair Salami 611040500499020002Su 10 450.000 belum cair Rusni Akuba 611040500347030002Fo 10 450.000 belum cair Risnawati Y.000 belum cair Karmila Ibrahim 611040500347040001Pg 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Yerni Alaati 611040500338030001Wd 10 450.000 belum cair Fatni 611040500499020001Ru 10 450.000 belum cair Pina A.

000 belum cair ISNA DJAFAR 611040500594030001SR 10 450.000 belum cair NURSANDI DADU 611040500560040001DI 10 450.000 belum cair .000 belum cair DIANA SUDAI 611040500523010001NN 10 450.000 belum cair Selvi Sandala 611040500505050001Ms 10 450.000 belum cair RATNA YUNUS 611040500523060001MF 10 450.000 belum cair Hestin Dano 611040500505030001Rd 10 450.000 belum cair WANI ABDULLAH 611040500523040002MU 10 450.000 belum cair Wati polone 611040500499050001Ru 10 450.000 belum cair SAMSIA SAMU 611040500523040001LA 10 450.000 belum cair Farida Gani 611040500505040001Nu 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Fatni 611040500499030001Hu 10 450.000 belum cair warni eo 611040500499040001Au 10 450.000 belum cair JULIANA LAMATO 611040500560010001MU 10 450.000 belum cair FATMA AKASE(Almh) 611040500523030001YR 10 450.000 belum cair Maryam Kaaba 611040500523040003HU 10 450.000 belum cair Nawi Pakaya 611040500560060001RA 10 450.000 belum cair DIANA SUDAI 611040500523020001NN 10 450.

000 belum POMANTO cair YANU MANTU 611040500601040002RU 10 450.000 belum cair HADIJAH ULIMO 611040500601030002WO 10 450. DONTO 611040500601050001CO 10 450.000 belum cair Maryam Nento 611040500601030001PI 10 450.000 belum cair SARINA MANTU 611040500601030003AD 10 450.000 belum cair Ulin Mantu 611040500601050006PU 10 450.000 belum cair Santi gagi 611040500596050001Ru 10 450.000 belum cair Hartin Ismail 611040500601060001CN 10 450.000 belum cair ROSMIATI 611040500601040001MF 10 450.000 belum cair MASTUTI TOTOIYA 611040500601050002TN 10 450.000 belum cair .000 belum cair HELNI KARIM 611040500601050004RU 10 450.000 belum cair RAHMAWATI ULUNJI 611040500601020001CU 10 450.000 belum cair Husna Abas 611040500596040002Ra 10 450.000 belum cair Fitri Alamri 611040500596040001Po 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Lena Mohamad 611040500594040001Ff 10 450.000 belum cair NUR IBRAHIM 611040500601050003FU 10 450.000 belum cair MISLAN H.000 belum cair Endang Padangi 611040500601050005KN 10 450.

000 belum cair iran lasupu 611040500651050002Ya 10 450.000 belum cair Maimun Malasigi 611040500626050002Ia 10 450.000 belum cair Salma Laiya 611040500626030001Gn 10 450.000 belum cair ERNI HASAN 611040500607050005AN 10 450.000 belum cair RENI MAHMUD 611040500607050004AO 10 450.000 belum cair RAMLAH ABAS 611040500660050002DI 10 450.000 belum cair SUHARTI DJAFAR 611040500607050002FM 10 450.000 belum cair YULIN HILALA 611040500660040001NA 10 450.000 belum cair irma ahmad 611040500651010001Fi 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana RAMLAH DJAFAR 611040500607030001EH 10 450.000 belum cair DIAN S.000 belum cair ELISASTIAWAN 611040500660050001ZI 10 450. UNTA 611040500607060002II 10 450.000 belum cair NANGSI SIONE 611040500607050003RA 10 450.000 belum cair Olis Modanggu 611040500626050001Rn 10 450.000 belum LAHAMUTU cair .000 belum cair hapsa dalila 611040500651050001Am 10 450.000 belum cair SIRNA LAMATO 611040500607060001RI 10 450.000 belum cair MARTA WUMU 611040500607050001MU 10 450.

000 belum cair Surianti Suleman 611040501499030002Ns 10 450.000 belum cair Sarco Bakari 611040501487050001Sr 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana NUNU AMARA 611040500660060001AR 10 450.000 belum cair Sirna Rais 611060729072050001Ru 10 450.000 belum cair Salma Hurusani 611060729072040002Fe 10 450.000 belum cair Ervina Harun 611060729072020002Aa 10 450.000 belum cair Maryam Djiuna 611060729072030001Fu 10 450.000 belum cair Nely Adam 611040501487040001Am 10 450.000 belum cair Haina Karim 611060729072040001Rm 10 450.000 belum cair Maryam Djafar 611060729072050002Fi 10 450.000 belum cair Yulin Gobel 611040501487040002Fo 10 450.000 belum cair Mastin D Jiuna 611060729072020003My 10 450.000 belum cair .000 belum cair Yohana Tapate 611060729072060001Si 10 450.000 belum cair Hasna Rais 611060729072050003Ma 10 450.000 belum cair Fatma Laiya 611040501499030001Mb 10 450.000 belum cair Fitriyanti Kodu 611040501487020001Pi 10 450.000 belum cair Rohani Hida 611060729072020001Si 10 450.

000 belum cair Pemi A.000 belum cair Nelco Mooduto 611060729079030001Ln 10 450.000 belum cair Rostin Pongoliwu 611060729079040002Ab 10 450.000 belum cair Juhria Bunasi 611060729079030002Ci 10 450.000 belum cair Yanti Arapa 611060729079020002Sk 10 450.000 belum cair Dida Moko 611060729079060001Au 10 450.000 belum cair Katrina Polapa 611060729079040001Ri 10 450.000 belum cair Yanti Hangio 611060729077060002Ru 10 450.000 belum cair SELVI ABUDI 611069760678020001SN 10 450.000 belum cair Rifka Abas 611060729077060001Fe 10 450.000 belum cair YETIN DJIBU 611069760678020002KO 10 450.000 belum cair Hajara Soli 611060729079060002Si 10 450. Sopa 611060729079030003Ss 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Riska Helingo 611060729072060002So 10 450.000 belum cair Ening Paputungan 611060729077020001Ra 10 450.000 belum cair .000 belum cair Ernawati Moko 611060729079020001Ri 10 450.000 belum cair Maimuna Datau 611060729077030001Ii 10 450.000 belum cair Maimuna Datau 611060729077040001Ii 10 450.

000 belum cair ADRIA DEDE 611040500468030002RU 10 450.000 belum cair Jaliha Rauf 611040500313010001An 10 450.000 belum cair Fitri Kulupani 611040500313040002Si 10 450.000 belum cair RUSNI DJAFAR 611040500468030001RA 10 450.000 belum cair Yanti Mangopa 611040500313030003Mi 10 450.000 belum cair MINI DATAU 611040500468030003FE 10 450.000 belum cair Lisnawati Lamato 611040500313040004Fe 10 450.000 belum cair Jilha Hasan 611040500313050001No 10 450.000 belum cair Yusna Abuba 611040500313040001Ji 10 450.000 belum cair Ramla Talib 611040500313040003Gi 10 450.000 belum cair Hartati Hilahapa 611040500313030001Ju 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana RAMLA DAUD 611069760678030001AM 10 450.000 belum cair Rasni Gou 611040500313050002Rr 10 450.000 belum cair SULASTRI NAHIKO 611040500468040001FA 10 450.000 belum cair Atin Habi 611040500313020001Ao 10 450.000 belum cair Yeyen 611040500313030002Yn 10 450.000 belum cair .000 belum cair FITRI JAFAR 611069760678060001AF 10 450.

000 belum cair FIRA TALASA 611040500508040006NI 10 450.000 belum cair NINGSI BIKI 611040500508040001AU 10 450.000 belum cair SAIPAN ISMAIL 611040500508040003RA 10 450.000 belum cair RINCE HARUN 611040500508040009MA 10 450.000 belum cair HERLINA TRUWA 611040500508030004SU 10 450.000 belum cair ADELIA HUSA 611040500508020001MN 10 450.000 belum cair A.000 belum cair RESAYANA NAPU 611040500508040002AR 10 450.000 belum cair YUSNI BIKI 611040500508040010RI 10 450.000 belum cair SUMIRA MOBILIU 611040500508030002FA 10 450.000 belum cair MARYAM IMRAN 611040500508040004ML 10 450.000 belum cair MASPIAN HARUN 611040500508020002JD 10 450.000 belum cair SULASTRI HANIKO 611040500468060001FA 10 450.000 belum cair LIS TAYABU 611040500508040007RI 10 450.000 belum cair FATRA ROSE 611040500508040005SK 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana OCI PATILA 611040500468050001MO 10 450.000 belum cair .000 belum cair WIRDA JAUHARI 611040500508030001HI 10 450.SRIANTI 611040500508030003ZA 10 450.

Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana HADIJAH IBRAHIM 611040500508040008SA 10 450.000 belum cair Hadijah Juma 611040500509030001Wd 10 450.000 belum cair ASNI M OTOLUWA 611040500508050005RI 10 450.000 belum cair RATNA 611040500508050003MU 10 450.000 belum cair Yanti Saleh 611040500509040001Au 10 450.000 belum cair LIAN DJAFAR 611040500508050004RO 10 450. KEI 611040500508050006II 10 450.000 belum cair FINARTI PANGKO 611040500508060004ME 10 450.000 belum cair Titin K.000 belum cair MUSNAH RAHMAN 611040500508050002RU 10 450.000 belum cair SUMANTI SAMAUN 611040500508060005SU 10 450.000 belum cair YUSRAN AHMAD 611040500508060003AE 10 450.000 belum cair YUSNA BIKI 611040500508050007SN 10 450.000 belum cair ASNA UNO 611040500508060001SA 10 450.000 belum cair MOSI LADAWA 611040500508050001LI 10 450. Poiyo 611040500509040002Ki 10 450.000 belum cair Weni Nani 611040500509060001Ko 10 450.000 belum cair .000 belum cair KARSUM S.000 belum cair ROSTIN UKO 611040500508060002YO 10 450.

000 belum cair YULINDA 611040500595050002AE 10 450.000 belum cair .000 belum cair NINING MAHAMMAD 611040501463060001AA 10 450.000 belum cair MARNI KAMATE 611040501463060004AI 10 450.000 belum cair AMINA SOE 611040501463050002SU 10 450. JONGA 611040501463050003FS 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana SRI FENTI ANTULA 611040500595020003FN 10 450.000 belum cair HARDIA LAETA 611040500595040003SA 10 450.000 belum cair SAIDAH 611040501463060002FI 10 450.000 belum cair WARNI NUNTU 611040500595020002MA 10 450.000 belum cair ANISA BORMAN 611040501463050001RU 10 450.000 belum cair TINI BAPULI 611040500595040001SE 10 450.000 belum cair FATMA BAPULI 611040500595030002ND 10 450.000 belum cair MARWIYAH 611040500595050001MI 10 450.000 belum cair YUSNA RAUF 611040500595040002RU 10 450.000 belum cair SAIDA SIONU 611040500595030001MM 10 450.000 belum cair SAIDA PULUHULAWA 611040500595020001SI 10 450.000 belum cair ASNA KARIM 611040501463060003AI 10 450.000 belum cair ASMA U.

000 belum cair NIMA HALU 611069733872020001LU 10 450.000 belum cair ERFIN OLII 611060730227050001SM 10 450. 611060730227010001ME 10 450.000 belum cair RITA SUNE 611040500592040001RB 10 450.000 belum cair RAHMIN USMAN 611040500592020001IS 10 450.000 belum cair HARTATI LASAMANO 611060730227020001SI 10 450.000 belum cair Niru Polumulo 611069733872030001HO 10 450.000 belum cair RITIN R.000 belum cair PIRJA DUNGGIO 611069733872010001AI 10 450.000 belum cair FITRI MAUDU 611040500322050001SU 10 450.000 belum cair ENDANG BAID 611040500592010002IO 10 450.000 belum cair IRAWATI OLII 611040500592010001AO 10 450.000 belum cair ASRIN LAMAU 611040500592030001AR 10 450.000 belum cair SUTOYO PAKAYA 611040500322020001IA 10 450.000 belum cair .000 belum cair SRI YULAN SEU 611060730227040001AN 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana MARYAM HIDIA 611040501495050001NN 10 450.000 belum BAKARANGO cair YULIN SULEMAN 611060730227020002RI 10 450.000 belum cair TALHA SIDU 611040500322040001RU 10 450.

000 belum cair YULIN ABUU 611040500270050004SA 10 450.000 belum cair SRI LIAN BUHELI 611069830645030002GA 10 450.000 belum cair Sahran Matalauni 611040500258010001Yw 10 450.000 belum cair SRILIAN BUHELI 611069830645060001GA 10 450.000 belum cair Sunarti Dai 611040500270030001SN 10 450.000 belum cair ASWIN MODANGGU 611069830645030001AU 10 450. DJAINI 611040500270050003AO 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana RIANO GOBEL 611060730227060001HB 10 450.000 belum cair Sahran Matalauini 611040500258010002Iw 10 450.000 belum cair VERAWATI TUWO 611040500270020001CG 10 450.000 belum cair Soniy Watti Igirisa 611040500258050001RT 10 450.000 belum cair DOLI YUSUF 611069830645050001AU 10 450.000 belum cair MISNA LIHU 611040500270030002AA 10 450.000 belum cair YASRIN L.000 belum cair DOLI YUSUF 611069830645030003MU 10 450.000 belum cair MAYANG RUKMAN 611040500270050002AA 10 450.000 belum cair MAGRICE MULAKI 611040500270050001OI 10 450.000 belum cair .000 belum cair Nenang Taha 611040500258060001Ad 10 450.

000 belum cair HAIDA DAI 611040500488040001KA 10 450.000 belum Moowangga cair .000 belum cair Suriyanti 611040500572020001Wa 10 450.000 belum cair YUSNI NUSU 611040500547030002SA 10 450.000 belum cair MARLINA ZEES 611040500547060001SA 10 450.000 belum cair WIRDI NAPU 611040500547050001LN 10 450.000 belum cair AMELIA MAGA 611040500547020002SR 10 450.000 belum cair Rapi Utina 611040500488050003AI 10 450.000 belum cair HASRIN HANAPI 611040500547020001DK 10 450.000 belum cair Yurni Lihu 611040500488050001RO 10 450.000 belum cair SATO URIYASI 611040500488020001FD 10 450.000 belum cair TRIWATI NOVA 611040500547060002LU 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana MISNA LIHU 611040500270060001AA 10 450.000 belum cair HADIDJAH NANI 611040500547030001CA 10 450.000 belum cair WIWIN NUSI 611040500547050002RL 10 450.000 belum cair HARNI RABI 611040500547060003SR 10 450.000 belum cair ROSNA IBRAHIM 611040500270060002DU 10 450.000 belum cair Yusni Pekengo 611040500488050002AA 10 450.

000 belum cair Ratna Mohi 611040500614010001Dr 10 450.000 belum cair SULATRI PULUHABU 611040500689050003EA 10 450.000 belum cair .000 belum cair SULASTRI 611040500689060001AA 10 450.000 belum cair Sumiati Hunawa 611040501496030004Su 10 450.000 belum PULUHABU cair Karsum Mohamad 611040501496030001Ai 10 450.000 belum cair Saera Bunu 611040501496030003aa 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Amria Daksina 611040500572030001Af 10 450.000 belum cair Salma Lasambo 611040500572050001Mo 10 450.000 belum cair ASNI LALEBO 611040500689050002FA 10 450.000 belum cair Reti Dama 611040501496040001Ai 10 450.000 belum cair 0 611040500572030002Na 10 450.000 belum cair FADLUN HARUN 611040500689020001FO 10 450.000 belum cair wenti s olii 611040501496030002rf 10 450.000 belum cair Nenang Taha 611040501496050003Ad 10 450.000 belum cair Suriani Antula 611040501496050001Sa 10 450.000 belum cair FATRIA ASIARI 611040500689050001FI 10 450.000 belum cair Rahmawati Biu 611040501496040002ru 10 450.

000 belum cair ULIN DUNGGIO 611060729075040001EU 10 450.000 belum cair Kristina Sumampo 611040502762040001Nk 10 450.000 belum cair FALANI 611060729075050002MA 10 450.000 belum cair HADIDJAH SALEHE 611060729075040002SA 10 450.000 belum cair YANTI PEKADE 611040502762050001FN 10 450.000 belum cair RITEN LAKORO 611060729075050003AI 10 450.000 belum cair FARIDA LAMALANI 611060729076060002AI 10 450.000 belum cair .000 belum cair Saera Bunu 611040501496060001Aa 10 450.000 belum cair Siska Thomu 611040501496060002Sy 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Api Kunja 611040501496050002Yr 10 450.000 belum cair RITEN LAKORO 611060729075030001RI 10 450.000 belum cair Meli Akadji 611060729076020001Pw 10 450.000 belum cair SUMARNI BIAHIMO 611060729075040003IN 10 450.000 belum cair Darwati Hasan 611060729076050001AO 10 450.000 belum cair SURYANI SUMBENGI 611060729075050001DA 10 450.000 belum cair SAIRA LIPUTO 611060729076030001Rg 10 450.000 belum cair Mun Akuba 611040502762020001Re 10 450.

Kali 611040500471040001Si 10 450.000 belum cair Hartati Bora 611040500282020001La 10 450.000 belum cair Hapsa B.000 belum cair Santi Kanoli 611040500471040005Ri 10 450.000 belum cair Nasmi Wasami 611040500282040001Fe 10 450.000 belum cair Hayati Donga 611040500471040004Di 10 450.000 belum cair Nining B.000 belum cair SURYANI UWENTE 611060729078060001FI 10 450.000 belum cair Astin Kaluku 611040500282060003Mi 10 450.000 belum cair Nurnaningsih Hasan 611040500471030001Aa 10 450.000 belum cair . PEDA 611060729076060001Rd 10 450.000 belum cair Nurhayati Wasami 611040500282060001Ao 10 450.000 belum cair Yusna Nusi 611040500471020001Ra 10 450.000 belum cair Fely Toonao 611040500282060002Ri 10 450.000 belum cair Karlina Dama 611069827534020001Fo 10 450. Goro 611040500471040006Ao 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana YUSDA S.000 belum cair Marni Dango 611040500471040002Fa 10 450.000 belum cair Misi Ismail 611040500471040003Aa 10 450.000 belum cair Rosmin Pakuku 611040500471050002Ao 10 450.

000 belum cair NANGSI BOBIHU 611040500479010001RA 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Aryan Adam 611040500471050001Aa 10 450.000 belum cair Juriati Mopatu 611040500471050006Rm 10 450.000 belum cair FIAN DUNGGIO 611040500479030002NA 10 450.000 belum cair NARTI KOHANA 611040500479020002RU 10 450.000 belum cair Hayati Donga 611040500471050004Ii 10 450.000 belum cair .000 belum cair Sukna Nusi 611040500471050008Mo 10 450.000 belum cair Hana Gani 611040500471050007Ni 10 450.000 belum cair YULIYANI J NUSI 611040500479050001IU 10 450.000 belum cair SELPI KALUKU 611040500479030003MU 10 450.000 belum cair DERCI JAUHARI 611040500479030001IU 10 450.000 belum cair NURHAYATI PAKAYA 611040500479060002YE 10 450.000 belum cair ASNI BORA 611040500479060001FU 10 450.000 belum cair HERCI DJAUHARI 611040500479020001AU 10 450. Goro 611040500471050003Ma 10 450.000 belum cair Nina Ibrahim 611040500471050005Sb 10 450.000 belum cair YUSNA HIYADI 611040500550010001AK 10 450.000 belum cair Wati B.

000 belum cair Hana Mamjati 611040500550020003IO 10 450.000 belum cair Asma Dali 611040500550030003RS 10 450.000 belum cair Mastin Amango 611040500550040001PM 10 450.000 belum cair Suriyani Malaluji 611040500550030001IU 10 450.000 belum cair Zeana Taulama 611040500550040002AI 10 450.000 belum cair .000 belum cair Olan Umar 611040500550020002RO 10 450.000 belum cair TITEN NUSI 611040500550010006HA 10 450.000 belum cair Sahara Amango 611040500550050002AM 10 450.000 belum cair Ecan Amaji 611040500550020001DI 10 450.000 belum cair ASMA DALI 611040500550010003ZS 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana YUSNA KATILI 611040500550010002AU 10 450.000 belum cair TITIN PATAMANI 611040500550010004NI 10 450.000 belum cair Rosna Busiru 611040500550030002TA 10 450.000 belum cair YULIAWATI GAIB 611040500550010005NO 10 450.000 belum cair Wisda Dali 611040500550030004MU 10 450.000 belum cair Lin Adam 611040500550040004EO 10 450.000 belum cair Wisna Dalai 611040500550040003RA 10 450.

000 belum cair Sumarni Wolinelo 611040500676020002Ni 10 450.000 belum cair Yena Nengo 611060729074040003Wi 10 450.000 belum cair Hapsah Hanaita 611060729074030002Si 10 450.000 belum cair FATRA MAKU 611040501810050001RA 10 450.000 belum cair Alpia Hanaita 611060729074030001Ro 10 450.000 belum cair Yayu Wasami 611060729074040002Jn 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Djuriati Paka 611040500550050001EO 10 450.000 belum cair Ati Kilinao 611060729073030001Sa 10 450.000 belum cair Yalni Tonote 611060729074040001Sa 10 450.000 belum cair .000 belum cair Wijra Ntuna 611040500676050001Ru 10 450.000 belum cair Satria Madina 611040500676020001Ra 10 450.000 belum cair Farida Diko 611060729074050001Fo 10 450.000 belum cair titen Ngobuto 611040500676050002Fu 10 450.000 belum cair Sumarni Wolinelo 611040500676020003Pi 10 450.000 belum cair Mastin Tomayahu 611060729074010001Rn 10 450.000 belum cair FIN ISINI 611040501810060001FI 10 450.000 belum cair Yusna Sune 611040500617030001Ta 10 450.

000 belum cair Samsia Mobiliu 611040500539040001PA 10 450.000 belum cair Nurnanigsih R. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Yayun Wasami 611060729074060001Sn 10 450.000 belum cair Ulfa Salihi 611040500462020001Rd 10 450.000 belum cair Ona Katili 611040500497060002Nu 10 450.000 belum cair Kardina Kembu 611040500524050001Ao 10 450.000 belum cair Nining Tamim 611040500524050002Pu 10 450. Hantu 611040500497050001Tu 10 450.000 belum cair ROSTIN WAHID 611040500535040002YR 10 450.000 belum cair Suwarni Antula 611040500462040002No 10 450.000 belum cair Asna Musa 611040500524040002Es 10 450.000 belum cair MARYAM BOTUTIHE 611040500535020001NA 10 450.000 belum cair ROSTIN WAHID 611040500535040001SR 10 450.000 belum cair SURNA WUMU 611040500535030001FR 10 450.000 belum cair Inang K.000 belum cair (tidak diisi) 611040500524060001Ao 10 450.000 belum cair Inang K Hantu 611040500497060001Eu 10 450. Kanja 611040500462040001Pa 10 450.000 belum cair .000 belum cair Fitri Tou 611040500524040001Rf 10 450.

Polapa 611040500565060001Do 10 450.000 belum cair Wati Naue 611040500565030001Sa 10 450. Tutu 611040501802040001Ay 10 450.000 belum cair nining daud 611040501802050001Yi 10 450.000 belum cair PIN LOLOMUTU 611040500649030001RU 10 450.000 belum cair YUYUN AJI 611040500649020001CN 10 450.000 belum cair Rostin M. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Nurlela Silo 611040500562040001Ra 10 450.000 belum cair PUNI MAGA 611040500649060001RA 10 450.000 belum cair Hartati Kohu 611040501478030001Sl 10 450.000 belum cair .000 belum cair MISNA LOLOMUTU 611040500649050001DA 10 450.000 belum cair Fatma K.000 belum cair YUSTIN BUDIKO 611040500649050003AA 10 450.000 belum cair Suriyati Moito 611040500649010001NA 10 450.000 belum cair PINO BULOWE 611040500649050002AG 10 450.000 belum cair Nurain Pilomange 611040501802020001Iu 10 450.000 belum cair FEMI ISINI 611040500649030002FO 10 450.000 belum cair VONI TAMBULU 611040500649040001PH 10 450.000 belum cair (tidak diisi) 611040500565050001Au 10 450.

000 belum cair NARTI ENCEKAYA 611069830535050001FL 10 450.000 belum cair NURMIN PUNONO 611069733874040001KO 10 450.000 belum cair MARYAM HARUN 611040500344030003AF 10 450.000 belum cair Hartin Bobihu 611069733874020001EA 10 450.000 belum cair NISMA R JAMANI 611040500344030002JS 10 450.000 belum cair NURSIA LAIYA 611069733874040002DI 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana ERVIN BATALIPU 611069733874010001EU 10 450.000 belum cair NURSIA LAIYA 611069733874040003EI 10 450.000 belum cair Yati Mentemas 611040500323040001As 10 450.000 belum cair HERLIN ABDULLAH 611040500344010001AI 10 450.000 belum cair SANTI BANTI 611040500344030001DU 10 450.000 belum cair .000 belum cair JULIYANTI ABAS 611040500344020001RI 10 450.000 belum cair HIDAYATI HAMZAH 611069733874010002RN 10 450.000 belum cair Sutriyanti Samanu 611040500323060001Ai 10 450.000 belum cair Nurhayati Husen 611069773558020001Sa 10 450.000 belum cair JELIYANTI KANSIL 611040500344020002CI 10 450.000 belum cair ASNI IBRAHIM 611069733874040004NG 10 450.

000 belum cair Sarwin Lihawa 611040500478030002Fg 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana FITRIYANTI REY 611040500344040003RS 10 450.000 belum cair SARINCE PAKAYA 611040500344040001YN 10 450.000 belum cair ROSNA ABDULLAH 611040500344050002CM 10 450.000 belum cair SARWIN HAKA 611040500344060001AS 10 450.000 belum cair Rosmawati Giu 611040500478040001Ns 10 450.000 belum cair .000 belum cair HANA KUMBA 611040500344060003IU 10 450.000 belum cair YULAN HAJI 611040500344040002RF 10 450.000 belum cair Herlin Paramata 611040500478060001Nu 10 450.000 belum cair ROSA 611040500344050005AE 10 450.000 belum cair RUSNI DEDE 611040500344050003WI 10 450.000 belum cair HASNA ANULI 611040500344050004HE 10 450.000 belum cair YULIN TOLINGGI 611040500344060002AI 10 450.000 belum cair AGUSTINA ABAS 611040500478030003AS 10 450.000 belum cair Elfin Puluhabu 611040500478030001Ro 10 450.000 belum cair Martin Ali 611040500478050001Fa 10 450.000 belum cair WIRTIA HARUN 611040500344050001AU 10 450.

000 belum cair ARLIN ISMAIL 611040500615040002AO 10 450.000 belum cair MAHDALINA T.000 belum cair RIA LAMALAKA 611040500615010002AO 10 450. 611040500690060002RA 10 450.000 belum cair ASNI TAHIR 611040500690030003RO 10 450.000 belum MUSTAFA cair ELPIN USU 611040500690060001RI 10 450.000 belum cair RISNA LAHAY 611040500690030001TM 10 450.000 belum cair SARLOTA ANO 611040500606030001MO 10 450.000 belum cair kartin ibrahim 611040500615040003CK 10 450.000 belum cair NERTI TANE 611040500615010001AM 10 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Herlina Onumo 611040500478060002Ra 10 450.000 belum cair .000 belum cair RISLAN RAHMAN 611040500690020001CI 10 450.000 belum cair ASRIN LANIO 611040500615020001YI 10 450.000 belum DJAFAR cair wisna hasan 611040500615040001AB 10 450.000 belum cair RISNA SULUTA 611040501811010002FA 10 450.000 belum cair PONIWATI KATILI 611040500690030002SY 10 450.000 belum cair ernawati anwar 611040500615060001RI 10 450.000 belum cair NURNANINGSIH 611040500615030001PI 10 450.

000 belum cair .000 belum cair Saida Lakoro 611740500572050001RL 17 450.000 belum cair YURNI TOLINGGI 611740500351060001SA 17 450.000 belum cair SANTI DUMOIYO 611760729085050001DN 17 450.000 belum cair NOPI JIBU 611740500480050001RE 17 450.000 belum cair SULTI OLII 611040501811060001SI 10 450.000 belum cair Asna Nusi 611740500550050001SU 17 450.000 belum cair RATNA SAWALI 611740500445040001MR 17 450.000 belum cair ERNI LASANTA 611040501811040001AR 10 450.000 belum cair SARWIN BOBIHU 611740500607040001ND 17 450.000 belum cair DEWI KARIM 611040501811060002AE 10 450.000 belum cair RAHAYU B SUMA 611740500648050001IA 17 450.000 belum cair YULIN UNTA 611740500592010001SB 17 225.000 belum cair Hadija Yantue 611740500571050001RA 17 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana HARTATI DUNGGIO 611040501811010001MK 10 450.000 belum cair Fatma Mohamad 611740500338060001HK 17 450.000 belum cair Yoan hilomalo 611740500499060001RU 17 450.000 belum cair DAMSI UNA 611740500592040001RU 17 450.

000 belum cair SARTIN PATU 611840500669020002JN 18 450.000 belum cair SARTIN PATU 611840500669020006JN 18 450.000 belum cair Subiyah 611740500562060001NA 17 450.000 belum cair Rasmin Abuna 611840501803060002HA 18 450.000 belum cair Nurhayati Karim 611840500494040001IL 18 450.000 belum cair Maryam Ali 611840500598050002ML 18 450.000 belum cair ALM. SATRAH HINDU 611840500669060005GD 18 450.000 belum cair .000 belum cair Zaenab Papeo 611840500598040001MA 18 450.000 belum cair Yusni Gobel 611840500329060001RA 18 450.000 belum cair AIGA MANOPO 611840500669060003MI 18 450.000 belum cair YOKIBET SUMENGE 611840500340010001JH 18 225.000 belum cair AIGA MANOPO 611840500669040001SI 18 450.000 belum cair NUR PAYU 611840500669030007SO 18 450.000 belum cair Rabi Musa 611840500675060001NG 18 450.000 belum SANGALA cair NUR PAYU 611840500669060004JO 18 450.000 belum cair Marhan Abdullah 611840501803010001IR 18 225. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana Lisna Ahmat 611740500617040001YI 17 450.

000 belum cair LENA POMALINGO 611840500607030007MI 18 450.000 belum cair OLVA KABANGUNAN 611840500607020006RD 18 450.000 belum cair MARLINA WOLANGO 611840501500010001DI 18 225.000 belum cair HALILAN JADE 611840500607020008PI 18 450. PUHI 611840500607010003GI 18 225.000 belum cair MARYAM TUE 611840500607060004ZE 18 450.000 belum cair RATNA KASIM 611940500263020001WN 19 450.000 belum cair ASTIN SALEH 611940500263020005IR 19 450.000 belum cair Sri Hartina Lambatu 611860729074010001FA 18 225.000 belum cair KARTIN DATAU 611840500595050002MM 18 450.000 belum cair Markama Bumulo 611840500562060001RN 18 450.000 belum cair ASTIN MAHMUD 611840500607050005RU 18 450.000 belum cair KARTIN DATAU 611840500595050001MM 18 450.000 belum cair WARNI BADU 611840500607020009AN 18 450.000 belum cair Yusni Imran 611860729074010002PU 18 225.000 belum cair SRIYATI PULUBUHU 611840500607020002FA 18 450.000 belum cair RAMNA MAHMUD 611840500607040001AR 18 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana ROSLIN T.000 belum cair .

000 belum cair UCEN NAPIO 611940500301020006MU 19 450.000 belum cair SILIN ADAM 611940500301020007AE 19 450.000 belum cair KOTI ANWAR 611940500301040021FA 19 450.000 belum cair AMINA ADAM 611940500301020013WU 19 450.000 belum BOLINDATU cair HESTI HAISO 611940500301030004AU 19 450.000 belum cair SUHARNI OLII 611940500301040019DA 19 450.000 belum cair AGUSTINA WUMU 611940500301020015FI 19 450.000 belum cair RATNA MASARIKI 611940500301020002CI 19 450.000 belum cair . 611940500301030010AR 19 450.000 belum cair MEYLAN OLII 611940500301030001SN 19 450.000 belum cair Martin Suntui 611940500263060004ZN 19 450.000 belum cair HAMZIA PUJE 611940500301030009SA 19 450.000 belum cair Ulin 611940500263040002IA 19 450.000 belum cair WIWIN MUSA 611940500301020005AN 19 450.000 belum cair HELMIN PAKAYA 611940500301020011FN 19 450. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana RANI ADIKO 611940500263030003YF 19 450.000 belum cair LIKO ABJUL 611940500301030014MU 19 450.000 belum cair SARIPIN T.

000 belum cair ANI NUSURI 611940500301060018SI 19 450.000 belum cair MASTIN MOBILINGO 611940500301040003JI 19 450.000 belum cair MARINCE HUJI 611940500301060024ND 19 450.000 belum cair DEWI H. MONU 611940500301050023KN 19 450.000 belum cair Saadia Hiola 611940500445010004AA 19 225.000 belum cair Warda Asama 611940500445010010SA 19 225. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana ASRIN PAHA 611940500301040022HS 19 450.000 belum cair DEWI MOOTALU 611940500301060026KN 19 450.000 belum NOHO cair DEWI H.000 belum cair MASTIN MOBILINGO 611940500301060025RI 19 450.000 belum cair WARNI RAHMAN 611940500301060017RA 19 450.000 belum cair MASTIN MUSTAPA 611940500301060016FD 19 450.000 belum cair ENDANG JUNU 611940500301060008AE 19 450.000 belum cair JUNI HUDONGI 611940500301050020NA 19 450.000 belum cair RAMLA MAHMUD 611940500445010006MI 19 225.000 belum cair RAATNA NUR 611940500445020008SO 19 450.000 belum cair . MONU 611940500301040012SN 19 450.000 belum cair NISMA MAMU 611940500445020009MO 19 450.

000 belum cair NOU BIIYA 611940500480020009RI 19 450.Pdi 611940500480040005MN 19 450.000 belum cair WARNINGSIH 611940500480030002II 19 450.000 belum cair .000 belum cair Rosna Mootame 611940500445030001NI 19 450.000 belum cair INANG LOLO 611940500480020007KO 19 450.000 belum cair NINGSIH ATIMA 611940500445040005NU 19 450.000 belum cair SELVI HASAN 611940500480030010DO 19 450.000 belum cair PATRA PAKAYA 611940500445060007RU 19 450.000 belum cair Aten Atima 611940500445040002SA 19 450.000 belum cair YUSRA M TITIHUWA 611940500480020003MU 19 450.000 belum MONOARFA cair ISTIN 611940500480030008MI 19 450.000 belum cair HESTI JIBU 611940500480030001RU 19 450.000 belum cair HARTATI KALUKU. Jumlah Nama Ibu Virtual Account Tahap Status Dana RABIA MOOTALU 611940500445030003HE 19 450.S.000 belum cair HADIJA 611940500648050001WU 19 450.000 belum LABADJO cair IRAWATI S 611940500480030011MA 19 450.000 belum cair YULIN PAKAYA 611940500480020004SD 19 450.000 belum cair CENO TOMU 611940500480040006AO 19 450.

000 belum cair ROHANO MADI 611969773559010010AO 19 225.000 belum cair Wisno Mounti 611960729081050001WU 19 450.000 belum cair ERNI IGRISA 611969773559020001AI 19 450. Abuna 611960729081040006SL 19 450.000 belum cair Hajaria Tanaiyo 611960729081030002IA 19 450.000 belum cair Marlin Salaati 611960729081050005AL 19 450.000 belum cair Farida Ismail 611940501803060005AM 19 450.000 belum cair Ulin Abdjul 611940501803040002PR 19 450.000 belum cair Risna Humu 611960729081010004RU 19 225.000 belum cair Mira Lupe 611960729081040007AU 19 450.000 belum cair Hajira Umar 611960729081020003SA 19 450.000 belum cair Yusni Ma`ruf 611940501803010004WO 19 225.