You are on page 1of 37

FACULTATEA “MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL”

SPECIALIZAREA “ FINANTE BANCI”
Forma de învătământ: FARA FRECVENTA
ANUL III

PROIECT FINANCIAR
BANCAR

PROFESOR ÎNDRUMATOR:

STUDENT:
MUCICA SIMONA

Cuprins

Capitolul I - Prezentarea generala a SC FRAPANT

COM SRL - CALAFAT

Capitolul II - Situatia contractarii si livrarii de

marfuri

Capitolul III - Situatia fortei de munca

Capitolul IV - Situatia patrimoniului si situatia

parcului auto

Capitolul V - Realizarea indicatorilor economic-

financiari

Capitolul VI - Bilantul contabil

Capitolul VII - Analiza situatiei financiare pe baza
bilantului contabil

I. COTINUTUL TEMATIC AL PROIECTULUI

1. Organizatia si tehnologiile informationale si de comunicaiie
Sistem informational: aliniere strategică, rol în organizatie
Arhitectura informatională a organizatiei
Tehnologii informationale si de comunicatie în organizatii:
functionalităti, domenii emergente, impact organizational, dezvoltarea
întreprinderii pe NET
Integrarea sistemelor din organizatii. Sisteme integrate de gestiune
2. Functiunea financiar – contabilă a întreprinderii
Organizarea procesuală si functiile întreprinderii
Organizarea activitătii din cadrul functiunii financiar-contabile
Principalele tipuri de decizii financiare
TIC si organizarea misiunilor contabile
Dematerializarea documentelor si a procedurilor specifice
domeniului financiar-contabil
3. Analiza situatiei financiare pe baza bilantului contabil
Instrumente si solutii pentru analiza economico-financiară
Calculul indicatorilor de structură
Calculul indicatorilor de gestiune a bilantului
Calculul indicatorilor de analiză a echilibrului financiar
Calculul indicatorilor de analiză a rezultatelor
Analiza strategiei si a rezultatelor obtinute
4. Elaborarea planului de realizare a proiectelor
Termeni utilizati în proiectele informatice
Organizarea si conducerea proiectelor
Planificarea proiectelor informatice
5. Estimarea riscurilor de proiect
Riscurile apărute la etapa de concepere a proiectului;
Riscurile apărute la etapa de realizare a proiectului;
Riscurile apărute în procesul de gestiune a proiectului;
Tehnici de estimare a riscurilor apărute în procesul de pregătire-
derulare-lansare a proiectului.
6. Gestiunea costurilor proiectului informatic
Planificarea resurselor;
Estimarea costurilor;

7. Controlul calitătii proiectului. Documentarea fazelor de dezvoltare a proiectului. Documentarea exploatării produsului informatic proiectat. Controlul costurilor.Planificarea bugetului proiectului. . 8. Asigurarea calitătii proiectului. Gestiunea calitătii proiectului Planificarea standardelor calitătii pentru care trebuie să corespundă produsul program proiectat. Documentarea proiectului informatic Necesitatea documentării proiectului informatic.

C. str.00 lei 30.05.Director Economic Telefon: 0251/333015 Fax: 0251/333015 .R. FRAPANT COM S.L Sediul social: Calafat. Număr de ordine în registrul comerţului: J16/882 /19. PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.2005 Structura acţionariatului: Asociat unic. TUDOR VLADIMIRESCU NR.04.1 Date de identificare a agentului economic Denumire: S.Director General ALEXANDRU MARINELA .CAP.1994 Cod unic de înregistrare: 5654219 atribut fiscal „R” Activitatea principală: Fabricarea produselor de morarit COD CAEN 1061 Capital social subscris şi vărsat la 1000 .L persoană juridică cu sediul ROMANIA Conducerea societăţii: VRAJITORU CONSTANTIN .26 Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată.R. FRAPANT COM S.

C.000 lei ROL echivalentul a 95 $). in valoare de 10 lei RON (100. FRAPANT COM S. .L Calafat a fost înfiinţată în MAI 1994 ca societate cu răspundere limitată cu 2 asociati . persoane fizice romane. de-a lungul existenţei societăţii inregistrând următorul trend crescător: .000.1994 de 200 lei. Capitalul social aparţine integral celor doi asociati : VRAJITORU CONSTANTIN – 50 % VRAJITORU CARMEN DANA – 50% 1.La infiinţare acesta era de 200 lei RON(2.3 Scurt istoric Capitalul social subscris si vărsat era la data de 19. 1. Societatea este persoană juridică română.000.000 lei ROL).2 Forma juridică S.05. fiind constituit la acea vreme din părţi sociale. cu prevederile statutare şi alte acte normative incidente relaţiilor determinate de obiectul său de activitate.000 lei ROL) fiecare. ale Codului Comercial Român şi Codului Civil Român. nominative si indivizibile.31/1990 privind societăţile comerciale. cu un capital social subscris şi vărsat integral în numerar de 1000 lei(10.R. având forma juridică de societate cu răspundere limitată şi îşi desfăşosră activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.

Traian.07 Total 19354 716.06.205mp. valoare ramasă actualizată A. cu 800 lei RON.06.173.149mp. la care se mai adaugă un teren în centrul oraşului cu o suprafaţă de 1.1918 70.2004 1205 Str.3A 309.2001 8893 Str.559.2002 2494 Str. Traian nr.(Patrimoniul societăţii a crescut de la an la an.659.05.851. Traian nr.3B 213. Nr.02. Situaţia analitică a terenurilor este următoarea: Lei Nr.Terenurile Amplasamentul societăţii este pe strada Tudor Vladimirescu nr. Imobilizări existente-descriere. crt Titlul de propietate Contracte de vanzare Suprafata Locatia Valoarea Cumpărare (mp) Nr/data 0 1 2 3 1 1214/23.3A 86.03 .4. Traian nr.16 3 1224/20.11.2004 1060 Str.705.26 b si din municipiul Calafat.Capitalul social a fost majorat. fapt reliefat de evolutia valorii ramase de amortizat a imobilizarilor corporale: Lei 2004 2005 2006 2007 Imobilizari corporale 313688 333719 462861 642973 1.3A 36. .43 4 4177/07.2005 5702 Str.78 5 5510/28. modernizarea celor existente.59 2 6980/20. mai intâi prin act adiţional la actul constitutiv. in septembrie 2000. .169. asociatul unic manifestând interes pentru crearea de noi capacităţi de productie. 1 Decmbr. diversificarea productiei. pe un teren cu o suprafaţă totală de 18.

6. Analiza comercială 1. B.12. apă si canalizare. . . dintre care amintim domeniile mai semnificative: . platformă betonată si reţele electrice.Sedii adminstrative si rezidenţiale.2007 se apreciază ca fiind actuală. cod CAEN 4339 . Construcţiile Construcţiile deţinute de SC FRAPANT COM SRL sunt de tipul: . obiectul de activitate este diversificat.2006 valorile actualizate ale terenurilor si imobilizărilor corporale de natura construcţiilor.Fabricarea produselor de morarit.6. Obiect de activitate Conform actului constitutiv al societăţii.Construcţii speciale. constând in imprejmuire. drum de acces. Produse şi/sau servicii oferite .Cladiri cu diferite destinaţii de servicii si productie industrială. Valoarea contabilă la 30. cod CAEN 1061 .Cultivare de cereale cod CAEN 0111 1.06.1.Transport international. 1. societatea reflectând in situaţiile financiare intocmite la 31.5. şi actelor adiţionale la acesta.

Pentru fabricarea de paine se foloseste ca materie primă în principal faina care este in mare parte din produsctia proprie. drojdie. ponderea vânzărilor pe această piaţă crescând de la 1% în 2006 la 10% în 2006 şi pentru intervalul ianuarie-iunie 2007. ca urmare a necesarului mare . Piaţa si comercializarea SC FRAPANT COM SRL a produs în anul 2006 şi 2007 în exclusivitate. din partea unor potenţiali concurenţi atraşi de perspectivele oferite de activitatea de fabricare a echipamentelor de ridicat si manipulat. ameliorator. productia afost foarte scazuta fiind declarat an calamitat. societatea mai are luat in arenda si pamant de la diverse persoane fizice de pe raza orasului CALAFAT.totodata si fabricarea de paine . societatea se ocupa si de cultivare de cereale in principal cultiva grau si floarea soarelui.2. Din anul 2006. si floarea soarelui. 1. societatea a început să vândă şi pe piaţa internă. Principalul produs al firmei evaluate este faina si tarata . sare si apa. materia de bază este graul ce se folosesc pentru macinare si obtinerea de faina si tarate. solicitarea făcându-se prin comandă fermă. Pentru piaţa internă cererea este sub posibilităţile de ofertă. In anul 2006. În prezent nu există o ameninţare majoră chiar si pe piaţa externă.6. în baza contractului de vanzare . Din obiectul de activitate transport international unitatea are contracte pentru transport international cu SC MARCELLO BENNE SRL. Materiile prime utilizate sunt: samata de grau. Din anul 2004.

brutari etc). atât economic cât şi tehnic are studii superioare si experienţă. .de capital pentru achiziţionarea de utilaje sau amenajarea de spaţii de producţie si depozitare.7. Personalul TESA. pe bază de CV pentru personalul TESA şi proba de lucru pentru muncitori. Personalul tehnic a beneficiat de sezoane de pregătire si perfecţionare la societate. Personal Personalul salarial al SC FRAPANT COM SRL este încadrat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Drepturile si obligaţiile personalului sunt înscrise în contractul individual de muncă încheiat în baza contractului colectiv de muncă al societăţii si în fişa postului întocmită conform regulamentului de organizare si funcţionare (ROF) al societăţii. căt şi contracte de ucenicie la locul de muncă. Personalul muncitor direct productiv pentru secţia morarit prezintă calificare in domeniu (morari. Societatea a manifestat continuu preocupare pentru formarea de personal încheind în acest sens contract cu liceul din localitate pentru efectuarea activităţii practice a elevilor. cu respectarea normelor legale în materie. îndemanarea şi perfecţionarea realizându-se la locul de muncă. 1.

mediu sal. motiv pentru care fluctuaţia de personal este redusă.comerciale 1 905 1 996 1 1091 Muncitori direct 16 18 21 productivi CAP.mediu sal.mediu nr.2 INREGISTRARI CONTABILE 2. Evoluţia în structură a numărului mediu anual al salariaţilor şi a salariului mediu realizat pe categorii de personal este redată in tabelul de mai jos: Categorii de 2006 2007 30. TESA:total.06.mediu nr. pers.Se inregistrează aportul efectiv şi eliberarea capitalului: 5124 „Conturi la bănci = 456 „Decontări cu asociaţii 1000 lei în valută” privind capitalul” 2131 „Echipamente = 456 „Decontări cu asociaţii 12000 lei .1.2008 personal nr.mediu sal.din care 3 4 4 de conducere 1 1757 2 1933 2 2151 Tehnic 1 738 1 812 1 890 Economic 1 963 1 1059 1 1157 activ. Operaţiuni contabile privind aportul de capital .mediu pers. Personalul angajat a manifestat constanta. pers.Înregistrarea subscrierii conform actului de constituire: 456 „Decontări cu asociaţii = 1011 „Capitalul subscris nevărsat” 1000 lei privind capitalul” pentru valoarea subscrisă .

V.Simultan.A.1) % = 401 „Furnizori” 784. tehnologice” privind capitalul” .29 lei .V. animale si plantaţii” 4426 „T.Achiziţia unui utilaj de producţie: % = 404 „Furnizori de imobilizări” 17850 lei 213 „Instalaţii tehnice.A. deductibilă” 125.07.2. deductibilă” 40694.20 lei 302 „Materiale consumabile” 21394. Operaţiuni contabile privind contabilitatea de gestiune şi financiară .Factura nr.2008 ( anexa nr. deductibilă” 2850 lei .29 lei 4426 „T.A.2008 ( anexa nr.Aprovizionarea cu materii prime: Cf.Factura nr.69 lei 301 „Materii prime” 659.Aprovizionarea cu materiale consumabile: Cf. 15000 lei mijloace de transport.92 lei .40 lei 4426 „T. operaţiunea de „eliberare” a capitalului vărsat: 1011 „Capital subscris nevărsat” = 1012 „Capital subscris vărsat” pentru 1000 lei valoarea vărsământului 2.2) % = 401 „Furnizori” 25459.07.0033723/10.359/16.V.

3.37 lei 605 „Cheltuieli privind energia 570.71 lei penalitati ..Inregistrarea produselor finite: .00lei prime” .54 lei .V. .V.Cheltuieli privind consumul de materiale consumabile: 602 „Cheltuieli cu materialele = 302 „Materiale consumabile” 332.4) % = 401 „Furnizori” 707.47 lei 626 „Cheltuieli poştale 744.Cheltuieli privind consumul de materii prime: 601 „Cheltuieli cu materiile = 301 „Materii prime” 2778 .Cheltuieli cu serviciile prestate de terţi: % = 401 „Furnizori” 750 lei 628 „Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terţi” .A.07.30 lei şi apa” 4426 „T.Cheltuieli telefon: % = 401 „furnizori” 886.amenzi si 29.36 lei 6581. Factura nr. Operaţiuni contabile privind produsele finite: . deductibilă” 108.2008 ( anexa nr.Cheltuieli energie electrică: Cf.93 lei şi taxe de telecomunicaţii” 4426 „T.00 lei consumabile” 2. deductibilă” 141.A. Despagubiri.3203079900/31.

V.Vânzarea produselor finite şi scăderea din gestiune a acestora: 411 „Clienţi” = % 763. imputernicită. în două exemplare.Întocmirea zilnică.Bararea la sfârşitul zilei a rândurilor neutilizate din formularul cod 14- 4-7A. pe baza actelor justificative de încasări si plăţi. .Semnarea de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate si de către persoana din compartimentul financiar-contabil . colectată” 121.Înregistrarea operativă. Modul de întocmire are în vedere următoarea procedură: .40 lei - .25 lei 2.Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de casă. registrul de casă in lei este un document care serveşte la: .Reportarea soldului de casă al zilei precedente pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs.09 lei 701 „Venituri din vanzarea 641. efectuate prin caseria firmei. . Operaţiuni contabile efectuate prin casieria unităţii Din punct de vedere al unităţii.A.25 lei produselor finite” 4427 „T. .4.345 „produse finite” = 711 „variaţia stocurilor” 8440.Stabilirea soldului de casă la sfarşitul fiecărei zile.84lei 711 „Variaţia stocurilor” = 345 „Produse finite” 641. . de către casierul firmei sau de altă persoană. a încasărilor si plăţilor în numerar. pe baza actelor justificative. .

.Numărul curent si numărul actului de casă.Exemplarul 2 circulă la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise si respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casă.Soldul reportat din ziua precedentă.Numărul anexelor. . . . detalii referitoare la încasări si plăţi. .Depunere asociat: 5311 „Casa in lei” = 455„Acţionari/asociaţi 500 lei conturi curente” . Prin întocmirea sa.Semnături: ale casierului si din partea compartimentului financiar- contabil. . desemnată pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.Plăţi avans trezorerie: - 542 „Avansuri de trezorerie” = 5311 „Casa in lei” 200 lei . anul) întocmirii. formularul trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: . . Cele două exemplare ale registrului de casă au următoarea destinaţie: .Depunerea in casieria unităţii a numerararului ridicat de la bancă: (anexa nr.Denumirea şi data (ziua.Exemplarul 1 rămâne la casier.Denumirea firmei. 11) . luna.

06. extras de cont din data de 26.43 lei .5. extras de cont din data de 05.Încasare client: Cf .13) 627 „Cheltuieli cu serviciile = 5121 „Conturi la bănci in lei” 130.5311 „Casa in lei” = 581 „Viramente interne” 3000 lei .2007 (anexa nr.extras de cont din data de 15.Virarea către terţi a reţinerilor efectuate pe ştatele de plată a salariilor: % = 5121 „Conturi 228 lei 444 „Impozitul pe salarii” la bănci in lei” 75 lei .10 lei 2. 12) 401 „Furnizori” 5311 „Casa in lei” 345.07.07.Inregistrare comision bancar: Cf.80 lei bancare si asimilate” .Plată furnizor (anexa nr.Ridicare de la bancă a numerarului: Cf.14) 581 „Viramente interne” = 5121 „Conturi la bănci in lei” 32700 lei .13) 5121 „Conturi la bănci în lei” = 411 „Clienţi” 77220. Operaţiuni contabile efectuate prin bancă: .2008( anexa nr.2008 (anexa nr.

5%) 4312 „Contribuţia personalului 1317 lei pentru pensia suplimentară” (9.Reţineri la sursă conform ştatului de salarii: 421 „Personal – salarii datorate” = % 3312 lei 444 „Impozitul pe salarii” 1015 lei 4372 „Contribuţia personalului 77 lei la fondul de şomaj (1%) 4314 „Contribuţia angajaţilor 903 lei pentru asigurările sociale de sănătate” (5.5%) – C.14) care are calitate de document justificativ.A.Cheltuieli cu salariile: 641 „Cheltuieli cu salariile = 421 „Personal . .4312 „Contribuţia personalului 82 lei la asigurările sociale” 4314 „Contribuţia angajaţilor pentru 56 lei asigurările sociale de sănătate” 4372 „Contribuţia personalului 9 lei la fondul de şomaj” 447 „Fonduri speciale-taxe si 6 lei vărsăminte asimilate” 2.S .S.Cheltuieli privind contribuţia de 19.A.5 % C. 13780 lei personalului” salarii datorate” . Cheltuieli cu salariile si protecţia socială a salariaţiilor angajaţi pe bază de contracte de muncă pe perioadă nedeterminată: Înregistrările în evidenţa contabilă se fac pe baza statului de salarii (anexa nr. .6.

6451 „Contribuţia unităţii la = 4311 „Contribuţia unităţii la 2687 lei asigurările sociale” asigurările sociale” .L. va efectua plata obligaţiilor salariale aferente lunii iulie 2008 până cel tarziu în data de 25 august 2008.1 „Contribuţia angajatorului 110 lei la asigurările sociale” la asigurările sociale” .1 „Contribuţia angajatorului = 4311.Cheltuieli privind contribuţia de 0. firma având ca obiect de activitate „Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat” cod CAEN 1061: 6451.5 % F. .Cheltuieli privind contribuţia de 2 % fond şomaj: 6452 „Contribuţia unităţii pentru = 4371 „Contribuţia unităţii 138 lei ajutorul de şomaj” pentru ajutorul de şomaj” .S.A.85% pentru concedii şi indemnizaţii: 6456 „Contribuţia angajatorului = 4313.C.1 „Contribuţia angajatorului 117 lei la concedii si indemnizaţii” la concedii si indemnizaţii” .Cheltuieli privind contribuţia de 5.Cheltuieli privind contribuţia de 0.Cheltuieli privind comisionul de 0. 103lei comisioanele” taxe si vărsăminte” Firma S.799 % tarif de risc la fond de accident si boli profesionale. FRAPANT COM S.R.S.75% pentru Camera de muncă : 6458 „Cheltuieli privind = 447 „Fonduri speciale .: 6453 „Contribuţia angajatorului = 4313 „Contribuţia angajatorului 758 lei pentru asigurările sociale pentru asigurările sociale de sănătate” de sănătate” .

31 lei şi taxe de telecomunicaţii’’ 627 „Cheltuieli cu serviciile 591.A.54 lei 2.exec..V.85 lei prestate” 121.A. Închiderea conturilor de T.90 lei produselor finite” 711 „Variaţia stocurilor’’ 27036.36 lei bancare şi asimilate’’ 628 „Alte cheltuieli cu serviciile 2892. deductibilă” 17200.T..Profit şi pierdere % 178928..04 lei şi apa ’’ 622 „Cheltuieli privind 910.de plata” 10151.8.88 lei .V.03 lei 601 „Cheltuieli cu materiile 31355.57 lei 701 „Venituri din vanzarea 30440. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli % 121.36 lei 4426 „T.Profit şi pierdere 218954.A.18 lei consumabile’’ 605 „Cheltuieli privind energia 6770.A.7. colectata’’ = % 27352.si serv 161291.V.96 lei 704 „ Vvenituri din lucr. 2. 4427 „T.V.13 lei comisioanele’’ 626 „Cheltuieli poştale 4131.82 lei 4423 .74 lei prime’’ 602 „Cheltuieli cu materialele 90894.

(Rf.Indicatorii de structura a bilantului.25 lei pe profit’’ Datele de intrare sunt: . active bilant .. Ale activului. Cap perm.( Nr. Rot. prestate de terţi’’ 641 „Cheltuieli cu salariile 13780 lei personalului’’ 6451 „Contributia unitatii la 2687 lei asigurarile sociale’’ 6452 „Contribuţia unităţii 138 lei pentru ajutorul de somaj’’ 6453 .24 lei pe profit’’ 2.(Rsf. TN) .Acestia sunt: ...Impozitul pe profit 6404.9. Nr. RS) .Cheltuieli cu impozitul 441 .Contributia angajatorului 758 lei pentru asigurarile sociale de sanatate’’ 6451.(FR.. Rac. pasive bilant Datele de iesire sunt indicatorii de structura.Indicatorii de gestiune a bilantului.Indicatorii de structura a pasivului. Rot. Rot.Cheltuieli cu impozitul 6404. Rif.1 „Contributia angajatorului 110 lei la fondul de risc’’ 6453. NFR.1„Contribuţia angajatorului 117 lei la concedii si indemnizaţii’’ 6452.1 .. Rot ale imob. RD.. Nr. Lc. Nr. Contributia angajatorului 34 lei la fondul de garantare al salariului’’ 691 . Rit Rig) . Rafg. (Rai . Cap propriu) . Raft. Lr) .Indicatorii de analiza a echilibrului financiar. Inregistrarea impozitul pe profit 691 . Ric.Indicatorii de structura a activului.

3268734588 .Rai Rie Rifc Rae Rd 50.293036652 0.1712820172 50.832116436 0 30.160707663 49.167883564 49.839292337 0 65.178902103 0.

216507128 .176705948 45. n d o c a I r i t i i Rs 24.

467333032 198. Indicatorii de structura a pasivului 12/12/2009 Rsf Raft Rafg Rit Rig 33.79883140 66.780836954 104.532666968 0 636.31997410 48.99895296 51.219233046 0 148.94931744 .

Activ bilant 12/12/2009 Ai Ic If Ac S D Ta Data Aexpl Ca 132857 131968 0 799217 640263 453 264826 12/31/2007 11424 906243 8 6 6 4 387703 1378811 0 180634 725092 904 276651 1/1/2007 25667 167095 1 1 3 4 7 .

Pasiv bilant Cprop Cperm Tp Dt Dtml Data Pexpl 201419 101318 302737 192637 0 12/31/2008 0 6 817294 778383 159567 237675 0 1/1/2008 0 7 0 .

se stabilesc intre un post sau o grupa de posture de active si totalul bilantului. precum si ca raport intrre elementele de active si cele de pasiv. Rata activelor imobilizate Rai = Al / TA * 100.Autonomia financiara . Rac = AC / TA * 100.Indicatorii de structura . Rata disponibilitatilor RD = D / TA * 100. Indicatorii de structura a bilantului 1. Rata activelor circulante.Indicatorii de analiza a echilibrului financiar .Stabilitatea financiara . Analiza situatie financiare pe baza bilantului contabil Principalii indicator ice pot fi calculate se grupeaza in patru mari categorii: . Rata stocurilor RS = S / TA * 100. Rata imobilizarilor corporale Ric = IC / TA * 100. respective intre elementele de pasiv si de active. unde: AC – active circulante 5. unde: IF – imobilizari fianciare 4.Indicatorii de structura a bilantului . Rata imobilizarilor financiare Rif = IF / TA * 100. exprima ponderea activelor circulante in totalul activelor intreprinderii. unde: D – disponibilitati 6.Indicatorii de analiza a rezultatelor Indicatorii de structura. Indicatorii de structura financiara. unde: S – stocuri Indicatorii de structura a pasivului Permit aprecierea politicii financiare a intreprinderii prin punerea in evident a unor aspect privind: . unde: IC – imobilizari corporale 3. unde: -Al – active imobilizate -TA – total active 2.

indica nivelul de acoperire a activelor fixe de catre resursele permanente. Indicatorii de structuta a bilantului Se calculeaza prin raportarea posturilor de active la cele de pasic si invers. . Rata de finantare.Rata autonomiei financiare globale Rafg = Cap propriu / TP * 100. 1.Rata de indatorare globala Rig = DT/ TP * 100. Lichiditatea curenta. . . 2) Rata autonomiei financiare 3) Rata autonomiei financiare la termen Raft = Cap propriu / TP * 100. Numarul de rotatii ale capitalului permanent Nr rot Cap perm = CA / Cap perm . Indicatorii de gestiune a bilantului 1. exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen scurt pe seama activelor din exploatare Lc = A expl / P expl 3. Rf = Cap perm / Ai 2. Lr = A expl – S / P expl.Gradul de indatorare 1) Rata stabilitatii financiare Rsf = Cap perm / TP * 100. Numarul de rotatii ale activului Nr rot ale active = CA / TA 2.Rata de indatorare la termen Rit = Otml / Cap perm * 100. exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen scurt din acele active circulante care pot fi rapid transformate in lichiditati. 4) Rata de indatorare . Lichiditatea rapida. Numarul de rotatii ale imobilizarilor Nr rot ale imob = CA / Al 3.

492202768 1.3422026656 0.4992925196 8. 4. Deoarece Necesarul de Fond de Rulment nu poate fi finantat in intregime din resursele permanente. Numarul de rotatii ale capitalului propriu Nr rot Cap propriu = CA / Cap prop Indicatorii de analiza a echilibrului financiar 1.6039936903 FRAPANT COM SRL CALAFAT.1642636080 2.0444992867 Nr rot cprop -1227260 -1286385 -550195 -609320 FR 12/12/2009 12/31/2008 12/31/2008 Data 1/1/2008 1/1/2008 . Necesarul de fond de rulment – NFR NFR = AC – Dat exploatare 3.2041171634 Nr rot imob Indicatorii de gestiune a bilantului 8.1088335409 2.9445409503 16.1467028442 Nr rot perm 4.6821150132 1.6039936903 0. 036821150132 0. Fodul de rulment – FR FR = Cap perm – Al 2. Trezoreria neta – TN TN = FR – NFR Concluzii: Nr rot ale activului Datorita faptului ca trezoreria neta a firmei S. 033422026656 0.2041171634 1. este negativa rezulta ca firma trebuie sa apeleze la credite bancare pe termen scurt pentru a obtine un echilibru fianciar .2959254092 1.C.

5654219 . NFR TN Data -570409 -38911 1/1/2008 -1577533 -1027338 1/1/2008 -120035 -1166350 12/31/2008 -1127159 -100101 12/31/2008 FRAPANT COM SRL ACTIVE IMOBILIZATE CALAFAT R.

dec 1.Elemente VALOARE BRUTA DEPRECIERI De Sold la Creste Red Sold Sold Depreci Reduce Sold la 31.ianuar ri ucer la la erea ri Decembrie ie i 31.ianu Inreg. lei. arie cursul deprecie 2009 2009. lei. exerciti ri ului 0 1 2 3 4=1+2 5 6 7 8=5+6-7 -3 IMOBILIZARI NECORPORALE IMOBILIZARI 462864 18494 64780 19525 215953 CORPORALE 1 5 5 TERENURI 12000 12000 CONSTRUCTII 22108 22108 13486 1364 14850 INSTALATII 428756 18494 61369 18176 19334 201103 TEHNICE SI 1 7 9 MASINI IMOBILIZARI FINANCIARE Provizioane pentru riscuri si cheltueli REPARTIZAREA PROFITULUI Nota. Destinatia Suma Profit net de repartizat: 7798 -rezerva legala 0 -acoperirea pierderii contabile -dividende 0 Profit nerepartizat 7798 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE Nota 4. 3. active 1. Exercitiul Indicatorul precedent Exercitul curent 0 1 2 .in Sau 2009 2009 emb.

Cheltueli generale de administratie 9.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2 3995 57765 7.decembrie Termen de exigibilitate 2004.Cheltuelile activitatilor auxiliare 71491 54164 5.Cheltueliile activitatii de baza 907502 706620 4.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5) 3.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 3868 7798 SITUATIA CREANTELOR Nota. (col2+3+4) .Cifra de afaceri neta 715768 778865 2. lei.Alte venituri din exploatare 31695 217164 10.5.Cheltueli de desfacere 8.2+3) Sub 1 an Peste 1 an 0 1 2 3 Total din care: 124242 115242 9000 MARCELLO 115242 115242 BENNE ENFLOR 9000 9000 SITUATIA DATORIILOR Datorii Sold la 31.DECEMBRIE TERMEN DE LICHIDITATE CREANTE 2006. 1. (col.Cheltueli indirecte de productie 73649 135427 6. SOLD LA 31.

si taxe 1 1 0 0 -Fondurii speciale 0 0 -credite bancare 263291 50254 0 -CREDITORI 163725 PRINCIPII.tva 13200 13200 . din care : 552002 338023 213979 0 -furnizori marfa si 50194 50194 0 materiale consumabile -furmizori imobilizari 1266 1266 0 0 -personal 5414 5414 0 0 -asigurari sociale 2812 2812 0 0 . 1-5 ani Peste 5ani Sub 1an 0 1 2 3 4 Total.asigurari sanatate 1190 1190 -ajutor somaj 291 291 0 0 .impozit venit salarii 365 365 0 0 -Alte imp.POLITICI SI METODE CONTABILE .impozit profit 0 0 .

contributia unitatii la fondul de somaj de 2110 lei. -Principiul independentei execitiului. Informatii privind salariatii.pentru asigurarile de sanatate de 6417 leisi pentru fondul de somaj de 951 lei.inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv si a rezultatelor ca si in exercitul financiar precedent.societate “FRAPANT COM “ SRL a folosit mai multe principii si metode contabile dupa cum urmeaza. -Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant.corespunde cu bilantul de inchidere al execitului financiar 2008. -Principiul permanentei metodelor . Cheltuelile cu asigurarile sociale au fost in suma de 31943 lei din care contributia unitatii la CAS de 20407 lei .contributia unitatii la asigurarile de sanatate de 26279lei.indifernt de plata si incasarea lor.Pe parcursul exercitiului financiar 2009.in cadrul societatii s-au inregistrator fluxuri privind salarizarea administratorului societatii.lei.Bilantul de deschidere al exercitiului financiar 2008.in valoare de 10 lei fiecare. -Pricipiul continuitatii activitatii..respective veniturile cu cheltuelile.administratorii si directorii Pe parcursul exercittiului financiar 2009. .Aceasta arata ca societate s-a dezvoltat activitatea pricipala . -Principiul intangibilitatii.constituit din parti sociale .determinindu- se separate valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv. Actiuni si obligatiuni Societate comerciala “FRAPANT COM “ SRL detine un capital social total subscris de catre asociatul unic in suma de 1000 .nominative si indivizibile .sa luat in consideratie toate veniturile si cheltuelile care au fost considerarate aferente exercitiului financiar 2008. Numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar 2009a fost de 21 salariati Salariile platita in cursul exercitiului financiar 2009 au fost in suma totala de 103484 lei.Pe parcursul intregului exercitiu financiar 2008societatea a folosit aceleasi reguli si norme privind evaluarea. -Principiul necompensarii. Contributia personalului pentru pensia suplimentara a fost de 9302 lei.Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor passive.

furnizor sold mediu furnizor / achizitii de bunuri x 365 = -viteza de rotatie a activelor imobilizate cifra de afaceri / active imobilizate = -viteza de rotatie a activelor totale cifra de afaceri / total active = 4.Indicatori de profibiliate -rentabilitatea capitalui angajat profitul inaintea platii dobinzi si impozitului pe profit / capital angajat = sau active totale – datorii curente -marja bruta din vanzari marfuri profit brut din vanzari marfuri / cifra de afaceri din vanzari marfuri x 100 = NOTA. -indicatorul gradului de indatorare.10. Capital imprumutat/capital propiu x 100 = sau Capitalul imprumutat/Capitalul angajat x 100 = -indicatorul privind acoperirea dobinzilor profit inaintea platii dobinzii si impozitul pe profit / cheltueli cu dobinda = 3.Indicatorul de lichiditate -indicatorul lichiditatii curente = active curente/datorii curente (indicatorul capitalului circulant) = -indicatorul lichiditatii immediate = (active curente-stocuri) / datorii curente (indicatorul test acid) = 2. . -viteza de rotatie a debitelor – clienti sold mediu clienti / cifra de afaceri x 365 = -viteza de rotatie a creditelor .Indicatorul de activitate ( indicatori de gestiune) -viteza de rotatie al stocurilor (rulajul stocurilor) costul vanzarilor marfa / stocul mediu de marfuri sau numarul de zile de stocare stoc mediu de marfuri / costul vanzarilor x 365 = zile de stocare.Indicatorul de risc.Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari 1.

str. veniturii din vanzarea PRODUSELOR DE MORARIT SI PANIFICATIE. f) Cheltuelii cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational . b) Informatii privind relatiile societatii cu filialele . ROMANIA Activitatea societatii este conform codului CAEN-1561 -FABRICAREA PRODUSELOR DE MORARIT Iar ca activitate secundara „TRANSPORTURI INTERNATIONALE a materialelor de constructii. d) FRAPANT COM SRL detine in patrimoniu mijloace fixe dobindite pe baza de contracte leasing financiar Pe parcursul exercitiului financiar 2008. . c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale.intreprinderi asociate sau alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice.societatea comerciala a inregistrat o cifra de afaceri de 778865 lei din care 778865 lei . J. Sediul societatii este in Municipiul CALAFAT.26 jud. avand forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata. e) Cifra de afaceri.DOLJ.nu este cazul.societatea comerciala a fost platitoare de impozit pe profit trimestrial cu cota de 16 %.Alte informatii a) Informatii cu privire la prezentarea societatii.personalitate dobindita la data inmatricularii in REGISTRUL COMERTULUI sub nr. nu este cazul .16 / 882/ 1994. Denumirea societatii este FRAPANT COM SRL Societatea comerciala FRAPANT COM SRL . La data de 31.a veniturilor si cheltuelilor evidentiate initial intr-o moneda straina.T. VLADIMIRESCU nr.este persoana juridica romana .decembrie 2008.

431852 lei active circulante – datorii .1217909 lei Profit brut rezultat .2009 Societatea FRAPANT COM SRL a fost inregistrata la Registrul Comertului din DOLJ. Pasivul firmei este format din : . Cheltuielile totale aferente acestor venituri au fost in suma de 1217909 lei .9283 lei Pentru acest profit a fost calculat si platit un impozit pe profit in suma de 1485 lei . J16/882/1994.2008 Societatea are un activ de 160902 lei . Veniturile din exploatare pe anul 2008 au fost de 1227192 lei reprezentand venituri din activitatea de baza .374881 lei.capitaluri proprii in suma de –160902 lei In perioada de raportate societatea a avut o cifra de afaceri in suma de 778865 lei . suv nr.12. La aceasta data unitatea are creante de incasat in suma de 124242 lei si datorii de achitat in suma de 552002 lei . Cheltuielile totale fiin de .1227192 lei. Veniturile totale fiind de . are un capital social subscris si varsat de 1000 lei . Societatea a avut venituri financiare in suma de 1092 lei si cheltuieli financiare in suma de 49574 lei .administratorul societatii fiind VRAJITORU CONSTANTIN La data de 31. care este format din: active imobilizate .C FRAPANT COM SRL SI REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE OBTINUTE LA DATA DE 31. .12. RAPORT DE GESTIUNE PRIVIND ACTIVITATEA S. avand ca obiect principal de activitate conform codului CAEN-1061-FABRICAREA PRODUSELOR DE MORARIT .