You are on page 1of 3

Muka depan

(Size : 24)

UNIVERSITI KUALA LUMPUR


MALAYSIAN INSTITUTE OF AVIATION TECHNOLOGY

(Size 16/Bold)
MPU 3123/MPU 3333
TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA ATAU ISU-ISU KONTEMPORARI
MUSLIM DI MALAYSIA

(Size 14/bold)
TAJUK

(Size 12)
TOKOH ISLAM : IBN KHALDUN, SEJARAH DAN SUMBANGANYA KEPADA
TAMADUN

(Size 14/Bold)
NAMA PENSYARAH

(Size 12)
WAN TERMIZI BIN WAN MOHAMAD

(Size 14/Bold)
NAMA PELAJAR/KURSUS/NO. MATRIK

(Size 12)
1. SOLAHUDDIN AL-AYYUBI – BAVM - 123456789
2. WAN SHUHOR BANI - BME1 -12345678

SESSI JAN 2016 (contoh)


(Kertas warna hijau / tulisan Arial)
Cara penulisan kertas kerja
1. Tulisan TNR dan double spacing.
2. 20 muka surat
3. Kulit warna hijau bagi isu-isu kontemporari dan kuning bagi titas
4. Kertas kerja mesti diserahkan bersama hard copy dan soft copy (cd
atau email – wantermizi@gmail.com)
5. Footnote: nama pengarang, nama buku , ms ( muka surat)
6. isi kandungan mengikut format yang saya sertakan di bawah
7. Tarikh hantar : dalam tempoh 3 – 4 mimggu (setelah diberi tugas)
RUJUKAN (nama pengarang, tahun, nama buku, jilid ke berapa, tempat
cetakan , penerbit, contohnya

Abu al-`Ula, Muhammad Mustafa. t.th. Sharh al-Hikam: Min `Ata' Allah. Jil.1.
Qahirah: Dar al-Taba`ah al-Muhammadiyyah.
FITNAH: KEBURUKAN DAN CARA PENYELESAIANNYA

Mukaddimah

Penghargaan

Kandungan

1 Pengenalan Fitnah

1.1 Takrif

1.1.1 Bahasa

Jn;lskjdf’kgsd;gksdGl

1.1.2 Istilah

1.2 Sejarah

1.3 Bahagian

1.3.1 Aljhlkhlhlk

1.3.2 B’lkjd’lfj jh;lf

1.3.3 C.,m.,df dl;fjd

2 Dalil-dalil

3 Pandangan ulamak

4 Keburukan Fitnah

5 Cara mengatasinya

6 Ulasan dan penutup

Rujukan