You are on page 1of 12

Universitatea “Al. I.

Cuza”, Iasi
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
2005 – 2006

STUDENT :

GRUPA :

.....................9 VII................ EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA RELATIILOR DE DECONTARE CU TERTII..................................................................................................................... EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE..................CUPRINS : CUPRINS :.......6 V.. PREZENTAREA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR – CONTABIL AL UNITATII............. ORGANIZAREA............ EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA OPERATIILOR DE TREZORERIE............................................................................ ORGANIZAREA................... ORGANIZAREA......................................................5 IV...............................................3 II................8 VI....................... VENITURILOR SI REZULTATELOR FINANCIARE.....4 III......................11 IX..................................................... EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA CHELTUIELILOR.................................12 BIBLIOGRAFIE 2 .............................. ELABORAREA SITUATIILOR FINANCIARE.......................... EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE.............................12 X.................................10 VIII..... ORGANIZAREA......... ORGANIZAREA.......................................................... MONOGRAFIE CONTABILA............................................................. DESCRIEREA ACTIVITATII ECONOMICO – PRODUCTIVE A UNITATII LA CARE SE REALIZEAZA STAGIUL DE PRACTICA......................... EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA CAPITALURILOR... ORGANIZAREA.................................... LUCRARI CONTABILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR..............2 I.

lucrari de invelitori. SC Romtranspetrol SA.802/28. SC Unitrade Lubricantes SRL.J07/410/21. Banca Transilvania-Sucursala Suceava . structura acţionariatului.persoanelor cu handicap.distribuite astfel : Carpusor Vasile-132 parti sociale si Iacob Alexandrina-133 parti sociale .agentie de voaiaj.-6022-transporturi cu taxi .nevazatorilor si pensionarilor.06. geniu civil .01. SC RVG Speed SRL . -4525- alte lucrari speciale de constructii. Structura asociatilor la 29. str.937 ron .1999 se modifica : forma juridica a societatii din SNC in SRL .-6024-transporturi rutiere de marfuri.colectare- expediere de marfuri. comuna Mihaileni. se schimba denumirea din Carpy Iacob SNC in Transagra SRL si sediul de la Cristesti la Botosani . -4522.1998 si a incheirii nr.1992.-cifra de afaceri : 1.vaduvelor de razboi. Prin incheierea nr.cheltuieli totale : 939.022. este societate cu raspundere limitata. A. 3 .bl E8 c.2840/05.162 ron . divizat in 265 parti sociale .000 RON.insotitorilor si urmasilor veteranilor.2002 a CCIA Botosani se dispune inscrierea in Registrul Comertului a mentiunii privind completarea obiectului de activitate cu urmatoarele activitati : -6412-activitati de mesagerie (autogara..-6711-administrarea pietelor financiare ( activitate de decontare a cupoanelor privind transportul auto al veteranilor de razboi. Director economic – Iacob Alexandrina Contabil sef –Voiniciuc Liliana. sarpante si terase la constructii .12.difuzare presa. . cod fiscal R 637756.ocazionale . Prin incheierea nr.cat si pentru terti la nivel local. -profit brut : 83.228 ron . SC Romstal SRL.805/21. Managementul societăţi Director general – Carpusor Vasile.04.709 ron .-profit net : 47. de acţiuni.-impozit pe profit : 36. pe baza de grafic . Obiectul de activitate al societăţii Obiectul principal de activitate al societăţii :-6021-alte transpoturi terestre de calatori..2005 indicatorii economico-financiari inregistrati in anul fiscal 2005 au fost urmatorii :-venituri totale : 1.mesagerie. Evolutia cifrei de afaceri si a rezultatului exercitiului financiar Conform bilantului contabil depus de societate la DGFP Botosani la 31. TRANSAGRA SRL. Raiffeisen Bank-Sucursala Botosani. cifra de afaceri Capitalul social este: 200.1998 : Iacob Alexandrina-50% . cod CAEN 6021. -4524.12. judetul Botosani. -4523-constructii de autostrazi.ap.05. Pentru mai buna desfasurare a activitatii financiar-contabile societatea si-a deschis conturi bancare la Trezoreria Botosani.intermedieri transporturi) .937 ron.constructii hidrotehnice.SC Giscomserv SRL .022.Este inregistrata la Registul Comertului cu nr. Societatea are un numar de 21 salariati.Furnizori principali : SC Beristeanu Impex SRL.judetean sau interjudetean ). SC Filter Technik SRL .2003 a CCIA Botosani se completeaza actul constitutiv si obiectul de activitate al societatii cu urmatoarele grupe CAEN : -452.constructii de cladiri sauparti ale acestora . drumuri.Gheorghe Filipesu.Clienti principali : SC ALDP SA . agentie de turism.-6023-transporturi terestre de calatori. are sediul social in Botoşani. atat cu mijloace auto proprii. Principalii furnizori si clienti .8711/28. Vasile Carpusor -50% .C.7 si sediul secundar in sat Vitcani. Capital social : nr. DESCRIEREA ACTIVITATII ECONOMICO – PRODUCTIVE A UNITATII LA CARE SE REALIZEAZA STAGIUL DE PRACTICA Denumirea si sediul societăţii : S. cand in baza actului aditional nr. Societatea poarta aceasta denumire din decembrie 1998. SC Comtrans SRL .invalizilor . Banca Comerciala Ion Tiriac-Sucursala Botosani. I.066 ron .03.

Contabilitatea valorilor materiale se organizează după metoda inventarului permanent. Jurnalul operaţiunilor diverse etc. Cartea mare. PREZENTAREA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR – CONTABIL AL UNITATII In conformitate cu prevederile Legii nr. interna. 82/1991 societatea are un compartiment distinct de contabilitate ( cu angajati profesionisti : un economist si un contabil autorizat). cronologic si sistematic operatiile economico-financiare consemnate in documentele justificative. b) Registrul – inventar . casa şi banca . 82/1991 înregistrările în contabilitate se fac în baza documentelor justificative . de numire a gestionarilor şi supravegherii şi controlului operaţiunilor de primire. 306 din 2002. Ca forma de înregistrare contabilă se utilizează jurnalele multiple obţinute prin prelucrarea automată a datelor . folosit pentru inregistrarea anuala grupata a rezultatelor inventarierii elementelor patrimoniale. Jurnalul aprovizionărilor. generala. Contabilitatea analitică a stocurilor presupune utilizarea metodei cantitativ – valorice pentru fiecare gestiune de bunuri organizată în cadrul unităţii. si foloseşte Planul de conturi general stabilit de acesta. Registrele contabile obligatorii : Registrul – jurnal . cu respectarea normelor de constituire a acestora. care are ca obiect inregistrarea tuturor operatiilor care afecteaza patrimonial societatii in scopul determinarii rezultatului financiar . Conform prevederilor Legii Contabilităţii nr. întocmite. are la baza listele de inventariere. Lunar datele din jurnalele auxiliare se centralizează în Cartea mare generală şi se întocmeşte Balanţa de verificare sintetică a conturilor care este justificată prin balanţele analitice corespunzătoare fiecărui cont. a obligatiilor fiscale si prezentarea starii patrimoniului economic la un moment dat pe elementele sale componente. Societatea aplică Reglementările contabile simplificate. Compartimentul financiar – contabil este subordonat direct directorului economic si este asigurat cu personal calificat ( un economist si un contabil autorizat ). care are ca obiect gestiunea interna a patrimoniului . a) Registrul – jurnal se editeaza lunar din programul informatic utilizat iar totalurile jurnalelor auxiliare ce il compun se inregistreaza si in Registrul Jurnal general tipizat de 100 de file care este snuruit. determinarea costurilor si a rentabilitatii pe produse si sectoare de activitate precum si a altor indicatori de gestiune necesari managementului firmei. Registrul – inventar. cu jurnalele auxiliare structurate pe tipuri de operaţiuni : Jurnalul operaţiunilor de trezorerie . In aceste registre se inregistreaza periodic. c) Registrul Cartea Mare este editat din programul informatic si serveste la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor conturilor sintetice . conform graficului privind circuitul documentelor justificative şi contabile. Registrul – jurnal şi Cartea mare se obţin cu ajutorul programului informatic folosit la ţinerea contabilităţii si sunt conduse in baza legii.contabilitatea de gestiune . vizate şi aprobate regulamentar..contabilitatea financiară . armonizate cu Directivele Europene conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. . II. parafat si inregistrat la Administratia Finantelor Publice . iar contabilitatea societatii este organizata in circuit dublu : . Gestiunile sunt organizate funcţional . Jurnalul vânzărilor. păstrare şi eliberare a valorilor materiale . extrasele de cont si alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilant. 4 .

 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli ca datorii cu exicibilitate incerta privind data si suma aferenta. cat si in valuta. capitalurile agentilor economici sunt componente ale pasivului destinate a finanta activul pe termen mediu si lung. Ca surse de finantare cu caracter stabil. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE DIRECTOR GENERAL DIRECTOR PRESTARI DIRECTOR ECONOMIC SERVICII COMPARTIMENT COMPARTIMENT DISPECER COPARTIMENT REPARATII AUTO FINANCIAR-CONTABIL APROVIZIONARE OPERATOR TRANSPORT Compartimentul Financiar contabil se afla in relatii de directa subordonare fata de directorul economic si de subordonare indirecta fata de directorul general si consiliul de administratie. dreptul actionarilor asupra activelor unei persoane juridice se determina ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor. prime de capital. Sub aspect financiar – contabil. ci in termen de peste 5 . In functie de apartenenta si provenienta lor.  Imprumuturile si datoriile pe termen mediu si lung care au specific faptul ca nu se deconteaza in cursul normal al ciclului de exploatare. Ele sunt formate din: aporturile actionarilor si asociatilor. de aceea se mai numesc si capitaluri permanente. ORGANIZAREA. capitalurile se impart in :  Capitaluri proprii . Arhivarea documentelor şi registrelor legale este asigurată conform normelor. Operatiunile efectuate in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei. EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA CAPITALURILOR Capitalul este categoria economica reprezentata de ansamblul resurselor acumulate si reproductibile care prin asociere cu alti factori de productie participa la realizarea de noi bunuri cu scopul de a obtine profit. rezultatul raportat si rezultatul exercitiului. Contabilitatea financiara se tine in limba romana si in moneda nationala. Inventarierea generală a patrimoniului se organizeaza prin elaborarea metodologiei necesare. iar cu celelaltate compartimente functionale si organizatorice ale societatii se afla in relatii de colaborare. capitalurile reprezinta echivalentul valoric al resurselor investite in active de proprietari sau terte persoane si sunt obligatorii pentru constituirea si functionarea SC-urilor. conforme prevederilor legale. III. rezerve.

Împrumuturi si datorii pe ter. locaţie contract de concesiune.170. nu se consuma la prima lor utilizare.rezerve 68. stat de salarii.709 384.897 . proces verbal de recepţie. 12 luni de la aparitie. caiet de sarcini al concesiunii. ORGANIZAREA. închiriere închiriere. datoriile ce privesc imobilizarile financiare si alte imprumuturi si datorii. proces verbal de recepţie.Capitaluri proprii Cp 652. Imobilizări Prestari servicii bon de consum. capitalul se prezinta astfel: CAPITAL 31. contract de vânzare- ne. creditele bancare. La firma S.12. fişă limită de consum. Plusuri la inventariere proces verbal de inventariere. deviz pentru lucrări executate. şi cor.797 IV.porale Prestari servicii proiecte pentru studii şi cercetări. Donaţie proces verbal de predare-primire. de gestiune. 517. locaţie de gestiune.capital social 200.. proces verbal de recepţie. proces verbal de recepţie.000 . expertiză tehnică.900 men mediu şi lung ITML TOTAL 1. Concesionare. deviz de lucrări. Aport social în natură act constitutiv. Potrivit legislatiei romanesti criteriului de utilizare i se adauga cel de proprietate juridica: „in categoria imobilizarilor nu sunt cuprinse decat bunurile asupra carora interprinderea exercita dreptul de proprietate juridica.alte surse de finanţare II. Din aceasta categorie fac parte: imprumuturile din emisiunea de obligatiuni. declaraţie de subscriere.188 .corporale cumpărare. factură ne-corporale fiscală. TRANSAGRA SRL. 6 .Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 0 III.2005 I. nu sunt destinate comercializarii.C. EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE Activele imobilizate sunt acele bunuri si valori destinate a fi utilizate o perioada mai mare de un an in activitatea unitatilor patrimoniale.” Intrarea în gestiune a imobilizărilor Categoria de Căi de intrare Documente de evidenţă imobilizări Imobilizări Cumpărare factură fiscală.

Pentru o identificare rapidă a mijloacelor fixe „în teren” se impune ca numerele de inventar atribuite să se imprime pe acestea. cu excepţia celor care circulă prin schimb. aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în 7 . construire. proces verbal de recepţie. dacă acestea nu au aceeaşi valoare de intrare. oferta publică de vânzare a acţiunilor. ambalaje de natura mijloacelor fixe. Numărul de inventar odată atribuit unui mijloc fix. ordin de plată. transfer. Acest document nu circulă. proces verbal de predare- asociaţi primire. ne. proces verbal de vânzare- cumpărare. în curs Imobilizări Achiziţionare ordin privind cumpărarea titlurilor de valoare.corporale declasare a unor bunuri materiale şi cor. (calamităţi.) Imobilizări Transferarea la imobili. confecţionare. achitate Aport social act constitutiv Ieşirea din gestiune a imobilizărilor Categoria de Căi de ieşire Documente de evidenţă imobilizări Imobilizări Casare proces verbal de scoatere din funcţiune/de ne. Situaţii excepţionale contract de asigurare. bilet la ordin. etc. cum ar fi tuburi de oxigen. furt.porale în curs Imobilizări Vânzare ordin de vânzare a titlurilor. un număr de inventar la data intrării mijlocului fix în patrimoniu prin achiziţionare. financiare cec.porale Vânzare factură fiscală. bilet de ordin. fiind un document de evidenţă contabilă operativă. (cu excepţia celor luate cu chirie). financiare contract de vânzare-cumpărare.corporale zări sau corporale şi cor. Donaţie proces verbal de predare-primire Concesionare. Fişa mijlocului fix se întocmeşte într-un singur exemplar. dar acest lucru se consideră necesar. prospectul de vânzare a acţiunilor. etc. chitanţă. urmează a fi menţionat în toate documentele care privesc existenţa şi mişcarea mijlocului fix respectiv. chitanţă Registrul numerelor de inventar se întocmeşte de către compartimentul financiar- contabil în scopul asigurării controlului existenţei mijloacelor fixe. locaţie de gestiune. de gestiune. cec. În cadrul fiecărei serii de numere de inventar se pot constitui subserii atribuite unor subgrupe de mijloace fixe. pe grupe de mijloace fixe. Retrase de către cerere de retragere. Atribuirea numerelor de inventar se face serial. proces verbal de recepţie. Pe baza acestui registru se atribuie fiecărui mijloc fix care constituie un obiect de evidenţă distinct. arhivându-se la compartimentul financiar-contabil. etc. închiriere închiriere. Achiziţionate şi ordin de plată. locaţie contract de concesionare. şi cor-porale Realizate de către terţi factură fiscală. de către compartimentul financiar-contabil pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel.

funcţiune în aceeaşi lună. Bonul de miscare a mijloacelor fixe se intocmeste in doua exemplare la compartimentul care dispune miscarea interna a mijloacelor fixe (compartiment aprovizionare si compartiment reparatii auto). contractele economice sunt înlocuite de către furnizori prin confirmarea de comandă. tehnică.  recepţia cantitativă – se efectuează de către gestionar şi presupune confruntarea datelor din documente (comandă. semnat de ambele părţi. etc. prelucrarea în procesul de producţie. vânzarea. care presupune efectuarea următoarelor operaţiuni:  recepţia transportului – se efectuează de către delegatul întreprinderii cumpărătoare şi constă în verificarea stării ambalajelor. se procedează astfel:  bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare. eliberarea din depozite. EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE Activele circulante materiale din cadrul unei întreprinderi ocazionează numeroase operaţiuni. V. Pentru lipsurile constatate se întocmeşte un proces verbal de constatare. cumpărătorul primeşte de la furnizor avizul de însoţire a mărfii sau factura fiscală. primitor (exemplar 1). iar pe baza acestora se încheie contracte economice.document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între două locuri de folosinţă ale aceleiaşi unităţi patrimoniale precum şi document de însoţire a mijlocului fix pe timpul transportului. În cadrul executării comenzii şi a contractului de aprovizionare. În anumite condiţii. care se întocmeşte separat pentru fel. Documentele utilizate pentru eliberarea materialelor din magazie pentru consum sunt bonul de consum şi fişa limită de consum.  bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune. cum ar fi: aprovizionarea. inventarierea. compartimentul financiar-contabil (exemplar 1). păstrarea. Documentul de evidenţă operativă a magaziei sau depozitului este fişa de magazie. Aceste operaţiuni trebuie consemnate în diferite documente de evidenţă operativă a stocurilor. Circula la: predator (ambele exemplare pentru semnare de predare – primire). În cazul unor decalaje aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea unităţii. Pe baza constatărilor făcute. aviz de însoţire a mărfii sau factură fiscală) cu cantităţile de stocuri efectiv primite. se arhivează la compartimentul financiar-contabil. Bon de mişcare a mijloacelor fixe .  recepţia calitativă – se realizează de către un specialist (tehnolog sau merceolog). Întreprinderile care întocmesc factura fiscală în momentul livrării bunurilor nu vor mai emite aviz de însoţire a mărfii. gestionarul întocmeşte nota de recepţie şi constatare de diferenţe. cât şi în contabilitate. pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare. Fişa mijlocului fix este un document de evidenţă contabilă analitică. ORGANIZAREA. Pentru anumite materiale se iau probe pentru analiză chimică. 8 . calitate sau sortiment de stocuri. Întreprinderile emit către furnizori comenzi. etc. Se arhiveaza la predator exemplar 2) si la compartimentul financiar-contabil (exemplar 1). prin urmare nu circulă. Luarea în primire a bunurilor aprovizionate se numeşte recepţie.

listă indemnizaţii. socială rările sociale.chitanţă ibuţia pentru asi. pe care se face menţiunea „pentru prelucrare la terţi”. acestea se înregistrează ca ieşiri din unitate. jurnal de cumpărări.stat de salarii. EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA RELATIILOR DE DECONTARE CU TERTII Documentele primare care reflectă creanţele şi datoriile faţă de terţi diferă în funcţie de categoria în care se încadrează terţii (furnizori. contr. nemaifiind considerate proprietatea acesteia. cambie. Livrarea mărfurilor şi a produselor se face pe baza dispoziţiei de livrare.făşurătorul indemni- gurările sociale de zaţiilor sociale sănătate. aviz ordin de plată. listă cediul de odihnă. avizului de însoţire a mărfii şi facturii fiscale. indem. diurne Asigurări şi protecţie contribuţia la asigu. În cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor. listă de stat de salarii. ordin de plată. ORGANIZAREA. participarea la profit. se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare. cât şi în contabilitate. listă de nizaţii pentru con. lucrări şi chitanţă servicii Clienţi avansuri primite ordin de plată. cec.) şi de natura juridică a relaţiilor economice (datorii sau creanţe). impozite şi taxe stat de salarii. impozit pe salarii. indemnizaţii sociale. etc. pe baza documentelor care confirmă ieşirea acestora din gestiune. chitanţă factură fiscală Personalul unităţii salarii brute.indemnizaţii. situaţii de calcul 9 . ajutorul de şomaj Bugetul statului impozit pe profit. pentru plăţi parţiale. alte decont privind TVA. bilet la ordin. Valorile materialelor trimise pentru prelucrare la terţi se înregistrează în avizul de însoţire a mărfii. ordin de deplasare ordin de deplasare premii. cec. chitanţă TVA de plată. astfel:  bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune. salariaţi. dar nefacturate. iar în contabilitate. pentru plăţi parţiale. listă de ordin de plată. Documente privind Categoria de terţi Natura datoriilor angajarea datoriilor plata datoriilor Furnizori datorii din operaţiuni factură fiscală. Acelaşi document se foloseşte şi pentru restituirea materialelor neutilizate.indemnizaţii. VI. bunuri.  bunurile livrate. în conturi în afara bilanţului. jurnal de vânzări. Pentru predarea la magazie a produselor obţinute din producţie proprie şi pentru tranzitarea materialelor de la un loc de depozitare la altul se întocmeşte bonul de predare- transfer-restituire. de aprovizionare cu de însoţire a mărfii bilet la ordin.stat de salarii. des.

titlurile de plasament se evalueaza la costul de achizitie (pretul de cumparare si de rascumparare) ori la valoarea stabilita potrivit contractelor. lucrări şi servicii chitanţă Personalul unităţii avansuri acordate. situaţii de calcul Asociaţi şi acţionari aport social subscris declaraţie de sub. listă de de avans chenziţio.ordin de plată protecţie socială izaţii.chitanţă. bilet la ordin. numerarul si alte valori gestionate prin casieria unitatii. cambie. dispoziţie de plată dividente. desfăşurătorul indemnizaţiilor soci- ale Bugetul statului impozite vărsate în jurnal de cumpărări. ordin de plată plus. listă de salarii plătite în plus de indemnizaţii. acestea fiind inregistrate direct pe cheltuielile perioadei in care intervine achizitia. valorile de incasat. ea se identifica cu „ansamblul activelor lichide ale unei intreprinderii.foaie de vărsământ. scriere. ale unei asociatii. listă stat de salarii. de livrare de bunuri. 10 . de- perat cont privind TVA. stat de salarii. acreditivele si avansurile de trezorerie. act de con. Nu se includ in costul de achizitie eventualele cheltuieli ocazionate de cumparare (comisioane). Elementele de trezorerie sunt supuse acelorasi reguli de evaluare prevazute pentru celelalte componente ale patrimoniului. cec.Asociaţi şi acţionari restituirea aportului. proces-verbal stituire de predare-preluare VII. Din punct de vedere contabil. dar prezinta si unele particularitati. notă de contabilitate. creditele bancare pe termen scurt. jurnal de vânzări.avans chenziţional. EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA OPERATIILOR DE TREZORERIE Trezoreria este considerata componenta fundamentala in gestiunea financiara a intreprinderii. ORGANIZAREA. aviz ordin de plată. de însoţire a mărfii bilet la ordin. stat de salarii. alte sume situaţii de calcul către caserie datorate Categoria de terţi Natura creanţelor Documente privind crearea drepturilor încasarea drepturilor 1 2 3 4 Furnizori avansuri acordate ordin de plată. chitanţă factură fiscală Clienţi creanţe din operaţiuni Factură fiscală.” Principalele componente ale trezoreriei intreprinderii in tara noastra sunt: investitii financiare pe termen scurt (titluri de plasament). La intrarea in patrimoniu. TVA de recu. disponibilitatile pastrate in conturile bancare. cec. nal chitanţe Asigurări şi indemnizaţii sociale listă de indemn. listă indemnizaţii.

Nu prezinta sold la sfarsitul lunii. concretizate in cheltuieli. transmise pe baza de decont si valoarea cheltuielilor transferate asupra contului de profit si pierdere. in functie de natura acestora. Potrivit „Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare” elaborat de IASC. in cursul perioadei cheltuielile efectuate. Evidenta cheltuielilor generate de activitatea unitatii se asigura cu ajutorul conturilor din clasa 6 „Conturi de cheltuieli” a caror functie este de activ. acreditivelor si depozitelor pe termen scurt in valuta intre cursul de schimb de la aceasta data si cursul de schimb de la inregistrarea in contabilitate se evidentiaza in conturile de venituri si cheltuieli din diferente de curs valutar. venituri din provizioane. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. cheltuielile reprezinta „diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu. venituri financiare. diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize si altor valori de trezorerie. LIFO. Potrivit „Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare” elaborat de IASC. veniturile reprezinta „cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor. VIII. venituri extraordinare. valoare care va constitui baza informationala folosita in urmatorul moment al evaluarii. cheltuieli extraordinare. Astfel. VENITURILOR SI REZULTATELOR FINANCIARE Nu exista activitate economico – sociala care sa nu genereze consumuri de resurse. executarea de lucrari si prestarea de servicii care sa aiba desfacerea asigurata. cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite.” In contabilitatea financiara cheltuielile sunt structurate dupa natura activitatii si natura cheltuielii. Titlurile de plasament pot fi evaluate si dupa una din metodele: FIFO. La inchiderea exercitiului. cheltuieli cu amortizarile si provizioanele. rezultand urmatoarele categorii: cheltuieli de exploatare. rezultand urmatoarele categorii: venituri din exploatare. dupa caz. In contabilitatea financiara veniturile sunt structurate dupa natura activitatii care le genereaza si natura venitului. prin transformarea devizelor la cursul zilei. altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari. La inventariere. Sumele incasate sau platite in devize prin virament sau in numerar comporta o dubla exprimare in valuta si moneda nationala. Aceste conturi colecteaza in debit. elementele componente ale trezoreriei se evalueaza la valoarea de intrare. CMP. se stabileste valoarea actuala a elementelor inventariate. prin vanzarea si incasarea rezultatelor obtinute din activitatea de exploatare intreprinderile realizeaza venituri. iar in credit: cheltuieli aferente operatiilor desfasurate in participatie. 11 . cheltuieli financiare. La iesirea din patrimoniu. altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor. care servesc la acoperirea cheltuielilor efectuate. care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu. ORGANIZAREA. EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA CHELTUIELILOR. Scopul principal al activitatilor desfasurate de unitatile economice il costituie obtinerea si/sau vanzarea de bunuri materiale. iar eventualele provizioane pentru depreciere constituite se transfera la venituri. Cu acest prilej se vor constitui provizioanele necesare pentru deprecierile inregistrate la titlurile de plasament.

C. dupa natura lor. ELABORAREA SITUATIILOR FINANCIARE Succesiunea lucrarilor contabile in vederea elaborarii situatiilor financiare este in general aceeasi. Diferenta dintre marimea cheltuielilor si cea a veniturilor constituie rezultatul financiar concretizat in profit sau pierdere. „Jurnalul plăţilor în numerar (prin bancă)” pentru creditul conturilor 5311. elaborarea situatiilor financiare. Astfel sunt folosite: „Centralizatorul recepţiilor de la furnizori”. Toate acestea îndeplinesc rolul „ Documentului cumulativ” ce grupează documentele justificative pe tipuri de operaţiuni şi sunt obţinute în urma prelucrării informatizate a documentelor pe baza formulelor contabile conţinute de programul de prelucrare. care se repeta de la an la an. X. stabilirea pe baza cartii-mari a unei balante de verificare. 404 şi 408. pornind de la balanta pe luna precedenta: 12 . etc.L. forma de contabilitate informatică.R. indiferent daca legislatiile contabile nationale sunt aliniate la sistemul continental sau anglo-saxon de cantabilitate. TRANSAGRA S. reportarea cronologica a operatiilor in conturile cartii-mari. in aceeasi ordine: inregistrarea cronologica a tranzactiilor si evenimentelor in jurnal sub forma de articole. in credit veniturile obtinute.R. pregatirea unui cadru de lucru – etapa facultativa. MONOGRAFIE CONTABILA S. conform Legii contabilităţii. Nu prezinta sold la sfarsitul lunii. iar in debit: veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. in cursul lunii. specific acestei metode fiind dezvoltarea pe conturi corespondente atât a rulajului creditor cât şi a rulajului debitor al conturilor. precum şi Balanţa conturilor ( sintetică şi analitică) şi Registrele de contabilitate analitică ( fişe de cont pentru operaţiuni diverse. „ Centralizatorul ieşirilor către clienţi” pentru debitul contului 411.5124. redeschiderea registrelor contabile si operatii de reluare (la inceputul exercitiului urmator). Botoşani înregistrează următoarele operaţiuni. pentru creditul conturilor 401 .) În cursul lunii iunie 2006 S. TRANSAGRA S. inregistrarea operatiilor de inventar. Botoşani utilizează în conducerea evidenţei contabile. IX. Programul informatic de evidenţă contabilă furnizează registrele contabile obligatorii. echivalentul balantei de verificare primare din tara noastra. 418. „ Jurnalul încasărilor în numerar (prin bancă)” pentru debitul conturilor 5311.5124 .. respectiv Registrul – jurnal şi Cartea mare.C.5121. In practica contabila anglo-saxona poate fi intalnita urmatoarea succesiune a etapelor de parcurs in cadrul procesului de elaborare a documentelor de sinteza. urmata de stabilirea unei a doua balante de verificare. dupa caz. 5121.L. Pentru operaţiunile ce nu sunt cuprinse în documentele cumulative se întocmesc Note de contabilitate. ca o adaptare a formei de contabilitate „maestru – şah” . Evidenta veniturilor obtinute de o unitate se asigura cu ajutorul conturilor din clasa 7 „Conturi de venituri” a caror functie este de pasiv. cu exceptia contului 711 „Variatia stocurilor” care este bifunctional. soldul creditor transferat in contul de profit si pierdere. LUCRARI CONTABILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR. Aceste conturi colecteaza.