You are on page 1of 8

Arhiva do 24. veljače 2017.

Facebook Twitter

POČETNA PREMIJERE TEST VIJESTI ŠKOLA AKCIJE! OPOZIVI RABLJENI VOZILI SMO CRASH TEST PREDSTAVLJAMO SALONI KOLUMNA WALLPAPER

Članak Komentari Popis poglavlja

Prijenos snage (I) 14. listopada 2013. VEZANE TEME

Kotači (IV)
0 0 Podijeli: ispis
Škola / 1. srpnja 2014.

Kotači (III)
Škola / 11. lipnja 2014.

Kotači (II)
Škola / 21. svibnja 2014.

Kotači (I)
Škola / 12. veljače 2014.

Prijenos snage (V)


Škola / 29. siječnja 2014.

Prijenos snage (IV)


Škola / 2. prosinca 2013.

autor: AUTONET.HR

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Mehanička spojka i pretvarač okretnog momenta

Nakon što smo završili s motorom, gorivima i mazivima, vrijeme je da prijeđemo


na druge teme automobilske tehnike. Kako smo u našoj priči krenuli s motorom,
red je da nastavimo sa sustavom koji je neposredno vezan uz njegov rad. Stoga,
krećemo s prvim od četiri poglavlja koja opisuju prijenos snage

Premda će netko, možda, zaključiti kako se u priči o automobilskoj tehnici


krećemo (pre)sporo, detaljan uvid u osnove svake pojedine komponente
automobilskog motora smatrali smo nužnim za stvaranje slike o tome kako se
dobivaju snaga i okretni moment koji pokreću naša vozila. Nastavci u kojima
smo obradili goriva te potom i maziva predstavljali su kratki interludij na našem
putu "od motora do kotača". Naime, snagu i okretni moment koji smo, uz
pomoć goriva (i podmazano uljima), dobili u automobilskom motoru, u konačnici
ćemo isporučiti kotačima koji vozilo povezuju s podlogom i omogućuju mu
kretanje. Taj put, između motora i kotača, nazivamo prijenosom snage, a prva
stepenica koja slijedi jest spojka, iliti popularni kuplung (od njem. Kupplung, Spojka s jednom lamelom i
odn. kuppeln - povezati). tanjurastom oprugom za
Chevrolet Corvette (General
Spojka je, uštogljenim tehničkim rječnikom, "odvojiva veza između dva vratila". Motors)
A, u današnjim automobilima najčešće susrećemo tzv. mehaničku (ili "tarnu" s
obzirom da se povezivanje ostvaruje trenjem) ili hidrauličku (povezivanje se ostvaruje djelovanjem sila u hidrauličkoj
tekućini) spojku.

Povezivanje i razdvajanje

Spojka je mehanički dio prijenosnog sustava automobila koji služi kako bi se,
prema potrebi, mogao prekinuti prijenos snage između motora i mjenjača. Da
malo pojasnimo, reći ćemo kako prijenos snage u automobilu započinje na
izlaznom dijelu koljenastog vratila i nastavlja se na spojku, odakle odlazi prema
mjenjaču. Iz mjenjača, snaga se prenosi do diferencijala te, na kraju, putem
(polu)osovina do kotača. Uz ovo je potrebna i jedna mala digresija. Kao i uvijek,
da bi štovani kolege strojari mogli u miru spavati, napominjemo kako ćemo radi
lakšeg razumijevanja teme govoriti o "prijenosu snage motora", premda bi, Spojka za automobile visokih
možda, ispravnije bilo reći "prijenos momenta motora". performansi (Zoom Performance
Products)
A, zašto uopće trebamo spojku? Prema jednoj od definicija, spojka je
mehanička naprava koja služi za razdvajanje pogona (ili možda, za prekid isporuke okretnog momenta) između
stroja koji stvara neprekidnu isporuku tog istog momenta. Naime, kako je motor automobila na našem putu od točke

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
A do točke B stalno u radu (zaboravite sada Start & Stop sustave ili električne, odn. hibridne automobile, jer
potsjetimo se, ovdje je riječ o osnovama automobilske tehnike), kada se zaustavimo ili poželimo npr. promijeniti
stupanj prijenosa, potrebno je prekinuti vezu između motora i ostatka prijenosnog sustava. Kada stojimo na mjestu,
logično je, taj je prekid nužan kako se vozilo ne bi nastavilo kretati, dok mjenjači također zahtijevaju prekid u isporuci
momenta iz nekih drugih (čitajte u sljedećem poglavlju Škole) razloga.

Najznačajniji dio mehaničke ili tarne spojke je tzv. lamela, ili stručnije, tanjur spojke. Radi se u stvari o metalnom
kolutu na koji su s obje strane zalijepljene (ili zakovane) tarne obloge. Kada su obloge pritisnute o zamašnjak
osiguravaju trenje potrebno da bi se snaga prenosila bez gubitaka. No, cijela priča zapravo i počinje od zamašnjaka.
Zamašnjak, koji je pričvršćen na izlaznom dijelu koljenastog vratila, ima na sebi površinu predviđenu za nalijeganje
lamele spojke. S druge strane lamele spojke nalazi se potisna ploča.

Pritiskom na papučicu spojke (to je lijeva papučica kod automobila s tri


papučice :-)) u stvari se pomiče potisna ploča (putem potisnog ležaja). Ona,
tada, pritisne lamelu spojke o zamašnjak te se cijeli taj sustav počinje okretati.
Iz slika je vidljivo i to da kolut od kojega se sastoji lamela spojke ima u sredini
nekakav nazubljeni otvor. U tom je otvoru pričvršćena osovina spojke koja,
kada je lamela pritisnuta na zamašnjak i kada se okreće, prenosi snagu s
koljenastog vratila prema mjenjaču. Na kolutu lamele spojke nalazi se i opruge Načelo rada tarne spojke:
čija je uloga u ublažavanju trzaja koji bi se mogao prenijeti na mjenjač kada a) zatvorena spojka - moment se
(pre)naglo otpustimo papučicu spojke. prenosi

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
b) otvorena spojka - papučica je
A, da ne bi sve bilo tako jednostavno, naše spojka ima još nekoliko bitnih pritisnuta
dijelova. Jedan od bitnijih je i potisna ploča. Radi se opet o nekakvom
metalnom tanjuru (ili prstenu, što ovisi o vašem filozofskom pristupu problemu...) s namjenom da lamelu spojke
pritisne o zamašnjak. Potisna ploča je čvrsto povezana sa zamašnjakom. Kada je papučica spojke otpuštena,
potisna ploča čvrsto naliježe na lamelu koju, s druge strane, okreće zamašnjak. Da bi se mogao ostvariti potreban
pritisak potisne ploče na lamelu spojke (dovoljan da prijenos snage s koljenastog vratila prema mjenjaču krene bez
proklizavanja), s njene se stražnje strane nalaze opruge. Ove opruge pritišću potisnu ploču prema lameli spojke, a
samu lamelu prema zamašnjaku.

Prethodno opisan je "normalni" položaj spojke i u njemu je omogućen prijenos snage. No, kada pritisnemo papučicu
spojke, posredstvom niza poluga (ili hidrauličkim sustavom), zapravo sabijamo ove opruge čime se lamela odvaja od
zamašnjaka. Tako se, pritiskom na papučicu, prekida prijenos snage kroz spojku. Opruge koje pritišču potisnu ploču
mogu biti spiralne ili tanjurastog oblika (ovo drugo je uobičajenije). Poklopac spojke nepomično je pričvršćen na
zamašnjak i okreće se zajedno s njime. Na njega se, s unutarnje strane, oslanjaju opruge koje pritišću potisnu ploču.
Potisni ležaj posljednji je od vitalnih dijelova spojke, a preko njega se prenosi sila s polužja koje vodi od papučice
spojke. Unutar potisnog ležaja prolazi osovina spojke, koja se nastavlja prema mjenjaču.

Mehanička (tarna) spojka s više lamela

Kako bi se omogućilo prenošenje velikog okretnog momenta, a bez povećanja


promjera lamele (i pripadajućih dijelova) spojke, neki su automobili opremljeni
spojkama s više lamela (eng. Multi Plate Clutch). Pored činjenice da
omogućava prijenos većeg okretnog momenta, spojka s više lamela zahtijeva i
manji pritisak na papučicu, smanjuje ukupnu masu spojke te moment inercije
spojke, u odnosu na adekvatnu spojku s jednom lamelom. Povećanjem broja
lamela (točnije, povećanjem njihove površine) ekvivalentno se povećava i
okretni moment koji spojka može prenijeti. Koliki utjecaj imaju promjer i broj Spojka s dvije lamele za Ford
lamela spojke na kapacitet prijenosa okretnog momenta pokazuje i ova tablica: Mustang GT 5.0 V8 (Advanced
Clutch Technology)

U ekstremnom slučaju, a automobilski sport i posebice Formula 1 takav bez


sumnje predstavljanju, spojka može izgledati gotovo neprepoznatljivo
pokušamo li ju usporediti s onom velikoserijskih automobila. Spojka s više
lamela za bolide Formule 1 tako može imati manje od 100 mm u promjeru i

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
težiti ispod 1,5 kg. Pa ipak, ta minijaturna spojka s više karbonskih lamela
ukupne tarne površine od nekih 200-tinjak cm2 ima "zadatak" prenijeti tek 300-
tinjak Nm (točnije, za motor snage od 740 KS pri 19000 o/min riječ je o 274 Nm
- prisjetite se priče o snazi i okretnom momentu), dok . Dakako, ove su spojke
aktivirane putem hidrauličkog sustava. Recimo i to da je konstrukcija spojke s
više lamela u osnovi jednaka konstrukciji s jednom lamelom, dakako, uz razliku
u broju lamela te uz separatore koji se postavljaju između njih. Spojka s više
lamela također koristi jednu tanjurastu oprugu, odn. jedan komplet spiralnih
Spojka za F1 bolid s više lamela
opruga.
od ugljičnih vlakana (SACHS - ZF
Friedrichshafen AG)
Napomene radi, premda bi to netko mogao pomisliti, recimo da spojke s više
lamela ne predstavljaju neku posebnu novost. Naime, još 1928. fordov Model A
bio je opremljen takvom vrstom spojke. Ipak, krajem iste godine automobil je dobio novu spojku, s jednom pločom
koja je bila jednostavnije konstrukcije te time i manje sklona kvarovima ali i jeftinija.

Prijenos s dvije spojke, "mokre" spojke i ostalo...

Za početak ove teme bitno je napomenuti kako ne smijemo pobrkati prijenos s


dvije spojke i prijenos sa spojkom s više ploča. Potonju smo temu upravo
obradili, a sada je vrijeme da pojasnimo što su to prijenosi s dvije spojke.

Prijenos s dvije spojke koristi se kod DCT (Dual-clutch transmission) Dvostruka spojka (BorgWarner
poluautomatskih ili automatiziranih ručnih mjenjača. Kod ovih je mjenjača Inc. / SACHS - ZF
posebnost u tome da se jedna spojka koristi za prekid prijenosa okretnog Friedrichshafen AG)
momenta na parnim stupnjevima prijenosa, dok se druga koristi za neparne. U
osnovi, takav prijenos možemo gledati i kao dvija zasebna mjenjača (svaki sa svojom spojkom), smještena u
zajedničkom kućištu. No, s obzirom da u ovom poglavlju obrađujemo isključivo temu spojke, detaljniji prikaz DCT
prijenosa donijet ćemo u jednom od sljedećih nastavaka Škole automobilske tehnike.

Ono što je bitno napomenuti u ovom poglavlju jest da su DCT prijenosi u pravilu
opremljeni "mokrim" spojkama s više lamela, a rjeđe s dvije uobičajenije "suhe"
spojke s po jednom lamelom. Tzv. "mokre" spojke konstrukcijski su u pravilu
jednake spojkama s više lamela, uz razliku da se lamele nalaze neprekidno
uronjene u ulje. Funkcija ulja prvenstveno je u hlađenju lamela te, donekle, u
njihovom čišćenju. Učinkovitost "mokre" spojke s više ploča u pravilu je nešto
manja od one bez ulja, zbog gubitaka uzrokovanih radom pumpe za ulje te
izvjesnog smanjenja trenja. Upravo zbog ovog potonjeg, učinkovitost "mokre"
spojke kudikamo je veća kod konstrukcije s više lamela. Hidrauličko aktiviranje spojke
(Porsche AG)
Aktivacija spojke, tj. razdvajanje lamele od zamašnjaka i prekid prijenosa
okretnog momenta kod ručnih se mjenjača vrši pritiskom na papučicu spojke. Papučica, pak, s potisnim ležajem
spojke može biti povezana polugama, čeličnim užetom ili hidraulički. Hidrauličko aktiviranje spojke u današnjim je

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
automobilima postalo standard, a temeljnu prednost pred mehaničkim načinom aktiviranja nudi u činjenici da
omogućava automatsku kompenzaciju položaja, s obzirom na trošenje tarnih površina lamele.

Pretvarač okretnog momenta

Iza pomalo zamršenog termina pretvarača okretnog momenta, u osnovi se krije


hidraulička spojka kakva se koristi u kombinaciji s klasičnim automatskim
mjenjačima (klasičnim, za razliku od "robotiziranih" ili "automatiziranih" ručnih
mjenjača - pričekajte sljedeći nastavni sat Škole!).

Osnovni dijelovi hidrauličke spojke (ovaj termin ne smijemo pomiješati s


pojmom hidraulički aktivirane spojke) su dva rotora, od kojih rotor
(centrifugalne) pumpe pokreće motor (nalazi se na suprotnoj strani od motora),
dok se rotor turbine nalazi sa strane motora i povezan je s mjenjačem. Ova dva
rotora okreću se neovisno jedan o drugome unutar kučišta ispunjenog uljem.
Uz to, rotori su odvojeni malim međuprostorom tako da nigdje nisu u kontaktu.

Pretvarač okretnog momenta


Tri su temeljne faze rada hidrauličke spojke:
(SACHS - ZF Friedrichshafen
AG)
a) u praznom hodu inercijske su sile premale da bi zavrtile rotor turbine
b) pri srednjem broju okretaja motora pojavljuje se efekt "proklizavanja"
hidrauličke spojke - rotor pumpe se još uvijek okreće znatno brže od rotora turbine
c) pri visokim se brojevima okretaja motora javljaju velike sile unutar kučišta hidrauličke spojke. Inercija ulja tada je
dovoljno visoka da pokrene rotor turbine gotovo jednakom brzinom kao i rotor pumpe

No, gdje je tu naš pretvarač okretnog momenta? Kao što smo već rekli,
pretvarač okretnog momenta je, u osnovi, hidraulička spojka, no zbog dodatne
funkcije povećanja okretnog momenta takva je spojka dobila ovo komplicirano
ime. Bitno je, pri tome, napomenuti da su hidrauličke spojke klasičnih
automatskih mjenjača u pravilu pretvarači okretnog momenta pa sada možemo
opisati kako to sve radi u praksi.
Tri faze rada hidrauličke spojke
Gledano od strane motora, zamašnjak je povezan s kučištem pretvarača
okretnog momenta tako da se kučište okreće zajedno sa zamašnjakom. Nadalje, unutar kučišta je smještena pumpa
koja je s njime nepomično povezana tako da se i ona okreće jednakom brzinom kao i zamašnjak. Okretanje pumpe,
uslijed centrifugalne sile, uzrokuje izbacivanje ulja na vanjskim dijelovima pumpe, dok stvoreni podtlak "povlači" nove
količine ulja iz središnjeg dijela pumpe. Upravo u obrnutom smjeru, kreće se ulje kroz turbinu - ulazi s vanjske strane
(na obodu), a izlazi u sredini. Na tom putu, zahvaljujući ugrađenim lopaticama, ulje mijenja smjer kretanja što u
konačnici okreće turbinu. Turbina je, pak, povezana vratilom s mjenjačem. Konačno, s obzirom da se ulje koje izlazi
iz turbine kreće u smjeru suprotnom od smjera vrtnje pumpe, između izlaznog dijela turbine i ulaznog dijela pumpe
smješten je stator koji ispravlja smjer kretanja ulja te time podiže učinkovitost pumpe.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Iz ovog je opisa vidljivo da prijenos snage (okretnog momenta) unutar
pretvarača okretnog momenta ovisi o brzini rada motora. Stoga su pretvarači
okretnog momenta kod automobila opremljenih automatskim mjenjačima
teorijski proračunati tako da pri najnižim brojevima okretaja (prazni hod) među
rotorima djeluju iznimno male sile. Rezultat je mirovanje rotora turbine, a time i
mjenjača te samog automobila.

U praksi se ovi sustavi izvode s malo povećanim djelovanjem sila na rotor


turbine, pa nerijetko vidimo da vozači automobila s automatskim mjenjačem Pretvarač okretnog momenta s
tijekom stajanja stalno drže pritisnutu kočnicu - automatici već i bez pritiska na mehanizmom za zaključavanje
papučicu gasa lagano kreću naprijed što nazivamo "funkcijom puzanja" (Crawl
Function).

Konačno, naziv "pretvarač" okretnog momenta nastao je iz činjenice da je


opisana hidraulička spojka u stanju povećati okretni moment motora i to za
otprilike dva do tri puta. To povećanje okretnog momenta nastaje onda kada se
motor (koljenasto vratilo) okreće znatno brže nego li pogonsko vratilo mjenjača
(najčešće pri niskim brzinama kretanja vozila, odn. prilikom kretanja). No, ta
razlika u brzini vrtnje, pored povećanja okretnog momenta ima i svoju lošu
stranu koja se očituje u gubitku energije (što je razlog zbog kojeg automobili s
klasičnim automatskim mjenjačem u pravilu imaju nešto veću potrošnju goriva
od adekvatnih automobila s ručnim mjenjačem i mehaničkom spojkom). Pretvarač okretnog momenta:
vidljivi su rotor pumpe, stator,
Pri višim brzinama rada motora, broj okretaja motora i pogonskog vratila rotor turbine i kučište (Chrysler
mjenjača približno je jednak. Stoga se, a kako se energija ne bi bespotrebno Corporation)
trošila na razliku (koliko god neznatna bila) u brzinama vrtnje, pretvarači
okretnog momenta opremaju mehanizmom za zaključavanje koji, pri višim brzinama rada, privremeno čvrsto
povezuje pumpu i turbinu pretvarača okretnog momenta kako bi se brzine okretanja u potpunosti izjednačile.

Sviđa mi se Registriraj se kako biste vidjeli što se sviđa vašim prijateljima.

< < Prethodni članak Sljedeći članak > >

PREMIJERE TEST VIJESTI ŠKOLA

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Alfa Romeo Giulia Renault Scénic 1.6 Energy dCi Porsche Panamera Turbo S E- Kočnice (I)
Bose Hybrid - 680 hibridnih konja
Mercedes-Benz E klasa Kotači (IV)
Peugeot 2008 1.2 PureTech Opel u Ženevi predstavlja
Toyota RAV4 Hybrid Allure program personalizacije vozila Kotači (III)
Toyota Land Cruiser Exclusive Kotači (II)
Audi Q3 2.0 TDI quattro Design
Opel Astra K Volkswagen potvrdio ženevsku Kotači (I)
Citroën C3 BlueHDi Shine premijeru modela Arteon
Peugeot 3008 2.0 BlueHDi Allure Italdesign predstavio svoj V10
model
Dacia Logan MCV ubuduće u
Stepway izvedbi

AKCIJE! RABLJENI VOZILI SMO SALONI

Ponuda koja se ne propušta: Mazda6 CD143 GT Fiat Tipo HB 114. međunarodni salon
Peugeot 208 i 308 u veljači automobila u Parizu, 2016.
Renault Mégane CC 1.6 16V Dacia - nova paleta modela
Novi Peugeot 3008 s vrhunskom Dynamique 14. Zagreb auto show 2016.
ponudom u siječnju Renault Scénic
Škoda Fabia 1.2 Ambiente 86. međunarodni salon
Novi Citroën C3 s posebnom Abarth 595 automobila u Ženevi, 2016.
ponudom financiranja u siječnju Volkswagen Polo 1.9 SDI
Trendline Peugeot 3008 66. međunarodni salon
Auto Krešo pokrenuo rasprodaju automobila u Frankfurtu, 2015.
kaciga AGV i rukavica Garibaldi Toyota Yaris 1.3 VVT-i R&B
85. međunarodni salon
Osvježeni Peugeot 2008 u rujnu automobila u Ženevi, 2015.
je u ponudi s 0% kamate i 4
godine produženog jamstva

Kontakt Impresum Cjenik oglašavanja ISSN 1333 - 9060 | © 1999 - 2018 AUTONET. Sva prava pridržana Dodaj AUTONET u favorite vrh stranice

Powered by AdminMax v6 © 2005-2018 by Internet Softver Design by WEB Marketing

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD