You are on page 1of 1

Doa Penutup Acara Pelantikan

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaffi mazidah, ya rabbana
lakal hamdu kamaa yambaghi lijalaali waj hika wa’azhiimi sulthanik. Allahumma shalli
wa salim ‘ala saidinaa muhammadin wa’alaa alli saidina muhammadin.

Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur kami panjatkan
kehadiratmu, atas izin dan ridhomu pada pagi hari ini kami dapat melangsungkan, acara
Pelantikan pengurus Lembaga BEM FP, HIMAGRO dan HIMASEPTA KM FP UMY

Ya..Allah, Tuhan yang maha pemurah anugerahkanlah keikhlasan kedalam hati kami, berikanlah
kami kekuatan lahir bathin, disiplin dan semangat tinggi dalam melaksanakan amanah yang
diemban kepada kami.

Ya..allah, ya Tuhan kami. pada kesempatan ini, dalam suasana khidmat penuh rasa khusu’ dan
tawadhu’ kami memohon, limpahkanlah kepada kami dan pemimpin kami / khususnya yang
baru dilantik, rahmat dan karuniamu, ampunan dan kasih sayangmu, sehingga apa yang kami
laksanakan akan bermanfaat dan berguna bagi semua khususnya fakultas pertanian.

Ya..Allah, Tuhan yang maha mengetahui tunjukanlah kepada kami yang benar itu adalah benar,
berilah kami kemampuan untuk melaksanakannya / dan tunjukanlah kepada kami yang salah itu
adalah dosa, berilah kami kekuatan untuk menjauhinya, jangan biarkan kami berjalan dalam
kesesatan dan kemungkaran, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus yang engkau ridhoi.

Ya allah limpahkanlah rahmat atas junjungan kami. Nabi Muhammad saw. Rahmat yang
membuat hati kami tabah / dan ikhlas dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada kami.
Rahmat yang membuat hati kami patuh dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Rahmat
yang membuat hati kami selalu adil dalam memutuskan suatu keputusan – mengambil kebajikan.

Ya allah janganlah engkau palingkan kami, sehingga terpengaruh dengan bisikan-bisikan yang
membuat hati kami berlari dari rahmatmu. Ya allah bimbinglah kami, dengarlah dan
perkenankan doa kami.

Ya..Allah, Tuhan yang maha pengampun ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa
para pemimpin kami, jadikanlah kami orang-orang yang mendapat rahmatmu.

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah wa qina ‘adza banner. Rabbana taqobbal
minna innaka antassamii’ul ‘aliim. Watub ‘alaina innaka antattawwaburrohim. Wa sallallahu ‘ala
sayyidina Muhammad wa ‘ala alihi wa sohbihi wasallam. Subhana robbika robbil idzzati ‘amma
yasifun wasallamun ‘alal mursaliina wal hamdulillahi rabbil ‘alamin.