You are on page 1of 23

RANCANGAN HARIAN

PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 6
2018
MOHD ALI BIN HADOON@ADON
Nota:
Guru boleh pilih tarikh mengikut kesesuaian hari persekolahan

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 1 / AHAD / 3 Januari, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.2.2
4.Objektif Pembelajaran Memainkan corak irama mengikut tempo.
1. Berbincang dengan murid mengenai alt muzik improvisasi
Halaman 1
2.Murid mendengar audio 1 – ensemble Buah Tempatan
3.Guru berbincang tentang kaunter melodi 1 dan 2 pada skor
5.Aktiviti PDP lagu.
4. Guru meminta murid membuat tepukan untuk alat perkusi 1
dan 2 secara berasingan
5. Murid memainkan alat perkusi dengan bahan improvisasi
berdasarkan skor lagu Buah Tempatan – perkusi 1 dan 2
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Disiplin
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
-Buku teks halaman 1 hingga 5
7. Bahan Bantu Mengajar
-Audio 1
8. Penilaian PDP TP 1 & 2 (1.2.2)
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah 15 / 15 murid dapat Memainkan corak irama mengikut
tempo.

1.Minggu / Hari / Tarikh 2 / AHAD / 10 January, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.1.1
4.Objektif Pembelajaran Mengajuk pic –Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul
1.Dengar audio dan ajuk pic dengan sebutan la untuk
latihan 1 hingga 3
2.Mendengar audio dan ajuk pic dengan sebutan la untuk
latihan 4 dan 5.
5.Aktiviti PDP 3.Latihan 1 hingga 5 boleh ditukar sebutan yang lain seperti
lu,li,mi dan mu.
4.Meminta murid menyanyikan lagu Buah Tempatan dengan
sebutan la atau li terlebih dahulu untuk mendapatkan pic yang
betul sebelum menyanyikan lirik lagu .
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Berkerjasama
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
-Buku teks halaman 6 dan 7
7. Bahan Bantu Mengajar
-Audio 2,3,4,5, 6 ,7 ,8 dan 9
TP 1 (1.1.1)
8. Penilaian PDP
TP 2 (1.1.1)(mengikut aras murid)
15 / 15 murid dapat bernyanyi dengan sebutan dan pic
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah
yang betul

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 3 / AHAD / 17 Januari, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.2.1
4.Objektif Pembelajaran Memainkan alat perkusi dengan mengajuk corak irama
1.Memerhati corak irama yang mempunyai meter 4
4
2.Membuat tepukan dan sebutan ta(krocet) dan ti(kuaver)
5.Aktiviti PDP
3. Menepuk sambil mengira Berpandu meter.
4.Murid megira detik sambil menepuk irama berikut secara
berulang untuk latihan 1 hingga 4
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Disiplin
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
-Buku teks halaman 8
7. Bahan Bantu Mengajar
-Audio 10,11,12,dan 13
TP 1 (1.2.1)
8. Penilaian PDP TP 2 (1.2.1)
TP 3 (1.2.1)
15 / 15 murid dapat memainkan alat perkusi dengan
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah
mengajuk corak irama

1.Minggu / Hari / Tarikh 4 / AHAD / 24 Januari, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.2.2
4.Objektif Pembelajaran Memainkan corak irama mengikut tempo
1.Minta murid berlatih mengajuk corak irama dengan pelbagai
perkusi badan dalam tempo lambat sebelum menggunakan
alat perkusi yang sesuai untuk memainkan corak irama
2.Membahagikan murid kepada dua kumpulan dan tepuk
corak irama alat perkusi 1 dan 2 mengikut skor lagu.
3.Memilih alat perkusi atau alat perkusi improviasi yang sesuai
5.Aktiviti PDP untuk memainkan corak irama tersebut mengikut iringan muzik
Lagu Buah Tempatan.
4.Meminta murid mengenal pasti corak irama latihan 1 , 2 , 3
dan 4 dalam skor lagu dengan menyatakan nombor bar yang
berkenaan.
5.Latihan pengukuhan , murid memainkan alat perkusi
berdasarkan skor ensemble Buah Tempatan halaman 2 hingga 5
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Bekerjasama
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
-Buku teks halaman 9
7. Bahan Bantu Mengajar
-Audio 14 dan 15
TP 1 & 2
8. Penilaian PDP
1.2.2
15 / 15 murid dapat memainkan corak irama mengikut
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah
tempo

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 5 / AHAD / 31 Januari, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.3.1
Meniru pergerakan Berdasarkan bentuk muzik , harmoni dan
4.Objektif Pembelajaran
tekstur
1.Membimbing murid mengenal pasti konsep bentuk daripada
aspek rangkap dan korus dalam lagu melalui aktiviti
mendengar.
5.Aktiviti PDP 2.Minta murid melakukan gerakan secara individu dalam
kumpulan konsep bentuk dalam lagu
3.Guru dan murid boleh mengubah suai pergerakan mengikut
kteativiti.
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Kesyukuran
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 10 dan 11
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 16 dan 17.
TP 1 (1.3.1)
8. Penilaian PDP
TP 2 (1.3.1)
15/ 15 murid dapat meniru pergerakan Berdasarkan bentuk
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah
muzik , harmoni dan tekstur

1.Minggu / Hari / Tarikh 6 / AHAD / 7 Februari, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.4.1
Memainkan rekoder not E, F, G, A, B, C dan D’ dengan ton yang
4.Objektif Pembelajaran
baik
1. Minta murid membuat penjarian E, F, G, A, B, C’ dan D’ sambil
menyebut setiap not tersebut dengan nama not secara tidak
langsung , murid mengulangkaji penjarian not yang telah
dipelajari dalam tahun 5 sebelum mula membuat latihan
5.Aktiviti PDP
rekoder di atas
2.kedua-dua melodi kaunter mempunyai aras kemahiran yang
berbeza.Guru boleh meminta murid memainkan melodi kaunter
yang bersesuaian mengikut tahap kemampuan murid .
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Berdisiplin
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 12 dan 13
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 18,19,20,21 dan 22
TP 1 (1.4.1)
8. Penilaian PDP
TP 2 (1.4.1)

9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah


15/ 15 murid dapat Memainkan rekoder not E, F, G, A, B, C
dan D’ dengan ton yang baik

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 7 / AHAD / 14 Februari, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.4.2
Memainkan melodi atau
4.Objektif Pembelajaran melodi kaunter dengan ton yang baik mengikut tempo dan
dinamik
1. Minta murid membuat penjarian E, F, G, A, B, C’ dan D’ sambil
menyebut setiap not tersebut dengan nama not secara tidak
langsung , murid mengulangkaji penjarian not yang telah
dipelajari dalam tahun 5 sebelum mula membuat latihan
5.Aktiviti PDP
rekoder di atas
2.kedua-dua melodi kaunter mempunyai aras kemahiran yang
berbeza.Guru boleh meminta murid memainkan melodi kaunter
yang bersesuaian mengikut tahap kemampuan murid .
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Berdisiplin
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 12 dan 13
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 18,19,20,21 dan 22
TP 1 (1.4.2)
8. Penilaian PDP
TP 2 (1.4.2)
15/ 15 murid dapat memainkan melodi atau
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah melodi kaunter dengan ton yang baik mengikut tempo dan
dinamik

1.Minggu / Hari / Tarikh 8 / AHAD / 21 February, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.4.1
Mengenalpasti symbol muzik iaitu slur , tie , commom time dan
4.Objektif Pembelajaran
fermata
1. Berbincang dengan murid tentang skor yang mengandungi
simbol slur, tie , commom time dan fermata.
5.Aktiviti PDP
2.Murid mengenalpasti simbol-simbol tersebut dan
memainkannya dengan menggunakan rekoder.
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Berdisiplin
/ KBAT / Nilai
KBAT : Menganalisis
-Buku teks halaman 14 dan 15
7. Bahan Bantu Mengajar
-Audio 23 hingga 27
TP 1 ( 1.4.1
8. Penilaian PDP
TP 1,2, 3 (4.1.1)
15/ 15 murid dapat mengenalpasti symbol muzik iaitu slur , tie
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah
, commom time dan fermata

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 9 / AHAD / 28 February, 2018
2.Kelas / Masa / Mata
6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
Pelajaran
3.Tema / Tajuk Standard MEMBACA DAN MENULIS NOTASI MUZIK / 4.1.2
Pembelajaran (KOD)
Menama dan menulis pada baluk simbol dan istilah muzik, jenis
4.Objektif Pembelajaran not, nilai not dan tanda rehatnya, meter serta not C,D,E,F,G,A, B,
C’ dan D’
1.Meminta murid membezakan not C tengah dan C’.
2. Meminta murid membezakan not D bawah dn D’
3.Murid disediakan dengan roda kecil untuk menulis notasi
yang betul berdasarkan soalan roda muzik.
5.Aktiviti PDP 4.Murid membuat putaran roda utama di hadapan kelas
dan murid menjawab soalan
5.Markah pemenang dikira yang paling banyak betul.
6. Latihan pengayaan di halaman 18
6. Elemen Merentas Kurikulum EMK : Kreativiti dan inovasi
(EMK) Nilai : Berdisiplin
/ KBAT / Nilai KBAT : Menganalisis
7. Bahan Bantu Mengajar Buku teks halaman 16 , 17 dan 18
TP 3 (4.1.2)
8. Penilaian PDP TP 4 (4.1.2)
15/ 15 murid dapat menama dan menulis pada baluk
9. Refleksi / Impak Dan Kerja
simbol dan istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda rehatnya,
Rumah
meter serta not C,D,E,F,G,A, B, C’ dan D’

1.Minggu / Hari / Tarikh 10 / AHAD / 6 March, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL/ 1.2.1
Memainkan corak irama dengan dinamik yang betul mengikut
4.Objektif Pembelajaran
tempo berdasarkan skor secara konsisten.
1.Mendengar lagu Hilang Duka Hidup Ceria daripada rakaman
audio 28.
2.Membincangkan jenis alat perkusi yang boleh digunakan
5.Aktiviti PDP dalam skor lagu ini.
3.Guru membimbing murid menepuk tangan berdasarkan irama
skor untuk alat perkusi 1 dan diikuti pula dengan perkusi 2.
4.Rentak yang terhasil ialah rentak inang.
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK : Kreativiti dan inovasi
/ KBAT / Nilai Nilai : Berdisiplin KBAT : Menganalisis
7. Bahan Bantu Mengajar Buku teks halaman 20 hingga 23
TP 1 (1.2.1)
8. Penilaian PDP TP 2 (1.2.1)
TP 3 (1.2.1)
15/ 15 murid dapat memainkan corak irama dengan
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah dinamik yang betul mengikut tempo berdasarkan skor secara
konsisten

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 11/ AHAD / 20 March, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran PENGALAMAN MUZIKAL / 1.1.2
(KOD)
Bernyanyi lagu dua lapisan suara dengan sebutan, pic, solfa dan
4.Objektif Pembelajaran
dinamik dan artikulasi yang betul secara ekspresif dan konsisten
1. Murid mendengar rakaman audio lagu Hilang Duka Hidup
ceria (suara 1 dan 2)
2.Murid menyanyikan secara lagu suara 1 sahaja.
5.Aktiviti PDP 2.Murid menyanyikan lagu untuk suara 2
3.Murid menyanyi secara instrumental suara 1
4.Murid menyanyikan untuk suara 1 dan 2 secara bersama-
sama.
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Keberanian
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 24 dan 25
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 29 hingga 33
TP 4 ( 1.1.2) TP 5 ( 1.1.2) TP 6 ( 1.1.2)
8. Penilaian PDP
(mengikut aras murid)

9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah


15/ 15 murid dapat menyanyi lagu dua lapisan suara dengan
sebutan, pic, solfa dan dinamik dengan betul

1.Minggu / Hari / Tarikh 12 / AHAD / 27 March, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) MEMBACA DAN MENULIS NOTASI MUZIK / 4.1.4
Menama dan menulis pada baluk simbol dan istilah muzik,
4.Objektif Pembelajaran jenis not, nilai not dan tanda rehatnya, meter serta not
C,D,E,F,G,A, B, C’ dan D’.
1. Murid mendengar petikan 1 untuk meter 2an.
2. Guru membimbing murid mengira detik dengan cara
memimpin. 2
5.Aktiviti PDP 2
3. Aktiviti mengira dan memimpin sehingga petikan 3.
4. Murid diminta menunjukkan kad meter bagi setiap perubahan
yang berlaku semasa memainkan audio 37
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Berdisiplin
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 26
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 34 hingga 37
8. Penilaian PDP TP 4 ( 4.1.4)
15/ 15 murid dapat menama dan menulis pada baluk
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah simbol dan istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda
rehatnya, meter serta not C,D,E,F,G,A, B, C’ dan D’.

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 13 / AHAD / 3 April, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.2.1
Memainkan corak irama dengan dinamik yang betul mengikut
4.Objektif Pembelajaran
tempo berdasarkan skor secara konsisten.
1.Murid dengar audio corak irama dan tepuk tangan mengikut
corak irama latihan 1 hingga 4
2.Murid membuat latihan 5 dan 6 untuk memainkan alat perkusi
lagu Hilang Duka Hidup Ceria
3.Murid berlatih tepuk irama alat perkusi 1 dan 2 sebelum
5.Aktiviti PDP memainkan lagu berpandukan skor halaman 28 dan 29.
4.Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan untuk alat perkusi 1
dan 2
5.Murid diberi penerangan tentang rentak inang
6.Murid memainkan alat perkusi yang sesuai untuk menghasilkan
rentak inang . (Alat improvosasi) adalah digalakkan.
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Berkerjasama
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 27 hingga 29
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 36 hingga 44
TP 1 (1.2.1)
8. Penilaian PDP TP 2 (1.2.1)
TP 3 (1.2.1)
15/ 15 murid dapat memainkan corak irama dengan
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah dinamik yang betul mengikut tempo berdasarkan skor secara
konsisten

1.Minggu / Hari / Tarikh 14/ AHAD / 10 April, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGHASILAN MUZIK / 2.1.1
4.Objektif Pembelajaran Mengenal pasti kesan bunyi yang didengar
1. Guru menyediakan ABM dalam bentuk roda perkusi seperti
dalam buku teks.
2.Bahagikan murid kepada 6 kumpulan berpandu ikon petunjuk
3.Guru memusingkan roda perkusi dan apabila berhenti murid
membuat bunyi perkusi mulut mengikut ikon masing-masing
5.Aktiviti PDP bermula dari tanda anak panah hingga habis satu pusingan
roda. Dari kanan ke kiri atau sebaliknya.
4.Ulang langkah dan bimbing murid membuat latihan perkusi
mulut dan pastikan bunyi mengikut tempo yang sama.
5. Minta murid mengiringi lagu Twinkle Litter Star dengan perkusi
mulut.
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Keberanian
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mencipta
Buku teks halaman 30 dan 31.
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 45
8. Penilaian PDP TP 2 (2.1.1) , TP 3 (2.1.1) , TP 4 (2.1.1), TP 5 (2.1.1),TP 6 (2.1.1

9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah


15/ 15 murid dapat mengenal pasti kesan bunyi yang
didengar

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 15/ AHAD / 17 April, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.4.1
4.Objektif Pembelajaran Memainkan rekoder not C,D, E, F, G, A,B, C’ dan D’
1. Meminta murid membuat latihan penjarian rekoder not C
tengah dan not D
2.Galakkan murid berlatih bermain dengan rekoder tanpa
iringan muzik terlebih dahulu.
3.Murid berlatih meniup latihan 1 hingga 4 halaman 32.
4.Minta murid mendengar audio 50 sebelum bermain rekoder
5.Aktiviti PDP
untuk halaman 33 skor lagu Jariku Menari
5.Minta murid menamakan not pada skor lagu Jariku Menari
sebelum bermain rekoder.
6.Memainkan rekoder mengikut bar demi bar hingga tamat.
7.Mendengar minus one lagu dan memainkan rekoder sehingga
tamat .
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Berdikari
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 32 dan 33
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 46 hingga 51
TP 1 (1.4.1)
8. Penilaian PDP
TP 2 (1.4.1)

9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah


15/ 15 murid dapat memainkan rekoder not C,D, E, F, G,
A,B, C’ dan D’

1.Minggu / Hari / Tarikh 16 / AHAD / 24 April, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) MEMBACA DAN MENULIS NOTASI MUZIK / 4.1.3
4.Objektif Pembelajaran Menulis jenis not, nilai not, meter dan tanda rehat
1. Guru membimbing murid membaca dan mengenali nilai serta
bentuk setiap not dan tanda rehat.
2. Permainan kenali saya . Sediakan pundi kacang untuk dilontar
ke dalam petak notasi . Murid akan menulis nama not dan
tanda rehat atau melukis jenis not dan tanda rehat berkenaan
di papan putih. Markah akan diberikan jika jawapan murid
5.Aktiviti PDP
betul.
3. Guru juga menjalankan permainan dam notasi . Murid akan
menulis soalan dalam buku manuskrip dan menulis jawapan
yang betul.
Aktiviti pengayaan .Guru boleh memperbanyakkan soalan di
halaman 36 untuk murid menjawab soalan .
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Kerajinan
/ KBAT / Nilai
KBAT : Menganalisis
7. Bahan Bantu Mengajar Buku teks halaman 34 hingga 35
TP 4 (4.1.3)
8. Penilaian PDP TP 5 (4.1.3)
TP 6 (4.1.3)

9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah


15/ 15 murid dapat menulis jenis not, nilai not, meter dan
tanda rehat dengan betul

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 17 / AHAD / 1 May, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard PENGALAMAN MUZIKAL / 1.2.2
Pembelajaran (KOD)
4.Objektif Pembelajaran Memainkan corak irama mengikut tempo
1.Murid mendengar audio 52 ensemble Kawan Baharu.
2.Guru membincangkan permainan alat perkusi dan frasa lagu.
3.Rujuk halaman 43.
4.Murid dibimbing umembuat latihan yang disediakan iaitu
latihan 1 hingga 3
5.Membimbing murid membuat analisis skor perkusi lagu Kawan
Bahru .
5.Aktiviti PDP
6.Murid dibimbing memainkan alat perkusi dengan tempo
sederhana dan cepat.
7.Murid dibimbing dengan memainkan 1 alat demi 1 alat perkusi
dengan bimbingan guru.
Nota : Setelah murid menguasai semua latihan , murid
memainkan alat perkusi dengan mengiringi lagu halaman 38
hingga 41
EMK : Keusahawan
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Berdikari
/ KBAT / Nilai
KBAT : Menganalisis
Buku teks halaman 37 hingga 43.
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 52 hingga 58
8. Penilaian PDP TP 2(1.2.2)

9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah


15/ 15 murid dapat memainkan corak irama mengikut
tempo yang betul

1.Minggu / Hari / Tarikh 18 / AHAD / 8 May, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.3.1 / 1.3.2
Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
4.Objektif Pembelajaran
bentuk muzik atau harmoni atau tekstur
1.Murid mendengar audio 59 dan hayati muzik yang didengari
serta mengaitkan pergerakan seperti dalam gambar.
2. Guru membimbing murid membuat latih tubi dan memahami
5.Aktiviti PDP
konsep tekstur nipis dan tebal.
3.Guru juga menerapkan nilai bermasyarakat dalam
pergerakan.
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai : Bekerjasam
/ KBAT / Nilai
KBAT : mencipta
Buku teks halaman 44 hingga 45.
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 59 – vokal Kawan Bahru
TP 1 (1.3.1)
8. Penilaian PDP TP 2 (1.3.1)
TP 1 (1.3.2)
15/ 15 murid dapat Melakukan pergerakan yang
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah ditetapkan berdasarkan bentuk muzik atau harmoni atau tekstur
dengan betul.

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


.Minggu / Hari / Tarikh 19 / AHAD / 15 May, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.4.1 / 1.4.3
Memainkan frasa lagu not C, D, E, F, G, A, B, C' dan D'.
4.Objektif Pembelajaran
Mengikut tempo berdasarkan skor .
1.Murid mendengar audio latihan penjarian rekoder untuk not D
di bawah dan C tengah.
2.Setelah menguasai kedua-dua not tersebut , murid di bimbing
memainkan rekoder dengan skor lagu Kawan Bahru untuk
tempo lambat , sederhana dan cepat.
5.Aktiviti PDP 3.Guru membimbing murid bermain rekoder frasa demi frasa
dalam lagu tersebut.
4.Mulakan dengan tempo lambat diikuti dengan sederhana
dan cepat.
5.Guru mesti menekankan aspek ton yang betul semasa
memainkan lagu tersebut.
EMK : Keusahawanan
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Hemah Tinggi
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 46 hingga 47.
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 60-65
TP 1 (1.4.1) ,TP 2 (1.4.1) , TP 3 (1.4.1
8. Penilaian PDP
TP 1 (1.4.3) , TP 2 (1.4.3)
15/ 15 murid dapat memainkan frasa lagu not C, D, E, F, G,
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah
A, B, C' dan D'. mengikut tempo berdasarkan skor dengan betul

1.Minggu / Hari / Tarikh 20 / AHAD / 22 May, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.4.2
Memainkan frasa lagu not C, D, E, F, G, A, B, C' dan D'.
4.Objektif Pembelajaran
Mengikut frasa berdasarkan skor
1.Murid mendengar audio 66 untuk latihan rekoder untuk frasa
lagu.
2.Guru membimbing murid menyebut nama not sambil buat
5.Aktiviti PDP
penjarian mengikut skor.
3.Membimbing murid memainkan lagu Impianku dengan
rekoder mengikut frasa.
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Kerjasama
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 48
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 66 hingga 68
8. Penilaian PDP TP 2 ( 1.4.2)
15/ 15 murid dapat memainkan frasa lagu not C, D, E, F, G,
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah
A, B, C' dan D' mengikut frasa berdasarkan skor dengan betul

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 21 / AHAD / 12 June, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.1.2
Menyanyi lagu dua lapisan suara dengan sebutan, pic, solfa dan
4.Objektif Pembelajaran
dinamik dan artikulasi yang betul secara ekspresif dan konsisten
1. Murid mendengar rakaman audio lagu Hilang Duka Hidup
ceria (suara 1 dan 2)-audio 69.
2.Bimbing murid menyanyikan secara lagu suara 2 dengan
iringan audio 70.
2.Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu Kumpulan A
5.Aktiviti PDP suara 1 dan kumpulan B suara 2.
3.Murid dilatih secara berasing dahulu mengikut pecahan suara
1 dan 2 dengan pic yang betul.
4.Murid menyanyikan lagu tanpa iringan audio .Guru
membunyikan pic yang pertama untuk kedua-dua suara
sebelum menyanyi.
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Kerjasama
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 49 - 51
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 69 hingga 73
8. Penilaian PDP TP 4 ( 1.1.2) (mengikut aras murid)
15/ 15 murid dapat menyanyi lagu dua lapisan suara dengan
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah sebutan, pic, solfa dan dinamik dan artikulasi yang betul secara
ekspresif dan konsisten

1.Minggu / Hari / Tarikh 22 / AHAD / 19 June, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.1.3
4.Objektif Pembelajaran Menyanyi dengan sebutan dan pic yang betul
1.Murid berlatih menyanyikan solfa dengan skel C major
menggunakan isyarat tangan Curwen.
2.Murid dibimbing membuat latihan solfa dengan isyarat tangan
Curwen.
3.Murid dibimbing menyanyikan lagu Fotosintesis dengan solfa
5.Aktiviti PDP sebelum bernyanyi mengikut lirik
4.Murid digalakkan membuat pertuturan berirama bagi lirik lagu
fotosintesis dengan iringan muzik.
Nota : Aktiviti pengayaan
Murid menyesuaikan gambar isyarat tangan Curwen dengan
not di baluk. di halaman 56
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Hemah Tinggi
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 52 hingga 53.
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 74 hingga 78
8. Penilaian PDP TP 2 (1.1.3)

9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah


15/ 15 murid dapat menyanyi dengan sebutan dan pic
yang betul

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 23 / AHAD / 26 June, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) APRESIASI MUZIK / 3.1.1
-Mengecam jenis muzik yang didengar atau ditonton
4.Objektif Pembelajaran -Menyatakan cara persembahan muzik atau mengenal pasti
alat muzik sesuatu ensembel.
1. Murid mendengar audio 79 – nobat dan 80 - gamelan.
2.Murid menonton video 1 – nobat
Dan video 2 – gamelan
3.Murid membandingkan kedua-dua persembahan muzik
tersebut dengan perbincangan tentang alat-alat muzik yang
5.Aktiviti PDP digunakan dan cara persembahan.
4.Perbincangan persembahan juga dalam aspek majlis rasmi
negara
Nota : Aktiviti pengayaan
Murid menamakan alat muzik yang terdapat dalam ensemble
nobat di halaman 56
EMK : Keusahawanan
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Patriotisme
/ KBAT / Nilai
KBAT : Menganalisis
Buku teks halaman 54 dan 55.
7. Bahan Bantu Mengajar Audio 79 dan 80
Video 1 dan 2
TP 1 (3.1.1)
8. Penilaian PDP
TP 2 (3.1.1)
15/ 15 murid dapat mengecam jenis muzik yang didengar
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah atau ditonton dan menyatakan cara persembahan muzik
atau mengenal pasti alat muzik sesuatu ensembel

1.Minggu / Hari / Tarikh 24 / AHAD / 3 July, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGHASILAN MUZIK / 2.1.2 / 2.1.3
4.Objektif Pembelajaran Mengajuk corak irama dan melodi yang didengar
1.Murid berbincang tentang rentak waltz, inang , masri dan
march
2.Murid mendengar audio 29 – Hilang Duka Hidup Ceria.(Inang)
5.Aktiviti PDP
3.Murid mendengar audio 81 Ensemble Burung kakak Tua(Waltz)
(masri)
4. Murid mendengar audio 100
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Kerjasama
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 57
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 29,81 dan 100
TP 1 (2.1.2)
8. Penilaian PDP
TP 1 (2.1.3)

9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah


15/ 15 murid dapat mengajuk corak irama dan melodi
yang didengar

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 25 / AHAD / 10 July, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.4.3
Memainkan frasa lagu not C, D, E, F, G, A, B, C' dan D'.
4.Objektif Pembelajaran
Mengikut tempo berdasarkan skor
1.Murid berbincang tentang symbol muzik yang terdapat di skor
lagu Burung kakak Tua halaman 58 dan 59
2.Membimbing murid membuat latih tubi memainkan frasa yang
mempunyai not C tengah dan not D.
5.Aktiviti PDP
3.Memulakan dengan tempo lambat diikuti dengan sederhana
dan cepat.
4.Murid mengiringi lagu dengan audio minus one tempo lambat
, sederhana dan cepat.
EMK : Keusahawanan
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Berdikasi
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 58 hingga 60
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 81 hingga 85
TP 1 (1.4.3)
8. Penilaian PDP
TP 2 (1.4.3)
15/ 15 murid dapat memainkan frasa lagu not C, D, E, F, G,
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah A, B, C' dan D' dan mengikut tempo berdasarkan skor dengan
betul

1.Minggu / Hari / Tarikh 26 / AHAD / 17 July, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.1.4
Menyanyi dengan sebutan, pic dan dinamik lembut (p) atau
4.Objektif Pembelajaran Sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f ) atau sederhana
kuat (mf) yang betul
1.Murid membuat latihan pernafasan sebelum menyanyi.
2.Murid mendengar audio 82 terlebih dahulu dan kemudian
mendengar audio 86 untuk membuat perbandingan beza
5.Aktiviti PDP antara kedua-dua audio.
3.Membimbing murid mendengar audio 86 dengan teliti untuk
mengecam dinamik crescendo dan decrescendo dalam skor
lagu
EMK : Keusahawanan
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Hormat
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 61.
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 86
8. Penilaian PDP TP 3 ( 1.1.4)
15/ 15 murid dapat menyanyi dengan sebutan, pic dan
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah dinamik lembut (p) atau Sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f )
atau sederhana kuat (mf) yang betul

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 27 / AHAD / 24 July, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.4.2
4.Objektif Pembelajaran Memainkan rekoder not C,D, E, F, G, A, B, C’ dan D’
1.Murid mendengar audio 91 terlebih dahulu sebelum murid
memainkan rekoder dengan kaedah undur
2.Melatih murid bermain rekoder menggunakan kaedah undur
5.Aktiviti PDP untuk latihan 1 hingga 4
3.Selepas itu murid memainkan lagu Burung kakak Tua dengan
kaedah undur.
4.Guru membimbing murid semasa memainkan rekoder
EMK : Keusahawanan
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Kerajinan
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 62 dan 63
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 87 hingga 91
TP 2 ( 1.4.2)
8. Penilaian PDP
TP 3 ( 1.4.2)

9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah


15/ 15 murid dapat Memainkan rekoder not C,D, E, F, G,
A, B, C’ dan D’ dengan betul.

1.Minggu / Hari / Tarikh 28 / AHAD / 31 July, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.4.2
Memainkan melodi atau melodi kaunterdengan ton yang baik
Mengikut tempo dan dinamik lembut (p) atausederhana
4.Objektif Pembelajaran
lembut (mp ) atau kuat (f) atau sederhana kuat (mf)
berdasarkan skor.
1.Murid diminta membuat latih tubi penjarian not D iaitu latihan
rekoder halaman 64.
2.Murid mendengar audio 92 lagu Burung kakak Tua.-melodi
sahaja
3. Murid mendengar audio 93 lagu Burung kakak Tua.-melodi
kaunter sahaja
3. Guru membimbing murid memainkan rekoder melodi sahaja
dengan tempo lambat dan selepas itu untuk melodi kaunter
5.Aktiviti PDP
pula.
4.Guru meminta murid memainkan rekoder dengan gabungan
kedua-dua latihan dengan iringan audio 95.
5.Guru mengingatkan murid tentang pertukaran meter lagu dari

Ke

Waltz masri
EMK : Keusahawanan
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Kerajinan
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 64 dan 65
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 92 hingga 95
8. Penilaian PDP TP 2 ( 1.4.2) , TP 3 ( 1.4.2) , TP 4 ( 1.4.2)
15/ 15 murid dapat memainkan melodi atau melodi
kaunterdengan ton yang baik
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah Mengikut tempo dan dinamik lembut (p) atausederhana
lembut (mp ) atau kuat (f) atau sederhana kuat (mf)
berdasarkan skor

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 29 / AHAD / 7 August, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGHASILAN MUZIK /2.1.2
-Mengenal pasti kesan bunyi yang didengar -TP 2
4.Objektif Pembelajaran -Menghasilkan kesan bunyi atau mencipta corak irama atau
melodi mudah.-TP3
1.Murid berbincang meter yang telah dipelajari sambil merujuk
contoh meter yang telah disediakan.
3.Murid menepuk tangan untuk contoh meter

Halaman 66

4. Guru lelekatkan kad notasi di papan putih.


5.Guru membimbing murid membuat tepukan berdasarkan
5.Aktiviti PDP
corak irama yang disusun di papan putih mengikut meter yang
sesuai.
6.Murid diminta mencipta corak irama berpandukan meter di
papan putih.
7.Setiap kumpulan menilai hasil ciptaan kumpulan lain.
8.Murid memainkan corak irama yang dihasilkan dengan
menggunakan alat perkusi yang sesuai.
Nota : Latihan menulis notasi dalam buku manuskrip.
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Kebebasan
/ KBAT / Nilai
KBAT : Menilai
7. Bahan Bantu Mengajar Buku teks halaman 66 hingga 67
TP 2 (2.1.2)
8. Penilaian PDP
TP 3 (2.1.2)
15/ 15 murid dapat mengenal pasti kesan bunyi yang
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah didengar -TP 2 dan menghasilkan kesan bunyi atau mencipta
corak irama atau melodi mudah.-TP3

1.Minggu / Hari / Tarikh 30 / AHAD / 14 August, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGHASILAN MUZIK / 2.1.3
Menghasilkan kesan bunyi atau mencipta corak irama
4.Objektif Pembelajaran
atau melodi mudah.
1.Murid dibimbing menyanyikan dalam nada C major
menggunakan solfa dan isyarat
Curwen.
2.Murid mencipta melodi solfa 3. Guru/murid menggunakan
rekoder untuk membunyikan melodi yang dicipta sebelum
diajuk oleh rakan.
5.Aktiviti PDP
3.Melodi ciptaan boleh dinyanyikan dengan sebutan la dan
sebagainya.
4.Murid digalakkan mencipta melodi dan rakan mengajuk.
5.Murid menjalankan aktiviti menyusun kad melodi dalam
kumpulan dan menyanyikannya.
6.Murid menulis melodi yang telah dicipta.
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Keberanian
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 68 hingga 69.
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 96 hingga 98
8. Penilaian PDP TP 3 (2.1.3)
15/ 15 murid dapat menghasilkan kesan bunyi atau
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah
mencipta corak irama atau melodi mudah.

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 31 / AHAD / 21 August, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.4.4
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
4.Objektif Pembelajaran yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan skor
secara konsisten
1.Murid menepuk irama melodi skor lagu Impianku.
2.Murid memainkan rekoder berpandulan melodi skor dengan
iringan audio 99 mengikut tempo yang sesuai.
3.Murid mengaplikasikan dinamik permainan rekoder – lembut
5.Aktiviti PDP (p), sederhana lembut (mp) dan kuat (F) dan sederhana kuat
(mf)
4. Guru meminta murid menyatakan elemen dinamik yang
terdapat dalam skor lagu.
5.Murid menulis dan menjelaskan setiap dinamik yang dipelajari
EMK : Keusahawanan
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Keberanian
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 70.
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 99
8. Penilaian PDP TP 5 (1.4.1)
15/ 15 murid dapat memainkan melodi dan melodi
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah kaunter dengan ton yang baik mengikut tempo dan dinamik
berdasarkan skor secara konsisten

1.Minggu / Hari / Tarikh 32 / AHAD / 28 August, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 5 A / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) APRESIASI MUZIK / 3.1.1
4.Objektif Pembelajaran Mengecam jenis muzik yang didengar atau ditonton.
1.Murid dan guru berbincang tentang bahan keratan akhbar
halaman 71 dan membincangkannya.
2.Guru dan murid berbincang tentang kaitan kategori pemuzik
dalam pencapaian muzik pada peringkat antarabangsa.
3.Guru menerapkan nilai patriolisme dalam perbincangan .
4.Guru meminta murid mencari maklumat melalui internet
5.Aktiviti PDP
tentang Tengku Ahmad Irfan bin Teng Ahmad Shahrizal melalui
web www.tengkuirfan.com
5.Setiap bahan dan maklumat ditulis untuk dijadikan folio bahan
murid secara individu ataupun kumpulan.
Pengayaan :
Murid berbincang tentang artikal di halaman 85
EMK : Keusahawanan
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Patriotisme
/ KBAT / Nilai
KBAT : Menganalisis
7. Bahan Bantu Mengajar Buku teks halaman 71.
8. Penilaian PDP TP 1 (3.1.1) , TP 2 (3.1.1)

9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah


15/ 15 murid dapat mengecam jenis muzik yang didengar
atau ditonton

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 33 / AHAD / 4 September, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.2.3
Memainkan corak irama dengan dinamik lembut (p) atau
4.Objektif Pembelajaran Sederhana lembut (mp ) atau kuat (f) atau sederhana kuat
(mf) yang betul mengikut tempo berdasarkan skor
1.Murid mendengar audio 100 ensemble semarak cinta.
2.Guru berbincang dengan murid untuk mengenal pasti simbol
muzik dinamik dalam skor lagu.
3. Guru membimbing murid memainkan alat perkusi dalam skor
mengikut dinamik.
4. Setiap murid diberi kumpulan mengikut jenis alat perkusi yang
ditetapkan.
5.Aktiviti PDP
5.Guru membimbing murid memainkan alat perkusi satu demi
satu alat dengan tempo yang sesuai.
6. Guru mengabungkan semua alat perkusi yang dimainkan
berdasarkan skor lagu.
7.Murid menulis dan menjelaskan setiap dinamik yang dipelajari
* Aktiviti ini boleh diulang untuk minggu berikutnya sekiranya
murid tidak menguasai dengan sepenuhnya
EMK : Keusahawanan
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Keberanian
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 72 hingga 75.
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 100
8. Penilaian PDP TP 4 (1.2.3)
15/ 15 murid dapat memainkan corak irama dengan
dinamik lembut (p) atau Sederhana lembut (mp ) atau kuat (f)
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah
atau sederhana kuat (mf) yang betul mengikut tempo
berdasarkan skor

1.Minggu / Hari / Tarikh 34 / AHAD / 18 September, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.1.5 / 1.1.7
-Menyanyi dengan sebutan, picdan dinamik lembut (p) atau
Sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f atau sederhana
4.Objektif Pembelajaran
kuat (mf) yang betul.
-Menerima nilai murni dalam aktivitiv muzik.
1.Murid mendengar audio 101- lagu Semarak Cinta.
2.Guru meminta murid meletakkan simbol muzik dinamik yang
sesuai pada lirik lagu.
3. Guru meminta murid menyanyikan lagu Semarak Cinta
5.Aktiviti PDP mengikut simbol dinamik yang diletakkan dalam skor
4. Guru menyoal murid tentang amalan nilai murni seperti
bertimbang rasa,bertoleransi ,, bertanggungjawab ,
bekerjasama dan disiplin yang boleh diamalkan sewaktu
menjalankan aktiviti nyanyian.
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Berdisplin
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 76
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 101 dan 102
8. Penilaian PDP TP 3 (1.1.5) / TP 1 (1.1.7)
15/ 15 murid dapat menyanyi dengan sebutan, picdan
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah dinamik lembut (p) atau Sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f
atau sederhana kuat (mf) yang betul.
Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon
1.Minggu / Hari / Tarikh 35 / AHAD / 25 September, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGHASILAN MUZIK / 2.1.2
-Mengenal pasti kesan bunyi yang didengar -TP 2
4.Objektif Pembelajaran -Menghasilkan kesan bunyi atau mencipta corak irama
atau melodi mudah.-TP3
1.Murid menepuk tangan untuk contoh meter fotosintesis tempo
lambat
2.Guru meminta murid mencipta corak irama dengan pelbagai
rentak
3.Murid mencipta corak irama untuk mengiringi lagu fotosintesis
5.Aktiviti PDP 4.Guru membimbing murid mencipta corak irama dengan
menggunakan pelbagai nilai not dan tanda rehat.
5. Murid memainkan corak irama yang dicipta dengan
menggunakan perkusi badan
6.1 Kumpulan menepuk peha dan 1 kumpulan menepuk
tangan.
EMK : Keusahawanan
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Berdisiplin
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mencipta
Buku teks halaman 77
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 103 dan 104
TP 2 (2.1.2)
8. Penilaian PDP
TP 3 (2.1.2)
15/ 15 murid dapat mengenal pasti kesan bunyi yang
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah didengar dan menghasilkan kesan bunyi atau mencipta
corak irama atau melodi mudah

1.Minggu / Hari / Tarikh 36 / AHAD / 2 October, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.2.3 / 1.2.4
Memainkan corak irama dengan dinamiklembut (p) atau
4.Objektif Pembelajaran Sederhana lembut (mp ) atau kuat (f) atau sederhana kuat
(mf) yang betul mengikut tempo berdasarkan skor.
1.Murid mendengar audio 105 - ensemble semarak cinta.
2.Berbincang dengan murid untuk mengenal pasti simbol
dinamik dalam skor lagu.
3. Guru membimbing murid memainkan alat perkusi dalam skor
mengikut dinamik.
4. Setiap murid diberi kumpulan mengikut jenis alat perkusi yang
5.Aktiviti PDP
ditetapkan.
5. Mainkan setiap alat muzik perkusi secara berasingan
6. Guru mengabungkan semua alat perkusi yang dimainkan
berdasarkan skor lagu.
7.Guru menerapkan nilai kerjasama semasa membuat latihan
agar murid dapat menghasilkan persembahan yang baik.
EMK : Keusahawanan
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Keberanian
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 78 hingga 81.
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 105 dan 106
8. Penilaian PDP TP 4 (1.2.3) , TP 1 (1.2.4)
15/ 15 murid dapat memainkan corak irama dengan
dinamiklembut (p) atau Sederhana lembut (mp ) atau kuat (f)
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah
atau sederhana kuat (mf) yang betul mengikut tempo
berdasarkan skor

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 37 / AHAD / 9 October, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.4.2 / 1.4.4
Memainkan melodi atau melodi kaunter dengan ton yang baik
Mengikut tempo dan dinamik lembut (p) atau sederhana
4.Objektif Pembelajaran
lembut (mp ) atau kuat (f) atau sederhana kuat (mf)
berdasarkan skor.
1.Murid mendengar audio 107 ( melodi ) dan 108 ( melodi
kaunter )
2.Guru membimbing murid memainkan melodi dan melodi
kaunter secara berasingan.
3.Murid mengabung kan dan memainkan kedua-dua melodi
5.Aktiviti PDP
tersebut dalam tempo lambat sebelum audio 107
4.Guru meletakkan kad dinamik pada skor dan murid
memainkan skor berkenaan.
Pengayaan :
Murid menjawab soalan halaman 84
EMK : reativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Rasional
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mencipta
Buku teks halaman 82 dan 83
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 107 hingga 110
TP 2 ( 1.4.2) / TP 3 ( 1.4.2)/ TP 4 ( 1.4.2)
8. Penilaian PDP
TP 2 ( 1.4.4)
15/ 15 murid dapat memainkan melodi atau melodi
kaunter dengan ton yang baik mengikut tempo dan dinamik
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah
lembut (p) atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f) atau
sederhana kuat (mf) berdasarkan skor.

1.Minggu / Hari / Tarikh 38 / AHAD / 16 October, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.1.6
Menyanyi dengan sebutan, pic, solfa, dinamik dan artikulasi
4.Objektif Pembelajaran
yang betul dan konsisten
1.Murid mendengar lagu Masa itu emas
Suara 1 dan 2 yang mengandungi legato dan staccato.
2.Guru membimbing murid membuat latihan pernafasan
5.Aktiviti PDP sebelum menyanyi.
3.Murid mendengar audio 114 hingga 116 berulang kali untuk
meningkatkan kecekapan mengecam dinamik legato dan
staccato.
EMK : Keusahawanan
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Kerajinan
/ KBAT / Nilai
KBAT : Menganalisis
Buku teks halaman 86 dan 87
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 114 hingga 117
8. Penilaian PDP TP 5 (1.1.6)
15/ 15 murid dapat menyanyi dengan sebutan, pic, solfa,
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah
dinamik dan artikulasi yang betul dan konsisten

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 39 / AHAD / 23 October, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.3.1
Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
4.Objektif Pembelajaran
bentuk muzik atau harmoni atau tekstur
1.Membimbing murid membuat latihan bagi setiap pergerakan
yang diperlukan secara berasingan
2.Membimbing murid membuat pergerakan dengan iringan
5.Aktiviti PDP muzik beberapa kali untuk membiasakan murid
3.Pergerakan dilakukan di tempat lapang .
4.Murid menggunakan pelbagai peralatan seperti gelung rotan ,
selendang dan lain-lain
EMK : Kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Kesederhanaan
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 88 hingga 89.
7. Bahan Bantu Mengajar Audio 118 – vokal Masa itu emas dan 119 – minus one masa itu
emas.
TP 1 (1.3.1)
8. Penilaian PDP
TP 2 (1.3.1)
15/ 15 murid dapat melakukan pergerakan yang
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah
ditetapkan berdasarkan bentuk muzik atau harmoni atau tekstur

1.Minggu / Hari / Tarikh 40 / AHAD / 30 October, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGALAMAN MUZIKAL / 1.4.2 / 1.4.5
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton yang baik
4.Objektif Pembelajaran mengikut tempo dan dinamik berdasarkan skor secara ekspresif
dan konsisten.
1.Meminta murid menepuk bahagian irama yang sukar sebelum
bermain rekoder 1
- Rekoder bar 1,9,10,21 dan 22.
Rekoder 2 bar 21 dan 22
5.Aktiviti PDP 2.Membimbing murid memainkan rekoder 1 dan 2 secara
berasingan sebelum menggabungkan kedua-dua secara
serentak
3.Guru menerapkan nilai kebersihan fizikal dan mental semasa
bermain rekoder
EMK : Keusahawanan
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Kebersihan
/ KBAT / Nilai
KBAT : Menganalisis
Buku teks halaman 90 dan 91
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 120 hingga 123
8. Penilaian PDP TP 2 (1.4.2) TP 3 (1.4.2) TP 1 ( 1.4.5)
15/ 15 murid dapat memainkan melodi dan melodi
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah kaunter dengan ton yang baik mengikut tempo dan
dinamik berdasarkan skor secara ekspresif dan konsisten

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 41 / AHAD / 6 November, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) APRESIASI MUZIK /
4.Objektif Pembelajaran Mengecam jenis muzik yang didengar atau ditonton.
1.Murid mendengar audio 124 – a cappella
, 125 koir dengan iringan piano , 126 koir dengan orkestra , 127
koir Malaysia , 128 koir barat.
5.Aktiviti PDP
2. Guru dan murid berbincang mengenai peranan koir dalam
acara rasmi negara.
3.Guru menerapkan nilai patriolisme dalam perbincangan.
EMK : kreativiti dan inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Semangat bermasyarakat
/ KBAT / Nilai
KBAT : Menganalisis
Buku teks halaman 92 dan 93
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 124 hingga 128
TP 1 (3.1.1)
8. Penilaian PDP TP 2 (3.1.1)
TP 3 (3.1.1)

9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah


15/ 15 murid dapat mengecam jenis muzik yang
didengar atau ditonton.

1.Minggu / Hari / Tarikh 42 / AHAD / 13 November, 2018


2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) APRESIASI MUZIK / 3.1.1
Membicarakan muzik yang didengar atau ditonton daripada
4.Objektif Pembelajaran
aspek alat muzik dan cara persembahan
1.Murid digalakkan menyanyikan lagu secara bersama-sama
2.Murid dan guru berbincang tentang maklumat lagu rakyat
negara lain dan menghasilkan buku skrap
5.Aktiviti PDP 3.Murid berbincang tentang lagu rakyat di Malaysia dan
mengaitkan lagu rakyat di negara lain.
Pengayaan :
Memainkan rekoder lagu Arirang dan Leran Leron Sinta
EMK :TMK
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Bekerjasama
/ KBAT / Nilai
KBAT : Mengaplikasi
Buku teks halaman 94 dan 95
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 129 hingga 131
8. Penilaian PDP TP 1 (3.1.1) , TP 2 (3.1.1) , TP 3 (3.1.1) ,TP 4 (3.1.1)
15/ 15 murid dapat membicarakan muzik yang didengar
9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah atau ditonton daripada aspek alat muzik dan cara
persembahan

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon


1.Minggu / Hari / Tarikh 43 / AHAD / 20 November, 2018
2.Kelas / Masa / Mata Pelajaran 6 / 8:30-9:00 pagi / Pendidikan Muzik
3.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) PENGHASILAN MUZIK / 2.1.3
Menghasilkan kesan bunyi atau mencipta corak irama atau
4.Objektif Pembelajaran
melodi mudah.
1.Murid dibimbing menyanyikan dalam nada C major
menggunakan solfa dan menamakan not
2.Murid(Arman) memilih set kit ciptaan untuk 4 kad corak irama.
3.Murid (Arman ) menyusun 4 kad corak irama daripada kit
ciptaan meter
5.Aktiviti PDP 4.Murid menepuk Irama yang dicipta . 3
4
5. Murid (Rina) menyanyikan
Melodi yang dicipta oleh murid yang lain dengan
menggunakan corak irama murid (Arman).
6.Guru meminta murid lain cuba membuat improvisasi
EMK : Kreativiti & inovasi
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai : Berdisplin
/ KBAT / Nilai KBAT : Mencipta
Pengayaan : Halaman 98
Buku teks halaman 96 dan 97.
7. Bahan Bantu Mengajar
Audio 132
8. Penilaian PDP TP 3 (2.1.3)

9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah


15/ 15 murid dapat menghasilkan kesan bunyi atau
mencipta corak irama atau melodi mudah.

Rancangan Harian Pendidikan Muzik tahun 6 – Created by : Mohd Ali Hadoon