Inspectoratul Şcolar al judeţului Arad

Grupul Şcolar Industrial Sebiş

Prof. Barbatei Gabriela

Prof. Pogan Mihai

Caietul dirigintelui
PROIECT

Editura Şcoala Vremii, Arad, 2005
1

Doar o viaţă trăită pentru alţii este o viaţă care merită a fi trăită. A. Einstein

Argument
Prezentul Caiet al dirigintelui, conceput pentru un ciclu de învăţământ şi în conformitate cu reforma învăţământului românesc, cu o perspectivă largă asupra devenirii personalităţii umane, se adresează în primul rând diriginţilor cu mai puţină experienţă didactică, un adevărat ghid ce include modalităţile fundamentale de activitate educativă pe care trebuie să o desfăşoare orice diriginte. El răspunde în primul rând dificultăţilor de redactare a unui caiet al dirigintelui, care presupune o serie de tabele şi rubrici referitoare la activităţile ce trebuie desfăşurate la clasă. Aceasta nu înseamnă că el trebuie înţeles ca o expresie a unicităţii, ca formă închisă, caracterul lui fiind, prin excelenţă, unul sugestiv şi experimental, lăsând dirigintelui deplina libertate în privinţa dispunerii formelor de activitate educativă, a alegerii rubricaţiei şi a stabilirii obiectivelor şi modalităţilor de realizare a unor forme diverse de activitate instructiv-educativă la orele de dirigenţie. De aceea noi am avut în vedere doar acele forme comune tuturor nivelelor de învăţământ şi care se pot adapta fiecărei clase, după profilul sau ciclul de învăţământ, după specificul şcolii, după nivelul educativ al colectivului de elevi şi în legătură strânsă cu experienţa dirigintelui. Nutrind speranţa că distinşii noştri colegi vor veni cu sugestii pertinente, autorii acestui proiect vă mulţumesc anticipat.

Autori

2

Dirigintele şi dirigenţia
Dirigintele este managerul clasei de elevi, acţiunea sa educativă fiind direcţionată în dublu sens: - asupra colectivului de elevi; - asupra echipei de profesori ai clasei; dar munca profesorului diriginte este orientată, în special, asupra colectivului de elevi. În desfăşurarea şi organizarea activităţilor de instruire şi consiliere dirigintele devine un coordonator şi sfătuitor care oferă sugestii, stimulează şi îndrumă activitatea colectivului de autoeducare şi autoinstruire. Ce ar trebui să fie şi ce nu ar trebui să fie dirigintele (cf. Liliana Stan şi Adina Andrei, Ghidul tânărului profesor, Ed. Spiru Haret, Iaşi, 1997, p. 212-213). Dirigintele ar trebui să fie pentru grupul clasei: a) pe plan educativ; - un prieten la care elevul să apeleze când se află în dificultate; - un observator capabil să negocieze, în caz de nevoie, conflictele relaţionale cu profesorii sau conducerea instituţiei; - o persoană care să-l ajute pe elev să se integreze în viaţa colectivului; - o persoană dispusă să-i ajute pe membrii grupului în orice împrejurare cu un sfat; b) pe plan pedagogic: - o sursă de informaţii utile; - un educator care-şi propune să contribuie la dezvoltarea potenţialului intelectual al elevului; - un consilier care să propună partenerilor săi metodele cele mai eficiente de lucru, adaptate la personalitatea fiecărui elev şi care să-i ajute pe aceştia să-şi formeze propriul stil de muncă; - o persoană capabilă să-i facă pe elevi să înţeleagă legăturile dintre diverse discipline şi să încurajeze abordarea interdisciplinară a problemelor; - un ajutor calificat în vederea orientării şcolare şi profesionale. Dirigintele nu trebuie să fie: - o persoană atotştiutoare care face morală; - o persoană responsabilă cu disciplina clasei; - o persoană care să-i împiedice pe elevi să fie autonomi în deciziile pe care le iau; - un supraveghetor care să controleze direct progresele sau disfuncţiile colectivului de elevi. În viziune contemporană un diriginte trebuie să fie un moderator care ştie să asculte, ştie să întrebe şi să acţioneze adecvat la problemele ce se ivesc în activitatea colectivului de elevi. „Orele de dirigenţie trebuie să fie ore de educaţie şi cultură, deschise spre viaţa socială şi profesională a viitorilor cetăţeni. Se cer din partea dirigintelui cultură generală, imaginaţie, spirit de organizare şi un stil integrat, profesorul fiind un participant al grupului pe care îl îndrumă în mod discret, stimulând dezbaterea problemelor şi găsirea soluţiilor. În majoritatea lor, orele de dirigenţie trebuie pregătite şi desfăşurate cu ajutorul elevilor şi, în acest scop, fiecare temă va fi anunţată cu cel puţin o săptămână înainte” (Marin Stoica). Prof. Mihăilescu Dumitru, inspector de specialitate al I.S.J.Arad
3

Organizarea colectivului de elevi 4 .

Anul ……………. 4. 3. crt. Clasa a ………… Anul …………… 1. 2. 3. 5. anul şcolar. crt. 7. local. Anul ……………. numele şi prenumele elevilor Clasa a …………. şi judeţ Numele părinţilor şi ocupaţia lor Adresa. 5 . Clasa a …………. Numele şi prenumele elevului (cu iniţiala) Data naşterii. telefon 1. 9.COLECTIVUL DE CONDUCERE AL CLASEI Nr. Funcţia îndeplinită Clasa. 5. 4. 2. 8. Clasa a …………. 6. DATE PRIVIND COLECTIVUL DE ELEVI Nr. buletin. Anul …………….

29. 25. 32. 13. 27. 16. 19. 17. 23. 18. 22. 14. 20. 6 . 31. 26. 21. 15. 12. 24. 28. 30. 11. 34. 33.10.

7. 3. 16. Nr. 13. 1. engleză Lb. franceză Română Numele elevului 10. 7 18. 8. 6. . 9. 15. 17. 4.REPARTIZAREA MANUALELOR ŞCOLARE Latină Logică Filozofie Istorie Geografie Biologie Chimie Fizică Matematică 2 Matematică 1 Lb. 2. 11. 14. 5. crt. 12.

REPARTIZAREA MANUALELOR ŞCOLARE Latină Logică Filozofie Istorie Geografie Biologie Chimie Fizică Matematică 2 Matematică 1 Lb. 25. 20. 31. 8 36. . 23. engleză Lb. 30. 35. 21. 24. 29. crt. 27. 34. 32. Nr. 22. 33. 28. franceză Română Numele elevului 19. 26.

II Clasa a ……… Sem. I Sem.II 9 .I Sem.I Sem.PLANIFICAREA TEZELOR Anul şcolar ……………… Clasa a ……… Sem.I Sem.II Clasa a ……… Sem.I Sem.II Clasa a ……… Sem. Disciplina de învăţământ Clasa a ……… Sem.I Sem. II Clasa a ……… Sem. Disciplina de învăţământ Clasa a ……… Sem. Crt. I Sem.I Sem.II Clasa a ……… Sem. II Nr. Crt.II PLANIFICAREA TEZELOR Anul şcolar ……………… Nr.

Cunoaşterea colectivului de elevi 10 .

Opţiunea părinţilor …………………… Motivaţie ………. Rezultate la concursuri şi olimpiade ………………………………………………………………… Performanţe extraşcolare ……………………………………………………………………………. b) disciplina la lecţii …. afectivă. Mama: Numele …………………………………. DATE COMPORTAMENTALE Comportarea în şcoală: a) conduita la lecţii …………………. Observaţii generale ………………………………………………… VI. Studii ……………………. Memoria ……………………. Profesia ……………………… Locul de muncă …………………………….. Media generală …….. DATE ASUPRA SĂNĂTĂŢII I. APRECIERI DE ANSAMBLU a) Pregătirea elevului raportată la aptitudini.………… Participarea la viaţa colectivului …………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………….. localitatea ………………. Temperamentul …………………… Caracterul …………………..……… Clasificat al …….-lea din ….. sănătate... În familie sunt …… copii.. Diagnostic de orientare şcolară şi profesională dat de şcoală …………..-lea din ….. Judeţul ……………. DATE ASUPRA FAMILIEI Antecedente ale sănătăţii ……………………………………………………………………………. Tipul de familie ……………….. V...……… Clasificat al …….. Studii ……………………..b) rezultate mai slabe ……………………………………………………….. Media generală ……. de elevi Clasa a ………….……… Clasificat al ……...... b) Gradul de maturitate intelectuală. ………………………………………………………………………………………………………. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ Opţiunea elevului ……………………........ ………………………………………………………………………………………………………. Media generală ……. Diriginte: …………………………… Semnătura …………………. REZULTATE ÎN ACTIVITĂŢILE ELEVULUI Clasa a …………. temperamentală ……………………………………. de elevi Clasa a …………. Starea actuală a sănătăţii ……………………………………………………………………………. III. Profesia ……………………… Locul de muncă ……………………………. condiţii ……………………………….. Foto Tatăl: Numele …………………………………. IV... CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII Gândirea ………………….. de elevi Obiecte la care a avut: a) rezultatele cele mai bune ………………………………………………… ……………………….. Atenţia ……………………… Aptitudini ………………………….-lea din …. Media generală ……. Apartenenţă religioasă …………………… II. Inteligenţa ………………… Voinţa ……………………….….......…. de elevi Clasa a …………....……… Născut la ………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 11 ...FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI (Se completează pe parcursul anului şcolar) Numele şi prenumele elevului …………………………………….Climatul educativ …………………… Condişii materiale ……………………………………. Comportarea în familie ……………………………………………………………………………… Comportarea în societate ……………………………………………………………………………..….……… Clasificat al …….. VII.….-lea din ….. Echilibrul emotiv …………………… Interesele …………………..

OBSERVAŢII ASUPRA EVOLUŢIEI ELEVULUI ……………………………………………………. informaţii de la părinţi ţi colegi.. Anul şcolar Forme de activitate: convorbire. vizită la domiciliu. Material faptic desprins Interpretare şi măsuri luate 12 . chestionare ...

3.……. ………………………………. ………………………………. A. 1. ……………………………. Cu cine nu ai vrea să lucrezi? 1.TEST SOCIOMETRIC (referitor la procesul de interacţiune ce se manifestă în colectiv) Numele şi prenumele ……………………………………… Data ……….……. ……………………………….……. ……………………………. 3.…….. care corespund cel mai bine dorinţelor tale legate de întrebarea respectivă.……. etc... în cazul plecării familiei lor în altă localitate. Gândeştete la faptul că în clasă eşti pus în situaţia de a munci cu alţi colegi la un subiect dat. 2. A . ………………………………. 2. 3.…….. 1. Editura didactică şi pedagogică.... 1978) 13 . 3. …………………………….. nu completa nimic. 2.. ………………………………. Plecaţi în excursie cu trenul.…….. A. …………………………… 3. …………………………… 3.. (ne)integrarea în colectiv.. 2. grupuri de interese. …………………………… 2. ……………………………. două sau trei nume de colegi de clasă. B. …………………………… 1. relaţii între elevi. ……………………………….. ……………………………….. Bucureşti.. 2.. 3. A. ……………………………….. B. …………………………… 5. Dacă nu ai nici un coleg care să corespundă cerinţelor întrebării. …………………………… 5. 3. B. Indică pe acei colegi din clasă după care ai regreta dacă. ……………………………. 2.……. A..…….……. …………………………….. B . 2. Clasa ……. 2.. Indică pe cei cu care nu ai vrea să călătoreşti împreună. Instrucţiuni: Citeşte cu atenţie întrebările şi apoi indică unul. ……………………………. …………………………… 4. Care sunt colegii cu care nu doreşti să fii prieten? 1. …………………………… 2. Cu cine ţi-ar plăcea să lucrezi? 1. …………………………….. B. 3. 2. Dirigintele şi sintalitatea colectivului de elevi. Cu cine din clasă nu ţi-ar plăcea să participi la asemenea activităţi? 1.. 2. Care sunt cei mai buni prieteni ai tăi din clasă? 1. (După Ioan Nicola. ar trebui să te desparţi de ei. Indică pe acei colegi după care n-ai regreta dacă ar pleca din clasa ta. ……………………………. 3. 3. ………………………………. ………………………………. 2. Cu cine din clasă ai vreac să călătoreşti în acelaşi compartiment? 1. 1. ……………………………. 3. ………………………… 4. Gândeştete la activităţile tale preferate din timpul liber şi apoi indică pe colegii de clasă cu care ţi-ar plăcea cel mai mult şă participi la asemenea activităţi. 1. …………………………… Pe baza acestui test sociometric se poate realiza un centralizator pentru a se observa sintalitatea colectivului de elevi: lider(i).

în cerc restrâns de prieteni Nu se teme de colectivitate Timid. Activismul social Activism social ridicat Bun organizator Spirit de iniţiativă înalt Ocupă o poziţie de lider Autoritate înaltă. Se va realiza la sfârşitul unui ciclu şcolar 14 . Unele particularităţi de personalitate specifică Liniştit. îl urmează pe altul Autoritate scăzută Se sustrage de la sarcini sociale Încăpăţânat Indisciplinat Conflicte frecvente cu elevii Conduită necorespunzătoare Activism exagerat. caută prieteni Închis. prietenoasă acasă Atmosferă ostilă. neastâmpărat Nu se supune uşor educaţiei Elev slab Nu se interesează de învăţătură Citeşte puţin Nu are interese şcolare Notă. neliniştit. neîncrezător Îşi supralicitează posibilităţile Îşi subestimează posibilităţile Ambiţios Modest.HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI 1. Învăţătura Elev bun Învaţă cu interes Citeşte mult Are interese şcolare pentru …………… 2. Comunicarea în familie Atmosferă caldă. Conduita Docil Disciplinat Absenţa conflictelor cu elevii Conduită liniştită Potolit în mişcări (astâmpărat) Se supune uşor educaţiei 3. de încredere Relaţii proaste. sfios Deschis Ascuns Compătimitor Nesimţitor Influenţează în bine pe colegi Influenţează negativ pe colegi 5. conflictuală Relaţii apropiate. Comunicarea în şcoală Are mulţi prieteni. încrezător în sine Alarmant. de suspiciune Control sever asupra copilului Control slab Limitarea independenţei copilului Libertate prost înţeleasă Părinţii colaborează cu profesorii Părinţii nu colaborează cu profesorii Activism social scăzut Slabe capacităţi de organizare Spirit de iniţiativă scăzut E condus. popularitate Nepopular E printre prieteni. trece neobservat Este simpatizat Nu este simpatizat 6. simat de colegi Îndeplineşte cu plăcere sarcini sociale 4.

Planificarea activităţii orei de dirigenţie 15 .

.. Anul şcolar: ……………. REPARTIZAREA ORELOR DE DIRIGENŢIE PE TIPURI DE ORE 16 Lumea problemelor vârstei Educaţie sanitară şi sexuală Educaţie rutieră Orientare şcolară şi profesională Organizarea şi educarea elevilor Analiza rezultatelor .Clasa An şcolar Clasa a ……. Anul şcolar: …………….. Clasa a ……. Anul şcolar: ……………. Educaţie intelectuală Educaţie moralcetăţenească Educaţie estetică Clasa a ……. Anul şcolar: …………….. Clasa a …….

16. 14. 13. 10. 3. 4. 9. 13.. 8. Anul şcolar ……………… Tipul orei Tema orei de dirigenţie Data Tema orei de dirigenţie Data Nr. 9. 10. 2. 7. 4. Anul şcolar ……………… Tipul orei Tema orei de dirigenţie Data Tema orei de dirigenţie Data Nr. 12. ANUL ŞCOLAR ……………….. Clasa a ………. TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE SEMESTRUL II. 17 . 12. 7.TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE SEMESTRUL I. 14. crt. 11. 15. 6.. Clasa a ………. 1. 2.. crt. 5. 6. ANUL ŞCOLAR ………………. 15. 11. 16. 5. 8. 1. 3.

.………………………………..... Material bibliografic : ……………………………….PLANUL OREI DE DIRIGENŢIE Data:………………………… Tema:……………………………………..………………………… DESFĂŞURAREA OREI Concluzii : Tema pentru ora viitoare : Sarcini concrete pentru elevi in vederea pregătirii orei viitoare : Observaţii după desfăşurarea orei: 18 . Material didactic : ………………………………..……………………………..…………………………. Metode : ……………………………………………………………………….………………………… Tipul orei : …………………………………….………… Scopul : ………………………………………………..

Colaborarea cu familia 19 .

8. crt.. crt... Nr.…….. 1. Numele şi prenumele Funcţia în cadrul comitetului Adresa de la domiciliu Locul de muncă Tema lectoratului Data şi ora desfăurării Observaţii Anul şcolar / semestru Obiectivul şi scopul şedinţei Data şi ora desfăşurării Observaţii NOTĂ : Din comitetul de părinţi de la nivelul şcolii fac parte un număr de………. 1...PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI …………. 4. 4. COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI …………. 6. ……………………………………………… 4. ……………………………………………… 3. PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII LA NIVELUL ŞCOLII Nr. 3. 2. 3. 5.. 2. 7. crt. ……………………………………. 2. PENTRU ANUL ŞCOLAR ………… Nr.…. ……………………………………………… 20 . din care : 1.

13. 12. II Sem. I Nr. 6. 3. 20. 5. 16. 9. 25. 19. II Sem. 18. II Sem. 33. ……………. 28. 27. 8. 21 . ……………. Clasa a ……. 31.PROGRAMAREA VIZITELOR LA DOMICILIU Clasa a ……. 17. 26. II Sem. Clasa a …… Anul şcolar Anul şcolar Anul şcolar Anul şcolar ……………. 23. 4. Numele şi prenumele elevului 1. Sem. I Sem. 24. 30. 14. crt. 2. ……………. 21. 22. 15. 32. 7. I Sem. 29. 11. Clasa a ……. I Sem. 10.

Desfăşurarea discuţiilor cu familia: ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Domiciliul …………………… …………………………. …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Obiectivele vizitei la domiciliu 4. 6.. Data …………. Domiciliul …………………… ………………………….VIZITĂ LA DOMICILIUL ELEVULUI Numele elevului …………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Data …………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Concluzii: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 22 . Desfăşurarea discuţiilor cu familia: ……………………………………………………………………………………………………. 5. …………………………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………………………. Obiectivele vizitei la domiciliu 1. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Concluzii: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… VIZITĂ LA DOMICILIUL ELEVULUI Numele elevului …………………………. 3. …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….VIZITĂ LA DOMICILIUL ELEVULUI Numele elevului …………………………. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Concluzii: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 23 . 12. Domiciliul …………………… …………………………. Desfăşurarea discuţiilor cu familia: ……………………………………………………………………………………………………. 9. …………………………………………………………………………………. Obiectivele vizitei la domiciliu 10. Obiectivele vizitei la domiciliu 7. 8. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Data …………. …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Domiciliul …………………… …………………………. …………………………………………………………………………………. Data ………….. …………………………………………………………………………………. 11. Desfăşurarea discuţiilor cu familia: …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Concluzii: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… VIZITĂ LA DOMICILIUL ELEVULUI Numele elevului ………………………….

distincţii. eşecuri 24 .Statistici Succese.

25. 32. 26. 34. 3. 22. crt. Media generală Medii între 5-7 Medii între 7-9 Loc pe clasă . 10. 6. 7. 2. 24. 18. 8. 13. 31. 20. 9. 5. 30. 16. 27. 14. 28. 11. 19. Media la purtare Medii între 9-10 1. 21. 12. 33. 17.SITUAŢIA LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR ………………. 29. 23. 25 Transferat Promovat Repetent Corigent Numele şi prenumele elevului Neîncheiat Nr. 4. 15.

20. 24. 29. 13. 33. 2. 19. 10. 6. 28. 4. 9. 3. Media la purtare Medii între 9-10 1. 32. 7. crt. 26 Transferat Promovat Repetent Corigent Numele şi prenumele elevului Neîncheiat Nr. 18. 21. 26. 11. 17.SITUAŢIA LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR ………………. 16. 22. 8. 5. 14. 34. Media generală Medii între 5-7 Medii între 7-9 Loc pe clasă . 30. 15. 23. 31. 25. 12. 27.

14. 3. crt. 7. 16. 15. 8. 29. 32. 24. 13. 25. Media generală Medii între 5-7 Medii între 7-9 Loc pe clasă . 2. 5. 20. 9. Media la purtare Medii între 9-10 1. 18. 21. 27 Transferat Promovat Repetent Corigent Numele şi prenumele elevului Neîncheiat Nr. 27. 28. 10. 34. 6. 30. 11. 26. 12. 33. 23. 22. 17. 19. 4.SITUAŢIA LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR ………………. 31.

11. 5. 21. 30. 3. 10. 23. 33. 4. 8.SITUAŢIA LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR ………………. 31. 2. 32. 12. 14. 9. 22. 17. 25. 26. 24. 19. 28 Transferat Promovat Repetent Corigent Numele şi prenumele elevului Neîncheiat Nr. 29. crt. 28. 18. 6. Media generală Medii între 5-7 Medii între 7-9 Loc pe clasă . 15. 20. 16. 7. 34. 13. 27. Media la purtare Medii între 9-10 1.

SITUAŢIA SANCŢIUNILOR DATE ELEVILOR Nr. 3. 2. 3. 7. 8. 1. 8. 2. 4. 6. 1. 4. 1. 10. Numele elevului Clasa Sancţiunea Măsuri educative Numele elevului Clasa Disciplina Premiul Faza PREMIANŢII CLASEI ………… Nr.SITUAŢIA ELEVILOR DISTINŞI LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI Nr. crt. 5. 9. crt.…. 6. 9. 2. 10. 5. 5. 10. crt. 7. 4. 6. Premiul Media Menţiune Media . 9. 29 Numele elevului Clasa ANUL ŞCOLAR …………. 7. 3. 8.

Orientarea şcolară şi profesională 30 .

uşoară Energetică Cercetare Sănătate 1. 15. 10. 31 Armată . 9. chimică Transporturi Nr. Numele şi prenumele elevului Culte / religie Agricultură Învăţământ Construcţii Ind. 2. extractivă Artă şi cultură Industria grea Administraţie Alte domenii Ind. 22.STATISTICA ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE Opţiunea pe domenii profesionale Ind. 19. 12. 14. 13. 6. 32. 20. 11. 30. 27. 5. 16. 29. 25. 26. 7. 8. 31. 3. 23. 17. 28. 24. 18. 4. crt. 21.

5. Clasa ……... Factorii care te-au influenţat Profesiunea intră în tradiţia familiei Este preferată de părinţi pentru avantaje oarecare Profesiunea este frumoasă. 4. locuri de muncă ‫ ٱ‬Discuţii cu părinţii ‫ / ٱ‬prieteni ‫ٱ‬ Dezbateri la orele de dirigenţie ‫ٱ‬ Vizionarea TV. …………………………… 3. reviste ‫ ٱ‬Vizite la instituţii.. Vei marca alegerea cu X şi vei motiva opţiunea unde este cazul. ……………………………………………………………………………………………………………. ………………………………. 3. Crezi că preocupările tale din timpul liber se leagă de profesiunea aleasă şi te-au influenţat în mod deosebit în opţiunea ta şcolară şi profesională? Numeşte aceste preocupări şi explică relaţia cu viitoarea profesiune. Menţionează-ţi posibilitatea sau imposibilitatea pentru fiecare caz în parte: ‫ٱ‬ Nu ‫ ٱ‬Motivaţie ………………………………………….. rang social. în ordine prioritară.. Eşti pus în situaţia de a opta pentru o profesiune sau pentru orientarea şcolară.……. 6. …………………………… 2. Cunoşti importanţa pe care o acordă societatea profesiei alese de tine şi în ce măsură ? De unde ? Satisfăcător: ‫ ٱ‬Bine: ‫ ٱ‬Foarte bine: ‫ٱ‬ Alte precizări ……………………………………………………………………………….………………………… Da ‫ٱ‬ Nu ‫ ٱ‬Motivaţie ……………………………………………. Cum te-ai documentat în legătură cu opţiunea şcolară şi profesională: Ziare. ‫ ٱ‬Excursii organizate de şcoală ‫ٱ‬ 6.. ……………………………………………………………………………………………………… 4... intelectuale şi sociale pentru a urma cariera aleasă. Consideri că obiectele de studiu preferate corespund orientării tale şcolare şi profesionale? Numeşte.……. 6..…………………………… Da ‫ٱ‬ Nu ‫ ٱ‬Motivaţie …………………………………………….) ? Explică fiecare caz în parte ! Da ‫ٱ‬ Nu ‫ ٱ‬Motivaţie …………………………………………. ……………………………….………………………… 5.. 8. 1. în ordine prioritară. 2. poziţie socială.. 3. cele trei obiecte de studiu îndrăgite: 1. 3. Numeşte.. etc. te pasionează.………………………… Da ‫ٱ‬ Nu ‫ ٱ‬Motivaţie ……………………………………………. 2. ca apoi să se realizeze dezbateri motivate în cadrul orelor de dirigenţie. ……………………………. 2. spiritual.. ……………………………. 32 .…………………………… Da Da ‫ٱ‬ Nu ‫ ٱ‬Motivaţie ……………………………………………. crt.TEST PENTRU ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ Numele şi prenumele ……………………………………… Data ………. Consideri că ai posibilităţi psihice. îţi place Este avantajoasă sub aspect material. 1. Instrucţiuni: Citeşte cu atenţie întrebările şi apoi indică răspunsul care corespunde cel mai bine dorinţelor tale legate de orientarea şcolară şi profesională.………………………… 4. Explicaţie ………………………………………………………………………………………………. material. Numerotează în ordinea prioritară factorii care te-au determinat să-ţi alegi profesia: Nr.. Profesiunea este uşoară şi curată Îţi asigură intrarea în producţie mai uşor Nu necesită eforturi fizice şi intelectuale deosebite Este profesiunea cea mai „căutată” la ora actuală Profesiunea îţi asigură un viitor sigur ţie şi familiei Factori prioritari Pe baza acestui test se poate realiza un centralizator pentru a se observa care sunt opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor.. 9. trei domenii profesionale preferate: 1. etc. 7. Prin profesia aleasă consideri că te poţi realiza în viaţă ( intelectual.

Precizări ale Regulamentului şcolar 33 .

Învăţătorul/dirigintele are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea consiliului clasei.Atribuţiile profesorului diriginte Art. stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar. precum şi în baza cererilor personale. 34 .42. săptămânal. eliberate de medicul de familie. r) recomandă directorului. pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau. în funcţie de particularităţile colectivului de elevi. h) urmăreşte frecvenţa elevilor. după finalizarea învăţământului obligatoriu. e) prezintă. la bacalaureat. în scris. individual sau în plen. în legătură cu situaţiile de corigenţă. care se pot desfăşura pe grupe. o) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii. cultural-artistice şi ştiinţifice. situaţia la învăţătură a elevilor. a recompenselor şi a distincţiilor. împreună cu consiliul clasei. îi repartizează sarcini şi organizează. monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii. prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern. în afara unităţii de învăţământ. p) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor.00. nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7. după caz. ale părinţilor. organizează şi desfăşoară activităţi educative. cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia elevului. de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională. după caz. n) felicită. c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi. despre potenţialele situaţii de corigenţe. împreună cu consilierul şcolar. precum şi la certificarea competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor. acţiuni de orientare şcolară şi profesională. de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare. v) prezintă consiliului profesoral. neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie. k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de învăţământ. la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii. u) proiectează. m) stabileşte. propune acordarea premiilor. părinţii sau tutorii elevilor. referitoare la testările naţionale. pe bază de proces-verbal. iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii. motivate. colectivul de elevi al clasei. liderul elevilor clasei. în conformitate cu legislaţia în vigoare. l) informează. participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi asociaţii sportive. sancţiunile prevăzute în prezentul regulament. t) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev. se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor. spre aprobare. prin consultarea elevilor. sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia. pentru elevii care au săvârşit abateri grave . familiile elevilor. q) aplică elevilor. f) organizează. sancţionări disciplinare. i) motivează absenţele elevilor. pentru rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor la învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare. s) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia. împreună cu acesta. pe baza consultării cu directorul. potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului intern. j) analizează. g) informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale. în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi. elevilor şi părinţilor. spre validare. consemnează în carnetele de elev mediile semestriale şi anuale. aprobate de director. d) preia. raportul scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar. în scris. periodic. cu consilierul şcolar. b) numeşte. înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar.

Drepturi şi îndatoriri ale elevilor Secţiunea a 2-a Exercitarea calităţii de elev Art. (8) La cererea scrisă a unităţilor de învăţământ în care este organizat învăţământ sportiv.94. Scutirea se acordă. declararea absenţelor ca nemotivate.) vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de învăţământ. personal. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv. cu condiţia recuperării materiei. (4) În cazul elevilor minori. naţional şi internaţional. Elevii din învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.93. 5 din prezentul articol atrage. sunt considerate motivate. în vederea încheierii situaţiei şcolare. (2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar (dacă există). directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local. pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese a compartimentului de igienă şcolară din cadrul direcţiei de sănătate publică a judeţului/municipiului Bucureşti. (2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor. părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta. de director. Art. (2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor. avizat(ă) de medicul şcolar (dacă există). pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă. reprezentantul său legal. în ziua prezentării actelor justificative. bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră. care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. de regulă. a structurilor naţionale sportive. (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor.97. care are obligaţia de a 35 . Art. în mod obligatoriu. (7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă sau la distanţă. c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului.96. beneficiind de îndrumarea unităţii de învăţământ. în cazul în care elevul a fost internat în spital. (3) Elevii din învăţământul obligatoriu. (3) Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte. nedeplasabili. are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. detenţie etc. cu boli cronice grave. după caz. Elevii şi elevele aflaţi în situaţii speciale (căsătorie.95. persoane existente în îngrijirea elevului. naşterea unui copil. care consemnează. (5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar. fiecare absenţă. Secţiunea a 3-a Drepturile elevilor Art. sunt obligaţi să se prezinte la fiecare sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ. Art. b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară. (1) Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale. adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta. (3) Elevul sau. Elevii din învăţământul obligatoriu cu handicap fizic. la cerere. dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor. dovedite cu acte legale. în urma consultării cu dirigintele/învăţătorul clasei. (6) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.

în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare.98. (3) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat.103. avizat de conducerea unităţii de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern. elevi din clasele a IX-a – a XII-a/ a XIII-a sau din învăţământul postliceal. pentru soluţionarea contestaţiei. (2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu. în bazele sportive şi de agrement. pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare. (2) din Convenţia cu privire la drepturile copilului. acordate de bănci. care nu predau la clasa respectivă. (3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic. Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior ai căror părinţi au un venit lunar. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare.15 alin. Art. pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.101. artistice. manifestări cultural-sportive şi la transportul în comun. Elevii au dreptul să opteze. sportive sau civice. Art. precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor. la spectacole. elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare. Statul îi sprijină material. cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora. acest drept se exercită de către părinţii/ tutorii legali ai copiilor. în interesul siguranţei naţionale. nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică.105. (1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit. De asemenea.106. gratuit.84/1995. în condiţiile legii. Art. se constituie consiliul elevilor. pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor. libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice. precum şi pentru atitudine civică exemplară. elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită.motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. pe baza carnetului de elev. Art. format din liderii elevilor de la fiecare clasă. (3) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii. va desemna profesori de specialitate. (3) Copiii personalului didactic de predare şi de instruire practică beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate. ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse. al ordinii publice. conform legii. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă. (1) Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată. pentru a participa la şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare. conform legii. Art. 2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii. (1) Conducerile unităţilor de învăţământ sunt obligate să pună. (2) Exercitarea dreptului la reuniune. Art. aprobat de directorul unităţii de învăţământ. Art. cu precădere pe elevii care obţin performanţe. în condiţiile prevăzute de Legea învăţământului nr. la toate nivelurile şi formele de învăţământ. Art. în condiţiile stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare a unităţilor respective.102. la cererea grupului de iniţiativă. egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie. care. iar activităţile pot fi susţinute în unitatea de învăţământ. pe membru de familie. precum şi pe cei cu situaţie materială precară. culturale. (1) În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular.100. Pentru elevii minori. republicată.99. În timpul şcolarizării. (2) Elevii pot fi cazaţi în internate şi pot servi masa la cantinele şcolare. muzee. în cluburile şi în asociaţiile sportive. vizat la zi. conform art. Art. bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora. care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu. rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive. Elevii din învăţământul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense. Art. pregătirii şi competenţelor lor. cu modificările şi completările ulterioare.104. Aprobarea 36 . Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ. la dispoziţia elevilor. numai cu aprobarea directorului.107.

111. în perimetrul unităţii de învăţământ..pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise. libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii. care. al examenelor şi al concursurilor. cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale. pocnitori etc. Art. Art. (2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională. drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de învăţământ. pentru informare în legătură cu situaţia şcolară. Art. să-l prezinte profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor. (4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat şi particular contravine principiilor susmenţionate. Art. care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor. h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic. de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. la sfârşitul anului. b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ. conform legii. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev. (2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: a) legile statului. f) să deţină şi să consume. conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest. k) să aibă ţinută. Art. comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare. e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ. droguri. f) normele de protecţie a mediului. băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc. materiale care.110. directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora. pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ. e) normele de protecţie civilă. 37 . în unitatea de învăţământ.114. j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ. Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile. d) normele de tehnica securităţii muncii. Este interzis elevilor: a) să distrugă documente şcolare. prin acţiunea lor.108. Secţiunea a 4-a Îndatoririle elevilor Art. i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs. petarde. de către organizatori. ordinea publică. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă. este garantată. c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii. g) să introducă. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună. (1) În unităţile de învăţământ de stat şi particular. care cultivă violenţa şi intoleranţa. l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ. carnete de elev. foi matricole etc. atât în unitatea de învăţământ. atentează la independenţa. precum şi părinţilor. sănătatea şi moralitatea. prin conţinutul lor.112. de prevenire şi de stingere a incendiilor. suveranitatea şi integritatea naţională a ţării. oficiale privind asigurarea. a securităţii persoanelor şi a bunurilor.113. c) să aducă şi să difuzeze. precum cataloage. precum muniţie. Art.109. Elevii din învăţământul de stat şi particular. b) prezentul regulament şi regulamentul intern. pot promova 2 ani într-un an şcolar.. orice tipuri de arme sau alte instrumente. directorul unităţii de învăţământ poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi. cât şi în afara ei. în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia.

2001. Domşa I. 7. 38 . Craiova. 4.. 3. Iliescu M. Editura Gheorghe Alexandru. Dirigenţia şi sintalitatea colectivului de elevi. Editura didactică şi pedagogică. Patroman Pavel. 1997. Bucureşti. Iaşi.. Mărgineanţu Dorina. Ghidul tânărului profesor. 5. Bacău.. Îndrumător metodic. Editura Scrisul Românesc. 1994.Bibliografie selectivă 1. 6. Stoica Marin. Pedagogie şi psihologie. Drăgan I. Imprimeria „Bacovia”. Nicolae Stan. Bucureşti. Editura Eurobit. Timişoara. 1975. 1978. 1983. Editura „Spiru Haret”. 1992. Dumitrescu Ion. Craiova. Nicolae Andrei. Activitatea educativă a dirigintelui. Vasile Ciobanu. Stan Liliana. Dirigenţia în sistemul muncii şcolare. 2. Editura didactică şi pedagogică. Andrei Adina. Drăgan Ion. Educaţia noastră cea de toate zilele. Caietul dirigintelui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful