You are on page 1of 8

LIM CHIN YU

Senarai Peranan
dan
Tanggungjawab Jawatankuasa
LIM CHIN YU

Tugas Umum AJK
 Memastikan interaksi berlaku mengikut jadual yang
telah ditetapkan.
 Memastikan interaksi atau aktiviti dikendalikan
mengikut sukatan pelajaran yang sedia ada.
 Memastikan semua ahli hadir pada setiap sesi
interaksi.
 Sekiranya ada ahli yang tidak hadir, mesti dapatkan
maklumat dan tindakan mesti diambil terhadap ahli
yang tidak hadir tanpa sebab.
 Memastikan penyertaan semua ahli dalam semua
aktiviti persatuan.
LIM CHIN YU

Pengerusi Setiausaha

Peranan
Jawatankuasa

Anggota
Bendahari
Mesyuarat
LIM CHIN YU

menegaskan Memiliki sifat
setiap soalan, peribadi yang
komen atau tenang,
pandangan peramah dan
boleh berfikir.
Berpengetahuan
cukup tentang pengerusi
perlu duduk
tatacara
mesyuarat
Pengerusi semasa ahli
sedang
Keputusan berucap
muktamad Perlu berdiri
apabila
bercakap
LIM CHIN YU

Memberikan
maklumat kepada
Melaksanakan
Menguruskan setiap ahli yang
semua arahan
sesuatu mesyuarat memerlukannya.
jawatankuasanya
Surat-menyurat.

Membuat agenda Menjawab surat
bersama pengerusi
Tugas dalam masa 24 jam.

Mencatat minit-minit
Setiausaha Menulis laporan
mesyuarat tahunan

Mengepilkan salinan
Memanggil setiap surat jawapan pada
mesyuarat surat asal sebelum
disimpan di dalam
fail
LIM CHIN YU

Tugas Setiausaha Sebelum
Mesyuarat
• Mengirim/menghantar notis-notis pemberitahuan.
• Memanggil mesyuarat melalui telefon atau sistem.
• Pesanan ringkas.
• Berbincang dengan pengerusi tentang tarikh mesyuarat.
• Menyediakan agenda mesyuarat jawatankuasa bersama-
sama dengan pengerusi.
• Setiausaha perlu mencatat dalam setiap mesyuarat.
• Minit perlu untuk mesyuarat jawatankuasa dan mesyuarat
agung tahunan.
LIM CHIN YU

Menasihati ahli-ahli Menyediakan
jawatankuasa mengutip yuran penyata kirakira
tentang kedudukan untuk mesyuarat
kewangan bagi agung tahunan
sesebuah persatuan

menyediakan Tugas Membayar
simpan kira bil-bil
Bendahari
menyediakan
penyata kewangan memastikan bahawa
terkini yang ringkas setiap perbelanjaan
untuk kegunaan yang besar sudah
Satu kunci kira-kira
setiausaha disahkan dan
eloklah disediakan
membentangkannya direkodkan dalam
pada setiap tiga atau
pada setiap kali minit
enam
mesyuarat
bulanmesyuarat
LIM CHIN YU

Memberi
pandangan dan
menimbulkan
pertanyaan
Mengambil
bahagian
terhadap Anggota
sebarang
perkara yang
mesyuarat
dibincangkan
Berhak untuk
mengundi