You are on page 1of 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS

TUN ABDUL RAZAK, KOTA SAMARAHAN, SARAWAK

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

AMBILAN JUN 2016
SEMESTER 2 TAHUN 2

KOD KURSUS : PRKA3012

NAMA KURSUS :
PERANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

TUGASAN 4 :
PENULISAN REFLEKTIF PENGAJARAN MIKRO

Nama Pelajar : VOON SHI CHENG

Angka Giliran : 201631234006p6

No. Kad Pengenalan : 971003-13-5501

Kumpulan/Unit : PISMP MATEMATIK

Nama Pensyarah : Dr. GAN WE LING

Tarikh Hantar : 16 MAC 2018

1

.................. Tarikh Taklimat :... BAHAGIAN B : MAKLUMAT PENGHANTARAN & PENERIMAAN KERJA KURSUS Tugasan Tarikh Hantar Tarikh Terima Saya mengaku bahawa kerja kursus ini adalah hasil kerja (diisi oleh Pelajar) (diisi oleh Pensyarah) saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap 1 - satunya saya jelaskan sumbernya............. BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS BAHAGIAN A : TAKLIMAT KERJA KURSUS Nama Pelajar : VOON SHI CHENG Angka Giliran : 2016312340066 Kod : PRKA3012 Nama Kursus : PERANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Pensyarah : Dr............ 5 - BAHAGIAN C : PERINCIAN MAKLUM BALAS KERJA KURSUS Pemeriksa Moderator (jika berkaitan) Kekuatan/Aspek yang boleh diperbaiki : Kekuatan/Aspek yang boleh diperbaiki : Aspek yang boleh diperbaiki : Aspek yang boleh diperbaiki : Tandatangan : ..... Catatan (jika ada) : 2 ...... 2 - 3 - 4 16 MAC 2018 Tandatangan Pelajar :………………………………........ Tarikh : .. Tandatangan Pelajar :……………………………….. Tandatangan : ....... KOTA SAMARAHAN.......................... Tarikh : ... INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK.... Pengesahan Pelajar Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya fahami..... GAN WE LING Saya mengaku bahawa taklimat pelaksanaan kerja kursus telah diberikan kepada saya dengan amat jelas oleh pensyarah berkenaan...... SARAWAK......

................... Tarikh :..........Tandatangan :............... 3 .............