You are on page 1of 7

1. Apakah rangka manusia yang dijumpai di perak?

A.Pahang Man

B.Perak Man

C.Kluang Man

2. Pada tahun berapakah Perak Man dijumpai?

A.1965
B.1017
c.1991

3 . Dimanakah tulang rangka Perak Man dijumpai?

A. Gunung Nuang
B. Gunung Broga
C. Gua Gunung Runtuh

4.Apakah aggaran umur tulang Perak Man?

A. 0-64 tahun
B. 10000-11000tahun
C. 22tahun
D. 11000-20000tahun

5. Apakah posisi Perak Man dikebumikan?

A. Foetal
B. Featus
C. Meniarap
D. Mengiring ke kanan

6.”Malayapura” bermaksud :

A. Negeri Melayu
B. Kota Melayu
C. Kota Warisan

7. ‘Perak Man’ ialah rangka tulang manusia dari zaman batu era?

A. Paleolitik
B. Mesolitik
C. Neolitik
D.
8. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah Melayu Diaspora?

A. Mereka yang tidak merantau


B. Mereka yang merantau keluar
C. Mereka yang tidak keluar merantau

9. Perkataan Melayu yang bererti ‘menyeberang’ :Merujuk orang melayu, yang menyeberang atau
menukar agama daripada agama Hindu-Buddha kepada Islam merupakan:

A. Malaya
B. Malayapura
C. Van der Tuuk

10. Melayu juga boleh ditafsirkan melalui tiga dimensi:

A. Ras, kebudayaan dan bahasa


B. Biologi, genetik dan etnik
C. Sejarah, agama dan falsafah

11.Golongan apakah yang bertanggungjawab dalam membawa Islam pada tahun 1292 hingga
1390M ke Tamadun Melayu?

a. India dan Cina.


b. India dan Arab.
c. British dan Arab.

12.Apakah hujah Thomas Arnold terhadap kedatangan Islam?

d. Pengaruh Tulisan Jawi.


e. Persamaan Tatacara bacaan Al- Quran.
f. Persamaan pegangan mazhab.
13.Apakah bukti bahasa melayu menerima pengaruh perbendaharaan kata dan tatabahasa dari
Arab?

i. Fakir
ii. Syukur
iii. Sultan

a. I dan II
b. II dan III
c. Semua diatas.

14.Apakah aktiviti bercorak agrarian yang masih berlangsung selepas kedatangan Islam?

iv. Pertanian
v. Perlancongan
vi. Penternakan

a. I dan II
b. II dan III
c. I dan III

15.Sebelum Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa lingua franca, apakah bahasa tempatan yang
dominan sebelum kedatangan Islam?

A.Bahasa Sanskrit.

B.Bahasa Jawa Kuno.

C.Bahasa Arab.
16.Apakah maksud Sultan dalam bahasa arab?

A) Kekuatan
B) Kekuasaan
C) Keupayaan
D) Kebesaran

17.Berikut ialah kerajaan-kerajaan melayu dalam siri kegemilangan tamadun melayu.

I. Kerajaan melayu Melaka


II. Kerajaan Acheh Darussalam
III. Kerajaan Islam Demak
IV. Kerajaan Srivijaya
a. I dan ii
b. I dan iii
c. I, ii dan iii
d. Semua diatas

18.Sultan Muzaffar Shah dalam kesultanan melayu Melaka telah menubuhkan satu jawatan khas
untuk memantau kegiatan di pelabuhan. Apakah jawatan tersebut.

a. Syahbandar
b. Temenggung
c. Laksamana
d. Polis

19.Komunikasi rantau alam Melayu terjalin melalui hubungan perdagangan diplomatik dan budaya.
Apakah hasilnya.

a. Pemerintah melayu berjaya menjalin interaksi antara rumpun melayu diseluruh alam
melayu.
b. Pemerintah melayu berjaya menjalin interaksi antara rumpun melayu diseluruh asia.
c. Pemerintah melayu berjaya menjalin interaksi antara rumpun melayu diseluruh asia
tenggara.
d. Pemerintah melayu berjaya menjalin interaksi antara rumpun melayu diseluruh dunia
20.__________ merupakan karya yang memaparkan kemahiran bahasa dan penggunaan kata yang
indah melalui rima bunyi yang tertentu.

a. Prosa
b. Syair
c. Pantun
d. Puisi

21.Apakah asas kepada kanun perundangan negeri-negeri Melayu?

i. Adat Melayu
ii. Undang-Undang Sivil
iii. Hukum Syariat
iv. Perlembagaan Negeri
a. i dan ii
b. i dan iii
c. ii dan iii
d. ii dan iv

22.Apakah yang didefinisikan dalam Perlembagaan Malaysia Perkara 160?

i. Berbahasa Melayu
ii. Mengamalkan adat istiadat Melayu
iii. Beragama Islam
iv. Bukan Warganegara

a. i, ii dan iii
b. i, iii dan iv
c. ii, iii dan iv
d. semua di atas

23.Berikut adalah nilai keimanan yang ada pada peradaban Melayu kecuali :-

a. Keimanan dan ketakwaan


b. Ketaatan kepada Sultan dan menghormati pemimpin
c. Melengahkan masa
24.Apakah sifat orang Melayu Heterogeneous?

a. Memisahkan diri mereka daripada orang Melayu yang lain


b. Berinteraksi dengan masyarakat lain
c. Tinggal di kawasan pedalaman

25.____________ merupakan struktur yang saling melengkapi dan berintegrasi ke dalam wadah
kemelayuan.

a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt


b. Kepatuhan kepada undang-undang dan adat
c. Islam dan adat Melayu

26.Kedudukan istimewa Orang Melayu dan Bumiputera telah diperuntukkan dalam Perlembagaan
Malaysia, Pekara _____?

a. 152
b. 153
c. 154

27.Mana yang berikutnya telah memaparkan kesinambungan peranan agama Islam serta semangat
kemelayuan dalam membentuk arus pembinaan negara Malaysia?

i. Akta Pendidikan 1961 (Dasar Pendidikan Kebangsaan)


ii. Akta Bahasa Kebangsaan 1967
iii. Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Rukun Negara 1971
a. i dan ii
b. ii dan iii
c. Semua di atas
28.Kebangkitan umat islam di Malaysia dicetuskan oleh kesedaran mahasiswa, apakah bukti
kebangkitan umat kebangkitan umat islam pada dekat ke 70-an ?

a.Tubuh suburmya kegiatan dakwah dalam masyarakat Melayu seperti PERKIM.

b.Gerakan pemantapan integrity diwujudkan menerusi Pelan Integriti Nasioanl .

c.Wujudnya Institut Integriti Malaysia (IIM) .

29.Pada awal dekad 70-an , tubuh suburnya kegiatan dakwah dalam masyarakat melayu, siapakah
badan dakwah yang menyebabkan kebangkitan islam dan suburnya kegiatan dakwah?

I. PERKIM
II. Jemaah TABLIGH
III. PKPIM
IV. ABIM
V. AL-ARQAM

A.I, ii dan iii

B.ii and iii

C.iii, iv dan v

D.semua di atas

30.Pada tahun bilakah system perbankan Islam dimulakan di Malaysia?

d. 1988
e. 1983
f. 2017