You are on page 1of 27

Destinat etapei județene a olimpiadei

mai 2017
Ediția 1
TINERII DEZBAT

MANUAL
DE
BUNE
PRACTICI
Desfășurător ............................. 3

CAPITOLUL 1:
Dicționar ........................... 10
TABMASTERI

Resurse ................................. 11
Arbitru, Director Turneu, Președinte Comisie,
TabMasteri, Voluntari, Foaie de arbitraj,
Model formular de evaluare
Proces .................................... 16
CAPITOLUL 2: Pași organizare Olimpiadă,
Elemente de program de Olimpiadă,

INSPECTORI
Structură Turneu,
Pairing (criterii) preliminare & eliminatorii,
Conflicte de etică

Ședință arbitraj ...................... 20


Aspecte tehnico-administrative, Punctaje,
Rolurile vorbitorilor, Decizie,
CAPITOLUL 3: Feedback individual, Discurs de arbitraj,
După meci, Q&A
DIRECTORI TURNEU
Alocare arbitri ........................ 24

1
CUVÂNT
ÎNAINTE
Acest ghid are ca scop expunerea
elementelor etapei județene a
olimpiadei TINERII DEZBAT. Deși
acest material se dorește detaliat,
nu își asumă că ar fi și exhaustiv.
Fără o formare specifică acestui
eveniment (seminare, cursuri de
TabMasteri, cursuri de Directori
de Turneu, workshopuri de
organizare TD) acest manual își
va găsi o utilitate scăzută.

2
CAPITOLUL 1:
TABMASTERI

Pentru olimpiada TINERII DEZBAT un TabMaster va trebui să deschidă


DESFĂȘURĂTOR software-ul de tabulare găsit la adresa tabs.argodebate.ro.

Logarea se face cu adresa de email de Gmail și parola aferentă


acesteia. O dată făcut login-ul toate datele vor fi stocate și se vor
putea accesa cu același login de pe orice calculator.

3
Pentru crearea unui Turneu now se dă click pe New Tournament
care va crea un turneu nou numit Untitlet New Tournament. Se dă
click pe acesta din urmă iar programul va afișa Dashboardul pentru
noul turneu.

Turneu se va redenumi după bunul plac dar sugerăm un nume de


tipul [TD_NumeJudet_An] pentru a putea organiza datele pe viitor
mai facil.

Din punctul acesta și până la începerea concursului un Tabmaster


trebuie să:

1. Introducă numele Liceelor ce vor participa la categoria


Clubs (partea stângă)

4
2. Introducă Codurile pentru fiecare echipă (și să le lege la
liceele aferente) la categoria Teams
3. Intoducă membrii echipelor (cu nume și prenume) tot la
categoria Teams

4. Introducă arbitrii (profesori) cu tot cu rang (bazat pe


experiență) și să îi afilieze liceelor respective la categoria
Judges

5. Introducă camerele la categoria Rooms


6. Să asigure că la Dashboard în dreapta jos la categoria
Judge Assignment Rules există regula „All judges can’t judge
teams from their own club” - nici un arbitru nu are voie să
își arbitreze propria echipă. Această regulă este presetată
în program.

5
7. La categoria In-Rounds în partea stângă să dea click pe New
Round și apoi Pair pentru a crea prima rundă cu ambele criterii
de sortare Random.

Dacă până la începerea concursului apar substituiri de elevi sau


profesori acestea se pot modifica direct în program (la categoria
Teams) fără efecte adverse.

Dacă la deschiderea Olimpiadei unele echipe nu au apărut runda


trebuie refăcută. Se apasă pe X în fața Round 1, se dă click pe new
round și se debifează echipele care nu au ajuns. Apoi se reface
runda.

Când se știe sigur runda se dă click pe aceasta (Round 1) și apoi


se apasă CTRL-P. La Destination se selectează Save as PDF și se
salvează runda în format PDF spre a fi proiectată în sala mare. Doar
așa vor ști participanții și arbitrii în ce camere trebuie să ajungă

6
După prima rundă TabMasterul va centraliza datele de pe fișele
de arbitraj. Va scrie punctajele aferente fiecărui meci și, foarte
important, fiecărui vorbitor în parte, dând click pe meciul respectiv.
Se introduc punctajele exclusiv de la arbitrii principali (Main), nu
și de la Shadows.

Programul semnalizează dacă cumva este introdus un punctaj


ilegitim (mai mic de 60, mai mare de 79.5 sau un punctaj cu
zecimală diferită de 0 sau 5)

După centralizarea tuturor datelor Tabmasterul va da click din nou


pe New Round. De data aceasta se vor alege criteriile High-High
la categoria Algorithm și Balanced la categoria Sides. Se urmează
același proces de centralizare a datelor de la prima rundă.

În caz că există și o rundă 3 și aceasta se joacă pe aceași moțiune


(temă) ca runda I. Acest lucru se setează selectând la categoria
Sides „Opposite from Round 1”

7
Pentru generarea rundelor eliminatorii se dă click din partea
stângă jos (la categoria Eliminatories) pe Setup. Apoi se alege din
partea dreaptă sus care este prima eliminatorie (dacă vor există
sferturi de finală, semifinale sau direct finală). În caz că există
echipe neeligibile acestea se debifează aici. Rundele eliminatorii
se generează apoi automat (de sistem, obligatoriu cu criterii High-
Low) dând click pe Add Semifinal, Add final șamd.

Pentru eliminatorii trebuie ținut cont de două lucruri în plus:


1. Un profesor cu o echipă încă în eliminatorii nu are voie să
arbitreze în eliminatorii (nici meciul său, nici altul)
2. Este bine ca fiecare rundă eliminatorie să adauge 2 la
numărul de arbitri. Acest lucru se face din runda respectivă
la Settings (sus) prin modificarea numărului din dreptul
Ballots per match (la 3, 5 sau 7)

8
IMPORTANT: Programul permite exclusiv finala mare. Asta înseamnă
că finala mică (echipele pierzătoare din semifinale sau echipele de
pe locurile 3 și 4 într-o competiție cu 4-7 echipaje) va trebui făcută
manual, în afara programului. Este foarte important să aveți grijă
aici să nu îți arbitreze profesorii propriile echipe!

Arbitrii se pot modifica manual prin funcția de drag&drop (se iau cu


cursorul). Atenție pentru ca acest lucru să funcționeze este nevoie
să nu dați drumul arbitrului decât în momentul în care pe ecran
apare o bară subțire albastră (mereu în zona de mijloc a secțiunii).

În caz că programul pare că nu mai funcționează se dă click


pe Refersh sau se apasă tasta F5. Aceasta rezolvă majoritatea
problemelor.

9
DICŢȚȚ IONAR

Add rule adaugă o regulă de conflict între arbitri și echipe


Balanced criteriu de pairing care face ca echipe să joace un număr cât
se poate de echilibrat de meciuri ca Guvern și Opoziție
Ballot (per match) fișe de arbitraj (relevant atunci când sunt mai mulți arb. per rundă)
Dashboard panou de comandă al programului
Eligible (for break) echipă este eligibilă să intre în rundele eliminatorii
H/L Score metodă de robustizare a mediei scorurilor - nu funcționează
pentru 3 runde preliminare sau mai puțin
High-High criteriu de pairing folosit în rundele 2 și 3 prin care echipe de
nivel similar joacă între ele
High-Low criteriu de pairing folosit automat exclusiv în rundele
eliminatorii prin care echipa calificată pe primul loc joacă cu
echipa calificată pe ultimul loc și așa mai departe
Use idle mains nu lasă arbitrii principali în plus să stea pe bară; Îi atribuie
Shadow la alte runde
Mains/ shadows arbitri principali/arbitri observatori
Win margin diferența de punctaj cu care o echipă câștigă un meci
Max. panel size numărul maxim de arbitri pe care îi pune automat
programul de tabulare
Pairing metodă de mixare a echipelor
Random aleator
Ranking criteria criteriile de ierarhizare a echipelor: În ordine sunt următoarele:
WINS (număr meciuri câștigate); BALLOTS (număr arbitri care
au acordat câștig de cauză echipei); SCORE (punctaj total);
WIN MARGIN (diferență cu care s-a câștigat); REPLY SCORE (scor
al discursurilor sumative)
Shuffle arbitrii/camerele sunt refăcute în runda respectivă de
program în mod aleator
Team Rank ierarhia echipelor
Tournament concurs

10
CAPITOLUL 2:
INSPECTORI
RESURSE Arbitrul este actorul ce va decide soarta meciului de dezbateri. Acesta
trebuie să:
ARBITRUL

• Aibă la activ 1 - 2 Seminare de formare (de Începători/Intermediari/


Avansați)
• Nu țină cont de cunoștințe de specialitate în analiza argumentelor
• Fie nepărtinitor în luarea deciziei
• Fie constructiv în feedback-ul oferit

Dezbaterile au un rol nu doar în crearea de deprinderi şi abilităţi de


argumentare şi exprimare în public, ci şi în educarea participanţilor în
spiritul moralităţii, spiritului de echipă şi fair-play-ului. În acest sens,
rolul arbitrilor este important nu doar în evaluarea laturii argumentative
şi retorice a dezbaterilor, ci şi în responsabilizarea celor ce dezbat. De
aceea arbitrii trebuie să respecte în orice moment o serie de principii
foarte clare:

• să descurajeze orice fel de comportament non-etic care vine din


partea cuiva implicat în dezbateri;
• să facă abstracţie atât de convingerile personale, cât şi de eventuale
cunoştinţe de specialitate pe care le-ar putea avea cu privire la
moţiunea discutată;
• să nu trateze echipa căreia îi dă verdictul ca echipa care a avut
dreptate, ci ca echipa care a fost mai convingătoare în acea rundă;
• să încurajeze vorbitorii să vorbească într-un ritm normal, care să
poate fi înţeles de oricine, ca şi folosirea unui vocabular lipsit de
elemente de jargon al dezbaterilor;
• să completeze fişa de arbitraj în aşa manieră încât aceasta să poată
fi folosit în scop informativ şi educativ pentru debateri. Specific asta
înseamnă că trebuie să completeze toate rubricile.

Orice arbitru trebuie să fie stăpân pe regulile formatului. Ideal, arbitrul va


avea competențe peste nivelul participanților pentru a putea arbitra corect
și pentru a putea oferi feedback constructiv acestora. Dacă feedbackul
nu este oferit, participanții nu pot învăța lucruri noi și nu își pot rafina
abilitățile existente. Prin urmare, orice arbitru TINERII DEZBAT trebuie
să fi parcurs 1-2 module ale Seminarului de Formare (de începători/
11 intermediari/avansați depinzând de nivelul la care trebuie să arbitreze).
Rolul unui Director de Turneu este să coordoneze arbitrii etapei

DIRECTORUL DE TURNEU
regionale TINERII DEZBAT.

Primordial, acesta trebuie să asigure un standard de calitate înalt al


arbitrajului iar mecanismul principal prin care acest lucru este făcut
este ședința de arbitraj. Din acest motiv, este foarte important ca
orice Director de Turneu să aibă experiență semnificativă în arbitraj.
Sugerăm ca acesta să fi arbitrat activ (15 evenimente externe) 3
ani de zile înainte să i se ofere poziția de Director de Turneu. Fără
această experiență, acesta nu va putea răspunde la întrebări tehnice
de detaliu legate de arbitraj ce pot apărea fie la Ședința de arbitraj,
fie pe parcursul concursului.

Este de la sine înțeles că orice Director de Turneu trebuie să cunoască


în detaliu atât regulamentul TINERII DEZBAT cât și manualul de
dezbateri.

Secundar, ajută ca Directorul de Turneu să fi livrat un Seminar de


formare TINERII DEZBAT - așa, acesta își poate cunoaște mai bine
arbitrii și îi poate administra mai bine. Acesta trebuie să ghideze
procesul prin care arbitrii sunt puși să arbitreze la diverse meciuri și
să se asigure că sunt respectate normele etice în aceste cazuri (de
exemplu că un arbitru nu își arbitrează propria echipă în runde sau că
nu există arbitri în eliminatorii care au echipe calificate în acestea).
Prin urmare un Director de Turneu trebuie să aibă abilitatea de a fi
atent la multe detalii în același timp.

Un Director de Turenu va trebui să poată să coordoneze și voluntarii


eficient: Să știe când și cum aceștia trebuie să pregătească sălile
pentru a nu exista întârzieri de program și să îi direcționeze pe aceștia
în colectarea foilor de arbitraj

Directorul de Turneu trebuie să lucreze aproape de TabMaster. Se


asigură că datele sunt colectate eficient și corect și că sunt introduse
în programul de tabulare după regulile prestabilite. Din acest motiv,
este important ca Directorul de Turneu să fie familiarizat cu procesul
de tabbing* dar și cu programul de tabulare folosit.

*tabbing = termen specific dezbaterilor care denumește activitatea


de centralizare în timp real a rezultatelor concursului, pairingul
rundelor și alocarea arbitrilor la runda.

Complexitatea și responabilitatea acestui rol cer o experiență similară


în trecut. Fie Directorul de Turneu a mai ocupat acest rol (inclusiv
la concursuri non TINERII DEZBAT), fie a fost asistent de Director de
Turneu la o etapă TINERII DEZBAT. În caz că nici una dintre cele două
caracteristici nu este găsită, sugerăm ca orice Director de Turneu să
treacă printr-un workshop de formare.

12
Președintele de comisie este cel ce va avea rol de liant între fiecare

PREȘEDINTELE DE COMISIE
om resursă și de negociator în cazuri de conflicte.

Primul aspect de avut în vedere este cel de coordonator. Un Președinte


de Comisie înțelege cum funcționează fiecare element vital olimpiadei
și poate să coordoneze activitatea tuturor pentru o bună desfășurare
a concursului sau, atunci când există obstacole, să găsească metode
pentru întreaga echipa prin care aceștia le pot surmonta.

Al doilea aspect care trebuie avut în vedere este cel etic. Este probabil
ca la etapele de concurs să existe diferite tipuri de diferende ce pot
pericilita atât buna desfășurare a evenimentului cât și buna dispoziție
a participanților. Un Președinte de Comisie va avea abilitățile de
comunicare necesare pentru a aplana aceste conflicte.

Tabmasterul are datoria să centalizeze datele de arbitraj și să facă


TAB MASTER

pairingul pentru runde în cadrul turneelor.

Pentru aceasta, este nevoie ca Tabmasterul să fie foarte bine


familiarizat cu programul de tabulare și cu procesul tehnic al unui
concurs de dezbateri. De aceea, recomandăm o experiență prealabilă
de cel puțin 2 concursuri de dezbateri și o formare specifică pe acest
rol.

TabMasterul va lucra împreună cu Directorul de Turneu pentru a aloca


arbitri la meciuri sau pentru a crea paneluri de arbitri acolo unde este
cazul (eliminatorii și etapa națională) după niște principii stabilite.
În tot acest timp trebuie, printre altele, să se asigure că arbitrii nu
arbitrează aceași echipă de prea multe ori și să promoveze arbitrii
care au avut prestații bune.

O greșală de tabulare a Tabmasterului poate periclita imaginea


competiției și a proiectului.

Datoria voluntarilor este triplă: să ghideze participanții, să organizeze


VOLUNTARI

sălile de debate și să fugă din sală în sală ca să aducă TabMasterului


foile de arbitraj.

Este de preferat ca voluntarii să fie elevi ai instituției în care se


organizează evenimentul ca să poată ajuta participanții cât mai
eficient

În general, 1 voluntar la 4 echipe + 1 voluntar pentru TabMaster este


un număr suficient pentru bună desfășurare a evenimentulu

13
FIȘĂ DE ARBITRAJ
Este important ca pentru vorbitori să fie scris numele complet, clar
pentru a facilita centralizarea datelor de către TabMaster și să se
încercuiască Main sau Shadow

Fişă de arbitraj
Main/Shadow

Runda: Data: Ora:

În acordarea punctajului individual se va ţine cont de ponderea celor 3 componente:


Conţinut (40%), Stil (40%) şi Strategie (20%).

ă
GUVERN _________________ OPOZIȚIE _________________

Vorbitor 1 Vorbitor 2 Vorbitor 3 Reply Vorbitor 1 Vorbitor 2 Vorbitor 3 Reply


e
i Punctaj
ă individual
t total

PUNCTAJ TOTAL GUVERN ______ PUNCTAJ TOTAL OPOZIȚIE: ______

a
Echipa câștigătoare este GUVERN/OPOZIȚIE: ____________________ (numele echipei)
e
. MOTIVAREA DECIZIEI (pe scurt – se poate scrie mai mult feedback pe spatele fișei)
u
i

ARBITRU (Numele și prenumele în clar; și semnătura): _____________________________


ze 79-80 Poate cel mai bun discurs ținut vreodată în România 76-78 Un discurs executat impecabil, nu aveți absolut nicio
ui obiecție de făcut vorbitorului, mult peste nivelul competiției. 74-75 Argumente excelente, perfect aplicate pe moțiune,
complet relevante pentru cele mai importante idei din dezbatere. Stilul este foarte clar și deosebit de convingător.
Îndeplinirea rolului și structura aproape perfecte. 72-73 Argumente foarte bune, raționamente clare și bine explicate, care
lasă însă adversarilor unele căi vizibile de atac. În mare, discursul este unul clar și explicat convingător. 70-71 Discurs
se bunicel. Argumentele sunt aproape toate relevante și de cele mai multe ori convingătoare. Ocazional vorbitorul poate
avea: o problema în a explica, argumentare simplistă, abordarea unor argumente irelevante. Vorbitorul captează atenția,
ai are o structura clara și își îndeplinește rolul.
68-69 Discurs mediu, argumente în general relevante, unele explicate decent. Totuși, există erori de logică, idei
irelevante și argumentare mai degrabă superficiale. Captează atenția, însă rareori foarte convingător și uneori dificil de
înțeles. Este o încercare medie, însă incompletă. 66-67 Discurs slăbuț spre mediu. Unele argumente sunt relevante, însă
te cu o explicație simplistă. În marea majoritate a timpului, vorbitorul este destul de ușor de înțeles; însă discursul său nu este
unul convingător. Structura discursului e deficitară, rolul este în mică parte îndeplinit. 64-65 Discurs slab. Argumentele sunt
rareori relevante și rareori explicate. Discursul este deseori neclar și confuz, cu o structura vagă. Nesatisfăcătoare
îndeplinire a rolului. 62-63 Discurs foarte slab. Aproape imposibil de urmărit, structura aproape inexistentă, neînțelegerea
rolului vorbitorului. 61 Discurs care nu are legătură cu dezbaterea, confuz și obositor. Nu ați văzut discurs mai slab sau
ofensator. 60 Vorbitorul nu a ținut discursul
14
FORMULAR DE
EVALUARE
Pentru o rată mare de completare sugerăm aplicarea acestui chestionar
la fața locului, în timpul evenimentului.

Județ Dată

1. Cum evaluați soluțiile organizatorice găsite pe durata celor două zile?


(Programul competiției, disponibilitatea organizatorilor, adaptarea la situații neprevăzute)
1 (foarte slabe) - 4 (foarte bune)

2. Vă rugăm să evaluați la modul general experiența etapei Județene a Olimpiadei Tinerii


Dezbat din acest an
1 (nu doresc să mai revin!) - 4 (excelent, venim și la anu!)

3. Cum apreciați temele de dezbatere ale concursului?


1 (foarte slabe) - 4 (foarte bune)

4. Concursul a reprezentat un câștig personal


1 (deloc) - 4 (absolut adevărat)

5. Vă invităm să enunțați trei aspecte pozitive privind desfășurarea etapei județene care ar
trebui menținute pe viitor.

6. Vă invităm să ne sugerați trei schimbări privind desfășurarea etapei județene care ar


conduce la îmbunătățirea acestuia (atât din perioada de desfășurare, cât și în perioada de
dinainte)

7. Vă invităm să ne semnalați orice chestiuni deosebite (fie in sens pozitiv, fie negativ) din
cadrul concursului pe care considerați că este important să le știm.
Vă rugam să fiți specifici. Dacă e cazul, nu ezitați să dați nume. Garantăm
confidențialitatea celor relatate.

8. În ce calitate ați participat la etapa națională a Tinerii Dezbat?


❏ Arbitru
❏ Debater

15
PROCES Sugerăm ca pașii organizării unui turneu TINERII DEZBAT să fie:

PA;ȘI DE ORGANIZARE TURNEU


1. Se constituie un grup de comunicare (inclusiv pe Facebook)
2. Se începe promovarea olimpiadei în media și printre potențiale
școli participante
3. Se începe realizarea bazei de date cu paticipanți (nume și date
contact profesori coordonatori, echipe înscrise la începători sau
avansați, etc)
4. Se atribuie coduri echipelor (sub forma NumeJudeț_Număr)
5. Se stabilește locația
6. Se asigură (unde se poate) sponsorizări
7. Se concepe programul competiției
8. Se finalizează materialele de informare/promovare - se
promovează din nou
9. Se ierarhizează arbitrii pe baza informaților din baza de date
(experiență)
10. Se face selecția voluntarilor
11. Se ține ședință tehnică a comisiei (unde se stabilesc roluri și
responsabilități)
12. Se transmit datele relevante TabMasterului (baza de date)
13. Se finalizează baza de date și se transmit -individual- codurile
echipelor (cu câteva zile înainte de olimpiadă când nu mai sunt
posibile substituiri)
14. Se concep invitațiile și listele de invitați speciali
15. Se verifică incompatibilități
16. Se creează mapa cu documente tipizate pentru participanți
17. Se desfășuoară competiția (inclus aici amenajarea locației,
verificarea aparaturii, ședințele de voluntari și arbitraj,
deschiderea,rundele, aplicarea unui formular de feedback și
premierea)
18. Se face raportarea finală

16
1. Test Tehnic - în care cineva se asigură că proiectorul, imprimanta,

ELEMENTELE DE PROGRAM
microfon, sistemul audio și laptopul funcționează [durată ~ 30
minute]
2. Ședință Voluntari - în care voluntarilor le este prezentat
programul lor (printat) iar aceștia sunt trecuți, pas cu pas, prin
toate sarcinile lor [durată ~ 30 minute]
3. Întâmpinarea participanților - în care un voluntar întâmpină și
trimite participanții către sala în care se va face adunarea inițială.
Acest pas este important pentru că participanții nu vor ști unde
să se ducă și se vor plimba fără scop prin școală în caz contrat
4. Deschidere - în care se face obligatoriu prezența participanților
și li se prezintă programul competiției [durată ~ 60 minute]
5. Şedința de Arbitraj - în care Directorul de Turneu trece, împreună
cu arbitrii, prin principiile de arbitraj și clarifică orice întrebări
ar avea profesorii [durată ~ 60 minute]
6. Runde preliminare - în care participanții află unde au fost
repartizați să joace (10 minute) și joacă meciuri ce durează 50
minute (5’+2’+5’+2’+5’+2’+5’+2’+5’+2’+5’+2’+3’+2’+3’= 50’),
arbitrii dau decizia și feedbackul în alte 25’ iar TabMasterul
centralizează datele rundei în 15 minute (ce ar trebui folosite ca
pauză pentru). Prin urmare, pentru o rundă ar trebui bugetate 75
minute cu 15 minute pauză pentru Tabulare și 10 minute pentru
aflarea Pairingului. Total 100 minute
7. Aplicarea formularelor de feedback - în care participanților le
este dat spre completare un formular de feedback care apoi este
centralizat pentru o organizare mai bună anul viitor. Sugerăm ca
formularele să fie aplicate la fața locului pentru a crește rata
de completare.
8. Runde eliminatorii - în care participanții află dacă s-au calificat
mai departe iar procesul este foarte similar cu cel din rundele
preliminare. Diferența se regăsește în faptul că la runde
eliminatorii (sferturi, semifinale și finale) nu se oferă feedback
și sunt mai puține date de centralizat așa că totalul de timp
va fi mai mic: 5’ (anunțare) + 50’ (meci) + 15’ (decizie) + 10’
(tabulare) = 80 minute. De precizat aici că finala mică și finala
mare se întâmplă în același timp.
9. Premiere - în care se oferă diplome și adeverințe de participare
[durată ~ 30 minute]

17
Un turneu TINERII DEZBAT de ordin județean, este structurat în felul

STRUCTURĂ DE TURNEU
următor:
Pentru 2 echipe: 2 runde preliminare și o Finală Mare
Pentru 3 echipe: 3 runde preliminare în care fiecare echipă stă pe bară
fix o dată
Pentru 4-7 echipe: 2 runde preliminare, Finală Mare și finală mică
Pentru 8-15 echipe: 3 runde preliminare, semi-finale, Finală Mare și
finală mică
Pentru 16 - 31 echipe: 3 runde preliminare, sferturi de finală, semi-finale,
Finală Mare și finală mică
Pentru 32+ echipe: 3 runde preliminare, optimi de finală, sferturi de
finală, semi-finale, Finală Mare și finală mică

Pairingul este modalitatea prin care se mixează echipe între ele


PAIRINGUL

pentru a juca în cadrul Olimpiadei.


În runda I echipele joacă între ele în mod aleator.
În rundele II și III este optim ca pairingul să fie făcut High - High
(echipele cu cele mai multe victorii și punctaje la sfârșitul unei runde
joacă împotriva echipelor cu cele mai multe victorii și punctaje)
În Eliminatorii, pentru a asigura că cele mai bune echipe ajung în
finală se va folosi un sistem High - Low: echipa calificată pe locul I,
va juca cu echipe de pe ultimul loc calificat și așa mai departe
Pentru a putea vedea ce echipă s-a clasat pe un anumit loc trebuie
folosit un set de criterii de ierarhizare. Acestea se numesc criterii
de pairing și sunt următoarele (în această ordine):
Număr de victorii, număr de arbitri (unde este cazul), număr de
puncte totale ale echipei, Win Margin (diferențele cu care au câștigat
echipele), punctajul de discurs sumativ, câștigătorul unui meci direct
între cele două echipe (dacă acesta a existat)
Atunci când se alege de ce parte vor fi echipe care joacă (Guvern
sau Opoziție/ Afirmatori sau Negatori), este eficient să se urmeze
următoarele principii:
În runda I și în eliminatorii, se folosește o tragere la sorți aleatorie
pe care echipele o află cu câteva minute înainte de meci.
În rundele II, III se aleg Side-urile (automat, folosind programul de
tabulare) pe criterii de echilibrare.

18
În unele cazuri nefericite, din cauza stresului de la concurs, există

CONFLICTE DE ETICĂ
posibilitatea să apară diverse conflicte între actorii implicați în desfășurarea
olimpiadei (arbitri, organizatori și elevi)
Președintele de comisie are cu siguranță o experiență extensivă în
aplanarea conflictelor și sugerăm ca aceasta să fie utilizată cât mai mult
cu putință. Adăugăm și noi o strategie formată din 4 pași care a dat roade
în experiența noastră
Astfel când cineva este foarte vocal legat de o anumită problemă:
Pasul 1: Sugerăm să nu se discute de față cu toata lumea. Fie că e vorba
de echipe de elevi, fie că e vorba de profesori, aceștia se iau în privat
(într-o sală) unde scopul principal este ca aceștia să fie calmați. Explicați
că arbitrul este suveran, decizia nu se poate schimba, ca veti avea o
discutie cu arbitrul respectiv.
Important este să se înțeleagă din prima că nimic nu se poate schimba.
Altfel, e posibil ca problemele să persiste.
Pasul 2: Sugerăm să se discute cu arbitrul contestat în privat pentru a
afla ce s-a întâmplat în meci.
Pasul 3: Sugerăm să se ia opinia și de la ceilalți actori implicați (cealaltă
echipă, ceilalți arbitri) tot în privat.
Pasul 4: Dacă este cazul, după o discuție cu Directorul de Turneu se
decide dacă arbitrul respectiv mai arbitrează principal sau nu. E o idee
bună să se discute cu TabMasterul să se pună conflict de arbitrare între
actorii implicați.

19
CAPITOLUL 3:
DIRECTORI
DE TURNEU
Un Director de Turneu are două mari datorii la Olimpiada
TINERII DEZBAT:
1. Să asigure un standard înalt de arbitraj (asta se face primordial
în cadrul ședinței de arbitraj)
2. Să se asigure că pairingul este făcut corect și că arbitrii sunt
distribuiți cât mai eficient.

ȘEDINŢA DE Pentru ședința de arbitraj se bugetează aproximativ o oră. Urmează


ARBITRAJ un schelet de structură în jurul căruia un Director de Turneu cu
experiență în dezbateri nu va avea probleme în a construi. Aceasta
ar trebuie să conțină discuții pe următoarele elemente:

• Aspecte tehnic-administrative [5 min]


• Punctaje: Conținut, Stil, Strategie, POIs [5 min]
• Rolurile Vorbitorilor [5 min]
• Decizie [5 min]
• Feedback Individual, discurs de arbitraj [5 min]
• După meci [5 min]
• Q&A [15 min]
Buffer 15 minute (de folosit unde e nevoie)

20
Se trece prin următoarele informații:

ASPECTE TEHNICO-ADMINISTRATIVE
1. Va exista power-pairing high-high la rundele 2 si 3
2. Runda 1 va fi făcută pe criterii aleatorii
3. Punctajele nu se comunică în nici un meci.
4. Nu exista nici o rundă de calificare închisa - adică se primește
feedback în toate. Eliminatoriile sunt închise (nu se da feedback,
nu se dă decizie - aceasta din urmă se comunică în plen).
5. Din punct de vedere educațional e o idee bună ca toată lumea
să stea și duminică.Nu se pot primi diplome dacă se pleacă mai
devreme.
6. În caz de echipe/profesori care fac remarci ofensatoare la adresa
altor echipe/profesori/staff (afirmații rasiste, xenofobe, sexiste etc.)
aceste echipe/profesori pot și vor fi excluse/excluși din competiție.
7. Criteriile de avansare (break) in caz de egalitate a echipelor sunt
(in aceasta ordine): Wins (număr meciuri câștigate). Ballots (număr
arbitri care au acordat câștig de cauză echipei). Score (punctaj
total). Win Margin (diferență cu care s-a câștigat). Reply Score (scor
al discursurilor sumative)
8. Conflicte: Dacă există arbitri care nu pot arbitra alte echipe în afară
de cele proprii este foarte important să spună acum (ca TabMasterul
să poată introduce conflictul în Program).

60 Minim – 80 Maxim.
PUN CTAJE

60 se dă doar când discursul nu este dat de debaterul respectiv. 80 când


întâlnim discursul perfect (niciodată)
61 se da cand debaterul are un comportament rasist/xenofob/fizic agresiv
70 este punctajul mediu.

Se pot da punctaje cu intregi sau cu .5

POIs - Fiecare vorbitor ar trebui să accepte 1 sau 2 puncte de intervenție


(POIs). Fiecare vorbitor ar trebui să se ridice (să încerce să pună un POI)
de 3 - 8 ori pe meci.

1. G1—>O3: 5 minute.
ROLURILLE VORBITORILOR

2. Reply-urile (discursurile sumative) sunt inversate. Primul este discursul


sumativ al Opoziției apoi al guvernului. Durează 3 minute fiecare.
3. Vorbitorii au timp de gandire 2 minute între discursuri. Nu este
obligatoriu să îl folosească. Nu se reportează în caz că este nefolosit.
4. Primul vorbitor al guvernului trebuie să dea definiții rezonabile (care
să lase loc de o discuție relevantă)
5. Primi 2 vorbitori ai ambelor echipe au voie și ar trebui să aducă
argumente. Vorbitorii 3 ar trebui să fie reactivi. Vorbitorii sumativi
ar trebui să ofere o privire de ansamblu asupra meciului înclindând
totuși balanța înspre echipele lor.

21
1. S-a așezat ultimul vorbitor, debaterii au dat mâna și au ieșit din

DECIZIA
sală. Arbitrul prima oară se va gândi la cine a câștigat meciul FĂRĂ
să se uite la puncte. Apoi abia calculează punctele. Dacă există o
neconcordanță se ajustează. Debate-ul este un sport de persuasiune,
nu de adunat puncte. Acestea doar încearcă să coantifice elemente
ale persuasivității. Prin urmare sunt indicatori indirecți. Un arbitru
va prefera să urmeze indicatorul direct - cine simte/crede că a
fost un avocat mai bun al cauzei sale - adică cine l-a convins sau a
convins-o mai bine.
2. Arbitrul recitește moțiunea, se gândește cum ar intrepreta-o un om
mediu, cult apoi caută să observe dacă ideile prezentate de cele 2
echipe conving un om mediu inteligent, fără opinii și fără cunoștințe
specializate. Se gândește care ar fi întrebările la care dacă ar primi
un răspuns ar putea să decidă implementabilitatea moțiunii și observă
care dintre echipe a reușit să ajungă mai aproape de aceste întrebări.
3. Arbitrul își aduce aminte că echipa Guvernului are datoria de a
demonstra că moțiunea stă în picioare într-o majoritate seminificativă
de cazuri. Opoziția are datoria de a demonstra că moțiunea cade
într-o minoritate semnificativă de cazuri. Nici echipa Guvernului,
nici a Opoziției nu pot câștiga printr-un singur exemplu.
FEEDBACK INDIVIDUAL

Feedback-ul individual ar trebui să fie scurt și la obiect.

1. Învelirea informației într-o formă plăcută:


Așa NU: „Ai făcut asta prost și asta bine.”.
Așa DA: ”Asta poți să îmbunătățești, asta ar trebui să faci în
continuare.”
2. Orientare spre soluție: Este o idee bună ca la orice feedback critic
să fie adăugat și un pas (cel puțin) pentru soluționarea problemei
identificate
3. Trei este numărul maxim de idei de transmis în feedback – mai mult
de atât și participanții își vor pierde interesul sau vor uita.. Maximizați
șansele ca feedbackul să fie urmat!

Scurt (5 minute), la obiect! O posibilă formă de livrarea a acestuia este


DISCURSUL DE ARBITRAJ

cea pe care o folosesc și participanții pentru a argumenta, SEXI:

Statement - Cine a câștigat.


Explanation: În baza căror reguli au câștigat?
Ilustration: Ce exemplu relevant putem să oferim pentru explicația de
mai sus?

22
Arbitrii au 10 minute pentru decizie (după expirarea termenului voluntarii

DUPĂ MECI
vin să strângă deciziile). Decizia se ia individual. Este interzisă comunicarea
între arbitri în acest punct pentru a nu fi influențată judecata.
Punctajele se dau în timpul meciului dar NU sunt finale. Ele se pot schimba
în orice moment și probabil se vor schimba o dată ce arbitrul ajunge la o
deicizie internă pentru a se asigura că echipa câștigătoare are cele mai
multe puncte.
Relație Principal – Shadow: Arbitrul principal va da discursul de motivare
a decizieI. Arbitrul principal are votul. Shadow-ul nu, însă trebuie să țină
flow-ul și să dea punctaje.
Este important ca toată lumea să se asigure că au fost completate toate
rubricile de pe Fișa de Arbitraj (inclusiv încercuirea Main/Shadow)

Q: Ce fac dacă întârzie o echipă 10 minute?


QUESTIONS&ANSWERS

A: Cealaltă echipă câștigă automat, echipa care a întârziat primește 60


pe linie
Q: Ce fac dacă unui vorbitor i se face rău și nu mai poate da discursul?
A: Scriem pe foaia de arbitraj și lăsăm un alt vorbitor să țină discursul.
(doar 1-3, 2-reply) Punctăm normal.
Q: Câte puncte scad dacă un vorbitor nu a acceptat nici o intervenție
deși avea de unde sau nu a pus nici o intervenție?
A: Dacă discursul său a fost mediu, scădem un punct, dacă a fost slab,
nu scădem.
Q: Ce fac dacă vorbitorul nu vorbește 5 minute
A: Dacă vorbește peste 5 minute 20 secunde începem să batem în masă
politicos și nu mai notăm nimic, dacă vorbește sub scadem punctajul
proporțional cu cât a vorbit. IMPORTANT: un vorbitor care nu vorbește
deloc primește 60 puncte.
Q: Ce fac dacă nu vine un arbitru
A: Dau de veste Directorului de Turneu, aștept 5 minute și încep meciul
dacă sunt Principal

23
i
a ALOCARE Directorul de turneu ar trebui să lucreze aproape cu TabMasterul
ARBITRI și cu Președintele Comisiei pentru face rost de informațiile ce îi
sunt necesare pentru oferirea de ranguri arbitrilor. Aceasta din
a urmă se inserează în programul de tabulare (cu A,B,C și Shadow)
o și se face conform experienței profesorilor
i
Arbitrii cu rang de Shadow nu pot arbitra ca arbitru principal. Unui
arbitru i se poate schimba, cu decizia Directorului de Turneu, rangul
e
în timpul competiției.
ă
Este important ca Directorul de Turneu să fie atent la orice conflicte
e ar putea să apară între arbitri și echipe fie că sunt clare (o echipă
nu poate fi arbitrată vreodată de propriul arbitru) sau indirecte
(un profesor nu poate arbitra o echipă în care are un membru de
familie sau un elev pe care l-a mentorat).

Pentru Rundele Eliminatorii este util ca un Director de Turneu să


țină cont de următoarele 3 aspecte:

1. Este important ca în timpul rundelor eliminatorii (optimi de


finală, sferturi de finală, semi-finale, finală mare și finală mică)
să arbitreze în panel mai mulți arbitri - întotdeauna număr
0
impar.
2. La acestea ar trebui să arbitreze cei mai experimentați arbitrii
. 3. Orice arbitru care are o echipă care încă joacă în eliminatorii
nu are voie să arbitreze. Spre exemplu, arbitrul echipei A nu
poate arbitra semifinala între C și B dacă în cealaltă semifinală
e
joacă A vs D
,

ă
l
e

24
Manualul a fost elaborat de

Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR) pentru

Olimpiada naţională de argumentare, dezbatere şi gândire critică TINERII DEZBAT

www.ardor.org.ro

ACEST MATERIAL POATE FI DISTRIBUIT ȘI COPIAT CU CONDIŢIA


MENŢIONĂRII ARDOR CA AUTOR AL MATERIALULUI.

Este una dintre cele mai relevante organizații non-guvernamentale


din domeniul educației din România.
Este o rețea de asociații regionale care lucrează cu mai mult de 250
ARDOR de instituții de învățământ la nivel național și are mai mult de 5000
de beneficiari anuali.
Scopul este de a răspândi în cât mai multe contexte educaționale
instrumentul numit debate și valorile asociate acestui instrument
(respect, toleranță, argumentare, coerență, gândire critică etc.).
Are 20 ani de experiență în programe educaționale la nivel național:
organizează cursuri de formare pentru cadre didactice și tineri,
dezbateri publice, concursuri de dezbateri, realizează materiale
educaționale pentru folosirea metodelor de educație deliberativă la
clasă sau în diverse contexte educaționale, colaborează cu instituții
de prestigiu precum Ministerul Educației Naționale, Consiliul Britanic,
Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României,
UNICEF.

Olimpiada naţională de argumentare, dezbatere şi gândire critică


TINERII „TINERII DEZBAT” este un concurs al Ministerului Educației Naționale
DEZBAT ce vizează dezvoltarea unor abilități esențiale în rândul elevilor de
liceu din România. Având prima ediție în 2017, acesta înlocuiește și
extinde Concursul Național "TINERII DEZBAT", proiect inițiat în 2010
de Agenția pentru Dezvoltare Comunitară 'Împreună' și desfașurat în
perioada 2010-2016 sub egida Ministerului Educației, cu sprijinul tehnic
al ARDOR și susținerea financiară a Romanian American Foundation,
UNICEF, Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului
României, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Agenția
Națională pentru Romi, Fundația 'Dignitas'.
25
Ediția I, anul 2017
Redactare text: Nicolae Șovăială-Ionescu
Editare si DTP: Augustina Mihaela Vasile
26