You are on page 1of 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

1 Care sunt tipurile de reglementari cu privire la expertizele contabile

Reglementari legale – OG nr.65/1994 privind organiz activitatii de exp contabila si a contabililor
autorizati, art.6, lit.d si art.7.  Reglem profesionale – ROF a CECCAR, aprobat de Hot Conf Nat
nr.1 / 1995, mod si comp prin Conf Nat nr.99/44 – pct.112 Reglem procedurale – Cod proced
civila, Cod proced penala

2. Care este sediul reglem legale cu privire la expertizele contabile

Expertizele contabile judiciare sunt reglementate legal de OG nr.65/1994 privind organizarea  a
ctivitatii de expertiza

contabila si a contabililor autorizati
.

3. Care este sediul reglementarilor  profesionale cu privire la expertizele contabile

Reglementari prof – ROF a CECCAR, aprobat de Hot Conf Nat nr.1 / 1995, mod si comp prin
Conf Nat nr.99/44 – pct.112 ; Standardul profesional   nr.35 .

4. Care este sediul reglem procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare      
  

Cod de procedura  civila  si Codul de procedura penala

5. Enumerati normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la
expertize contabile.

1 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

Independenta expertului contabil ;Competenta ;Secretul profesional si confidentialitatea
expertului contabil ;calitatea expertizelor contabile ;acceptarea expertizelor contabile
;responsabilitatea expertizelor contabile ;

6. Comentati norma de comp prof « Accept expertiz contabile » , specifica misiunilor cu
privire la expertizele contabile

Solicitarile adresate EC privind efectuarea  de expertize contabile nu pot fi refuzate decat daca
exista motive temeinice .

Totusi EC inainte de a accepta ef expertizei, treb sa-si analizeze posibilitatea  de a-si indeplini
misiunea tinand seama in special de regulile

de independenta si competenta ; - mis privind ef unei EC nu poate fi refuzata pe motive etnice,
religioase, politice sau de alta natura ; - calit de EC este incompatibila cu cea de martor in
aceeasi cauza, calitatea de martor are intaietate - EC recomandat poate accepta expertiza
numai daca indeplineste

conditia

de independenta

si competenta.

7.Comentati norma de comp prof « Independenta expertului  contabil » , specifica
misiunilor cu privire la expertizele contabile

Expertizele contabile pot fi efectuate numai de EC inscrisi in Tabloul  Corpului. E C solicitat in
efectuarea unei expertize  

contabile

este obligat sa fie independent

2 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

fata de partile interesate in expertiza , evitand orice situatie care ar presupune

o lipsa de independenta

sau o constrangere care i-ar impiedica integritatea si obiectivitatea. EC la primirea oricarei
lucrari de expertiza contabila

va face un examen de independenta

si va completa o ”Declaratie de independenta” care va insoti lucrarea depusa pt auditul de
calitate la Corp.

8.Comentati norma de comp prof « Calitatea  expertizelor  contabile » , specifica
misiunilor cu privire la expertizele contabile

Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solocitat si pe
care le-a acceptat cu constiinciozitate, devotament, corectitudine si impartialitate ; pentru
asigurarea in interes public ca aceste cerinte sunt indeplinite, expertizele contabile sunt supuse
auditului de calitate potrivit reglementarilor Corpului. Ele trebuie sa fie utile celor care le-au
solocitat.Expertizele contabile constituie mijloace de proba stiintifica . Concluziile expertului
trebuie sa fie fundamentate pe documente care atesta evenimente si tranzactii care fac obiectul
recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile. Nici expertizele contabile
extrajudiciare  nu trebuie sa faca rabat dpdv al calitatii. Independenta si competenta
profesionala a EC trebuie   sa asigure  o document are si o fundamentare  stiintifi
ca si expertizelor contabile extrajudiciare.

Expertizele sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulam privind Auditul de calitate al
serviciilor

contabile prestate de membrii Corpului.

9.Comentati norma de comp prof « Responsabilitatea efectuarii  expertizelor contabile
» , specifica misiunilor cu privire la exp contabile.

Expertizele contabile trebuie efectuate in mod responsabil. Responsabilitatea expertizelor
contabile judiciare este intarita prin juramant, iar a celor extrajudiciare prin contract . Expertii
contab crestini vor depune juramant cu mana pe biblie sau cruce si vor rosti « Jur ca voi spune
adevarul  si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu, asa sa-mi ajute Dumnezeu » Expertii

3 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

contab fara confesiune   religioasa vor depune juramantul ” Jur pe onoare si pe
constiinta ca voi spune adevarul si nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu” Expert contab care
din motive de constiinta sau confesiune religioasa nu depun juramant vor rosti formula « Ma
oblig sa spun adevarul si sa nu ascund nimic din ceea ce stiu » Toate dispozitiile procedurale
cu privire la citarea, aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc de la judecata
se aplica si in cazul expertilor contabili numiti pt efectuarea  e
xpertizei.

In cazul efectuarii  expertizelor contabile extrajudiciare, responsabilitatea trebuie sa rezulte din
contractul incheiat intre expert si client
10.Comentati norma de comp prof « Competenta exp contabil » , specifica misiunilor
cu privire la exp contabile

Competenta presupune  detinerea de catre expertul contabil a cunostintelor necesare
domeniului la care se refera expertiza contabila.

El trebuie sa se supuna regulilor Corpului privind formarea continua, actualizarea si testarea
permanenta a cunostintelor pe care le poseda. Expertul contabil treb sa posede cunostinte
solide si actualizate in domeniul  economic , in general,  si mai ales in domeniul  financiar
contabil.

11.Comentati norma de comp prof « Secretul prof si confidentialitatea EC » , specifica
misiunilor cu privire la exp contabile

Expertul contab treb sa asigure si sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor  l
a care a avut acces si de care a luat cunostinta cu ocazia efectuarii expertizei contabile. Acesta
trebuind sa se abtina de la divulgarea catre terti a informatiilor detinute, cu exceptia cazului in
care a fost autorizat expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca
asemenea dezvaluiri. Exp Contab numit sa efectueze expertiza

contabila

nu trebuie

sa prezinte mai mult decat i se cere. El va invoca in raportul sau acele evenimente

4 / 41

Examen CECCAR 2012 .Intrebari si raspunsuri . -Expertul contab numit din oficiu sau la recomandarea unei parti intr-o cauza judiciara trebuie  s a se abtina de la divulgarea continutului raportului de expertiza contabila judiciara si a concluziilor sale direct partilor 5 / 41 .EXPERTIZA CONTABILA si tranzactii probate cu docum justificative si care au legatura cu obiectul fixat de organul in drept care a dispus expertiza contabila judiciara. 12.Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea secretului profesional   si confidentialitatea  profesionala  a expertului in cazul unei expertize contabile judiciare ? -Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti nu trebuie sa divulge catre terti informatiile  detinute. cu exceptia cazului cand a fost autorizat sa faca acest lucru sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca asemenea dezvaluiri. El va invoca in raportul sau de expertiza contabila judiciara acele evenimente si tranzactii probate cu documente justificative si care au o legatura cauzala cu obiectivul fixat de organul in drept care a dispus expertiza contabila judiciara. Exp Contab numit sa efectueze exp contab nu treb sa prezinte mai mult decat i se cere.

13. Daca exista opinii diferite intre experti . si nici formalizate.Examen CECCAR 2012 . se intocmeste un singur Raport de expertiza. Totusi este recomandabil ca unele aspecte esentiale privind documentarea si prezentarea concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare sa fie stabilite prin ”contractul” intervenit in cadrul unor astfel de misiuni. Fiecare expert contabil 6 / 41 . EC trebuie sa depuna raportul sau la organul in drept care a dispus expertiza contabila judiciara . acestea se consemneaza intr-un paragraf al capitolului II « Desfasurarea expert izei contabile » .EXPERTIZA CONTABILA implicate in actul judiciar. Fiind expertize contabile amiabile.Intrebari si raspunsuri . Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea secretului profesional si confidentialitatea  profesionala  a expertului in cazul unei expertize contabile extrajudiciare ? -Expertul contabil efectueaza expertiza la solicitarea beneficiarului in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu acesta.Expertul contab numit din oficiu sau la recomandarea unei parti intr-o cauza judiciara trebuie  sa se abtina de la contactarea partilor implicate in actul judiciar in afara procedurilor prevazute de lege.numiti de org abilitate . procedurile privind accesul la informatiile contabile nu sunt nici restrictionate. . de unde cei interesati il pot consulta conf prevederilor legale. Cum comentati problema relatiilor (dpdv al ierarhizarii  profesionale) dintre doi sau mai multi experti contabili numiti de organele in drept sa efectueze o expertiza judiciara in aceeasi cauza. 14. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare EC trebuie sa se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului in ceea ce priveaste secretul si confidentialitatea in expertiza contabila. in aceeasi cauza . Daca exp contab se efect de doi  sau mai multi experti .

sa acorde fiecarei situatii examinate toata atentia pt a-si face o opinie personala inainte de a face propuneri .Independenta.Competenta profesionala si prudenta . iar profesionistii contabili sunt cei care prin lucrarile intocmite redau imaginea fidela. fara rezerve .Respectarea standardelor si normelor prodesionale . isi va motiva detaliat si documentat opinia pe care o sustine. independenta.Profesionalismul . Evidentiaza faptul ca expertiza contabila este o activitate stiintifica realizata in conditii de independenta si moralitate.EXPERTIZA CONTABILA isi va sustine pct de vedere . sa-si exprime opinia cu sinceritate. Cum comentati sintagma ”Stiinta. moralitate ”inscrisa pe sigla(logoul) CECCAR ? Deviza Stiinta. moralitate . contine atributele esentiale ale exercitarii profesiei de EC si CA. Principiile deontologice pe care trebuie  sa le respecte EC in activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile   judiciare si extrajudiciare sunt : Integritatea . in expertizele judiciare trebuie motivata separat opinia expertului recomandat de parte in raport cu opinia expertului numit din oficiu 15. corecta si completa a patrimoniului expertizat Se impune ca fiecare membru al Corpului sa faca efortul necesar dezvoltarii acestor calitati si indeosebi sa-si dezvolte continu cultura generala si prof esionala.Intrebari si raspunsuri . De regula.Examen CECCAR 2012 .Obiectivitatea . sa nu 7 / 41 . 16. Care sunt principiile  deontologice pe care trebuie  sa le respecte EC in activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare. independenta.Confidentialitatea . capabile sa-i intareasca discernamantul.

Cum definiti expertiza contabila ?Dar expertiza contabila judiciara ? EC=o activ depusa de o pers autorizata de lege pentru reconstituirea realitatii unei opinii de natura ec si/sau financ pe baza cercetarii docum. Exemplificati si explicati cel putin o situatie in care un expert contabil se poate afla intr-o rel de independenta  relativa. cuprinde in sfera sa de actiune activitatea economica a agentului economic pentru problemele si obiectivele stabilite de 8 / 41 . Expertiza este prin excelenta o lucrare personala si critica. Independenta absoluta si independenta relativa in care se poate afla un expert contabil .Examen CECCAR 2012 . cuprinzand  rezult EC asupra cauzelor si efectelor in leg cu obiectul supus cercetarii . 17.Intrebari si raspunsuri . Independenta reprez un ansamb de mijloace prin care EC demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea intr-o maniera obiectiva si corecta. Indep absol=starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul profesional permitand profesionistului sa actioneze cu integritate.EXPERTIZA CONTABILA dea ocazia de a se afla in situatia de a nu putea sa-si exercite libertatea de gandire . Ex : Un profesionist contabil in practica publica nu ar trebui sa se angajeze in orice afacere. Ex contabile jud= mijloace de proba in justitie. Scopul principal al acestora este contributia la stabilirea adevarului material si justa solutionare a litigiilor si cauzelor aflate in faza de cercetare sau judecata. financiare sau de alta natura . Pers specializ este EC. acest lucru fiind imposibil deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu ceilalti Independenta este un concept care cunoaste trei moduri de abordare : independenta absoluta . Indep relativa =profesionistul contab nu pote fi independent in sensul izolarii sale de relatiile economice. membru active al CECCAR. Caracterul stiintific si forta probanta a expertizei contabile judiciare este ca aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte si situatii de natura economic-financiara. ocupatie sau activitate care ii afecteaza sau care i-ar putea afecta integritatea. relativa si restrictiva . datelor si inform de contabilitate. obiectivitate si prudenta profesionala . si ca rezultat ar fi incompatibila cu prestarea serviciilor profesionale. 18. in functie de natura si conditiile specifice serviciului prestat. obiectivitatea sau buna reputatie a profesiei.

termenul. Este lucrare stiintifica. cerceteaza situatiile si imprejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evident economica si a suportilor ei materiali. care tin loc de contract si care trebuie sa cuprinda: obiectivele. Numirile se fac prin incheierile de sedinta – in dosarele civile si prin ordonanta – in dosarele penale. materialul documentar ce trebuie pus la dispozitie. clauza de confidentialitate . financiare si fiscale.Au ca scop si finalitate administrarea lor ca mijloc de proba in justitie.Numirea expertilor se face prin contract  incheiat intre solicitant si expert. termen. care trebuie sa cuprinda: obiective. onorariul. elaboreaza concluzii pe baza constatarilor. 21.Intrebari si raspunsuri . atasate sau nu unui proces penal. 19. informationale. Au o arie de utilizare sau o sfera de actiune mult mai larga decat cele judiciare. patrimoniale. Tribunale. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile ? organele de jurisdictie : Judecatorii. Trasaturile care particularizeaza expertiza contabila extrajudiciara ? Cele denumite si amiabile.Examen CECCAR 2012 . Curti de Apel  .EXPERTIZA CONTABILA organul judiciar. depasind in cele mai multe cazuri insusi cadrul informatiilor si al activitatilor financiar – contabile. 20. organele de urmarire si cercetare penala: Politie si Parchet .gestionare. onorariul. Care sunt  criteriile  dupa care se clasifica expertizele contabile ? 9 / 41 . solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare (personae fizice sau juridice) 22. Ele vizeaza diferite aspecte economice.Trasaturile care particularizeaza expertiza contabila judiciara ? Sunt expertizele dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in fazele de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale. interpreteaza datele de evident si furnizeaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si actelor normative.

Cum se clasifica expertizele contabile in functie de natura juridica? . 25. Cum se clasifica expertizele contabile in functie de natura principalului obiectiv. Cum se clasifica expertizele contabile in functie de scopul principal in care au fost solicitate? a) Expertizele contabile judiciare. Codul de procedura penala. e) Alte categ de exp conta jud dispuse de organele in drept sau extrajudiciare solicitate de catre client. b) Expertizele contabile penale dispuse sau acceptate in rezolvrea unor aspect civile atasate litigiilor penale . . Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie. cel mult. 24.stabilit de organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei ? a) Expertizele contabile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile . . reglementate de: Codul de procedura civila. ci. alte legi speciale b) Expertizele contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate inafara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictelor justitiei.Intrebari si raspunsuri .civile . c) Expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale .extrajudiciare 10 / 41 . de argument pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.Examen CECCAR 2012 . d) Expertize contabile fiscal dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor fiscal .EXPERTIZA CONTABILA dupa scopul principal in care au fost solicitate / dupa natura principalului obiectiv la care se refera /  in functie de natura juridica 23.penale . Sunt efectuate inafara unui process justitiar.

care prevede ca daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. tin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. Contractarea expertizei contabile Incheierile de sedinta (in dosarele civile) si ordonantele organelor de urmarire si cercetare penala (in dosarele penale) acceptate de expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. iar pentru expertizele contabile extrajudiciare se incheie ontracte de prestari servicii. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. Obligatia efectuarii expertizei de catre expertul contabil  numit de organul  indreptat it sa dispuna efectuarea expertizei.EXPERTIZA CONTABILA 26.  in caz de retinere preventiva a inculpatilor.Intrebari si raspunsuri .) 27.in cauzele civile se face conf. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. 11 / 41 . Desigur. acest lucru se poate face numai cu aprobarea organelor judiciare care administreaza procesul penal. Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii.Examen CECCAR 2012 .in cauzele penale cu incuviintarea beneficiarului fara procedura citarii partilor.208 din Codul civil  .Convocarea partilor in cauzele civile si in cauze  penale . art. aratand zilele si orele cand inepe si continua lucrarea./ .Organul de urmarire penala sau instanta de judecata poate dispune efectuarea  unei noi expertize? Motivati Poate dispune doar in situatia in care organul de urmarire penala sau instanta de judecata nu este lamurita prin expertiza efectuata sau are dubii cu privire la concluziile expertizei. nici nu este posibila. cu dovada de primire. 29.(asftel este mai facila deplasarea expertului contabil la sediul sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie expertizate. care. 28.

Examen CECCAR 2012 . eventual dovedind situatia in care se afla cu acte cum ar fi : adeverinte. certificate de boala etc.Consideratii despre forta probanta a expertizei contabile judiciare. asistentilor sau colaboratorilor lor.EXPERTIZA CONTABILA Experul contabil care a acceptat o expertiza contabila trebuie sa efectueze personal lucrarea. pentru a raspnde la obiectivele fixate de catre organul in drept sa dispuna expertiza prin incheierea de sedinta sau prin ordonanta sau prin obiectivele contractului in cazul expertizei contabile extrajudiciare. 12 / 41 . 30. Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila are un character particular si se limiteaza strict la ce este necesar. el trebuie sa aduca aceasta la cunostinta solicitantului. Consecinta aparitiei motivului twemeinic este inlocuirea expertului contabil. bazat pe documente justificative si evidentieri contabile si nu prezumtii. declaratii ale partilor si/sau ale martorilor. 31. 32. constituie premise si  conditia necesara intocmirii unui raport de expertiza contabila temeinic fundamentat.Intrebari si raspunsuri . pastrandu-si raspunderea   finala asupra continutului si concluziilor raportului. Studierea materialului documentar adecvat.Daca doua sau mai multe expertize contabile existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. Daca dupa acceptarea expertizei contabile intervine un motiv temeinic care sa-l impiedice sa finalizeze lucrarea. care va fi expertiza considerata de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoarea probanta preferentiala? Acceptarea uneia si inlaturarea celeilalte expertize contabile judiciaretrebuie sa fie motivata si sa se bazeze pe rationamente profesionale si probe stiintifice precise. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai.Care sunt prevederile legale privind delegarea si supravegherea lucrarilor referitoare la expertizele contabile contabile? Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu  sau la recomandarea partilor.

Incheierea de sedinta(in cauze civile).Consideratii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind experizele contabile privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucrarilor de expertiza contabila : Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegate de catre expertii contabili numiti din oficiu  sau la recomandarea partilor. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai. bazat pe documente justificative si evidentieri contabile si nu prezumtii. asistentilor sau colaboratorilor. - eventuale note personale ale expertului contabil 35.Intrebari si raspunsuri . . 34. Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila are caracter particular si se limiteaza strict la ce este necesar pentru a raspunde la obiectivele fixate expertului de catre organul in drept sa dispuna expertiza contabila prin incheierea de sedinta sau ordonanta sau prin obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciara. declaratii ale partilor si / sau martorilor. pastrandu-si raspunderea   finala asupra continutului si concluziilor raportului.raportul de expertiza contabila . 13 / 41 . .EXPERTIZA CONTABILA 33.Examen CECCAR 2012 . Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa si conditia necesara intocmirii unui raport de expertiza contabila documentat temeinic fundamentat.eventuala corespondenta solicitata de organele in drept care au dispus efectuarea expertizei contabile . ordonanta organului de urmarire si cercetare penala(in cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile judiciare(in cazul expertilor consilieri/ numiti de parte) . Ce trebuie sa cuprinda dosarul de lucru al expertului contabil in ceea ce priveste docum expertizelor? .Necesitatea documentarii lucrarilor privind expertizele contabile.

ci doar informatii care sa constituie o baza a investigatiilor documentare.dosarul cauzei / documentele justificative si registrele contabile aflate in pastrarea partilor sau arhivele tertelor persoane care au vreo legatura cu obiectivele. Explicatiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocarii si primite de la partile interesate in expertiza  constituie material documentar ? Motivati NU .EXPERTIZA CONTABILA 36. 37. Acest lucru se inampla atunci cand expertii contabili care isi desfasoara activitatea prin cabinete individuale si utilizeaza munca salariata.Examen CECCAR 2012 .Intrebari si raspunsuri . Din ce se poate compune materialul documentar pa care il poate studia expertul contabil numit sa efectueze o expertiza contabila judiciara intr-o cauza civila Dar intr-o cauza penala ? .Consideratii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind experizele contabile privind expertizele contabile referitoare la supravegherea lucrarilor de expertiza contabila : Supravegherea lucrarilor trebuie atribuita anfgajatilor societatii de nivel ierarhic superior care au aceeasi calitate cu executantii lucrarilor. 14 / 41 ./ procesele verbale intocmite de organele de control abilitate In procesele penale expertul are dreptul sa ia cunostinta de continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organelor de urmarire penala sau a instantei de judecata /actul care a stat la baza numirii / calitatea procesuala a partilor /data dosarului si natura acestuia /date despre client in cazul expertizelor extrajudiciare /identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul /identificarea obiectivelor din contracte / data si locul efectuarii expertizei / identificarea materialului documentar nominalizat /data stabilita pentru predarea raportului contractile /raportul /corespondenta /note personale ale expertului 38.

B) Obligatia prestatorului de servicii este sa formulize concluzii pentru obiectivele: X..1000. separarea intrarilor si iesirilor de bunuri .Toamnei nr.Examen CECCAR 2012 . c) litigii create urmare inspectiilor fiscale . jud.. I) Semnaturi: prestator si beneficiar 40. inscris in Tabloul expertilor contabili la Sectiunea I.2. D) Partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor E) Data depunerii raportului de expertiza contabila: 30. drepturile salariale calculate legal si a obligatiilor salariale. domiciliat in Iasi Str. reconstituirea de evidente.2010 G)   Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare originale si intra in vigoare la data semnarii H) Data incheierii contractului: 15.identificare.Intrebari si raspunsuri . de bunuri. Iasi.. pozitia 100.EXPERTIZA CONTABILA 39.06.3. intocmirea de desfasuratoare.2010 . si sa intocmeasca raport de expertiza contabila in conformitate cu normele profesionale C) Valoarea contractului: 5000 lei . Beneficiar. Identificati cel putin patru domenii in care expertiza contabila extrajudiciara joaca un rol decisiv: a) in asociatiile de locatari – calculul consumurilor. Iasi si Beneficiar SC Dunarea SA.07. b) litigii create intre asociati privind partajarea la lichidarea societatii . Redactati un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscand urmat termeni de referinta : Partile : prestator. . d) litigii de munca legate de contractile de munca 41. F ) Plata se face in 2 (doua) transe: 1000 lei in termen de 5 zile de la semnarea contractului. jud..03. stabilirea balantei A = P. litigii ale locatarilor.etc  Contractul de prestari servicii . iar restul pana la data de 05. reprezentata prin manager Ion Ion intervine acest contract cu urmatoarele clauze minimale: A) Obligatia beneficiarului este sa puna la dispozitia expertului contabil documentele a) b) . incheiat intre Prestator expert contabil Pop Ion legitimat cu carnet de expert contabil nr..2010 . Comentati cum procedati in  situatia in care in cauza in care ati fost numit sa efectuati expertiza contabila judiciara in care exista lucrari de expertiza efectuate anterior 15 / 41 ...Primaverii nr. cu sediul social in Iasi Str.

numesc din oficiu sau la cerere 1 si 3 experti contabili prin incheierea de sedinta care cuprinde: numele expertilor. 45.Examen CECCAR 2012 .EXPERTIZA CONTABILA Este obligatorie mentionarea lucrarilor de expertiza efectuate anterior in cuprinsul raportului de expertiza. eventual doar nuanţate. Poate fi refuzata efectuarea unei expertize contabile judiciare ? Motivati Expertiza contabila judiciara nu poate fi refuzata ca regula decat in cazuri de exceptie dovedite cu certificate medicale sau raspunderea la diferite actiuni obstesti de interes national sau cand se justifica ca se afla in stare de incompatibilitate. Care este procedura de inscriere a expertilor contabili in Listele cuprinzand expertii contabili pe specializari. 43. 44. cat si de legi special. 42. care se transmite Min Just in scopul srijinirii organelor 16 / 41 . amenzi judiciare si despagubiri civile. Masurile dispuse de organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei in situatia refuzului efectuarii expertizei contabile judiciare de catre expertul contabil Organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei in situatia refuzului efectuarii expertizei contabile judiciare de catre expertul contabil dispune sanctiuni administrative(inlocuire sau aducere cu mandat). Procedura administrarii probei cu expertiza contabila judiciara Administrarea probei cu expertiza contabila judiciara se face de catre parti sau de catre organul cu atributii jurisdictionale. Instantele. cand considera necesar. Este reglementata de Codul de procedura civila si Codul de procedura penala. obiectivele.Intrebari si raspunsuri . Recuzarea se face in termen de 5 zile de la numire. Aceasta deoarece expertizarea profesională a aceluiaşi material documentar ar trebui să conducă la concluzii relativ similare. termenul si onorariul.

Care sunt persoanele care conform prevederilor legale in vigoare. sa aiba o  gandire care permite o opinie fara afectarea judecatii profesionale. completarea si depunerea Fisei de optiuni. calitati care sunt evidentiate si pe sigla CECCAR ? Expertului contabil treb sa fie independent in exercitarea profesiei. din raza filialei care au dreptul si disponibilitatea de a efectua expertize contab judiciare. destinata organelor  beneficiare pt anul respectiv / Atentionarea EC de la care se solicita completarea fisei ca inscrierea in Lista..Examen CECCAR 2012 .65/1994 si care sunt inscrise cu viza la zi. Sa dea dovada de responsabilitatea si competenta profesionala in efectuarii expertizei contabile Sa pastreze secretul profes si confidenti informatiilor pe care le detine in urma efect expertizei 47. in partea activa. sa efectueze lucrari de calitate.Intrebari si raspunsuri .. Care sunt calitatile esentiale pe care trebuie sa le aiba expertii contab.02 cu mentiunea ca nerespectarea acestui term exclude posib inscrierii in Lista EC pe specializari.02. argumentate stiintific. actualizat anual de CECCAR 17 / 41 ..EXPERTIZA CONTABILA indreptatite sa dispuna efectuarea expertizei contabile judiciare. in partea activa a Tabloului Exp Contab . respectiv numirea expertilor? Pt intocmirea  Listei expertilor  contabili  pe specializ se va solicita tuturor expertilor contabili inscrisi in Tabloul   Corpului . a fiecarui an Adresa prin care se solicita de catre filiala completarea Fisei de optiuni va cuprinde urmatoarele elemente obligatorii : Fisa de optiuni / Explicatii pt Fisa de obt/ Lista Exp pe specilizari/ Termenul de depunere 15.  pot efectua expertize contabile Expertiza contabila se poate efectua numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de EC in conditiile OG nr. 46. se va putea ef numai in condit in care s-a acordat viza anuala pt exercitarea prof cf Normelor privind evidenta si gest membrilor emise de Corp.. pana la data de 15 .

procedura.In cazul expetizelor contabile judiciare daca expertul contabil nu face declaratie de abtinere. in celelalte cazuri termenul merge de la data la care s-a ivit motivul. Definitie.EXPERTIZA CONTABILA 48. calitatea de martor are intaietate. Enumerati situatiile  de incompatibilitate in care se poate afla expertul contab numit de catre organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei in vederea solutionarii cauzei aflate spre judecare: . daca motivul exista la aceasta data.calitatea de exp contabil este incompatibila cu aceea de martor in aceeasi cauza. respectiv pe municipiul Bucureşti.Intrebari si raspunsuri . . Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si 18 / 41 . Recuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile inainte de numire. el poate fi recuzat .Examen CECCAR 2012 .Recuzarea expertului tehnic judiciar. Este expert tehnic judiciar orice persoană fizică ce dobândeşte această calitate în condiţiile lg şi este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari. Recuzarea este operaţiunea prin care una din părţi cunoscând anumite condiţii de ordin subiectiv a unui expert contabil judiciar I se interzice posibilitatea elaborării expertizei contabile. 49. întocmit.daca exista imprejurari care sunt de natura de a-l face pe expert subiectiv(rezulta ca este interesat el sau sotia sau vreo ruda apropiata). pe specialităţi şi pe judeţe.

iar sotiile lor se afla in dusmanie. ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot. . . curator al uneia din parti.Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert contab numit sa efectueze o expertiza contabila intr-o cauza penala. - daca este tutore.cand el.daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii. ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator. . sotul sau. pana la al patrulea grad inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane. 19 / 41 .daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca. au ramas copiii. .daca el.cand el este sot.EXPERTIZA CONTABILA judecatorii.cand el. 50. au ramas copiii. sotul sau. ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala. sau daca. pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti. fiind incetat din viata ori despartit.Examen CECCAR 2012 . sau daca. . .Intrebari si raspunsuri . sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv. . . 51. .daca este vrajmasie intre el. sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti.daca este tutore. ruda sau afin. Enumerati situatiile in care poate fi recuzat expertul contabil numit de catre organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei in vederea solutionarii cauzei aflate spre judecare Expertul contabil poate fi recuzat : . fiind incetat din viata ori despartit.daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii. pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti. Expertul contabil poate fi recuzat : . . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator. curator al uneia din parti. . . ruda sau afin. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a expertului.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca. sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti.daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv. . sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv.daca el. - daca este vrajmasie intre el. in situatia in care dupa ce a fost convocat de organul de urmarire penala in vederea efectuarii unei expertize judiciare si a primit acceptul acestuia sa consulte dosarul cauzei a constatat constat ca una dintre parti ii este vecin.daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri.

aceasta depunand la o institutie judecatoreasca o cerere de chemare in judecata in care expertul are calitatea procesuala de parat.  in situatia in care dupa ce a fost instiintat despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare si a consultat dosarul cauzei a constatat ca a efectuat o expertiza contabila judiciara in aceeasi cauza la o instanta inferioara. in ce termen si sub ce forma? In cazul in care expertul contabil se afla in incompatibilitate cu una dintre parti este obligat sa 20 / 41 . ce constituie motivul abţinerii. dupa ce a fost instiintat despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare si a consultat dosarul cauzei.EXPERTIZA CONTABILA Expertul considera ca se afla in stare de incompatibilitate si instiinteaza despre aceasta organul care a dispus expertiza contabila judiciara care va proceda in consecinta. 54. Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert contab numit sa efectueze o expertiza contabila intr-o cauza civila. in situatia in care. Expertul contabil  considera ca se afla in stare de incompatibilitate si instiinteaza despre aceasta organul care a depus expertiza contabila judiciara care va proceda in consecinta(in calitate de expert contabil.Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert contabil numit sa efectueze o expertiza contabila intr-o cauza civila. ca se afla in incompatibilitate cu una dintre parti ? Cui sesizeaza aceasta situatie.Intrebari si raspunsuri . deoarece primeaza prezumtia ca ar fi interesat in sustinerea primei solutii. a constatat ca este in litigiu cu una dintre parti. 52. si-a exprimat o prima opinie in acceasi cauza supusa judecatii. cerere de apel. Declaraţia  de  abţinere  se  face  de  îndată  ce  persoana  obligata  la  aceasta  a  luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.Examen CECCAR 2012 . Expertul contabil este obligat sa declare presedintelui instantei ca se abtine de la efectuarea lucrarii cu aratarea cazului de incompatibilitate. 53. Care este procedura de urmat pt un EC numit sa efectueze o expertiza contabila judiciara care a constatat dupa ce a consultat dosarul cauzei. expertul contabil care a efectuat o expertiza la cererea unei parti in proces) . In particular.

Abtinerea sau recuzarea se solutioneaza de instanta de judecata fara participarea expertului care a declarat ca se abtine sau este recuzat. dupa ce a consultat dosarul cauzei ca se afla in incompatibilitate  cu una dintre parti (este dusmanie intre varul sau si varul uneia dintre parti)? Cui se adreseaza. 56. în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite.Intrebari si raspunsuri . in unele cazuri. Imprejurarile privind abtinerea de la efectuarea expertizei contabile se comunica presedintelui instantei in termen de 5 zile de la numire. procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior ca se abtine de a participa la procesul penal. termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. daca motivul exista la aceasta data. Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului. 55. Recuzarile se judeca in sedinta publica. regulament) care atrag sancţiuni disciplinare. în cazul în care au săvârşit una din faptele (abateri de la norme. Aceasta se comunica presedintelui instantei .Examen CECCAR 2012 . Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili (şi contabililor autorizaţi).consta in declaratia expertului care trebuie facuta de indata ce constata ca se afla intr-un caz de incompatibilitate.EXPERTIZA CONTABILA declare de indata ce a luat la cunostinta de cazul de incompatibilitate. Care este procedura de urmat pt un EC numit sa efectueze o expertiza contabila judiciara care a constatat. in ce termen si sub ce forma? Abtinerea –  reprezinta obligatia expertului de a se retrage de la judecata daca este in cunostinta de faptul ca in cauza respectiva exista vreun motiv de recuzare impotriva sa. sunt următoarele: mustrare/avertisment scris/suspendarea dreptului de a exercita profesia de EC sau CA pe o perioadă de timp de la trei luni la un an. in ce termen si sub ce forma? Reprezinta un caz de incompatibilitate si se va intocmi o declaratie de abtinere sau o cerere de recuzare a  cazului in termen de 5 zile de la numire in scris sau oral. 57. Ce se intelege prin “abtinerea” unui expert contab numit sa efectueze o expertiza  ju diciara intr-o cauza? Cine sesizeaza aceasta situatie. cu citarea partilor si a expertului./interzicerea 21 / 41 . cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii sau recuzarii. Raspunderea disciplinara a expertului contabil in desfasurarea activitatii profesionale Experţii contabili răspund disciplinar în desfăşurarea activităţii lor.

Enumerati  faptele care se  sanctioneaza cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei 22 / 41 . Enumerati cel putin 10 fapte care constituie abatere disciplinara si sunt sanctionate de comisiile de disciplina conform prevederilor ROF al CECCAR 1. 58.EXPERTIZA CONTABILA dreptului de a exercita profesia de EC sau CA. 6.practicarea profesiei de EC sauCA fără viza anuală pentru exercitarea profesiei. 59. în termenul şi cuantumul prevăzut de lege a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de către persoanele fizice.. absenţa nemotivata de la întrunirea A.G. publicitatea fără respectarea Codului privind conduita etică şi profesională a EC si CA din România.Examen CECCAR 2012 . 9. ale filialei sau C. 5 . la termenele stabilite de Regulament. 3 . se stabilesc prin ROF. sancţionată cu avertisment.G.nerespectarea normelor privind apărarea şi păstrarea secretului profesional sancţionate cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de la 1 la 3 luni.Intrebari si raspunsuri . executarea unei pedepse private de libertate pentru săvârşirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune şi de admin a SC de profil. 8.. 2.N. 4 . 7. a filialei sau de la Conferinta Naţională. absenţa nemotivata de la 3 reuniuni consecutive ale A.încălcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei. refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Corpului.G. ale Filialei sau ale C. 11. neplata la buget. în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare.abateri de comportament sancţionate cu mustrare.absenţa nemotivata de la 2 şedinţe consecutive ale A.N. Abaterile. 12.neplata cotizaţiei anuale şi/sau a celorlalte obligaţii băneşti. documentele priind activ prof. 10 . pe durata unui an calendristic.

60. cu pericol social. cum ar fi: Luarea de mită – fapta expertului contabil care. judecata sau executarea pedepsei ori pentru a  asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii - pedeapsa: închisoare de la 3 luni la 7 ani. cu vinovăţie. Favorizarea infractorului-ajutorul dat unui infractor fără o înţelegere stabilită înainte sau în timpul săvârşirii infracţiunii. într-o cauză penală. în termenul şi cuantumul prevăzut de lege a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de către persoanele fizice. Mărturie mincinoasă – fapta expertului contabil care. a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei. în scopul de a îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri . denumite infracţiuni de serviciu (în cursul exercitării profesiei). daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material .Intrebari si raspunsuri .refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Corpului.absenţa nemotivata de la 3reuniuni consecutive ale A. faptă prevăzută de legea penală.practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei.încălcarea cu intentie.EXPERTIZA CONTABILA . Expertul contabil poate să răspundă penal şi pentru 23 / 41 .Experţii contabili în contextul efetuării expertizelor contabile. .N. ale Filialei sau ale C. la term stabilite de Regulament. prin actiune sau omisiune.publicitatea fără respectarea Codului privind conduita etică şi prof a EC si CA din România. ..Examen CECCAR 2012 . Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile Cand s. pentru a îngreuna sau zădărnici urmărirea penală. .a săvârşit o faptă (infracţiune). pot intra sub incidenţa unor infracţiuni. documentele priind activitatea profesională. pe durata unui an calendristic. disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori  face afirmaţii mincinoase ori nu  spune tot ce ştie privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora a fost întrebat .G.. direct sau indirect pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea altor foloase sau nu o respinge.pedeapsa: închisoare de la 3 luni la 12 ani.pedeapsa: închisoare de la 3 luni la 5 ani.-  neplata cotizaţiei anuale şi/sau a celorlalte obligaţii băneşti. .- executarea unei pedepse private de libertate pentru săvârşirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune şi de admin a SC de profil.neplata la buget. civilă.

sa depuna raportul de expertiza la data fixata de organul judiciar . la cererea părţii interesate va putea fi obligat de către instanţa de judecată ori. - sa aduca la cunostinta org jud diferite elem rezultate pe parcursul efectuarii expertizei si care pot contribui la lamurirea unor imprejurari specifice cauzei . sa precizeze daca mai sunt si alte prob care treb lamurite si care n-au fost sesizate de organele judiciare . precum si de a se prezenta in fata organelor judecatoresti pt a da explicatii suplimentare . Este improprie sintagma “ infractiuni de natura civila”. sa efectueze personal expertiza ce i-a fost incredintata. Raspunderea civila contractuala este urmare a neexecutarii sau executarii defectuoase a obligatiilor contractuale. 62. . cu intenţie sau din culpă.de spălare a banilor. a pricinuit amânarea judecării sau executării silite. Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile Raspunderea civila a expertului contabil decurge din prevederile contractelor dintre acesta si clienti  raspundere civila contractuala). Dacă expertul contabil. precum si prin solicitarea de lamuriri organelor judiciare si partilor . după caz. . 24 / 41 .sa se docum prin studierea dosarului.sa se prezinte la orice solicitare a organelor judiciare . Raspunderea civila delictuala decurge dintr-o fapta ilicita care produce clientului o paguba. dar si intarzierile care cauzeaza pagube clientilor.Intrebari si raspunsuri . sau din savarsirea unei fapte ilicite in realizarea contractului cu clientii   raspundere civila delictuala).sa pastreze secretul profesional. Efectuarea defectuoasa are in vedere erorile savarsite.  sa informeze organele judiciare daca se afla in situatia de abtinere sau recuzare .de fals intelectual sau bancrută frauduloasă . 61. . -sa manifeste un rol activ.Examen CECCAR 2012 .sa completeze sau sa refaca exp atunci cand i se cere. Fapta ilicita poate fi o actiune sau o inactiune prin care se incalca prevederile legale.108 3 din  Codul de procedură civilă). Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penala . . de către preşedintele instanţei de executare. prin una din faptele prevăzute de lege.fiscale . adica sa nu divulge datele de care a luat cunostinta cu ocazia indeplinirii mandatului primit . la plata unei despăgubiri pentru paguba cauzată prin amânare (art.EXPERTIZA CONTABILA alte infracţiuni (anexa 7):comerciale sau de afaceri .

sa participe la discutiile legate de ob expertizei.sa ceara de la parti explicatiile ce ii sunt necesare pentru efectuarea expertizei. caz in care instanta va incheia un proces verbal in acest sens.Intrebari si raspunsuri . in cz de pricini urgente sau pentru a da lamuriri atunci cand i se cere. stipuleaza sanctionarea cu amenda judiciara a urmatoarelor abateri savarsite de expertul contabil in cursul derularii procesului penal: a) lipsa nejustificata a expertului de la procesul penal.EXPERTIZA CONTABILA 63. instanta poate dispune inlocuirea lui”. partile pot oferi aceste explicatii numai cu incuviintarea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata . dar numai cu incuviintarea organului de urmarire . daca este cazul. respectiv a efectuarii si depunerii raportului de expertiza contabila judiciara. . dispune scutirea sau reducerea amenzii. in procesul civil. Potrivit codului de procedura penala. apreciind. cu mandat. Cererea de scutire sau de reducere se poate face in termen de 10 zile de la comunicarea ordonantei ori a incheierii de amendare. Persoana amendata – expertul contabil – poate cere scutirea de amenda ori reducerea amenzii. si anume: A. Daca persoana amendata justifica de ce nu a putut indeplini obligatia sa. .Examen CECCAR 2012 . deopotriva aplicabile expertilor.sa fie remunerat pentru munca depusa si sa-i fie decontate chelt efectuate in timpul executarii expertizei. si sa solicite modificarea sau completarea obiectivelor fixate initial . . Codul de procedura penala. prin incheiere. 25 / 41 . in caz de banuieli puternice de ascundere a adevarului sau de luare de mita. Răspunderea contravenţională sau administrativă a EC in desfasurarea activitatii profesionale Raspunderea contraventionala sau administrativa a expertului contabil este reglementata de dreptul procesual. amenda se aplica de organul de urmarire penala. Coroborand aceste reglementari cu cele privitoare la martori rezulta ca. expertul contabil poate fi sanctionat administrativ prin: a) inlocuirea lui de catre instanta.sa ceara lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata cu privire la anumite fapte sau imprejurari ale cauzei .             . 64. Codul de procedura civila stipuleaza “Dispozitiile privitoare la citare. B. aducere cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt. atunci cand este citat. iar de instanta de judecata. Daca expertul nu se infatiseaza. facand observatii. prin ordonanta. b) aducerea in instanta a expertului contabil.  sa primeasca documentele necesare pentru efectuarea expertizei .sa ia cunostinta de continutul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei . organul de urmarire penala sau instanta de judecata. b) tergiversarea de catre expert a indeplinirii insarcinarilor primite. c) trimiterea expertului contabil in fata autoritatilor penale.  Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiza judiciara in cauze penale . sa-si aleaga in mod liber metoda de lucru specifica pregatirii sale .

prevad ca partilor carora urmeaza a le fi opozabila expertiza contabila trebuie sa li se aduca la cunostinta ca au dreptul si la numirea cate unui expert contabil recomandat de fiecare dintre ele. pentru a nu accepta misiunea. in care are incredere. care sa asiste la elaborarea expertizei contabile de catre expertul contabil numit din oficiu.Care este procedura de intocmire si semnare a raportului de expertiza judiciara intr-o cauza penala in care sunt numiti de organul de cercetare penala sau de instanta mai 26 / 41 . in special cele de procedura penala(art. iar daca are opinii diferite de ale expertului numit sa consemneze aceasta iar opiniile sale sa fie cuprinse in raport sau in anexele acestuia. Cum credeti ca trebuie sa procedeza un expert contabil care este solicitat de un client sa inlocuiasca un alt liber profesionist care isi desfasoara misiunea conform  unui contract incheiat in acord cu prevederile legale? Un profesionist contabil independent care este solicitat pentru a înlocui un alt profesionist contabil independent. este posibil ca motivele aparente pentru modificarea survenită în misiune să nu reflecte în totalitate faptele şi este posibil ca acestea să indice contradicţii cu acel profesionist contabil existent care să influenţeze decizia de a accepta numirea.). normele procedurale.p. Expertul recomandat de parte Expertul recomandat de parte are obligatia sa participe la intocmirea lucrarii de expertiza si sa semneze raportul de expertiza intocmit de expertul numit de organul in drept. profesionale sau de altă natură. Trebuie evaluată importanţa tuturor ameninţărilor.Examen CECCAR 2012 . C. acest lucru ar putea presupune comunicarea cu acel profesionist contabil existent pentru a determina faptele şi circumstanţele care stau la baza modificării propuse. 120. De exemplu. sau care doreşte să aplice pentru o misiune deţinută în prezent de către un alt profesionist contabil independent.p. trebuie să stabilească dacă există motive.Intrebari si raspunsuri .EXPERTIZA CONTABILA 65. De exemplu. 67. Astfel creste increderea partilor in calitatea expertizei contabile deoarece fiecare parte va solicita numirea unui expert contabil agreeat . In cazul expertizelor contabile judiciare. astfel încât profesionistul contabil independent să poată decide dacă este corespunzător să accepte misiunea. 66. cum ar fi circumstanţe care ameninţă conformitatea cu principiile fundamentale. alaturi de expertul contabil numit din oficiu. poate exista o ameninţare la adresa competenţei profesionale şi a prudenţei dacă un profesionist contabil independent acceptă misiunea înainte de a cunoaşte toate faptele necesare. În funcţie de natura misiunii.

Examen CECCAR 2012 . 27 / 41 . Astfel. daca este nevoie de o lucrare la fata locului. in afara procedurilor prevazute de lege. in cazul proceselor civile. 68. aratandu-li-se zilele si orele cand incepe si se continua lucrarile expertizei contabile. informatiile si explicatiile primite de expertul contabil in contactele sale cu partile implicate in actul judiciar trebuie sa ramana confidentiale. inclusiv anexele. in expertizele judiciare trebuie motivate separate opinia expertului recomandat de parte in raport cu opinia expertului numit din oficiu. In toate cazurile.Intrebari si raspunsuri . Expertul contabil numit de organul de cercetare penala sau de instanta poate convoca sau poate lua legatura cu partile . De regula.Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. Care este procedura de urmat in aceasta situatie ? Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei parti intr-o cauza judiciara  trebuie sa se abtina de la contactarea partilor implicate in actul judiciar.EXPERTIZA CONTABILA multi experti ? Toti expertii intocmesc si semneaza un singur raport de expertiza . iar daca au deosebiri de pareri semneaza “cu opinie separata”iar opiniile acestora sunt consemnate separat cu motivarea respectiva   intr-o anexa a acestuia. se vor consemna intr-un paragraf  al Capitolului II DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE motivind detaliat si documentat opinia pe care o sustine. aceasta nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor cu confirmare de primire. In procesele penale expertul contabil poate lua legatura cu inculpatii numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata.

cat si recomandati de partile in proces. alături de care trebuie să se regăsească cele patru paragrafe:1) numele expertului contabil sau 28 / 41 . Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii”. cu dovada de primire. punctele) la care expertul contabil sau expertii contabili numiti trebuie sa raspunda /termenul in care trebuie sa se efectueze expertiza contabila. 71. Numirea expertului sau expertilor contabili..Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare .  prevede ca “daca pentru efectuarea expertizei este nevoie de o lucrare la fata locului.Intrebari si raspunsuri . Procedural./ Plata expertului contabil sau expertilor contabili numiti care trebuie sa fie remuneratorie. Convocarea partilor in cauze civile Codul de procedura civila. 70. Convocarea partilor in cauze penale In procesele penale expertul contabil poate lua legatura cu inculpatii numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. atat din oficiu. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală.Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda Incheierea de sedinta prin care se dispune efectuarea xpertizei contabile ? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organelle indreptatite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. considerat dreptul comun in materie de probatiuni judiciare. se poate face numai de organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. Aceste ordonanţe conţin un dispozitiv în care sunt nomina­lizate persoanele implicate si infracţiunile pentru care sunt cercetate.EXPERTIZA CONTABILA 69. Incheierea de sedinta/ordonanta trebuie sa cuprinda : numele expertului contabil sau expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea partilor in proces / obiectivele(intrebarile.Examen CECCAR 2012 . tinandu-se seama ca raportul de expertiza contabila trebuie depus la instanta care a dispus-o cu cinci zile inainte de termenul de judecata.

4). împreună cu decontul 29 / 41 .onorariul (plata) expertului contabil sau experţilor contabili 72. sau sa fie insotit de referatul expertului verificator . 2 ) obiectivele (întrebările) expertizei contabile. 3) termenul (data) depunerii raportului de expertiză contabilă. Concomitent se semneaza o declaratie prin care isi asuma raspunderea ca nu se afla in incompatib sau conflict de interese 73. trebuie sa obtina viza   sau avizul expertului contabil verificator inainte de termenul de 5 zile raportat la ziua sorocita judecatii(art.Pentru a nu impieta asupra termenului de depunere a raportului la Biroul local de expertize judiciare tehnice si contabile. 74. nivelul de formare.EXPERTIZA CONTABILA experţilor contabili numit(ţi).Examen CECCAR 2012 . Detaliati procedura depunerii raportului de expertiza contabila extrajudiciara Raportul de expertiza contabila extrajudiciare se verifica de auditor si apoi se preda beneficiarului in conditiile prevazute in contractul de prestari servicii.209 Codul de procedura civila).Termenul de cinci zile nu este operant. riscurile si gradul de responsabilitate a misiunii. Care sunt  criteriile la stabilirea onorariilor expertului  contabil  pentru expertizele contabile judiciare? Criteriile la stabilirea onorariilor expertului  contabil  pentru expertizele contabile judiciare sunt: competenta si cunostintele necesare serviciului prestat. Pe prima pagina trebuie sa poarte stampila dreptunghiulara si semnatura expertului contabil verificator.zile).Detaliati procedura depunerii raportului de expertiza contabila judiciara Raportul de expertiza judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin cinci zile inainte de data stabilita pentru judecata. dupa caz. sunt operante data si locul prevazute in contractul scris de prestari servicii.timpul afectat(ore.Intrebari si raspunsuri . Raportul de expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului. precum si stampila filialei CECCAR in care activeaza expertul contabil. instruire si experienta a persoanei participante la misiune.

Poate fi anulat un raport de expertiza judiciadra ? Dar unul de expertiza  extrajudiciar a ? Comentati 30 / 41 . organul cu atribuţii jurisdicţionale înştiinţează biroul local de expertize în vederea efectuării plăţii. se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile.Plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli. cazare. precum şi. dacă este cazul. diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei. se depun la organul cu atribuţii jurisdicţionale care a încuviinţat expertiza. 75.Examen CECCAR 2012 . Care este reglementarea profesionala  de stabilire  a onorariilor expertilor  contabili pentru activitatea desfasurata ? Tariful profesional elaborat de CECCAR 76. a cuantumului cheltuielilor de transport. în funcţie de complexitatea lucrării. dacă este cazul. diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei. Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei. de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului. atunci când este cazul. Modalitati si proceduri privind plata expertilor  judiciari Incasarea prin virarea din contul biroului local de expertiza a onorariilor incasate de la partile care au solicitat expertiza (prin virarea in contul expertului) sau prin ordin de plata sau direct in cazul expertizelor extrajudiciare –expertul intocmind factura si chitanta. prin Ordonanta sau decont avizat de beneficiarul expertizei.Intrebari si raspunsuri . 77.EXPERTIZA CONTABILA cheltuielilor de transport.Onorariile ce se incaseaza sa fie cele stabilite prin Incheiere de sedinta a Instantei. cazare. După stabilirea onorariului definitiv. cuvenite expertului sau specialistului.

79.Examen CECCAR 2012 . fiind o expertiza contabila amiabila. Prin aceasta Incheiere se mai stabilesc obiectivele.partile procesuale si onorariul provizoriu. partile in litigiu.Cand organul de urmarire penala sau de instanta de judecata nu este lamutira prin expertiza efectuata sau are dubii cu privire la concluziile expertizei dispune efectuarea unei noi expertize. Numirea expertilor contabili in vederea efectuarii expertizelor judiciare in cauze penale. Cine dispune numirea EC/ care este actul procedural prin care se dispune ef ……. 80. Prin aceasta Incheiere se mai stabilesc obiectivele. direct sau prin posta si prin care se comunica natura cauzei. termenul . Raportul de expertiza extrajudiciara. Cine dispune numirea EC/ care este actul procedural prin care se dispune ef …….EXPERTIZA CONTABILA Rapoartul  de expertiza contabila judiciara nu pot fi anulate dar se pot cere suplimente de expertiza pentru clarificarea tuturor obiectivelor cerute de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. obiectivele.Numirea expertilor contabili in vederea efectuarii expertizelor judiciare in cauze civile. odata cu numirea expertului in cauza?   Numirea expertilor contabili in dosarele civile dispuse de instantele de judecata prin incheierea de sedinta – transmisa expertului la adresa acestuia. odata cu numirea expertului in cauza In dosarele penale numirea se face de regula de organele de cercetare penala prin Ordonanta – care se inainteaza expertului.partile procesuale si onorariul provizoriu. 31 / 41 .Intrebari si raspunsuri . termenul . termenul si onorariul negociat. Care sunt elementele mentionate de instanta in incheierea de sedinta a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil in vederea efectuarii unei expertize judiciare ?   Numirea expertilor contabili in dosarele civile dispuse de instantele de judecata prin incheierea de sedinta – grefa instantei trimite expertului judiciar scrisoare recomandata.  poate fi anulat dar numai cu acordul beneficiarului 78.

Cine stabileste onorariul acestora ? Cand s-au acceptat doi experti recomandati de parti se negociaza onorariul si se achita de partile care au solicitat acesti experti.EXPERTIZA CONTABILA 81.Care este procedura de intocmire si semnare a raportului de expertiza judiciara in situatia in care organul indreptatit sa dispuna efect uarea expertizei  contabile  judiciare a cceptat doi experti recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizei pe cheltuiala proprie. In baza contractelor de prestari servicii intocmite cu partile. Cine poate avea calitatea de expert contabil recomandat sau desemnat de parte? Care sunt drepturile si obligatiile acestuia ? 32 / 41 . drepturile si obligatiile expertului in situatia mentionata) Efectuarea se dispune de beneficiarul expertizei cand acesta considera ca nu s-a raspuns complet la obiective sau cand apar obiective noi. in ce situatie se dispune. Efectuarea unei noi expertize si suplimentul la expertiza(cine dispune aceasta. sau intr-o anexa a acestuia si vor semna cu mentiunea”cu opinie separata„ 83. Expertul este obligat a-si completa expertiza cat si a efectua suplimentul la expertiza. In cazul suplimentului expertul este indreptatit a solicita majorarea onorariului corespunzator.Opiniile diferite se inscriu in cadrul raportului in paragrafe distincte. 82. Se va intocmi un singur raport de expertiza contabila  judiciara in care se va semna fiecare fila de catre expertul numit si de catre cei doi experti recomandati de parti .Intrebari si raspunsuri .Examen CECCAR 2012 .

de a incheia acelasi raport cu expertul contabil numit semnand alaturi de acesta si avand raspundere). Comentati urmatoarele obiectice puse in cazul unei exp contab judiciare dispuse de 33 / 41 . Fixarea obiectivelor in expertiza contabila in cauze civile si penale Fixarea obiectivelor se stabileste prin Incheiere sau Ordonanta – propusa de parti prin aparatorii acestora(avocati) cu sau fara interventia expertilor. b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda. 2 . Obiectivele expertizei contabile. expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este desemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva. Acesta are acelesi drepturi si obligatii ca expertul contabil numit de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata (de a colabora pe parcurs cu expertul contabil numit. numirea expertului si fixarea unui termen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul contabil .Examen CECCAR 2012 . care figureaza pe lista data de CECCAR  biroului local de expertize. respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa cum urmeaza: 1. in cauzele penale : fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape astfel: a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu. in cauzele civile : obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta de judecata. sa completeze obiectivele in prezenta partilor 85. atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor.Intrebari si raspunsuri . cu obligatiile achitate la zi.EXPERTIZA CONTABILA Calitatea de expert contabil recomandat sau desemnat de parte o poate avea orice expert inscris in Tablou. 84.

si anume: a) invinuitul avea sau nu responsabilitatea legala a organizării si conducerii contabilitătii celor doua societăti A si B .Intrebari si raspunsuri . 86. respectiv  ian -  apr 2009. sunt formulatate in mod neprofesionist.. pentru ca expertul contabil care isi permite sa precizeze ce acte normative au fost incalcate sugerează automat ce sanctiune trebuie aplicata. 2) Raportat la cele doua probleme de fond . in perioada respectiva.EXPERTIZA CONTABILA org de cercetare penala in care admin firmelor A si B este cercetat pentru evaziune fiscala privind impozitul pe profit si TVA datorate BS pt perioada ianuarie-aprilie 2009. b) Referitor la Obiectivul nr 2 si 3: b1) apare o confuzie intre invinuit si contribuabil. 87.Examen CECCAR 2012 . b) Impozitul pe profit si TVA datorate la bugetul de stat de către A si B au fost sau nu calculate si contabilizate corect in perioada supusa expertizarii.. raportat la legislatia fiscala in vigoare. solicita expertului contabil sa facă incadrari legale. invinuitul pers fizica nu avea calitatea de contribuabil in ceea ce priveste impozitul pe profit si TVA.Raportul se semneaza de toti expertii cu precizarea : cu opinii separate.l orice cheltuiala făcuta in numele unei societati comerciale este o cheltuiala a acesteia. Comentarii: l) Apreciem ca obiectivele formulate expertizei contabile judiciare. in perioada supusa expertizarii. deoarece in acest dosar penal doua probleme de fond trebuiau supuse atentiei expertizei contabile. Modalitati si proceduri de intocmire si predare a raportelor de exp contab cu opinii separate Cand sunt opinii separate in conditiile executarii expertizei de mai multi experti numiti sau parte. Aceasta calitate de contribuabil o aveau cele doua societăti A si B. se punea problema in ce măsura cheltuiala cu dobânzile era sau nu deductibila fiscal. Obiectivul nr 4. obiectivele formulate de organul de cercetare penala comporta cel putin următoarele observatii: a) Referitor la Obiectivul nr.. dispusa in dosarul de urmărire penala. acestea se insriu de regula in acelasi raport de expertiza cand alaturi de opinia expertului numit la obiectivele cu opinii separate se inscriu si alte opinii . b2) adevărata problema vizata de cele doua obiective este daca cele doua societăti comerciale au calculat si contabilizat corect impozitul de profit si TVA in perioada supusa expertizarii.. Care sunt conditiile in care se impune redactarea capitolului ‘Considerente personale 34 / 41 . raportat la legislatia fiscala in vigoare.. In speta..

II Desf exp si Cap. In astfel de cazuri se va intocmi un Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile . datorita inexistentei documentelor justificative si/sau evidentelor contabile care sa ateste evenimentele si tranzactiile supuse expertizarii.EXPERTIZA CONTABILA » in raportul de expertiza contabila judiciara ? Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile.III Concluzii va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile . Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara ? Detaliati elementele de cuprins ale capit Concluzii din raportul de expertiza contabila 35 / 41 . Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila Caracteristica esentiala a expertizelor este ca acestea au un scop concretizat prin obiectivele la care trebuie sa raspunda expertul. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti. care va avea aceeasi structura cu un raport de expertiza obisnuit. 90.Nu au ca scop publicitatea. fara insa a incrimina partea adversa. mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu.Mai mult.  Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie. releva mai mult decat i se cere. dar care la Cap. expertul se poate afla in imposibilitatea intocmirii unui raport de expertiza contabila. cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila. 89. consultatii   de specialitate. Consideratii asupra raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile In cazuri cu totul deosebite. Raspunsurile nu constituie opinii ci doar lamuriri. deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile.        Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil. 88. daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta.Examen CECCAR 2012 .Intrebari si raspunsuri . expertul contabil prin acest paragraf.

domiciliu. domiciliu. pozitia din Tabloul Corpului . al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:   .Cap. prenume. inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa.   .III Concluzii Concluzii – cuprinde raspunsurile succinte ale fiecarui obiectiv – argumentate .II Desfasurarea expertizei .Cap.identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume.II cuprinde obiectivele si raspunsurile . concluziile pe fiecare obiectiv in parte si daca expertul considera necesar face anumite precizari care sa vina in sprijinul beneficiarului 91. identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant. eventual opinii personale in cazul in care sunt mai multi experti cu opinii separate.EXPERTIZA CONTABILA Partile componente ale unui raport de expertiza contabila judiciara sunt: Cap. documentele folosite pentru fiecare obiectiv in parte. 93. care are prioritate ? Comentati Prioritate au normele procedurale prevazute de CPP iar normele profesionale trebuie sa fie adaptabile normelor procedurale. Detaliati elementele de cuprins ale capit desfasurarea expertizei contabile din raportul de expertiza contabila Cap.I Introducerea .fiecare fiind sustinute si  argumentate stiintific si eventual trimiteri la anexe daca este cazul .In cazul reglementarilor procedurale si a normelor profesionale . 92.Examen CECCAR 2012 .identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale).Intrebari si raspunsuri . Ce trebuie sa contina capitolul I al raportului de expertiza contabila Introducerea ? Capitolul I Introducere. parat. 36 / 41 . numar carnet.

   . redactat intr-o maniera analitica.        .Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila. intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. .Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei . In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora.   .Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei. a actelor si faptelor analizate. ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil. . In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract . Care sunt materialele care se pot incadra ca material documentar in cazul unei 37 / 41 .Examen CECCAR 2012 . Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila.   .Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare.   . concis.identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. Care este continutul Cap II al raportului de expertiza contabila ? Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:      .   . iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila . daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile.Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. .   . cu indicarea numelui expertului/expertilor 94.este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila. 95. cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar.Intrebari si raspunsuri .EXPERTIZA CONTABILA numar contract . care trebuie sa fie précis.Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite. a surselor de informatii utilizate .

Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă. Enumerati obiectivele la care trebuie sa raspunda auditul de calitate in domeniul calitatii serviciilor contabile ? 38 / 41 .Examen CECCAR 2012 . 98.Intrebari si raspunsuri . în cazul expertizelor judiciare. Anexele raportului de expertiza contabila Anexele intervin cand trebuie facute diferite situatii detaliate care nu pot fi tratate analitic in raport. Dosarul cauzei.  Particularizat. II. cifre multiple sau alte elemente de natură similară. aflate atât în posesia acestora cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate. care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă. 97. Procesele verbale întocmite de organele de control abilitate. Documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane. în care s-a dispus o expertiză judiciară. de prezentări prea detaliate. se compune din: I. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. III. Anexele la raportul de expertiză contabilă. sau reproduse prin tehnici de multiplicare.EXPERTIZA CONTABILA expertize judiciare ? Orientativ. cu observaţii sau imposibilitatea efectuării expertizei contabile). fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. materialul documentar pe care trebuie să-l studieze expertul contabil. indiferent de tipul acestuia (obişnuit. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale. Fiecare anexa trebuie deasemenea semnata de expert. Semnarea raportului de expertiza contabila se face pe fiecare fila de catre expertii numiti si parte  iar la sfarsitul raportului se aplica si stampila expertilor. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un «produs» al muncii expertului(ţilor) contabil(i). expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei  96.

armonizarea: pe cât posibil. . 100. . . cabinetele care execută activităţi regle¬mentate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme.Examen CECCAR 2012 . d) dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei.EXPERTIZA CONTABILA Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective: a) oferirea posibilităţii ca publicul să aibă o bună percepţie asupra calităţii serviciilor prestate şi armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor.adaptarea auditului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului.Intrebari si raspunsuri . apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organele Corpului. consultanţă expertiză. de către experţii contabili membrii ai Corpului. audit. nu poate fi adusă la cunoştinţă terţilor. etc. 99.universalitate: auditul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare şi tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea: contabilitate.. .colegialitate: auditul este efectuat. c) aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale şi de respectare a obligaţiilor de membru. b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru. Enumerati principiile fundamentale pecare se bazeaza auditul de calitate in domeniul calitatii serviciilor contabile Auditul de calitate se întemeiază pe cinci principii fundamentale: .confidenţialitate: nici o informaţie privind un cabinet sau un mem¬¬bru al acestuia. prin favorizarea contactelor dintre colegi. Care este procedura de lucru/ metodologia auditorilor de calitate in activitatea de auditare a expertizelor contabile ? 39 / 41 . anume formaţi şi instruiţi care au calitatea de angajaţi ai Corpului.

c) îndeplinirea obligaţiilor de membru al Corpului în ceea ce priveşte educaţia. b) aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale.Examen CECCAR 2012 .Intrebari si raspunsuri . a sistemelor şi procedurilor în vigoare în cadrul acestuia (auditul structural). examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (audit tehnic). plata cotizaţiilor. etica. depunerea raportului anual de activitate.EXPERTIZA CONTABILA Auditul de calitate cuprinde: a) cunoaşterea modului de organizare a cabinetului. participarea la activităţile organizate de Corp (auditul de conformitate 40 / 41 .

EXPERTIZA CONTABILA 41 / 41 .Examen CECCAR 2012 .Intrebari si raspunsuri .